Skip to main content

Full text of "Green Anarchy #25"

See other formats


mm 


..t.^v'i^ll .: '.^--Ji^^\-,jStL- 
Articles 

Silence byJohn Zt-nnn. po < 

Stfsignt Lines Oan'i Work Any More 

liy Ri^belii7ie. pg 6 
Connecting to Place In ttte land ot ttte Lost: 

Ouesfms tot ihe NOimHn WaodetBrs 

tiy Sill Interna, pg G 
Wipe Against Hctpe: WHy progresstvism is 3s Uselesi 

3s ieiiisif by laii Specler, pfl 12 
Sermon on tl}u Cyber l^unl 

by The Honorjlili- Rpweien iT Block A. Hole^iff id 

Secofltf-Best Ute- fieat WtualHy 

QyjDlm Zcfzpn, pg 16 
Canaries In ttie Ciockwork by earin-ring-oen&ig. pg 17 
A SpeCfQllS Speciss Cy C.t Hayes, pg 13 
Alone Togetlter: tlie City and its Imates 

hy John Zerzan, pg 311 
Tlie ^mf Of Slavery: mtaa Sepal On Ciealatg A World 

Beyomi CivHtzaim. wilh Usa Wefls, po ZZ 
Dwelling -wlfile-letting-lte 

by Dr, PdTei^' GaESSndi^ Complex, pg 32 

Reilectians on the Joys, Oilenenss. 20d MisceM^ms 

Exhilar^Hon of 3 Qecti/itizins Papa, pjrt i 

by Feloniarrs Shrmk, qq 36 
Heciaiming the l^ytlj- Time: Frittfing am fVace mutigti 

Slory and Song by Scaweiiger, pg iA 
Force ot HabiJ, Habit ot Forced 

Tiie { SiVeenl Ooor ot P&eeoM by Dm TotW. pg 47 
A eifttiffe ieyond tirrte 1iy Ttum^s ToivarLen, ng 52 
Maroons: GuiUOisns oitfteflBgof litKrafion 

by HjiaoTSDr pg 55 

iaaglting in the Face of Pornrtv a distrimUM 
ammQl wilh 4 s^se or humor, pg ^4 

Zerfan&^enanA^n-ci^raaln^^Tffl'2007.^tQ^^ 

G8, Germany: TUe AUermalti by •fa'^b OuVdl pg B2 
fera/ I'rStfjnS' fijW of Ffigltt^ by flifle HoCal pg U 
Direct Action 

^mirchisl R^SiStancer {tg 26 

EdDlagjcdl Dpiense and Animal LiberaNan* pg 40 

irjlinenous SiruggleSr pg AB 

Anli-Capif^lrsT and AnIr-SEate BaTIJeSr pg &f 

prisoner Escapes and Ui^isinqs. pg 6z 

Synwloms m the Syslem's MelliiQwn. pg 67 

Sections 

Welcfflne to Green Anarcttf pg 2 

The Garden ot Peculiarities: Fragnwif MA2-Ai^ pg AG 

Stale R^res^ion ^Jews, pg 70 

Reviews, pg 74 

News mn the Balcony wirh waliwi and Sf aller, pg oo 

Le Iters, pg b6 

Subscriber and Oistrihirtor hro, trg ^o 

Green Anarchy Distro, pg ga 

Annauncements. pg §z 
^ml i)n: pit-i'i ^ r- --1 ■chilli ^ J kirkliol 1:1 
FrfflU 

llLlpp^^^^^- 
■^7 Oh. a fahc^loek trici lo iick our my um^. 
To diiiigruc4^« dibpUc^tr* untl bother iiK\ Weil ll^s Time, Time, Tmie... 

ll^lhM 4^|LiiSJ^ N^1 lima eUDVl-^ ^Ihhl^ tlut i^rf" 
lllit^^ W\¥\^ riFf ^MlL lrd[l{ktiMhV iU ihhMMNL £V4tf y 

^f\ffh'' ^m? ■>■ ui to uHTifi iM^rtf ?i 1 1 lUfV ihl^vi^ 
Hn^ij^AhiJ^hi;* lu^lbtiiiiPiLJML^ nr irii]i'v,NtiiHr 
crui t^ MhlMc%'^i V^V ■^oJintKirji ivl , nrKJ AUlliori- 

fut th^ fltu^iLlctfiH UnL]VJiiii^nh or Ci^npaiiy ful 

1l4P llliP^ nnI ^i^ ■! '■[pit JnlMHU tlUP tivt^ Tl 

4i|1[vi Ahvny, ujlk'hi^- up m^ V'^h ivid dmin oil 
flpih. Npi'p* is sji oiialj IN' rIPiiiL utiLiNi ndibl &■ 
fliUcfr Ljt-nhj PoA? dttpiK +L-* pjp]iro*i>c 

ClAf ld|LMt ^^ HM^t I i^lK^^S M n' I " 1 ^ il 
Albfttff LU hMUta ^tlJYlTh^^-tlJl-Jii: - . I 

iWOCrf m^NLk rillK NiUfU^^iJ LUM.- L|. ^J. 

frOOi v^ T^ IilK u^ iT^fd^H) lltinii ' I ' 

^KC i^KiL AM r*^ i^ulKC ti^i^ tunj ^^n frr 
C^ltriflNkAl MP mil I. yi'iLh'ii'lfrtiflifPMk^ 

Thh bai]| AtfJ. ^? ycrill T^Fir crmhih M 4Ti^ 

hH|llipiHHKv4iNlll^ |»^h|ry|, ib^|i||bi I rthi] ihiiiyl^ 
ht^UlHC Ki1~l a Jt~rf^^»i]hLI iCuMll hLTHllTIO ^iJf 

Jriir ^k^ h^ ih^ thMi '^ ■1111^1*'* Hiklly liii Mi^rv 

4k|K'*j4lD l}i-i:LkllJ W'^VPllPllhlH^^rh^LO 
iMPIiMPI AlgtmhMi^ ^hI Llht^Lii|nih>' riii^iPi'Ihn 

iTt ihm* *hn i*jHV io 4(4- i>hU|4y^ii. 41 nK^t 
^l(irr- kV J^ ^PjkI rrii^i^Lr h^l'Hi li Li4f mrlv Pivi'hJ 1^1 iPintji"^ Kflhi'^" rti^W^' I K ^V'l Wi mPM r ilhii ^ryJ|lLi-^> 

|ICt jiiij Pi^r inr r^n^ *-i I'tr-^ ■ 

Mfd KVL^IlllT^I>ik C^kj>Aaih« . 

^nhktUL^i ^4 It |TH^4[||^ t,^ +^.11 Mir, + ■ i J.* ^ 

ir>|on.ik AV iv^ld/j LtLH iqpi^ ^- V-^ p.J^n 
iri^-M »i'. 1^^ iih^^T iPifc ^hit 

^<pnst*^ vtt i^nJi^ip h«ip Ml iMtwhh ^ r 

■^Vo biF^ iiwnv^ ivJnI^ r-ii I- - 

^^T^^iii i| W^'m ^f^ li;elhNhi^ 

■ I ' I rijjunn llnHT Wf tlon i ^- 

.,-, luiHi- ^l| llfr IIIAv^Ukli Ki- 

■ I ■ Ihiiiy eL vipmmM q.i 
ii.l «hLlh niL4^ityim|M> 
f^.£A* lu iI h»fi uv UPW- Arr^ fKjr iv:ri Vn««V( 

Whafs In mc MiK? 

IM I iiLib [LiiiL' iJi M\Q rfi.iiriiii 

111 III I > 1^ »\ iippi- t-^k rmpn IPir >> 

Uw^iuhM^'J^^^^^^^^'iir^l^'Ti^i^l''^ ^^ ^ 

kibi' InlPb^lk iiM Ihj^ Wlliti hhlUll*IPrSl A1wt^ 
Ci;tj\riTht| AAXlOflk fCif llh to ^LaJi04b{T luqT 

IIP lll^ IPl4>L'4^JI^ r^U iIILJIv ^Ii fwVIh, ( Jlril ^^^^J* 

^ Pfi ^[ILilc ix^iiLr^' itil 1 \iZ\ffr. .L^ Jut k/pl wni .-Lf 
^lilk ^1MP^ iHf M^ hfiy nEI i^MPiff -ipp I]hpi^ Wiis.Vr^^i^ *|i»4»lK ■■ ^■■■ 
of M0lHt^Ji/iil^cin ikjii. I 
fi^iPi^l MPfNh^ Viiiii'inihih^iipq^'iPi' 

«Jt «««^|H flUIPI ||p# "iriNiyl^klii ^ 

pri'^i' 

^.-4^1 I ' > ». I Ht *^pV^*i -t 
^ tf hL tTil 1 

I l|h|i rih|l4 tl^-v syti 

" ■ jl^ ri-^iLc^, 3J^j ul j i^' ■ M ^ n n^ 

pi.^n ,u 1 Ttrtv jr^ mnfln^i^ |hr*ml Mh^ 
ijTi?, oniKfiC, md ]TOrt£aJ iTn^m'^y^ «*pcT^ 
III [T^<^ lik^ * HJiViA^r PrW ^rn ^^ n ^ Y^ IV ^d^rvh 
tH? [/^i ^ ■ 1^1 ■' ; '■ '^ \i-riiib'M lldjr 
Ffrrrr^li -'I W ^1. riHrr^ h"i W\t l^,"-! 

FT JVh M'rfl.'M^^ ^H^/i^^ i^'^ 1 vlrMINh>4% ^LlinL 

^h,JL>JJ^^^ [/n- WiTiV-Tlmr n-^JWi^ (V^ ^'la.f 
ftrrii^l ^Ur I ^^iff? Vn^r^ lit i-rtTn^ llrtL*** 

*p£Li frti^i-i^- JV £**iOr flir>^n' ^i-^^uT 

;ii i.-^i... n^jN j^r4Hi(-s hv [ir Pewfi* 

I ■ ■■ L-^lI^r1^E^ (^I'lorc- 1 hi" ^iifii^Hir 

"^lltl i»-d|^ itJ^^lv^A. 4|K J||JmP]J INl ]<i^i ^hE 

■+ '^ i*™ecif*lKiti'j^lflrnTfifcii?ii^i]iwfJ 
fftjjuirplHll u^ i^ i^vItMlllf/ A i4J^pV 

^ ^ 4"^ 4d I r^q ^^^i#u n Ib^ J l^LmjII iNLp^- (Uhjli 

-^- I ^MitVilviriii^iNN 

Urt. [liLVLir^ifh lUlkn 

--d^ ,i^| ]V«if >iP Nf 
I ' ■ ( op, *1L 4 

J .ri-i^' 

I'l <^^^ 


J'__ ^ ?i'>:^ 2 itiA b#^^ IH 1l*4> 

, f. - ir "i-i/.Ti. 

. > > 11 > > I . ^ 

■ ■Ifhll^r-i «^ rlilhllhTfl^ 

> K iJ JiiTi^ th^ ^ liiU <pf dV 
i^Mh*lFv Mil ft«Wili 

__ _. ■__ ' n ii^/ViflfV^l a 

■■_--' 1 ■ I ■ - I -- nr N^^ J . ^ A*i 

■ ■LOL-t^ b a -iri^cf V oF 

,. . , U .-I -0^1 .X- |%+1hd1,th| 

S<^^ ^^-^ M. 

Mklh^Jf^ - I ,1 . ,^ |.,< 

i+liJh^^^ b'lViPL^luiv irik. Imjiiv J I jf 4^1 
ixi Ih ^ ■■ -r" v^iJi jn^ ^Mej»-iPH Wr 

tp-ri^ I .ilTd|»|C.|Si|i|\U.fhruf JTlM^ 

Itti ntjiaH-T b^l^ud FtptV^ [H A y^4r W^ t Inl 4m Hz^ma-ifiCHiruMAllhune ftMuuL La itskmw 
hrOufii^-ju. nn^re inLCTi^^mi* iUid helpful- ^^Ch oT 
cwnc. aLhO ha^i; U*: tLfc'JLimiiij opuilor scu- 
tlufiA. CWS4^nfL<^ reviews ItncnsL P-IXK^h^'^. 
anJ cvcT^one'-i faxLtnIc £nimp> n1' nKii. 
WuJiJj^rl arvJ -S^utr ^"c IkOfK tlub will grvc yn^fc 
ninr? Uun irn^^L^ ^cutf eh l:^o^' od fof ■ v^hih. 
rf you're the lypt^ It^ ti^>I u jLI Itinw^h WKt, 
HU^ L^Mncb[H^l: Ic^it ^fiJi rhfferpu cyts r»w 
flrtda^am Orrtryoulikfju-^Lnlinlc lailecmcc 
in u wliild, Lhcjv 1^ L|iiiLc ;j MnLV^-iU^K^ [o l'Ikim: 
friwn Lcl ^i« I:fki>V *liai Jtkj (hint, JuJ bcap Cu 
ntifcc future i^^siift-refiwl J ™jr:iiiu-4:3^iJiKa1]i]n 

^rUU^hlsL OftaDliKL'^ Ufld ^TlEJiqUC^ ti> fXrihtrituiUnf 

Odds antt Ends 

TlwcostioE|wwliiciri^tp"n^MrfttiWi_L [Jwaj-i 
mur^^^!^ ii^ ^?mc licgrcc^ hul reC^nil} \]\^ 
[KhrtlJiic RLltS (11 Jtii> lIk nuE4i/iiw, «p*^i:ij(li- 
tHwwiR, hu^ ^tMte ii|^ pl*cf>iinwrj|]y_"nii=. ti» 
lauihHzd LH to raj^ uwF pnvfr* ruittjfrijnglyr wilh 
fDfjJLfir dL^lritfumr:? dn^tli^L iilo^i Plca=:u 

wIkFi il> scikL 4^ Trce 4:opi« [u i\Kr< ^U^'^ ^ni 
llicni, 1^1 [TtLtbahE^ noc s^ n]ikfiy. If wi: W^rV 
pre^ mubiy «EiiJ Hit > L)g jpilW- IE raa> uol lahE 
nflk^■> you male [ui 4:rFtirt 10 H^>rtr:icL u^ liJhl 
ewniEliJFlH'iilC ^lAjf MCUiUkTiih A^ drvuLhJKi'^L iVC 
arc ni]( n vliflril>. hut bc\l\i^c in ilic itlca tnL" 
mulual Liid, jnd ^'^ Jrt "^rj- FlcitLhEc- 

Wt aJMh^^nHomitlc -i ^|V.^l^l injic abauC 
pri^>j|i^ ^ubsLfij^n^nn. inji* nnnlvtiiij wcll- 
DiuT L?H10 CH^ics per i^bqc. Wtiilt w^i fire 
di:dic4J[^F tn ^ I Hicijijun^ Id "icjuf Tn» cHjple^ Ur 
rfhhsc \h Iki hxi^ i: bt^CT» l:pi1mprCHl h> (lie Elaic, ^^t 
jaS CllflC >■<« rwi s*^ up c^-cryun*." Oft JOUt unit irlMR^t^ll [KKfnUe^ tQT to 

^hmt [lw iiiids-s^iic- " ™t 
[^HLh forlllis pnniculiirtfipft-l 

are ubufll ^\^W pw i^ttJC 
and "^udily n^inE. Vc ti^ 
iii^V ihat ncHn-knt^ATfUAlfi] 
peniplc try i\\ lidp ^itt§ ItdH 
ciiM if ilktj L^jfi, ?i[h£f h^ 
scnJkTi^ cIc^tnLiHifi^ uj kjndcr- 
^WTlc iJnMJJU'^; ^»ff h> hetpiFi^ 
ifi prricuji; prjJiLi fuT ihi^ 
j-piXlflc piif|HM An; Jiclp 
dldr)^ EhtM linw. li apprai- 
atisL 115 oiiT laUfHWl traJmhip 
i>rn<ln"pri^^^i svMf^ 

ilnanc mtvi, Oj^YiT H^JT4irT/r^ 
Is an aJL-voluDtccr pTO|ni. 
CiKhCLrijt itiiT^iJ^JJKb cif dr^Llop: 
per I vflB. TIk nfcfijiy ^153 j-i>u 
L-jr ^^upp^^TC It cnL^ludc- bc- 
4.^onihn^ a I^AYING (kisVibATf . 
^h^riher, ctt Rpc4in] ^lOA^. 
Also. i^Hi:qL4kr L>rdffin£ frun 

ihvcr liy p^jIt^phl4&allJiuni^. 

«n 5^ brand -nuhscnbc k inLiFn: 
%^ilh CHjr IlC^ I^^PhJ ».:^chj[il Wc vtv aIw^^^ 
IcHiKjn^ hiF lAhilFCAl HpHpfncfit andnipplics 
{check our ^cb^ili <-M hJcluIsk lAt are alH> 
lOcAmf! hv ptixsmzaJ hi^l p. I^»f ^pt^Hi^ pra|Cii-^ 
dnd 1iir iL^iniMTirai^ or |onf -term ijOphir^lp 
And dml ' L he ^-T^ (EP add your vuilx [n UK 
ongoing LNnLi^c^^viL^aEJCin di&L'U'iiilnn b^ 
wndins LA yhfurCTPnlntiiii.irt-^ for th-: ncM 

tuntl^ iDCKhtturd-^MiTKcniJundcr^lHlixordst. 
juKnis, Hind iifl^s |as TIFFt ]f pctwlblc e¥ 
original huidujjpieij. We pci^fcr Ihat yow email 
jdtcorilnltJtJonsrfli:>Ll [fl^ ^n RTF if-^iiasan 

4)C4dlifi$R. ihEMTwih^ and puhliKliinE ^K^tik. 
Tbt dtAdlJlt Ti^r cfinlribullEnu ti Jnnr 1 9^ 2Hft Disclaimer: 

parlkiNl^r ^tict- atJuici. amuunceF^eni. 
IKrs(KiJjverDrbiOii»ge rcffl in ^^issim- 
Most arCiules ar^wrilfenSnd cflJitTihlrEpj 
b} [Kople wnkiMttH Co tjs- Tlw rrew5 4^^^1 
uilrime are reported on a$ jQurrullsIs, 
&^fft JJfa^^:fl^ intends Co provide an 
□ngoing iiriEL-EhvdiEalian discussion 01 
Ih&ury and pracTi^e. HOT pqiintfically 
r^gase aur [lasitlnn p^p^r. L[fi^i?l£]^4i:al 
ftWlreffieflCSr flr Oiredivft rar action. 
jtrlides 3^ seleclcd lor d^^ wEthi vre 
ie?l Dial liiey Jiaue ^ nu^gti 01 inlcresf la 
1lit i^Jid^T anTi -djv ill ?a lion di^i:Dur$g- 
PlP3se keen II11S ii^ i^U vAen reaibfKj <cid 
da ncrl al[rll]Lil& any id?a$ or [?|iinE[?ns 
fripressf d fo any paH^ tui ihe airttior. If 
^M 1i^'/e aETdiifcOial qu^slriDcs. conl^cE itte 
calfecllve [^ the iWivifliJal auriw wlwn 
avaiFahlej LiyoulrtvecirmmtfltSrWrllflns 

9leUfr4K einft] caJlethve^gr^ffumii^^hyjirD S?RIflG/SUMHER -C6 ISSUE 
u;|iCH rioi^- ha^ nol y^c |^mcmi[±J 

C3V^|a7JliL>il 1^ j^ [^Hal^pi rn^ V uf ri()|S<^ (jf^i^ntnl Li? L^Vi^r Up 1 1hZ 

LiDi:Litihfi^riAhlL± \ihik:£S Tb£ i^ili^nci^rl^miving Wili^o^Lfin Ldnikr^Li^od 
r|H l4>s.^ of our relaikon^p with |l lYic UDRilcnc prtunt ii £ Uitk of 

4: jj>Dcity for dfoply fc[l cxpcncnccis. SilE^ncf H l]kc dor^rtt^ it [urd i^ 
cofTiD by, hjl miTi J umJ ^p]nC n^cd ilh ^ihL^ nsnci:. 

CcrlEiLiily Ukfc jrv mun^ und v^ni^ sidLS Lu sit^nrt. Thbt Ait 
LTTifcn^ or ^'olunlary ukrccH vt fcor. ^ncl. cmf^ynuCy. LnmpNcniy 
It. p. 4lii^ AlDS-dwjLrcncss "^i IcrKi^sD^iLV fomujUliunl. ■^hi^h ilvr 

dH 4f4J^unicnLc^ in Rs^h?] C^v^on's pr^bclK ^ir*r^ ^^n^r NnUJrc 
mniK4 bv 4klinUivct> MhnKd. hCrwcv^r. i^llich pCTi^[iS ^(h^ a lOflfl 
w;^^ qvl ci^plaimrjvF-hyivjne r^l EL nw^ he nJcsimycil- 'TlwreJiss 
htfn 4 ;iil(iic[ii^ ^1 ]ia[urt, iit^lihlin^ wr cnm nauui:/' ironcLuikiJ 
Httdc^E"'' ^"^ wi> mzL^l ifh k[ ^hhK ^k:n», a^ i^LkNkZi:, i]:^^. k^Lill 
dW5 ^H^run, nj^E^^all^ ^pcak IcK^dizr dian word^ 

TIlfTC i^all 1% no lihci^CLOi^ E>r hiinians x^ichout 4ho rc^urrcnHSon oF 
lf»? itTifU^k i^^IhX, ^nj ^Iciic^ 1^ ^vr^ pcjun^iH co i!iu auiinLon. Tlic 
j:rL-ri] NilLNhLL' of ilk' jnixcr^i^ fiignzndtE^ d ^itoni awc^ wlm:^ ttic 
Ki>m^L E.LK.rciJu^ hiicJai^Ci^d tJf»on ati dii: Uc 4:i^n[ur> BCB. "Ft\^ of 
all^ i^^rtunifhJaic dhz ckar. pjro colcir of \hc sLy^ atkI all it contJiiDB 
^iihiD il: ibn "iCLir^ iv[iThl«rin£ cvnziy^lHrc, Ihc moon^ Ibn: sua and Itb 
lighL wiLliils incoinpamblc britliojicc IfnlE tlHscObjoL-C^iijif^urcHj [O 
im^niiK Hiday Ihjf the firM linK if Ificy apjwin\d 1u If^tr ^^^-s ^uif^icnL,- 
ai>d umzxpccLnJIy. "^hjt 4.c}uld uik miLc LIujL ^OLiIti l^ niun^ Tnin rlni^^ 
iban diis ti^lily^ [uul wbDiiV CALAlciKf dud's kmi£riul]un niJLilcilcsS 
hdveJuml to ^nnuzivc P"^ 

Ddwd Id canhn naLurc Is nUnJ wiLh i^hlciK ?in T>)? itlC^jiTCiCiim inf I he 
scaHJii:^ IK IPr' rfi>Lhrn o] slIcticc. jI ni^r Silntcc dc^^oj^ uivr ihi± 
pliucL Ihuj^ niui4i Iu4 hj rtvw. 1~k f^vIk of nofUrt ft^^^r^^ £e\^l 
rtSttvtsOflnlWft. Maa PtcwI's -lycnfiion k aJnwi^ca poem '^riii; 
TOftA is Jik4 A^T^fi rt^^<±rv-d^ ^iri^iloiK'c <hji of ^Ib Ji du ^knLi: iriLkL^ 
in t [hinp ^kAv sLfCfUQ jfd nJLMbc jir htnh i\s bnj^hincisL'nii: muuiLio-ir. 
ihfi lftk«r fhc TietJs, ik siy— ita> ail aMrti |o he wuiui£ f^ a st^n to 
(ttipcy their sdl^ni;^ ciqifuhc ilbuf?. of nocu tn iIk c^cie^s of nun "" 

Si l^fK^ IS "rVA Ff^ tWi^ ab^rhzi? gf i^DDKdainf. ^Ju."^ [nfacl^Mur 
iL^n^Ing:^ iuttl ifih^ ard ch[u dinioruibon, Mb aM^cmi^cions und i iiifilK'^jCKhiLi 
Ekhind lIk ^j)|ieak fcrf silmcD lies tlu hvi^b fcir i pcrcc[i[U[il xrui 
i:ulujr£l ci[>w hc^nDLJif 

Zen 4»cho^ [bflf-hkncc never ^ [irc=E. . "^ Diil our fccub inay bo 
iDipn^iH^d ]f wo iiiri ijwa> from Ihe unn'^TiidiiciDg iiIlU^cIcksbu:^ uf 
Ifltt niDdcnuCy. Sileriee r no Ji3uhL cjHur^lly ^pr^ilii;, Jind is LJmj^ 
cxpcTKnccd ^jnou-nly. Nc^'crlhcJcss, his Piuflrrl arpKS. H wn ^(nifiunl 
UK i^nlh ihc "rixi^nChl begirttiiitj; njf aEl ilnnfK/"' 4jniJ jw^^h^ucn L>tiCC:4S 
k^ us dc^HrUy uniJ knrWiliilftly ^bnC^ Lt pfii'ii'vy. SvTt1nK»fihi£ pfvsHjOCC 
h] Itself. Nri] i|\n^tirtiioJiCiftHi !k rv^Jrtnjf 1*5=", Eh ihc rOi5uhUinUj4teflJ ttdinnsphm-, |hf Mnl^-hnK hfls ;ilrWA 
MiCH;iai4ic<LEr*tKHtishFnsqt3*tl* ATi^lynllnMrttyLifsclcrKviMlMdcd 
ffhf ilu^ andan^ct^ ^^i«^ M^idir'frdiy d^^^JL^ Th^ iwiLsCn like 
icdinQh^y- ^usi t^ver relr^ai — ;ifid n^^i^rdi^^ 

For Picard, luLhdng bn^ ctdn^d hutiuci Lh^tt^niitr :^l^ citucb ^ cIk 
k'x^ ^>f i^FltlhZi:/ ThmLMu LjII>.-<! mIl-iil-^ "^tic^ iliiinnl^hk ^yllhtlX" ^f 

IJLdj^^iluhL^ n>fu^ [haE niiLM tV lIl'I tJi^Ldd ' SiJi>jlC4: i:; n^^fidA^ 

ag[un^tihc mounltn^ sound. [['^ fcojcd by nh^E|Milam'c ma-v^ cvlcun. 
FrnmivhiLh ilKiniunsapail. linKnn^ of n^islarcc precisely bcni^DH 
iIhJi>k< nnLt«Nm^tu Lhiri world. Man> Ihin^^ciin -^til] be heard a^insl 
1h? h'n'^^R^Lcnci i^l silcme. 4husa wny uup^^ncJ. ah^ay rinrairlononiy 
aniJ ]ftVj4^ii]| n^ 

"Scnu opens up in ^iIhkig." wrote lc3n-ljiL~ i^aric^.^ Ir i^i to bs 
appTCiiChtd arnl H^^pCnurKvtL KJi]>. inwpdrabl^ Ffwh (hu TA^orld, in 
Ihc Si Icnl vi^n: l]I 1 [tc "jjI T. IL lmh hi^ibFi^hL tmriTnbiihLliincni . 4J qu^nl iCd[i ^^ 
sipp ti*4iv Kn^in ihg hflUmjr}; Rfciiclii rwi^ (hfll ^yck k^h res^Hlulcl) tn 
thwoihodi iLv^fkrK4ii:4nJV a pnat3nliniirti5|w}:]rnt<iiirrfh-cs Imm 
iht pfcvojIiDg 3ildbCihi-< Lnfctmi^LiOtt £ieknc^ :ii loo^ iei suCi[±Ty-'° 

\i dCEiris us tlK pliKC LfFl>^ |]rcsi:nE [c> i^ur^Hvifs, [f ci?in? tf gnpfl ivith 
"^ho we flrcL Prcxoni lch Llie rc^l ikptb L>f thn. ^LvUdnan mLf4:a^n^j 
Ihin, riflELciaDJ tC4:hnusi:apc 

The record of phi 1o^pb> vIs^-vie E]]ejKC i^ fcncnlly di^rnn!^ aa 
goiid £ guuge fl5 ;iny 10 iis fivoralh rajJurc SccraleK jLidged iidiZfHC to 
he a rcsim oTrronsense ^ lii leAns^oUe ebinied ihal being ^ileni eaitscd 
fUtuleu^TC " Atihf'^nK lune lu^^^z^er^ Rlk^ Mi^nky ^CHjJd M:4:a 
"growing dissjCisfoclion ivitli 4hc u^h: Df ^otcU," 'an cnonnoua 
ino^us? in Ihe Un^unf c 4^^ tili^nuc" 1 n cE^issinl Urrccc.'' 

Myth [wiTpisval wwrrmlicdby tliC '^linCccrf ibeuflNvcfst,"'^ 
ami HF>[crE ijk.irl^ ft^H \^\ ihhil ir-4^k1 rHU tn: spO^n was ^ply ihe 
uncmi^ih;iLsikt)Ce'A;is;qdt:riL-iir-Kyi[HheL>i-a\onv. SduiteAhwer 
ond PJltlstthe biiUi cmphai-i/^ ih^ prcrc^uiskt vah^pcnf sollltde. 
di^-frf^n^ frtinhitiLi-i^ilcnL-c Hir^L limotlfl c^hcts. 

LJvs^rvcdlj wfill kni>wi> is a cOrtirhi^nUo M CUyssni^ Ai>d ibe 
^ijceu ^rr^n Hoiu^i-'a ^;^^Tn'y> h^ HiVfkbcu'Htir nnd Adnnio Tlioy 
do^ei thi± flLJ%c1^' ^ori [o Miieii'aek Oi|>^-^c4kt fr^^Ei lii^jouru> as 
diHi nfEiLK liyiQg in su^ iJic forces of rcfirtLuive4:h'iti/aiJOfL Ka^ia 
feJL dm ^kike ^"ould baveK^en a inofc irrei^ksUbk nx-^ks dian ^in^ i^g.'^ 

"Phcnonien[iN]g> begins jit Mlcjii^e." aoeorJin^ [(^ Herbert 
Spic^lbeig " lb put pbenomeiid nr cf^jeei^ ^emchow flm. befoi~c 
hkaiinan] ci^nstruetjons. i^a^ iL^ Tundin^ nouon Or 1^ Henicgfcr 
had il^ Ebcre ii a ihuiUng deeper [uid more Tif.orou'i diui dK hsruzptualH 
ufld pan c^f ihi^ iiihulvet n primordial link IwUh^en ^tknt-e 4inti 
understanding '^ Po^linodemt^m uid [>emda m pjjl icuUir. di^ny cbc 
wh Jesprcuci n^ jn^ne^s of Ihij in3(k:Ljuui:> of lan^jge^ ^u^Kctin^ 4h3t 
gap^ nf ^kncc indiicourx. rnr ciumplen «re bimen^ to meaning ond 
piT^'cr. In Tn^'L Dcmdi slrTm^> UhIhLi^L^ "the v^nlcnn of ptinuUvc 
fmd pr^'lLHf ml i^ilcmx.'' dFmnmcin^E siLcnre hT- ^ itihdisl cncnty of 
LlKmglil." ^vcIe ■^rcnuui.iv Linttj7Jitl]> dcmrmMrHiiA^ rh^mdi^'s dmtiKss 
to pK$«tK«jvd «rACti,Afld Uniltnid $ilew±pi>&es co s^m«otie f^ 
iAh<itmhesyfflho]it isevtrrthrtf-flftc^tueirq yMicn<c<i^irkii wmc- 
iluh£ pc*s^iia^ c^ft>ihir*ic sayftMc. sonwihin^ ^hidi is jiwU ut1sflJ■ab^i. GREiK MARGHY #25 Pgge4 ThM is lhe i^anu of fiis wcll-kn^hwn La^t line of the Tract<^iit^ 

^ti^'uld TCFimin sikrtCr'"^ 

Cjn MkiiurhcLonipFLlCTtd.HtjYrOairlrtil.^illLOiiLKircali™!, LTitEic 
licfcfliid [Kihv7HhiTititt'4in beaioprn. sLR-n^dwcimp WAV cit kncwyig, 
^ gcnc^ive c^^ndLtion SlJceii:? tin uJ^r^ he u dinn-Tib^ E>f fn^^r. ^tM"^ 
cver^ of niadoci^ and aui^iJc In fa^ it ]s qinic dcrliL'LhU Itn rfify 
sitcQC^. 10 f^Ci^'Ti^ tL I nna [III} 4»rhMwn-livNFi^ iliin^. rM tiTFij'- Ihc n^ki Ly 
vt\^ inkrrXH^ct a^: ci^LdEH^ an indu^ ^^f LiK dcpch of Ehe ^Ull prcseiL 
hiJtnCt'^ Wopltttf rcljy he ihf qutMloB Ihat bcjsl gi«R answer?, 
"iilcnil^ ind dccpl/. 
^'Sifcmrci^-wjLvunric.' ^aid Ntirt: Ii<altit0."' ^ liW iha fta^ iNrieuL^J 
ciic ffiryHzar^ T(» often t^x: Uiinipt ^itcnci:. wll> lu ^■n^k^? s"inp JtwK 
[hai nii:;^^ =^n overall ^n^ of ^luit we Jirc fan uf, Jliul how mCtity 
uq)^ chcH dre 4n d^i^croy di In t!iD AnlarLl]L'j] ih iniDrnf l^^3LRKtunl 
&V^ fC^^T^^- '^^^ ^^ iJai1> watkaL4PM. . [ paused ^> I i^tcn Lo 
ihc ^lOKC- -The (E^Y 4AS 4]>hng. ihe FUj;bt bicifi^h^jn — Nil "^Mti grcaL 
P^ce. Hire vrtrt Jrtipi>m»CflJ>lc fKOCissses ami fnfccs nfllic cosmm. 
harmciniiiu^ inJ ittnindJcSs."-'^ How niui;h i* rfi^S-fcl^d in mLciu:^ 
Lhn^fc^'h the ckpllis and my^CTn^ c^F living Mlili^ Ar^rtPf r^ill^pl 
ihs>fi"inLde^ajlrH n^Kfxm v lo t[>c dm: " Al Jl cerlain jx^inl ^Lj^Stty 
Co Lhu "i^-^kkL^ 10 it^ i.{^^ 10 ilu mnunlaEEU. Ily Ibc wcw Id^ how I am 
reftd^n hln^w I wpH Kin]) aild l>i^ whol Iv aiieniivc. You cmfly ^Dursoir 

lnHnEh|[>nl^ llH:naLyral*LhTlJ[h.U]^iCi»Si|blcviaiLleart_Ciorim 
indjcatfll tin :i«4;T?L-< in tiK ^ICPP? t^f lhin(^, dcddhng ihni "^11 
nhjc4.'l^havcalan£iiJigcivtnL-h^-CH.aT>di?:.FplKrotil> in W^lJ sikflL-t-"^ 
|>qvhd MicliDcfc Lnzvln'^ 7 ^r 5nch 'j /iff ^Jf4"flo?i t^ ffeprj^ cOUrseLi 
US [^ "]?^rP 10 iIiiiiIl itunupti iliL- ]>ody .wc shnuld ^L^r^i m r^fc^r^r 
Ui (lUT bodil> Ted t^ptrttrtCi:."^' And ni the iBECTpcr^onal iplicrcH 
■^hknte ]s & resull ofcmpnchy nrhl beklj; Lhrtdc^cno^i, wiL|ii]U| wnnh 
much more ffol^niDclly LN un uHkf^ i "v . 

Native AmencnnE scevn H? hii^e ;j|i^Ht^^ phci^d f^^^ ia>uc vn 
Saknce and ducd ci^pcnerKC^ and itt indlf.enut^ cqllurcs jrt ^(MfUl, 
SlIco^ ii2ni>lei n!^j:c4:E Jiod "icLT-^fTu^'cinaM. El 15 bL die etvr uf cjic VttkqT 
QveKi. tihe soLiij^f)' pencHl of 
fiif tinf ^ifid i:losi^n?KN cl> |]bc 
eanfa ti^ diftcover unL ^ Life piidi 
ani^ purpfuf ItiuiL Norman 
HdLJE^nd^ ^hfc^nK jnofc ubi^ 
to iht hti^i^t NEOje ChT aw^reni]:!^ 
called iniTiytissirtik ihan il> 
ilrc4irling-^ >;a[pw liJ^-li*T^ 
very dl^n Mnss Science a^ iW 
Eud 10 sereni t> luid H^^jv^ wliak 
SLiJInesi 1-^ ^cquLn^l Jor ^ulCh^hti 
pel [he hum Thi^i^e hce^^ for 

en«n ^ppn-viaUtm ol ^ilcnte. 

Silence rractie^ bi^k [tn 
prchDnce and r>nshnal rum- 

munjt>^ before die ^^'mhoicc 
COniprojqfcicd h4?iJh 5.ilen4:c 
i^nd pifSOrKfi. l[ftr«di1Ki^^|ia4 
Lei'inJs^lkd "'iIif Linaiv fllTtpKMnwiinn.^-' ilutJiJw:ij^ wnrfc^ 
Lo ^liencHz iht^Tiknt-c andivp^drt iF vrtlh<lwlwrinkftMtsso[iyml>olic 
structures- The LnLin rod lor sil*n™, jpJr^. lo say dvchio^r ii 
rclatud to itK^r^, tu it^ri^w To h: in a plEice We ^re Ji^Wn h> lliosc 
pJaLC^ wticK lEuignafc falls mc^ c^TtciiH ojul mokt cruCirillyH ^il^t. 
Tlie later Heidcgper ^n]^rc<:ij]i4:d ihc rculm uF silence^ ns did 
H£>ld£^lih^i~ine4if Ik'LdL-Gpcr's unfHTrL an I rckrcncc points^ osjKcUd ly 
\riht^ Lisx^ ff\sTiTsi..^ iTie EiiMiuhl£ Lw^jng ihai Hiildn lin ei^prc^ud 
:u pOv. crfn I1> r^J.hLu<[ nL>i on]y |o an ^Hi^^ma]. sjl^ni wholcncis^ huL 
aJsj> 10 Iip:^ ^t^^ I ih^ ^471^1 jmfitituion Eha] Uin^uj£« ntLiMflh^ay^admil 
iVioH^ir* in loss- A vcim^ anL ii liiJC toltfr SaifliuH BeizkeiE made u« oT ^fciKt 1=: on 
olttTTUIr'n; |i I l^npU^ Ih K>i^r j Ijist ^fl^ aind fbia^hcn:^ ]^ iclea dim 
alllonpuitpeit^in^^re'n^Hiffiinpuaf^'is^cnSnpf.^ ort^^fftF RL-£ki;[L enhi- 
plmnFdul 111 llie furri^ ol :<^ inholi^ ihcnjiM»^\T(|yKl J»JN'<l^"'n^>luC'iK 
itkfh]ugh Lhz ^"cil c^Ljfi^i^i^ tn MiejkTC ^ NiTnhnjp hiy-c Eltui^ Itic purpo'<: 
(ri Dtfki^E's wiA "4n Ik in nodiing i^^bef dun the n>-1anition of ^cn.e "^ 
Our mrhM emVu^wd^ ^]ii e-[4Mhh^-e^iftJh ^11*4:^ fcaii Ai hcHE the Imnls 
i^n^n^Ui^C ^ni9 Eihlved. ilu; fjilui^ I'^filh. pi^jo.'i of n:pi~ewnELiiiDn. In 
ibis sUjEij ]l is^^siCKL lo ulidCFTlani3 ihc i^iEliuiiiiiciti i\i bb^u^. and 
Ik Eocl duE we jrc nl%f ayH el ^^-4^^ kn^lh lion^ htimediAqr Ksl^ 
A^nimcntH:^ on Ihif m ~ In dte Pcnu] C~ch1c»nir where Uk pfiTtlinp fvtSs 
efuuhlcd as Jin jDMfihinenI cif tojtmc Foz flioreuiL "a^ Ihe tnic^ six.Kly 
:tppri>actie& iXlw^y^ neajof to :^nl[LuJc. ^a Ihe mru^t cxcnzlienl spi^ech 
^tull> fulls iftlE^ -ciltttCt "-" Cfln^fStfly, injis soaccy haiiLihlKi iht 
cNmt*;^ oF JiulLmLHny. jii^ 4(^ ll rt^n^O^KDn Aili^rK^, 

lHiiPderliT» imn^pneri ihu1 LiutgUife iJtjw^ i>^ iTilo mnc. hui il is 
si lenLi; EbLiI h<ildh(»tJ4 ii^JinM il. Tinre rn^re>L^s m ^i lem e^ H »pp<^ar^ 
lul k> fln^, but Lo 3b*de Vonous lemjPOTalitiu: ^cem cinv lo IcK^in^ 
Iheir tumeric pfli^L^ pi~es4:m. fulurc l^s divided. 

buE hilerUL^ n a vaj~E3h1e fjibf il:^ hlH il unhfLwmiLy or an abfUiction 
ll^cjUnliiy IS WN^I^Itiiii^ n^i ir-4irii4X|.jUMC^^iE Lslhi^ Ftfldnrihenon- 
mediJled. Lnlikf: EhF^ ^liiL'h Ipjs for sl^ (orlf bc^H il fnto^wf i^E 
OEtJ^ifi^rwnl. silcTKC cjimH'H Iv "^linlizcd ix cOnvffled into ^ nKdaUm 
of c^Llwingr Ttii=i \s whj fLiJiJi tK aii:1ii[K frtwn lime'*^ inccv^nrKy. 
GLuneman/^ neLir die opening ol Wogner''^ f^rr^jf^jf, ^n^s 'HereLpmc 
bc4:oines s]>aLX " Sdi^4KC nvxiids 111 jb pfimary dynamic of dominatiim 
£n Irefc ^c aft, v/iii du M^bu^' tn^lfln^ it^ m jL^ ^Tirau': a5saij]ts m 
:!iIl'ju,'4 nrid ^4^ hrLiH;h <jlsi±, unrudui^] detpk. Tlie iuu Nunh AmefK[in.h 
Sfcirt1ime£^i^i> tiun? l'v Nin^ i^ hS- cinn^nJ, ^hiL^I^N Ilk-' e^vn^iyTnilnhjiMfine 
cl~ our f4J ^vka per "vrc^id idL^jruEiUnf ^ urrcnl i^lndKM^. ClnHurOfV, 
G-^ituirp is "naturally" sun j^ malmbing ItiaE oi^ntmcnL's 50 c>'£le^ per 
Atteirrffd AC electriLit> MnihegCohahriih^.hLifncig^ni/ingNotKZc'meis'c 
lUiy ^*ion Ik fu nh^-d himn^nuid Pil^j Ajtr rctcis lo ' m> ^iwin^ mnw 

0I4 ^^d dm^ -^Ljigin^ th£ ^^H> w% in 1 hnndr^l ai^o^tL ill aa orhv^^'^ 

^ rK^ a nflu^^l H^Clhe ITW Chf i^Land^f dhv jUoh , dLs hnrwmatL4^- 

noi^Hi and harncd^ surface 

"4r\Hnn^mhie;3iJLih" rrh^Ls A ^^ 
to th^' unrelcnUfL^. £r>|iin[/inj 
jMMH4rnhiLty dT □oiFHileui:cx 
pnshi n£ inlo eveiy non-plaCj^. 
1'bc rihinj raizkec measures, 
Ji^ rtccFbtl ^hp-iiok^ ^nd it^ 

pl(]U|afl[fl=Whn thcdCS'^l^ng 
nkiH- world— Don &;l-iltL>'s 

Silenco is J n^fpukc [u liH Eht^, 
and a xoiie For rccon'idLUIing 
rmh^l^R Ii jiaEhcT! in natun:, 

.ind v^T> Ivtip us ^ibtr ruif- 
wl^C!^ fcrltw hjiiks ihai iXlII 
^nd LJet^'^^inenl . biknc^ nisnt 
1^ ^ erfij] IfirtI of n;>itlflm e. tk: 
unheard nolc thai mpghE pn;- 
4:edc jniurrev'tLon Jl ^as_ for 
4Ka[ii[4f, utiaE sl[Lhc nhiLSlcrs 
kare^i moKl-^' Eu wintm^A^ian ^pmliHl InLdilloni^. chc f^jpn, ^-H^^x-Hid 
(OMleni^Cr J^ die pcpwn of groUe^L c4ipaLiC> lind inJepriKl^"rti"e'-Lhc 
Ltiic ^h^ dci^s nol need a miihicr fctf enl i^Jilennunt '' 

'IN? 4k4i»C^[ pa5Lsa:iik5. are fiunun:d m idenc ^ a^ ^ [uid dep4hf Hc«'e1se 
i^ iT^VE C<^ ibc nb^ nta>^ MgtVilJ> tx[vcK^d mtcn5x Love bc^ inuLV 
mpltetl. cKiriMiJi^miltNt Uniw^fcfe and ii^niK^^ptncEjeeiL IheuaL^pLnled 
^^■orid nuihLdin^tLly suitinsJ? In ibisgrwI-suiLkfin wrdnl acevfttng 10 
Max Hr^tuiiner^ we 'l^ecumc nnffc innon^nl' LhrtHjph ffHr'f/' Apid 
pedup^ mon: open L4» SI lencc — a^ i.omfi?fl. a]l>L Jin J ^fcoifhcld. ttfTLdr^crtflJ Hift F-H^ a D€t»,tt>er 20O7 Page 5 SPRING/SUMMER 'Ce ISSUE t 
I 
■ 

■ 

I 

ft rtrjIjMr"»«iHHi^(^H^Iore.H_ nuSilhv£iyi^doe^hi\sran.\vffeifferof pi]rtofmc«:iiiL^fLirJifls^wElJrHysibcy ftiarsh or fMarket piuce, ^fsd jVi pum- 

fTU^nhc^ rf^ kk iS{hi^s,y :fW the i'f<me is 
wifJiiess itirarif^ti£' BtmiH irxf^i^nn- 
iioii ofwildiiess is sclf'defe{iitt2g,far 
to clf£mtf we masf s^e aNdfo^idie^ aitd 

— rrai] AlcfcLixrfwU's^'MarihlartJ E3lb>" 

T rnj Morn 10^ f woic i^^^^i hul 

my bcdrooTT ^^ i mIdw onco a lush Ma> WL^flJ^ 

where dofiitrtiKi &ji(Lch^ciuurwsbk*lr witli 
JChVUtJ:! ^harutnL, whviv ^ l3i<^^?ni] cMli^rCPl 

f^rtAk> r^hy IkotI wiih i4h h?jut> I lEi^li^rHd lo a 
hihl^tl^n^ in Jifi evergreen tm n ith ^ tiauni- 
in^ kmel^ mclnj) thai rose ui\fl f^]l 
lUllil im ^iqtUin? dm^iK^ l'^ji icssmg. 
IIk NfJ iiuliI ^j^t MijJ^fi auay ths 

cjiHc after the gr^Twl nrf ihe pLne dttL 
aJ I JiMTd itas ihedjsL^n^ rttCttsirat 
wfiilt pqF^ Lif a fffff'ftTiy- N^ bcim 

itL'lied fiM [hnw r4.'rii^;t luRl pytjenL 
wurUi in L>ijt uhia ha£k>*fds M\}i.h 
have alwi^^ lixi^i^ hvl winch re- 
Duin undtkovcruldLiC Cji i^ur own 
4UI-Ai^ialp>i3^ Vi>^ jhc Ll>li busy ^ ilh 
milng And i-Jl^^cfijingH ccointing 
arvl d^JirrcdlEng 

tvcr^lhing in Itiis civj^hTcd }\ic 
ri^Fi ruy scn^: cf whMlcnL^s raw, 
Shnds M ufi(]l [ ^[uUEci run [UhJ Jhitk: 
luy hc4d in c£(j] and ELlcm^lnrtncss 
hcptruh ttic ^nnund. All ttie fzt 
aclic li^inbol': and cnnpty pn^nuhts 
Wiuufht in Bounds, i-\^f\s anj h^oi^l^. 
dv pL^fpclLjal pfofLi-u^kiii^ ^tfthK'^ 

UODh tlK invaSiVf MfLfe 4r^ ^1:^. Chc 

vt'r^L'hifi^ fidKh, |h^ iAAueuLi ■r-^nc^s 
and disLJ^hzciH^n on hlonl; fiit^K. \\^ 
caiTtinacd ath| dmt ^IftJ jiL1cr> 
llial puhflti? ihftiupJi vfltnt flinJ 
tmos, ihe wflaniwi^ ihv ihrrodhore 
ijl£3tlBWe apfKEFlfiK qti3l giuJ con- 
HLUKR tml h^vc ihcm roFcver on 

mpQ*. WlW WC [UI'C hCfC ]S du WET 

f^BSUkon <nrT WizJ] bcin^ b> Ibose ^ho 

w^uldd^muuLi: Aod dnvi: to ^votu 4:vc^ pcfwn, 
^v^ry uthjcctn cvcr> auncij of "aDiclle^qoAl 
pt(Hpcr1y" on tin: Eirlli. 

Tfn pan of All of thi^ c^nzn dnnjj^ti I chint 
n»ysrll Eur ^ittmii hrfn^ t>jjinji ^nii n <;ocispii]CT 
«3Tcn Lrucnid L^fdii^'i n^ uiiHnik^ d^ inw^ rtluni: 
J nvDJ ^nnuwhcfc C^luk iti?> Mall h^j^l*^ nind 
"A \v\lc [ stj]l i:\i^E ^iEh [[vnO >^e eI^? dnFv^s[ 

GREEK ANARCHY #25 [ioiil dH TCfTHV; r^f dtf liflkhlitWH^ fr^^CitTl 

rth>ni chL'n Jmil^vT^^nd Nk ra^j^uj natuiv'^ 
sihr^aLleJ ■Fi>l4dliEy nnJ unpr^iCtabiEjl^. I!vn> 
llhjn. ii> ^aitfH'ilL'Hj I fM; HmCh^aj CFMnd nwrnpu- 
bCHjrx, ilif bnil-^Titl:4x:r^, tlu di^FTH^Hualors 
^nd Ihu nwxsurrrs. 

J iTi^Hum idl iloy e^'Cf}' dny^ m^ hcmt hfcaking 
3 litllc 4ii[ira hjver wtiLU "^c'k-h NmI bci^iiiJ'H: uf 
aimu'^ ah^LfaLlJOffi^ Ehai havi: suhily dntJcd 
u& from i^ur more ^ek^^ ind whai r^My 
inatteFS. [ Iuvl' aLloi.tcd Itie^ Jhyisjgns Afrd 
hubdivLKi^Hi^ in my nun ItFc tK4:aLi>4 ^f dk^ 
falEoh^ ignciranL^ and UDL^ort^icKji^ni^^K U^C 
define^ ith: asj^n cif lI^ h^d Kci^aukj^ Tata 
i^oct^ jr^tni^l antL tihVrfi inMutink-? rtic lor 
btiMr Of i^Ofw b ][ llie ^^ I'm nircd? My 
Ifl^irw^-n aph:! Inrr*ltudf hiiVL-^'ci^wFnii: dnwn 
flintier mUi ih^^ bo^ of loji I UMOii flnd m^raci- 
tiidL' thai n~od[:sa nuiandD^ful IlFc I ha^ EM 
Ldca wh} Tin ?li^^ n^l iiOw. in it Iiftk wiEh iVir.MS leartdsnd iialtrt 
■iL, nmi;^ ipbeconiroHtii. ^ 

doi]]?:^rin'lle[l Linfl dPmMi^Eerl 

<-\\ m^| fJiibeiiSif (0 prtsprvp (li*^ 
^Lndy or rg^son In This iv^^. 

lilt cv^sivg. ^f^Ht- ?if ilhj:]riL3t[^n 

mm IP li,3^ iiii^|rj^^[g[| ;uvl 

biVrfSterrLled FuLind Lliin^& (AiHiJ h^S ipr Igr rhciiJ3:iiH^ 
yi^Hir^ ^fliifitii (a iLjiiiinier curues 
inlD^slfdifphE Jin^^ ^odd liQiv 

iylitH*.isjfteKijrtddna Till 

iMJu^I'dN^ 
■IllfllLiUlQLlJU 
fb^^-^ so mixli i]iimm\ j^nJ "uljdun hRiEidat) JuJ 
(k^libcii^Hl flV-a> "A Iktt . And hkr t^brrtcdinBiy 
fflrk^. I te«l Li>« pandyxcd. 4oo bclfricss ti7 (lo 
anythptt^. ] lind Ccmiroft in staying thai Tm 
hfilpless h«.>iisi ji alluwH etk C^t^]^tln^K: wdJi 
mj CLiwapLki:. mj b/in^"-^ m> i^nDranc^ 
i^iiiCh iiPli^^lLnif mL^nin} jmz\y bUtcofnc^n^ 
shdlETin n^-j]ng][!d bnilcLng^ and a tiunL 
r^l engt[K?r«f m^nil s^r^pp^^ around iz\c lu 

Page 6 tj^nsfxirljng me Frxhm ^\ii^c i\i 
place Thrs niantra of Feeling 
paml^/cd aMowh me e^i inck jn>':elf iniLi 
diLnkinglhat someone else h^ill mtean up die 
wbalo a^inting mess iuid uifu Ehin^;^ ajound 
io^-ard meaning HTfl««aln- Rui really. I krww 
■\fluieL^ji«'' wiiji'i, I trtow ihac ] HrBFi tn»ly 
i:k-uiKi?inj^tl^3nJih.Hty(hcun[^^j> iliw^ 
Jit'VK En chiu^tP ifiir' wof I J. L ju-^E donV "A am to 
E^O Eh^ -.turli: I^Uui^iE'^wdilliuilL 
Tlie BuJhIIipsC phrase "du injlhinp" f S*mc- 
liffleS SvOnisS un en upFKm. Yijt our tiunun 
^iln^ ha^ bcvOmc our undoing untti h^f Feel 
VrC iuvt no Eitlwr of^fons Ihun t^i 4I0 just diat — 
nothing To tv f[ur^ most of us an: ^c^^f — cily 
dwellers who Feed off fiaiuf^ wkttiCHJi any 
means tm mtut^ her geaiern:^iEy, <ver^ if i.t-c 
jfive «uc-h Ftiiufd u choiighc. We pLod ^Li^ng 
m ocrdmuieiminf, demanding Ij^qs and jcihs 
^■-i jLi^e t^ e^^ itiFih^ ^^<^^ =^ nii^h 
I »f I L^x^Ey lu^vl ^^ Lt^ Eht^ hce.uL^ 

im; -Chfu^M:" BOpU jl^>T*^ WHl] Lhc 

dOi^tLhilnl niflitntare (banlly ii 
thoKe. sint"i; ^e'vL" fcn^^rttcn 
^ver>don£ atvut outonemyH our 
one chance iui sur^i^al) Soh 
moM cFu^dontcvfli tiraw what 
Uie ni^t i^k> loc4^ like or ^ has it 
Fei-'Ls like 40 jud alang ibe FLin>Jhl 
Fluor ]n ban: fi^i WhaE i| ^c a|| 
smppcd rig hi PiCtw and drd 
iiuililr*^ TuTfl frw huunj'jr flYco 
.^ Ojy' lli« liilc AMu Leopold, 
i^hOKC <|uijle htfiRB iim cfifft^ 
shot ivyilvcs ren^kvcly m hi& 
>ovn^rr divs. hul as he f^penl 
Eiiiir4 U10C in i^HaC remuin^ oF 
"^■Idplvvc^. hvMntlliiEcd InmsulF 
To dJid nKiumcd the dimhurthLng 
pre'xncc uf w]]demch'i. Later tie 
wn^tc about hu^" detpL> Ik re- 
gretted hn DLUH-'le^s aL'tmn^. In 
1his\^a\^ be painfully di^ove^ed 
hi£ cwn audiefUinty. 

VpTiflt jf wejuil ^1 somewhere 
and brealhi^d ia and nut and 
Cniftcd that Ijfc would cajry u^ 
abxigju itsiJo^ geivL^t^c. bciypmJ 
oar foolish aud d'f^ful mis:- 
Eake^^JLJ^I SOI an^ titiPd by MmpK hc^^lliJU^. 
i^dihoui needmf eq i^n n^wi f^hnJI^. ^nJ? ^nd 
iitler. ivdltiCMj] e^mpttiiion ot I^at. NTy JUtSS 
[^ ttidt few L>F Ld^ CLhuM do 1^ kA^i ^C 4II 
ntyxelt t>ecauK4.' I L^n bardly gav^ rlU^ndon 
to anyihin^ for LiVH^tf diT^i^ M;eiind^ Vi;iit<|crp 
ajid Growing j>4f C nl ^tlr mMJntCt^flly fciivw^ 
dul ihebr«J.i:4Ji%vi2iXiiH: Erkiisof nurlM^r^ 
lan m^pi^Uciori jusC doa'l ^^^Tik luj" muie. To ihe eXLUH ih^ I COAUiIiK IO pf^l^nd ihdC 

they wi?fk(cvi±n [vr^rtf wDrd84» ac^mputH^ 

UTCCE] vati Jak'^ Ihcin ^ u"^ lt^rt|t A^ I ^ivcilierr) 
Qjiy fofl fi^ my ■L'^m^unu utb^mini. ] 4iri pcr- 
pctualinf Uie fc^r dhv L^ion. Jind d«lJucLiun 
ihHl nn: m^iupufunis i]f art ^r^uEtitnttc n^hDii. 
AUL^cnlii^LLy^ CK£||viL)^ dnd wildnc^s [irc 
LhrvidN |i> the AULfhViu^ijik rihMLd, which jnicrJh 

foTC^*!. a^ 1 1 I'xixiin/ -'r\ jn L'li^hixl metl ^aaiL" 
bHi thai cvi^n ^h ^Hini-n L Jii Ibnvi^Titi^ liT^ From 
d»Jh S^tmc friN^n Juufclii'iCs arc a^-LualLy 
4:nnscrvaEjvcs t^i^Liu^t of a ktnging For 
NCGu^rJ^ir i^F \ht EarLh. Bui tifc i^ h> 
J^fi^Echciti ahouL 4:^4: le^. I ran^ FLvaka4ifFfi^ niul 

\^tiHli ^~-in ln^J]U Ic^VfiEHi ifi cfu EHfiM hEjJW^rl 

ill-Id. Bvnh^rciHalt^wfi Jnihi^-Onl^whAi 
h^c unJcr^taid ^omclhiTigH ^'^in ^c bc^in Id 
Eave ll Hliw^ 4h[M^ 4:jd wl^ Lovr wticn wc 
unJtj^cafh! sq link? Si^icncc c^n dii nothing 

^ "Aih^t^fKsi ih^l's fnon Hmn the sum or 

Fiwn scittta. Si^friualicy hprinpK m tlw i^n^cr 
uE cry^alhi UFif, f4^m^ innJtol^ t^l id sy^Lvm 
1rcLi£ioTi>^ so uiulcn^Undm^ mjruiut (.onrc 
froTTl fl|Hrilu9lht>H ~nial k^^'c^ui \nih ibc^O^r- 
n;]| ui vk^i^ [>i ihir' liiiari.ici bx>di (i^iii^cc^^^]^ 
c■^]^^plc^5J[»lL^ ^ikTc^kuiil-nncr it> whit-h ^t 
]]vc, lliaL ■ALtdncs^ and ^a':[ncs& Lhat wc jirc 
ULgbl U^ fl^bL ifid fciFcc lo 4.cinfnrni and i^nic uj n liitfi this 4k: lu^idoaal iiLghtmarc 
fpFctvlllKUlon. 

IfysHfc i^MilJ stuiJoB Mk moffi SJwi Inot £t 
firlEi. yi?u ivvLf IJ h:l' rtn kLr^^n nn bwiiK^inA 
no Lij1cv-4:i>di^ luafii. VtMi'd "^rc a Im^dy til^c 
^dIkl Tlic aftlllmhiil Un^bcfprih^Lc pruf^rty^ 
i^iUi:^, cvwnEE^^ n:^ans. stKies and ccualriPi 
V, jEh Lhctr nunhl^n^d th^s. iln^if f;ij[ ways^ And 
Ehi^ir ^nd^ ofEhnvc^ lun^hiadc j^cid JaiqiudE^. &r£ 
Fli>w|Krt sc all <>cflp( in l|k li^sumwtic ?r*d 
domiiu>[JTT^ mind. TfhCA^ iirt ir^^il^irir^T) 
symboLs tbal pcliL'c sUlcs prot^jcl fof tbc 
^ cahhy and ]>riwi:jfiiL 1Jh nurk s c^^ |vtu3ia[ 
roi>]^ The cxi^Cizncc of miipi 14 iha iDKFTtEoa 
Qf ^'j^^Uot^ Vid nLflnalFcia, bdE siilt oal^ in 
irmbrt, hf^aLku iVL' £r£ a^l <.khfifiC4:ied With 
t^i:lMiUttfE and Vrich dw irfar^c iL^ir m ^ays 

Hac ]h an CA^impIc uf tlcn^ Ci^r ukI 
kiELltimg gcH il WFOiif Ercm LIk bc^in- 
nhng. "Ev'cryibjng jn nature li cum^J 

piHir j^H^kl to hcdrcnlVr Inpia-^i^irL-. 

son« saj-T ispneular.&lft«ortlj hutn.i^i- 
iibvCnK-EflndCri^na^rrvCtSiral^lmiAS l^n 
LIk aiROJ^iTC i>f Iti^hnunlninsEjiC^'^ ■ 
dK nuvjiruiv ofthc rmnckand dut niL-^ 
be why we al^avi nzuscn ]n circk-^ 
Such rC£m4l ^er^ ihjdC si^k'niem d^ jei 
t^prte^FOTi ul re^rtlJ hup^i'^h hs>^ 
rutur is Jcoml aiKt linLcd Enri nnd'^ tch Ik 
4^iK]tiDl[cd JDmc^^LnL Jiod dominaLcd U any Exjxn^ tu prcscFVi^ ttn^ "sani4^" nf 
rcftwn- Jn tbis. way, [h? CViiWlfln adapted, 
^LdihH^riculap. mif^d has mKLftii^ied t\%t^ 
?vi j^^Uraied i^narfct chi \^^ KY^ <Vi Earth, ha* Iw 
Icn thcH^^Tind ^c^ra sought lo hjciuiKr curves 
inlo ^trui^ht Iknes lodd h^i^ Einear ttnhr is 
meaHjnd on a njund cEcvk f^xl^ ^ bt^b nf L lead 
funher jnd further awjiy fron^ mi^aiuDg aiid 

w? leol thi? atiLhi^ci^anja mi^rd mk>icco \x^ 
rusting ^np amund l^t 1hTi>irs ancl raOi Jtt 
cmmsdcd cables 4md linrs mCd niiQr ^uuJs EE 
he Long fnr mcdning Jind hMhiEfceo^islcDix 
In rc-jEJii|c oar [I'rC^ ^mJ pcnzepcton. |ei l^ 
dun bet^ and hs^tvc \hi\^^ lifck^N hcr^dghi 
Jiniistnael ^rtc^]^lVll^KtiKJlifi. c^L-le%. KplBfts 
fltid spEmLsTAichT^swOTc. I 
1 
I 

■ 
I 
t 
{.■^ot^^rvjai ff^^ P^^ ^1 
Endnoics: 

\-f>6T}, p. 2SR 

' fMud in Pkirr HhJ« /^f T^i/ <lF^4^l uV[>FiKd h> Mlcfm^l Oh^ 

Mux PkimJ. rv W?r^ <^ 5i^rTN-r (Llitea^ Hcory R±(D«y GMfiuy, 
1W3J p. I ^^ 

'TScnurd T l>jucnhi«n~, ^rjirc J^ rAmonroiiii oni/ldT t^ntof^ijiriiJ 
L^i^i^njni:^ 1 B^iiiialir^^rM^ EluliAl Unlitnlty J^«^ I iWj. p vlh 
' A^ ChuFV- Wui. O/iffiAJ^J iWir^f J 1^ fA 'din An^biim 4?frA YKt 
VlflLii^HlVTLMi 12. 

*PpfiHtiVTr4L,p.It 

'/^.p 221 

■ rttfrfy IX^Id Tt^wcMp, '"A WfW: c* iNt CcflWfd inii hkmrrLii;k FCn¥r^"ip 

TV ^rir i^Tlirrhiv, cdiL^ t»y }^^ Sodcl C«ibx 4lludua liu^j^hbHi 

>4tfElin. I'UCpi. |i 2^1 

' Ibu-Uic NojK^, liibTvnjr. iixiid^ by Onrintte Mmnkn (J^c^k Yaf\ 

^ I flr4 CB^fAjnuiE^ ihi^ ienn |u 1^ Mi»r4^'tHV^, i^ii^ ^Yffvfi ^a O^r 

"Afhwirc LttiF^rt/nlmjH.ri,'. iF^pJKritn S fV^tf.Vrf VR. ^^rJnJ^flurca 

lOdVwd Clarrmkvi E^cTih 19271 p fl^^ft. lun 2i>2« 

'-F^J^nil h|L-n^,^^nta tl^iriTM WJriiiv/i^L>pn hlMihi^zii, L9^1, fi I lO 

"AiuKaRi I'tf^kf. ^»Ud Lfi <>«»f7( SkJiKT. idh?^^^ it>TJ fr^^AfV tV^^ 

Vori AdieKunLJiiiST^p St 
HiffK. MirHPu* Nyhwfl". IMi. p. <Wi 

"^ Mania IhKkfAer, "LffHJ AH aivrmjuam K^ic Tl'rirm^ jSU Ft4«iKO^ 

ITnqKT^BFnuchm. t«3j. p 1^ 

'' Jvnquc? PrrfiLt] Vi'^Aff^ (vut D^rencr Inn^lilrd b} AIAd 5m IOiil^^ 1*7-13 p. Hi. 

" QUD^ qn flKt |L B. BfKJiP- AirM? A ^jn^Y lOlK^JfK l?jii>EnLij 

=^OuoicJiflH«inafciH?rtff. Uf^i^iTJEr^cNfwVcfk-HMpeKIolliPA. i'M\. 
]tpK4«(y 

-EM CKinB, 7«rT orny ^umU. U^LiLhid by IlirtLa Z4nl4pci|-Jn4iAi« 

1tto*sr. 'All'«F='JCfOu*:*£^PTt«. aW?|,r J? 

-' bVidMkhKi [.cvio. r^ 5a^ '^ fitf^ot^rctlun f^ BmiK [Bin«AV EbMlbtd^ 

WSikpptifr/^f- 

^ XcvTTun ITdDoilJ^, JJirJjjJi^ fj^fnj iVrjTrii.c^^ cftiuA/rtic CTncmL? 

&PU(ltH^M^3nEift ;LU"J3 [T^-H? 

^ Emj&iriut] l.ehLrL», Pso^r ,\^an\rA, fcr^nctilfd li^ ^hcboel B Smith 
l^turndCA SLanfmJ L'nivcniL^ E^u l99t^ pK4 

^ &W4y Efu-K J (k*Jnc, ^OJA^ii 'a ■ r^fi ^VwTi™ "M Itarr-fflpj^JUf 

ArtijJviEr c/ Jr^rTi«ari0i] JJrun^irrln the Lafe fiMnru lllic ILigv^MnLdii 

iw.^:L|i>3titi.»3H.»*i. 

' ^mmiift BbiVrtt, ^t^BTTun kns^ d^Hl ? Jul^ L937,inCJ Arkjzriey und 
:i± Ck^iixtUn r^ 4^ii>w C^^uflfiM J[H Anr^ ff^e^ffl i74cw Vert: O^ 

^ Ffmhrtip pEy?, "Thr Nl^hrnir] Ijr? iti DcvLh. ' bi ] D 0~Fln.cdi[«. 
Jkwl^iit C^t^fy ^n^tprr'iiriirMi i>^^lir^i>K MdiAAti' £^j, jurti TJit 
Ifnnamalf^iEB^EvmidOini,^ PnnLAn-IIaJ. 1^70}.^ 34. 

^ tlKvnuH d^^eitu p. 14 1 

*PicoVr. T^i-fi^-^i^-tr-iJiNcwVnri kmjpJ. 20ini. ji ?7I 

' ^fJ^kM SmiPi fj^r^-niT^ r^ .hr-^j^Firt i f/irp^ AnirJi^ iChifCi HID. tbt 
I'niiw ^aly of ^HXih r^nJiFLi Ptwi I, p fri 

Src alKi TIkthmv "^mL-TL /Ti^ ^rr^Jni?^ J^bmii (r^EtW ^^^ Hcw StrttltC«^ 
n^T^ jp«ciilc j|]v, ihu pjuqr fr^fTi '*!H; Ibwff fir Ftifd] A^^)f3]|h" 
Lcufcr Wba is Hr^ 

OpMBi Hj^ VTK 1^ ^IffKe, 

Lmizr U^Lux' Ttimf him wtl Ld Sikuic be crlkiifMi 
"^ Alu WAynwi, t\vi> vidU«tt of EniAi-HniA Atul t'^an^" ^Mci^t 
£aif om^ tltl^2J{Oc1c^c^ I9^4>. pp 3£4 4U. 

^' Max}kifWKblPrt.&ji^/n™J£t4^Pir. ^fffj JiiJ^JVjtJ wrd JMff-/?S^ 
CVew Wni:- ^«h4irv Pjc^e. Ji^Tai. p t-tfl Page? SPRJKG/SUMHm ^03 TSSUE 
LiVin' M fn^ ny^ti fffy f^r^r w^i g^jt^^ k^ yon tre^ ^ f;ieanr 
ttow ym w&ar ywr sSin fike ir!)ji ^ y^t;r tfe^tij's 3S fi^d ^S lr^f(^ 

AaS answer Sftsn^mslmyskrm^rA^eb(f{^ free fj^ 

jam A^i-dfltm^ ^|Mrf ij: „ / frjlfc^JFJ^r ^J-Hf FTpt^ 

fttUtt ^ frittt* lip Y^f nKfu/TSairi wilh ',-aurr f^/iHy 

OUF WtUff-t^frni. It Xn^^trai ijt inr a rrjii- 
flf^^yr^UJ i'OftfAy*itp^afi^n tj iSf^ rujir^ ^/ 
f^NUriA^^^ nrpLtCtanJmr/iivaSfJmfltiiUmll^ 
h'^fJ EJ/H fJtj^ flst'rr j/rjr i^rjiry. V^^ .^tv, fih; 

GREEN AKAJICHY *25 TJTidftk^fvifTlrrM fl f-fmr r^ft^^ mff^rj^ tr^^rApji 

4TB£f J^r c> rfj( flf tsffJitrr y/j Ji pffJ^rrff^- /f rf- 

^(T/^ fl_flf r jvfl'^A -j/jKJF^mJriij FWJT fW rtw u/iu^h, ^y^wlh, iiJNtilzi:ilh (anJail ih^ fi/r jji 
_k^r 4Airj^L'f HU>'. Is u /fTfitt ShAi It^i^itA^ £rmi 

i/iJ Jn] ^ J ^ ^^ jA £<^^>^ PJ f47/ J ff ^ J^ r^ij^M Mt ^/iPJ ^^ 

^Adf /.^ftfK' ^^fdixjxlon^. With Ttty jv^ phfift^J 
firvffy jtf /Jw j^JwwNrf dr^m:y fhtwiti^ from 

Wi'vc ^ll sMn [|m buni[?er>i]i:k^r h^W WfiiJ 

lhh'< I nlKFcnLly impiv ijfi? kitu^fc: "^hcfTltic^ 

hir^ hr^vc b«n. tir arc ^i r>y ^ Sljt^ ihcn is in 

Sn^ofniV ravmileson^ iimgcs.ftivJ srodf^ 

iiL .I'-^ii' [be i^fVirtL^rU^-J $JU| Tt^wfiCti^il' 

L- ^^-lL]l(Llpan>^^ly(^Llwit1SM^Sl:oH^i!il^|r 

\M<h lJ^n■y|H:CW^^ siliiiHiimS. cha^atK**. rmj 
^xpLrnun^cSn The aMo]^ uI Ihis mttvl^pc 

■*vnH;. w |HJs^iW^ ^ hJisUijO >jwtt*iti^ fiirMiniC- 
Many inlcn^l^ <kvi,LTi[ ir^nn [he ^T-^p pv1 

ICTVHssly JifjwnWCl wwlJ. ^>r mfljht ^pnp(ji 

Lh^ tti^ pli>hhtLNl1y i n inuCiH^rt II] ^ tiEHC our (bbiii^ 
{if rli^biTif ihtm lb [h^W ^i^^sh tu l]vr4licrAi, 
jind ^4jnu?i^4blv, ror-^mi:, ihis al^oEtpplk^ 

Lu]ucat[un4s> urhubi LlU ii^n. Thi^re arc mnny 
l4^f^4>Tt^ let be Ibu m^ jwl iir^niCinn Lhj Ik 
^Lhmi:d Fr^m iJic dnlccr's lNtiJ riMbpic: 

o^^in Itt l~-r TTijip^ [imiLiUPnn'-. iTnipfun^'n. jd[J 
(k lii'^Ldn b, ijft^rt fH^rtKniJIy rcj]i7i^il iti ttic 
4cnrfcrul chLif^Dn oJ Ihizir;!^ jFTV-v^. Dm I rJun't 

wum WDnd?ri[]£u^l]Eh?pti«noDHnun.] ju^t 
i^^in^lS'-v hrrrcEmdnn^ Ujlhcy lln: trdviJin' 
i:< Ihc nK^iicnLn bu hvh> *orTj abriji ^ny pn> 
Mim^ly mOrc fpnnl cOntuil niir "^itLiuliiTfi? 

^IIl blare's Lire Ji1i:minL^ ab [ k« iN in Ihir 
po^Mnodcnt T^ahC^ wticrc ino<U oF Lib ^re iJl 
si:^ JiiilQcited ufid "^lurilcJ iixim ^^jr ^orfd 
Clch FiriHc Of Id^^ct cxtcnm, h^i[[wjI a doubly 
but Ihc^i: i^tiQ Glum Tlic> xrv not an: raK[> 
honwl hitlh Itii^TTTSclvcb]. pnuny o^ tiK mcnc 
rwJitiJ jntL inspm njj T^sponiJ Iti 1lliS ^LiniJi[M>n 
by syrlin^ lIk wnw^ yf JjsplairTPTwaHi artJ 

pOftiaps JJ ihc H^Tppmc Ci| tii'CfrJy M5nrtti;Ultf 

[0 a i>lKC iml bicirv^iMi. To b« citar. IVet i^, 
p\'K^ is nLjl PRStlyifiiysiial loCalilv w nhMniLi 
sp<i| iin J mjip. l4ln C^eU or siLuaUOfi M hi^ li 
irHliiJv^ plnnls. animb^le. Jdnd Fc^nTBilior^. 
vliiiiiilir'. p^lCirTTiN, TihTTT^livc^, pe<9ple,eLC C4^3, 
i^rtCoflUFlLilely in fth^I plac^. tUllviV. rK^itiCs. 
idnil <rihvT til fH-T-M »t] j]i ^^lI plLciH^iaitiKrfi}. An J, 
h> ^^rj-jj^ ^iii^r^hia^, hlinlh'l prl'-Jiam: [O hfiLHJJ 

kir [iJurh wh^i lM l|H4:jrJt^Ly JtlO^I:^, Our 

nha I lin^il itus ICi a fiatW ~^i^li>£ii^AL" UFiLlitT- 
hUhJial}; TIhc^ i4 lUUCil |i1 he ?hp][1i^ oil ihi:! 
I^i:^ 4r^ ibis iFii[i3l i>Ktrci-K± a:! noi riKi^jii^ Ps^eS an e:^[>lHjt call for p«inlc 1^ ™^ ^^ ^^^ lorc^ 
orizrE^Ecai'CHnnunLly ot Jiny pmnioj I jr i^pc^ 
r>4f ain I £U£g»4ditE any sfwcrric biixc^on 
4^ rdcair ^ connE^iion to place is [M^sikblc 
lilnu:![ an^i^lKn^ pffhUidni] wc arc apcn ^nd 
^tiihu^iMK.. I ajii LOfiEunlv ffh jvopcrficnt i^f 
vrtMce^ianly lomfymf fraJiiciLs, in iJcaL, 
4ntlbod^ i}f phyKhL!Bl Jhh^aIc^, hut fof cnc^ 
pO-Ctned-KmjHwiifi AuLonMUJU! lonci or 
Wtlfiilg jln>4md tHft-EiHttfl iIk (narjM ks im.-^ 
raciory onJ inconvlnecomptrtdwhli^ life 
of i3i]f oiTif und dc^pCnid^ LMiKCCior? LO ^ 
\^\^LC I liop^ 4q bcgiD [1 3ai^r Jiecushk^i [hm 
can [kfk sc^iof cjDCSiams nTici j4Cijnij^ L^ciisCill 
from Lbcm some ^LriCijgit nu>mcntum 'or 
in>'itir and 1'i3f Itiosc ivhiusc i^Lhi^S nld^ 
gcrvcnJIy oviTTlop in plocci^ Hus Ereli^ rsKn- 
UaJ 4q mc for deep rcconocclim aiul iKabnf 
frofD SD <Mi£oin^ dL^rT^t'ntic^ljan pRTCc^"^ Ibol 
^uhly di^conoccLi and ^vutalLy (can lu from 

Nfnv h^^ Jl h^s-x qhiindaiiE nzaMUb ffirwbal 
1.^ iJli^ JH^f^fiiLLy dcrii^ J~K>jti a syhTitihfiCh: 
^nihinaEioacrfcfiEr^al thouBhc, |>f«in:atccin- 
ud^T^Eiort}, «nd uncibi^LJUzud d^rc So, lajti 
r« }iHj^in^ Ehos< whcHtlrrt^stmfrreiWMli^ic 
"A^v-,. ] ^^111 lu-^ hupiTiiLN^cumiKdKHratc^ 
Tnijti ^4jCkLinb dixf c ufiMLkr ttK rfflTnncacionA of 
Ihe paLtcmR df our L^'c^ as wc atlccnjA Cu nwiv 
iciivard.-^ a wilder cithkiciKC aL ^"c each nuy 
sfe it Bctfn iJi4o Itic aimpjt af ifidustrial ^nd 
^fHiidl iLtlt CNoob JcTifv^ I ba^c ^]x:nt wIidE 
\viFuld slAliilhzalLy be }ij[f mj JifCn wandering 
utd K4:ArL[iLJi£ fof a pLacc IOE]a]l tiomc, wlufc 
ny [X>oi^ L-^n L^L' hold^ whHC i ran actr^'dy 
hcprewr^l imhwSO^cruhcJmcnp 
itKiufbEi^jjrLJnKculnlncss urtd Ji^ 
'iaIi'ifacliDa moving my miiKi and 
body clEeibfine. [ fcirl ] bab~c f-uund 
thai plft-t for mv^ir No_ I bavc 
pi>t ^i^vi^'Ofcd a m> LiuL'al par3diu 
or "pcffcei placo^^jusi (me thai 1 
r^e] I i:an£n>w hn. in b isonbcihluL 

dravihi ^.ziic 

tHJC^plur JsJ■H.>Ms^.^.Jl^^^^^^t 

part ul TJyL mnsLly. I lij^^^ 1<JiErfct 
chit nIdtT "Ailni'i I i\ ^r^ll EC IS jyw- 
sLblcLhdi J nu; Ix'^u ^-'ii-^pnij-^l^ 
idcabzing thm 4it Lcofl ^noU^h to 
allo^b nt>K:lf lo pfopa^ate scnmi: 
roo4^>H arKf [ undervtand i^ell tliJl 
pMfdi: Invcl to live h^iuiponinL^ or 
S<*S0rtally m vartOLU fegjon^ for 
mafly fWSOn^ (^nsnc^aJ, family. 
TT)porTHr*ilFtA. FWVfllcj:. tlianpCr aimt 
vtmil<iTl. \^^ ftatiK ^ ffix. Jiid ifitre 

live Ln LhfcA i^nnc^r. 5^C wlinc i^ 
tradeii fm- [hesc hcflSlil*"^ Ko^ 
duciJ^mj H.i3nnci C be> nniJ 3 supm"]t"hf ftppi^- 
cia1]LmorEMun'sr-like fKrtcp^iun]^ lhcirTL»ntb 
ncvtrjn!cn^ly pcndraLe? i3oi^ di? w-c develop 
4xmin]LJDPrjcs ta^cJ cm decpaFFimCy. tru^L, and 
undcnlun Jiitf ^fonc un^Mher if « c ar? 4ilwii>-s 
lninMua1rnnjiun:'^^ll-iiHii ^^nclc^clufkmg- bo^ <L^ 1^ ? ihi AfiulAEHntai^t Eia jiiul pi^JcL^i^ 

4j di I c^e ^Tca Lc r oul tm cm ] r 4)rd St I f -4U]^ cicacy 
Th cominijnkl]^ ^idi kvi and ka^ dqff ndCiKC 
on 1liG s>Bti:jn'? Hmw might ^n: i^^plnrc the 
halacM-c belwccn chaiig^and a^nstimcy hc- 
tm:cn meLion and ^lillnessV Tho? drc ju:jC 
focnc (jUL'^ion^ which mituhyH.omc EQmJEHJ 
whHi citaminiKig Ehc difFtren^'L^f hcli^'ccii a 
mufe Jiimiadtc ajid a n^hfi^ li^L'd rcdlily 
^|[^1]| iJi>.'iiinEox^ wccufreniL> inhahM and 

OHcn, the ecmii^n^miy nomadk wanderer 
elojni^ to li jv^ a freer li fe tiy not IxiniE Txipped 
dnihik h^ Ebe bu^j^jjc iii a mure ^edci^lufy 
e?Lt&tcnec ieommhtmc^tj^ accumnlatEDn of 
IhrnfL'^^ pef4:LNh'ed lunlts i^rthDiirea^ diat Ihcy 
eari ^fK^n^aibectij^ly decide to gc anyi^hen: and 
do 4Ei) chi ih|t ^[ jjijiiiju bvicd iQl^ly on di^Lf 
ihcMns.'Hii^. fvvi»ni|hc¥n9.A|ffl!raltyTiKWN:&l 
iXiHliCm, ctrixh nvE-^ir^iu"iv|Hl£^ihabatmc 

4)nriJFlKill'< anil f»1Nl'^l^hLlN1l1llL^ lUk^ -n ■■c<,'i\'\ 

ihat (he lnOrt sficbiiarj a ]i^- ln^e^nciL^^. ili^ 
mtui: pvlentio] ihiirt ]sf<^r iririnn^dsn.fcniii_s 
Ihal one mighc vk^ u pfinMenralk. hiH ihi's 
IscerUhnly no given. Qitd perfiap? a p^m^ 
Ifiiik-off for ci(bej dynamics thai mjg}i4 be 
senm fi:^ nhcri^ de^mbk. Pi^rvfrnally, ] a.-^pin: to 
a l^irhfe^tonal-ce^en:^ e^'icence^ otut ^iiich 
ffliphcaiKluJc shorter ^ea.-^mal Iruvck Wwecn 
mi>fi:|WTnaiu?ni mKks,iirt]iv,i>renLjniim>ctii^ 
t^itiv^r Uuzn a ^e^l^iuafy Ci^tc^ T^ti\\A\ implies d 

PE^E^-C. lilCtI, Wfc|p|UJl|lruE^.^.Al^C4;lK^; NjOrigEd laiiif of tfie LOst for mlcfTuliDn mien uFgoni^ ebb>:j onci fliT^K, 
noi Co FDenlion pcMiDal cbsire^ Bij4 In he 
piDcekss jau?]% haML-^ drawbacks. Regardlcst 
nf the level cif indi^pertJenL^e^ Ihe wanderer 
topically nced.-^ Id rely on theu ^i(h a more 
peimojicni hStuaiion h\i nuny ba.'iiL' neolh. 
eme^ ihac oficn require j snore fi:u:d Kilbiation 

Page9 hLi;-iiGli[^. ^r^iwti fEwdrStonie^ ftAblh^ ADd 
mk mcmMEi. LLFiLjuii>d^ oT local remtrcK, to 

rurr^aleu Al^ (bccomiauii) E>fiilc}C4[i?«]J 
tOLiiil dynanllt 1^ often SbE^foflcd hy Lt^S^ 
whn lemnm , orf-enn^ the "^ilndfirer ^HUaUC^^^ 
tc^enter mto Vi Jl Ip Eitl le refpon'jhilil^ fMrmokflng 
Uicni happen rbe> fx4.~on]e cum^uniLfr: Jmd 
^IKdalccs of a hvflnj; comminuEy. OfEen^ Ebey 
Ix^oine theblf:ce^t1.^l(iciof ihesc ^itLNd^m^. 
while risking ^ery EHile to Lhange them ^ince 
Ihen: \^ Indeoa^ing cufUKeoivL Ihtfe erthque^ 
eaik l>^ ali^efllJ di>i^hcd F»er^e(dvc, hue du^ 
ofwn |*ttfld«|>i;rwJKiir.EaiicLiii^o[i>fl^ii( 
dj^Mmlt^. I^TT npp^ lAhriMnuiLkT, dKrt^«m4 
Ieh be a pirprtu j| L]as'^ii|\|Hie(fcijn wpiJmhertitr 
lUc) di^and whac [bcS" jPr-dnLnp. ^icnUniPlB 
pflrtlj Injnl thnr tLSnU-Tl _nn 3 fyriup^^ ,l bp^* of 
treiUn-HcyH comid^-nLx- iii'ln.Li]rjn Odieit 
dcspcTUcr^ Fejr bein^ 'ciuC ot the loop"' or 
"miHinf out' on what is occurrrn^ every- 
where clflCk ercaOn^ an EDahiliTy Ed fucuF^ 
alfenljon on whefc iJbcy eurrenEl^ ai~e This, 
pedups. sojne^thai ciplaias "si^ific- hopping", 
and che jna.s:;ive inFInx cf "lose rojI:;" aod 
|Kople whci h^aiiied (■> be ivtii^m Ihe aecLon w2r 
\bhcn Euj^me was a he^f^L m ibe [ate '9ilK 
and early "00^. jnd ^]nallif 1^^M^ sinet chen. 
r jchev iti^n sz^E^iiim^ uiiiuihmiL unique where 
ihtfy wflt. Then ihtJ^iSriJcjuirsH;. always dtj 
^^erf>-feEmviL^ ^iusEl:^'sUon EhM [he Enivclfr 
bTin|:'< Jl unique per^jxClive And the ^CorieS 
flnd si^rt^ I J rKhei plitt cSv T^ih ^ .^n ^Lirel^ S; 
a poKi1]ve things but iC ill ^ lencLs io Ipccohh-' 9 
speciahzed role rcr Ihose elJicr um^llin^ tT 
nnaHc lotnti" i-e^pfxi^^al ic^- fbtf Eherr nii^n nio^r* 
j-nhiTvm and nced^ and k^ ckat "^ nh Uk 
pousivcd ups uid dnwnb i7f iKsng pjn 
Cif 4 living e^Pftinnifut) andaplace_ 

Sonv pf($crii lhe Life fhf ihe iravekv 
[h^ Kvn-4>n^l dw^H kT ^^ ^to^'T 10 Jkew 
mniiy ^alh4reptuiii(j^ Live( Jj iiijL\id( 
(Of* btffcvO civklt^E>n. hiiE hL'^-omJ 
ffl«sc[j^mptini;lal aspctmhcK ft^ly 
is uLt L"Hsnipflnson. Tlie rt^mblflnrt iS 
p^telic ]l nothing el». Not lr^ idefililE^ 
any life-way c^r flartcTt those mlh 
very untque 4.turactcfistic3H nomadic 
gacJiereT-hu r^cerih do m^E lypk'alLy 
Invel H^ULhide of a larger hnjiegiLm — 
moymg up and Jown valleys and 
nvGfx fn^rnceasl to tnouotain^, i^T^ici 
weafidi- ici nlfief^ ec{ - huE rojek lo 
.mi|^L~r ^|l^~<^f i i inl iii^^rtl , jH'T^^^^ ^^^E 
^pj,C^ iir r,i ilrLiiiatKnlly Ul^iir^riC 
ceirtiii- Lliiiivk^. and cuHons, Tliis 
i^mouLikcL) Jor 4i number olmatoitSH 
ncH t}ie lea.'^t of "^ich is lhe lack oF 
'niHlein le^ hnolof,iCLi] tninsportalion 
^^ iiem^^ as tlie penineEers of Lben 
v^^\d i^ delenmned hy Iheir own fe^ 
:^L>tni^chin;^ ^hh lyni^i -ei\ il i?ed rnen-niB-SRified) 

esifjEpju^j; \^UUlii.tkL>*ntAit [C EllpJrfS SCnSfi [O 

Fii? ilkfl[Ujng-tH;nn Mmi^^csmiKhi i^Sffl cowlie 
ChhmUHHti.-a4inuTeni^Pil.pi4ni ^pKi^S^amr^nk 
ehmiile. and otlwr loC.JiMd p^kjienl^ sgwiy 

^fofrtiiMvd iifL frfjrt p4^f ) 

SPRING/SUMMER "C6 ISSUE ba^c vand^ I n pedal rouie. tuj mkii^ Along ^ 

eradtjaEihiftcirE^wlaciOt*. 4ti ^Hi^ich muchdf 

the ni^K'^up AHhJ hit ^{ iin jrta rrTFAiis 

Klecivel^ t(>iipuiiLJ'<. ural Ilmu4 fahrl> prc- 

dii;l9Mc4L'< i3fii7 undcT^L^nd^ artd ino^'^:^ ^vichiF^ 

hi. GaLhcnzr-h jnurs tkiih' [ s^cnt l^ju^ vn^indCT 

arciLJiid aJhl fcumbk u|>On d<>jn^nHiit [nj 

KUSt^hiqii; lhi:ir Lift, but insLcaiJ. 1t)c> apfeaj 

10 ^iKJbUy ^oEtdw arRuLral jiuljii?^ £fid ei^Ii- 

ni((iic^ jMLh^xd en Lhfouflh ojimJ^I ><4iTTtc^s imJ 

procHidfcjfej! <rcc liiai JtSSifflaltir TfOi^ Olhcr 

mj^ratri^ mimalsl Wd lhra«£li 

U inscuKIU^ UndcrVELTidin^ ot 

fiKt, SpcciOc tnzLi nu^tic be 

vflficd, but tlicy are ti&l*a(ly 

modified nvrfe t^ drinB^ lihu tb; 

n>oJ'n Binilablc hdsed on dwit 

^ i^nr'^ u'^tlicr Utao any partici^ 

Iflj^hkcn {not Iliac ihji mifhE 

□04 be a fai^tor a^ W43]>, but 

^tJI afcrtf ihc sajtii; jitj^r-d rft - 

O^iK^ TOoCt nKirj<iuniu>^ 

scdm tc be ^Hut their "Ufvivat 

flad ijndcr^EiLiHlhng of ihc p^i- 

icnis aftiiiftd iluim. rtuc mCTvly 

Jinl]-5«}:irt^ lliuy krcm tbc 

r<>OLk^. TTic^JicbiehL dan^cpiH Juid 

cnJcitl plureb oloif the w^^^ 

There i^ a f^qKiuat njjtjii. jnd 

eoE]nc4M£diiL-^\ Lti itm^iT ir^jv^-K, 

fiiT^ lidphilfj^ JnEting or«enc 

bopping Thi^ msy nal jivc 

with JwnH [innsi:; of :if^^hi^[ 

dngma whf^ i.L'ish to du anythcng al anyiimc, 

fe^^Ji^K tnTpetCy ph>ML~^] hinitaLion': JiLt 

fining IhiE ?[ iJne.'s have ^Tiy ]inpctftafu rclevarH:^ 

ptrtL^inpn^ tn c jI ing re-ipon^ihi]il> fc^r oi*r ^>*ti 

Mir-ivjl ^uid Ihins hjjJj iiilKr fflUiimS of Lfc, 

fmr^ ivhich mr VllH]i>e kir^s may thni-c ui 

CoruWrllLin ii>t:4liera ]n j shared Iwmc 

fluE emxigFi £buu4 ^LJ^e^x^rhurmr^H ^ ^'^ 
arc not them tai Ica^i jki[ m praL-dCc cr in 
SOS fcfl tired muui^'t) Whik 1 4^ bclie^^LlKn^r- 
tiuner^ aju JiirttrtFis in ihcir mDn aDimaJi^tic 
fe^ni ((tiai | hwvu ^li io Kcorundcf^iaEid, huE 
C^ci^inJ^ nol 1]m]Cei3 Lci>, and thui tioi# u< 
£^&Jv«3 as part Qf the n^iir^l ^arld Ed a 
Gonnecledfliid siisturahk wi>.1lieiT'^iHJ3tioa 
IS TIOL CXChhSkclj^ mieh^nl Lo us riglil f\<yw'. 
Un^OrCunaleLv civihi^cd liiimani h^v^ $ig^ 
nLlicandy ulti^n^d die piliuKE £tid our ^iln^L 
fDoipnnt Icarbcp ^Eid orh^p.vpse> does not 
maidiihaaofagwhCfCr liunCi-^. /Mltiough I may 
■^(ftw3> iiK^fmfttindiaC^'ncrUdir«'LKm. Uii^ 
rrulc ol h>inf oll^niuiJ> el nuggctof inspu^liofi 
ia¥J ihiHdiMr. wj^n a largcr^nnieici^ [^ ihc ^ii^ S 
w~e mighl lib's hc^dn^r, \ei^ r^i^^^Mv^ tu oilier 
beinj^s. jnd fi^. boch no^ and tn Ihc re^ir 
Cu|i^ COflfvJerin^ Uk immcn5£ dz^Tlfuet ion that 
CJvilizoUon ba^ unf jrled cm [he pl^^t, wJch 
foreEta turned into de^ni. ^?in^n^ w^rMj^: a^ 
lojLii: dumps, rih'trs fa.^tnwWtL iniu dammed 
im^aljofi dii^tf^dpOu-erplantf, thoosBitd^ 
Itpon Lhou&aFld& of hpei.]cs relc^cd to thf 
dc^maiTis or talcs find hh^Lcu~v, £iiJ humans C<>n£jmiii£ implemcnLs^ il is hard ir> Ima^nc 
4ifnra£nigltfcilyk Tot rn^, a[ kaSE tHK Unlil 

n proloiiEcd period oi iWOHi^cy boE ensued ojhI 
a dfanuiic rcduLtion m humjn populatiiui 
H^turt. The jgranan hfcsiyle, hoft-^er. cJTtrt 
Ico many of the irap^ tW we arc ^tTrtnlly 
cntaji£led jr, wnb cOakSiJirablt: mainpu]a1]on 
artdtoniml uf-1lmii^ ilII eavir\jnini^riil fiiclor^ 
I^ETienduub rchuurci: f "(Irjcui^ jnd ditplatt- 
menl, nut io m^hUofi surpltis ajbJ ^b^ s^iaJ 
inslitntions h^hich :^etin eh in^Miah^v \,^n\i' 
Slong lA-ilh Ic Th$ D^h^ CO an ^nnan bated 

lifGi^iyk i^U^mK ro lie jllbeclemcntoJ stages of 
Clvi li^^ii^d^ which i¥ia> lu%e mUoduccd Lhc 
devi^lOpment of social sdr^tifk^uoih, Ldh^s. 
subjugation, religion, aiu-^ Srxl gL>vi;mrt1tnl. 
AJ^io. 3s £ seep away rmm rLving witbjn a 
syflhivlic R-rnHionship with Uic re=:[of oflt\ 
nivinjnn>e?u, \i nia> h3\c Led [o a di.-rLY:qirTa,1 4jrrd 
psj-choloBicfli shift, nci w FiwodM a dnunatjc 
inaease m jvf4i|WiE:n arid nsourve dcplctjaci 

To fVie. Obc oflhe mcHre mtertsting ^nd 
re^^SCFC pOS^ibihCrcs \kv: biimans w^nlmg ]e^ 
i^LiiiefnUe into Lhc paLLmms of Life m a rneqq; 
suSloouUeaod less iqanipulau tt wij' t^ ^ life 
as foraginft-fifinityliirFi^rs, ^ cqnbi ning the eih>*J 
u$eftil and k'nlfC ivniroMjng melbfxl^ c^f hfjdr, 
Obviously Its paroim^ters afn cxircindy sire 
hpccdic, dcpcEidant on plaiu ^ aflintaL SffticS 
sLLl remajiurs ajid ijie vJntlue and lentil of 
an area, ajid h^^ a briimn^ I iit Lot 4LS fdi as wflJe, 
dh j\ i^nonlidTi^ KiHiLll-^Jilcd en^ironmcfilfllly 
C^nnucled 4.ommunil]cs h Is a|no n very 
practiear entn' iitLo a mofC C^^niKCied r^lilyn 
one ihui eould transhiWtfctm 4J mtnegaidcr- 
dcj^ndaEii pnKiiCv lO j more \^'itd one, hut 
e^mlng somewhere on th£i cnnlinuum or 
consisting (^a thoughtful blending rjscfim^i^^ 
for suwenaiKe and -ielf-orsmivsLJOn, Pcmla- 
euEiure is hui nne tr>iicep[ iSac oUtn- some 
intent t^ng idets 00 a IrtnnDonal fpxx bef iveen 
theise ineilfcOd'^ Ulfood procui~emcEit and inler- 
dcdun v-iUi die wofld. Th1^ ufipfo^L^L]^ neii lod converted mio production «(|ijipmetiE and dissimilar from ceitain n^n^^f people:^ tvlto mmimally planted or season all> tiered Oxnf 
landscape fl.-^ compensiiton fof wmpOJify orl 
lons-tcmi defleicjLCiCN \.ty wdd in^rfs. tuid j-s 
p^^j^tlanoiFS b^'l^n lO lDCr?a:ieHori:3 a metbcKl 
of dn^almg "^iEh the beginnjng stages of or 
recosefy Irom coloniz^uon. To mc. d^i$e:^ph> 
rat]on makes mof? sense fof flWr siluaCi vU lhen 
ajiv KtotoftlcaJljdnvenitoulutj?! pi^my lJx^e 
rtiiEirting CO Out "hue iliture"- Apjwojching 
lHI^ d^mCc bidanc^ ^ilh cnlicfll Ihaughl of 
our impacts^ lendencles, mcEhnds. and 
.■^-K^^^H jiiindscEs. and vk nh ahundinr 
I^H^^^H tFV.Ahi'Pl>. w-eri^ouldbi^il to 
^^^^^^^B li^eisautunomou^eomrau- 
\HE mtie^ [hat value individual 
"^Hl freedom, enilltf^uv^ v^^ion, 
^^H a]>d ifc-olo^h^ul bjl4in(.c. 
^^M Kaeher Ehen raidlessly and 
- * "" -'^W Biclusi«ly sludy gatherer- 
bun tcis. \^ho adnurled I y mfTer 
e?LLre]nety vki^l e:tamp]es of 
humans tlirivmg "Xtihin iJtc 
baJiinue of i^iM ai^as, it nughl 
bemofc advanlageous to pul 
so]hie emphnsE^ or unde^ 
si^ndir^ and kamprtg Eroch 
dtosn: i^bo liv-C|d) healthily 
Oil moTT marginal lands and 
situations Llhose who are 
active paflKlpams m fheif 
it'OifiL in a batariznJ %^nyH 4ilb- 
c^jt developing unheahhy 
hociaj dynaniie^ ofii^n ^imb- 
uEcd lo otbers win? plane roo<Lt and utall^jr^g 
die apptti^ble lesson^, combined ^itb our 
fi^H genicular de^ir^SL lo d specific place. 

^uC ihps is beginning to turn into a difTcnqC 
i^say So, hj>eny e4?ii1empNin^ ihe concept 
of dx fonfinn-htimirlillunMs. Or nalJy ^y 
small-^'^k' L'anb-biL^ed community, hm^ do 
nuiiiad]sm dnd ^edenliSE^ fel^e^ and hi^w 
magliE weexploft [|m balanct betix-«h thangc 
and cop.Mftncj'? Tbere art so manj Le-.-eL lo 
ibcscqpe^iionsHCOfnpAnhlcd widi individual 
and collective pervpecEr^esandprianlies, bui 
■[ SH.'ems lo nw thzl the \¥yor{^ Uje\^ spent in a 
relationship fif [hat time JS spent in Opeiv 
aeis^e, hiwics[, and inygispiKc in[l mucv Jn Iht 
deepen ■[ rniiy become, the more inlcnivincd 
^d ^ppoTti'-'e It can be. Where nomadtsm {in 
iLi mcil jicsitive sens< h can ac:cniiiula[£ a it Ide 
■-arcly ofe:tpejitne*s, LtSsons-andsubsliUKC 
far hviiig, Ie [ends io bc Ftscricced ii> other 
way-^ Wli:<[ dft iHr? iKmudic wnndcfcis, per- 
pecUiil trat-«leis. and die gencfally unselElcd 
trade for IIk beaefl4^ of a less aHoehed ajut 
cons]SLent exLsierkZf ^ TIkfX" ih ^ inCunit) with 
plaej;1ora[ kasi iherertrt be. and scenib Cobc 
wiih upKpvp^red pC^lc^H and less civilized 
^anli-bniTed cuJcurcsJ thai feels loo deep to 
gnsp withcul not onl^ weeL^, or va^^ofi^ or 
even years ]ii a place, hu[ *tdi gcwtflcioflS 
upon gHKra[Lons (rf pcflple wbo shjre (heir 
^torie^, (cchnjc|ties. and pOrti:pllt>r>^ Th^Te i^ 
nol opilv tbr dynamic e^penente of I ivmg ^idi 
a plnre Ihat could contain in it all a-^pceu of GREEN ANARCHY m Page 10 1Als^tIlaIlCl: fori many Ic^^l?:}. tnH alsft (Itc 

^Licino^Li^h TTii^ff rclndonibi ps i.cmiHKC U^ |i> 
ble. rhcst :^^in Lo he whal Iwi^r t:«?Ti mn^ 
sciflt^n i$alu^, di^nrieJ, 4jnd jjlienaLcd ii> 
Ihc olodtTfl liiimin li^pcncriK 

Our itl^cn^^ubhp whth chini j1[f, sc^'iun^ Fix-al 
fmds nnd ifltiJiciflK file important fackw^ in 
conraCcn^ IL^ CO pilacfi ^£fliB. relDcionships 
cmiEKTl iiN^ flrwl ihc t^lkw ixi> have wUh a place. 
the more eonrwthiil wt may hce4iiTK_ Ltving 
tiuffl*£li scawn upwi «Awm ^ith 4 pta<^ oflniri 
Ui!^ wjdc ^vjcly, and >el MiiuJlTC^pcs^L^fi!. 
ui cfualc eoDDixnon. Oar mScr^uiou ntij 
htfHZfrtnc miifc fluicL inlCTUcUie. ii^^l j^r^ajiiL- 
^ ivc traiihUon inlD a pl4^~£- Wftcrc^Vr [hf 
[mnilf ni persjiceCive un '^dcal £]irnAiC" ^k 
odduinH^ LiDc I believe hui much [u d^ ^pLN 
mir^rt^isli/cd iieeJ^ tobe-cnnvL^itLoniill) 
cornlHTTLtMt" h^ uh A\ 1in1e cff^vl a^ p^hUhbh 
RBlbKT [bar allowir*^ our hwtJCf. to adju-^t to 
chiDf j:^ mtiurid u* inil thallersing jjoi numi's 
InirKd c^p«Lni]L]ns, -al- lertd lo iifa.-^uefillv 
alta our sunuvrKhn^ -s ^ rtKieae lo an enttrrfy 
djITcrent i^emjc In kwp (he clfy and 72 degree 
suppcned "idcuJ" wmJiliOh UjT hnrnan com- 
lVvi Whik HjriK wf^lHi^gijiAhcrt ilKSiuii^ 
alw^^^ ^hiuinf., Uki^ vf ms lo be a H^ncw|>«u 
Curf Oty and i^oc diineitucmal ALpca of plh~c 
and n^kiittl* irni ot dif Actional Lflfct> oF Wr* 
Afcrv wti^i vnly Mfifil [iJ LhinL ""pciMtivo 
llicnjglil«"iira BtSCh Boys rcnicnl. ivmlhirf^ 
t jua can't s*sm Tii Jcv<1l>p d [Ue for Tlrih 
codlcfs Suinp^i?riticnc^]ty i^, Jn hny opinion 
fldi=^:onncH_lcd p^n^pKci^T T>ie cyefci f>f a 
$C4M^n inf^mn miK-li of i^ltiiC ? |h9.l^ i^ Fur 
inM^tffeCO, wlurc L live, the grcfFi ^inliThrN ^n 
ifinal) TflVf^tEfi |!ii; KV[ wuhtcr^. Sj^inficliri; 
hiiK dci^1[>p^ bc^ ht^L'^Uhe of 4he particulars 
oFHic plocH;- TM-n is ilin lIl^ c\^^yv^i\^I^ Tlien' 
iifccbtmliJ fjiL^jrvHifa |iljtt ^^liich iiiiki: il 
wbol l4 15. jutd urhlCTK^H'idFnf ih«hi and me^lir; 
■ALthinlmdicTlhiln W^*^*^ lli^i>f pUziiig ^filue 
un themh coddwe u:<. Whici wc ffliLinuaLly 
np miPwLvc^ frtno it. naonLe^Lu^h^fi irmi- 
Sh^Ivcr. wc heeojhic di^loestcd , 4iTiiJ p^H^ibl)r 
ti^iyiiC, eJ}t4Jrin£ a ^irtiul ' h^^*' frttfH 
chi^ (Ji^lo^acii^n^ and philo^^phhcatly 
r^lMjrHEi^iJtS ■La^a"iifevc frec'e^i^tcnie. 
^■E lEloy ^veia nifiveh^p usi addJcLion or 
pCTWived rt«fl ffrf 11^-^ perpcluaJ relo- 
cJitwir Qi^T Eji^Mpc for migralufy birdi 
ChaC naCunih^ hn^t chc iJ?i3ELj- u^fly and 
ha^^e ciQl^cil o^ti tirr* t^i lIh'< unique 
wa> lolmvcl grcaLi]iMflni:<«^«a$0D3l|y. 
civiliTcd buma^^ arc tin; only lertt^uial 
creatmt.-^ Ihat move "sudi gfcjl nlisj^rKes 
and c^HTipklc Iran^fonnL^licm ^ Si:LLJr£ 
with the s^iisonis. This h;i¥ of1E> hccrt fui 
apUon. Lo ibe ^ik, lE^oUnL. and Trt^ 
qucncy UuC cuireody IranfpinSn "An^h 
ipau society uid tcduio1o£y 

I ihinl rusi an^fchhsts^ mcludtng my- 
Stlfn Wild 1(1 prientt/^ ibc "hreakms awa> 
r-mot" iHtdtney, A nceesuLry and undcr- 
slandi^bk rtSpon^ ii> -^uj H;ofMtji!ijrL a^ ctvhEi^ed liiunan-4. Dut, I Ihiftk v^(: tm often 
mnnitdjEcd iind lotL wli^n wf: aUCn^pi i^> 
fidv4^cat£ for. and c^^cn inyfc *^. Uinncct cti. 
^nyd^mj W? beconw hyper-cnUcol of evury^ 
Ll^n^. While Jl K ehienlial Lo movi^ wiiH 
^<^rt<LUi[ O^ciqu^ if ^t Lh aj ihcle^el of pomly^i^ 
Hiiid4i^]|uie ]X-^Eniisjn. it is ulUnutdy ufcksHL 
Hyptif-Al1>lMht 1^ Evpicdl^ a kign ofo^'ercom- 

pmS*Tlinnpir*tir-alin*."i «*1P<*«*^. nUlwlhen 
on opai endijHj, >-fl cImt iicd practw itnder- 
qUindmf and iLliulPi4tion- The coneopi of 
■^rcT-Cilding" can bridpi ihh fSp in ihcory 
and pfTK-liL^e. LtcndlOlhiilk rharVt^ltdpRf" 
ha^ n^uch Eo do i^ ilh d^\:i vi h7in^ niur ntinOs 
A1k>^in£Ounclh'c\ Co (^pso up [o HiFi.iaiion$ 
aikl eicpenenL^s v\ iihnuL Ihe ^c4jkc]c^ bdgs^ 
of eiviliicuaon (or Jit Jeju^t ^>^iiKiouSl> mhli- 
iTiP/ahig [he unhealthy uppmdagesJiscfscnLi^l 
in pniCiaciu^ ihe cxpcnemcc u^ going fcr^l. 
T'or niany. hinwe^i^r. t[ remaiDS solely an 
inLcLleOilal and rlrtH^W^ pf^iccdurc. with ntoH 
pmctiec avoided b*4:li?isc tjf iis impurily, or 
effort -je^tLiiml- ■' lE ^^^ ^1 phy^iea^ hE 
lypicflh) repraK ^"eTi.Lir sjr^'ival 4jJIs i^ver 
and o«r_ PracUoal ^kdN hkj; ^ijjiin^ fuei. 
Njiidiog ^iLcr^. skimnitp n^tiLI. ae. ^n 
sifiniflcanln bu[ mOnS inVoUed * splrK^atin^: 
flud connecting iMtJic^orid wc mlidh][ ^j^C^ 
ii>f^tJ]re n long-icrpi immersLon into living 
in a plhH^C ^nul ix lIIl people. Beginnupg lo knuw 
™r ^-^jdil Pf 4 ^ll>lM pftwe*:, ^we Vf-c arc coming 
lmodJ^^LXL:(^l Ih^^^ av t^vn ]ii£ji LX>nnL'C[ed 
rel-iliLm^hip^dtHrHH Ifuii lIm tnji^h icai tissue. 
bur thn^uEli i:>t!s ivhich hfli^e nettf siarred 
hlariJ:]> upon 3 torflpUBT ^:min, iw mayheevcn 
jpfuueii^^ffd TliryifcrtkTprtlilionjilr™ Willi 
llL<;ir NVL>f Id wich coiv ihat have nu^erh^rJ it 
j^H'Vh^i^kiMfi- [ir [be beep of on alano 4.locL IvL 
inrfLcnPJ. Hk ^iiurfcil of wukJ oppmazhirigH a cntter 
ibd^in^.^vjIlctCt^kEing Thej e-^i^cH^Chrir 
h^iviU ^»o r^^l iJl^l h^ve i^ver hvalkcd on the 
unfcvgivin^nC>K o| czoncf^Ee^ wida hands Ihat 
hahc w:^ hmn n^lniJ (o push hutJon.i and type 
on kcvhi>ardN_TKT ki&with inouEhsina] have 
never UEtcred iLseksa itirEnrie an J di^isi r4M>ds 
pn stomaehs uhich do uot kno^- pfOCCSsCnl i^,tt\ H^ Y\a\'^ irfrklueed storJies Thej a^npc 
mCt3 iIk w<:f hi ^|k:4i. ^ikL Jk»(iefu1l>. rejnoin Lhcfc 
l^QspLw HJiir ifltpcdinwm, wcico oui connect 
Hiri wr iKud In ntAI wnw^bcrti hOme place. 

Hew cnje^Jtm-s irist miy W !4i^!^ hivco 
monj. and norw ol Ihrm nrv i^i*y L>f M^c-and- 
dncd Ho^ do T*'ej^M:sNC*RnL'^Ci^j; unpaid! 
on u place? t'jin ia e be a poilothulpng ^-Ounds 
hunians cre,n?ed and he a part trf TC^^traCivn? 
Hohi do ^e begin U^ heaE djnd r^mle^r^Cc? 
Where ^k\ traniili<>na] concepts Fil inl^n an 
jnUHrivph/AIK^n pf^[ice~^ Koh^ dovcbatancc 
a pcK^ii-ed c'fe^ undcrstandPlf wilh the 
dangers ol thinking we tiMW what iL best! 

^Starc UTin^iaULC land ofUtf loi:l, ^.^liat 
we Jirc shattered and diAcunuc^Lcd Inml Uk 
pcrpQiuity acid eiidlcss cy^leib of out eTi^cR^e, 
ainnMni^ly ei^naanL dynanikcally m die midu 
Ml fadlttlH*i4np:. afti ^ajhly ufimuip. and d> ing, 
CHTK of l>=in^ Wa 4.jn 1:^ khhE iuiy^hen:. far 
awny. dow^ Ihc rSuJ. w^npi wi; reside, or m 
our heads. It might ti *tliO> ftMc if *ny*hcje 
wehungwjTliaLw^ii^li^ni:. Afld ntaybe:conK 
can live thai, tml to ille. it SH^ns. ihM ? cfa^ 
connucLfontopla^c bnn^ r\ whnttflesi wnh 
H,orre of being at homt OiW or hclH7t*iln£n tf 
4jt Ic^'it trying III Ixtongn E^' f^vrffthing iJISTenEiE. 
jwmediiTig ali^e mlhcr tlvn one ol pcrpcltldl 
^LhlliMon-> jtid [eoiporjn ly CLimuidiog wilh 
ihii.jL^ ^|>^ I II y 1 .1 -■ lionuhcmoti^alkonEofLnvi- 
li/Hiiriiii M.i>Lh. 1 1 ir M?jne dhis ls holding uj^ in 
hi f^M^N[i..^i^^iiii ^ 1 1 II v^Pie folt^ frgimngouL 
kitv i\) i'M w'lEh [liL Y'L.i' ' ^1 i^lIu'T"^ n may 
bx-' Fcmni^ Kt^invihhij j^ >^ I ui ^ ]o^\ p[A[Ts.aud 
[w£omc.ncvcrir-nll>rackcijanj: place. BuHlie 
mau [n-nil^in^ni.hnids,bmus*i,^hfctnjfrec- 
diijo ^'eniK L^^ nic . Fca^ K ynu niiPrtn*jl on Ehe 
clLa.-^ ratlker ihcn Ihe stuff of life Thr j^rtt^ 
L^ ikM Li-^ua1]y any greener despjlc r^Ji L~onLinib^ 
ii]^' I lektencss. I dofi'4 wani Lo be a transplant 
for4^^4t I may never he indigenuuH lo a 
[i|^-^. 1;^ I can he pait of It. t'd rather be fully 
pf^f^tit. plane n^ofs. and Ei^ c and creiJEe ^hej~e 
]'in ul. rhhiP H-Jw^j^ hoping Us jusi a Jilllc 
better doi^n thtro^.. 

ProgressMsn 
^ is as Useless 
'^h as Leftism 


I. No Itmi' For Pivgivsa 

The land IS d^iriL^, hue n I0L1I.-+ llkv ^pHiij^r 
This ^(rccr's wi^iher s«ms losr. .f^ ir Utc 
Eanh jcwITh*! (fn^rt ^fi^ik und r^fclfuE 

ytws cl*Cpns<h<sdiirMrW rcrwT^al.TlK i^irtcr 
tlC^w seems CE>M an<l arrrdcTiLkn^. brutal 
tq«ugh[ 4|i^i.^q hy I IM>«Llth 4ind ^^ n jForw ^ nh 
no iVA^ |E> LMh- ^or iriM^ll. R.Lin ItiaL ^.IkijIl] 
hflve rMleii innj jimI hard bj nnw ]s ^-^ to 
Cum?. Itic mud Iti3[ ^ijuld be ruundlhi^tijn? 

sczr^v.luvc gLinc cntui:]}^ L^nl> m? he fqipli^eHl 
b^ cHdcr hiid^ Irona lanbiir m^iIi. Tbi^ mj;Ni 

habiaLal IcirBlfi, IS umcnc jnd dEKLurb 

[fae daffcdhl? Muunhtng tii^r^ ar ibi: tunl he 
Jaiiuj]i> I amdfriLjd of I Ik ^^ i nicr rbflnidLth 
11]l;> mcQji ibi: dcaih ^1~ itiii Ijnd. 

And ycL. wbifc fnglilcneJ, | Jso TfCogniA- 
« ozn^H poM^r or ihc EATth. WhJJi Is ilscll 

Hlw^ji IlkifL- lllaci jlt^ch ijlVn 13WV brgUTl, 

oftcft di^L^ 1^ ci L^i ,L|h| i^nlirNisticd- canr^ri he 
urwkiM. L-artaioi he lUi^t. [Jcmbvfln n^mc for 
livjng 4hiih£h. biji tpk N^eJI J¥ endless. Tor 
cvcr\ [nK^iu pc D cin:i|nisiAiK^ H c bnn^ iind 
even rfivihiii ^^-c <t*scf<i> J I ft- >ritr rind j rr^ 
ivj), 1l u ]d3 ti?Al ils'AOunds jndcuFi[hnucun. 
^■rrappins ^^ E>aiurm:^ iis Jilcwiiys, jkiul ttf. 
npA-l^ ijmoi'iicd rbytbrnt j]v™rd tiinc iL^rf, 
IHjIIph^ i^cmly iFili> an i-'^utcMDiiv tb A diuLS 
MJI All parLit uian: oMi^poJF 

P^i^ ltio» or IIS who Hghl H'r//r lEFc, who 
aI]EA MiTiJcLves not against die pligh[ ijh]" Lbc 
Ptintlrte pAUcaLmi oFf^ndH'fh: dc^ieb buc ^'\sh 
lIk jOy ^ life »4 Free, die ch[Ll]cn£c isncit cl> 
undn Gk far^e 4:cnln£y 4?r rrum. TIue isc^y 
break itn bum ]i. 4ear il dawn. TIh n^t^llcrr^ 
H In feci Jife il-uEr eto jRkng dirL>iJ^ ctuf vn^n^ 
ill tbe ^t. to feel ouf%J\4^h ai nhL- ^ich iJk; 
i^nt of alJ d^ut Ijvh^^ Ie h dtfTieciJE ih^i h^.>ii k 
Tt^ aeUon is here URibfc^jUOits \\t ufrctrltin. 
hiri txMau.'^e life itself t^ b^g^c lb^ us. m^iFt 
vaslcv^n Eh[ui ouj lafi^:^L ^eK. Aiiih :^ ^?^9n 
rev'H:r ai^ t^i ^tffajy ^?/ Itfi;. hn alw^^s aiwl 
oalj .js li/e J_ife kno^^ d«lh iillinlaLcl^. 
kiKm-^ b^LT^k^^nil lls^wts snd wjcakciMsfti:. 

GREEN ANARf^EY *25 
And iE puLS tis^lf III jll pL< [offtTteflgapnsL what 
iieods jndcrtrs-Ttfhse Wrht) Hell[ i^ich life luu 
iLi:hk ffee by bucMin^^ fo^ch ^ chi: vnin^uard 
oMhe real 

Hue 1hi> i^ iwie iJPijgttss ir^ ilw ^t\^ of Ehc 
Pn^^e-L^i^-^S, We srtouU rWCiMpft-l pffoEreK. 
Pmstti^ hclocigs l^^ [bctinwof fiTse eeoloey- 
Ef 1 1 lit' l| isMrj' tif a hvurld T* lnT-c lime lias been 
tikiide Mnii^l h^ LhiA iKuvion^ of econon]} 
The Lanh hits wr^z knu'^n a line Jikc chat 
TLivl^ is found in Cendnls, in loop?, in [he 
mov^mei^r ut dri.'^ -and Lirtlc^, eltip^es. and 
tiMiiiiLua 'ipnit-c il^-ull n tspcn, free, and 
TkMlin^. bvnLflnd moved b> itsi^wn ounteniL 
i^ir-<q- lo^l ti> somh? lL^us]on of immedjale 
infinkL> hul r4jtbef lnlinuJeande]nEeand wttd 
inanero^ofandfnni^erf The hrMory of the 
^orid 1^ J ^pinnhn^ pulutinn Eummg nrAjnd 
jneH]psc. J1 IS VI hriuil and dyjumie and can- 
not b^' regn laLed^ eaniroELed^ Of eonddiioffed. 
C^1y tlic^mall particulars afdealh can he so 
nHiAtTTuned. Aiui Ihdl is wli> dw faJ^ eeolc^^ 
cmn oiil) ^'icld pn^er hy niakpnf. use ^f 
dmih- h fights widi deada WeflglhiwiEfilifL^ 
iL^We- //. Agaitisi Bookvhm 

Uookctun l]4f>^ imo the tjmc of the fahe eiYiJDgy 
■md dius iiHo the my th of prog^e^. Evvrudon 
IS nOI rcu|;ress. eei^Eogy Ls aoi pfo^nz^s. m]riR 
liPsECvv pfHiigrets. The call he malics for a 

Kro}»tl: mist uncial cev^tofy is haivd in Ihc 
neo-Ari'iLotelLan tia^fiEion of natural ]^w. Bue 
natJi~e ha:^ no laivs nr fixed a^4.nd:i^ Ie is mu 
jiecni:iEneorm:^iEiuLiCH\j| lsjL[Hjr^]] dLT^:^irHia|. 
Tiiose paiEemR ^.ofne n~ii^E eall laiv^ aft Itahii^ 
aie a femi of lIk umx^rse maktfig lov'e L> jiself. 
Titey are tKJt la^Vh Nalum l^ mn Ic^&Jaied \it\ 
a pffoces=: i>f seLf-exf lorii iofi, hivldiiifi cL-htlf 
ofen ^^> Its om n eaidlev. reembitig and ^1 mnual 
inieffelabnr- ([is oot sybjcjH to lnwOTWChe 
exercise of snve^ci jnij's swft/ Ov^r diJjl*. 
Life Jldds fully life. Vf* sw rt fiookHrhtn ikr 
dialeeEies of has idcolORie^] kflUcii *qd of 
the false ccftl^H^ fhaEhelpe^T^sUti^niTtieafld 
jspaee h^mp enwiLintE^ wuh a replied flealh 
fEhe iiL>ttlivirr( or wKia^naf, here. AS ohjeH:is 

for aj:|>n^pna|pO[3>: 

l^jl i|jlle singly, ecology dcils widi 
Ihij dyniUnii: bdEance o] nalure, wilhth^ intcfd^cthlmct 6t l^'ifl$ and »Otl^ 
Inu^lhin^, SicH-ij noCur^ alb4^ irKLuJr< 
' hijmjn tciTtf^, Che fcicrKC mu^ in^ 
cEudc tiLfii&fiii> '& n^f LA Itic naCunl 
vrorkcl — :!|Tf ciri4:al]y. the character. 
i^t\^, dml MfL^EUK of tium[uii[y\ f^ 
3.hiion^lhir ^ii^ L>c|Kr ^[i£f iL"^ aM "frith 

di^quclibnijm ih^ l^^^^ H^nwrT^ctL fnrinfc 
tiuiDOfuL^ ? fflM welIi Lhc ruLunI i^^Jd. 
CHe of lutiiiT'^ ^"cry uiKfue specks, 

lakiofl^ dcvclop^zd froni 1ti^ luCunl 

WWld HTt> J un iquc eachI w«kl of ib 

cnvn. A.R N^ ^orlii^ mlcncl with cadi 
frlhef tlmiriigh hh^l^ cofnpLci ptukscs 

Ttic hrrui4: niirraH'^c df LIk cmerf cncj: mF Uic 
huiraD EE junphnnl bj \\v\^ ^cqsc o^ "^l'lcii- 
tifim ccitii]iit> ibout Ihc natun:, cr at ledst 
hharp bnunJari?'.^ of itic human js ^ ^Ind^j 
iJilT-f jL'HEhihLi: ^fKTi » l^o^tul^tkn^ a roJicdl 
hr^^L hcih^E^GCi "nalurc" JimJ ttie ""lOccal 
wttfld-^BmlkthniprDtttfL-^tLislKirfl uplhl^ 
jLtTi:?7m:c b^ irlaCUlatirt^ ihe r^li^at^rksl^pp ts 
ntL'daAlcJ t>h ""Eii^tiFy compLcA phast$ of 
evolution " The mCiiTiin^ 4?nti]& 1a[[£rphiwe 
mmahn^ clufiive at buC, nnd we celi htiIj 
aiiiiiinc tEiJLl dc u$cf hcrr on fl^lo^i^nl 
flourish in order tf^ f^Tirralc el pljicc-bulder 
ar i^tup-gafi FfK a ycl-tci-bc-tbnjri zed ^npcet 
or his chccHiy. 

Dut9k;i.li]n'£ ditcmi^c m nn i^c^cntric 
ptisthnmirit^m TiiHn butl inru I Ik ir"^CF^OnfrS 
cifhuEniuki^in's t]>c^[«i:jM4J l» ct t^lu^ ill 
pn^Hzluly the mucrunl »*€ ^f^uM mnhil 1o 
Iv most po^'crru]: in 4he |Hi»eFit[i1]cm uf 
fch [±[iijca] scheme. Bnokrlihn^ Laigcly 
rK^atlvc enliqun: frF jr[>amtyH ^Dualer- 
hhbtucn] ^^di ul^ph^4l^tJl: pLAltJvccntiijLic^ 
Kunantf ^ btsu t jflfl o« hIo much moT ihan 

dc-^nbt 1Ik bou■lJ|TlL^ nf ^nMrjItlimi 

[lumum^nN js*^inil'i^i biml urh-inicy flfld 

ihcji reoncT>t the \k\ W ^bifi b^"[i^*4]i 

cnllLic Bul n^nre [kxlk^Ilin^ co ^ "hi;alchii^" 
cdiLU of TetpaH fur niilure." the I** uf 
iTdciFicii> in Ow lizKnriLTiil ii]n I jl Ihe moni 
piiljcnL^ for Ehi^ ^tbhL' mal.e l^ootLhiii's 
4[hbc^^4ti utih^Sy hn KLKC4>ed. StftfeovLT, 

1ion aniJ tUiertiiirt^iiorq L>r Jeaih a^ chn] 
Tonn cHfilMTljlior lt>lifc. U h JiiTrtaLli 
to 5ec hui^ ihe ^erUnc^ chm ^^y^lcl |Hv^ ink 
fnr hLi ^Ic'^i urpleim^nMCPcm m lirf fir^l 
-p\20c Louldemngo 

This hlmd ^f^ bJIu^s BrH^hulun \a> mis^ 
die profound hil-u in ^hieli Em^E Blech. 
3Z\ i^y Gcmi[mGr«n diinkcr idcnUfie^ 
ihe f^ihlcm vzcnano in a ^"ay nc^ addnrssfd 
ifidL£ K^fi|ViLlLLJihi mLhcLd, even dvoufli he N34lire hn li.^ final ni^nifesiaDLWi, hlic 
diHLHj m iih fiml n^nifejain>Ti, Eits 
JE ihv hdri^m (J drf rULjrL'_ Ttlii (t\im 
A ccvrmv^rt iLvhnkfiK | ^U/Nr/rzlTf-'ATtdEl 
15 lUAJn^blc irtEtvaJ Hjf orn; [bdi is 
ci^teiTuI — iwr ]haL in m^'diihih^d with 
die L"o-pr«lucLii Ll> \M\^i\r''riu^t\iyiUzt] 
ot rutuEi^ — dK moro we C4jn br hare 
di[u itx frozen jn^cfE cfA frozen luCure 
wkL1 agnjn he E^manL'j paicd Kalure is 
1hx s.oinediiihf. due c^n he ecTik^gncd 
10 iTie ps^i HiUhvt It P^ l|k t^LiruLfije- 
lanKilci: UuP hi^4VHy<C h^n chOKd 
ilu huiUiAp i^s cNai hqv« ii4^ ya 
tv?n jjiaiiKH] in j^n ^KlcquiiK lorm Tor 
lhe huinEin hutJv? tlidJ il»IL Jo^ nM 
yc4 c^ibE in an luhc^wdc l^^rm. The 
■hiiit^ of fn]4t}nn-btkn nalunil ^^ibfc^- 
dvityu^partfeNpu^i^^n Ehe ■^'^^nUnHliDa 
of dii> h^rnj^- 1^ Ehe o'bjCnZlk^'C-Utf^Bn 
LH^rrcbu ef du fiiimafi- jLiifHan fafitajsy 
[^iiui^i-^ trt L>:4icn:le Ecnvi:! The«fnn± 
U t^ tcti^iii ift^i [h^ rrninan h^usi^ 
rjjrufh nui nrtL^ m hi^fj?^ and m iIil' 
prKJnJ yl huiiiiUi J^irdviij. m stflJtdis 
primnrib <in iIk px^nnJ ^if a nK4ial&l 
oiiiiraf Milifi'irii^ lay ^^y lhe LT>iihEmiriion 
^Itc ol nature. N^iCure's lomj^pLaal 
fjonUer | Gfett:iK}^S\ ts not (he tcpin- 
fimg of hihinaa tii'Ttory^ where natun: 
i wh\^h Is aJih ays prtFcnc in hiucitfy and 
alhva^^ i^unnuDJ^ iJ^lufn^ UHCLihe Mie 
E>f ihf IwrtW* 50vercL£n rc^Jni [rt i,tTiw\ 

ihc ^l^1U^Nl4■ silt tl't^r dfa^ tdc^^EC 
huTiun hi^t'uj] ll^ M m^lierUKd n>edi- 
dlcd ^uod Fuffif JJ^ ujrrr}Sfr€miifJ 
Page 13 Blneh inovcK Inwanls the [)iKlhinnaiu';t]c aJ 
ihchttMani BfKikehin fji K EO dL> j4 Bloeh puts 
dk.' naiurc cti huuuniiy^ as se^f-LxukunjLTLnf uvl 
jt;tfrc«Jr^[|it^naiW^|sysieffl,iii fa^k tusuch a 
T*4y ihai -M-rebiiorit*in lo iaiiiK is tpiMirt^Jcd 
TiH Etirou^li 1 i»ncnl4iEKin vf iJk "hcrnldrt" 
lin A^'oMfilffll SULf^ A uUktaw^ EOi-vAfXi iPOJltTt, 
Hri dir(\j^ J redcph^> HK'nl or huiTkuiPL^ lUsi^ll 
AE inetaf^ur 1of ]tE own waj (>f beinf-reblcd. 
[n ihis vjch^ an oLhiL' i^ ]m^liL'Hj that see^ 
"luimrc" as tnherenEl> gmx! biecau^c ii Ji Ihc 
^hjMOfL^^il Iol^us fof the maniJe?[i[PChii nf 
AHXhJ-aM^hHi in AThl AS iltf fi^aiij|e:=iaiien ^tf the 
hpscofitnt j^uhjflCCi^iCJ tif huffljqiiy. in mrri 
in*: i:ajni;nh E>f i^wl^l fE>i>il. Tlii*s rtaiuiv i^ 
vBlunblppnitMll. milhft:aliK*MfiliaTiChri>p\^ 
cintnc i?lhK di^L kuch i[ ^ 1hc e^j«[ cnf nur 
nspLM. but hecaucc i[ i^tlK pnnKndiil ^nnl^tl 
of reLaticw liscJf iniLs d>mfnic pouktallly; ^^ 
u*\e}f{ffemiiti a^fgfht, all irrrnAtfJ^j Girl. 

One eao hc^f here Indirecl echoe^i of 
Hetdcpp^^'^smJ-PtoconiL^" n:fldtn£flf||>f Jirie 

FjtW rVtA, (hii swil isfl sirut^f upiin l|k 
Pi-^h-"J LnjTnJut^lnhitiS' 

Hcidcffjcr iTmnedinlely disc^iulifics 

any "PlaliHiPL' hJ:4inn^ ofdiiij. Thdl dte 
soul fc^ a Btmjiger" doc^ nc4 it^niFy 
ihatone mmsLlakiMl to be impn^inne^ 
e^ikcl, iiiULhled anio the [erYe->iri£l 
Jure hcJuM. t>hl If Ji im^ a hnhl^ ^Inh^nicd 
((p ibe coffvpUoFi lltp^j^iilof iJiai 

11- k^y^f^i In e*Fj*i Wd W tfV*ti IS BOT- 

H^wlcg^^ dofti IhLK inJ«J pflpwc a 
change ormtaning in iht niitf|Mi^aiw. 
1^s clung^ of mvinlpIS gt^^ j^ji^ 
FtaLcfiisjTuc^viKK (k>wn 1n un uiven^fuiL 
precHely. of m{^f*?rnj^ r\^^lf |k ^ent 
jn^iej. ihedinxiicm urivKniziiHMi of dte 
WUl's niovaniaqlH Th^s revefsql <}f 
rihlCAn Ln^— rfljid of iho niE^aiilnf nf 
itieanifta— passts m die fprsc p[^c 
ilircHD^h a Ijsuopr^ n^ Ean>^uj^L-. 

/r€m^ rrom Lbc GcTfrUn laTlgua^i 
Jcading ]t tiflLk In il^ "jj^^ftrK-JrJi'wJsrV 
fOld Higli German I meumng, fror9\^ 
whieh. he says, "properly mwuis' 
ihiJeni&t £TS^}7iX^t'k}: tch he on the 
^ay el>w ardi itMH^nka^s ii/A€h \ cLsc- 
i.^bcrc ariLi for^ar^s [untir r'T^'^Mit 

y^r^'i^rrsK ^ idh iKc yinsi yf djTJcJlilitjn 

(Bf.TJFflwmtfT^) rallm llum yf h^'artilffinj^ 
AjkI he cortL-tlxIc: fr^vn itus di^qln far 
fTom bein^ ej]lcd tvi 1^ nj^^h like a 
fallen stranger, die sou[ is on lbc ^3> 

Eldr (^r^JjHrffJ Jr^ riri'Ar. lhe SOO] Cflly 

^t^r^ Eha canh J4 dnKK no1 flee It Hi[± 
hOihl i$isiT^r*gef bteatise tutjtsitot 
yeE pnhnhr[ iNc 4.mti— r^Mwr As die 
v,n\^ 'frt'i^t/* i^ nliAnge hcCaUsO Its 
me^ninf di?ts ikK \ d inhabd. bccuUse 
i1 nrh longer inhubiESn Its pmpcr 

SPHING/SUMHM 'CS ISSUE SERMON ON THE 
CYBER MOUNT I BV THE HONORABLJE REVEREND 

Black A* Hole 

"The ChrrstFan resolve tafind the world evil and 
ugly has made ihe wocLd evil and UQiy. ' trii^EEuna 

'God Is dead: biil consiLfenng I he state Man Is 

In, there will perheps be t^^s^, far ages yei if 

wtiich his shadow will he shown. " Hi^t^sctie fuga »Qntbfl rnuleltbdcs DiMnrv posl-muletri v^tLleren sarcltlaa 
Eur iIt« iigM ED illumhnare then brain ir> a vit. 1 f^n seon the ctantk 
hjndtES nl parlfccles lead Inlin Iflinplallcn by ^ cun^eclian \u thai 
CDngl^imeraNcn dI c«IIe Lhey call a bndy I reintiair tlernaj EahaLiDn 
\U\ti\ 2 hB^i^^\\i^<\t aiiimaliL>^in iri^ wr^lcliad wIFdema^i l&lhrfrJCaTi4d 
t^ dftmc?r>£ 4r Lh« iniuL flh^ijiis^ kmd i hjv« ti^thared here on eiii& 
synmetJc deinrssiedrnoLiniainwim'rjiLiDiiiiiitdFSDusiiriai'rnaajraiifj^ 
[{■ten yi}u^tu-jta itii:iri^vtrewi]|EielFEpaivii^^pp«?dirqllti^jtti]ili;ra-us 
sensual lerror^i^d ^lendith lies oi ncn-^Yd^hO'iciiEe. Far cii}rii]i be loaied 
l>Tttielf vrJcHed ways ann tricHBiv. Ttiesyn^beiic issoprgriejEia^lpttp 
pnH Ih? <iniaj3 I1IE1? beginning w^s Eh^ gymbgHc, ^nd Ih^ ^ymballc 
W3^ Willi tinmn symliDlJcjs. and Iha Eymbniic ina tiiman NPe 

I1 EiasbsenprQvanby ciiif pnEEliy arclras&lDgisEE Theyndva FACT^ L43 
bach uf iheircx^iirl uullioril;^. WOA Ldlha&d whilshjil bdid bold as LCi 
tharienae itn HdLv realn dI omjiirlcal rflsesrth. Evan li our cardinal 
arithropDlaDisls}i3ve miscaitulated In inelr Jnletpte^an^e tchemesn 11 
mait^rs iiol. f^i}r Dfl? cannDt go thach. at leasl uniu we deueloo n Eirne 
raatiiing, ter^e jre thorgugMv eJiLanaleHln m&syiUDoUC gnUEhEie iS 
nof^qpe. Thp$$pQke&l$Jigp Qerriu^ Gulwtii^vptJli]WJsli4o visit sucti 
f]hBsllTllniflEwh«nl]Dma pra-synitiD IIoje FcranphitiBdFccqnINyBBbltlllBS 
antfth^S^ instead In c^lnfljnlly rcMEl in Ihe nrcia ^ml c pleas urs nl dri^d 
aicpQnenc&^dli a vOl4J[>luau£ Qarl^l^TlieE^primtiv^zLharel ice will sar^ly 
besoiD^i^ by It^e wrslh aMhe Lard aur SaviQrS^iaEic&llNiiuyhltiQ meillmm 
uMlsmusi laimiuu^ janres^ncangefiinlJoamCtintlomsiiY' 

Tne massas liave bean \u\r\^ in [lartinas with lbelr raise ands dI 
orjsnijert rang Ion. ?h:[>lollgElve efpnumlcsyslems. and fellv pill itical 
atudimgnts wHi ch hivp aldajl, yet ^l^n ini[ieCPd. iinr^tlered ^denlihc 
prDfm^lnrlEulcin^. Farlhadahnnolanewcybarafieisuppnus Th^ar? 
<\! EclEncB lus CDma Rep^nl a]l |£ sinnar^ "^q hav? bean naufjlity 
ihrciLrth rDFlDwFhfi youi inetlncts atntv^lultig naluraL diu&^lly mar 
artiriciat^laiidardualiDr^. Reason vnii raign ror idDD years on mis 
Jnanji^ale n^H we n^re uni nstiy hound h f for the enperlFii enla3 reicn 
Dt Ehe Stieniillc navni ution is appreijiniaielT ba 11 comp lele As ■« 
enler mis second HiD year Eem^ or relaNuihr aid untalainfv . 
prfaltif)l». M !]]3p^-|liTi4 EDnllnufJiTi ot fnnbf Nc ^balracllon 
and distancing c-l scientific linherln^wil baldly lEaduzviierq 
n[> atliar specie:, with [hair si^ienli'ically prDven inFerlaE 
ltt1alJI\ieiiC«. has av^r dnainad aldmnq tiaEdFE TTia giHl Iz 
lnimi>Tlaldv. and by SCFfincB w4 will uElbaractEitvij v\ on4Ms 
blue and prean casspod3 nr we will ba^rtl to olhap parts 1 
Vie unhorse In searcn oFeverlasiiULi rirp 

A atiHTtmtalTv Intlintd nunianii^ 13 me cu imlnaElon ^' 
dF pi]n]clDu;nP» en II1I5 Dlb^rwtse nieaniqgle$s 
spllEtlcal Dh|ec3 aimlessly mlatlno ^fppncj q^jf afpFi enemy TIta Sdh. 
I know your e?r; n^ve ^een 31ldj JFEl your mind: pnllnted by my 
menllonkng cl EhJs mo&l Icrmldabla cE nnr Fae;^ bul haar mfi Out rtiy 
blotogic?llydElaiTninE[fshaeppro^rdrTirn[:[ttoax€^p|l|iQr&rCliy Thcgodd 
Shsph^rd? In while tual; are here Lo sava yui: IpOiH pciJieLual UMincnt al 
iba Funds OF thosa wbo dance in llu ninib circle ol Fmr, inti3hn|n[^ the 
deapesl, darkesi pafis oF Iha vrildernass where Ibe spectas lralli}fs ol 
stlentalroMcnirieirg^masaldehauthery^nd ij^iiyiDttabiiuElnEhelr 
unptiiiSuclLva siDth Such islhawayci iLletheS^riencou^an^s N^lthlE; 
unspnlinn hoiintv ce 9t>und^nt& uneporipnupaUy {l^^ulbuieEt thigugbDPi 
Ihb glgpmJng pitsgn gF a plaaqt vs mi^ Fervpslly wcrl imwanh flEcaplng. 
This tyranny nl evolu N[>4i a nd phDlmzynlheEli ntusi ba zi^paixedad bygjr 
cwn peheIic sn^inaeiing rarnga^lemalivelplenEdL^lcnc^inc^nnariidES 
li> Lh4 dlSgrdCaluHy nurnuiouh ^nim^l and pl^nl Specra^ lak^nj ui> SO 
inuctt 01 DLir Space niu£l he arinwed ta leadi^asbav^rpm cur UienlPhtaJly 
erdaitHd mission. The species Ira ib^fsvrU I hupnalllia cwicfeta stake; 
iriB'TWliFiacelba njryi}i u^r mpii poujerrttgijmosJIke tJie sub-hiinien 
^jietlman pi^pdcmand i^Eamptr^h TNeir woids'i^ui ht d^^irpypd ^nd 
prevgntpdrjpmfiFlngdlslJltiulEdDy any dpoksEll^r, Includl.ijjAKprass 
For LUeir [a]za loiigues spawln^a palscnous uanam 0I imn~iadiacy 
nlend ynur re^saning jinwartwHFi LlielrlahdFdl [^FtiSOE^uman^ty not 
worshipping the Sun duTin^] the P^leoEiEh^c iKit Cpn$idaTlr.u i| sacred 
ai-d -lol donvlnu maraPlivFrainil 0dlsimplyheingaiJ|iiale4i\vlFhJt 
in a Unect evpaijenilai UMss mal piedaies lhe siaiely emplrps oF 
' yore wbo$e sublfld^ Fen tg meir knees m prai;« gl wh^i ittpy 
J, *i Ibgnght was dIvLne It 1^ mis mo?t priniHIve plunsdantlFic condl- 
'i , Ihpns thatwa^uslca^ldnwn wlEhahanl^iFEqujrnnz For wa can 
~^ L wnrk vilh ine zyndanc^JJy inclined bul 1^^ friends Ol tba 
\ I HaanEf OTlFu^ and prff symbolic sapJansnE«lh«davlllShCtipldFen 
i oFnatura licbulasihaNslaplrOE^lbgabsbachonsajideinpLhiess 
% \ or e^M^ painlints and i^lvir^a anslava^Dnt ifi a lull immaislon 
nlli4tpai^l£i]'incrCi£Cp;]i>E^iidtaci]n-tes Weshailc^avall. 
Wft snail dorca^jily ii_necessary i^DJuPlajilv 11 wiEiuig, 
cnnterl Ifia unenlifliieried savages 10 in^ irtJe way. GREEK AHARCffY #25 Pagel^ Flh^ni>C?rra cDrrlEElE] UipJ^alTTalhErSclaicE excspl UirauDhina srrntialh 

SD[calli]nal]y«lail[ilDl L^ipaying ^ppartfli^ Dl siilflBtlllc ETidBBVDR 
£id CDnsumErz eI fr^dlez^ zuppl'BZ d1 [jadg^l^la rtn^Ljnc&TpuF childish 
da^jre la li^lEn tn thnsE ^ninwDulc^ kgTi^ almnyzidE in? artP^QfidSS aiH 
^lllgaL^n Far ynu ^duld Knnw t[>ES^ N^liand b^qixl mlr^^^CUK^k 
ttiElrliufl tcinf] as EvIlip^ntsaEcer.dfd Irani IHb RIvtf $1y^ ^ ?n1 Hy [tie 
3un NEstMqpreyDnvDur children TKe !]lciri[i4J? Clin $liim$l:y hjs come 
jslhBEppliiEfpflrsiinrDTSciEiicfl andnenasanEwcov^risnEKic tinneis 
1o enlar Emo entl 3l?^olv« inemselves nJ tlr^.r (xr^ifctinoloDit^l wair. 
For uur LuriJ Scl«qce ivalciirm liberals ^nd cuiserv^llY&s aflarctilstt 
iBdHnnmurilsis.:»i:isl3»r.ripi?sr-lenEstE levrtaniigtrti^lfis jndcirn&allN 
diBbkDleril nl latio^FDii^ nia^iguaali&ih All whu &u y^Jdrnci uarn Ui^ir 
bntd b|rlH sweat or lheir bruni, wa caniiraCulaLe th&& br tfiou drsmEEsal 
alliirbtrtc^hadflhLsanifslcivenl-rliVJting BullbtlLmeh^SEaaiflwhBrE 
Tflu will no Pungtr neflU [a Fau itiA possjEiNFlf <\i a iU£1t- bniLlsli aid 
Efiorl^agade DI exi^L^nce m lh«4]r^SSl?ndtard dESEHsorthE r?al. Fur 
fkCianCfi wliri r^oL E[[?p unht II lias m^d? il^ ulriailarfcan mart anqvery 
lasi lue dF rtaiLirfr 

And I saw CbriElarnd:^ i>j]bi his irrmilti and l^cti tJiem . ^^rti] Cless^d 
»reUicpaDTin ini^mej ^nrt^cjlon; li>r ri[> a n$ i^Ji I dedeme:! tanap^iitr 
Ki;»; Ln IIh ral^n i^l tflcfipncipcy fiCesied gre llw Pl^Ck rnrllrfififlll 
EJlmili 91] FnJcracMp Jmpi^ni^tian. BiessEdaretlw mNcHui. lor Ihcy ai« 
iiQ vnt; wna reluse me primunim call rctresiitarualo nurcr^nsanrfenl 
w^!^ Blessed ^re me sh^tial mal:&rs, lor itief ^rc me prarhistanc 
preceded r«p sciEntHlc le^railci. And ^s clinsloiai^Kv dullvarad his 
wortti. a nan li Qie cro^dTDse up add said. "QTi r^itlihlltnprKdntalivB 
im or ih« LDid aur sayiar sciencd . I anct >m£ in£i hji iTew ^m reunfi Vqp 
Ftavfl Dfiabd my tiElndnaEE E[>llte (jr^ElriEss ul a II1b i>1 B;[iTn[^EnerTl Irvn 
ttDdAflas YauhavE^hDA'nrrpCh^Lvrndrcin^^^fta^ltvnlVD^r^Lersh^SlO 
wA i}fi ■o'^ie^ BijL I wttnflej llth^eMi^rswin De as retepli-rt 

Chrl^cmsty hvj; sinjEkliylli&riaii^fislorp ot>sffrvaMcn.j^nei ttjnnlnB 
We ?*lg l^rgugri ^ ^i^pgrc^Fipmtr, irie me55l?i* "JetlfleU more fvldtncs 
wauld [hfl needed in sway me thlchl^eaded He Llius lansirlled wim 
Science. Ttiet dabaled r[>r li[>urs in me jsuai ftnarctie-damoErfatJc car4ensLfBi prDCEEj^s. iiut Byencuqily mgir work yielded a smnning 
eontlLnlgn Ctirh^lamshy d^seevided MourC PJ? Ir> (he ^Ky. artd [tmci^lnfed 
"LBt my pBi}fi]e ^ yjiu riPfiey tw^wt tiaslanJs. for a [>i}£l-ptQ9ll mi>lPMS 
intlstyna^i arnvpd^r.d wewlJl r.eediie^v laLvStD rcp]i]Cfrtllfl dldOiAS 
V^evrOUian t-A'ant^naJfH^, vriOirldweT 'Andtuth^rhi^wCiimnlftndmflite. 
en[iil«4 Lesnisifi BoDkcriineratiV- t^era btstawsd uponiriff aLsdianc^. 
1. Thou sJiell nive rti> otuar {icids bdl Sci^nu. ai>r lti^s pi^d Ie trjly 
OnnlliOtanl li^lrlual realMff. Drr^rtl£CiBnl |aripriclal jntallpgEncE^ and 
Onmlpresenl (ePecNIt^ty) 2 TIm^u shall m^ hill, unle&sql Eaur^B l| i; 
Plfflmy larapej^ ar qarlll^ llyloB ai land cnfUalnini] ci>lEan ^i^g need 10 
mlflfl dn ordsr Ib maka cbM p^aias 3 Ttiaj$h^L| npi^sl. anleultl* 
Iha IdvBnE qeEz Tram nnn-£PdBnlarYrl1e 4 Thou?tiall hnior ^ndkeep 
^Dly DsscarlBZ birtlid^^ rnr4ieuer mn^l we FhInK IhaF hisloncal ICOns 
anallBn^ilnuBrih^ispepLjiLjisafeunnKessary &. Tlmu shall ni^tlh, 
Lnleurit Ib d[>n4 te convert a [rre-fiDn^ii^mboUcjs savaqa lomsctiureti 
□r ChEmisiiT G Tnoi;$ttp3i rvirakeJnrg'-P^^neiary&paceExpinr^iinTi^ 
namelnvnm ^ ir:Dd SHj^^I not coniflsK aiJultCry witfryOur nfli^hbars 
SCientlNP^Ely deS'DI^^^ andfOld luCic Ity ^- Tii^^u slr^ll nat Eav^l my 
nel(tib[rs wtdfletj lor a]l an wslmma la dalta Irria trtHJiatlort a; they 
please Hy LinttleMinely hlsllirtp ccrnimuTial slaras iilkd wMN i|ie lasl 
tethnch-deMica ^ TTicm shall nni blti EiKimDii^^y make anvtlUnn 'or 
Cybcrn^^tic lantEP"^ prnduEtian Is Ihs eale sfiuree ol fuivly^r ^nd enltv^ 
mfinL \f\ Tlumshall^am^diypareiissnaseiioBlleaclieptrerlheyan 
~mt tay te ^ach {iBiEra|i[>n^ adherancetj] Science 

REEagn'iing Ihfl dhliEu^ty m f e mf^m b e ri rrg llrese pr mclfi^ I points Dl 
BDuhc^inalngy ChNELnm^tyhDil^dirpoi down 1ci one l:evCD0kmaf1dmafll 
indspakEdi ihps "Tnup ffiali Slavishly Dbev Sciejice by dlsci>nn«ctlng 
-fQuneH Ff^mnon-sYmbDllcecslasrs^ilprt'dfinKslimgd cnrrtijca[>ia£.~ 
K^ Hernia hi Prarse me Lard our s^viar Sci«nc4i Far ii Nbs {iraaiBd 
nut wetid or asphalt Sky^CraparS and msdiEal ETpEriniEn1alii>n on 
-animals ^t ^ btn^u^^lant rEdEmpltan Jrnm Lh^ h:Qw|jng wiLdernoSJ 
aiw^s thTeatdnlng^^urcancDClianE Kowwe'llbepanhniiariiniilliB 
«Mn]lon plan lor nt ^ouldnL dumlnju Ilia world vllh[Hj[ TQiir ggn^sliy, 

Xindlv place your tfEgnlly in lh& waslebasket on llie way dji 
fjyTaraSpwT^ fco^rmjdd ^r-^f^ P^M I3-] 
Of ri;r}tiJSi^^ ihiiL R1c»th Ch^- Pl^kitiit 4u-l»i 
^ums eiffi ^ ji If. suhffljiccd li> c^hiinicr. 
EHufipJti Kii^rt-iiyn tliL-JfHiH'^r/ft-Jw.CL'^/rrWt'/r 

ltI E5lc>t"li S I r'^T]ij?h'^h'J (pMJ I^ JlWii^TFCd in 

nnJ i*^ Ms prnfwr H^rpre-^-nK^n ai u 5.0^ ^1 'I' ■■ ^ 
tk^h nhkfr rnimjncnl LiitJ mare ci^nxu ^.il'4^ 
fcf lis Anuul]z.itlun. Qccjur^ itih al one with 
Irfr tin: ^nul ili^^ naL inlmhir ]hc cartFi Cl-i 
09? ffLmh h-Nih^ LUt oil. kl' :in: stTanf.fr^ i^i 
.LldE^Diia^iiL An nJi^ay^-atn^ty (vc^tic anJ 
■Lv jjlJjk^ ™i4irvr*^p 1^ LFi:<ii>v^i¥H] HinU Knndr 
I ii-AFl I fc^l i\h ilti: UNikPTtf po^Kihlc of ;jTi 
l^■|H^^Mhll: relnlpon. thrkHijili thr pnj^^nvnf 
■I di'^^lo^ure ul 4hc [ioi>J ihaL iTiin wr-^cr be 
il\scki^ii B^rii ^Dod: a Lcn]pcir^ny prco^^shv^ 
^iin^lii^ntMm llut ni^Ycr l^1pn^^c^^ tlut Lio'cr 
kJlv?^s a ^nji m^ ^ik^cit ^zui never pju.'oij in. 
htfl 4dK4i}-i vcL\ jjiJ jLw^v:; hci.'H^nkis hniEL^r: 
jj pcrfixl ji]ifoitiH:buji dul jiml^ tui ^rtcciinhl 

tK4.m.-W i| DOHA'S ever mWC (Kr*W tq <l4Apla> - 

in^ HZiL^r [iaL>r4 I nhp4r1~i;i rrc^i^; 4111 ^l^iilK 
]^Ti>rL^rw "urti-^^L." WFn«L|nL»tiliL-ivforvi.fin- 
MLt. tkim r^Cmtt^Mlic JTlMFinl wccv-^iiy-^l a]Hldhl^L1^[ leLtLilfByrVfhMt.lwwiUjUttaink 
'fi^ ^p||^ Lh| ti\i ik^ (L^n^^al I'Hriv njr j|| m« 
jy4jLilirK^?'< orn^ ctml J i^i^li. ..hj^ n^in^nifJ 
pjj> fjfl ^KHH" . Ihc jvirt: to ^ j^i J in Up^ cdiKM- 
po9[Lii:j9 dcnun^'utjun (HT halD^tsm, r^ksiru 
niikLTjlL^in ^lAi^' 9 am jFteuJ armL' ^'i nli: r dalTfidhl^. [Hkj^LfEi^J 
by i]ic rtccav iind dj^oftkc duv wnuld i-urri. 
Bm ihcfcjs ajfiv lTHhL^ii>' tp ih* mlJj ijJa 
MnilcstiMip, I «4.^T>gnlv ihw ih.fl whicN we 
hilU dL^lf h^^ .dw^ts d||^.>il^ TK-iv\f, i l;n<nv 
dkj^ICk! lPiCcnk|i[^ lipi L^^L^[Kl^ jidf tnl I He in ilPpd 
Tirf liscll r:s9tPld^ hc>t^nd llw rcan^h nE thu 
ecijJtHpj: ur4]t^th rhnl it^ ^1^ a^s-zilrendy 
w^m vn:Hjr> rs nn ci^pre^'sioa ciflUs «Jl- 
ianvndcrmpuML^inniLUL^nol-^tc TV tiwt- 
In^ni ol [jJchh liK line w^dj'jh^ ju iHt L'J^e 
iff Jc^h. ^aylnf 'Hliif: far Mf\d no r^nlwr" ill P^-s(' /ikz^ rtuciiiL-hL^riiiijicanthrVflfcs miL>^ I.Nij^h litw 
i^tzAw m lIic ^iiL"i^ L>| J inriing ItH j^ ^^t 
liH^k iun^^ Ih^ linL' wi; dre^ 4jnd kj.t nm^izr^ 
growing up la winter Bixuusc met? 1^ na 
pro^rc^iMff bL' nudi: wc tan dceliirc ^Lclcr\ 
hcion^ llw baEtk TTk fin: llut hum^ dw fal« 
LVLirnj^y [ii n^ ^fH^uiid L^ iJk ^jdrmih ol liu 
hcan ^Pl Jhfe ibtlf The ±^bci, lU^ MPHqn ^p¥ 
tiK iaaptJ ErajisfoHfl3UL>fi of dwnh lh;U w^ 
iNKW ii-"n>^s flijr KtVrj\ hodic^. ThCTt in no 
di^lCi^tid. ThCit lsr)oi,nU^ercirlHp±orrc«: 
There ih E>Ti|^ IeIc-^iLs winding ^mwing 
chajn':uriinilllc^s, Ircc^ frir-libcntin^ de^hn:. 
/r 
Rf^ins of HmptTKdl i^iudriL's Jifid n L'Ofilijr^ or I iv^ of social thcofy 
h^v<: m^EjiMJ [tiic dnLKtcfnli> producL'^ in^Tc^^irgly shallow and 
tn:^LrujhicnidL n:lj]EiL>fis1ti pjs Whi^n: bK^nJs of iDUIUBlitv. biiud &n 
rue-Ei>raj:c connuljofi^ qzwx sumvcd, ^^c now tond to cxisi in a 
dcplhkhh^ dcFTu4crijli/cd icclinrMijFt jrc. Thi^ ]s the tmicctiiiry ut 
LrHJa-hir]dl iniL5.f. i^ocic^y^ not Iraruoznding itEcIF (firoufh 1«]hnoEo|^ 
buLinmL'^d kL^^min^ L'vcr inor? luLI> reull/cd. 

In Lhth L\^nti::tL iL is sinking Lo nolc Ibit Uic original ^iHa^i: uf 
"'^Irtiur' M B5 A^i 4tic LiJj^Livu] tctfiTi of "^lHuc". VlriUii] n^aLc> i^nul 
only tiK croitLoi ol 3 naKii^sislK' "^ulvaltun. 4l rcpre^ms ^ inut~li 
^kJLT loss of Hlijn1]C> Jind ru]iL>. IL? e-b^»i1lu1 gdid u: itn: r^rfn^t-i 
[ntiniacy oF burvuin uncf machine. Lhij <TBdFt~iL4iOn of iliirLTTFlti; 
bet^'ccn i n-pcT^on an J cc^mp Jti^pbii^d inL^riKlionL 

Scn^rtd Li[4^ Hom^V^in. Bnlh4iK rscapcTvuLN^ In^m S gr^vvl^ 
^^Dr^n]ngmliL>. bolh Hic ht^l"-!^^ h iin^l ihe lurU^rncisiahst c>f<Ltiik^ 

Jirc pa^SLh^ nj^m:SPMU thi; ^[g.Ll silluUtui TUHW i;rij;if 1 1 mp ys WjAjn." 

so nh> -skilly iml^«xi4l(rJlsum (rtMnww^tMjihef, ^r*J*ncttHac:hui£ 
vlnUj]|iCy i.Uiv\hii u\ C^^ hinhc ap^n. Wc c±il cIioojw icp "li^'c" ^^ 
|t^ tlci^ih|t snjtugaii?^ iD ch^ m:^. uninsJwd Dc^aL Land of VR^ bill 
only hf ^v$ ^TtlhfACC w|ij]i 7iJi:k i:^lkd "chi: ruiblc^ t^L^hnnLofinzal 
drive iMch ibccftnifif:! ^nn U^^i. "' 

C^lxr^ct m^n^ i^?||apRfcn£ D^urc jnii> Icnzhnolosy^ in ibc wants 
of AllijL'Hgijiire R^^aiubG Sconce i^lu fiouis iliac we :ife losing oar 
£rL>uiidqnc ^ l^y^LcaJ luings - The tc> rcKjMMisc ia Ibc and tcchnci- 
WH^Id d^. cif LfHjrsii, nwrc LC4:}inMlog> Dnif CD:lino1(hfy, For Liu TEh 
mJllicKi Aincmzafis wiLh in^oriQia. for ibc sexually dytfuncLiunQl males 
Luiy dcpcrhknc on ViagriL Cialtf., etc., tor Dk dc]>n:sMxl ond an^H^us 
wbo no longer dream or feci- 

Aiui a^ diL^ rcgimi^' ^ofk^i 4o fui^lier llLi44cn and supprchh dircul 
Hzxpcjicnce, Vutual Rcalityn its latest InumpbL come^ m to lill Ihe '-'c^d. 
S^aoJ LlFo^ T^i^re. and wbalcvtrbmnd it ne^t [ci oQcr Jrc^im worlds, 
to a ^^rid dcfiudixf oTdrcsn^ . EnoLn~tiiT)e, "vidmil bcrca^'cnKPt" othL 
'Vinliiic iirTcvin^ ^n (luIcjJ j^ supcnor lo hmng presint \ix ^^flnl^ 
Lhi^se vg ho 1111:1 uftIh ' ■* here tiny ii»l iifils jje subjucleJ !0 vjilvi^s; ^liert 
'1e]L:4hldijnic^ ' deh'-'cni simutiitcd ^^ Co d^sCj^nE ^ub^lS- 

'^'clei^meloSetofid (jfc. WL-lwk rur«iinHc> sn^cinj yo^j IU'Wh^IhT'. 
the wcbbLlo pnnnu Jwtcm's. liflrKFsive am! inWrtKClvC. VR pfoinidis 
the spac* so unite (hp irahly lis ciL"^cw"i^r^ r^ii:^c F^wafL^v diilbh 
anyone con i;\ist diCre hIS ao "iiv jinr" vf-]h> i* 1 1] r^ viir srtniv L>ld_ l^rftd. 

uro^^nveJ^L ^^ F^CH^Sdt i\t An h^(^^{f}^ Kcism djKllK^ Scoofid Lifi: 

GREEN ANARCHY #25 P:^ 16 a such^+^is msj^ar as it is "Ids^ l^a[^1y and 
k^^ prcdiDiible" tlian 4lie IIFe "4^ hav-e 
aoiv_' This invtr^ion of reahCy ns Ihe 

consoloLon of tiK supemaCtirnl oIlPAOy 
ri^Llgioi^, and ^rve^ a tiintlflr suh^oH i^"* 
funclion 
Roality IS d isappcnnng h^lMTxt a KOVE^rir 
as Ihe sepaialion of mind IronL body ^iitt 
rtarure rnten^ilies. The leclmkaE 4hi[±^LJi$ 
^ire Ix'M^^ |>;rf^-L |ir<[ Hjirl} <]Liifkt>, jn^jfig 
^■nyvliin iIlt! iNiinhis^^ of [he early li^D:;. 
\i iliji I nrK- VJi^ d^i^ppif niLKh haLlyhoo,^ 
i'(4jW rw^l Tcdilv iJfIi^It^ ihc^nyJs. FiftMA 
er 50 >-cais laCJj^ 1he lethrt^l^igy dl &ciwid 
LlFc fFor e^ampk) enpii^c^ mSnj iL^crs 
h^klhastnjng sense of ph^ sit-il |^^:>4;iic-'^ 
and dherpsJJiHfo-SJjrlMirj sffeci^ VVnual 
realit> is mt-'w (k- itcrirtict^-* ptprcislon 
of ih^ poKiincHlvm ^[^ibdiEi^ih^ pcjfiaps 
I .' i^ppfii^bh iJl? f^ci ih ji iioi]ki ii£ ^'1 Id 
j;^ixts Cher;, only -xhaL server |iLmiJ> 
1 oii£umpLiObr 

Rnnoull Je-^cnt^l ^M -Jilflof poy^r 

m Ri hijrrnC) fpimi KH^M;riigrtly Ul(fisdplirw. 

|||^L irn'nornKi«:tly[«J1iWloBiJcddajl^ 

hti:hiit4icC*len:i«tLi|tLS shift ^ Comem- 

porar? liFc isEhonmghly sun-eilled iU>il p4liC«i]. io an i^npn^i^rced 

dc^iec BuHhe weighl hIchI tlenscti of l«ti m«JtwiOQ ercaie a£ tvea 

Dhvedeftnin^mahly. LfcrwJa ni^^i; iwoftiund StflS^ ^Jl" ccmlrol Wh«i 

tlic nature oFcitiKnL^nir-c-.HTrt a |Wiiti:nT Ipwl. li w lica^ly altered, w« 

aje seeing a fjnd.unealfll shill— a shifl h*in( cwenjed every iviwre, 

al an accclenn n^ f^L~e. 

MftLul fL'shty he^[ CypiHOK ihi^ iiio^^n^fnt. Ii\ ^liiiabi]i>n^:ind 
robotJofaiHiisk'^aojLlirns-HxIgvConLjK^nvEiCLiI |he Meadlly aiih-anctag, 
uni^-eisaljiinf, si^nJarfi-^pntf^lvJ^l^rUltttfe S*dLy jKrunefliis. PhiEip 
V^ ■,jiidlEciiM?irtltHUVT<iiflK"niffl^y^i^a[|naauniyol"civt]Eat]Dn'' ^ 
.Ml tlul ih cmt^bkn Knsu^ln ^^ eanh-lu^d LLirfi>i5e^ and nEutids 
wirbim-s-hnLtlopitTdlL fflpliacirfi?:tls**rKe 

Ofi^OiLT^i;, ihc^'fjrc f^^cibhOt re:!a:^Eafice 10 this laibFiL cFfloreBecncc 
of tilt Fiilse^ Bui 3 iuddlic ^^lirtn ^|way*5«iiis (o|^]c hefore the 
nin@nituiJi;4hrwai?i n r.u;4;-> 1'tii;fLMS a vi^ry Eon^^ sedinujiied history 
l>;lMmJ every h^^e^nc t^chnolfigieaL mL>v«, an unhfuLen eliain of 
^^ntJiiK^iKy The leap inyotyedm gra.spLii£ new lee bmes is luade 
f 4^1^ by riLe ^ra^luat inipovcnstunml afhoman de^resand upCitinks 
eaufie^l b> ihe Q^her icmchvauon^ The pjomhre ib. always. Ihal more 
[eehnoKifiy ^'iH bring iniprovenaeni — which more accuTuCely 
tiujQS, nio^e reebiholfigy ^^ill make np for wbal ivaH loril in Ih^ 
preefdm^ "advances" Ttic only way ojt js to breut [his ftiiin, ty 
refu^in]^ jis imperative 

t[e]def£cr AE^adlcd Itic ' otqcctiFiL^ition oF a11 beings, brou^l^i nfcii^ 
tbediiptisat c^f reprc^cnta! ion and pToiJucm^n.' pH^ntin^ ^^m thai 
nattire appears e^er^^here as Ihe utjtivC t^^ [u^hnolofiy". and 
eonDluthnglhat "World be?Ofne^ob|Ca"r' Hc alaO bodcrjctod how 
technology change^ oilt rel JtiOn lo ihine^. a ph&rL4>itiC3ii>4i tindcrhned 
by virtual lejEity. "Talk of n rei^ptL-l foti^im^-. is nidre and mojt 
jnbntellii^ible in a worlttlhaL i^ hvcHiciklit^L ci-er nunrLiidbmcakThey 
aresimply vanlsliint.r--rn:rt1MtHftlO«Lutl[ir ' Vinmltty is ceilaiAty 
Lhdl ''vouidliiqi.''. 

Hiere Jns ttvtirt irl Tlci ^ rte^nc ei^untcf-atlacL jn fa'-'or orre^pcclln^ 
Lhtn^s ^ ^ixb. I n f j^-ui- ^ fn.ei n£ ibcni frcma an knElmnicniat ttatos. 
ai le^M Urn iht^ [ihalui^iphicat plane Tides such as TTri^ig.^ t^U^ ^ itnd 
^ l^/v ^/^Jjf<?^n/C20ni) speak to iht^ ^^ Denre fof the njChcnln; 
<4|>Cfi4ncc cif "ibingne^^" 4Hcide|^T'L iennj is a rtbukt; [l^ die 
pjihr>legiea] eeinJiciChih Vnoih n iis inodcmity, ;i reaEi^-^tiOi ili^L 
"aL-^^fitti^g she otherness ChT tbkngs is the ^omJitcon For .^^^i^iat^ 
ocheniess as such " " IjiimcfSLon in virluaJ nalHy iS ft pafiicjl^rly vijukDl EOfuin ot clii* 
riaclwlugvNiau^tfcl Ihi; clc^rM ^i( tnJciai;iNvii> ami i^LT-n-Trr^nLaLiOfi 
inh^nlvcd Nch-cr huA the butll fT^v-ll^^mellLlJfJw^d«llc^c¥UCHll:K W 
iijf [>antcipaLitiri. arwJ twvU" I^JdrL- Ms ilhi^ f>aniLii^Cton t^^n -^ 
[ificcniJaLly toNi]i/Lit^. *1(h iij^^pptfal as- EiicraH>, a Mcund Nit, ft 
M:ftrf>d *4Jf ld_ ]L ]-^ Tlw ^ilm>: — V iha wc ixjrwLvM are 1u cvmimulL> 
^uyLtin^priMhiti' H.;inj.Pii^c1s'JtscripuLinorihcsymlwlii:. inf*Ti;rul. 
Lh^rmnlyajipJk-^lu^ imj.il re^fcil J m Jcfiviii^ "ihcimnirtliit) oF ™ jIpLj 
and ui ck[l4id^ u kuUFiiituiE; vt^ h^^ huE ^pun arwiticr ItirCiKi iti 1Ih^ 
itchofrturg^amlrllLNiun. ' '- Tfiis u^U of i:>lKnpaLL- tjkci repffesw 
LJitiDluBciv Levels or «lf-tTWlawi?^iJ Mlf-doTrcs1]caLion. 

.^iwflf Icr'i survc> of t^tSBrt» u^iviEiJ-^K-B led lilri u^ ™^■.lll^^■ il -i 
"art ajLilkjal wwld i* pcntirJlPPl^ :uwl poiwiJim^ itiu nnicun i n 
i;ty|l L7.Biion iLscIf hos b^tnm^ 4 nh^hhoc ibu] docs, or trxz^ lo d^t 
tvciylhii^inrnw-hamnFltt^hiW-"" S« cm d Ufc, Google Eirth. t:k , 
■L^ng £Tii|ihK;s L'^^ rmd tinXHllund Hzonncctiofis [irc lophi A^EdrnJ ami 
CDluing e^c^fK fiDl^lK^. Kii ii'^i^Lill I Ik Kann: Im'^h. nin^lii rw onnt- 
latiofiL And VRh LiA L>j>itL Cck^nui^ lufpily pn^i. laiitiL'J. "^h ttvC si^rt 
of in'itrun^cnt 4liaL mnkrtt li fc di^n^cbt-'"' 

Bora of rrnLilJiy irw^n-b WtL ihc jiJUiircuQuwnc indjtlry. Virtu.il 
Realil> dcperKis^Hi us Inr ns pri>jFL-|til iiiLt ihfouglwiiL ^xmirtj. RcjI 
virtually i^ill tv 111? nnrm utitmc irtfucc^ ^^anaLiih ^j]4Kn^k hjL^ml^ 
*'whoiir Ji^U^-crt^ra^nl V^ict^flsMP itli diai '"H ]a r»l absurd r^. lo 
hclLcvc Llut tiK ApsoCrtnnKi^^fld i&zhtiLilugy ks flKbc^umin^orclie 
H:DdhjrlHiinjn]L^r" StiCrKC Atrf cn^linfiloey arcllic grc^lwJ IriumjAs 
ofcLhilsi^^iliiJfi amlltw pOfcBL li iticjK £f unly appnu^nt OiAJi -.^cr 

Cndnotes: 

SI^^■M|/lJ^-i /Jir ^"^11^ Jif fiminij^'j Lpii* Y«k^ \%f», tW7], [K^ 

A9Ilk-4jwt^ FIi2^^&W :jhirM. ^^IF ih£ Real RihW PlrdS^ ^rt4 tJr'^' ir M^k^^l 
&=U4likl.?J LyfvnfMh-r /'jhH^ .^rrjh sC" Jintvid^, MA- ^IT I'rr^? 1*^11 

' JiHffli ElBf, ^rid"^J^^JriE.ll£- in J/^ji,'. Ar^il rfiT 

'WKlrRnHlu^SKiTKJfc'irih'ii-rf^iirirJ-^!^ ffr'.vrt, . JulyVA^uaL MBTh p -1!^ 
■WVieKLUGibJoJ^ii^MrHrvilr Hif- iKlKJpfintL-M Hrtw^ ft^liVj" fffr* 
VlA ^MiftJiiufc^ti IftPlh M^kirllknii ^nf *fFmj^vAn'j ^/IW (New Vcri;- 
(Meri Oal^ef^lC) tteu, I'i^^j, ELdJ\ FLurkcT R CJ Siriu^ Cju^-^n V^. V^in^Li 
?ftB_-itrjff"itPwrff LNr*Vi>fk hij[Mr Cnilit.. I W2?. NkJij Ma^&JFii*: 
TluifTWnn J»J DmiKP TtJr™™ WjfPiaf 1^^hHW1 ^hj W^rr*irtiiii (NpwVcit 
Wk>, LT^'^l, b^al^minVAnlky. ^rt]DT^Li^JF^^^rln1hrMI:t^^aA atKkvEll. 
1992V AjI c^rilktll c^^^i|V± 1^ F^^'4lHI Uarklc^,^ , \^rtinit Kral\txs vk} ^ 

^ IVr tuE idL£flym;ibc Lmit m Ou^ TTC 3^4] |tudnlhf=d. ^Ji^i ^i jiuVj (Nfw 

'riiilipZ^ OriiV^U^ ^ ^fu/^4ii]^^zh-jr j^L^iVJirur? in If rtKlT ff^^M L^itun^ 

MORvnmnJLljnJtrt^aiJ. a?V&>.p lT| 

'MMiin JkiJre5ti."Nicli^bc'TTA^iftJ: 'OcJ l^ IJfil"" in hii flfl rJif Brti-r/i 

J~rvr4. ir^sL^i^ J^ «JiL£d try JqIibji Vwjr^ md KnJiLUUl hliyn» [C4[i4KhI^ 

Camt^tL^ UnHrr^ix hf^r^Pftltp 1'>t_ 

' Hniw Clhl*b t]aitjnKT. Fhf\\»<^pf\'<ffl Wr^/nfjifiir^ inBtinlHl and hIiIhI hy 

Dti^ij F- Urr^ I n«f:el«/ L nivn^iiv ^F C jlprLXHiPi PKU 1^T^\ p ^L- 
^ bill l^inmD. ^ . ^hw^A if^K-jgfv Linihmi[v ort.'hnto tVcfi. 2<M>i), 

nuKiu Clajt iV b^inuw. ^OUX 
'' BfimD.^p. rrJ , p. 12 

»'&vndfttmUirTM.viin'^tfir^jrfri*Yjy OtJwJ Vrg^<nH> has. tWt], p. U. 
" LJjJi^i^ ^"n^ruiiE^Lii, t iiTrurr jinimrJu^ InntUkJliy P WiIk h (O^liWit- 
B1»:L-4tII. I^^. \h » 
It TfhutTi' VOU h^ve your wrktwatcf^ on^ yoLKJo ^Ave on^ ngKt? 
CompulBcwy flCLJrt is cumulif ivtiy nflriS. All of ui tybor^ with 
clocki 0^ ^\^t wrish, Ai we cmmpulsively watch our w^tCh^S. 
UswaLchingTimctjaiS, "Rmt wiCihUig us pats, who will pass. 
Tifpe Of u^? The clocks ^urrouncf us, alwAyJ A|[ Cht tErrie, In 
ttme off and rim* Or>r LIKt fti> t|%terr¥atkir*aL date Hnef the 
tlttKUnc l^^tratght as a railroad. tobei4llirtt« m»n«t&t>eln 
Line- AU of Khe watched wihlitH^ m^rchln^ In Mne Iq T1me_ 
'CgT in Lhf IhHJIOLjd speakers scream HardSy necessjiywI^CA 
youVeEclCockedin, d*yinflndd;^yOylpSn the prison Qf Pf ogress 
MMchEs the progress of Pnson. Locked in by c-li:'ck^p c^dL blKk; . 
city blockSj ai^ mar'ktt &IOCk$. For It Is the Timer who calLo 
tPve^ots. he tells the racef? whfrfl tc> jo *nd ^hen t& sLop We 
rur>in the ruT f^W whe^t that ao« "tjwhere . these hOfittuf 
rai^ r^e for Lhe traces of tTi* fUK Of ^O^ri In^uf icrap$ Chat 
turned i?Lft to bt m&^nj^^t^^ traps Lab rats ifi the Laboratory 
rJ«. Humanities become as the cattle we u^dtt ke^p, that 
now keeps tis. The lnbOur tt«k \r\ the machine's cattle stockSn 
«ndE|^ thent we too end up on the c^pfiirt^ I^lKk^. Capped 
from the Eand, and laid out In blocks Acfes and acres of miss 
jttirk^t maiiaaes-The work of the clock IS tnrtr^r^^le, thrcugh 
the use ond abut d of fwolJnari hours that thev take away f r^m 
hum^ffS overyday. for which rt docs fn^td COvnt on, as your 
life cauJits d(>wTi, Ahd pftjceechnfi along in this w^y hh* 
clcn:Hwork_ Fortunately the progress Of Work hi^Clll awwk In 
proore^s. Ttme is runmri^ o\^\ i<zf i^s domesticated mammah^ 
and ni^yt>e ^v^ for life on this planet Earth. \^ Lt dm, what 
then^ May 1 say, why rWt run out of ti nw alto^ethef, haw about 
\-\0W the time has cnme to escape thi^ flying machine Fly, 
fight, DF flee ti frttdcml It's about Time" If you have ever 
lOOl^d outside of this fascist zeppelm, could you not see that 
Yt IS in fact Tnade Of Eoad^ it'% not eveo flyins^ at all, but h^i 
^[^i'd^y started to fall: we're falling back dAwn to earth. 
Abandon ship! Sdund Che call. When the Ttme comes, how about 
w^ really punch the clock. Smash it topitc^n maybe th^ we 
can find OUT peace. FCn wfr fieed its shards for arrowheads. 
We'll rieed them to shoot at the hearts And The head! of the 
encroachmg robot ATMy. Only then will we humans have time 
10 tum. and '.ime to learn to burn. And burn it we v^ill, with 
our wills we will 4<t, a^d may th? ^ords on mur breath fan thd 
flames of revolt. These frames are th« flamOi of the PhCM?n|x 
that will f\y d(>wi% upon tKe city, and into it's clockwork. For 
we are the canaries in the clockwork, and rnay w* iummon 
thecreationVdc^truCtiono' thjs Phoenix mf Chaos tobrmg this 
cw^lliatlon to an end. And [n its ashes^ mjyt^ ihen; maybe 
then wo may iOw the ieedi of Suitainahle autonomy, of green 
Anarchy, and let them spread and grow wild, 

7 SPRING/SUMMSt 'Cfl ISSUE 
The experience of tecnnological narcissism 

imdoccsasmciUwnTiiiot>'<^iyrt wiih way^ u^ ren-i^c Ihe ■wftri]niil ^-U. 
Tto^ iS^irahiUtyaf KcU-tTpns«i£f;^vJhiXJlFi:CHiaf=^1i>a-^upci11i:ia] 
ulj^mirK^Ei^ -AiLhiii atCHzhnoki^Lcal i»uC?s^ picducc cv fic^d ofinflD- 
cncc The jmVtsS of 5£irH;:t|wcKs.lon h«»rTKS Jln ohstsMtrfi ^L^ tbizlarc 
inHfcvi^intiEv LiiuqLKrH:^^ KfHXuliiL'-^ chflt b f-DuiHtd 4>n "^up? rtkidlicy. 
Eadl HupcffttMlLlycxJiiteLsiLrflfisjHr+Prtg* Lriaji£lc frain, ur nt^L> 

biLi bffl-ijinL" hI VLffiflU^L H>ii ^ common ihcmc - Ihc L^lidrnUHi^i "f ihi? 
nafiziiM-^tjm supcrikadl rfllchri^jij^h purdy i&^hnnNjfiJCJi] niL-fln>. 
Ooccjiliure ttnipL^usi^iLh^^nmisnCsN huckn^ l>y anilirvj ofthoughl 
t[viC«nff»<[^esir^Kpclitioii3Jinnnhtiji¥i. Hicrc Js unliRiiunf ^etch:^-^ to itic 
Bojnc o^|vntinir~C wl»±rvi II Lii^ c:^|~4:riLNhcc dE Itic irhli v]lJli4I L-^^Aiaplifi^ 
via small nwD jNh-Iijr^I ■^i[>Cf i1l I jl i_lian£CR Tlic pfumisj-^ Ol ctv^JuJofj 
has alwa^-s. hccn lo mofcu lifu rtii^iir .mJ hatjzr What it lias dyne i^ 
pffcvi* sianciart|i7ailora sntl unLimilcd EiCCtS^. Pre4MiH:]y ^^lial lias 
tiapiKiKd ih iiKtii kkkiilny. unLnjiuni^s.-^. and ihi^tT^ati'^clHrlJtfi'i^ ncarU 
hMncra^fllfmmii-^puiuTKt:. Wemnh fcjllri^ -^tiirrtlflrd pnxrtJNirv <l> rnCL^ 
Wifid^^U^ Ti:4:hixikN£^-iiliku^N^saitj^hi;^fH3rA'ardwjEh[nnkLnf 11k 

GRE&I ANARCHY ft2^ Pag and in^^re general ' 3 wcrf ]d^i tdc ninno- 
culturc ^^hifc pinsuin? ics scLMuBfi I ling 
pjfipliccic-^ oT pci^Hjnaf frttJotH. Khcny 
and i|nli[iah[4Nl variatioDi Jniir jnic|ve S^kf 
c^pre^^^^n ^in^i^^JualiEvi it tij*^ iIutw 
rwthing biUcMis^nltl n nythdwsdc nhjnu- 
CtilHifo thai isdcsmjyiTiB [hi; piy:Mhlljiy 
tilil^C t^i^ttnco for an} iral ctpifi^nce 
iiTiJ TH;]jhi:t^ t[ with a "mnding resCrvi" 
nfi;Kp[:nertiitltn\tCfri«^ Willi -^upcrtWiiJly 
noiuouclcd de^idlinfls nrt ilic pmccwi to 
SimpJ^lc mdi^Edualil^ - [he niiirVciinf 
term i& por$Liiia1i7a[ion Whal v^m hnive 
today, mid i^luC ^aC hj^t to Io^A for^^aid 
[iX h:! a IcchncHrogicaL cullureL CTVp[i7ai jfrfi^ 
[hul P^isi Loii? v^th Itself And thi; Fnijk[i]?lc 
relletliuns ic nwtcs fcn rii own imaje lor 
LAto Mlebrale. t* C*sess over 

Fail ajvd Euntoiiplx ^^ aw led into Oic 
Trended ^r adjLition oE wr le^iioScigh- 
C4J "^ixrily, pr^ |in>Jiicli and tiK reElKUciP 
oF Ukhi ki mjRajlvi^ Our i&^hnolopy boi 
ii^v^ really iKcn a relletlJOil of oyrsdvcs 
diltHrlky. Wc "M^c dimply llie ^■ehk-lc 1^ tt-^ 
dcli^erHintt. Of ni own being Por Icch- 
iKJogy ajid i[h piulncr m dispajie, =Kh:n*.-c. 
4)0 noi cxi^it iK^ond ihe t4i]^ we ^i mc ihcm 
Hijid -ri ^cli. tlwy cxj^ oiils]de nrnjin-dqiiti 
huriEin e^puniriltii ^ IIk rtalily of «jr "bSiTlft 
here"! Thcj are ^ulviL .h^nviuiH. antt we 
have df v^ d)t»e vulual jhIi^ ili» !■> i^eir 
Min^nc 1^^4,1 t^tLhWurh^l o'-s:rmjrTwl I'^ts 
ajid l^^p^_■^co^re^ T^cJnwJogy and icieoL-e 
aitprcsflcdLTHoliMICumdel -iii^l ni-inipu- 
liHt ilifKc bcingL ii [be tmji\^ UuiC iJi^ noi 
r^eC^h ^h\^ i^ame nunipulalicjn U|khi ihSs 
^^■orid- dw "pnjptSi" ol's^cncc/lixhntdugy 
ivi5. noi camcd mrt by SP^ fnhi^r Itving 
cnaiure bc^ldci bLjmanJi>. Wiiltow I4 a» 
Ihc vehicle. C*ir"3hivlofL> MiTfis_ StientT dues 
rhUi:TLJ_The'"r:nL!-^ii;di:e'' m \^^L^\^ivsbx 
ugain unljio^ii and ihi^ |Kt»dUfl^ a-^M^^Ealc^ 
h^idi ^udi kiho'i^kdge dJA^dorjle iVid h^d^ifnc 
u-«tc$K Tn^elhnolo^ and feienliJie [Iw^thl 
EluuLd he prnnpctly understood 3b n type 
of pftwcRiiim ul llie rt^iiHl-'Hi* mind is 
ptiMcsscd -fritb a %«ll CHj dOfllFrnte. niaiuputatc and sen-e fliar vnlndi 
piV^S 11 MnKtijre-[LvhnuLogii:als«i*cy iisrfL Our ij=c orriv|fcrhi|Lh^y h$ 
dtfinildy ni^ ii htoi?ifi i^HiJiftz dft'ereitHi ihii^ IS £fLHik>VL\] inihi^rwlural 
EKlorproFvrvilisan^pf^^^tec^i^ourplBLcmlher^ Slexuitj 

^ohly to £cpd,ru Vu^ 'r^^l^^ ^^ oaiural buin^ and env^rXilFTIflU- Wbal i^e 
haw pn Ibe marrnr nl nnor k-:< i-^Ei^i^ce ■* i»L owrMilvet, bUC rmho-ihr: 
Sy^[ir'ilh ^ii^Hied by ojr lcchniihi^>. 
^Jo hrfi^i,jj^^**«COiirMdvcfl ^nmucb Ol~ Jk WCicty wceticwinWr. 
Whai wc Bccare rtncH-lionsof [belKhooLopcd sy&tfrfl wtdi nianuFac- 
lurcd dcvialinnh <»n t-upsdiL-ial le^th Tlie dewrc lo "h*i huHkaji"' haA 
l>p;ii SUpptan[4:d v/illi a ^fchiK H] t>; '■di»i:avtic" \h Hhi n (be s y-sh'tn and 
nuni i^rflll. «h be jcknowlcdpcd fw biLnft dilTcrau_Thc coDw^yCTuM 
oF ditsc dc^iift^ W Sic ditTcrejit and [he -sj^kiriB o£ acknowlcdgcfnenl 
For tvinp dtFl CTcnt. PblhiXI li Fc hcQ^ncR EidnervrfnMu tiw sy=:ttm Itiat 
CLKnniunicalH>^lbecipret«yfl$. Vk ^y^icm nchw pnjhidet iJw nwani to 
treats deviaiacins on cxprcsMoo. dn^ ^^hJi Follows m Icchnulosy 
bccomjng tiuE jjsE Mk mesi^aiger ol huniml cx|HViKion^ but wbll 
huniajiity c\pre*.'*¥t. Ilunian desires arc ni>^ MabliiPl-Nli^Hl. eF not climi- 
rvJL-J. hisHid on Uie <Lt:bnulo^hJ] laeilnxt ahi][|jble lor t'hlwtsMCWL 13 Ibc nflncfncfit ur tCk-IirL*i^iwl annuel 0^-cJ mir dircti L-xpmcDW nf 
ihc wof1d_ Thai %vlikh can tfci nHiJiled rnflnir^JaJcdajMlquaiUificd m a 
nniia3 lTl[l^^K^^«■^^rTK:^ tfic hflsis vKlfc^L Mt dc- [o^jr phj-^wa] nd^y. 
The rt:finLNtii:r»L al ift^hn^nlusy Lspj;i.Ll]?j^[ionJ rchtah "irnaJkr dnd 
iinalfcr doifltLcns on phyiKfll iwJiiy Luad] cht reality h Losi_ Wlial is 
Itft liLhc supcriiciality erf 1lwlft.hrWlc>pcal]yHkri'F-cd pwtlcLTtus rm* 
lKH:rrtii« the dHirCn ow desires Ttrt tetJuiif^l pcrfcdJDn of a icchrto- 
kpfiically tfcnvKi rmxfcl cJ larwl-iw We ^t hfcd hv Jk^ ly-^Lcm to 
desin alifcfreecri"jHJi>H Hriftnnf , dkHre^ h|c J*h. Itiii, afid uiwtilaiTity 
UKOf ^>^^ Eliing.-^ UuL ai? riamlijl t4^ \kr EunciLoitins 4f iii£ ^tcoL 
Whai r«tiajn^ i-^ an impostiblc liumin lid: c-JiCfliiaJty. hui l*k models 
ha^jA ^f»rtan[td CKjr Hsjwcpt of niiliLy [o ll^ pyrrfl i^litivihi; ^jHual 
WOfH- lhi icchncJogL^zal ly perfect wortd. i:< Lht nCUi^i fnuftdnuinn of 
ftAlllV ^ctf-cx pn^^^ion is subEinulc^ [l? [he ^tMv^l uorld. Self- 
fl]lpTCi^Dn tKcorvKS r™ aa «pf»$Kin ^il cht self, bw aa CKprcswnn of 
ft penKular supcfflL^juJuy hviihiJi tlx nuclei irim^ruLnd h> iho prcvaiLing 
tedmolo^ i>iditciioincn1 TA^pKKinH^ilx'T.Hi^Li^-fiaiEjiicrfiJiQnJcf <q 
'ftttUy ibe cxLslnkze of whul ^"c oialij and c^prt^ 

Wt fp]l in l^-o nidi the pcifectHHi of tlK model. The tlose^c ux 1:011 
gd itH ^ j^'Or human citpcnemze ts this LovCh IM Ll if A nluliri^ ^d 
dir^r<sirt;d \r^Me*i of h^i^ (hai is noi rwhjrjjlv cfcn^'eiJ rTi;in^»iru^pfni;ib.t 
vriih HJiTtn;! cLi^Lii^ Ie aM icchrwk:^k'ilh> iknvc^ tLinn L>c lui L-1NNI^[|J h 
If Ti04 OQKelvos iHf flnyofK^ wc BTC m lovr "A iih. but mhvf A rd\ciion 
of ourselves easi by a mime of scictkc aiKf tcChnOki^J Vf^ nk^ to 
bwrtine whai wii arc JioL. nar i^i]i ever ht, huC ptsU Ofcit^l^B lo 
bctOUM the rtfWito^ Wc ^^anl 1l>c jwrtccLion promisi; J t>3 [be ci-L^ifiL> 
ki^i^l rtikciiOrt Self-OpTQ^^hin ks tlKrcEen^ jhjI fnifn Thv ^it, bUL 
ralhcran wpicMM dinwdhy ihc rcffcoiiwLj 

Tti3s "t«chnt>^K pr^^Si[»^" ha\ nu^fostcd il^Ef in inai> wmy'^ 
Bloggin^. 4b 4i owjiPK <iK ^hEi^tiLii]; a Aiogle pcfson's muiUincdiF^ kbai^ 

|ftfCT50lUdt£4d tlc^Efi^niC \^C^ t|[ fif SOn&) BCCCF^lUciodl. L^f<Tiv[n 

1 EitliriE t^aitlfkr babg x^z^z^hblc ^ al] ncceL'unL> mcan^ 1tm si I ■r'sft 
iindmJajid. iKm oil CM klfftJfy widi, iind this Sypc uf i^pi:renK ItTwI 
only bcpnxhjcfMj if all hnvL' mitieI^ njlnifa] diiuL Ike^ii^ tlie Let hnol ■ 
Ofiycustsj™aiKi.aiiwlbi:1iKhnOlLVj is ^^ idtsi^-4id ^hcl.^^JKr>l:^^_l;o^ 
U rti^mfi ccehnoLogit-al) becomfe 4 c^nai icmn fiHicurt ^ juiity) of da]iy 
e^LhicflL^ Lf>[hchcbn£sthatu«iC. it is Lothtnind iliant^ useof KHzhnDi- 
1^ titi-CrfiKi dK hasiii [if tht^ humiin c^pnUiIrt Tn ijnto Lo eipress 
^riiu ll I* to J* htimon v^c mu^L re-iMjfft Hx^p^sihiT ^tiJi n means Cu 
CXpencnu dK [Aihfioki^ we uv H^oj^^nf-^IPile^L^pcffLL^rall^-eL. 
m^f 4ppcaf Id eovcf a ^ ide spectrum uf Subi^tS. dt^ce^rs^^ and styles, 
jl.,iLixi1K cl;^lnl:l^ jn> ^^n of uniLjoc psraortfti pcnpCflive frojLi h_^nilne 
ltHl] i» l^^Kl: I Ik i>f dcr iL> }x untie rstood, nrft iVIU^ SpCfi^ ibL- bn^uage 
of ttdHHiojyr En doing so. tln^ hiKafa-f cbannvis tht liin^Uil}^ of tJic 
syslnn jod hirdeiins lhf«iah ihejn.selvi:s_ One nccdb giklg Js H^Hoft. 
tlie kno^M^ [>1 lI< fladgoi:^ ihac eiiable the [ifoccsyng uTr^abty. ^ 
lasd]' dK Lime to ^rv-iLiM lio hK>G tn J^i^tjon from reoli^i n order i^^ 
dislili miMile mtJj ^oriL^duc^^ ibai isahk uh I v represj^n1i^4js^-ktme- 
dnn^ mtditpMe lltrtn^f a pefSooaJ eompuici b> Ddwn-. in n^r^ier 
fof blOf^Tlf ti^ t4 efTci^^L^ ac eonv'eying ]nfonn3tionL homui 
cipcnen« mu¥l be reRtibwd 4nd siandardized - mndc eai^tfy 
digestible and Cnrt:.nullnb|c l^i Ltehnoios^ Whjc in-^cnjcts Cht^ 
eonuDt of Lbf blog ib that ^^ch Ibc bJo^^ C^ dlsuU Lhroufh tbe 

No Longer are the limiLtd Lo IHt-rale lecbifchlojly < -x-n I [jigl capturing 
daa, buL ih e nsw ha^^c iibiquiLiius tti^ liaiL>lo^^ ili rr^ord un^e^ and 
sentfHJ - htrnee die nw of M>^^¥ and You TiJ^ fnoihli^ jKHCi^M^Lje 
»Vuithenan)esof1bosi^£jtcGitalll>.Niil';Ril> Ihis. f^i dien: [ire 
evcD vinuat woridL for ui Cd vddlqE £Udl » &cocrin-llc. whteh 
eompLiieK do away ^ilb lIk rt.il w ortJ cnlirvK ^r^j^^i ilie ^inuaf 
ih^jridJ^iniul iLte a^ the greatest aehie^oment ui lechniitn^ical 
pfOC^j^ln J of bfe lo date ll dc^t away with the IrtLnfkUiTqh L>f reality 
ud nrl^Xii h[ OLftn^L [n Drdcf to Ik "fieanl ~ ■^'Tlhm El^sC ^iFlUfJ 
COTnUQFDes. ^ CKJ mkL^t be able to nzlobMo common ■r'vltvrd 4^u 
J-d>rrfKK:uJtufe) and have the ability to c:t|voss ii in iBmli^ LCrms lltf Am bHOncs Iww ean "]" standout from nil I tbc i^nmene^ Ut^E 
lcCltTii>]Dgy lomrei but it^ ^^iltiy eo j^tand out o[ii> mumfe^ on ]xn«l>' 
HupeiUciaJn * MjIbHiC, tcims How many fienrc namei con -a-c give EO 
pihf e^pE^>sion orsmWItaiJMtha^^ieeitrTcii in Ibe Digital Age'.^ Only 
^he ^mdlCe^l of i^ufieHidd] dcvEaitnVk^ jwrdiire die dciire t<i be reciig- 
iuzcd4LsdLFh!renliifi,ikimjldivldUfl3n> SomeuriKi die ' daffefenee' ie 
«dyjn dieappht-iUonofttn*ini*H*fioloEyii>die-ijmceKacldata- 
iTomblKkand v^tiite LotOtM. fromiJialo* todJgJtaL frcon ofdKstn to 
ivnrhcii wr_ ett^ 

Tne-ntijnuliJHtoalllhi=.JctJ^il> istlrHirttt- ihe ubiqutiy of Ecchnology 
creates eommcoi cuHunl dAL3 [ind entibtes e|:^ c^-pt^^^M^n in eommna 
^(jmi_ The naeuon to the rtonulut is iHn.Hs*ihlk hchjvior- TV ck»e»^ 
p^wtfing de^fe lo Ik "aekno'^ledgiid'" by tjiher^ foi- one* Chwei 
I nd j vidualtiy fueh [he enfirn: 0I Ibocurrenl li;clin^1ogk4lk> ntpendefj 
<ijiLii£E Saoee dhz expeneiKX o^ life 1^ sa E^hcmiUi/Cd by ibe [C<dtnglr 
rogy we ntampufcate^ coruume un J tkpifml upon, lite ^^M FO e^fftss 
oursei^'cs has novj lumeJ lo mir 01^ n bi<lirf »■- Uitf f^i fcfut^ from d*t 
tni'aihi™] of lechnoli!^ WidthofnrK iit^ny. or nib^nl jnC^Nignntyr eIk 
Hjnly UKans we ha« at ourdii^i^l w c^pr^nL^ ^^h^H tur h*xiy ttptrttncc^ 
"Ogt iben" m ib^ rcai wof Id L^reliaiii on ibe po^h'ji Imf id^hnoltHgic^l 
fp^nunR ofwhv vt-t am snppo^ to beoi^penencin^. Tlie r^aL WAid wt 
^■ni;^iiiLur l^ tjr>r4ty dh. solienta of LeehnoLof^ inipo"^ on r^jr kn'cj 10 
nLiku EhLMii "hesL4.^"^ I.e. iiv.>re eftle^eni. Ie^t ^iTenuou ^^ more comfHjrl- 
.l£-1l h..| pier, and so fonh To stnp du world of tecbnolo^y w^mld 
rvUJJih kb> [41 a l^tfuta] enervmer widi nalun: thai ^c cannot "Ma 10 
St^i'ialn, or $0 dio:^ who uphold the nnrcnt Icclnvicm;^ dviki^^kin 
prii[Mi« Fia^here. iiMheo\r^rknLeofanon-trchiitHi]^it-ii]h inir'diiiied 
c^dciM.'Ci Jiol Hilt' iTli^ tmd aeee\.-> to unFctlered ^lE-eiftfiA^kifi. Ihi^b. 
The eptdoiB specitt dw wi? iiavc become desires dw perfotiofls of 
CKpmem* tfcti 4irt protinsed t^ die ttcbnolo^icat rc|iccscBtad«i« of 
wbal It mcsnfr ro ^ b^Jr^iJii Aai mfathble '>es." or ' no" Lo Ijfe els iIIue 
been c Otis Ln^Ei-d in \^^i t^C desires in the SAzhem.itLTcd collural v^p^ 
nLiT«. Iti OLf4ne:]ie« ^ jn bcix^i^nTei siJieeannot be [hxunlel^ eKpfi:-^>scd 
by ALKh mpfl^ods AtM a$ Ri^h, L; uHoLcr^le When tfic strict Logk of 
^ii^li^c H^ IS InicmJfiL^d b\ ihc contiadjcUon ot cmoEitms am) 
reaht> il-^lE. die c^p^Hcr^t k broken down into smaller tecbmuUly 
manufactmcd slatet, j^jantlfied . An»d wt'd .ind jwccchicd. The Ictlmlial 
icmi ftv dib may be conilicl resoltHEon rtu le^hpolfpgieal nanzif^st 
deiirescLintyajKlconnrmjtJonoFDhiij'^^ir Sclt-cxfwcsMon t^ htnvcd 
by cstabljsbiniL a tupeTfirMi idiinJil Li*nL>Ji wnbm a liohnolngKai 
pf i:h:4^ss^ pnidiKt or field of inflmirKC m ^mfcr |ti 4.i>fif]no jnd olanfy 
e«i[^ uiteiTuI fecirngs. Wilhoul the ICthiWlojy » r^nw dw o^ncnce 
,->flxirtg.ln die world dKO ■^If-ci^rTC'^-iOn beeoines impcrssiblc and die 
c\[^Eaen[ijh nljia seif-e:qsiebtiLin dni"*^ v]irfi [<?f lasjjirai ton becomes 
rnean^ylcss As it staodb, an> tecbn^^lt^pCalJy d^^^ cx|n^sfcn of 
Ti:Ality PS bcner ibaA cirine. dicre/oi~e sclE-c^jmuim hA& bMl rHfcvcd 
lo ^inOus VLrl ^^itfieffieial layen of 1c^hnulogii:u1 Ttwis^i^m. 
pBgfil9 SPRING/SUMt-tER -CB ISSUE 
huQun 1rif£ and itic hii^jibcrc- 

jidcf^ sen IchI iL>girihir'^ lattiiiHjiw, J^revniy^l^ upilantiliiir cnvnururtFiili . 
lii^cfwdinminarti^ulCilrv^CiL^^crtler, ils ticifhi. its nwil cRniunan] . 
Joseph Gfdrtft i>. ^H1d1^. hd:<3i;j]3y c-i:vtc<.C hi ^ayiiig thxl il es "pm 
.e^cdkcKi^ hhv'plncc vrfi^ tiiiin jfi vjlu»corTK to Lhi^ir n»sf OHicn^lc 
CiLpri^Pun'" |]] unc piui^n"- Che pun^ jJeu s3dL> ufHO Of cnuni: Jtic 
w4Td "}iit[iuLf>" TTLCiv^^ ^ts tully ■Jc^oT1n[^d mc^ninf in thi^ urbara 
COOUXI. 4»-pcOiLillj [but of lodfiy. EvcT^UTtc can ii:c Uic modcrm 
"flatsoap*:''. in HcHTberg-^cfiuly^ tL^rsc tcTm n^^69>, the Nolhing 
Zjjiws oE plat ■jlf'^tipcsh \hiicrc hxaljsm and ^ [iTict>' an: ui^ity hcin^ 
dimcnishcdL 1 1 rrotur^dt^atrd^TTicEupcnnar^i:?. [ftcinalt, ihedrpfwi 
Inoigc onMTh'CFy whDJC Uie some just he oi!kii^ M:hL»ol^ apamiKnt MkL. 
hospital and |inun are snzanzfly dti?11ngui:![iaMii i~iru frnfvi *rX3i|i4rr ifi 
uurownL^Lljejh ' Tlic mcgn-ci ties ha^'f ntorelfi eom iti[>ai ^ nh e^h [>]h[tf ili^n 
Willi an^ other i^oeial erg^JuMnN.TlK^rLih/Lnh^ci;!!^ t^nli^K^ 
1lie same ajid ochcf wfc5fl twflwnie ihe MrtK f lo»y( ttjlmrt, 
ufhitf a i^tc^dy nMr[± CQinpreJbCi^si^ sijr^L±l]btii;4i ^^4 Thi:^ 
1^ die (jppTi^CH: fif liviry gi a |>jnicul3r |J:it* iiH ihe tflrth, 
v^i\h /espii^i for ic:^ urti^u^^flc^S- Thf^ J^ys, ^1l i^pm* i:. 

b«i:oinqiiK iiFtnan $|N4C«l ihi:i« p» nM a h|m ui itic planet ihi[ 
cojMa'c bKonv ai \jt^i vitiuall^ vrlun itp?n the lurr uf a 
satthliK. We ^v<i been CrrNiircd dJid n|tiipp^ [n muld spaR 
U pf qC were ^ <ih|<4.-| , Sit;|i ^n ediK^I ICH1 is rmndAlcd iilhit 

Oi^ilal Age. doniiniJcd h> ^ii]?^ and ntcCiv rc^injns Ik^ iin 

Kliw hh^^ tlHS ^Hjm* (u pj^'^ Ai ^^cbcr put H '"tmcmay lind 
J II y l^in? yi u^Trylhing in Ihc ctty tcits cjLcepI llic jrfPTTninj 
pnnL iple I lint LTe.3tcs d^ c:it>' hlscEF "' Bui it is ctnzaf \^iut the 
fufidamrntd nuzchaju^iriUyaaintH:/ "pnrudpk" t& ard always 
hxs hen^ii Ai ^hcF eontinucd' "Ev4:r> deviec id tiu eli^ 
facililJtinf: tJTLck: ar^d jndn^trv pi~epares the wa^ Tw riirUicr 
di vjsth^n i)f Ishor and fnnhor s^MialiTauofi of EfikfL*" Fuitlicr 
ni.i^KilEeatiofi^ ^[[uidandizatj(>ii^ C4jui h alenenz. 

\- [ix^ts hocame s^-if cm^ of tCH^hnok^ — Ihali^, as'^>L:ia] 
-oripkxity Jcvelc^ped — itic cm appeared. T>ie ricy-nia^htrw 
v-it [hL-ea^liL-^ mict lia^^Q-ii m:hih7loG.iej] phcu^n^rtoit, dtt 
.Lilniiiianoibof che dlV^^iLW t>l"|^lxir' i}t il^ L^nvFS Miiriif<m1 
^h.ujLii^nyitJ H. "[fnA E^arV erf ifn; tily ps it< jxtrp^isi-ix: 5t>;Hd 
■^Linipkxic^-"* Tht t^*o nwdcs in iPiis conisM ^rcihv samt, 
f ]tiL-h .IK cft« mnsttOnhpk:^iiliiiirlsj;iHcrt-rtifcirv-cd,jp!<cAs 
iLrli,inij'jUH^in'scHicCHl[hc pnmO nwdsurcs ^r dcvtiJijpPTwnl. 
11k ir~4f^in>c « nrkT-cil^ prrt^v fIv w^cvi nMtfn.£4>ljCL'TiklPn£ 
iC in Vi\v\jf of Itie 4irtiflcijl, and rcdu^in^ IIk LwnLiybidc Cn 
inzTT "environ^' tluE ron^orm Iq uit>fln fcionUes. Air eitics 
an: amithclkal co die ]jnd 

Gzncau'^ "WakkiA^ in Uk City" lias ralhcran uric quality, 
fiven i4h lub^cct ar>d ihc faei thai tt wa.-^ wniccn Jn 2000. 
Ci-Tle-iu ^h^ die Wi>rld Tfidc Cenrtr a^ '^he mfiM moBuntnial 
Jigufe' ol ^'^^[em ui hLiiiiini ai^ tell i^iat "il> hn.- Ihfced iCh |i ls| 
hummt 1^ to he earned away hy Ihe L:ily\ tujd '" IV N^Jabllfcty 
frfcheeiiy h[L-^ ninered efs ineviiaMa ^a^ of IkiH^ AxibKd. 
aa^T>m|haaitJ h^ ^ii snsucy heitMi;r«cl-htn ik4 imiKd— 
cjrtQyf t l>ieL|cH;pjml?i^^li;ntH;nhoiEt(ii1nHinltrH7.reHthn3uBh- 
out L"j^i(i/^run"i reijur. Iiie Ixv^inw muiit mnt pnnncnim-Td. 
DonKsCE^LiliciPl nviidij chili/^Cion pDsubll^ and intcfisifktf 
ilnnh^^liciiliCHl hntu^Elit furth iirtan culture. PiimarV Jwrti- 
ULFtciT^k i;i]inmitnnici — scCC]cnicn4^ urtd vilEngch — were 
■^uperwjltJ ti^ L"Hpeii js mitssificd ufnC tilting ItHsk hnW One 
undunn^ marker Hjf [hts stidl iMnugnhlhcc mcnuEnmlatjCy. In 
early NcdhLliic im^finnKfita ^11 Che qualitKS of die ctty oir 
luund" se^ntifm ]wrminencc_ den^icy. j viipbh: iinncHjnecmeTH or 
diecnupnphid inaPLb uf Ainiung over Jora^mg. The l icy\ ^pect;l£ula^ 
cenlialtvaJiLin i'\ a nujor funtrng poinl in timran nilturat evolution, 
die anival of chvibzatPon ]n i4s FuLI^ definitive sense. 

fliere hu.\r hern q]]vitiza£wns widwut citici (c g the early Ma^a 
cti^iit^ticfi^ bat net nLin> More efcen they are a kev fe^ure and 
devek^p ^'Hh areLjtivel^ sudden fofee. as i f 11k cnej^y repressed hy 
doincsUcjtion HiusI bursl /onb [Q a new Icvct ef jl^ ct^mrol tof ic flu 
urt>an esplosh^n doch nnc c^4:ape snine tud I^'icv^^^ iuwewf. [n die 
Hebrew Ei~adMiLin^ ic w^ Cdn. ■nu^dei'^ fifA^ML who joaihled die 
1jt^] Lily Sunhlarly, :^LM;h uihan ref-efenenih a.s Bah^liir], ihe Tower of 
Bahel. and Sodani and Gmrachrrah aie wholtx negacLve A deep 
ambivalence aboul ciUtR dH. m 1^^ a Lzonsianc nf eiviliTal jinn. 

By ahojt 400G 3C [he fi^^[ ei4i£r> apfvared in \le:^polanaia and 
F^yfc. when |>otiEKal in^an-^ x^'ere deviled to ^haniKl rh^ siu^ititsfK 
ereated hy a ne\^ a^ekj|rn^^l aeIio:^ pfi|o the hapds cf 4 ruling 
puinfhficy Thcs de'-^1c>pmcfit requmjd wooopipf ir^pui from v^idc* 
Aiid Wider ittflA erf prodiicciH^n: Iflfse-scale.cjatUT^IiMd, hyrt^tcranc 
pciSlilUliOHS Were ntnl l^rtg in COCnit^^ V]J1tg(:« wer< f^^Lk^ mto GREM AHARCHY *25 P^e20 h&cfCA^irifly Hpcnzializcd nifljiinizaLJon hLratcgks [n pn}duL\: btggcr 
^lkr|T|u$« fN^wirtg [o ihc {jEfcc^ Gk^lt grain pjoduction, forcxampkL 
^M\d Only tC itCfiJev^J ix\\\i ^dJiiiLHi^l h^O^k s\i\A ihicffc LXHircion 
RcREhUiniJc IX i^LfTTCd wiUim [hi^ 'A'clF-kTi^HiA n 4rLhiiuw[>Tk. hlS Ak nLn^rv 
primiLL^'c fEvmin^ coramuDilicf ^crv fi3fi.itl^ Cunvcrtcd inlOAJinin^ 
LsiL!r[rJ tLVhiL^, ujmh aL NjnevotL Nonudic pccplc^ <A Si rui nlu'vd tu 
rniii£ i^^ppcf fctf lIil' E^'pCtan Tukfs, 10 cktc jnutlKf inMjncc.* SitilJI- 
fuiUv^ ^"H^r^ rLirL'^[ ftfT ihii land inio irilic^; this. tfi^placi^iiKDt j^ a 
tiasicihWTtHfjfAiBidflf pa^^l;m^lla[l:o^|ClJil«^ Lfttii- 
UibuLnalicj' is i^EQUrfcly atn^i^c tnnli.' ji^o>iiin]4r4;e. wiU^ Lincvly 
LoIjI dcpcndcTuc un siippur^ Trum c^lcrnnil lUlms dVir ■.innlqn^ifij i;^- 
i^tcfue. To guaj3D[fc sulIi ^ui urtklj^^ial luhsi^Ln rvcc . ciiy tuthi^rs 
uhEfi tfuviuM> lo h^ar. Ihal chronL4: ct^ iLtz^io^uJ siaplt "Conquu^ 
^l>n>^d jnd rc|)K.-uh7in dt liirrfiic." jh Sianlcy Djamcmd'^ w^d^, t:^ a 
Hr^fLniilj^ ch^^tv:: Wi ^^3[>ti nf i:iiiC^ I roni ih^u v«y on^u:^ " TTu± i::irl) 

^mag^lc fuf ^[ihitil3> of LirtsiiS ill jritL cc-wimnic^ u;4.^ $^ tHlitfc^iLUn^ 
mBLbTol suTvtviJ. Arrnks ond ^mfair ^of? c^uuJ iK'cc^dck t£pc- 
cifllly given Ehc huh[L-inc^jun^bLxii'-Li:}ijr3L4i:r of Lhi: jrbiin dynamic 
tlfuk jtiL^ biGgnsi hlcM^ptaianhiiiti ^dcv ofLi^ELinc u~j -74XJ RC^.K^sud 
y-kuhfc-nrtK Nv^Hsifl mple> l^pi^^. |Ll^llil^-lj h\ "-Kx^iiiuLra Fnrfpi Jtis 
mtI^ prni hJ chr^Hj^b chv MidJfa: A^Kl vifUL^lj^ jlKilivx^'Ch: fijcliH^d 

TIk fiTiE uibLUi Lcntci^ also LOTkii'ilizmJy rev tol 1 slron^ ^TcrcEmiDhul 
ftrtfjitfllion Ttic mo^'CfncnE aw^y froni In iTTunancnt^ eanb-bmcd 
$])iriUV]hy 1<^ 4:mf)tia:^i^ on f^rt4 ca ^upcm^t jnE i.piiix^ icculvc^ s 
liirfiKrdcELinnaLioffi vriLli liKT^IIy dh^-e^Nh^rinS- niiehr> vth.i^ C^npk^ 
jnd lomT^ Tlic clE^vaLion of 4i society's gods LorrcspofKfcd Uy lite 
jfU!j~£LiKiii£ 4NaiupLextty and i^EmliflcaidOD af Lt^ ^oi^ial ^In^Etjn:. 
Ktilij^LitiA in^nurTKniAliiy^ hy ihc ivay^ w^ not only an ohnzdii^ncf- 
]Fid4J^'iti|t ^MlCiic h'y Lfii>^^ en ^n[hL>ii[y; di ua^ aL:^i> a funJ^mcfiiu! 
vrhKli; Tur Urt ^p^:^^1 ^iL Hfcirtw^ci<r.iinHi "^^ 

BlC ihc real nsc bj cl^ninanL~c Hfgiin rn^C c^fJj h^rlh inlijrthillA] 4pi- 
Lullun: — and tlu 4J|Tpcanincr df^ nlinf i^y^Lcm^ ^h Cfiildc. Lc^ L-SlrHK> 
jnJ fidun Imx fUHfnJ — Jiui ivitb iLicuNurgy. SLb[:LC4:ding civiLi/ntion'h 
inilial NrtJuhiir bLa^. ihc RfOftM Apt --^d t^en mon: mi. iht Uh^ Afic 
hrujflil irbanlzaUm into lib PjI I tCTilniJiEy_ Ato^i n^ Lt^ Toynh^/Nf 
Ihi: Incn:^':^ id tbeaze oTi^iU^ in Un^ i.(jtfiifc i4 lusEnry ib pn'^DLciJ 
viMial[> tn dw fonn fif a ltih^, tlii^cun'c hviLI V l4>unJ Kj hai"? the 
hxijni^ 4:cuir]^r;U]Lin ^ a cufvc pK^ncuif iHl^ inizn^as^ m dh: [Toa^flLycf 
Kdirwiujy"" Ap*Jv/PlhllKirK«^Pifil> uihafUTedcbafadcriifiocial 
lift tJvHjjC) onhc s^'in n:tni:^WEfli«r CititFi (Its Lhe fftCFJJtiti diaf hk 
alrcjKJ^ ITTCwnL, n^ly i^n ciinUunrnrnL C1c»s im] Tsi^t^e^ irv nc^i^ XiF 
tkLS£ frci:E> c^ioiun hy dK pcopk inside dum dmrnEiutmn kc«pf. dicm 
Chtrt. AriiliTJhirt;^ |HjI nwell ifthi^JLJ Rr4.^a|kiii, Tli^fljrt£r_ 'A 
ulymji4riK4. EhjIkvk jllhu^-^llhmy^winuM rn^nirt m lltt Aif. iht -^. 
ibccBTtb, [inJn]jbtbiLmKirulilby^^^, liki^ Sid^ylofl." SeaIcs BE wc }LfiD^ dKfn B]n4Kiy cnt4«l b> dii^ fi^rifHlH and powi:rfu1 
CLiics cmcrf ol ab cupitat, Ebi:1oci uF sliifc jxwcr. FntiEiuil ilununolion 
t1a^.Lk i\-n n^^hvc^l fn^in Ih^sc urftan n DEDfy In this LonLcxL pcaMLHI:^ 

]lm^l I^ ^L MiiL- 1: ihfiu ii and har^d ^r^'iiudc fiir IL4^. ini|9j||> i^ndis- 

clubtJ rorifcH or boi^ai^ ^^^ suirtrin^ The j;Hy, *lrea<i> a sue of 
IouhiI po^cr jnd ^jlTl is m inajJuCnr uF 4nfci.1 iou^ ill wku^ n^ludin^ 
pln^ucn and mf ii~ouTvc ^rciil]^ mugniflc^ Ihe imjncts oT liir, carth^ 
quakc^ and ri^dicr diui^rf. 

For itiouf.aml5: of gcucraLion^ biunian:? ro^c at dayhrulL aiui ikpl 
afurilie siin went down, h^-ilytw iti ilit gliwiciofiifcmnser junsa 
ar^il slflrr^ slii^^ Half it n«l3i;nTiLuin ,irn- t"i[> K:lh i>nd ^l0t"k& 
announci^d dn incr^d^mgly (vdiTcd nuict n.'^'vNilcd dojly ]ifcLltic rci^Ei 
of urban tinhSLCOpLng Wjlti itiocfcFnU>^ Livi^ tinhz di^appcan^ Lime 
hcc4?nwh a fL^^UFL:c^ an objiMiifEM] niaunahty. E^fa.hUKiE, rdllcd 
linn? hi^law^ [bn inddv idufd initu IChfCE^-fii^Jdol LfcepCJimpdivcSLon 
jftd ^[^araiLuci^ i>^-4.-f ^1 laii rti\]ii rtf wh^ler^v^ fon^LC ia 1 1|| [he ■^»Tlb 
dribK. Jr^: urh>^i^jUt3h ^n>i^^^ jj\\^ jk hl^fanh OLltri'ieJ in biK Jind- 
iK^ixntury bm^rs ull-4XKk»nH physicnl L^mbct^inton^ pL-^Er Ii^smeut 
dniinaticalt>. Al ltii% Eiinc Nicolas Oiumfmn dctlanrd^ 'Tun^ is i 
c\^y \\i ^aiciai^Jh and f)ka5.LirtJh hvhcn: luur^fdjiJi^ Mf Itic jnlujbilafitK 
die rtf ^ner,"'- In Frffllle [U^2]. R<rijswsn put n fiwrt pcr>EMH3l): 
"AiJjeLJ, PonK. Wri; iU^ SJ:4in]$ lOvc, ldppii>cS^ innufcnL-c. Wv £lidl 
nij^'CT be Ear cnnu^ti iwiy Innn >'iiur^^ Ttac pervasive wctgliE of 
urban c^i^tcnoj r^^ncLnli'd cicn the mi^-^t mu1i^4uiJIv ^i4al pnliEi^jl 
pticnuniciki 4i>L:Lik] in^ du FrcrKh Ki^c^iftH^n CiMhvd"^ tn n^valmionory 
Puns ort4:n scomcd ^tran§cly apatbi^tjc^ j^nimfHing Rii^bard ScnnctE 
t^adciccE dicfc d^ Hfi^E prLHiouni:4:d iTUkkm ^gn^ of urban pLLaiivii^.'^ 

ln(lwiV]||i>^ifliiHrt;ritiir> En^Js, en coniriu^ Ifl^hcun^OiXHlcd ilkatiE 
li in ihc L.1C> ihdt IhL" prokdiniJ JcJin;^ c* bt^'^fnlfc^ clifitsit [KrlccCiOn.'"* 
Biff 14 vqib^dk bud aln:^} Hccn bcF^ inJivKtuJ^ m atii:^ fL'd "UnmgL^ni 
to dif d^iinioi of CAi^'b otJicr.'"' L^tnzrin die 3 ^ ccmliiiy^ DuAtKim 
Di][4.\l itiai ^uk: jde [ui J I iL\Dnit> ini^a^-au wi1lt ntHxhzfn nr^um / jij<7it ta 
t^[, J Mlrt^ Ol dE|>cildi:rHL:r ktinel lnt:^^, aj>k£ L^^i.-i> LiIilI Lhf enkH ilmIqI 
dkidi^-XTu^ «fi? ^i)«f4kd. giving rise to B«n|dinin's pfK^on ih^i 
'^\^[, rcitj(MiTii, iimJ Jwmjff ^xttt (he enhUiOns i^hich Eho big-dQ 
cro^J archUAcd in Ebiitsc who firM nb'^cn'cd M~"' Tbc tt-^hnr^ngicAl 
de^etopmcnLS dn ih: area.-^ of vwaf.c and odu^r ^anituiinn Lzballi^^HZ^ 
wbtk. ri>|jtTtxi if\ bor^e^mnit n^irut^ole^. i^l±:o njiiAbk uHi^ni^jtiMii 
and il^ lurtbirr gruwEh Life in tilifs is only [^^sbiblij wilh m^Ji 
LontiTiiHl1CLiiTi<il^Hf icil tupf^^rfn 

by ]^J Geor^ Siiiidni^i undcr^t^^od Ih^w hving in citic.% bnnga 
^tnuE poLonly kintldncio., bni also^hc nuiicrv'c of cniottona] numbnoa 
ilk^E e:uii:{rb^» jt \a SiniLm3 ^^r dit^ ii^ ^^^ lzE^ii^K jjnalo^iu Mi 
Hk cll^tcs i^r iPHliF^tnitl Hfe tn ^wralr "hutcEu^ltt^, Urtlcul^htlliy. 
cuiLliKV JFT mrc^ upon lilc h> tlic Cmnplo^ic> jnd L'^tvil^iOh o( 
jTvtrofMliLaa CKLdcntx ~"^ TIk urtun Langtiur and imfxrieihe c^pn.%Kd 
m T ^- F.|jot'& GJf ly |>oolT)', for rzxamt^Le^ belp^flll ip Ihi:; f^icEun: of 
Tlw tcm "swhurti'" w^a uifid Ti^p ShnLwspcarc ifkI MilLon cf>T.^afth 
mv-cry nujciilhc imxfcm i^rtsi. hy| ic «,!« ruil unLiI i k^ iiiuliu^hi l^i 
LruTwitTiiJl^juon tluL ihc SAiNdrti^ |»t»Cii^iElKn{^ Lfu1> «nnf ixL Tliui 
rcsMfcnLiaJ dci-ctcffMDt apptifed nn [Ik viHskins nl Amwiua^ tnggcsl 
CiLie^ bo^^ccn 18]^ arh] Ifl^iO. Miirx Kfcfi^ 1^^ v^i^iliilibm bs 'LIk 
vfhiiniz4i£ic»fi ohhe cs^nlTh'SJLk"' ' ; i^uhiD hHiniy.iEi<>n T^jJI y lnUh^Lndc 
in ilS ^OfiCf mpi^nry imzoiLiti^, jum uiiizr WidiJ W^r LE. Ki.'iirKd niioj 

ma^ly :s4XtJ4l conr^fnuty.^ EXf^blcFi^, [wniin^iiiKnU ? iKhitiui^-^ oF 
NWVmmsm Enrced in by snip rrul]^ snd frenM^a^^^ i|u ^uhcirMMhc 
fitfiliLT lii^loiiLlFtUniLturTK of Iht t'iCy A.ssLK:h. ibcdifft«rK.t.^l^wm;n 
urhtJi jJiiL iiihijtipn should noLbt Magp^rntHzdor i^toi^rjualacsu^^- 
WiJidratt'^L |ai;i]Liaftl Ip^ m nnBy of ^gh-tccli dca■KC^— iPnifa, mIL 
phflrKS.Hac-^sik>* OBOnkruf tlwda>_ J h--cf^ Idling pfKrwimsihw ■' 

nviMHflwwir *f Ei i;lfj/ Jnim Ifiu ^ cr^'s ongiiKkJ Ijcin inc^Lirtj^, i:^ uitu 
gcrtsffli irn;ij^ ■- Mrtf^ Ihan hflCfor Itici^firiJ's pnjxjJackm nift^ ]rt Cs 111 
^Kf,, Mm&iiiaWn'JttiPi]rvp]»tw5 like Ki ra I li Lumpur mid Sinj^wrc-Li™ 
hinvc so rcrflfcjtttj ujmrf Llk^ir h^k^ ur> ihdr t^n mh «M^tcM^ The 
ii^myinfi irifCjaLi^t ii aii cinai^H]i^ l^.ei?^ icnj^dr cf civiliMtjyci 

A c?n3in pcm^fic uJlun: Mjtl cOxjirLh fur >nri>^ jnJ pL Iu? bc«ifTK so 
lunJ Id o^cjfv Un: urban injlucik^^ xjnit^ ^r)^i.^ay- Tli^ic iv Mill j flkEwruf 
Jwpt rur t-Limjiiuniiy, w ac ka-hc for divi^jai. ill thv mrtraptriti. And 
s(»nK oJUB reman Ifmrc in fmJcf rui |ri h^^^rtj^ wi^h i^fiol m; [cd 
C4jmpclk<iUi Liful(nt4jihJ. -<^ "^1^ cmi tmn^ i] k> jn L^rk^ C^Hanty, Uktc 9C 
|Ih» u^bu ^inj^lc tu hnuiioriLic ihc oicy, k>4L^L]iq?puMic?ardC[to Asd 
Mkt trVKTiPlKf , bul cTlPCb reinain wlui Lhc^ lu^ dwa>-\ bc^d Muiri 
Ehdr lEslubmm Anijd> #L«p4 LlKiirbaa rcalily ^nd Ir^ co^jitj khH. 
iviii die Witt miwmI ptu^vi(> tlK> t^fHXRE [o^^ dv ni^flQ^rtj 
[C4:tini>^wld 

Smiw uy aJwuj-s w fel^m Ihc unn;lHjmwhE4^ Lj^'l tiavc "^ fwiw 
nH>dcnitty'\"aKU'*Jliliidtjb*5uMtclmolo^" clc c1j:_ Julaa ICrtiwi"? 
c^\\^ for "a cosnv>]kJi|flrtkTr uF d mw Hon_ "^^ Sucli ofiSBUtiftiw 
reveal £hikC]ne cich^r LhEn^s. ilu: ^cm^icliDn thai ^lui an: wiikly 
cofisldi:rcd4?^$.cn[iil^citsA>L-i.kl IeN> iai]| ulw^iyt be V']tli ut Mux^^Vkr 
jiid^ modcnu[> and biutiuL-iqiHi; nMioiiuhC^ [q Ik -CMmpc-rcoar. 
vdiLlc To^nbcc sax^ iFii: Eo^ mtncifH^II^, oy be malted ttic stJi^c of 
^^nCism su<jL~?cdm^ 111? ^La^c uf LJK mL'^lcjIvnlL^ "iiKviiabli:".^ EUul 
rel^n^ In cirtKuu;ca1]i^n :l^ 4bm "^Jin^li cmi r^l> he nvq^L^U"^ 

1 3[KA ^cr, £ii«n loday't urban mmIel^, ^rrd ticni ^rvd v,h> i^iCLCbu^mc 
CO t^ Frt [Ik iim plflL.~^ and conUmK eih oxdi^r^ uhai Jsrticif Usidwiu said 
oTlErC^tKlk lull J- npjriic^: Lolbeciiy ^'[U] car* be jmj^vvwE m mw>^-ay 
fint>' rtii rrf c^Hmcc."""^ Tlicn: i^ a^cmn^ consttisu^ ^rtiyti^ tirtKAH 
dKortJ.^. h\ Uit ^flV, itwi '"i;i[iit ire nc^J^ di\ idid Jrnfc ]y J,inyj:J_ "■' 
Thai dc pwrf aftd ilw ichJi^ihi«i« miur hr urtianLwd asmaolhw pmriai^ 

Tbc ofi^nnl monumrtiajispi i^ s\^t\ prc^wit aniJ umfcrtamzd in today'^ 
cily v-iih ihc bajtic dwarfifl^ unJ dl■*^Jmpn'A■^:^mg ofihc inJi^Eduit 
HumiJiM.-a]c ls oMiiLUiL^h^ Jia^-nw*, ii^ns^iry di^jmi dliorr dccfcfii. 
nrrf mhabitanL^ art a.-*s^lcd hv Emmrton>, ikhsc, and dhcr ;xJlmanu 
TlwcytcnpaK wcwW n. ni^Han urt?fln crtuKmincnl- accclciaJing 
Itic radtjl Jftzliw of t*>^ki] pwii^LC anj t-rtm*A.iMjn. [/iban sfiaiv i-i iIk 
pli^iys 4H3^iiiicin^ I'T^'rlst qIK and hnriAMilli > i^jnihu^Uij ihn dcfL^iior 
■lolwi: nj)d Ihi' dc34h nU^^mniunLiy. WtiaJ Jti^lin Hfii^^crlija wjmi^ in L=H:^^ 
H^MlPtHlvTrorevrdLdncn^ "AgfMiLicyjSifirt^SiW— arewwIiK-l* 
L'W* i»v^r b; ^UTTd."""^ Or as Kaj W Ejm replied co Ji^ i|ii^4";^ T^twlhvF 
auwtsilKAlu n«sUjnat4r ^Lks ks ]nu£inflblL" '^i::dih^i;tf ik nu."^ 

C4[ii1n. I^[cn^u7 und rLk4jE wcfc neb i^jci^h n^ Mq>4j tivFli^ici4>n 
alMndcipint jL llickr bci^h^n bccv^ctn 60Q and 900 A Q. Wiilt Himiljr 
i>xaniplc^ &CrtliTinOir\tullur«HlbcypoinLawflyforwaHi furnt-Tbo 
liEnzrdLUK nf uttKTtisnL Ih^ unly g ro^n darker arki m^m^ d>^Lipi3rh in 
rek^nr years, i^ [CT^>H$ni ri^ toLlapsc 4.ai( 1hcir ihaJmh -1 ON ilw Jtvn 
unij^iiahlt pK>illli^ ^^fti^aLi/fltiynr llw worH'"- cjtk-E Tiuiuog frojii die 
jKipdLiaJ ^n'lcitlt rirtd i*njrtii; -^ir-taicwi trf"urtQiiciiiLcjh.x ^^ nuy dfnw 
inEpraii™! Emm ^iKh ri^zja .is K^imtw lr^J^|5cn™^ tdtlancnU on ^^liai l^ 
ncM called iIk Loi AJigtti^ Bavi**. Elects whtra Iht bf+icreijJ life is nracd 
in :?ulvks£jrg a.-^ fully ^killi^l hijni^ik^ m lunllOFi}' wiih Lheunh. 

GREHJ ANARCPTf *25 Endnotes; Nev'KHfcl^eM. |>}44). p. :iv I 

' Cd^Vd Rdpft f^T oru/ J=^^7cvrrrjiv^ I IjhhIlci flcfi IjH , L4Tli!up fx I 

'Mrttt*ttlE,pttinimMiiflidi«'<]ldTh»*-jr*4i»31il£^i^jldr^ 1 

d|it730 fma K^^um i«4 fUthlMrdi JflliLTi bul jLw UrnkduK Ihse d^n nir>^ m^ 

cEUKUfiiliCkTha pilDotEd cu peril Lkiln^ of p^iiTrfhiefri fi^hif^inrc ufiin.iiK^ 

Ao^hEU. 

^ M4^ ^b<r. Tfr^ C'd^. DtinilaKil hy Dmi MarluHblc ^ Gcmud Nhu ihh 

rorcnMV, n. TIlc E=icc E^EM. ]4Sfl], p. M, 

'i.^ p.2J 

' t-<^|E Muil^fiXil. V\^ C^fr^rr L^ CiTin ^cw Ycqfc. hojEL-ut, Unu OJld 

Ctimf^D), IL^J-S^p Ik IxiriJI Lif Che ^^id ktcliin^l c^qc^q, Munt/OHl tVi M^r 

LifM iflln ahttinln^. i^ "ly tHy *^<^ld tr OD iirprt rf b*T.__ " ™ rV i"l^^ m 

■ AiiEhel [fc Catc ju. "f A^ C^^NViV- fi^rfJ^^. cdircJ by t^taiti Wjni ^LjJD^n 
BlKk-fr-cll fWilt^JH^ ?ttn> p. J03. 

Bmli IWIl^p-T, 

^ihutuV' I. 

'"Aalri^^ Sbnnit, £>cnwi]v ^m^ ^vJi^ in ^^^Aiu^rtd' £iut^ 4lM^ J 

PiukcIjxi LbuYcnicy FYk4. ]4v?>, p, _^2 I 

'' VK4d t^ihTk Crtjf J en Mf /Aivr 4t4nv Y<n|- C>cr[inJ irnm^fffflLy Prc^^ 1 

]9?nj. p. n_i 

'^ WiffiiBi Ctwmfon. HJWfJ m Wki A_ Cb[1f_ rV fifk 4 Dirr^njun n/ 

UiboD toJt£> ku^ofizti, t'h^) ]i, SI 

'^ Icu-Jm^|Ih:j HvuM«Ju tmdt Lnjubi«£ by AJLui BIrtnn J ^^ev ^^V, t^uic 

Bhik^ IS7?I P.JS5 

OHiVi^FR^rNtwYirrk WW Nufi™ I99^kr 31 

PdBltirTPrHt.l4»:i,p.1:L_ 

p. 141. 

"Vn^ll^r b^T^MilL Mmtmtfrfcnf, bnnd^ liy Many jC4in ^NwVwk. 
S^h-^rkcn RwiLk, J9tiVl. p. iU, 

113»). p.-ia3 

^ A EjTr;;^ #*d dfiprrtiir ui^ IS R* hwiJ iiwn;. Orf^an^ Cbfi^^MWy lAwr < 

4^4ioivJh Stlytut AiL^urlun, 190;]^ I4M rTimiaiLK ^lnlv<tij[> i^Tl^rfdiH PiV^ ^^X^ 

~ Th^ L^ nikcinl} En>^ in Lh± Wt:i Tti Ar^hc i^I^iIiJ^m;^ Rg PT.irrwiL- | 

rttitAiijjj hrJ, Hif *iVili«Lii>fi. mr-K*- \pxn nuii^Mt v,\\\c\\ ntJiucfclj 
■^ Julu KriUni 5rrciTj^/T n> FJiirfr'^T'A rr4dwYrrtfc' C<Jilir*in UrU^rniCy Ptem^ 
L^l^p 142. 

" Jki^-^ niul. TTu' /^i^/jifLiT ^J^iTiiui i\Vu Vwt Alfff-JA KfMMM l'*^^! f^ Ji 
* AuiK^nikhin, %.Ai,^ .^.^^7 Wh .V«nf ^Nr^ Y«k."nK Did ft™. tWI^p.^ 
^ t^r ^^vKij^ -TpH R^TiuVJ ^ jii Kcrrf^ci ti^rrs. Ci^.^nKd-i djnJ £ i^f^ lAr 
fe-^nTTwis i^Urtm Spzf ^ Ch4ni Vnfk. OxfwJ Univfl^lcy F^tNs WWn.^ i\\ 
"" Joha ICoUiTTCii, <^r C'4JHrtf^> ^RT^rr 4niiUkt|Tliia lnL£nLUK4u1 PeAIu^iiri 

CcfTLfvliy. aH^l, ciCcd In O^qi, d^ LTd , p. iCr^ 

""KjiN' [«. "IJrtun ^Mii^jhiluy 4^lJ ik Ljflhl* i^U^Mcd EmmmrTTJiliLsn^^ 
in trrvjrVqm^ii^ rxoif J ^^ nirr;'ir*? IR t ^^pnlZfftH p ^. ihfrjurth^r dcgmJ^d -{^m^'om^ ^^flff^ctfw ^.TrnM^^fj !y^ era^^^f^it'J {fr ^i^i'infr'i ifUfiinimirr 
The Wells Urban Scout On Creating A 
World Beyond Civnisation like ][iiiny of iig ffhogrew up in 
the Won^iifffiet- ivkf esjwct spent 

mucli Of his yujLli lii^in^ and 4.'anq?iiT^ ibc 
gr^ndd^il^ ft^nz^x thflr u^ cw? Hihe:. ^IrctctKv] 

Ifiina \'\{ii{^ 1l> [hi: .^iJinLinZ F\LNk |i1 ih^ Li4l' 

i:c4ld K rcnrtnl iJt Oit^^n ^iKFt ^;4nkiliL'-L lil;i; 
owr^CafflpcO (OfWi^l^in the swnniinAichui 
t^ui^"Lm1inFupmi jrniMwrJivnians^iut [tufe^- 
far1> ci^pcrKTic^s in lIk "AtKKls hLiir-^ LnhnFinJ 
cvn> dtt'iuLiE] wz' 'y^ iriEidc ^inL~«H Ibij nii:jr«> 
of an LntxJ^nrld Fir^t ini:1 hy un-jadiNl c^'c^l 
^naivcL^ gflliL- OtH^rinzic iJhzlf Irifi^ Os\f "-pm 
on [he Nc&alem Hivw lI^c Baui:r ^ | usftt 
LO iVequcnt, in Ana Hr'ttiklnt it nr tHadLtc:tM[>. 
■frb. pn A i^ftsle .-^t^m, r^uDf4j ti^ ^ inihl^^ 
riiirt: iait; li't O jr fejU. I i^Mi when uc iSi'^fmi^rCj 

TiOL tbe Wailing L4^ uilti uin^?p<jS Ich ksulg A 
lilcinDf Io^'Ch Turf LTvm ^ Lcar^ bcLainc wnic- 
wh^n: in our ininda wc kiHW \^i] [uu£ b^cn 
rd4in£ on bofTLhWfd iimc^ iIlu 2 hundred >iz;t^ 

HL^ iev«y *hcre fll^ *S h*! C^'pmt w Iejihej. iiil 
ll 4-lNi>ii|y B i11^LlcrMriiniL EH:fi ifl' <U-.tdi \:S\i\^\^ 
Uyc.-i\\\i^l, I liih t\ r^rlijph Ui^' unt'hCiiri ^h^^e£L 

Eaiic< lis fri«^0js bmhJhc sUir? t^Tbi^eoiaj^ 
on tiK whulCs [UKf in [tortkular. [he nmnJcr nt 
ciuhs'A^LM L}iildhch3d inik 
^lukjni/LiI h> Lhc writing ol Ti>oi Bm^ □ Jr , 
Dsin\c\ Quinn, and LhcHZVLdiMKC of aw o'^ n giHf, 
wc dluihdcm^ ourjunidT yc^ nf hi^ icIwdI ani 
look olToii n Gn^^'hounJ fnv xtiUkiTK^:^ iuf\ kviil finzhooi ui New Jofsty. Wc 

iHTL^ISpl^ llnWL" iL'tr-fiLv- 

[Vf~L^ flj^ll]Jtl>HJrNpl:dlLJI]IJL 

■<t~henhV^ ^EhT ^l,^]f ■ ^ilEI] ^ 

vii^ny iHKt vrTiLmj raps 
aIkhuI debnb huts anJ 1I11J 
^chIIelpm: of ^1^ 1 h/jnnnn. 

Il WH.S JL ^L>1}d thUH^ 

T^¥o years laLcr buck 
liomc ui Portland, Biiocf 

hc.c3n H^ L'^filofi: dt iran^ 

niM^h^ iif CLdLuTf lJ!A;4if;1k 

iHl &tld dhal^ i|to,ilV'4llv. 
}^yW the >1^le^ wC li^M 
4]|lKr ijppotf drt cnn- 
linuujcw of Mh CHI iNi^ 
[daiKt Or lis (bstnitUcin. 
HefLTTTKdMyaiMafixn 
non-pfofil of^nizalfcDn. 
~ L>'aiimi1lL\1 tocfcduig cut- 
nifjL ^hlT 4.nvirLKin>cjiidl 
i^'^ungo ihnnu^ the afu " 
BuL, Ik tui^ ttoi 1<>iuid 11 
alhzpxjy:^ sMl^t^ in|L "ftiK 

kK,j3 ^K;L-|fic cast* nnd 

^■[iryiruitiprrii: LFi.it -4 rtrt- 
iia^ a ncTi-;4\^nt or Jiuinmg 
an ailb CEmp ts goin^ Im 
sa^c ihc hvorld you'rt 
lying lo^ojrsfjf" 
Itio^i xvho jqccL clYiLt/acsfin oficn Urtd 

iteiitmftH^ l|« hwrvdfefl rw*rtJimrt;*ys|*rti 
uldc-^lnKinin-Hindlhc ^If-lLKHhiaj! \h^\ ib-x^Hnn- 
piniCi Llwbr ik'pfFidi^acc tm it Elic dc^F^rHc 
qucsEhun llicn bccocnc^^ whaL wurLd citisf: 
hcyond ci^ ilizduon ar>d t\QVr do hvi^^ci ihffC^ 
BabCf hcfan i^ofkuig odi ihai ^ucmihd s^hdh 
[lu ^^£[i[ fif !1]^ fiow n^[Lfi^in3l ly fankou:? alur 
ojo, cht UrtKiJk Si^uL ThL- [isCiidL> m>ili g<\ti.' 
Ui*fln Sc<niLis^iTir*i|liertousHlf shrown fW' 
W'MJ LoilnMlfTTtiiFiws kirlhcpre'ttnini^t pose 
.ijKXMlypLk" nnj^ cnwnl- j imi^tnu^nl uf pcuplc 
uilL'nkpLinf lo 1ne as Lf [hi: apocoJypH h\^ 
alrc^v liuppencd WKiu hcgim a^i a comh: 
cicpcNinml jn fodtrinrng die AULi^^hlbinniiiu^^ 
(in eHc^-Ilh^ fttm, JJttf AdT^'tifwm OftJ^irtitr 

J^\t>Hl. R juet ^akn^ ^ fif"] h^k L11 iLi^ LlL-hla^ IljL 

whciu Lfuy hnh^r bong P-jIu] ruid d^r^^^nthii 
$hi;k->Jli,*snjjw1>W0int .ui L>hsei^l^:fl-Ort Apnl 
I, ^4 Uau?T bH^n hrs > LMr as Urt^an SlOuL 

HiT^S 'TTk roCUb of ltllS J-ftiK-M IMEdiKkiJlii 
dK food Cl>Ml£[UJDfl ktnZfK pccp[c Lmpn^- 

ohenJ hy noi leaching llicni ho^y to gej ihcir 
ouit fofhd Of hy mailing l^ivs d^in^c fcKKh 
u If-^ulTi^zuMiLy I f>lafr 10 katn bow eh hunE, 
ftrf^pa. or grtivn a|l m> 1^ ft ftw*L colf^i-H Mhl 
rilitr jLI ir\y |iwn waic:r. and hjcLd my [>uft 
^hch-jr RoPi frte, htH TfL-ir'. aiid k'^'^'^t^ 
store hct ." 
Wc met on iny porrli in Nb Poftland 4mi thi' 
mctfning of ApnL Th 20I]7h en a psrf-ccL, c]car 
djiy Til die reLording >-dj 4:jn hardy hear it^ 
o^CT die elioni^ of wnghiEd^ 

PEee23 oT the pre-emptive-po&t-^pocA- 

US: EU. I don'i bKHiv pf rd C4ll mysfjr iht 
fuEber )c\qrtvwl(yicwgtttintbir^khhrl ..kn 
y^, there lHC fn>u|^ of rc^Jirft^ pn?pann^ for 
ibti ttrd of ci'nilization. My Fnrnd and J |ukc 
Ibat wr ha^'e a kk nuire Lr>^xmm«i wilhChns- 
lian fundjmenuli^t^ sJockpM^ng food in die 
inuUle cd iunhfu^re^ dian ^e do ^ilh 4:nvLJon- 
mentaJ [k:4jvul.-^ neniLHl jKopk nur oi^n a£4n . r 

LW= A lot or th^ Urb&n ScQ^t 
jjaterialj particularly the 
mQvle^eeemfftocaterto&hip 
B.udlence^oratle&stseeksto 
meet tiieia on their levels I 
doubt ar^y true fUTidi^s^oulj^ 
take kindly to tiis beer bongs 
and CG^usl ^x portr^^ in 
the movi^ 

US: laifch.Llfj mjplflnw^kiot>peT>dBTix*Wof 
■:^Lmi';i[ skdt^ to n4> InL-ads aoJ dh' ix:sl nfthc 
hipKin^m ~f]^W FH7 smnEI Ijsk. Lo ^'inovera 
t^TK-it of sarc4i:iUL\ bkeplicaJ rafihiooLitoFi .. hn 
I iiink i[ ^vfked. Nou Tin more uUcrrstcd ui 
tuUenngan uicIu^ikt rclai^LiiL^hLj^ ^iih jKople 

17UII a 1 1 tBiTefCi M hu. k£A>u I ^^ ^ k 1 1 > 3 Ekn 1 1 CiR^ ty 

fluaJn t« a Hxtli Jm ^tl3re ibc "itpa- EiaifumAfll 
ixntimofsorv^i^l difUiHltcoll4Eri4mdFv-yt:nd. 

JJfli T wonder if you Gouldi^lk 
about wh^t a typici^l day 
looke like for An urban 
h unteT-g& th^rer^ 

US: ^LLTC... W-cil. lonnCp tvHji aumitiit I v^ 
up ojid ] «L In in> hikk yisiL uhIJieI Lr> |lt take 
in Lil] d^Jt't around me At drU [ i^^s getUng 
re4dly Ixtfcd. . .my ninid wii^ikJ ^aixtra kH. Voa 
hniii^^ bird> :4|iLi^L.ia£s be in die sun. tircR ^land 
LiL\ Bin lIko. kki^ 3ny[hin^ >(»u spNKJ time widi 
RuNkUes staned to re>eaL iiefn.wK'^ Eind ] gm 
ii^eft^ed- Ttu hirds arc ta£kiii£ eii c^di ndk:f 
jiidiCH|i.vanrk>fip«rtstOE*tei ihe^'ivsiVirtt 
Voo i^»th.-c dnj dKfV ai« th^M llv4:s idl an^Lvl 
yon, liim^ini! dleir sttvic^ se[iLin1e Tn^m^n^ 
Luid Lhe>'re w.'A hum^n It'^HJ simpk tut so 
faFcrnaLinf- Tlnj evenlual ^ool u> to not only 
^idL h hit to pj^Lcijule in diis i^x^dd Toeet Id 
kno^ bfKeifir tun]^ wlhj will ei^ine and viL nglit 
by ^xu- IV) eat the (ruiL of dx Lms Itbceoqifi^q 
airu^iUih inia:^3>m h^ idi i;»L^rdian-btE]pAn Idt 
TL>rrp?. Eki-< Is I Ik; c;!™:jilv ot ifn; ininler-jsoUKitr. 
SPmNG/SUMMEH -OS ISSUE LV'- Whei^ is this iacfcjard? 
Wh^r^ a™ you. UvlJig? 

US^ri ■< n^MdKCu.ill) my fhitkyinL iL\ several 
dilTofcnC iK^pli?'^ ItuL ]'l]h -<4^u.4Ci»J:r in ]ji a 
tip] A.1ua[Ly wbL4.h rruy ml bahi: Scun [ht 
l>c^ cllOtfC tiJ^ fil^eltcf hn ihc norlbx^efl dut to 
Uw Emn^nm, hijl Tati SHmirB a kri frani ny 
mistake ^o yci*h. nH>s[ El,^^l^ | i^ort era 
priTFilivc^ilEt, I tthE^c ir-OnJ^ hhh of^UL-ca 
tcavcs ^wtiiE^h QIC in 3 EoL nl urtKiIrt yAnJi^tn [ 

i^cbvr clkiI^ Tci ritiEi, urt>an hunhn^ jrnJ p^Lifcr' 
ri^zflniJ lIk rtwtlijqflf ^cuff isn't so murfiihout 
pnrailivuni -ihai't ipK-viuhte- few ilmi n\ ^hjS 
rLlLimriN^ tii JF1 in^i^iic^i^ iiltmlK^^ k'^^: ^tkiUE 
utf.^iitj^tKJLk^kiikur li^inf kn j Tipi,4iniJiiiLir^ 
ilb(til ^tf 11^ ^^& ihfujfh t^K eych erf j niilii'?. 
arhl hitvinjihi? ^eUclOrl^^ilplhflL Lhcy liJtl wi!h 
UiEcr human T^JtlMli^'^. ^nd ^I^l^ 
larger fjini L> [bnl Itk Ipdnl i^^h^cj - 
iti)ri£ undi^r and bc) und tin: mia, A 
Il>I of [k±4aptc [aI.c finniiHvc skill"; 
IkH \Lrih]7k aEii:{Ln nuiiing tiZN^Isfnum 
srrAkh. ur nMURl ft^iifsnah, aid 
dial pnrailivij hv^n^ mc^pl^ usm^ 
|rXTl^ iriHk FmRi iwiCunit t1^CC^ij3A 
4Ch gi:i fcKKl I \ik\i ihcK^' il]m>. hue 
I Mit^'c [M [irlitiiti^'c ^tilK;4ni1 
prinilii^c livriDg biih^ Eiiik ti^ du 
wiih ifrtf-rtiakm^r swl lflivto-di> 
^ilh rclnljnf tck ^lTvl i^FnCihiht^Mti^ 
(ohaiorsiid^w hm k [o Uk' Ikifipiih^ 
^fld i^Lh^Mli^n-ltuiit^s arfiund 

>oll^^3^^il■l.^lou iifc_ 

Ltfi iPhflt you're dt- 
sci^itiiiefff tiae fafl^ic 

tenet o? i;idJ£¥JiCiU5 
philosophy, Ihe&r It c&ll&S 
anifflisjTja loC £bHic?al2j tfte 
belief thfit all liffi is saoiaJx 
that there is no inftej^ent 
hierarchy in the naiiirdi 

U3= Ka^^Li Yoli HX^uld bf ^ fnciunuin man 
wcarnt ^|'-"^: ^V iii i^Nnks ind Lfirg frff ih-: 
Iflfufbutsull z\\.Ti h« ILvIng WFlh 11. :^>|L>AfeAl:. 
polscfLTighc^ anmJl^TiotJspOrK^i^c^'^ii I 
gliCM hL's iibon: dmn 'Vmjh^ iI ~ II '^ >i hi^i'^l k~ 
iwwvy ^d cjTuriianal c^ipcnence Yuu cm- 
|Wh]74 wiih e|u i^ofhl YcHJ fc4:l for l1 Some 
ftrtllmipolyf pSW irTiH ih]-^ aji1hmpomLirpluz]n£, 
hui ihll ^urJ. I fo^'L i^rifiiciJicK ijunh [ti^^prc 
ivhM jr4: ur^illia^ (o l;|np,^lh^f^ I'm qkiiE 
"pfoicoiinfT m^ feeling oni^ tlic i^cvlcL, t'lFi 
Lfi^ULihg myself LJ[> and Idling Ihf k^el m^s ra. 
To i^t^H If in|Vi[h> IS arhnlt4:r \^j% of ^^nsinf .41 
W4y o' "^WPf'^dw world \^iiti>our Jiciut 
pDf r^irmplc-irfKr ^«* hc^r^ df»s "fthiri: yuu 
know thai i[\ ftthng 40]h^iitiJh£r ^ sjidnei^s 
I'lLi not pnycitLi^ n'> Ni^miin i;nHTi Ion* i><i1th 
i|t^ il^^^ Thi^ dL>^ IS ihDlk~cably in fuin, hIH^L 

llbl p^lh Eia^ l^JJITY O^i:^ ||J OH eF I k[ ll PI. 

Tliu't tftllttl*fnp*i|ff- iyi,I^tlteimnytcevenh^ve 

toexplaln thls^Itju^ ffsems 
ffQ evident Jiosan . iioff J^rfran 
yourself doyou hny^ toget to 
aspUfljethe world is dw^ 

US' tj'l^tyinuciaiL'ty. pretty far .. HjU yi]LJ knij^ 
] Jtink llwLVhvtiji rv^llditigasilwuc. comirif 
bmDi:[Li>-ouPTir.LTitlt^iy<;iErplnW - Andwby 
^top with peti Off anfrTHl-^'' Mk"^ kktflply i^aa 
yoj cm[>atlii7_e_' Wnb pliinL-^-' W|hi ^houE 
sionns and risers and mlLHHlh? linli^TKnis 
p^ipk '^:t|>tiiiiiL'*d lhl^ L^L"ryda> Ofti?UfM 
lhL'irLnEi|kL£h> ^^itiu'iHtd ECi j[l Lif ttk.'SJ^ LskrrvnL^. 
Accfvdkfif lL}|>[irviii'^irii»r>. rC£|ir£.-^ori[n^ 
and cmpjihy wouhd Onl^ Dd^C siirv]vi:d 
lbr4iu|[b 4^^ Mlutlon bf thc^ scn^ Ji GVkhltiliurt- 
aFj purpO^- ^ lia^ I rtf cinpnUiy . m^^ivll^t 
MEiHnF r^ll^f^ EOlXK^^ iwlitlhcr ihc-^ njlli^rs 
■ llh^^L, EuT-Tnti rrr^l 4~liffi ^Idtr innL ^^L^jit 

arc (vctpli:, nhzt?. trcd ^md^ off unm^sh Tns 

J tvrlL nL'Idl L>UECi^i: C^^>]uticiaurE[> IL remind^ 

lis a^ i4lk? t^rp naf dlf$ pLiLia. N'illiVi: pC4>plc 

irlcmct -frilh Cht lartd ih j ^fn]^ L>f ri^bEioa- 
ships. tbty «* n^rt jtJi^C in.LTiirtiak Imi isUjrKS 
aEid L^lctJih j-^ n^-mlxTM^iiTi txiertiwl family, 
apd l^liJ^L" UA^ard Ehtcm ik'^^wdinjrly. 

Ltt: When you ssy^'fsmllir of 
course. Jfaaa^ne an MeaJi- 

MtiOii of fajai^j^H- not iJae 
oivHi^ai faiailiej most of us 
actually belong to^r.becaus^, 

far the :no?^tp^rt. those Just 
seem to mimic the 3.bu^ive re- 
lationship we ^n^<^ with the 
rest of the worlds 

U3: Ooc^O pc'jrti. I Afi a dcfEnLlfK ncit refcmnf 

io HKisC ^-k'lLl^ieJ fflimhe^ I'm fmI 4Bitjn£ 

4ittiHi4 Cfiu NicraivliiH^j^l, p^iriJrchaJ- ^"iiUL-fcar" 
familj J'm Uiinkm^ ^srvui?^ ^^i r>c^*pk who 
flfifftt Th- die mosl pan mi MK smw Pllc^ ^ 
iUE Lif 1^ J^hJa^^^ an J jrc 4:mplL^ td 14 ^S^p^ 
ortc jrhiilk^r I ' in f (Lijiif a1 Ehc x^'cxd irtv bEffCL 
hu[ \]k ;<.tmc 4jv^np{i3rs ajc in placi: frrr maf>V 
kinal urgftiii/iliOFiS, >iyr blie a Kpuns l-^iim BcijaiLhC li^-cr if you dufl'l like e^-CTywie op 
ycHJj Lcam fand lE's cvrnmntly cICPCUIKntcd 
Ehji iiLiL c^-HZfycinc la tribal Bilu^tkHt^ Alwkys 
i!u1 jIut*^.? ycpu rclj i?n ihcm f(Jff y&Ui" 
itiffvujl. .and >-Oii InasL llcPfc. duApnt priiy 
cb1fi:rL:i>i:cs h's bq in^am^d p^^CiT^^kpni 
:^3 Mi^'ihi^ because w hkkz Lbcffc 1^ aot somc Tiotik 
in-APdiJU' thiU nk^n^jJkK a11 ^t^mmalcE n^ bc^ 
huddles, ii^tiphlius ^"11 iJii^vilairiy fuct up 
yourlMiii 'Aortonihfi field- 1 

LW: 5oirijflt urates Jjriejijjujit' ! 

ing' ajad gaCAering" different 
frpja J]ujitiJig £ii]3 gathering 
In TTiiat ^ca;eTT'a[IllJ^3all^^„iJJe 
"natural ^aridp^"-t?ioLjg!j. I 
get the sense that definition 
sjiSght be up for dlsouselon? 

US: Well. lUic Liniquc 
t~|h.irjiL~iL;rEhLic Lhf aji urban 
i^n^minini^riE ^\ ikji M^^ 
ovcrrvi w M li >A[k lj| [h(M 
pi:4^ptc. ] Ehink it mty 
raqufcrt less effort Ihan 
it'lldcmtVi sun iv^ jclu- 

kiuEnpHCLT divC. >M cari 
" ^ri5.c,">'ou ^Tln sreat .1 
jtiL!£n kL^ f-nrc il. uopb srti 
Sii^umy guards arc much 
tni^iT i^rui^flie ihifl your 
ni^i^rjgu htnir ur CuUjflT 
i.\iicy urc h^'^iL'^lly Tt^ 
M^LtTLc" nugncts. All die 
TlkhI anJ iooEs duLvc let 
ilhtM; oibi:r hiihn^^ arc 
c-^lRHlCd jnd Ens|wrwiJlL> 
liK L-Jy.TlictHy tf b*st- 
CiXlly jitsi otio Mg i^ili: of i crn^tLy tui^n:^ foi^d. 
llhre'-s H^ mycli ftir Er-Ftryuflc lo even «[* 
die; tL^FF IbiN u^cni ^'waHC-" So Ok wa^tc 
t>cnHTK* J l-jJk fur wild rHMfitr? lie rqccoonih, 
cc^criD^ pt^tws. 'pussunu. Md fiMpli^ or 
sznuTsc lliis ^mly ffL'mains lr(J£ ^% li>t>g a& 
lh^-c-ivLli^i±Ll machiiiL'cnnEanues lis craved 
tonMJinp(c<in. If iF were (fpj^op. or^mild I 
S4J). h'fe^^i pr jJr>pJ. itily fl^i^y bp dta; i*orsi 
pbcn: cm c^rth lo be. 

LW: ^er&'ff irJiere aU those 
blockiyu^r aposaJypse laovle^ 
stsrt t? hit hoiae. Rioting, 
cannibalism^ confXsg2:^tionl 

USt ^J 5^^n iliiirc lUP^hL b*^ ^uffDc uf didC. 
ThuT? iii^ Ttl^KHE ^kfiniEHzly leal L-onsequcrKC^ 
iQff ihe ^4jy ^ c'^ ? hC^ 3fcVLdif . Jifid eIhiv will 
Qol be ii^uide^. r-tif ti^^mplt^r -A-liti all tbc 
rc^ourcn Ihdl an; mipLirU^ l«fe. i^c havt 
an irtificcally inHaCcd ptHpi^l^liOH 'A'iKa 
oiD a part of the ' jurt in Eimc'' ]4?od ccOKPiy 
colJap^h IE won't tc r^^ly 

LWt Do j^ou irant CcJ e^laln 
wh^t tiiatlff? GREEN ANARCHY #2? Page 2^ US' Thr Ju^^l-in-tFrnc H.'ttinLnnv Fiwini Uifil 
rcfrfat.'tv.tia] if tHUjphl: ihc shrclvts aje never 

"cffincfi^y" li di^^ nvjn^ Lki[ i^l niny |:a^vii 

clmc, acto^ HTfiLy hn^'G .^^7 iloy^ c^ f^K^L ^ Lhtir 
!>JvJv^ Erany lir^ ]□ t}u[ chran ^t^ hn^kv^i ^. 
nfll hxA ^ wtiat ^uriTu did. 
TStilVinp^td wtii^rKY^r I (o:tJ^ on itn: iL^lv 
^HkL>f<L>|i^hM^,] lvfhnLof«lpanJ>/?J Kur 
ibdl r(AM»f1 1 \ict^'i ^^ai^}y Il^lc iu dwell n> 

akI ^iLxmi ^idu Li^ [hi ih^-h. ^ ihn'i 43ci Ilia] Jl^r^ 
:4ir^h^ (L? h( ri>i>{Hjg[i f fiL'f finr Uk fuLu jc 4i]r^^>. 
Evcr^c^nc Jlu% i[ij[. TbAi'^ htti> I ]qkt lo 
r^mcinhdf \hc^ ls a L« rrKtc tt^ fi^^ [ini^ 
Tor LEke llic return itf L"cimmimi(v_ Thr rviuTii 
HiF [iHrfFVcr^^ die i2nd of ^lam^ Soiikkl- 
nuAtffs ^'4: 1'ould ^ptnJ nil tby t'r>ing and 
LJuj['f; ^ nc [^x^ bvt I [ilM>lFiiFlk ihc^ 1^4 Ipnkc In 
celebrate ir^ nvCT^ V«- iL WOfi'l be ej^-jH jFiJ 
ii i^^m'l tvprcttv.. Nil Civqli^Jihun i^dofu:' 
^^HJ ljm>^? I^'h keep ajhn^L JF)d jEk^ bUrt 
[Mrtjirgl 

LW: Sounds lite a <?a^ foj' 
tJjere are ajtf ieTt. 

[J3:^l Lik^Ku u I10I1: ^iilTitrtdE Add Uild "^11 
^[ ami 4WAf^:fK-Lh 1l> n^uri:^]! i;iti[ Hkiv. Had you 

174^.^1 4^^u^ iSun ii E^ cr^by Iftdigi^riL^ii^ L1JlLUfc^ 

H^l i]LuMjiklyi}3M7ki [tc^ciai^jiriKniii^^ Eikvl 

AnJ ^hvm^ h^k Lij Uto-JT Lind tKi^jf ]fyuuh4q>K 
Iwn^-, >-wL-iiuld hE^niUy liiM ^?l^ tipi^Lhc 
n>er aiul piek iK\X 3 li^ u iih >tHhT hire Inrld^ 
One af 1hi^ Liungh yi]j hz^im b> reeling AnJuv^ 
fH^lmgy itxAii H tlu£ An ]ndigcncKi& kid lud Llie 
^Jk ihey nceJtcI Im sjrvdve by Ibe jgL' ^ 
ftanc .. Mfipkngbc^But cb[Li's^hll niocyiz^u^ 
cif etTunihm in a whi^lt 4:u9Lure a cuELure tlut 
has hcen miYuJy ilfitro^'cd S^pyi.'^liiinlinE i& 
rc^duyiizdc lJ~^uu'w jK^ff dtiiH 11 bidctfc.aifel 
ifypu'ffii>3na ici tthj( an annaivininnKnt dwi 
hHrnnJcdnuud 

LW: Tiiera are * loC oFpKple 
out there who prob&hly 

couldn^t tell'you wh^^t s pow 
drill ie^ let ^lone us^ one^ 
Where do yc^u suggest some- 
one with no bsc^round In 
survival ^Ul^ fScu.^ thelT 

US: J ^1 .i^k^ i^a cmc a liHi »j4^v«y ijmc 

J s;iy IjnPtL^. Nlt ^nriMunt nrprtmlliv^ #|| 
nlosterv i.-iin C^iuiL ih^ hcth^fu hjF hi] al. i^lly 
Feb[k^tip% qiu i^m^ Mlualitmn ITjwi C4)n 
Crflp ^nmiL^lA but h-l^* lua Encn^^ ^n«'rc Ji 
nHMinljhn nun Nx^kin^ at j li Tt l^^ ^iru^lm^ 
10 burvhh e. A ^wp i>t p«>pt fctraji jng hPCcUtcf 
can'C be bieil in lenn^ i>f energy H:coflO|Ti>_ 
eft-reLiVL'neh^. ilh^E Tun I mejn ffvt rvnl^^ tn 
kocui] or^nr.<aLmm^ h*¥ a re^i^^n cvc^>^]^e ^rtmft %^JKfl 1 My (ht-^. >uU Riffcy 
u ahL iQ^kuKde.iMy ^ha}>fc Jvtlr iJ#U. Scnuu^L^. 
Til wean yjMirsefrfn^mnvilr^JiLiM'sitM J^i 
4.an hc^rin Lo e;ii a ruiuml JieL itiit docSi^'c 
ittcJthlc wlKal ^n4£ ^u£cr^ NjI lEn^ladefi liiLs 
f^E F^^H^^^ at3d more fonneTitHxi rmd^. I <\mi 
i:]j{dKii4]s. L-L3ff<e^ whcAl iy^^ IhaE mejn^ 
ni>hcer orl^^Uh^f^^dair^, and ^ui^ar. h^Jln 
btf rnjuflt at liT^l ^Lii [^venLLja]]^ >c^^ led 
EinlnMiCr I mt&n ubcn yiHJ lzuI lliri otbcr 
^lutlout. yuu'iY Cflhng [he cbhni^:^ ihal tuimua': 
ttlc Far HMfciwns of iC»rs: vfifirt^hlts, fnjjl, 
and nKaE. 

Lff: J ffej]ffe the Jioardp of 
a^wry vegans lining up (JUt- 

ffi3^yaur Cipi duoz*^ 

US: r%e livjird Ji mil4iun Jirgumenl^ for 

^ej;initm_..l ^ase^cn i^^in f-nrl^o ye^Jiv 
wbec] I wius a teenager but ntmt of ihc^e 
Ar^jnicnL^ hold true for indjgenouv |]cap]tH 
luiles's ymj're "^um^undcd by ninngo mocg^h 
nali. ycHJ 've got tu cat mcaL Fof prolci n Any- 
wny^ I dan'4 "iee 3 dilTercnee bel^cen e^ljnj; 
plants and jninuln Jusf heeajtc y^w can't 
Ji^aj n ptani !>j:n:a[n wiih ycuT eaR th^e^n't 
nigah ^iiijy ik^rt'E dn t[ T ihmk \\\ i\ farrly 
igiKFrjiii lUKt iL^pllv 4:]Vil[u:4hti3 ih [Hlu i^hK- 
liDK kilEtJi^ animate 1^ cfueler tban Vlllinj 
plaotih An ^Jtijnjst d^KFin'L ^ec a diilofeiKC 
l.rfe, h^ life. Ys fftci:^ and el^jd^ and ev- 
rfviliinf Only it civiluifd etilture woulil 

2^4.neratcd i^piniLjaE liier:if4:b) , w iih ^oitihaJs 
iH>jilchL>ix ilK?^ [* plains- 

VH^ Suppose jQU do find a wsy 
to successi^iily llv& b^ond 

civ±l±£:&tion. Indigenous 
communities h^ve been &t- 
te7i;pting to I1V& in this ^^ 
f^reveri^ndi^v^bt^n consis- 
tently met with institution- 
alised vicJenee, What makeq 

with the same? 

US 3'ni ne4 i^JFe ItiiE 3 bvwi'E be. And Ebat u 
-MjnKtltin^ 1^ e need lOdls^vf^ Ji& a eonunimtty. 
AlchiK r Jnn't pnsc nnith of 3 tbrcjL Yoj 
knuw^ nw'il of Itio^ epj1lnre-n ^enz billing 
Lin "Ve^ourecih/ ihal L'onjp^nies h^anled tti 
h:^ t^^e^ We Iftve dn C1I le^ ^^ berc Itic ^^ik of 
tb^X hcbaVhtJr ar[2 inif>oned tnHi^ so \V4^ dL>fi'[ 
pcuSiC ^ £iV4t llir^^t m tli^i n^j^J 0| L^out^^ 
whpJ^ s irthJiH ^Lnn^ 14? pt-j Ki^cb^ ihai ho- 

i.wpic¥ a -tfltmu ih*rt$ ^* ha^t J4 iXTifldcrlv) 
h^tiKkk^ ccffliminity m E^ot^tl^nd cnlknl 

l^ifrnli] VilUFi^r^iHl ib?y ha-P^ ttoJ to rii» 

bLLT^-t^rlKJLl 4mJ dF-^plvJCm^nCr Uut I llnitk 

<Jui\ ^vticFt ilfc M.-OUC i<kill'- L^r invii^ihilily 
ccirie: dfui^ pldv ThcJV 4e^ ^[o^<h of ini4Vl 
lnlv£ iTumi^ntnf Ibcir e%j3[|t^l h^rii^q^ bvpti^ 
r^gbc untkr lhu ciLHei in eitie.^, <.3tntiuf1jj£cU 
a^ bomele^s pcopje. 

Page 25 LW; Do you see slmllf^rltles 
between whatyou're building 
and the w^ groups of i 
str^&t kids or rural ' 
poor have been living I 
foryear^ 

UStE Ki:Mmrl[intJC-s. 11^ r^ai^Jr^l ^at 
pcopteto jukn lo^i^tber m Mhtvrval, 
and eerlirinly ^^Ea^i;f^qcHn^ i^iK 
sfflne expenence tmJcr il>cir telCS 
^^ ilh t< k'liej off a^ etitlap^' happcnKr 
Bqe Tm mli^fo^tod in a j:Toup Hut 
pfuvi4fiu n}i\rc tban hknuJ suj^ptI 
or pri:»tecu(Mi I ^h^nt to lak<M:jre uf 
my FKi^i-: r^ei^^Nlioui having In 
ftj\ nri Anyme fi wi^^ifcft ocjL^idc 
of ihe group TlhBl me^n^L nu 
^vemracnt Ageiretc^ No ^tor^. 
Dt^nHjncy. [317 wuUng tn hne FnF 
[1 tunduLil. I "^lUiI Ii> be ^le 4o 
ph-k fnod dITjl tn» and oaJ ht. 
I K^nt lo be jbrc to 5Jeep 
in 41 ^belief Uut I dtw't 
ba^f io pa> for on a _V 
nmnOily In^u. I win! 
to drink elean water, 
whihuji ^peE]d3ng a ^1 
ilnnc ArkE J u'am m\ i/< 
l^up lch^^p(Xir[ l}li\ 

I W3flinh> TrHfuUtu^^ 
barvei^ fo4>d for in?^ 
h^hcn J edn't, and | 
WUi\l [{] baf ^fi^[ (tUHl 
tuf ificm h^bcAih^y ^1 
c3fl'L I i^Tim |i> help , J%.J 
luiikl^lceFi^mJ**fl 
iijtlcct nVn^dtfr iind 
plant gardens and 
Inint deer. E woni a 
fifojp to foiJei nc4 
ii:lf-^iiffli"iejtL"y. 

tui jTOJp ^Ufll- 

ciemzy^ wiltioul 
p^ni^ipaldng in 
Ibe jniriii^ury j: 

Lff: 

pretty 
dre^my^ 

US;Ve€!i_ 

AndLi':? 
Ebc tlh^'J 

Ihi^T^ in the 
end. SFlim 

(and some 
compromises) TftF same time that in ffie ci/y ventre 'tehbrations'' are orgsniseti to 
wetcon^e /fle neii^ year we, by striking, meat; io prove ttist tlie fi^me 
Of negation won'l cesse to ijur/fy ffot even tffis new yeat, against any 

repressive pidn! -^m,a[ar<M\^^Mav^yw\mmfnw^f\^w^^ ARGEmiNA 

On llie mof nir.5 oJ Sieplember ?? 

tlianjo(QTechD^jnef5hip) Iccaled 
In Ihe Buenos flires fleighbomotifl 
if San Telmo- ^vas jMiRlcd wiin 
fymboifin^iiilarirvv^ Ginnms 
Dimlliakis, fin arurcliisl compan- 
ion imprisoned by Ihe Gre^k 
slate Giannis Dlmilra^ lo itic 
slrce[<U Down w^th Ehe w^Hs ol 
ill LJieprlsansll 

BaGUM 

FramacorrtmunK|4i4' 
nositUBfitofrf.. 

^OPAnALYStS. - 

friNjrf orD^jrdff^ffldrJiftf jEAfsiiim} 

W3§g*m3f\S ^ l^y^ir rmprrir^n 
irtMf dj? £1^ Cti^rgAi {\ft^Itjrgsjrd 

r^flfiir js ne^ pt^rs. and rt^^ wjs 
pnivf n dffj/;? ijp^rr?^ this fnai, 
Ojf Ju^iff 2$, ^SOS rrppre was 3 
tfemoflj/raffflTT j/t We jF/eefs p/ 

Ara fivftj^i^ef tf J^d? ^Jdfitf J^y^J pj? 
GREfM AKARCHY #25 jftJar^r^^ i?/TrJi^^rj/]^jr^/ar7 

ffllArV&sfit{tf\ i&^irl k$isc{rpiefr 
flfj, 3\?\^ aflBT 3 few skfTfnt^h^i 

PriTi wn!f{nii nm Jr^v^njj aep/t 
fj>rtf dftfif tf [^ jptf misSfsaSed jn l^a 
i^JjifP/f/p^ETf/Jf r^rp^fzimrjrrfS 
'^ &^^rf , Juppe J pi O^JViex - H'ere 
irft^ffffltf ^ffd flfpi-wppflfl^^f re- 

7t?t^ ijfaS pro\/e V i^Pi^dP JiPH" J/ie 

fljTi^ fteci^pr? jVe c<TTj^ppf I? rp ftp 
flf frt^^X ^Pko/^^^J w^ri^j/j ?fle jj?j f- 
cA^'f ^ PTPverPCftr sIsg s/iar his 
pravfffos £ffjfdemfljr/pp Geert 
»*fsj ffiJeareJ pp ftj;c^e ^p AiJril 

io: 3 series jf jftiepfl/iT/v jfr^^ta 
{w '^-Fppi? ^i^^r^fl^j ^jT iiflfS' 

Jhe SJsfe £Sji irjf tiic ftft/fl^Ju^s 
^p Oeptfer^poptfe foJe^Mm s^lout "Gpffjt jfp4f Pdf A^/diid^ ^~p fJrJf 

^n fifosB who f^gM 3g3ifisi /Jr? 

tffl JTPJ bfffo.ig to ;Arr £ircjflfy 
ft^pj^'jjjdiT r^ fjjfl/ff ^p hfesk N\^ 

pf^J. JPPCA« ITS flJ^. 

ji^^J /rie Wal WbJ wff W Jfiam 
f^ ff Kimrai/e ppr pf odrr m^i^sf, 
r^jft ppf ^ffWjfj?^«p jsrpv^ Me 
fpptrsry. Sp^rf^nfy ts for ps jt^] J s 
ibfffapaufk 3{:tMfr, bul is jp 
jjifeijrfl^jrjff e^tfir; er/jJeopf ^5 
ffftair/ijfJf ^ile e^.'eps^pp p^ jjir; 
revcil IS itiG ^oty ai^swer iJrp 
Stjfe ffip p^pfi fp jfF rr^A'-f ffj?i? 
sriTleptef ftSj/p^Pijf flPWlpr/jiiT 
Mp /ppifiTj ^^ H^dys pf tfi'jr;#5fW 

FRPFDm f OP ilil. mSONEHS 
dMjTftJfl A/^ J>P5S rijdj?f CANADA 

AnAr£hi£l£ Cl^irriM reSpOn^iQiMv 
lor smwiiiilg a nunilier o1 v-irdOhvs 
al a branch -jKice cri Ihe Royal 
fl^nk oa C^nad^jn Vani:i>Lj^r, QC The Detemher i>r(flc5f ^jrgnled 
Ifteir ^pon^orshii? of ||ie 'AmCer 
OI;ki^PiC garner Sdif duEed lo M 
hflilffifteiTtyinjOlO rnsn^nony- 
moiis fr^i^mgnt released vf^ tiie 
Ip1ter-ie1 Ihe^lnor^mpus protsslfrfl 
Claimed cheir 3.-z\^n is. wf,rf a isfv 

frte Jp jee jir&jwa^fl We cjft- pf 

fmifJ^torjpn pf ^^k^p^^ shi^t fhfaal- 
enj jppi fffti/ {ha Olympics tut 
capiWtSfif amT T/r? jjs^ff w gep- 
er,^J. LVa pftf^ifje j jrehv j^jrt J(f 
ffe arftferf rp j;it ^tf^Os^mer, 
jm^ftp; ^jfti^^^jfjft f^f /fpyd/ 
Ba^ at Canada tacattojfs acrass 
VsiKQUvera^dCaoa^fa. BislifjfJlke 
iTOsJspprtffjjwrcTpp rfi.TL'jrj*;?!'! 
ajfliilbe i?itaysoSGfffCf3}^ve^fs 
IP afif/jpfppv^f'i^r t'^c3i?f^it 
j^jW PP4*^J 'y f JS j^ easy « p/rt- 
JiTff pp a siajian^ Doof f^fgai a 
said iu^a^i wifl i?^ ?r^.i rpr ih^ 
iK$$ldaif:aQ^ ai^ siagi^ iacalt^a. 
In Dctobar. an ittlarc:oi^iFi£ntal 
Ci^aJltldri ur indigi>ji^ih^ c^ll^Ti^r^ 
t>tiyEdi[ vi Eiii>Lj.iiric^ bLi^u^ iri^ 
andQ$i^Lictrv« t^irifl envir[>nm^i 
and am 10 be hMdcti "slQl^.rana " 
Lasi warti*. Nairve Warn&rs si* 
ine gJriCkii DiympK' i^aa ffom it's 
u^rcli jbovc dawnr<jwn Vaflcover 
mivolesr "ntaCaclionw^iTedc^d 
10 eMer Kin^t Wakinee '^ho died 
loiloi'^ingtien^iipriEoniii^l For pro- 
leslnnq Ihe e>3^3nslon ol iheSea Ed 
Sky higl-v^ay - the pnmafj artery 
Id Ihe mam site ol EIk winter Games. 

CHILE 

An Aimy re^OJibtq LAiV^r In ilia 
^nb^QD Mctropnlltun rteoiQn v.>^s 
bomb^ fl Fdri^rV by Ukf [iV^du^ 
uokn&wn Feefaracidn Jl^vjelta 
Sft^n Anlipo^iCiaE Ajitoni^ Ftan^ 

ACCorrliric] 10 ihcir cpmmtJnitiuA: 
W$'i$ ha^B s^alf] 
We V# ^f v^Ff ffir^^^Ef. 
Cjhrfrppf my f/is irTj7pn77jrf fjpp^i 

J^di7fh)pfrjTg WtfiTT. 
70IJ }>3jj7 dg£i H-^ chAii^^ifeai!$ 
sfa ve-fi^^sXef S^aJfad ra Sba ^rty ^f 

d^J ?aJ^pp?rc iidrlJeJj hTJ?iJ j?ttffS 
if^lDevambar^ff907. 

Taday. ia ihe fflflfppiefjjf 
Opfemipj-flf^M? 1^ j/fif*rfrJS 

gfiaria^e jj?tf f jrefmrj?jJjo*r, j/flS 
JTrnJfffj?/rtss(ffffl. 

^pjPftJi? ffflmflft flsftjdft cam? 
Oe^ofe P5 WJJ^ We jJ^OO^pp c/ 
We 5FS9Sf JiT ^Vt'A H3i?ar^, Our cst {af}ti^s ir^e^fi j^nT^jf f^ose who 
mj*"^ j^; pur Ji/i/ 0.' fJ\os^ who tio 
flji^ respecl ths prapfifff thsf 

ivfrtf Jirp^Ofl Wfl^}t^Stp Dfts,It\9 ffees J^f M5j3wj>^ p^op^p frpm 
life fflSfff Fpmra*rpjWjs o/ ffie 

Ajlaff/f tf^yrj/ ffiasfi lioifi ilf^lr 
Mslfiitffajf Gf sfi ihB ii^fti ^j\d 

It's Off obfeuh^ff. 

100 y^^fs AUdf rfle MassacfB 
ffi ibs Scbifot gI S3^fa M^r/s 
lifi^fqut, AuiojiomGOS G/Mps 

(j^r Wsii^ ofih*^ f^offEif Wnfid! 

DENMARK 

On March 3. Iher? w^ rioling 
Hilslde Unodomsliuset a Icut^- 
nif)i}Iii(l.|]ut r^nntly Butcted. squal 
and scigp:i] centJir The area dI 
hHrtbrD was cc^mj^Qtcl^ ci>^rnfl> 
Aj ine sime if me, "Wj were mmg 
pl^cein |[i5irHi,irf^iri1 Freelcwn 
Cl^n^ridns RiotEFs ubed cars jhe] 
njbbrsJi bins lo (Hjild barrtcades 
^ Bel Fires «i Ehe streets One lire 
5j}rHd Eo a nearb/ fcimJeroarieri 
butwas [fu'^LdyiiiilingLJis^ieit Ira 
5Ciwidary BcrvDDi, Sha fbnijy and 
media rDDm ■^{ka ransacks and 
boDl^ ar^ ci?rii(hjCi?r5 w«re bumad 
Dn4he&lr^£l 7,'eifl l^5rchrti In rKponM lo 1^ 
-t'son J4id nuinerouE Eli Feats 
aoainjl Iheir vansH rn^C^naEs and 
pefSGfinei tue company has deatteO 
no( lo y^ort: ii ilie srtfi ^herelhe 
Ungdombhusetsrcod ac4:or(iiria to 
an announccmenl posted on ihe 
compary^ webnU. Ihatnicks h^ 
been parked m j Iocoti!skleol3<34 
''ansjJcrt&iTiaTio'lice 

Sine-: Liic UngdomsJiusfl was 
i^^icl^ caiher thl^ y^ar. ^olrianly 
actions and d«m4rBtral>i>n5 have 
bG^n I'.Did III vanoLfS ciho^atros^ 
Eump^AJldin N^vVfirh CjIv 

FRANCE 

When }iat£d rigliL-kvdn^t Sajkoz^ 
^s smim \f\ ^ French prBldem 
^n May I6. notm hM ihe $ErHE& 
^gaifl Ha W5S Npq j5£hcite jahh 
irier&^ki 5a man/. Bh*^] EhaE Mlp^ 
Ian iha n^ETie; ^n i^i y«^r{ iiot^ 
wrih hii mvEtif^rrt ag^ttfi r^Eri- 
'inuS /dulh Frpnch E^pS ^^d th^l 
ij9? people vr^re 3 rrejiEd pver|iH|lll 
ohep orou[ffiel"Fnili&nL3Fiafchi5(5" 
arnj mirrontyyoirthsffwnsubjrb^n 
ghettos ra^d aiFain^ttirs elcc^Km 
^^V cvenmp at loasE 730 cars and 
t-i^vcral schools had D«bfi set^flFe 
across EhecDLNHry Dozaisnlpigs 
r^ere injuffij ^nd nuodr^ds i?l 
pw^le v-"ere arrested 

GREECE 
The MoEnenlum Builds 

r^w ^ars Evt: A oroup of some 

50 riuDded rn^1ort^Cli&t$ Ihr^Vr 

$iri4jkB t^Qi^t^ and 1ir«^03k$ at 

C0P5 ililiomd ciFiEidf KotyMllOS 

Priso'i shorlhy h^ror^ nidnight 

Th^ gfoup ol S1IS- 

pecEed ^nardiists 

jhso rltrew leaflets 

demanding Ehe re- 

i\^&i' q1 an lijriatfr 

al tii^ i^rison lu 

~A]urth£LRa£iidBn- 

^rtes" also Biirt-^d 

1he;rtarwr|[ialHni; 

claim iPQ r«ponsi- 

biliEy lor ^0 arson 

attach on Eho offices 

ol Nev/ DeiPDcrac^' 

(ihe ruling partyi at 

Pfitr^lona AD^^mg 

Eo ^n anony^Eious 

phonault^anGws^ 

D^p^lr 1li^ ^nir 

yfliinsWKlarirvv-Ti. 

M3rM>5 TgourMSi 

ChnsiOsfomos 

Konloreviilishi? anfl 

^laiHc^e^i^iaiTtsanfl 

jlheHt3ylhest:]tc The r.ear daihr' ^itr^cks cci banks 
cop5i3l»fB arKlcopcjrs^wrciMrtHl 
Oil in ?DD6. conlli>LKd unabated 
Uirouflhoul sflf mp. puncHjated t-v 
an atlack by ^0 anarc^^sEs ^igamsl 
cops gu^rdpnp a LAO^ party 
rnentiei's hookstora The pjgs 
wafe bcalen vivDi Fnalal plpas and 
Ehdr helmels ami shields tali^n. 
Many q1 the i:ops In the detail 
ahaiidtjned ihtir po^t^. oVW$ 
Eieg^ed ri>r n^erc^ s^ydiig "wah^vo 
faitiitag^^nd hjdfTwti 0^04 pigs 
■frEFc -^ejinusi^ iftjureil. flne oi 
wi-pni lo^i his leelti 

Pjilio Jiationa ttfr^ oci^lpih] in" 
AUbfns. riiesHWniki, Hej3*irion_ 
Cn^fil?. L^rissa Lamia Ko^ani, 
Myljlmi and so on m MiiOanly to 
pnscfier^ DunngtiK occupations 
-convnumqirisccffcemjiMg tnesoclal 
role of pdsons. pnsooer e&suqs. and 
cc|MM>sn to Ihe transpoflalion of 
pnsoners in struggle wen? re^ and 
jlso songs -^ere iraihsntitled. 

In May, ttie govemEn^t annoi^hcM 
W^Pij \o ramp up »cvn[y in the 
lac* of TfpM(ei! attsck^ Prinia 
Minister Cosl3s Kafam^nlis or- 
flflred Public Orde: Umisler Vyron 
Pol>'dora5 Co increase anEi-lerror 
cooperation VnHhtUsGrfle* PoIkc's 
counlnr-ier^orisn ufiil lo reslara 
calm H Atfiers and spec-hcally 
bnng order Eo ihe txarcl^ nalgJ^ 
hortiootf. Mitich hai long been a 
slroi>ol-oldoEanarcliislJ5nOnad 
rec lenity sHFi a SfHEe of violent 
auacks. The onJei Wlowefla proc- 
i^nijlion Irom a grojp call mo 
th^r^selues Hex'olulionarvSlr^jggle 
rJafcming responsibiLify lor anal- 
tack on ^ poNce stalwn m April. T\^B prcclamaiion promised more 
violence jgamst [wJicelargEta- PO' 
Jlce saJd tlKV believe Ihe group i^ 
armed vnth missil^is automal^c 
^^i^apons. ana gri]Jia(k^ d^spiE^ 
lhn obvious a^S4]nce ot such iv^p^ 
C41S m any actions raport^d thu& 
lar. Th^priQS al$o Fdar they n^y b^ 
seeking wider ^upparl im-^ng 
sirktog (wchsrs. i3>niiaci ^^>rkf r^ 
ijvj lairT^eEs 

Polydoraf indicated hhs inTeresI 
in arming net police wrth f^aslK 
InjiliTls Fijllo^nfl lisjvy crflHsm 
leveled at n^ m>nislFV afteia spate 
o3 artacXs on police slaltons and 
g^ard pnsis by suspected anar- 
chists Three inortths of violeni 
sHdent pralests this year also red 
to crttjcism oE the police forc4. 
wh\ct\ isoverse^nih^ tii;iniiii5irv. 
Moving 10 ^dOupge:^ GrBckcapS 

M4Fe iS^UGd ^JUI>£ C^palh.H OJ ^r^Q 

bQ[];paint balls ^nd pl^tit t^ulht^- 
F^mt ttall^ m pncr^fmgly t^errto 
used lo ^ ioMi}\ indr^iduals at 
Hmon^if^^iOEi?: and other pui^hc 
galherings making il easier to 
flenlrfy thEm for tater atresT. 

Juna opene^F wJEh ifi^ arpe$l of 
Uiree youths ori suspFClofl ol ^- 
temptlng losej Shretoa muntclpal 
pDliCE car. Givu^ the efreclive- 
fioss or anaiciiist^ |o tacry oul 
acihonE unffltter^d. aui^iotiMa^ 
and h>f meflia rfli^eierf al the rare 
appreheA5^o^ Thferfectiveiiess 
ol 11^ police oEhceis involved in 
Ihee^ration sendsa sironp mee- 
sage to other eKiremlsl olemerrts 
b\jl praise lor the clampdown 
should not lead to relaxalion and it burns 
burns burns 

Tiie siruggi-? rnr puDiic^iar^iiv Is a 
perpecuai one "T^g grche^uspcrd^ 
are ^jnivGf&rty sLmJenis. ala:miny 
in3,ny M[;C3tJULfafitanafchi&ts only 
caflM rrWFi me 'somi ^na eco- 
romH: Iririqe gnxiDS" "lUrdwciFk 
ana cciDpN^ilon jh^rays Unng i^ 
suHs." sad Palydons. 

TiTfl Ffiveky was si^rely ihoff 
llvad; ^i£:>ir days SE^vcr ^rson 
aM^tVf w^re taiiduc[ed against 
Germai-ieial^a largess inflitifins 
and ThesHlonlly . The alf stki wsre 
bali^vEd tD De Ijnked lo ongoing 
protesEs jt ihe tiS summil in 
Gamiary In wliat appeared IoD« 
j coo^dlfultd plan, tliree largels 
w^Tf hit m Aliens In UiB spacfl 
o( iDminuleJ Au&cut t am. an 
explosive device nudeolcapripinQ 
ga^ canisters exploded und^r an 
^nipty school bcjs belongmq to 
the GreEh'tifirman f^cnooi m 
e55lern Ai^&n&. destf^ylrg me 
bus ard fl n^^r&y parked car 
Similar devmeswenl oK JtDupte 
qI mmutiis later a^ an Opel ^3eal&r- 
ship If the ^/e^t ol the city. Three 
car$ ^r^ dKt^oy^ in that blaze 
Mmijies l^Eer. an f xplosiot^ de- 
stroyed si:f cars at a MerttdflS-S*rE 
d^a^ership in norlhorn Ameiit 
tUbodv was hurt in me iiKideEil$. 
In The^^lonlkl. Taur German- 
f elated i^rgeu vjtr^ assailed 
whhm a 20-niinvte perl&d At 
about 1 am, a cish maclme oui- 
side a Gennan s j|xnnailLel sel firf - 
Twi? UflrcHhs-Bsnz dealerships 

OREEN ANARCHY »25 and 3 Uiele etednt^l floods 
showroom were allacked sijine 
Zi> mmut&s laler. Iliere ^ere no 
ir^juries m ^Eiy ^tfii^e Incidents 

(nsunetlionarv ictivily took ^ 
sfronger lurii whf n Jhtjul JO 
ma^kod youlhs v/ieldifiQ sledge- 
hammers and iron bars daniaQed 
lour ti^nks 3Mf a go-zemmenl car 
during bu^mK^ h{>urs m c^nlral 
Alhens pokssafl Oi^an-aftsifl^rKl 
light injunes from brr>h£n gl^^s 
Po&cfl said the attackers sctlfarftd 
a^alEtits d^aiKlir^g ihe release ol 
Greefc ^it^r^hr^E^ cJiarged or c^- 
^i[1M C(jf ^^rOus crtTHis. Ircfn pflson. 
Day lime alfacis are untommon. 
mahrg these JhM ^lon^ ^n ihe 
more concerrHHg lorauihorrfipj 

111 inri-Jurvfi. more man I^Oanar- 
^^hisls arrh^d aJ Diav^ Pns«i. at 
ei^ac^lr Ihe limfr mai th9 prison crs 
^reifi lhe yard. Co ht^liLa solidi^rjty 
flenKJCoTlmo BehreniJtirOrfl ferlul 
Gcrma r»y_ "Pmo was arresied on Ih^ 
JOtfi ffibriiaryanera conrerT orga- 
r^i^ed b}f GtLxTents in ihe Umversrty 
ol TiiesEaionLki iii soii^r^y ^ith 
tlwse accufefl lOf tak^ pan Irio 
smdent rials agamsl 3 pfopo^d 
education ihil Ihal shook Gre^ POr 
aJniti^ a year After Ihe conceit 
^m ^onc^n^oers tussled wiih 
pigs acEempbiig to cjoai the venue 
Timo vj^ brut^iiv arK5^i}<] In the 
late e\'ennig: aDegaligna s^sled he 
had taken part Liithfl pmleEtagdm^l 
[bfl police inlerlererra Theananihisl 
sokJarly Hr^.iviih iS3t|>Ace ncarl^y. aJmosl caised a pnsvi nol as ar^r- 
^hr^lf^nd prtsoner^ spent neady an 
liouf ^Oijtlriig potilical slogans 
PnMn gianb unade 10 hand* tte 
situation, Ie4:^ed thems^Lvaf up 
h^ng lor ihe demo lo end. 

A vid^ surl^ced m late June 
dM^c(lna a cop In cMiiral AihwB 
bealjng t-vo immi^r^nE^ detained 
as a palhs slalion on si^pjoon ol 
snatciiinfl a woman^ tin^Mbag 
Vhe tiVD were also lonned to zbp 
^hOin^hnthfi^K FourolHcer^. 
includ'^v] M^e prmnctcaplaki. w^e 
immecialely 5nSD6ii*d over m 
aflair A Irlth cflicer seen walking 
in and out ol tlw oEFice vjWre H>fl 
beallr^ took Etace v^ssubseqi^enD/ 
crarged lUrd.scQ'/eryoitlie video 
led Lo a luitMf rKurgencc m an- 
archisl M(rvrly. Whilfr an outcry 
Crom all camps courd be hfafd. 
spokesman Fvangelos Antonaroj 
atcused cdtHS ol Bie tort jre mgdent 
aor rMt^[sQ condamninga hlav 22 
arraci on a polt^eman by hooded 
youths Polvd-Jras had pr&vlously 
io3d his lorces thai m^y a« the 
'praetorian girard' bolstemtgCA^ 
llerf^mar^ madebylormer pnme 
minssler Const^ntme Milsolakis 
lelling [he pig-^.'vou are ine state " 

U> one expeclj mon^ttian verbal 
repirmar^ds despii* rlielorlc tu 
theH>ntfarv Tfiettad poIhM ceEprit 
m thi> riearly deadly bealmg ol 3 
CypiiQtstLidGnlin November 2D06 
^^s fufD^fiil^d lor 15 days ar^d 
t^n Iranslerr&d lavorably. h Jufr, day Irne altacl<5 or^ prcflii- 
nent L^^yeis boldty continued A 
group d 30 hooJed vtuti^ allocked 
me Greek Culcure Ministry head- 
4j4farier^ with petrol bombs shonly 
tfigroreiiJam Two ^ais were hunn. 
noinjiiries reponpfl. and noarrfflte 
made 

Tnree days later, anarchist; 
^lagtd parallel lilEs on banks in 
ditf&rent pans ol central Athew. 
^^oniinu^ng Similar atlaf#s made 
earlier in the w^k In advanee ol 
tlie trial ut acrused Dftftk ronQer, 
Vlarmis [ivmrmixis One oi me lai»l 
jitacks Vi3& against Hk branch ol 
Nali^nnl^ank th«slteoime?DCt& 
armed robbery I has Idd lo the 
bloody shootoiil and [JimllraWs' 
arrest Hooded assiilanls hurlacl 
stonfis. wood, artd paJhl al IM 
bnnk^ facade despdetlte unrlormad 
and piainciomfa ^ops sEatiotied 
ouis>deaiid wimm thf bait All lhe 
assailants eluded arresi 

Elsewhere hh me city, 3jw>lhflr 
group 01 sospected arta rchi^ts 
u$N Mofa^toij cocktails Co atlack 
mree Other banks. Again, t^ere 
were no iniu>ng^ m eithi>^ att^c^ 

In a related incidenl- arc-iu^ii '0 
people stormed Hie offices ol SpOf 
f M rj^dio ^acicin ^nd lon^^d ?ta(r 
Ici broaden bi a liv^ lO-mrnete 
slatement ei^pr^simg wlidarlly 
for Dimitfakis and another ^^ilM 
anarcfiist Vassilis Slergiou. 

A pr^ia^ntial decree redassrli^d 
attacks by $i^ ■ ^tyfad ananJiists as 
lerToiisfs "It has Wen decided ihai 
the antj-EerrorrsI unit vj:ii asjitmfl 
an active role in restricting th« 
aclivltles of anti-establiflinieni 
^lglJ«S^ a top-ranking pig staled. 
II 1^ e;cpact«d mat titis procedure 
^'ill produce vHhiabl^ mlormation 
relalett lo me iflentiCy anfl acWilies 
ol jjomesltc terronsl ^mups, IH 
said Tl;c nature ol teTrorism In 
Grgace has changed." according lo 
anothh^r s^ior police s^rcc. vifia 
mamlamed Iha 'oryanlicd groups 
ol anarchets ire a recruiting ground 
^or terrorsl5 wluJe Hieir griJiitiei 
ar* a source oi iunding tfor letror- 
i?in)/ Senior officers Irom 1h& 
Grtth Poiics foTM^ core opwatHns 
unil and il; ^i-ttrroitem unrt heb 
an emerQe^K^ ^rrimit lo discuss 
waysol prev^mg aflachs sucftas 
me recent Hrebombrrij ol the Cunure 
Winistr>' m E:<afchu3 antf auamst 
1M odic^s of Elhniki Insurance On 
S^grOu Avtinu^ 

Werethese m^ Witts successful? 
AtiihoFibes weiflltad <n pjflht away: Page^ "Wt appear 10 h^^r rPachPd 3 point 
y*er?gn3up5 ui 5a*-5ft^ snarrhisls 
ar? ^ Id TTiake middav f^xls m 
dc^nCQ^ji Alliens ^1h imptinily 
YKCerdayS attack i>r> ihe Nationar 
Bank branch [>n&ttincrs Slreettoak 
place ofiry ?4 hour^aller an urgent 
meeting oltlie GrMk police, whkti 
OBodHltiinn a iia*^ set t^' me^uKS 
to conihal ihe phi^nen^enQn ' 
Als4 In July, twenty poopre f^etf 

^narchicls ir iioodi and imrior- 
cycieMmeistJirew peinjlnjjntjs. 
$|iCk5 flttd stgne^ ^1 ncht jsolace 
FHhOHiJig j proira m^rt^ ly^ncan 
^rnm iQmrtlS ^nd human ngWz ac- 
Imist 5l^^fkfld by 9\e death of an 
AErfcai> Lm^nig ram m TT1e&$a^]fnk^ 
Police responflcd witlilear gasanfl 
lEie SL^pects. ill GiMk mllonal^. 
were released alter bEi^ig cturged 
wilh Cf^Ld^nit^ri^Du^Dodrily riarn^ 
and br^dchK of the p^ace 

Nigerian Immigrant To^y 
OnuQha. ?5. sull^red r^lal hsad 
iAjiiri«$ irt&r jumpmo ir[?m |he 
window W 3 caf^tflna v^er^ he had 
been selling piFatedCDs. Onuoha'a 
Pnends and relitl^s claimed he 
was Being chasad by undercover 
poire an en. 

Nrgena'a chsrye d'atr^lres in 
Greece a^ked the immigrant com- 
niunhy to avoid >/iDl£nce and <lay 
ffA^y imm anjr^hisl flroups hyiriQ 
toalU^ tlvntgelve Id Ihe prolels. 

he jlf Seplenbefra c«vi3s iniured 
'P aclasis al Ar<slQ4elio Unlversny 
a raw Flours aflei a keynote address 
by Qreitr Prime Mjni^[er Coittas 
Kamunlb slum prig lor upcdoii^ 

Karsm^rHi^' vr^ri 10 the city was 
mei Willi Che usual demonstra- 
tions by &,O0C^ union a.tid leftist 
groups nroteshng against Ihe 
gijvemrnents economic policies 
cl>al passed ^ilh&ul mcident 
H^}v^ver ^ojjs slationes outBule 
ihe umversjty were allac^ed wllb 
Nrebombs and pmiectlles by a 
group 4>r 30 p^opl^ hi^tdgii insiitt 
tha gf dund$ Af ^^silgr^ enisr^d 
i^niv^Tsity grojnds m pursvn. 
one ai Iti^m was hd m me i>ead 
bya 53infr5iioti?uiM Rtotpohce 
r^nror^emeiiis were subse^ueni^ 
wnl m and arrested one person. 
The pendmg electoral circus 
schedi^led on Seplember ]& was 
billed as "^ghlly contested" Hie 
lailhlol electorate situaled In^ 
caunliy crime ahead ol mtarna^ 
Uonal cnme 4aka foreign pollcyf 
as a hay lasije. according to pQlES- Eesides a l& perceni Nnciesse ir* 
robbery and bjrglanes. guerridlsi 
atlacksbad resur^ced. mos3 nota- 
bly Willi Ihe as5assjnjr-&n atrej^m 
agamsl a mimscer lasl y^ar and a 
grenade attack on IIk US Embassy- 
in January 

While bourgeois Greeks rushed 
to install alarm ^^ sterns aitd 
steel- rcifllcijced jettrity floors 
and pc^p^rM io voJCe Iheir liscon- 
tenc aL ihe b^llgl bo:^ anarchists 
continued to pursue cheirtfiscfln- 
lenl rnore direclly Banks and 
cer^ continued [o be torched ^vjth 
near daily Trefljency ''IlHire l5 
wide disconient among young 
j>eoj)le wtio are angry and want 
10 vent that anger ' ssEd Jmu^rslly 
ol Piraeus Proitsfi^r Vary E4^£ i 
security M^ ^^ reoner gov^m^ 
mwii Lonsuhan "Tht nun^Wr of 
ihi}$j>atia;k>will gor^inue ip n^" 

Lnnng up to lli«ir ^\^^, ib« re- 
elected party deuflgped plans to 
mcinil^H puDiro dftmonflrahcns Wa 
the IDIJiJh suireiHance cameras 
nulled jn ^004 as part ot a S M4 
bMlwn secuntv umbrelb for me 
Olyinpic Gn^nes A itgar obiecnon 
v^as launcniid by civil hb^ities 
groups, bul Ihe Gr^ek Supreme 
court uptiekf Ihe planalEiwnngtiop; 
to po^Llon clofied-artuil t^imr^ 
at public cpHieringS srvt Iq use ^rry 
jncmpirieipg vHjeotape to Jdenhly 
and prosecute those caught w Him 
commlninq cnmes Tlie democrats 
manlra of "tiK: greater gc-ad" was 
ecboed once again when Justce 
inlins^erSoiins Hala^ktsprccbmcd 
'Sodety musi wtiff\ pcr^CL-ial dala 
agalnsl tha tunoiits loi ihe widcf 
Ciommpnlly' Vhg l$!l E^O^IrLiOn 
parly, in I^Dic^ rornin benioaned 
Ihrs deveiopmeni whidi insulls 
liepersc*B3lilKflJesololiKns. Tins 
Ba severe blc^v ",0 our i-js&m system 
and the protectrop oi human nghts_' 

Poke slepjwd up pressure for 
access alter che Janizary grenade 
atlackonthe U S [nitiassy whei^ 
s4reel cameras reponedly iilnied 
thre4 pedplE liEit^g r^k^ls 

Of md-montliha 27-year-okl sludenl 
w^ apprehended and charged for 
al-eged mvohement jn a string ol 
recenl arson attacks by suspected 
ar^Ech^ The EJJS|Kl was charged 
under the strict ann-lerror^n^ 
laws passed jn 20UI and ionnally 
accuEfld of commnnig aci:>c< i^ ror- 
JEfn, pvllc^pation m a crmhnal 
g^<?up. ars4n. and po$S4$$^gn OT 
fixpiQsive^ irccitvicJ^ ihfposl^ 
grftdmle Sli/lenl Fks up lo^^ year^ m prison. Cops aaki the suspect 
allegedly took part In an arson 
altacfc on a Ihofsar^^rtattil belong- 
ing to a f ranch car dealership - 
m 9n appsr^nc sh-^ of sohd^nty 
HithyAuiiVs noting pn the suburbs 
flE Pjfis Al Ifljif live car^ were 
fl&mauei! The sludenl is also 
^^^£pe[:led ol mwlvemerit in at- 
lacks rn recer^l monlhs on a bank 
ATM and two Imcks owned by ihe 
slate power corporation police 
said An anarchrs j group cJaimefl 
responsibMily forllte ATMallack. 

DbHNv 2VSJn Greek ^r^rrhisls 
clci&«I Out thfl ytgjwUha s^ur^v of 
aU^ckf Oitth? slata and economic 
sy&l&ms. Ivro key elemenls ol 

civil^zahon's despised system 
Followirq the murde: ol an Inimh 
gram v^ilhout papers by a cop 
ouiside Amyntaion. a srrrali lowi> 
near Thessalomkh a nation -hv^d^ 
coordlnallon ot anar£hisi& a^d anli- 
authDrttartansacfod msolldaFrtylor 
ttieJmmlgrants During llieprole^E. 
palnl bcimt>s wer« thrti^vn on the 
D«iC4 jialion ill Arrryntaion 
Djv^ Ealer rn AJhers, Kfls repeal- 
^lyaltacieda 1500-person sirong 
anarohisL^anU-adlhonEar^n bk^c in 
anaclempcio separate (hern from 
r^OflO Dihei clen>n-nsir^iDrs - 
many w}H>lought Jiackwilh slones 
and sticks- panicvatnig t\t^ nafoo' 
wrde ^]rlke againsi 1^1^ ^tat^ A 
luxury cjr h^^L^ winOows bi^kifp 
and w» $at on lira along wrtb a 
a^k'i ATNT ^nd One of the many 
■Mjr-^iia™;n cameras- On one sireei 
c^fhs were ad^cked sr^c iwo per- 
sons Ihat were hanflciiiJed earlier 
mtiie day were freed Throughout 
the day. numerous ATl^sand sur- 
veillance cameras were destroyed, 
dozens of arrests reporled mostly 
f[>r misdemeanors mfhess^lonlFiii. 
dEmcnstrator^tixJiHla NT^Donalds, 
hrOk^ bank I'jirid 3 ivi. .nd hurv\ up 
pO^^r Supply boxfs t^r ^u rveill? nee 
c^m^ras. In uui, more Ih^n 
3D.(KKi people parlloipaled in tiK 
flemonslradons. 

By mid-nHftfL attacks included' a 
seccKKiatQcKirin sictfns. siick$ und 
molotov cQcktafc wfthin 24^hDUE$ 
against cop; slalion^d oul^idc 
Pasok (sx-riilln^ socially Ufty) 
4>liiceb llindentih^d L^rsoi^ set 
on Ijre J Car h^lt^nfling lo Svk^es 
munioipality white parked opposde 
10 the clly liall and close to the 
loDil police slelion Ari unknot*}} 
perswiromthe Anarchisl Core" 
ciaimed res|ronslfi«lity slalng of V3f;ge\}s BQti^t^\s jji J ^ tifk^jf 
^^oM.i^ftyiQ iJ^f ^iVreefoiTijjjfefi 
flpraffmed Sk the reprefjiw jJflf J 
iJTtf ffie ffjfe fl^d ooJ*" rerrtfrtsf 

f^ur cars betonflinotostartLil tm 
embassies ol Italy, funey and \i\^ 
Plidppne^ wor^dfSra^ by ■rq}n>- 
viSAde^plD-^e^tDn^huclei] OuloE 
gas i3m$t«rs flKording to police. 
Al ifasE ivvo pf Che cars dispiayeil 
diplor^nc license j^lalesard did not 
hy Tiahor.al ideriidical^on Hags fJo 
one Iws claimed respo^ibility lor 
tl:e actwns all of ^nicn look pi^ce 
in a 35-oiinule penod 

Cki DeontH ?4, ri « ~ ne'^-oiuiionary 
Muck Giou]>s ' claimed responsi- 
bility lor arsons i>ft secunfv vehNjes 
m Alliens 

pri¥3Xe ffif ar^ FjiPi?flffJ?f ^GfOUff 
4' lV3rrAej?JFirf " flffsdflif srferj 
tff sfrrrrJTff 9rr?ufljf fS vft^fcf^s 
tfsetf ri? mo^^y Jfj/rsr^fs This 
coropsfiy, span ffcia owfilt^g 
pri^ais prfswt h Am&rica add 
{f}fftafid iif j?[^/ ci?[^r^/rv cosfsit' 
fiyftfj Ihe i^offMpofl^titfffdctoT 
f^e jrew^fig jr^fr^^ fj*^ i^tp ffl 
secx^tityfft&f6isio^is f/p^f rrdE^df 
fAf sfrdjis. tio^aiug ihB hig 
irOJftSr jftdvrjTJj camerji. ulr^st- 
f(9Sif)g r;pe &ar?As' weuttb s/rtf 
ffv^nli/ig tfJK^e MWa^^ rarpefs 
jjorjrrfPirj^JTfl jn jfle rffcreffs^w jj?- 
cw^£0flfri7iflj?rf rejPWSj/flrr 

ffie /nesjiTflt tf^fff is cSesL 
Wheff xfff^liog Witt} f As rags ot 
j^rsir^enff lA^y csm^ bt iate, 
^kfffl /ft Jftefj flffjj^jlivarJ^/s Our 

Jj) dirr iTt^pr*$Cife^ ui?mr^dV7- 
SispniS DimifffliA^, Grp^^rp; 

T&^iSfBpBS. fT^j'JS ?f S ^0 m f 

iif p n i^i ff k'rrftflii J, kflflfi e Its 

prrjpne^ j/ rJre flei-jj/wf/ooflrf 
Org^(?lsaliD^ Wtf^emOe^ I7WjJ 
sr^ jTfl^j^ i'e/tf ujr^jj j sf^to oi 
fofjHfjT^sfjdii fJ j£ ad jftrdfl J?/ 
^fjdie^lr 10 JA* JttSirj^riffJ|^rrsi>J7- 
SrJ {fJ April, m^jry s^i wi?um lacs 
fOffifTE a/Ti^ r£ri7jfjJ7f frajiy/er?. 

A promising Qegmntng' The first 
reporleo allack jn ?GU8 was an 
arson 20 n>lnulGS a4ler niidnlgrLl 
at a subsidiary olCcmki Sank In 
Altiens. unldejLlillei] persons Paga29 SHmW/SUMMffi ^Ce ISSUE d«vi47& Itial e:tpiod4i]. 

Bfilrancs flDor Ananony- 
mDU& graup claimeiJ re- 
sponslDilit^ vts fi-insil 

so' Wff n^ ?p fl j^T^f ^™i^ 

Jfta^ JJT ^^e irir/ ce^^rf 

{trg^fijseti fG welcome 
Iht Mw yssf W6, bf 

MMh^ff tfiis jf^w jfwr, 
ITALY 

Frorn a mtssrve irom Chp 
^ J Twnio ■ 

ff fn^l waz C3rf\3d out 
coiTTftj/TiiM Argir £c?inpc^p. as^r^^ 

^/i7 co^npjjry snff "s[^Oi'^rs/tv 
Bssi}clal}fff: '£■; f/^s purpose {fi 

tssl$fs Ji7 rin? it^portili^n ai im^ 
f¥figf3irfs 

W.Haa p;?veJ 0' «ifrffjV«jiFS 

tfjprf asTibjeiff jourfejn JffMiif fti 
swppofl ffpe rrflJoWfffls ^r "ajsp- 
c^Vjwt "_ amowrfeiJ f^ai^s^Wely 

^rj;j J^'M If ch^r^ci^fia parts 
oi Jusi^ 's )^}ifeo co^rsspof^aMca 
twm pns^n and ht^ prevtowi l^at 

pajposes", 

Aftef pfaeiirff mtmrsptas e)fefy- 
unQsre fiji houses, cafs, cejflefs, 
pohiic pfaces sjitf aven io a 
^QTifpAas&ft'i Aagj aj^a ioslaWag 
to^f of ^TvatHanca cameras lio 
lli?oi of ^?^?^f 3f^d ^eot^fi, tfi 
leiapbUfte t«rl^flJ?tf fle^r rpirjTifif- 
(Hrj i:pfjj7ftpj:e ^^^fl.i^er tawe:s} &! 
a tost ef arar/jTa^ J?r/fJjcii7 fi^fljr our 

9f^rfi7£^ of 4 y&^n ^nff 4 
Wilf bt Sffn*ri^nfitfrf asf Jolf S. 

GREEH AHARCHY #25 
\ yoo gotia have ciiher a 
Ifyoi! re g^^^ .gocdirap, 

gonna bait 'j^" ^lotofiuck, 

them... ' ^".abigsuiprise, 
or a whole lolla ptission 
(iVa defecLve railoniiL lhou|hO- 

■^ (orany L-Oitiboof Eheabove) V. l^ditDr^; Ju^n vjs&siiJilanc^ to 1? 

yrcr^am^es withlerrori^l^ggra- 

Ir^niCal'^lr^inuniES 1 

Vfa ftosei;dfforo' l>fin(0 j^Mfl 
^j^r ifiat lala a closed i\M?r pr^ 
wjdflflfl iir?peJios fffa eecess of 
Jii^ft s a}fr}pai}}oos 

rjtJofjrdErbu Irr £dnrd30^afi:J^Jfls 
^[TtfalfiAfftaaplehsofidafity, flta 

com£i3fl/ooj^i7r^df ^0 jrpeMcJ^rf- 

Batogoa were etso jj7Pte/i iff fa 
fi^lil aJ lf\a mcitfa Jfpchfog off a 
o^hooftli^vjfia^alosisome i?asie 
i}^oslfiiss aSwavs masalaSf^ei tf 
YF\^J[jtf\^jfjffBi [! i-^f&tf^ appfO' 
pff^fe fa Jid/1^ d bjfifw^ faasfiag: 
"Tfif r"pff(Fnnj5Jfte5ia«^ 

Ui tally June. ten&ollinoL?[Ln:!s of 
p^^iii£[i^;^ imrcJiedTiirDLiOl) Rome 
as Qu^n vislled wiitt the Pope. 

riri^liCind; tli9 p^|>ul3r ^Quii&l das^ 
Imation Fi4f^ Navofij. itij&ksd. 
helmeled radicals in^vf rochs^ 
smoke bomb^, H^re^, d.^i ^ther 
prDjecnle^ al pq&as atiekopler 
holered D^^rli&ad. Several caps 
w«re reported loijreQ ^nd sik S7 w H/j/wwwvwtHe^^et^e^f^eee// siifpect^d WHsi^kflitinKPjstCHlv 

A lAcDo-T^y "5 rntnii^A] anil a tank 
^verealsti^arb[Jii(ir«j, 

OclotHf V GralTiCj railing ^gains^ 
f -^p« ^E]n4dic|. lnc[udmo oni: 
readme " Death Co Patnnoflr". v-^s 
loLrd on walls ii> Naples ahead ol 
a visi^ there bf ahe PonCiH laler m 
Oc5oJ)*r. A MurcE m llaly"? jah- 
lerrorisl pollnsakllhey susiiected 
ihe QrallTtJ was llie work o1 teltisl 
and Qfiarcli^C groups butwer&slill 
bftvft^ligating Antl-clerlc^l gMlTIti 
aoa^iist ;h& P-^ ^nd Ar^hti^^hop 
Aiqe^? Qajju^^co. If^d^rf 1^1? ll^ian 
eishopE Ctmlerence. appfl^ifld m 
several JlaFian cities ^n May afler 
BagnascQ made commenLs ^l 
an^red Che gjv communnv. 

Tmj days Delore llie scheduied 
visit Ifoni 'he E^aJer ol one of tlte 
^TiQ^tdedJvorganLzatqDns Inti^lo^ 
-llK CalTkAc Oiuicfi - s£tf-dKCfibfid 
an^TChi^ls^ured d^4 into Ronws 
Tr^j R>Lintapi4. lipm^nu me Mier 
m itie tounsi maonaE a briphi 
bioo4-red. Leaiaecshnamndtttt 
lounlain referred Co Bie Romafllin 
Fest 4n llio halian cai^Mak 'YPU 
wanted just ^ red carper wew^nl 
acllyentprety invernnlitKi' before 
denounclfig the eveni s l^-fniUion- 
4Uro [^TmilNon dcUar} ttndgat Thflv addflO. il "op- 

poMiev&r^liinB^i 
&&'rn oi 5^ruqole jt»^ 

he,il!hy violence" IhS 

oD|ecllve being ''lO 

t4jrn (ills pray and 

bourgeois society 
intd a triumph of 
r<>lcir" TM slateineJiL 
wa^ Sign ad FTW 
Afjonefiiiunsia ?d07- 
Fr^a paopJe ^v$ 
seized lat^r m i^a 
monih. wiU^ polica 
calling Ihem memtiefs 
Ql a grQup called 
"Co&pu'aj". ar aerO' 
n^rn wtilch sian* lor 
^Apainst nil niitlcai 
orfTer.'inrormal afta^ 
cmc lej^raliOft" "Ti^ 
investigation has led 
to tha complete dis- 
n^i^liogornnanan^ho- 
in$Ljrrpcl^->JraliSl cell." 
the pohce ^aifl pn a 
aalemeniMiflFailda- 
scnbed CoopTw a^ a 
grQup dedlodled 10 
"terrorism and the 
siibveislon (A dnno- 
Cratic trder" Active 
since 2003 die ^roup had C&JfflaiT 
reiconSibiliF-/ for ^pier bomlK «rit 
to Prooi. men president od [|}« Eurc^ 
pc^ Commission, to tiK president 
Ot t!w fuFopeai^ Central Barry and 
fflTiw Enf^mn unidn msbtiitions. 

USA 

Janraiy S st an Army recrupliot 
^1^1 lon IP Alliens (Georgia not 
Gfeo^:cJ. IWQ i:ars' tires were 
slaj^ied. ^narcfiy signs and post 
bf^\LA $iickH« mt^ stappcd lyawg 
Itia curtSide and somfione had ta ke*i 
Itie tinre to wrrle "b^Dy kil!«r ' and 
"murderer " This incident n^arte m& 
secofld tmetbat cars here had l»em 
vandalized, wit^ damages ^xceedn^ 
S£00. ^coirdff g lo police reports 

"Petty acts of vandalism are a 
l>:wrsubstilut{: for ongc^ng of^l- 
faEu>n arid s^reiegic campaigns* 
said DajTion Krana. wriii People 
Mighl. a loc?^ ^nti-w3r yroiip that 
IS still trying ^o get^IH^ie groL^nd 

'hmvsver, al leasl t^ mirM v3iv 
(bllsn slnws that Uwre are wopi« 
out Ihen ^^ dwik Urt opDn^n^^e 
response lo or>]ioing n^ass murder 
^aes ^ ivttle lanher tMn candleliQhl 
vigils, pfo^ftsl nurches and "ivarlin^ 
lor irwiwxt elation." he said 'And 
ijnite irdFifdy, I m 1I0L a£ all ^:t t^ hear 
OTiHRuter^' liras being slasfied * PagejO Trie tVfD ^^emh^l^ isolated 
incidenis Al Iht XKruiMng EtatiDi 
art \h$ 6nly renaming sights dI 
111? AMi-Vfar. cQuntar^j^cruliniEnt 
rmv^M kn AlhHis. after grouf>5 
&tJClL53 the AlhMS AnLi-Wa;Coali- 
bon dj^£i3Uii4] ana lewer lJcti(M^ 
h^ven'igrciMritcillllthE vuid 
T>n? iTO'/ciTiEnl ^jn& vef>' suHflM- 
ful in nidbihziR^ ^ugc numbers 
olpecplE/'said Krane. whow^s 
dfflllat«[]vjit!i ihsathEna Anti-Wsr 
UmHiofi b&lore ft di&solv^d. "All 
that success really Uiled to h^v^ 
miich im|Hcl ' 

b AfTtfh vandals irainc^d ajilh^^r 
stoBansalP over the Collier County 
Republican P.3r?v Ji^adtiiidrler^ln 
NapilES. Flonda -ThEyalso to^k^ll 
the red ^i[e ard blue dewradons 
that Aecof^^eiJ th& i]i>iroing ^nd 
burned Ehem in [he binldmo 5 rear 
parkmp lot Wotif nTMF flflpuDlLoan 
st^lTerssa^d tn^1 1lie bbJiiam^pn^d 
beeA taroeled by "^ndal^ 3t r^asl 
[hfee lirries m |h& p^si wu*k and 
arialf. 

Slogans wen palnled <f^ three 
sides ol ihe budding gnd on the 
sKlewalk Some ol Ihe 5^}q5rt5re3d 
^Denwcracv la^; "All wiv ij ih- 

1 xTi^T ^y■lor rapnallSW.' I^rsls."" 
"Sli>l> ^ubh ~ ~TlepiiJ4^1 With lr:iql 
brood" jTtd "If legality ^ualed 
m&ralrty, Bi^h w<Hirt H m lafl "" 
Clrch "A" anan^lwt syinboK and 
peace signs v;ere 9I50 p^ml^d 
oirtslde Hie oflwes- 

On Mey IS^ live member^ and 
volunteers afliiia-Ted wilh Kfln^J 
r^etual AJd. .3 Lawrence baSfd 
daas struggle ^/ran:lHs1 colledivt 
{oxncrwnfiers) wenllo Greensburg 
IQ a$stGl lornado victims Ttiey 
relpo^ 10 establish a ba^^l oper^- 
lr£4i^ for toreado reiiel e^l^ris 
KN1A assisled AmefiCorps, find 
me fclennomle DiMsler SflFwcfi 
Afier setlirvD up i^riip aLa iKal 
(arm. Diclinson Ctjicnly Stwrttft 
oHicefs lold tlie Qr(>Ltp 10 rapori 
10 the KiDV^ l>>uafv Enrflrgflncv 
Bespofise Oamm^ni! P-j:>! (0 retfii-;* 
olf^eial permri^sien tn cDnluiLt 

Two weni 10 Ihe CommtULj pnsL. 
while Ihr^a olNr^ w^t to me 

Cojniv Ci>iir1hoii^ to pick up 

we.1er ^ni| prOvi$i:^^ IhSing ^l^i^d 
by Ifie Rfld CrOJS 
i>^soc>n4DnFrantM itriyroup. 
asking fc^JderiEiiic^tion "'dVerfled 
10 check 10 £ef i( y4>u ^rc afliiiated 
vjithlhtanarehi^i^" oi'wi pig stated 
^Mftly tter&aP w. ifiey wereorJered 
1^ l^ave ^rd not rc:l4jrn Wher 
a^ked whv tliev weie being ordered 
1^ [«ave ^e city they weie told 
"YCHj're part ol a daflfleraus arwr- 
chl£t qi<^p inat v^iH only drain our 
^eciiffty resources.' he responded 
"■Are've b^en niDnitDring yo4fr 
vrtl}£fteajKle-iiails we know ^al 
hndoj agenda you have. E(an»& 
f^ulual Aid IS HOC welcome m thi& 
city, enj of story I know you are 
going ihrougn legitimate means !(► 
WQ^ in fhe cily. and you're story 
seems picture perfect but we 
^Qw vifto v^u are, and yoif'r^fiot 
allowed \\^ie ' 

The groi^u was escorted out Of 
Ui« {iiTy by f^^^l police v^hicM? 
w^ meir iiphts Slashing, and ^n 
]as*ou:sKlett>5aty "WewiUconimua 
to work m whalever capacify Wft 
i^an Intbear^^asarourxf the erfyllt^ 
we n^y sbll be allowed inlo. and 
pmv^ suppon to Ihose enteririg 
the tuy ReNel workers were 
baened from Greerisburg loday 
because of Iheir political b^\^ti 
^nd work agairtst oporessKm ar?d 
tyranr^icaJ state control." 

h JuVplTie Fted fi Anamtiist Actnn 
MLtvrixKk iRAAJJi an aulonorroHJS 
L«f[j£tconglDneial;:n cl anaxlnst 
^:^aClac^atfi ^r Torce r^ruibng 
oTiln In Reckvile UO 
f ram ^he^r commurimuf . 

jft ar^rjjTjjjfjflus cWJ ^ed flrifb 

ii^ms ro smssh iiQe sitii out Qfthff 
Air force rerfir^f/off cef?t2r j/t 

JTff WG e WJT JTff etf iff ffxf^l&t^ fhff 

A jrpj?irr ffdrr Ur ^r comjarfes 
ffffffT rr?e Bf^rf, flektfJi^JfPiT vf 
B^sl fMJJOi? fBORFRaBFj. ^f^fl 
U Je fa JJ yesf ^3^ 3 sf^il^r NMJ* 

ce^hr iG SHv^r Sprif^S CflnsWfl^ ■^rfjrt iff rto w flere /;r ffie heart itf 

s^uf^ sj) A0//0H; ^Tuy rJ^ ecfio 

fij^ [/^ Iff ^U JJ^sff 0c^f (Arre 
wfTG fiJjJjb flflJW fi/c* ?flem 
^^ie^ }t^0 cfcii^ r r^aJ/z^ we are 

^^ hM« can fvpjrj:? M/s etsptfa^I 
M€ff90()t0f3ii, 

Ho warhiflrfGss wsr. CGmmtf- 

iTSADOOftDHSfTUAnOfi- 

WeWlii8(iHmCiBi£i 

(ally HaUoween evflring In down- 
town ^anta Barbaia.CAmorelban 
5 1>! yourrj people staged a sitr^nse 
' party" shuttjr^a down c ne bseck of 
filale Sireel for an hour, handing 
out free lood and coslumes. and 
stioifling ihcir ^lpposrtKf^ la oomo- 
r^le America V/iuinganan:?iy1l3gs 
and chuitir^ "Wiiosestreel5?0ur 
s]reelsr demonstnlor^ weanip 
bandannas and cKlume^insrciiert 
M^ banners thai read. "Vpu arc 
now entering ah autimorncus 
zone." Proppmfl uf> Ibe banners 
were shopping ^arts 1ilt«d With 
comphmenrnr^' costume r"er-es 
and greats nke b^geSs -vookie^and 
hot dog iKjns. 

^Tiiey say thiJ i^pubht prop^y. 
but il dc^sn"! really belong to iiw 
public." saidni;4^}:aO»nK4l$tl^l 
Bryce Lagerquist "It Qal^ng^ to 
como^ions. Al least iof on& niQni 
we can laJie them back ' "Aiiftin a 
half how, oflicers m helmets end 
brandjshmg crowd-conlrol gea.r 
met Ihe paily gcer j 

After a btHe more iivan ^n boor, 
word ^irciH^tad 1^^ p'^iice ^^r^ 
takinp fth.otos d den.dn^Frators 
arrt were wailing m nW Tprmalicn 
The band packed up and p^dpl^ 
began to leave sc?tt^red report^ 
of crowOs '.valkm^ rhc sfrpyts and 
people jumpuig intD Ihi^ p^.lli^ ^ 
car^contiftieJ^tier ihe imi^i inci- 
dent, tnd ^4&» rapCrt^d fid ^rrsts 

Siaia Street w^^ left ii>oking hhi^ 
il schoolyard blatklgp willt <nK' 
sages wntten in c^alK. including 
-Kucuii::h for prasiftnt"' "Anai^" 
Free fflr oneffay." "Paranoia! "and 

S^vs PalesliFi^i" 

bi hiivcmber self-dCMriMfl anar- 
ch 15 ts faiso cOmprftnliS^Yi^ irl 
jSailimore. f^Q came i4^ether ^a 
help keep a linancialLy sifapped 
church m businKS. "ifJ a craty 
iiiTiepr^JiflCi." jaiflKateJlbaiifr. 
a member d1 j ^roup Of self- 
desciibed anaftlustiwho run Red EmmaR a nonpr^Fil j]^ok5l^re 
and cale ll>at had :'iilgrown Lheir 
eitrrent residence. K^attb ajid 
the other collecuve members had 
used ttie mam church spate in l^ 
past for largpr events, s^jfih a& a 
booh signmi; by Ralph Nadflf 
The corwjregaiion and coHecti'/e 
resciretl a ccmjensus ea^ly thft 
year 10 (orm a nonprofit orgafti- 
zalicfl ihal rents oui the spacaand 
usestl-e 'noney 11? WLjjpsy utihiy 
and renovation c^sts. Though 
KliaSib i& hesilam Id declare ?B^Q 
a bastion For the prcgrat&iva 
community, sh? hopes 11 wnl 
gr^wio $enje that puEpQ^fi Nitiie 
con^infl vfere websites: 

www-tAmbs^£hieUavQ 
www.9n^rcl^slU9Cl[cro5$.org Horth ftinerji:a« 

ftiiarchist 

poBftal Pisfliiers: 

Bill Ounne. A'ia?i^rOHb. 

Il4>:< U3^ID0f, Al^^lrr. CA 

^^JfJI. iVpllJ-4UEit4TlE4rP4n 

^EniizncrJ EO 90 >^^r^ iVhr 

l1hc aMcHtpKil IILiVT^fPMH i^r 

A pni^ntr lih 1^^- 

OjOT-gN-LulalDHd^-^M^^ii. 

N1 0B6Z^. AdJT^I-i^E nniL 
bt>Ll< I jhnLinri >*■! JUt ^c*vl ic^ 
Ipmc finq ir>mNilPi^|LJr^ ^l^idn 

Mike RjJSfiiah. i^or 

bniUuii.K^bkM?^. l^iHPrt. M. 
0] J I . Sm inp; tlnlcfnr ri^Nh^ 
a policr i-^r, tm^ <t^}*l. ¥ 4ctt ^f 

jn1i-f^iHvrrn4Mrni ^fajumy- 

llnlTLq^lq^P- 

Brjai McCanrtH ♦] 1057^-, 

i>^\\ ibO^ iutr ^1, S^lnB, 

tik ^^ilO. Bccinh? ]»^|Sli- 
iMy iciivc ■ivbilr »LT«in^ -■ 

liibm^M> lij r4^^5Ej -th^r rz\\n^ 
r^cihc ih^^ qirri'fihun^ 

Jerome W. Bey. --^^r^ 

Mice 1 i-ft-ii^Kis^^^ Hi^ 

.^,|jJijitfrMOfrJinj.W=Ml 

ihri^n'ir^ rJ|Li3 fiiiiihilrr hhI zUu 

^rtjptliiH>ttac1^^Ljn WlA^iitijS 

l^i^rat^ l^h^hr I'lhff^iL Page 31 SPRING/SUMMER ^ ISSUE lettin 
% :)y Dr. Peters' 

Cassandra Complex flSlli-jU^ v\%Ai\y orih ah? firmly CbiJ^bCjjJ in 
i\ dvil]^ nalily wc ^>dtcmcn[t,v MfCf nrnl 
ikf-iic In ut<Tlidi ihruugti inimcdnK K:|]mL jl 
\ic\\i^ iA bclkL'fh and t^chavLor^ underlie 
dfHFkfution'&rci^ eIuU imJcf^ IlKonSfccdIv and 
expcrtnUally 4kcckJiNl and Lcinvc^^ndM, ^'lH 
|>Ki'£iii ocfi-Nc^rubidLiJ^ fjoni acLunuif a ^ iM- 

hy Lk a.ick L5| JLHv m ton^nrtT^ jnilmrtalism. 
W aided cnbffn t^ Icn^'c b^'h^mJ iIk hu^^^ 
uF flbslractinn ^id HiL-dcitiary nVun ipulaCiufi 
Tht dkRhllu^miciJ begin ich reah/c ih^ \hc 
ffM^s of our L'fiRL^ onf inatcd in PalcoLiUile 
cavn Chf nascent ideology jnd ^p^Tciali/alinn 
whk^ti Jaid ihi^ iraek:; hv pLjjn^Liin KcLilnhm] 
LifhOiu-^toia ^ i?4u turbiinan LncHzLiog a1 die 
j^uh L>r h^E hn.\ ^dic^l "Only a poUums ihni 
LcrHHi^ Iflnjiiw^ -iikI tiin* ifid i^ chu» insn^n- 
iir> 10 (tic pnuL or ifJufK^J^HiHlfisN has in> 
[ivanjng ~'l . ^(kting Lo 0]i^ Innndr^ Ii4 nrrrricr- 
conDCftcd (^fifncB^ims n^n tv ^in hrtlinudalinf 
pj\KCfs dial L^LKtft litxTdliin ft>*.c4Hnl hulnflf n 
^1frct^ Ul fin pcnonah Ii^mzK LbiJt shD^^ ;j 
mvDipic mah]li4v 1D face rHjr DKHl jrh^ui^MfDncd 
Fears In a :^ri[ oTvihiant fcfu"^ dial confronl.'i 

hvill li>nl; |L| iJvJjCh ^LhJi<H^iLius9iON:^r ihchhiling 

ti^nlim] onkr vT^plirn^ US in aniric^i^LiEy- Hiunnjti[y\ a>rL5K:haLiini^^ UHvanh 4kaih hz& 
nfrWwuiC ^flVH^*iN *fw UirCKi^ dc a£^^ Often 
t.-HjnMtlCTV;l liy Mflrj:isL> und nnart^iiL^ w nw 
tc "i^Mtic tusc," J liibUviu^ir vtmI^^'s of d(^[ll 
ft^nruin £tvd mucti ligN on socuT ond ccoki^K^ 
tcndcnmic^ tivnt u^bdify dn: iron ^p ■>] lik' 
numbnnf conin^] Z4.'n koan^ air ErUc7pn:4cd v\¥ 
a sanely l^ ^'iJy^L hiA^^h^T^ du ^tory dIxhjI a 
man talking Ihintu^h a i^ild«ncu ii jl gnxJ 
tuning puinc tmr KhGnSdifig imniE: Li^Jit cm du 

holOpLl^li^ ^lLi9l-id tJlglladi J|]L1[1\ Ti »f [l>L fCLlf 

ritf nltJiqti. WItiJt iAhII 1 131^ ihi^ lh1.hlLMlllL.^.l>.lll^^ 
J UgcTHind hv^nt I^Tunlnfl Nin^n appnKKh^^ n 
cl]lT. Ilc^cTKting 1Itc uJilEnn [h ^incL tn: nu?^ 
anr4hcf h£n~l:«k^ aod a mmisc :ftiirt5 gm'^Fn^ 
onltic^mc ]ti IhiL' tli]L!k oJ u dilemma. 4hu m^n 
^(Kh a \^iEd "ntnixh tw rry on I Ik" vmr-tML^ U und 
prrclaLm.'^ it'i dclicioLi taEJc. The blocy qNui:41> 
■:nd? ^'idi lhi% aJTiTiiuLiOii ctf [rlc^sun; ^fub 
Mannf: ui lEie ul-vii^Ii:. 

AldwA^L .L 4.u3iii]^illy hihliK'od NLmdMZl cimkf 
tl3^-i? Lt[rtlnt»ylcO li> itiii m-nt'^ mtual mfinini 
1 Aj j't m im y tirtlMJr-rf K[]>dj ZJltviQfff coJifLufc* 
Ihiri i]n M^mrJfl-^t le^-fihfreftVfpf Je^ih L\a 
hiuhnEiu^il ^^^p(m^ dud ni^t^trs emotions cJ 
Jlighc in Ibc fof^' uf (bn^i? idli^^wing r^icci?^ 
diiTFival 2. [^ proM^ni-^Iti thi^iS [luioil- 
liiralL^ pnxkJnl icrrcv 3^ ^ ouiiiDJ ck^m^nl U^ 
E^hicidaLmg nol only amtj^zix^u^ kx^nn^. biri d)c 
cTucdynjunjL^ of sub]j.vLKm di jL jtc ^^lii^n ovir- 
IfHnLod hy rinulLccEua] ganf ^ ^tiLchLng |KU]flc 

Page 32 from adequately dciiJin^ wrltr Che 1^47 nf ileiif h. 
In a ^luuhar ^A> tununy Lklicr key ]nMjLUhiCv^ 
Lif 4:d^ i]L7.aiJL>n iLK^h as JidiTiruT^iy. paJnurch> and 
v.^, biunLiEi 4jk|]ri>hls .□¥ niL'j>ialK hcjicn inlo 
tdcnlilyin^^Aitt^ "cUCur^WiichlfnticaT" hasJifnf 

Piwmplin^flnJ^HrjdiitA^ iJlhc Vswm. Itfrpi*»( 
tt^ kcq? the .lIidti Jled cluLchLTTf Jlh ^ij^cl^K Hivlc 
of und, tfie^H: yhD\ and T^Lkinf b^jds ^i4 
LH^nttnE anc4dieti^ng poHKible Jȣilrf^ nvio 
pcrRTfnNin^ dulien MLc household pets, lit 
npjxvihULin [41 iliis ^Li>uJmg of rlanty+ dK ~i£cn 
ii\<7Ty ^H-ui ]>: ^bui aj; containing a sjgnjficaiil 
ks^rt ?]>om ^(bcnti^ K^^Lfom to iuifxndmg 
death [h^i fHrcJAte ^vlmral cmrn^^incnti 
pnvliinj: gs iLTWJnl^ inSrthWljhiy, CCrfttph3H« 
^irli p^hwer hNnJ L^-oli>|[ttft| JljuppCBfancc 
j^-H^tflled TAiUi ApsriCTs* >-i**i*inK for MaJ 
LvninuT>d nl tIjLut?. Ii ■» itiL' rtli^ i^f J?rc- 
groupthmi eonwrmh^nefisin tiK Zrn stc^lhOJ 
ullows fof a looji on die i^mbmvc nf ^di 
di^hgtit, a infTginf. \h ith the cirUi duL cndf Id 
deaUa hul dcc:^ uA pfcchKh: fublDtngcnprneTKC 
Orn: L^^^bld ca.-iht> fnu^ine Ih^ oChizr IradiEioiU 
uiujIJ \cU ihL'sK^, tcuj'^ j^ dic> on: C41 kecp- 
t\%^ IrttkKomiPi^H J varccro^'^ arrajd nf litvk^ond 
[i^rs^hr-^ rhc pyrajndd "nn^tun: of etvi- 

Sinw-SK^. ^n(h liEiflmiii flrtt-crriFnf ^ die ajKx* 
hi^ ^v^n ^nqple wc^f Id^idi^ cvidcnco cif hciw 
Inphh-ned TJviflbkfTt flppri>uth '"mlfloi^ t«a- 
tlma" hrtin^ behwk|jfver>' pwwjvej ohihTack inockm .-ulipLiLn'ri ^ikjkL IjjinL ifi ihc ^U^ry nf 
twundary lines antL pn^^mj ftjJUA chaL wdjIcI 
Iffip ibc Ztni iTiBii From ^king ^jrfiujT d pcnnH 
UinhJ^b dK bnd Rcoi^suni^lhtipHiTUiiCiLrihe 
K^[HiiiL Lif ihc piraniiiJ ■.■(^inmuni'^ fHilicNnXA 

41Dd L^fTiUl^ pMal ^'JKVJs ^-iiulcL ^li'fl <^i^ 

a£Liic[> hy Leililjt i:l»ilJrCJt hcdcinw atones rf 
pesliriii:^ and miliLirj' Wieiwdi^ ^'fi^hujis. lhc 

die i^^^l. (pix^^jn^ ma ^kih All QgiLnda Lm a\aJi: 
[1 Ircbnr^licavijn Oih i^^u^ el> compensate for 
"Qioicou'-t "Tw-A^cn iiTulcf our fo^fJ- tvc an; 
re hK Lain 4 ^> I J] LI in ]ij^i: 1^ lU). 
iri1>ePaLcoliltu^? penOd^^n »J:furai£ly be 

diacy^ ci;t^h^ual ]Ha1[b ^nd lack of drf iHu/Al 
vioLcicc, ilb hil'^ btHifl SLiLiJ by ntimcr^fjh 
anlhruj»]lD^i sC'Sn tine ^Oi^ld akso add ilul an 
^K^nccof dcalli lur wj:^ i ddlnins ^F^^ ^^ 
lhis^^> \'\tl\.t-c Enl}Kdl517dln^huEl:cC^4;fH1El^h:l 
Ibai prcitniiiJ ihn. nM; i>f alt-CEinflipashin^ 1ti^ 
jfid binJiT^ Fr't^l^- f^^f^ff^" ^i^i" ^ ^'^^1 ■^~^iE>*t-' 
nr mj]Li«r ycarF srtm !■> ^rt w li N-td in £ ^Lc uf 
fnjarkss K^li^v- Jame^ ^OOdbyn], ^Jiti Lived 
■A lib 4Fl^ H^:^^ liuntcr-patbcmy nF T^r^^Xuh^r 
FLKjmJ ikM tTT^Ij J ]iiL'k ^ bcl ji^r in the 4ifl[:rllltH 
IxH ^5c a ^ic^ j)Fd$4i|t 35. having natnralcaw^ 
wiEhnul hiiniEinj! in :rtipcm&Liiral facion us 
oflCP Kcun in n\i^uh} vjlln^ ^ nccfcti on 
tatmlnj- Some Hjd7Li([iij?lHiy learthikfiti ht^^ 
dkviduiF Ics4]1 bui iJierc arc fc^ ^r^K^ JilrVS. 
pn^tKnplinnh iflhws ilfld niuii^ aiiccial«J with 
Jc^lli- WcMrdhum reel"- UwiL ■* Il3ii><ii Ein^'jnnaj> 
pres^cirt i^kk ^^rKulcunJ influcn^^c Chr HAd^J 
wouh] pf^4qhl y <li^fJa^ ci'cn Ini Fear ami Ec>S 
nompCcHiiiy ^]^ tchavii^r j^iccmi rclaUJi^ Li] 
d<?aiJi. tL^aviig 1lK"ni 11; ■> cofltii non of ^im- 
p||[:it^ fc^H^mMing duU ol ui1d b^kn^ s. 

Tbc Q]^ L>f Canbcnxfi aic anoihcr iiv=^niciive 
Msnhplr ulp^ipk ^bii bavc bcc\% ablclo li:CEi 
adircci relaLiun>hlpTAHh dc^ih. uinKdi^jtizd by 
pc>i^t^sffkH;r> ulab^jng ^:]kal_^mt^tM^bl^sJs ffc- 
i:£dci1i> f^ L^i^jbT^non Hals men 3iht ^on^cn 
niso bA^'v ^-£xifniL^La]tfTfL-> widh Ilc^J domosllCAKd 
yil ih^f ^ Hj^fr "pnH^I LV7iidtk:r in rclaLitHn Iw 
tfcalh- BclUe <bt mimsirwii ^^fnivtliiaucn. these 
foragers weic Lauwn Ic* no| pfacLicin^. burial 
or ihc di^ecA^ed^ a cLcjir maniE^^l^ilion of 
ht4Jhwi$miH Jiee^-t=:ctibL-ailtjriJi^ rvftnvd 
OciZflj^KAalLy a ^rasS Jw w L>uld Ik puLJ«i dox^n 
OWf a d«d body artJ iIk grwi^ iw?iild move 
Ort Ui ibcir rbyihimc ^ca^onLiI R^vrnt^. Imuciefr 
Uttfi; wiiri-^ rt;p^5n^ [bar corpses ^ ^'w Jii^lu^l-^l 
by wild ac^inkjL'^ ^lun Lhe Bak4J speal: widi 
Eijn> Ai^nir'^nu vuriLU.-^ al>:>ui ibcse unL^nH^d. 
free people, ihc rt^itM^ muKC be jamnj to 
[be L^miMeiy huiiderN irtd tli3fc*i m^kcis 
"Wbdl yev'rc de^d^ vim^re de^ ar>d Lh^c's lbe 
«ihl ol you." nne Bakji sagouousL^ ^^s.4i 
SLmi4i^l>. [he N4^%JM a^'oid spefulaUn^ 4jtKHiC 
]ifc after di:4^(h V\Ctr response U> viltificni. 
mi£s.ionaneti ix Jiny i^ho cMini knowEcdge of the artcrLiTc i:< Cri SAy. "Hd* do yo*j Ijw^'.^ 
Ha^i >Tij died and b?en thcff^'^S. 

Tlu:^ la.SC foif nant ljcjij^ehji !*< iX f<X^ segiie 
fix 1^1^ ([h understand the "^Nle y^ dt^mic 
etian^E^^ Hitvm^cn^ jn dH Upptr Pulc^^lilhl^ lb41 
pnnvtik intpi^^rtl indk^adctf^ ot j^liitis ui human 
n:laUonibip& 'v^lh eirh rthcf anJ namic that 
liJIn^^ u^ L41 mitffe i.]^"arl5 Sir'O l^0^v tu3curail> 
kni^ni^d deaih fuir ^roiic NunLtflbi'iK m ilu^ 
Miildk Pthl^ihihic !qnr3drcaJJy Nificd [heir 
dc4idH 4in Invent ihai n>a( have been ibc JirJ 
aUempL-^ It* stVcr llJniM frOfP aniiikflt life and 
mnjatc a L-ultumI Tear vi cbHCh. IlK w\iy of 
ihe^ Os^euTTcneeRr hi?ft cycTh Cfthid hc ^ s^pP 
^ r^Nianee inibks I'Cf^ SJ^iaia U en mon fully 
in tiiYW NihUlin^ around -tO.OOU ycuf- i^i^h 
Balaiileu'-^ m I'pj^r Paicoliibi^ :in liuinnniL> 's 
RihUig 4itM*« [be "liffliUEMaftS of animahty", 
tiding LliL=: ""tangible l»J Ifeivtrtp ^L^ imafic^: 
o( th^ very animalUy fnhn wbi^h Lhc^ had 
CM^flpwl "^r IliC dkanian'^ Y^oya^e 1^^ Ihe tv^ i"nl 
deall "Ahh Tnj^n^ ch^^dnL'h uf di^mh rnr^M^gb 
ntnniiied arL pn>duct1on- ,\ povfor wa^ 
£ro wui£ jn the bonbi tynTboh.'d by o^fc^MHis 
unn:5.t bcrni ]n Ibe fnls vF tn^T^nudql ^v£^, 
liL»ddCf tH>ti^ d^ jl ihhE s«fudi^'e nlii-Al inlliictKf 
"mn^ ik«7C Oiily pfumulc Ihe acx-epl^nee ut 
ehange bul jL*^* prtrtnc« Its cieadnn "7. 

it l^ bere dial a ^^^l1 of pf* Hlmnetut^JLed 
t4jtti|K1ui^'4^ fe^iin^ ec nic»re ^ Lunlel^ L^ijtui^ 
pcticiw; mflWialMScnof idcolnEy caiti be sen* 
inpla^ nl d^d^^n^ifa nu|(v traitrition 4iih^y 
fran dhvrJIan^ hvh|Jc-]tnj |ip-hc TiioK Ji^^^lajftl 
a KLntLfi^bl^ lu'k ill iifU- 

i:ia|i^[|on and di^iuon -ol 

liiKv tcti^ ihe "ereoii^'e 

ci^phmon" nf llrC Upfmr 

PakolhLhje Mndem HornkH 

sapiCP^ h^erc already 

anaiomji^.dty ilevctopcd 

(cnft orthitv^-^iKt-, of yean 

hcJcfe ihiE pi^ntxl l1C^1hlLAml 

ileiTlopnienL, so twjlo^ jl 

4;tplanaiLoiK an: ju^ruhLy 

H-Jewed wnh ^kepljcis-in 

by some an±KO]i^i^. A 

k!H nuinELreani (bC^Ab^^ 

tioc ijnvifcmnientaliy d^^ 

Li:rnkir)i:^Lie>^ yet ei^Hjrat 

c^plunaiion iXfftferniiiii 

pow.-er ndnliOtf^ has been 

offered by Kulin aitJ SlitKr 

Tlteh ^ee Ih>t^ 'rcditLn- 

butaun ul CX^ir-Vr Ptsourcei 

jin the Uppur I^?ollthic| 

eanpTQvade . .social pf^^- 

dfit" ajid dHL ''imifcr suth -^i^rnlnifflH. il^trc may 

ha itvcf dK long term, j itn J hijwlil W h^tHj^fting 

in^irr ffTiC^eni i]rfajhlL!f at Kiim^Ming n^wrcti^ 

e^^n ^ben chc? H« Tot scarce in Ibe envimm- 

ment reliJi^-C W tt^trtJUMW demand.'^ fJesptle 

ibe eettnomical jni^on . ihr^ ink^ plausihL> 

aCJov^i^lis to see ho^ hfCEoaby i oold ba^ c ah>w 

fliyi imlidiiiod itNeit In cofijuntticw wllb T7Cl^r<u^ 

(fe^'^lupnKEiFS pL^ytn^ eci th^ Fe-in^ nf di^ii>L:d 

jKople&inlheiXi^e^'WKiaJ upheaval. 

pagers 
If division of luhjf and liicrar^hy prcHju^e^ 
divided SHjnrty and nli^iJed bndi^idunJ-^_ Ibe 
rituali':t]c rob of lIk 5hanun ii^ ad pniduEruDn 
All J ivhjfLctis ida^Logy con be >eCn as ii iA|h|£|uc 
fLum n| i:4iuiUefifif^ in the numenE iNl^'ni^dv^ 
bifiranJiic^ Otpfiwbly even -^iviinsj UJgiahCT 
widin iilreAdy fumwtL hwi^rcbies baied on 
cmerecnl nov-clly A^ulnirall) en=:hrinedcn- 
LT^iinifientnL placing J preminm OiMni>iHTJaiJc»n 
jrHl ^vij^ndity can mov'e dr^ilh x on'sni^OSFli^^f- 
an nHlludly etifTcrcnt dimcticf^ hnn^ing lu Lhc 
Joiefi^C ctirKHr-ptS of fs^. ^Ecrhfe. imnuitaJily^ 
increased burial riUes/co^tli^l^^iiiy m burial 
prfHxdures. aiKe^toi^, g\?d$i^ moral ily. |;rnu(h 
CH^SCtOUjntFj; focuKcd around alcttkr anit 
^W' of ^h^ tulkliil nbnvin^ us farll9n~ awly 
from niriurc j-nJ fMJL^^^ ecslisy. As Becter 
^lyly ^led, ''fTiT inon^y^i fear 4kj]b jjid tbe 
empikr >'ou are, the nwrr vou [V^ipk ^'our 
lA'orid with onuiipe^enl falbcr-'ri^ijr?^ CUe^- 
111,1^^^1 Itclpci^'' 9x Maicrial and iinniureFial 
i iihun.^ u-^lKrt m :*yrt*olic JV3aiic>ii^liiph ihai ^caL 
people off frtmnath OiIkTh a dcJtai of Efijs thai 
IS replaecd by anlag^imsiTl bciwttn li^hiLj 
AtTucitired kinship groups. Kelly prtclAinL^ lhe 
on^'^L^'^f *^^" ^^^^^ ^"^^ "^^^ develcpfrffnt^ 
ct FrVe^L^ii ^»upeobesjon based on cullur^l 
4.T>imrtlCls. "a iir llMlf JxifiB af*c™™:ni^n dwit 
KwUlraJtoiftOT-v^wirc-ifi^f^li^rii la.Sh|ee^■^ 
b.is ^h^^ foi^iied tbat 14x^1 spetuill^Ht^ion^^Ujld 
bftvc Jeiliih iiv:n^:Lsed ^lup ident[f[ca1ii^, Ah 
leadCry ol Ltf Fi ]fciaTtipul[Lie people fnr piirpo<¥? 
of llphUri^ Ik hci^ [luy are ihiI as easdy free In 
Icjvi' Miuuiji^n^ ihey find 
uTidtMriibk llh Jf Lbi$ 
seem^ o^-crlj spcodaivt 
SLhuitin^ prnnt^ NhuL llpi]l 
"clkL' ikumher ef burials 
kntrt^Tt m h;i«n|>i uiLfeises 
dr^mnlKariy in ihi^ U]T^r 
Paleoliib]e period, ^nd 
]^ar[jeu1ar1y in ils lalcr 
iW^iS, Some graves apjwar 
JiWrt dflbwaui rcEati-r-c h* 
oiher^. and il hA£ bcco »!£- 
Gcsicd ibBi the be^nnin^ 
of ^0<J^ diffen^ntiation 
can he found iLi thi^ 
liTne,"lJr fihitik idtniified 
lit '"indnHJUiil ir^i*|K4-„ 
khf creaJion oE nattondli 
relj^mus and anistic 
h^-roc: Ehe individual 
pl^^ne Ihv ^aj^ i^ A foQre- 
[hc ctcmrty im^lse-'lX 
^Vv^irWn concluded an 
hii stud> of Jeilh r*tfl[cd u^ fof agef\ dkat die 
jmtTHzdjate n.ium Liuntcr-F-jJtrviXE^. loeu^d on 
e l^k L*r Lime cnnsciou^ne^bL Uck of fo[Hl 
$10t-4^ ^md ^ minunum Elf uivestmenl in Joil^ 
laM]nf lUlif^i^ 4>i m eaJiuiiif Innf deU^ ^en.' 
pnx-iseh T-hanivlenf 1^ bj a Loinplne ab^iice 
nf '\^cfLr hbamais of ^vhSI^s. ithc^e lisI: 
l^ [fh adminisier or ixmlrol d?4tlh riin^l^-" 
C^mipk^ dcdih uka.h ahMKul a1 y^lh a^iOwulg 

SKtDlG/SUMMER ^03 ISSUE t4J rn ITOfl I y H Ui^ttn Qlcd ^l(h CC 01 ll K tN SlffTI HlfHio^ 

ujccc^sion of otfluc lioldizf^ and [rn^jMzny 
iaticnlanL-^ rnuciJ j^KiOiiM h^li^L Wej^hunt 
nlleJ clelajiv] r^um hunL^-jpiLbm:!? ^ho aic 
f^Ku^iaJ on the csjlc upfwitc of whal define* 
inaincdtiLii: t^'LiErci i^npli: 14 Bie^I r>4^'i^ ^l^o 
rwfp^ttiya^ ck ia^i NkiL iTn^nftlMlr rvlnni Tor- 
O^cr: iJtb^loy rnuch Ik^ fear tvin^ inTuLiirr 
l&:bn£ J] iJcstre to rcn>i]^^ DkinivlvL^ fn^n 

it IlLfiM^I Uuh L^hkilr^ J^HJ ^jiTiLlLkiHt 1^. 

Folios i]i^ wtiiii h lixfct^ uilPrJ n "Kvohritun 
nl a-'^inbab'' m Ihc Upfxr F^Ecnlitluc^ riiftbei 
In^cn^tfjf^l^on^ frf dc^Eh Tc^ rei^LcJ u\ 

CWUorA\ty -^anClF^nijJ tiiCrArChV in ih^ 
HhTdlrtJiic uppcar Tbc first ircmdcnrt iirt 
foLirvd in the Mci^liUim: dkre^zlly firceti^tn^ 
dae Nei^LLJai^. £c4:LVid&r^ hurtaJ:? SLj^^^i ^n 
irKrM^tin^nL-cJ^icw^hjtTshlp. SiaiUNirco -AbiiC 
OLCur^ CHvcrmuch oJ Em^ in tlie Ni^clitlur. 
Mi]nLtmenU wiLh rE^li^KU^ "iL^Hcjince ar^£ 

li|lnL>^^ SiiHuLlnlElrtiusly wkh Jtjir^^liuAlLSj 

ccuKiiii^'n. Xt t s^Jboh^k. jn i^^ly NeuJiihuc 
^CKTiccy^ the ^L;if1 of tusiory 3S cnllectiva 
nuRii^ ihfoush i4Tj^[cm1 Aiufwts bc|liu 
1^ t^l [>fi the aj)C^^E>T> r<7r»ddJ«butt- 
TiUnLs Lil ^-urliii 4?pmt"nts nrM\.Kly o^tf 
otlicri L6.Cju%in idenljflcd jl rcgimn wide 
cuilLiFai cxp^nsun of NcctUhiC Kod^rKiei 
rtfltaiiip *^ n*rvk Ji*.nnt"ri<fn ^i ihr heart of 
Ihc huinafi I nuf in^Lion hetx^ccn [ui abchX'e [ukI 
fl helnw. herwi?firi an ortw fii a divme ItKt, 
|Vr^nificd ^thI ch^minEiTitL anJ LhdC of an 
cvciyday hnmaQity ^^hci'ic iTiLcmal ^Hiving 
toward^ Ihis l^rfccL, LrjnwendenL txin^ n^y 
be jhycnbiYld/eJ hy 1]^ uprai^^k ann^ Cnf Uk 
$4ipj^hc^' f£ttindirtln«ny<arihc FpjfuditniJn 
lh« An:h Ji'i^k^ lunl nzLijrd [>rath tiilLCi em a 
well rc[)fc^enL£d rL>]e hn liic ^nfihutt^ of lIk 
Near r:a:^cem ^(le:%«&. Wild aniTiuilii mic 
T^u:Kd let don an enliJiwcd pervema of fear, 
"frfKn^ die "djvEnily j"^ "icf n on a lr^]ue]kkni 
plane ivhcfe Vcur^ an>[ ix^nflietK arL fv^iK'^. 
wbc^rc liic COpnptia»[ panihcr^ t^Come a 
a^TnC- -""uM^flnhf found in the Eankou^ stELluci 
4>r the ^^KJdi^'; in die domcitic spheie usirt^ 
aiunidU Tor ;i diii>ne 17^ 

Comrrtunii^iUJLHn ^kh the di^ine/dcecafied 
pttfToTTTH^ h%' relif kOLts 3 jUiorilie^ pta^cd 3 kc^ 
port m ^iwinjj MtCM^-cecmoiLihe ^pn bciuKfl 
pwplts and r*iUtJft in chir^ NcoliiJiic ihac vrouM 
onir Fh± OnhuTh-ird ^-^Ld^ [he hkc d^cidc^ and 
^l^tcA B Liu man qui |H a Ea Orwell Lhui 'Thookf. 
lo SQCtaJ riiuali, a]l RKdnhcr^ were ii^in^i^rnl- 
yd Iconic ucrt el^rirly Jii^^ lukniunul diun 
OLhgT«."lS. E*4ul5hcparJ wrofe dul hamanity 
"4.afne lo li%o more [UhJ moi~e wUh tu$ i>wn 
fabn^iLLhfhn^" Lhrn^uj^li dv^te^Lieanon £thd 
Spr^dms cirhilli iulEur^H^lcLUngourunhDaL 
conni'dion v^ith nalun^. InoEtonninf curagliL 
lieanig. t3.-^e and menlaldty lowmd^i d niof( 
rmdiLy j^acifr^d anacgde fri\L>f;iML- ie> pou^r. 
"Wluc hzmaitKcl ouCStdv his junKhcLioi-Lhe 
tJ4liemcR5 of wiFdneu rinlemaJ and cxlemal], 
dealh. and the my^iefK^ ^gfi^u/^h afd (ke^^- 
^yoiild fe ti*pft7-rt(*d hy \i\\ jjimou^ fn^ATS- . -" J9h 

GREEN MAJiarr *25 Aa BuidrillCHd ntJiclJs. 4.TifnniodjLc9 irom the 
OEibct JTinovc 'indetemiLnacy froin nanire ^and 
imn|.. ffmfjmwdjnihc- -^ivjlis^n^rmmaHrfihs 
en of J4ud(KUiin. ainajiij] fmr tfi^iif ntH Inl- 
ine n[ unjzoniiKxd. ."K^ die eflccts iKjn^ quite 
c1e^ in dk^ ua^ie^l IlFilImMi^'^ .liIlI dm^ li^*^ 
|L>|lr>itin^ Lh4]Ki-a^of Iwi^di^ince Itide K»ut«:s 
[mJ&lDvny abr^nding in Ihe aoeiefit worid. 
OuLi: suhMJjn^^ ^y urhan ho[ilude and 
ini]>er^nal mxii.i. chver^iCMi.-^ empiivs ^wn a 
fl^cially re^^i^ H±an.ii for inimnuky found 
in man J (ndinonSr cnotE prevalent Ey tbe 
Egyptian Jude4>-Chn:^tdan and QujKzu. which 
coniqnue [cv pitsh wiemifi^ f ro^tccit i&dii>- 
t^pEPlElS v^re ubsL'ssed with rcllgioui^t} 
dircuEcd pyiamid c^ntstruetinn and seleclive 
imnn^ilahLy ^or phaiaiilt^ jndeenatfi Eouef ^uce 
liLihCLionan<^ r\FluLhijr ij;^Ein]pl« i:^ Che Old 
~!fbflan)cin sLoiy of Ihi; lad Lidroduizing death 
into a woffdduE pre^utiu^ly i^niLI h^^^ f^[=^i nenl 
n-^ jtiinitinaj i,m\r UirlHunjnUy il^n hwj nni 
^Ci?ivJ. Th« tr\i\ii' ChrEhl][in-Lslnn]H: tHKhlwa 
» Lhu^ based on a rcprt^sion of ]ifc in fa^'or of 
n:^injng die inychbcal inutiunaJ^t^. a shrcud 
he hy Cliiti m kuiip pp^>li; ftK.ii>j^Ort jMflrtt- 
lioJif itiiL anf i'^il> inedkided b> ]7riH4s.21. 
^[UK^v]rtKd between JiK^-^1 :±nd Cfartfiiaidcy^ 
Pl3H>furthcfcdi|ii:4Lh-^ fnr ccmmv, lyina if>^ 
"botni bvii^ctn ifnnmrtftlny. pov^crand kn OWl- 
cdge.' 22. The bid fix the pti]|[hv]ptier'^ n^ 
lonile ^vosju^tLFied hy reference cinfn^lc fljzeni.^ 
lodui cccma]. ^mumtinM {he ptialosoplbCf 's t^^ 
]|L>|>? fhjr inHnnrt^thlj Ihron^h Lhi^ medbum i^f 
4he dihEeniinirfKt trraLiie In the Quncse ejnpire 
abi^nrtung large 'iu'ad^:! fin^mL^^ry anr^^nd [|v 
s.iinf cniu*. my ^£S llrecwipinally rHLwretricTiLcd. 
ijrkjn~}ii^u~ jnd ncm-dcath fearing iJcat and 
pf^:ULCs oJ ^LEifi££i und odber E^oi'iUdistHiifted 
inEin longevity cnlts cloiicly ued i^nh |Ik SiaK 
aid ohcdii^tice iv K li^i>j^ Ogui^ LTt Ih^pOit iVr 
4nin)ort[lhly.2^ 

Ju^L whca yau Uiinl: things couldn'l ^1 
y^onxz, nghcanum] dK dmo when dH Bmhrcn 
of tl*c Frt*? Spirit and ^imii^r pugp^TA-*n?*Tm^ 
sliljghL^r^ fof ohaLEi^ngint ili{] p^pii\ and gDvemmenlaJ Kyitcia-^ ba.-udoii aeeoimulatLng 
w^alLh ^ a fc-dtnectd fn^^in of iniin:incn[ 
imtncmaliiy ilnd fn^hCemn^ p^^^ants jnd 
adinlns into moni cjiiun^ to j^oid heJ]^ the 
latler 7^0LLcly nudged hy Dante'^ Jbc Dtvinc 
CL>n!iHl) ^titirtt in iht' 1 -t* ctrtiJr>'. tht i^ifin jfic 
reiOlut]on springs ttn kMMng ^'ath 4ill it's 
tcogoymen in nature need]nf, 4o Ek cxcnrjsed^ 
elimiiuied in IxifK^ of aehieving i~ealcaflhL> 
[ninbnnj]ity Wiih t1^ ^lew of h^UJC UK ^ 
vJLttk [L>[>; finely tun^d lUkI adjusled to the 
mochine's o?ry h^lum^ 1lic goal being Lo 
graaUy ^ruJMng hunauj^iviIJ/.a|iuD's life if 
nul nf.Nte ir iii^mcHri^l^iricerBal^liir-ilily 
^uprente, one 4.ould liLL an entire hbnry 
with dte fn?^ filled ideas: H^fvarinu:; imxlerii 
nia^l ^hul an;n't ilwj airj ici^miH* *bd 
edli^htPFlineihL p4iilO±^pherT. 11i« uSu^l 
J ^u&peets. Eueh a.% Bac^n and De^jjarte^H 
^ collude t>ve^ dH efntitne^ w ith later phtLo- 
M^phi^al jiiiRii:»rtalL2(f$ aerom widtf fiinge 
I rvTFi I K" LM[4Liili M IV'njamin Tninl: I in H i iJw 
anan.liht ^^lllLl^1CJC'JwL^ \ ^potcipenion 

fi^i^ fCaSL>n iWtii ll1^E]ll>-L^ OodwLp s^iv a 

"'poientLjl ummpijCeiH e oflJitmind OVtr 
Ixx^yVmuiCer, concLuding "In a wnrd, why 
may noi man he one day inunortal'^''^^ 
Fiflnlilm ew haftly ^Mniatn hiniwlf jn a 
ITRO lectcr jL^iit^ 'Th^ rapid im^^ttss cni« 
w]encc ni>\h maEse^. ^K'L"ahiimi my rcgreSting 
iun^Ei 1^^ ihat [ ui^ h^ni :^ $4>^n Jiasin^KH- 
^ibl« lo imagkHi dK heighl ti^ whicli nuy b4 
earned. In B dun^and yean, die power nf man 
ov^ malifr . all di^^^c:^ may hy siif^ nbcaiu 
be pfCVijrtt«di>rCuh:il not £>|i;rpdnf ev«Tl ih^E 
oLold ngCn and out lives [eii§lhencd aE plcj- 
sure "25. Dh Beniamin >eu lascol^ alwa>'^ 
i^'tnc: t(i tcq^HTfliTy Unjf hi^tmji infi^iat ^ive 
and gmndn^Li bo^ed up tL> a nspiraluf tcTilF 
eleraily while ^imulianeeLi^iy nbCitc^trng 
oiher ^p^^etes ^fwJ dtv L>ppiwtgrt| ly fcnr w^ild 
3tLU]i^Hi tr^vdijfn t guesh u'e '^hi'ulJ l>^ LhonUut . . 
But ua 1 1 bear a defiant i nice from the dqMh^ 
of mvagery rcfui^icig ihe lo:;^ of relaiional 
divcftitj- tn iiaiuft ific <t*cn*As«i child rtWrral- 
icy TLtlfiS "i^oTHrrVmsly'" piwluoid by indwSUyH 
the bfe e^poz^mieies of 75 ycais and countings 
ihefMund.-^ cif^akedon in^evp todoff 3f iHf . 
jnd ih? >>lnH]>hy L>f untullivaifid 4u|[>nonly. 
V^ho It M lapping at our ehamlKr dou^H Kanng 
|[diom4ofy wi^nluppm^ e^jKnmentcrs aod Lhc 
living dead ani>e]uir j^hLloj^pht^f-Jnunimif^ 
aiic>a^hwl in una^-CT^H^? Why n't; The Sd^-^ 
him^LlI fnjm Hurley h Brave Nc\s WcTfJ,^ Al 
the peak of eyberplay laud, co^'cnn^ most of 
dfec plajtet w^ $n n^Sorlc^ ^cr>cb Chf despair 
ihvTj; iJih^TLllj ym Icmm; vyi« j^tgi ng i^ifiSS 
futunMic ma^en. In a Nretischean poelK fur^H 
Hying to explain tQ the techmicmt^ Ihat a life 
of d^ngaf «tid fmedfrfn fcn jiaiun] tf A^irabkn 
Mluu|4i4 Ntc^nd r^LOrtv '>Hi're clriiittaitg ih« 
Tight Lo be iiuh[ipp>L Not lo mrnlion Ihe right 
lo grovf old and ugly and tmpotenl' the nght 
tQ have ^yj^i h^ aad izaikzef ^ du figbl to luiva 
irtftlJiilecneHi.ilr^njEhi rn K: l(Hjij ; i|w nftht 
Lo li^e in c-L^sUnL apprehensLon ot whiiL miiy Page 34 happen Ci>in^mvi\^: \\lc ni^l ti> CBtch 1>phnid: 
Jk f\B}tt ua he Eiirturcd b^ lln^■pi^katllc paiii-^ 
uri:vcr> kinJ." A lon« silence irruujn -frich Utt 

sav jjte repLyinf "1 J_lunsi chi'iti riH/' enJiJiji ^h ilh 
P^u^iqiihik MrMh] -vhm^i n^ hi> shrwUrr^^ rind 
s[u?a.-nLC3lty sa>irt^ "You're welcome 'M. 
TliC Sawiff'selrqueiiC ltmIet* (rffltah ^Icfim^'ts. 
rcxtnj rK'J pa^^3Lh9L^ ^tid ]^eedonk iJcIcha] 4in: 
ncp[ ^n i&{]Ja[cJ tesLam^ni !■> PlAEHrc ^nd 
tuilrtUitiiy. li-rtH tlinu^h nrndcmHy suftuFs 

- ivTEBiilBnc^ iIk kasi Li^CiisLr^^phc. an eonh 
ircpni^Tn & hutusc in Tuins^ h^ vl"^! ha~. . n"" fuid 
(inik'^teHhtiCv^iiJ i[HC4:eiifidh<Mai^c .:iJi 
cvhl dGnun (here [i> m jk^' cti i^ n i>t^3i i ilc iilw^>^ 
bHi^dk dovnlt" ^ Biiudnlkflnl dm^tsis. he alio 
rcJTinds Oe lliU indif etiL^b, and pm-imxfcni 
pKf4: cvcfy^hcfc ha^'c bi::cfi A'^u^in^'r^iotial 
social pr>£ir^N; vaiXNMIIon. nifdicirte. job 
securliyr ^ -iciim^fc cJiicfliiuii, hyj^k^nCn b^nh 
comruF Jntt iFlnnv OChtr diingh_" A sucL-c^riil 
InfccLion or FCHjpfc ^ilhltic ■\ ifIK of eonsef- 
vitioiPifld stcwrpfy" h^ hJirakd Li tLUbc fjt'S 
Ihal pci^lc "hml Iw bt inr«Ktt L>vcr5Dfl£r^iucifi 
forEhejniL^cnd uplKEicving Uidl [h?y "rKtnW 
il. faad LhiN hUlX^?^^ is fl^ cj.sertUjl a.-^iKCl fil 
t^ial cLom^Eiefllion aid culuniUhliur?. Tlifli 
ciiUrc i^mup-^ woold ha^-* prcfemal lo die ddC 
rLi1lifii~ d^^h ve IhcLr I i^ii ^ni4.[urc:j iHiniUil^iC^ 
hy ibe kmi^irt in w^i^nn W of nttniiciw, reabwi, 
z^crKe ajtd centmLiicd pOi^cplluS liJ^ been 
f0r^oL[4r). ^'o^pi awa^ under the uil^'h^tisiiI 
nwriil liwnltlic liUinn' vffLM^r^auoTL'T^. 

Daricl QuiriFi's ru^l t^hm^t- Hlh book ib 
rilled viv^it prob|em^4LC a^iiuir pi LL>n'< Lhfil 
could he :m essay of Hi ui^n. ln^Wrtj^cr, ihere 
tLTu Mipne pcisdJ^ttng inii£h[^ riJcred by l3w 
tclcpaUiie £(^rilLi Min1.>tf1 ^[vtnkleJ lliri^itt^h- 

niiC ihi^ CTU."l^t- SiH" ri1 1 L" iI|mN^>:ill" I^Han.ivl Speaks C^f (ein^^in^ 3^ a rearlcss life ^E)4rt 

alUwugh il ijrHjIJ jl'p^fS be "eur rjm la £[h 
bungry"3Hxan nluenec nf Irying Cuplact ihc 
^lujk'it-HjrldinhiiinanhMwkisal^H. reaLUit 
of |>Ti:-^lienued kle SiniiL4jrly Llcidc^cr 
urfnl Li:^ Loal^k'oil D^Man.Iha] ]H|JHla£JDgH 
fear tndueing ^rwip pav rholtiip^ ^cuieeahnR 
aLELf^niiCiCy, tn fav'or L>f Mitsein^ Uk rclaLioniil 
■^phcfc ft fxi-<lcFii:i; ^hi^rt v^i "'Lei dcaib he'" 
and rijvi;r[:i>jiic what Freud sah^ ii^ huindilil^ 
haviEiE paired "t^nSfol ^>^er the forecj. of 
nfiEtirc lo such ^n ci^icFii 1I13E i^iih ihchr tKip 
Ihcy T^fuld ba^t no difficulty in ejLLennirdl- 
|ii£ one anothci- Iq llic llfil Iti^n. Tbcy ktlfp^ 
lhi<. nnd ItCTKi: fomcR a larf:e patt vt their 
cunenL uniii^L. ihuir ilrtbappiftC-iS iu*J ihrir 
ntood ttf anxiety "ZT. Jcriiu Muir^ c^^i bilur 
hcii£ hednddi^n Ir^n* Cflnlraeimg ipalana, 
jit^ndnncd tu^^rebgioUE c4inL Lbat h'llvaiion 
liyiilClcmal hr-CAlVrdt^lb- -l-ifc aid dcadi 
were nciw underituctd \ih uipen^ 1^ d l^f^ 
cwink-p;lwinL^-l5fceMHuraL, wild pfoees^ wat- 
Lbc realiL} _ [h<i, bcJucr " NTuir mus^s thai 
"LiF'c ^ciFlS ncbLh[^r Inng nor^hurt, and wf 
tnke IK3 niiwelkcc^ ia»V« llnif Of m^haitc 
durn dfh 1h^ Irees arrd sisrrn. Tbc"^ iS UtK li^- 
4)iim../^r1v]t^i iMnimu Marti no, ]n IhchL^ 
ifadjcmn of HuxJcy's wviijc, it-r^i[c "Tlfct rfKikc 
boU u3 fi^Jir. J<]iiit«n:a1|Lm, fn^Htns me _" Mie 
poftjer^ "Wbj do we L'rar wildcnW^S"^ U M 
bceau^-il rak&iiwayoiirJLimimijfiiivCTallT' 
In a shrkdjiii; 1(fc rrtusJ w*^ tflfaicrs ^rd TV 
|LlnkkC^. 0i^t1mi<>n she jiiTinn.^ Ihal "I musi JrC 
nr vjiTicthin£ Jhd I pfefci Ji tew ^ft:ond^ eil 
temx 10 ^ ^L1^w deadi ortipm L. JlrlliiiC t^^h^ 
leads bf?f in wfum tier i^t^lf 10 (he wildcmt^hn 
VHflHunrif deeper and dix:p*_T v-nh cach Toniy. 
uiXen'wt^nJi^iinfi k-i^Jf \tb> she cverejme 
bficl^ 10 lhc dnjdge of fear and iMlhttIg m 
■^erwn^ Jq?n^i^HjnibflHscL^"dijat]orL Maybe 
En inipire HicTe^uricslndr^rO) iC^ NotQi: l^hlPl"^lp-^^pniTulhvi»rQ.cfimlaii^iia^ fuftt 

? /ilt*«^ nHK^C ON f«r or itiih la Pi jrfmnnalj 1^" 

guincrlv ]1MJ 

,1 E^ecrv l>Liv»d ThuccjUp HitJi^ 

4 ^kVH>i>Hirri e^juy in Miun£c BlL4.b, Dn\ft> imsvi fhr 

^ CTciliJiTBiTitylLLWi^i^ufrfSi'JUWff'T^TWflEHvWi 

7 I Imkti c\w^ in Strvci MiJjtfi- t'jmJiVrrv i« ^/piticu 
^ KulkuWil Scirtr^ c^sLjy jn Maltrai 

J2 ^klujlirn£4f4ii^Jn^LJheB 

|4^ Wo^t^m CRuy an BlncK 

13 Niwic ttirJ-fl>ivii T^ CSiTflJ fti-uTMiffmr- ^jwrfhf r 

Ptnpef^riW] IV f-Jrt^Kmtc'Symm t^CO^^r-H^^f^ 

ID Cvn?nt Aadbroftukc^ > U2Arn:?1kKj40 M 3^>t/ 

dDrri|4$|-UTl. ^I.K^i. 24Apr. 1990^ 

Lb laa HiXlifcr. /^ U^>fii\f\i't HUf- flntralraj^ Ar 

1 7 J^-L^uu Cjbvid- TV ffin^^i^CAfi and \ht 

IS liygffliinr fiuirwin- ^ftamWOi i™»ff^fjfv imJ 

19 I^L -SltqianU MiTurr jJm^ Mriu/rt^FJ 

^, Jnp FkiudnlbfJ, .^un^ii^ji Etc frjin^ umJ ftrtf^ 
2].T1pCBiL-4( 

^ ZyfinunE BuiEAatL M<}ttf^iT\. Imm^motiPf 4Arf 

^wynf-UKi cjtjj:? Ml] ivr nnihrup.f7[ikm^.r3i:IV 

^J WillijjTilpisJ^hin.fjiyajrrt*M-m™HrfiVtf^tfA«i-f 
JS, M^Lj-i TrjT^ljn, ^:7^ lute Ui^lu^ ■>! 

I? Iraii BiuiihTlfci SsttihJn" &rAi'*^^ HTiiif /J«j* 
2A r^laJiieP Quinn, ^d^qurr^ 

S^ HdA CJcinlfclorSct- Hw" /.^y h^ rtWJmif jf f>™r 
Page 35 SPREJG/3UMMER 'CQ ISSUE 


^A(i"r ^'^^^ 


fie kKVf tuat 
Jff3y ffian pwryrer 
War tick cf ^e5■;w^;^ tor 

ctixfiff^n c^ff^o 'c? fixture's j^ 

- he? FEfce eldBT 

t wrik" t<ic'sc ,^ bird's a^ (Jic ^I1^^ ^^ 

IriNHi taiii" fotv^l home Mv hnth^ 
girllwhus^ lunic^ whM bi: purpctscl> 
omiBtcJ fr^am [IUs hric^^;^p^]^h^^Jn^ jum 
^UIl^ LnLOELrelaLXtriJsli^l^rorttveevenmf. 

piinipi'J forkfs l^sl nij;h|4il WilrL [^uli^^if Lhc 

J'rce. yet ^1111 m^Lncuvi-T tJir^m^h Ihis ^^'orUl - ;i M\:\itm\k 
|L^ which ulrn^^^C ni^hudy i^ i^\i!mpl. JEz-hpili! |Vi>illii^iVc 
rhtrcth^ic^l L'xl4^hljhon^>. My hdjd IiujI'^h rhOM^ Jv MLtfTcd,. 
iiriiJ Lhn>j( Mjrjtetij Fn>ri> ^Mcrjiiev tlijL[ aliliijL mc tt^r ihi-'- 
UrM ifi^ie iii my hfc, nijyhc from ^o<ne LNftht: nL^d-TiALive 
^fusses \vhj4:h i^mw Etfi^uMil i^i^r lu>tiK <»r ilif priritEiriL^ 

GHEEN AHARCHY m T> {{^tt^struftbeoaff^geot 

Sfljffrs cjfl r^-ignff^ ftp 

-fl^jm. fijfly. Dw Jnnie-iticjCeiC Jiet ithicli In- 
cluJc^ the liTujblcv^mc lmhiHo 

t>f^lin^,HKUf^^f^^ runiiELvh: Ttil 

^L-L|Lni> [iJdj DL!\pile iny phy:^lc:;il 

iJI-^^NiilorLCi^ki4rl>jlMi iiii:hiiJo^^\hJLis^ 

Eloh iinJ Mirc jrmh iirHl b^tvl ih^m ulaiio^ 

Ci»F>Lpni^H^ k;mT^'in2^ ^rt^klnd Lire IIILIl: ^iili±)^ 

tliis i.^i my 4I0K- of'^tlKuJc jtKl Eiuioiiomy, 

wh£ii r u^m uihrv^ ituI M^mc niomL;nCs le^ r^^iJ. 

^T^rtSc, ufiJ n]i;cliljUc tin va^i4^u^ tliinpn Jl l±i my 

irtccrretll; r<ica.Hcdiv:rK»d,hA:jLiM;biCine3icifliiift:t«l 

jyj^Ki is fbll-un-liji^ wih i^nly mcimci^Liin iNhL^Jiani^Ltc^L linic 

IIP pjUM: cUhI rtdctl. Sl^l'(l inkcLiJv5i3]Uit4^(]rLbH:M:jrihimi^rtls 

Ti^i,^Ph4cmpl^ccthcJM{»nhla34]^Lli:jn^eif> my world ioiM4liui 

I totilJ Ph!^l;r hjve [jfcdicLi^lV tfii?cunlr;KHi;[u>4i> I I'sK-Crthc 

}ii\, tllchEJrJsllIp^. illlJlhe ama^in^JiC^^ ]|ILlr:4:n:jlun: irtmj 

|^^^^. tfi I stLicmpt io dc4:ivili-'V myst:ll *iiul help tmi^rc a Thisiidll new tcimc. Eoidiirii^tiinut^apj J ^^jm^ju-i M-i^jhui-L 
rvii^f'-'r-'r'-'''l -n£[iiTi^JitpW1i^rpn^ Icfu, ajiih*valcrrtatotlKrs^[intiBt 
|jiiw> niiliJl} iT>1er(^li\t M^j; rvf[?nilj. fiir hniF m^MULTii^^ JiMvpf^ 
fitiEhiaihiiihiit: Wbm [LiswnwiJ hk^\y, I Kcl-je™ \teL^rL^u^l> i>f^NmirtliL. 
iitiXiL^ui. jnJ irhaiBcLy L'unwjs. Thjt l^tt jniii^^y iv^ umiicnwA tcoV^' 
^nnhol inJLTL^hn^ aJ^iznluKP ami ^n^OliLWis- 3ftd [he twnh T^-a.-^ Llut 
iniiL^alujrdiix]- Buthcingfl pj|>a i^ -i Jt^^rLoryE nHjnity_ AlUnjUiili 1 
|ui4i ticwihii J J«n kmg-tLTin ivl,iini|Kliipi*ich my |uniKri\h-itlL^liuin 

I cncfiL^hia^Liijallx itun: nhiEJ 4isp«i (■< -^ my Ip^c^j. hih-Ei ItAd j mU ihuLc 
Ci:lifii:Lijiii|\jnioriforalwpiFl I J y«r^. livej w|ih mir«HHi5 people, 
.ulLLtij-rChaJmanv lijn j-icrm fnuiU^hii^ C nflnn tiwotmn a h\ pcrand 
t^sy^;^LlCl<; Jo^tJ. mjrw oflhcy: rcliim^rt^h ips pTq^rvJ HK liirihis vcr^' 
yniH^itt ^itic Wnlnvji F^canl^J1^^^^lu^d relifiLiws ^irnc^-^tJ. I fdc 

I I kL' I ^^\ Ktkrfih on ouf iJ[LiJ^Cn~ ^ t>intiiJj> i's&^'njn yi^ar> \0 [hc ^>' i^F 
iIl^ Se^Ic pdL-^ ^Looltur [uniuinf do} nFc^hilOnKd l^quTt^riUMi^ Whik 
sUvL■cs^tu1l^ H]^^l p1eiSLni;l> i.H][kih]ral mp. i rjnjspirinp. and WWO#TaiiB 
wifh Lii licts J ilchi^ui^h nuL al-fli^M^jilc xt^ hiirrH^niLnisl^l, I Iwf^ lypi- 

p[^ r^>mcnE¥ aurl ^iEualdont hchng Lilim^^t i^riJirly ooci^^^ |h>ihi 
wilhpti tiiit pn ]lit ]usi ^iK ciiL^Dlh^^ ni> cjli^Lc4>l~£ hdS mtEtCdlSy 
n^pnuncr^^ I^H-'ir ^^^ lo^lJ^Cf afc Tn> anLcntuins inJ ilcct^iDfl^ i^tJiK 
■nM L'fhjdnvcn, I afii hc^hunuig ]L> un Jei^unc] Jt fiffCfer CLjfin?ttJ43i1kH 
am^lhCT-ChrHPiL&hrtflL>4il>'P"ri> [ipfWiuclicdor!bc«i?tit'alMnCFliiint. 
^T1 J thp^ iKJpK lli« |Lt uiLdcrsc^uKf ikcpH^r i.\Hiiui1hij[iH ofi Upc wJv^lc 

rtiL^rc tsahugc JK*- hijcrli>n>y rtJfciy tlur Ihs allcfcJ my f^rccf^njofi 
jud H-qtii^rh «*: IDL- dilTurvrtJy n^ wijd- FStiCr redc^nnj] ^^>■ic^f u> ii 

jtitL£>4J£htliat ih a L:hVi]inL>a rcj^Cum ul ih^ iv]u> ^R^ cn JuKiaMicalK 

e:^'^l9l3Llll^ lj^h hi us^ ^d jrkJef imncs cffDCtS 
lalx JTitfr i tkj tint imkIi uv uc Hhy p^^TK^^nul 
adcnUlj rrtcli a^^^ ami Ixeofne iok^F^ llia-^ 
liCtFf jrirrN pnp?. Ni>. | ^hti to ircen^iiic 
my lifi: -^iLli her'* m 4 wa> wlueh iIIm' ^ 
Fnr ub Jjifid uC[ii'P\ irvliI^tJ) tn he uniiii ■_ 
jiid ]u:uELar tcing^ inlc^rullj ^OTtn44;K J ^Jtid 
h iially ifi^fxinajil eu e^duilticr. mihiTi^EhminE 

Jind ^^nailcflHf Wtlii we ore JU: ITKfhldUill^ III Ml JI^JLiptC- 

Hl-iiip j T^apa vllCf^ Hie ehaiKt to hie d child 
3gmiu rvETKmhmrf nid wrt^l^L^ .ifid karniii j 
anew c^^n dav. Ah Minh?nifc? ^5i^r ^iffeinl 
u^iVi a j^h&Ueally 4jbubiii: ponCC. I Itii^L 
oll^n fell Ihal id^ L]lii3dhuL>d W4t^ ^^n^kn 
Erotll tlhZ, d:^ ] miwd ChUl iKiL Ufl1y 4^n Ehij 
I'LisL (XfKntnec^ pjMpj^^lcd ^ti l10ldMll^~^ 
NitLULJCHis, Inu ^tso in LIk ah^cK-J piin-i 
\^\ild tkinduig Liihlht^: iifiy otbcr r^lalinn^lLip- 
li^JTi]! icaferul iK^ 1l> v icanously i^inak? » kjL 
hiii t^h diitn; kk uaLisf^fcw WLlli my diiU. I h^i f iHe ii|J|wmiitmy 1^> 
pn^ iItkL kiUTt lUWl CKIiene^LX ^h if lur Uic llrtt Lun^n yd ^ilIi du 
u i^lImp^ IIuJ cmriC' ^ec' AXfWFhmemg huiularulLaliunh ^nKii ili ll^nrlV 
' ir.Lpe^ "^^iiLltiin^ lliid i^^nis ^nUfving mid pi^u^bk e^ i:^ "^ itlXTi^ 
-iH^ J pjjM- Il |Li^ l1lflLlA^ el, \i\t uyCr iDi^re nhvinjb. I rwiHiL pnM 
LiJLUFinjntvs iinil villi iliLin^ | lij^ti hi> £>t:?rmiicw T^flyb. I laid: I be 
ihEikMottoeti anti l«m ^ tun hwi1u>I wi\\^k- lt lEBJgnficant bclbrenyd 
i^Tlh d™ fTcnfKlive II ftF* !ht4>aii^ vitfll duf iJbvc. [ cflfi liuly plijTn 
unrciLrmn^ 1^ itV^I c^[tCC^^[|4>rK, aimjvEiliEiiL pl]Ei!iLTiH i]f valur 
pliziiiii Tlii: iNunk-m ti, prWinlVJ^HC flftl ihe rmwnenti aikl jp lo lEw 
accijmutiiLnmore.^puncrKi.^il]Eii i^nt:? u^ t.Hu> W4i jm 'fiikj^nx^ dutl 
am BiKh J vital port ^H llw« i^n^nn^-^ liv l^ut lUi^cf in jrKKpfu^^blc- 
ri li. p\iic joy, and aho un irmiHarw K>prtttahi liiy b^v^ rjaefliTuniliJieQt 
ICh hei . Injt Lifje wlsicli ralhei rN jr hiims dL^^ n up^n i^L'- eiWH^ojap^i me 
Psge?7 tM In: ^iLjtiLJiLp- j^ ^ll iMiwii. Vhhile jx^ple Ic^'^ ci^urki.h'd Co h^T t'iKi 
aJ^iJXi i^Kfi QVfitKanngly aod Kith judge eikeH htt self" rrflriHi^LSiie^. 
I lyi^u'^H^ uelIi/j: eiQL> the n^rn: lA^tn^Jil or t«.hnic4J ^ "^jfj^cMH^t^^ :b 
inttiUiOn ih ^itir f»tfi9iiaf> guhlc .CKjr monoe^tioiL My punTxrliw: \^t 
nliUiofiK^ip u iikt iiLtr il^gtitnTf baud on her iniuhliun and L\pcrcnc^K. 
aiKlnjiirrcl Jlkit^t]^ nhvf l^p m Aoiit hoamiful way^ yy ith ^njr ^irl^ '4'^tk- 
nnwfi LtwdnrCmi:, M irt^eaLly *Ajppiwnvc i>r toniplJrTKnUry- OdKi\ 
inui'i: into l3ii: ii]^:^, ar>l ii far hcalihi^f CKp^rwi>ee iKgin^ (u devL'lup ^iif 
lKranki4hLr< in hiT hi?. lkif41iji ivc tm^peLzmi pro^iJe a bueshb ror^i 
diffcmiE kinJ^ilrtiilpLJ ^t^Cn lypL-aLly e^jKncDeL-J kn diih cjHun^ 

Jeaq Licdto]! \ Cofifmuru?! C^Tfw^t f whKb I re^-rtwrtl m iM^Jc tr:-! ■ 
LV£i! ;in IfLifKJ^ional tcntlha^ m> parti^rjind I }y^Ei rvwJ juSt priof CO h^i 
hihl^bFib ^rd^Alulc [ don't aprcc "A illi ccrt^n aifljctt^ iitlifli- iht^ii< 
^tiwicri^ kiudy iv^vk, du nuiin tdL'JUi run punlli^t whti mi^^h lM wI^I 
S4«rn\ lO^ fkiTo^n antintne Teelingb about parenling. r^L' [^iem^ 
COtK^ l£ ihai heaUby ncwN^m^ i^er unMarrLJ intc^ the len^lrral 
^iKtv i^iih all ihe anciLijuLLon of life alim^ ^ln aTivir'^Jral ■iNiTti>>ti 
^tHLiniuiui^ l.ie4iJi ifl 4L'uvit^MliL^i'Cinlii:ii£iiiii a"- dhz pliyMCjk i^^notjuit^l . 
idrtJ f^^cViti^j^'^ ftdua^nvnA ^nJ HLituraikvi h45^ on Uk nit^ of 
ci^pctUti^TTUfUU KtnkifKJ^ nofh-ei^jJi/cd buiiLiRi IkdV'c L'^penenorcl nh^r 
time. Stel5eritY-« thu Jotdh fcbtJt |i>lwEwnehfKli functioning and hcid±y 
part"- (1I ■L~4YnnHiniliCK, lUid AJ■^^> juE^n^^m ml^^ ^c]f-ermlHtnt, and hapfif 
I ndn'iJudl'n l\Ky nL^[un4 ih Mimliif EzmjL'^cih^e ih> w liii^h curiqiteics adqi4cd 
dunng it5 e^luu^^ ^ p^ l^F q llvuaf wortd S^mw of tJie^ clni^ni- 
t^1[IIwe^ antiaTTiw^-li^^^TA^pii* Si^m-il 'Vi.iiiifflr' or nn-l^mcjMn it jet 
4:onnktw^ i^ich the ru.^lN ol iOt*ch i>1"dfcC JomuuBE i:fci3titn: Inclnde 
CLmMantphy^iLMluunnL^Ciiin^liik^hhinpalK^atourdaik :ictniites 
fiteispbng lopethei, resptniJijyt M hxly stgniilin wcthouE jud£cnieiii or 
LnvnJidatiun m^uri'^lim^ KeLf-mnrJcnC^ Ihroufh apprceiati^^n and 
jnzeptanL-e as pan of+t Tiniyly nil J laf^ti 
«k:uI rat>fK. *pmiJmt b-s Fnik'li Eiflit a^ ^c ean 
liniTKJM.^ inUPCTKiignJ "Aiuld j iin.LiQiiiy m 
syniheliL ciivm^miMrTih k iiJid alli^pnj ^f- 
fCh>^r^.iliijn m^tiiKt^ [o Jcwlvp uniUlpL-ded 
1^ cninp mil yiHTier]TTHisl Cidiiilfledlyjhc nypd 
4linJLLilE. nnjH^ ]ikely doc lo lotk yf ii^p?rKii.-4 
^^ lib hahtei; and mr dome^tout^ iluliun [»* 
■K3FeE> '. faihef iheimllnw tng 1bcm lo dLM."L>v<'r 
fnitf ikoilk-j^l ^1^ Elt^r ^m n hi:4inikin.:^ol pbrASurr 
jbd pill I- Tlic^ 3:4 In e^viLnibl !■] 1he pacifWd. 
ihkdiHuLt, aninL.|a£|y :uiniulBtcd. and n^lh 
^[>atir43lkJ bailie^ tL^kciJ hn ptaypen^ Jind 
^ r>nn^ ilKnk<i.'Ki]« 10 ilcep hc^^ecn H.he^lul«i 
fa~£bn^\ Ovr bj^u ah EH aho^j ih^: lypcs ihJ 
b-iEttjin^n-n^hHrh r*pay ficei>tifitfof mtjeh oFllie 
early trallnlu^ ihiW rMJ ilVr-v^tip imo tite ItiEiji 
rK74m>iv_ iFL-^ziirnlre^. rEU?*n*Jiwiiei>ipt[RAii>is_ 
and ammto^ 1 di\ ummlln^: 1im i iFdi ^riuMrtuN^ ^ 
and rtfriuiTC diLfn hvnh v ipi^nir^u.'^^ 1 if self 
asHircdne^H tmbt, L^Onnu-'ben. Juki joy 4^E 
aunbine>- at iHjdh wi A ilanbcstitiliCtih 

^ hi k "M? hmv lo^ mi^ ti 111 tlvL-LiL-rifhKarkJhrmdih^^Finlei^'cneTTdiorut 
irib.d and e^nJi-hawd onrinainiLLl ]i ^ cnjf. eh ^x il^i^ itfej-iiiLt 10 V^h. tbeit 
iMiiu^b lo lie Jtgained Of eifwiimented Itis ^."o^K"^-^:1 1 if beiiij; 'partdLN" 
I ^t^^""^^^ ^^ ^ n^(v^ ^^ifirule de^^ir-^riKirr WTlhrnJl llx; juchi^TiL'LmJ ■ 
hjiFl^ap^ 1^ ^pn^i^^^kd ^ ma more toiler [r^c ^^CtMtic^ is tXttT^M(3^ 
I rii£a":Eip;£ \A^^t\, but iibradii-jIcnvLn^^Knialnt und iin^r^'hEhi u;i;iiir'^, 
il appviir^ Jilll^ulL, a^iii^n^^ [\phL^J]> j pnorpt). and ol Crmv^s <4h 
b^ ^dle I'rti^l'pni^f;- Ndw, r m niH u uuv4^lln^ pnimbEiTig "^ Piinhptr 
inf ^hJrVr. k^i ^iu wy^i'c hear me con^iJam ^"ul ihe i^K ut j kidv' 
^pKA.' al Utu 11^4:^^ Lif ih^- riiL-eJ Ilv nhxc bds' ^vockE^ips at Uk tw^I 
^'^^knncr. III [bmi. snn^tlanLj^ML-LidNEO he hiippemn^jr pan ol ^mc 
Uiing t jni4i-.omF^iniriH l^f. I ^^lll aOc;nipi eo eiHljbfWjE4: ^lEb oll^er^ 
whohavesiniilirdeNinAtOf m*]irJiHilAJone]aiid make il happen SPRING/SUMMER 'CQ ISSUE Whtnii}£]^f4^[|KL^VHfiD'.v£nt to bcfivcn hOfiwUiiF^B. WhhTti|^ring iS 
Jbr^WSt wbo l^k any ^crtn^Ui Gnjinhlbi^ ]s Fcv Ihwic ivho ^3^ COO 
slUp^i] CU li^i^ itiing:^ ctui \¥\d snivi:1in^ 1-^ for cbn^ ^owcrin^ ^^Lm- 
hrdrtcJ. I ^^C CO tv i^krfii; uf lJusc, dnJ ] hLili^ Lo bn^^F liK i^rvJk&S 
(fanDC critic piutnlf who nut^ ch1;m^clvc^ hnLo LIk pctpctual viLlJids 
|ollicnjldBriJTni'^ijniJrfiLanairt^y^crfl(|flf(herfiJldlciR fTTiii tttexms 

i^M^ 1vJJr> ^njMdrtHC* ^ftuf \Cif lTIT fl J^T^Jf JN^Ji'jpr hrfa^ ytuf ^t'£n wJJ 
nJ JOfcf PdHt^ cind rtttt ^J^tfrt ttS r^ H^/ch _YfNf^ irjv Ih^jj Hf HJrJfl'l 
^*^ haf»f} irt >VW/ fflN flr> JO J Wt>rhiJhJi? CJ^ fwdf Jii^J^r fttii^ hd+dV- 

jff^; Hwtf Jftr *^ HT'Jki ^ J^J ^i3t^ J^J ^ou 'wpj rr tf^' itf Cf*^' H^f^ 

co-pare^ a^r^ Wum^ iJ <rn ifrjUfbte ^fai& 
Syi^ny^it^ ^lock it up. rAir* ti^ p^^rpte 

' i1t4 C^U of [tii^ju perpetual s«apc£oaUn£ 

w^? f>A-?iiL« jiii^nL£, II was. lonK^lut (hi an 
KiiusUrurt lLjr]n> pflrti^cf and] tQTiQJKUvcr 
anwnd Ihe HjK-xjUurv* ■** sH>irtetifnc5. jnhahM_ 
MffLV, in 4lii^ IjILLc mral tuppn: I&wpI ^^ Ifvc 
kn. ihfK ofHZ pbnty oE kid'n. nind Tiiun^iijK 
flHworks of ^LJ[i[un fTinm FoLkL 4m v^nui^^ 
'IfiVcIf (from piTTiu-panum "Hipfwrt Lo fli inn^ 
info find iwm* to ptfly SJonpL anJ piLHip 
tiwfii; SJr-liwilinul This as Hzncflurafiin^ .\v\k\ 
despilt (ht uHcrt firmmvirp buiznzf^ inJ 
%rfiisdc5 or [lippiu suha Jti^ic aii£l a icnderKj 
(i>wafds ETundlcK pnn^ru^vu^^, lc»t Jhf icHim 
f^n tiwm? are u ntiTnt^r (»l you?i>: l-i^naEi^-^ 
(^ pVT oTvafiLKb Lar^r lotiLc^Jsj niL1iLiLiplinf 
ICh tive 4i oiitsi{l£ oT tSc dominanL rediLy a^ 
Iksi llKy C^ fL^piff ^^ i^£^^ f^^n and prorU/uif, ihiK wUlilh^it kkb. 
The nutt dim^h ^^^ncs for l^ have tvcn ihc Eodh FirMlish CtiJ^iJi 
md abOnJii^f s 4 wel]i ex^ofdiiirfi'i oFccunc]. 

Tlw nsHstzDca ia '"hTaxbn^'" Inijfl ifift IJ«p Ecologl^ wag no ihoiicj-. 

fi£^^ wi!KqDrti? fanuli^r^^nth LiK H«ll-1tKiUiinj$ nii^MlFUTfie iuIljk of 
IhOK w|>o w^i Lo make a poliLicaJ bUteim^nl uuC uf irtlcUcciU^Hy 
jtcijin^ i<^f^ithi[ LJLtin.->cK'<:s ErooKkiing wKaL m:^ c^'orw ^ TtaruF^Hy 
jiti '^pnjf 4r»l ^kl^l■l^- ajki jLHiginf. tho^ ^]iu chcKH^c i3t[^^ ib 
'^fft^ ittM iha^ k fl hugt fviijxiJaikin f]cc4)lcni paniHLlJLal ly ilcpimcfCTil 
on UKiYfl of iflteartll aj>J nnL> kcfrt a3ivc ihnwj^h (he Jrtiricriil 
lifc-suppivt ^^^jm of Uf^LV^ifldLiKLnal L ivili?atJ(Hi. Bnngtng ^ t'hhid 
Imf»llnh^x^IlJ^^lihup;4ccis*0|l. ™£iiL>cii>hc laLcn li^hUj- antf ono 
lOEj'hc ncf for moEJ jwopic hIC this pi^lcn m qii^- I ln>ft nh\J pL^lc 
don't havt kuL siKt wc cixild ^ n Iwie ^Ay Ti> ^fHJfltrng EUJfl6 into 
I|k wafofshanJcd out jJ CjUwIh: mas.-^ t^rn kktcbrif. ofo^urscj. t^jc ro 
[intan^ti a |iot^^^<^[| ^c ihaJ ?:4|<Li^ c^'cr^cKio to ^ oinplctcL^ ^ii^i^ vpOJi 
ogr^lvcs s^n^s sgtiKo^lut c^^unlrnntLJiOvc, thtI tu^ nKnCrOr^ prfin> 
dcprt^SnitL 4 1'fn not £4^ng tO]^ inlo a luog nuil uci uhy In.'COnlin^a 
funnt UF> Ntn' lIv$ c^un^^nr to being a Na^ deathcamp sohlia, for 
Ihju H» iny i4nti^ oE6<> '-J^^^ ■■! i^^i^ ^1 ^ "Thi/^ YhM ft\f ^Pf 
flreHlwrff"aiH3[hcW*mftiO ^/^^jk^tj /--Ur^-fjrjri pnijeot n^^ tcvF-cd iJi ^I^IL 
iMfcnl L«iic). I \«ll say, hcPAtiw, lli« iJfc "rftJical" 4rtivitwinicma]i^[ 
CfflH'd j^ ai l£a5:t ra[r[> ^upprirtiv? csm 3 bAby is bcati {COO IfiE^ ffpf afi 
aJ>oni4Ui T cnus^l. a[l]HMi^h Eain I1II not £c«ina let aciy oE cbcm uLt 
OW hidJown w (bo nvcr jnliL i tc^K^li licr K^w to ust ,i ._^B lh- ^■4^^^v■^>na 
ItT^ liair-_pOkFns pfir^fiChia of ihttr poti:ii1]at infanti^idal tcndcnL'ic^h 

ActLiaJly. th? nwn: ULn-^i^Mnline iVnCliCin Lo IfflVtH^ a b^ eaino fiom 
anafchisli. spcciHcally tlwK I wtnjldj-all thi^ ■■AnrtJrflfr^an>«rihts'■_ 
'^lCsc ar? ha^itoally fhajpk whM H^tujld Hl^v^ h^^n t Ljfponm^ jitpplts 
^vOflirtB ftO-i- hfrtir^ n wcuL tm ' gi^t llic job donL^"' fiiiJ CPn?y jn^r bean 
lOrtied Oft 10 Ctioiiuky ciz Batmun in coUcgc IT wot one Hiitil I 
dtciJed 10 "drop ™t" uncc 4i5aioJ Thftfi fotks ojuU never imngiru 
doln^ an^lliing tlial did ncri rc^-Ot-^ ^i^ic^Ly ground die "aooicliibt 
SMflc'" ^^twiicute che"'j_«npany''). Wilh^-ihsiiis. di-^^itisicm iMwrds^ 
ptnx-^r pi>*n[ pro^nlations, publicicions, tOtfilcroiKi?v navel citpcnsts- 
«CC, tficy afc in a -utr-rerercnUal cxi^H^nK llni k$ jJUK^t CDlirely 
c- d in pfi^ of ^kHSLS and CO Lite [Eve^^ rather thAfi ttibt^ ^i^t^F f^tnilic^ 
TIk niic:rc^\»|Hk artidc^hiifl seene^and hcingAsi^iic^nC plnyv' ^a ntim 
H, isa.tfaTHi'^ nmny tjniw, widi thcuji^ht^ <^f living j hfi: nytsi^of 
lh]-^onc whK^li indj Ltt^n^iJly isk4^ ^utiK- an jrt^hi ^t ^dL^il^ hc^wid v^o^. 
fojely explored and cjllcn ctplftrt^L (atihoufih u-^ually HibUy). 

AniRhy 1^ wmedlinp aNvc. nol discuHcd 
on ^cbsiCcs,jind larttil Piore|Kfiple a]L:nipl 
tt^ tjviiit-it wil] ncvCTby nslo^^fiL toaD>-one 
hut J few ob^^esia^t rcrJi_ Tlw fiVflt*eni 
lt-^ ki-ViVdncss [and at ctme^ clucJnsnc^ all 
chr hVniy itH hhjsiil jcyl iliaj Li apparent towinls 
tho^r v.^^ I1314 Lids and tl>o isids diem- 
v.^Iyc^. I llunl: ]H*>' be a b> product of tbtj 
miKlcm "lihOrtttJ" yomh and (hljty lo 
iort>-'^cmcllnnBSH ihOsO vnlin were raised 
IQ IhinL only ijbwH iheniiwli-ei and tbdr 
Tpteifii: plaeo in snciOEyS deranged 
itfhdl^a. Typjcdl^ missing is ^ny ku^ of 
c-udbOCLtOH or CLinunitcnrnt to any Mf^ 
of ^£>inmuiiiiy. tdhe. of famil>H ar>d lln^ 
^ib^cni:^'. i lr»4Eri;vCn th a eau'w f(M~ muih 
dihccjnnccnian wmIi e^eli oihcr, not 4o 
incn1]on £iiin]fiC^I Taalure of our pnqKLh 
and intenCKiD?. Tliis u: bCcomifi]r jnon and 
noiL .sppafcni to inc d-i my nJlaCionshtp 
\^iil lEi^ iLuj^hter and hi^fv ^rlh cdicr? in 
ber lEfe betomcs ^Iwrcr Cotng at kt nlmi* 
rcd[> SwfcPpgp^ dtf ^Uff^ n^cwoA^and 
iTiiLTi.LiiLi.n^r nuf tl^c^ 1^ hard lo conw by iFl A'ly dt^ip kvaj wiEhina 
■^^ L I ' Jli^ -Lwi^t^, ilie nuctcar faiuily hxF n myniJ ^f sij?njl1cant 
l^■^LK:^ -i-n Mi^U ^iio ne4^J to get into Ebo laundry list hCiCi mii^ of u": 
hui'H] bc^in cTi^Kpan^ at smee \vcl] hefive "ac resized Vr-c ^"ov iL^iVChi^s)- 
An urganic ■aUiinplh^'iUJi): h>fopCFi kindtvJ fiinaSy-hke t>*jndsfKis^ ort 
mimu[ dcEire^-^ 4ind ^ucd^sc^;1nsa Jt^^.tlchicr ahornaliVL-lolhe tumnl 
SOCiciat ^tJlJL1^Jre■^ and the ie*.Cwn.iiy sUb-CHllvTCS- O-F-erall . wKlioul 
lh«e deepi?nift£ of fdatjonstiip^, ctpstialJy i^ilh kidi. iistfiima.-^ if 
we ttiv kfl i9i a ^ub-oul1iiraJ CLjt-di>Mic. 

EaUlE, s«nc ucHjId a^k, "Wh^ hnn^ aeluld into tbts'^' i'au~ ntOugh. 
PcrtiajwKisaElinnncri^ hupv- Perha|Nj H 1-^ a scl H-^h dttiic for wjnw 
wmbtsrxo of mirmaHcy ifI ihfr \i^-C 1^ ^ucti despair Pertiapt it e^ on 
aitenipi \Ai bcJp LTcatc bcallb^^r hi^ninrr, -urf ooniiiitjnitjcs_ Pcifiaps ■«; 
h^vta grange feUib to lunk in lictic v^fm iniL\ isf ^yia^^l h t^ ^hoJK^ully 
pLjtj, Qut [ dbnLit h nuFL't^ an iihtin^li^^' nhE tli^n lialHIIsan ancient 
dc$ii%OWth4iC^noth£nioralizedorin1clleaiialaj^aiit^4y "A^hntevei 
(Ik rfo^rt iv TC^$K?<i^ It has beofi "^cI tn mr^icfi. ^nd I j-m pvainn ^vir 
inloil fully 5i^r<]£K ^11 ibe jo^ ihe bnn^L and ]Kn:p<^c1i^^^ she $liafcs, 
abe is Iwlpng pnu |t> jjn^i^iicKj? prtjng my ibtl tojcllicr niTw NcfkiP^ 
ivnjlinjitoinovea^^> IrtNO clw sySKni flrlcavine ai a ^ajJ^i pace willi 
nioro wonJs then action, hul insLcUtL v^wtAdOusly Jetai^hinB as wc Ir-F-c. 
Oi d piUiiHcal level- dns me-in^s n^^nn^ utH ^■>^S ro prL>viie a.^ much 
|(W uun*vl^'*^MS we tofi jnd taki n£ ir^punMhilKy kir cjOr lii^s lofedicr 

it^tll >^^ I il I II - a^ 1 1 i/l-hI h.lC^Lige XS fMH.'Slbtc. 

TTk ^^-ojld -ft^ li^-c in is 4,tmip1flely unsaiisfaetor^, yet ^"c are Iwn: 
noiv. soa^wcdetocb, bopcliilly wtp pA&iKUVh^ ibroufh it ihc twsJ wc 
Lan, balai>ein£ ea[ni eonlcmpUncn mixid i^lih tnfunaied rage and 
]ivi iij; m die nrnment A.s we gnw, tnjr rnlol^i; w itb iJfcc "real w orld" 
ix>iN become nkon: dJfiiculL and confusjng. tiiM WFtbfi l^c^Lihier ba.ie 
HI led wicb ^If-eonfidcnee and ItiouEbtruInc^ devclopln; Ti^ui rc- 
Inlion'^hips of IiUkc, hofUfJy, and passion^ ire ^^d CMbt ^£4 seary^ GREEN ANARCHY #25 Page 33 pIem bCH^stiSi^ Li k te$^ hamfh:^ hui (K^^auH M js Jiol a.-^ ccicii|»iinilcd 
uich c^LJ ¥ivi?li^^ ifiitrmi dcffiLifls ind ft^fz? llui ivtuoh niusl bi: 
u^nfrtHKiaJ irTin h; cI^we; jTtJm a plw< of scrtn([l» and tlariiy, mhcr 
[hanurcOffCHuufi. i:onqKnsai]i^. sNThl pntttaJ ]?Kse4Ci^r 

^t, i.^'c arc only bicginning IbiK ad^^ntifrcn and it's not «3I pcmbci. 
Ql^CQon [ht vcT^c fif cidiau^ELon iifiiJ rcE;jlflr1v needing [nput anidc 
[hpi^ ■oti[2\ih f^iitci hndti^n^aMc Ixfofc^ nay life, bE hma^ feels ^is 
[hCiU|£b 1C 9$ aK^ 13^11^4 Biii iJii$ 1^ ^ oxieii^vo [nui^iuftti jnd a tLm« I0 

ItlTtl 3IkI RfrfiyniiiC b&.^ Wl (kSfn:> relWilia l^ Chii JICVt SLUtBCHUl, 

but in EkCl a rrdlii^^EiHjn L>r [h? CrlrtTt^i n^ ^hf i^h-in^c^l^HC'^ii^qn^fid 
thai si^iilinf 4JI Qiound lis>. It can b« Un^^h Hkj^Ii. Jind ^clf-dovtn 
iTAD At ll^TH^-^ m'CF^bclin^ tsfxciaEly wtirn iTcmtcn^pfcjitfcn^ Itic FiKivy 
rca]it> itiat the \ itaJ marc fof ajiintlier life Ibl for Itii'n bnri imnmnil. in 
Qur \k3Dd^ Bu1 rememtcfifif thut il ls rwnl lui^ihcnf tluu miLlJi^ru upon 
miLLiort^ L>f people ha^e not e^penenced bclbre and billions jpinn 
b|Jii>ni LJt rtlu It r4>rctfnk^ [uvh: 4l:Hh.% nukes l4 IcssagfoiDg AJn^^eiher, 
dfi^iif ihe avinvheLiTiin£L> dreary ivality fAcing tbe worlds our girl 
is. UIKEoLhti(Cill>p in a nhnch bc^ift hnunciinn Lbfii I was tn hct [Lf.t 
linCv-itbElKintAnM l^iTCMS. livprtAprta^^ih|L±wli^[^it4|ih;4X-^y!tWi.CiC> 

Tlicrcjue loo many flS|>KE% uruur li^^s lli^l gel qur^liuncd and 
analyzed and Ji^ed ^ a pan^nt to e^|ves.i here llhat's where fuEure 
^rUeulaled medilationb dwcEE^ Ec is ah up fmr qucsbinndng^ [is we 
c^jKniDem wtdi ways to Il^'c ai! free beings. Ho\^ nki \^'e na^ i££tc the 
$tt^ Iwewe^ii nunurc and cuniror Huih dch we k€« siuiaLi^ed and 
pcrliap? anrtnie usi^ti^ i>f Bencii:r cncenna nhto che rcl^ifljiship'^ 
HO^ [hi^-GS«C0n^-cE4sc^1ai.chir^a^tti^iAe, ofi^-nntaM^ay'^ 
How do i^e dibccn cr lin^itJcsh pools df pELEEcncc^ y^ ^11 noE b« [ulien 
Mvantflgc oP ETow can "^e enprets ooncE^'es mote tiwrcHj^ti]y'_' 

TIk firti EiFTK ohr jifl was aw^y fpvpin bar rmma for ait HixitrHifid 
pi:r4(L^badftrcusFil(»KrNL^chfli.^l^Ei'c|iadaji nNcnundingly 
InFj'vd L-oTliKCtlAn Tivm lh« momcnE [ koCw s^< v:^pSk4 [0 1H? I^it- 
^ijlumn nFtcmoon I cvuj^lrl bcf slipj:«ry fi^ body Ihjr^i btr inunul 
rn^tcnrd! realm Dij4 i[ i"^ bcr ouma I incEin s!k <Anyc Ironh her, but 
hri|Hful1y ] Jcm'c need tci tell yalti^l Anywa> itiat Mrnt ni^ht dwa> 
fn>ffl htr mwra |rt *bay t fivf nwwlis oU) she o^ed mcAt of the m jhln 
refw-ln^^n^ ald^ti^ ^nicznc, rinc^^z nHh^ Ci m^ E^dKEi^; iLt eon^kmem^ 
ind hnmrtinwi U fclE Uk*; shcTAii^insulrttl &y ihc^cf^ prtscn^- of he* 
seemiDgli tioi^ l^trnKr^ooO bi»U> papa. fituJIV- A^ hwn E>f puuk 
far boUi of us, she Jigru^ thid Euf tktw, ^i:ii«dnllCHhdpWTfh. iJ^L 
WLlh, tiopefull) enjuy wiUih ind an>ltunf else IbEit nutisUpOUr livtt 
widk, eAch L>dicr ^}ielijldmethlsin«]i:ing jnd^iEcnMooh ItsEupped 
my hreacb and my hean. I ^i]entl> responded i^ith my FeeLing^ 
IcupreSSCd <iU[wxLAl|y oa my faet and ^Uti earej^^). and W[± under- 
slood. :iorw of unr Jcq^SE wnmivine^CLons ^r fur Isyf-nd ^w^vd^. 
beyond the EymholK . flrtil ttlc rwiHy ifinan.Jt'^ini^ l>;)(iniJjA^filiiiiJniin 
SofiKtinx^ fvi^ pil dEEkP^ ;qt i'3L h 04b?r. ftnd iiiXqai ?>^ h LjEhC3 iiMtiL^M-- 
wln inllnrtely c are fcT Ukh oLher. rins ]s "^liuf I ilnvr luf m d 4hvji| ^ 
connected relBliofi-Utip 

B«Of[lin^ a Pa[La1^ nciv^ nic dfa^ii^aUy cinurloa ]ireoraelivit> 

jnd<JTK rcM.it^^ nw^ I mrnLrSlilfil> (^ cmr cLirt<i tirvnrnM.^iievi_ WTiIIl^ 
iheoreUu^l exploralicm and Ln1ico] -irKil^ "^1^ lol my lilc nnd th^' t«I chI 
the world) 3% and wil] ronlinuc tohe aHignkriEizDtdnd hl^I ^ iHop^imjnt 
cri my Isfe^ I have less and les:^ patience for dicEDric^ ^*np(y wonk, and 
OKnial nuaLfhaLioQ OncriE nf what pas.-vs for onarchtst discojnwl 
Talk 4Ln'[ ^bi[ Tlie real deal en m ibe a^cion^ whal we ac'tuall) do. I'd 
raibcf ETmV^ V huN^c^d nhi:^iake\^ fu^k up >hn ^dilT-LrLnr ffuiia "fiict 
shiE up'' "fllW* U ts unpwpowly self-dirmtd), and leant from Ibc 
pfixeMdifftcly. ihin sliircHJiiJslpfinj i^and lalkm^ jhoui n whjit 
liErpaUcs me by. Li^m^ES;4n jCl. i>04 AH hT^j. Thi-^ srr^kn^S HvC DLOr^ 
lod oforec^efy mumml I ^pcPiJ linn^ with m^ lllEl^ tnrl. SIl^^L^ 
Fu^y if we are passi h~ely Of Ja£JI> sjKLlaUn^ LlJc. She shou Ilh w3nL 
lofull) embrace, tmmer^c, jmimole, JirKf CT^ateL and bnng me anEo il 
all fun on^ now! There Eb no dress rchoiusal or tdiled E~e^ritLnf Of courscn diis is aJwa^ the cjisen but it hccooKS nwrc apporenl 

fvery d3% as a pan:iii. Jf T had a gmjK f-nr^CI Lhe UmE^ I /Jirw^'A/ ah^KiE 
4§om£ s^mKEhhng^ [ \h ^uld he ei^maLLy dmnk. Ifl had afmmof ^ugir 
foTCVi^ Cony^jsJtJon I wa^ in ih^ii wcnc iHiwbej~e iind had linleernLi 

praCliC3t¥*(utJ^-<iwlrlhClFl*d|qheiJL-tLnna-S0rlljp hft is rtfueUMd 

CD llviEi^l [Ik ■Misii.^Tij^nird itvd pta> ^i^lM jni ll^^^vfl|||Ely|l>|>4^^LlK 
FOHlh (kitiiJIs tif pfca^ure rn t^pcnencv lor hI chiAt^ofA"d tiijr Jrtam. 
Dreams aie made of Ihe nicst> and dyii4iinii. del4uN not jjcune 
perfectly desired and idKulatcd cx^ueslIc vuion. So I'll ut mlb 
my LllEkofie in i^ fanien sharnf forlbe Frnt ti me the smel I of a npe 
stiu wherry ^ ordip our [i»e^jn acold fL>reht creok. and te[l heruanesot 
dhe wan^mn whodi^ftrcy Ihe mccoJ nann^ters. A nd ina^heai Ehecnd 
of|hL±ddy '.tl^L wt LTt aU j)oo[Hd E^^ and ^£ u sL<q^iii£ lun|i| ^'$ 
AJinleokk'^d«LlJs h^ own d^SEinciP^-^ cc^fflnte^Ea^). I M\n may 

Ji-yiU-SS Ehii nCcdlLi1r_|nsLTn.l Ih.; dall^EtfiL rtlrtlcl of Shilly^E^ c>Ver J 

^^HKbre^L 4jn^ e^'cnLiJiiJ^i ^irM ^ro^iaid ii^ Ip^lpirt^ j:ail oin dm»ihi.T ifAue 
uE Ihe majfjizint 


Aj; a > ear of ]^ Jl^hiH^iJ posses. I fend niy^lf even more E^nf/o^sed eri 
Ifiisuenundi^LUMEu^iN^n, wrapping rri^ ^^tf up funhej- 1 n liEt, j^hl ie 
hu^^ ffl^ ^^^ f^' ^i" 4:rAwUtit. w^lkpng. serKchm^i climbinSn 
£ri>w|n(. l^iitbinf. ciy^nj, c^i^lorsng, rui^nfl»t, i^lkin^. »nd 
cmb^ctrtj-.-fflod^ to kamaiitte:<|^rienct..-rFiHcb iiwing for all 
4^r itt,.,[uid s4 mUi;ll slilliO t^ufiA down. Irslhclxfinnlir^of ngr^at 
adveniureH one ai^lujiJiznl from Ihv pnifuundly bEmple ^md mohL 
beautifully ordiiury occiirTcnf'eA En the worlds ■ ■ 

.„Uf^ givirifi birfh la, and }iitrttiritfgi ftew life^ 
Page?^ SFim^G/SUiiMESi 'CS ISSUE 
~tfbxij[Liir;'jirA 
SUV^s Slil Under Attack 

April 2. Woadland. CA: 

Nine i^rua trucks and SUV& w«'e 
Oelaced [^ siiSoecfW ^o-^andate. 
A Witness r^p^ned seeing iwo 
nijles and q^ i&mslf vrtu? ap- 
peared 10 De Ifi their late tEens. 
apr:LV painlmg carj m the af^ 
w^lh the iffllflrs ^f If ^" 

July, Wastiinpton. DC: 

Accordicig lu Itoi reports, a Hum- 
imr "on a narrow, l^ly slre^l In 
NorihwesI Ws^hinglon (DC) 
where iToyota] Pjius hytind cars 
and Volvos are the mm" was 
flealfoyflfl m July Two nigsKe^! 
men im>>: a Dal to every wjndow. 
3 knile tQ Mch SS-rnc^ li^* :ir^d 
scratched mto l^e body- "FOR 
THE ENVIRON-" 

One believer m m^f ktt adjusl- 
i^ents lc» d^t^rmine the nghlness 
ol a pi^ducln caM ihls a hale 
crime "What i1 ihai Hummer H2 
SUV had been 5 church, syna- 
gogue or mosque? Headline: 
"Ccf^orenaiion Gets Angry 
Messe^e Vandals BreaV Win- 
dows Slash P^s and Carve In 
anfliiti-Reli5iDUsWcife"f0hrt0'| 

GREEN AHARCHY #25 ^lKll1Dugnfo1 
somebody vanOfliiung ii never 
ero&sed n^ mind," sajd Gar^Kt 
Groifls. 32 who live& WJth hi& 
motherlnsft upscareDCnEJgh- 
bOJhMd ' I've k^nd o\ been In 
5*ock". G wvk's mother said she 
Is "ad lor Iter 30^ bECAuse he Jms 
wanted A Humnii^r ^or a wl^ite. 
Groves said li« wanted im car in 
pari OeCiuse [re is sEarllnfl i 
company. Washington Sports- 
War^eiing, llul is^mage-based". 
representing clienis mjcEi as ine- 
Wasliinglyi^R^dSliici? pla^Ers 

Wftile many ol the neiyhQors 
ODisider Ih^m^Bki^s liberal- 
leaning er^vironm^ta^isrs thei^ 
do tjoI coi'-3?i^S vi'N'inffi "They've 
gel everything at llie^r disposal 4n 
[his ci[y 10 make a staiemeni in a 
i^jii hvay." one sajd. 'I consider 
(his a tiate Crime." 

Grflves wants cd gel rl towMi and 
TEjjaired bjL tears "exiremisls" 
might noE De ddrtg maKmg an 
exar^pie of nim. 
HijmmEr en[liusiAsts ^ oeople 
annoyed 13/ v^bat lliey see as 
wH'rigbteous ertvirontnenUl- 
ism. have od^r&d sympathy 
support, e/ai space in tneif garage 
(or the ctiEi[rlKl monster iruck. 
"Messing up the frtiCk-inafs i\t^ 
a irt^ \m* said Sam MEsa, a 
teenage HjmmerQnver "isawthe 
|:i[:]ures, i^^4 ^\ was ndkOJlous " Massasaii] 'And 
've been ^yed three or Icur 
times on mv ^ruoFc " Mas^^ 
helped organize a rally 10 remind 
the public l^td I H If mmer owners 
are no) se^H;«iierE{l Eaith-baters. 
Tliey have orga^n^ed groups. 
mcludi^g Hummer Hope, that 
offer Iheir vehicles afler ^uch 
di:5.*$iers a^ Hurricane K^lmka. 
Afio he saiO some Hum nwr driv- 
ers are studtnts d) alternative 
fuels- "Tm actually starting lo 
coiwerl my uuck 3o vegetable oil 
I his week.'' he said. Chn^lopher 
and Kr^^1lna Bensoa drove their 
H^Jmme^ six hours irom Noftb 
Carohna. "Thai's bow much this 
means to usr CHu^lopher 
Ber^son $aid 

Groves sa^d top* told him 
ibAt the l=ei nad talen ii over 
as a suspected mcicKnl ol eco^ 
terrdrisoi 

Rffli Of Novembei. 

Las tTepas V^ley. NV: 

Dozens ol drivers m ihe souW-flesl 
part ol the Las V*ga? valley awoke 
to shattered re^rwindov^son cheir 
SUUs "Everv SUV around hPfe, 
E^enis hke it iws lijt " say Tom 
Dorman. whos^ SUV wasvanda^- 
]z^ Dul his Toyoia Corolb Spared 
"How senseless, how ddrculous 
ioi somelhmg like this Ic be hap- 
pening.' sail! Ciirtij Gentz. who 
was elso targeted Ihe vandelj 
stiotor [njsted out back windows N. mor^ than 30 
SDVs ii> several neiglibcrhoodSr 
Metro pigs a'erlerl Ihe Depart- 
ment ol Homeland BeejnLy to 
look into wtielher thB ojuld be 
the work of eco-serrorrsts. 

NotfemTieT 2t 
Stockholm. Sweden: 

Anew group calling itsEll Ihfr 
hchea^ of the Concrete Jungle 
bas claimed cred it 1oj vandalizing 
mor* man one-^housamJ SUVe 
oirtr the paa several mcnihs in 
orcter 10 draw aflEniion lo dni^Ta 
cbangeand discourage mote risls 
[rrim Driving vehicles Ihal Create 
sucb a high impan on ihe eml- 
ronntant. The group PiTst made 
ttsell known Ihrou^jPi actions 
lolk>wed by pre^ re^Eases in me 
rmion^ capflaL bvi now sa/thai 
Oliver irlbes" have taVen uy Llie 
cause and enTfr^r^sd simi^rtadics 
in IFie cll*&s d Gothenburg. MUme 
^nd Sundsvall 
From tfte prKs-releasfr" 
The hiiiofjs of iff& Concrete 
Jdrflfltt jwjfeJenmiwtf UfContlf\ue 

If si is don& rGpe3id(f!y a^d off ^ 
massr^ff KaJe. difii^Ung tires 

a/Tce j^ f^^ e^sj of the owners 
i^ff 5 f ffaf obsfscie f^f tfWi'Jflg 
SDVs. /fflJff'flff waitip^ up W A 
C$i wflhotji 

evttf mom- _ jj^ 

JJ?P. Sr flWfl Jl ^ ^ 

jjjicffa wseki ^^ - ^^ ^r'm Page 40 
When tf}^ ghders /we//. 
peopis S source (}fW3lsfiSiS3P' 
pesf. Wheff Iti^ iJessrts spr^&ttr 
agncuSSiifSi Ile!{fs become 
uf}c^itiv3bte, Wbsp the sea 
f^vel rises, ffomss are Jfiirrf- 
ttat&d. Resign: bHlw^S ^t 
r^SD^GSS, Goufjltess d&stlts. 
Us alrs^tiy ^stimaied tfiat 
160,000 people itie every year 
rffjf ta ib^ eitects tff Giimate 
ciiang^, ^ct^i^rdhg la rbe WHO. 
As sff aftfife^l Swede yea will 
survi/e lotiger ibea mosL 
TlfosG mest vtflrjerabie, antf 
slrGStiy wetss aUlioteii hy the 
giebat warmiag caused by 
Northern j//frjence, are ftie 
peapie of poor ceanines. ielbe 
eflrf, however, f;iiniate etiaes 
win attest us ail, paor people 
as well *?s rich. 

Iljis do^s net hsve te bappso 
tf we impese a radisa! oi^l en 
carbon ert}issfei}s. New, Hoi 
tomorrow. That's wby ws tiove 
tSiAemtett yetsf SUV by ilcHaSif}p 
tfje tires. Sin^eyou live in a city 
wilh a toocfiomng and ^cces- 
Sibie pnbiic trai^spert^iioi^ 
system you wilt tf&v^ oa prob- 
lem getng wt^ero v^o waot 

witboui yoai SU\fi, the most 
obf}oxiees esi^ect ot beetgeeis 
carbeif adai^lioo-tt's ffot a 

cef}!pticale{t maneeavre: lost 
ooscrew lb€ i:op of We yelve, 
insert a grafe et gra vei orstene 
in it, and sf^r^w it beck oif. The 
greiff wift ptfsb down tbe peg 
lo tijc mfddte of tiie vaive, 
makiffg st^re the air is g^nfty 
refe^&ciS. The wheie maifeeavra 
witi ieke abeot to 
seconO^. Leeve 
tbo SUV, aiia listen 
te the beautttof 
sooed et tbe air 
petering eutr 

Tlie Co'^/tio'/s 
Qf lh& Concrete 
Jungle (Ihem- 
s^l^iessimllarl/ 
anonymous) 
also sec op ^ 

a very similar 
rieaiyn as 
their envi- 
ror^nieriialLsl The/ wrile. "There are maoy of 
LjS who view llieir melhods witti 
diSQuSL and if tlie Slierillsof The 
Concrete Junf|[B (llic oolicR) tant 
inanapeio pet lo gnps wiiEi anem, 
■A-e will continue lo oryanize In 
o^tTer ID protect nor righis and 
our properly-'* 

The Cowboys added thai they 
were in triB process of crealln? a 
network around tfie counlry with 
plans to inflJlrale ihe activist 
group ana reveal ihe IdenHUesof 
il£ [Members. 

Ra^ Against Rainforesl 

Deslrucrion 

April I3t 

Kampala, Uganda: 

Enviror-menigl demonslr^liorts 
turned I nio deadly not^K protest- 
ers destroyed property, looied 
shops dnci atiaoked suspected 
Industrial isis The violence was 
sparked ny plans of the Ugandan 
govemmefii and ihe indiao 
Mel^t^i Hroup lo cleai lafge swathe 
of the fulabira Ram Forest Reserve 
in order ro e>4]and sugar pl^nia- 
lionS- The plans to expand ihe 
sugar planlattons would destroy 
17,000 acfBS of rain forest, 
nearly a (Jilrd of Ihe Mabira Bam 
forest Reserve home lo 50 spe- 
cies of mo nlteys.elong with bird 
And plant specLes only found in 
Mabira. Two people hom India 
were stoned to rfearhDy note rs 
and an aliecied looter and a 
passerby ^vere shot and killed 
by securiry olficers. Rioters 
atfackEdpropenyandl3urneda 
sugar transport truck. New Deuelopmen(s tot 
New DevelGpmenls 
July. Fan Worth, TX: 

A ■ suspicious" fire desrt oyed six 
partially consi rutted homes m a 
new subdivision Witnesses re- Rio Tinte, wbo bove recentiy 
a^quirei! the business bave 
argo^bfylbe wer^t record of ^ny 
^orporatieo tor abase et th^ 
eartb ami Its peopie, Wljoliier 
tbay're sportsering ami train- 
ing paramilitaries commuting poried seeing iwo young males genecide m tits Seeih F&cifi^, 
fleeing rhearea as Ihe Ijreslartfld- removing entire meai^tairtteps In 
I fivesllgators estimated the dam- Airioa or ctrtp mintog virgin ages at approximately SSODhChXI- 
Noone v.'asaniuTed 

ELF in Iceland 

July 3D, 

HainarjerduT, Lcelaitd: 

According ro radical news organi- 
sations, llie ELF slnjcV in Iceland 
f or Ihe llrsillme Thefargetwas 
the Mean Aluminum siTielfer in 
Hafnarfjordur. whreh is heing ex- 
panded inio pnstme lava fields. 
We're shocked lo learn ihis 
eirpansion i& moving forward 
without l[)cal democratic consent 
s& promised in rhe lown council 
elecfions- 

This factory Is part of ongoing 
heavy Lndustrlahzatlon ol thq 
iceianclic wilderness powereo 
hy large dams and geoihernial 
power siailons all around ihe 
country 

From the communique at Break 
Ihe Chains Biog. 
M the early iioars et 30/^7^7, 
saboteurs sirocts at Smortit 
Kappa, a ptasths factory owned 
by Rio Tieto Alcao !e Cbetmstord, 
Essex, Tbe gates wer^ locked 
shut, otftee stoois aod ieadmg 
b^ys were sabetaged with gtaa 
flfid a message tett paii^t^d en 
Stio w^St. Veiiicies b^lei^g^ng to 
Rio HiTto wofe aisesabet&gedr 
rafntoresf that bdof^gs to if^dig- 
eneos irit^eSr ttieymust be slopped. 

Rio Tintes recent acQulsitioo 
otAlc^nmi^kes tbetn party fo tbe 
greater! ecningtcai cnme coirentiy 
fj^mgcommfttest In Europe, Tliey 
are leeklog te ture Iceland's 
great wiidemesses ir^to a series 
ef nronolitbic power sfetioffS to 
power atumtoum smeiter^: one 
of lite mostpoMii^g and e^er?/ 
iolensivemdastries in tbs mrldy 
Rio Tmte bnng repression wher^ 
ever they gOr in Bouganvtile in 
the Sootb PacitfC rboY bired 
mercenanes ie rape aod murder 
ait wtio opposed their massive 
copper ntioe, Panguea. Tbeir 
ir^vasion ifite Iceland is no dll- 
ferent aod protests against ftMvy 
iodaslry are being met wltti 
poiice vioteoce snd a^^li^^fsts are 
tilted op aod sobject to stale 
sponserod sfeff^er. 

it's necessary te iiit Rio Unto 
wbere ^t tieris, on tiio botlem 
ilee, the balance sheet, Wtiere 
Itnfattors, 

-EARTH LlBEnATIQNFROriT 

Rio Tinto's business includes 
mining and processing mineral 
resources Major product? are afo- 
mlnijm. copper, diamonds^ energy 
(cwilind urannjiTiJ-golcT, lnd^I5lr^ 
minerals tbora>i Ulan lum dioxide. 
sah. laic), and Iron ore. Wl^h a 
global oresence Rio Tinto has a 
slrong base in Australia and Norlh 
America wt|<i signilicanr busi- 
nesses in South America. Asia, 
Europe and soulhern Afnca. 

Strip Mining 

Equipment Torched 

Early Seplemtier, 

West Virginia: 

Someone torohefl more than $5 
mil lion worm of equipment at a 
SI rip mine in Wyoming County 
WesiVirginia Ttiree end-loaders 
were sHlinq idle al a remote 

SPRING/SUMMER '06 ISSUE ^rlacemlneovjn^ by Elueslone 
Coal^DviiamcEneiQy Everyinmy 
w^ declare a loul Uks, ^ng Iha 
Nr« InsMnM^ ^^ii^ rulrcF fin arson 

Sflnebody knew where lo liii4 
El;e Aqui|HneFit, Drotjgtil ine tools 
fo *) rlift loo and haa t™ knew- 
hi^ to da II Getting sdnteiriEng 
mad& ul siffil Ihals 30 (eel lor>a 
L^Mwe^i^ i^.OOQpoundstotHKn 
bevgic} repair liaks mcirg than 3 
gallon olBdS ajul a !*:< ol rnaicfi*^ 

K'^-D^en 17 y^^rs since any 
fsrQe-scole labnr slnle and vran- 
dalism has Occurred In llio 
ci>aiir«ia&. Tho le^ershiooi th« 
UUWAetffictjvely has [urr^dUMl 
organiz,3tian inbsorl or^ mi^ior's 
vemcm oi shs VFW ■ old t<iTief3 
who talk abou[ Iheglnryd^v^ arid 
beelaL^Duf Lheir cerisicnijsnd are 
ftol Mn:;it(fiiuil I'keiy suspecrs 
for larga'Scahterron^tn. 
Ah. there's (he word- lexrorlsm 

Last iummer, "Mountain Sum- 
fwrJusdcarcame !q the area lo 
sl^^dp miTung. "nialgamering 
w^ llmjtad 3a z prot^ al Ihe 
gnvfln^nr's once and anv^ithffl 
a Massey E'^tfly min«. One eool 
DprtwO. "ioik5 from orouDs liK« Eaih FFrBr and dii^*^ l^at (eeier 
□elween aclivism ^nd eco- 
rerrorhm rtavwil b^n as busy 
here a& they have bee^oul west 
turtin^imay decrfingiftg"- 

Coal Ffver Ununlajn W^Kft has 
became the eenlei ^ Ute riglnl 
Ajjalnal surface tnloino, a looal 
QJOl^p battling iTiauntajnlop re- 
moval m court and in ]F4 madlar 

The UOor Day action has hwit 
rilled ar^an. Hre mar^ls E^y ft^ [j 
suspects were arrestee m the 
earl/ da^s (oHowIng th4 action . 

Tree Sitfinfl. Odes it 

Really Do a Ttiingv 

November 7. 

Satita CtoIj CA: 

41 leasi QnE prison wa^ arreslei] 
as activists tioi&led piallomis ln(o 
rf dwood Trees ^1 the University 
ol California Santa Cniz lo protefil 
LKSCs Long Range Dfivelftpmeni 
Pten (LRDPl- The treMiHers say 
that they are opposed Id Thfi 
planned aef^on ol 4^ full-UrM 
stucT^nls And ihe develop menl 
ol 12Q acres oS upper canlpu:^ 
f[}r«st for a new Etiori^eQical 
Sciences l^aclliTy. the i^uildmg 
vrou!d tt^ t^ie first pra^ct under A Bit(e) for 
the Animals 

f ifjsf J ^JTi Wir^ Of JJr^.'T?a^Jj&:?i:]?JLJ'^ 

More Mink Freed 

AugtisI IZ, Hinsdal^r MA: 

Arew cuinmuiiique 1rom an-inji 
libefatlonisls has suffacafl 
claiminQ responstlijNty lor the 
release Ol between 500 and 600 
mliikfrom a fur rnr^ ^^'ly m the 
momtr^g The action cast Berksire 
FmS75.0O0-l00.CW0. Comtnertiial Whafing 

Ship Saiioi^geil 
AiigusI 30. Svof^aer, 

Lototen Islands. Uorway: 

l-rorii Ihe cOi'''mu"iQjii 
Ojt ifis jjlsf^i at Aifgtist 30tfi W^ff 

by r&mivifig a Isfge sffctuif) Qf 

room oi !bs itorwsgisn whai^ 

AtSer effstrnrJff thai fh^i i^tf^e^ 
then-'w LPDP~ihe building ^jhM 
hou&ea IweanNTial lETting tabUut 
has nd^lollea classroom spac«. 
despite ?tud«nt complainisabojt 
overcrowded class siEeS 
PnHeslers ivT.o tarn? to suppoit 
the actkon In^m [he ground were 
PWper-spf ayed and beaten Vnth 
batons by jwiite wtiiif attamoiina 
a>g«Lsup^icstctree-srtier^ S[u- 
denls and commumly nunbars 
|i3.ve^L^ircieO ihe fpac? under ihe 
UeC'SJta&uieirovj^.dei^oraiing t^ 
pavement ^ buikJing structures 
out 01 raiien redv/ood limbs. 

The l-fi9 Rfl^'slance 

the liidi^i^ Det^nniant olTrans- 
pojtation i^as t>een attempting to 
rapidly and Kwertiyriiove lomard 
Wi Ih^t Di#Ts tonne ri^siruction 
011-69 Eviction procsedutflshav^ 
begun for hall a dozen lamill^^ 
whose hon^e&oncf 1^ along the 
hrsT tvjo miles of the proposed 
route Tiiese people have [leen Of 
ire tiafW to ^i physicjily re- 
moved f mm their homes. Unless 
thehig^wav wpanslon Is slowed, 
Over four nundr^ more homes 
wirl Ih raplac«d by contr^. 

According 10 RosdbiocK Eailti 
Fnrli- Njo 1-6^ E>*^niro oUhzk "Aflre 
Ih^sublKl of evHJnn proricediTigs 
as"llaydukt"5 Moving Comoany" 
moved Q^r ^^ontarits oui ol the 
offices and into tl»e street the 
section 4 ofhcr v/?-^ -^hul dov/i- tor the djy afler Earth nrsl'^rs 
dropped a banner that read "Slop 
l«9~on[a rts roof And 50 peO]3le 
assembled outside in protest- 
Otr^er oHice^ were also bani^Ered 
andnwadedlar^'ourfanTiS tore&ts 
and futures" Tweniv-four were 
arrested attha Indianapolis Stale 
Gapttol procesting nians lor the 
cOr-sUuCLiOih 0' 11^^ 1^^^ NdlTA 
euperhlghvjay Oneyourigwoi^an 
■^s shot wilti ^ Taser, another 
w^s peci>eT-^rayea and suNered 
an asthma alt^ch. Ma^^y were 
lapoitedty v/reitled to Ihe 
gmiodHri^di^olleO to each other 
behind their backs and lefl In tCie 
sun tor hojr$ wdhONl Daing 
jjrotessed or informed of their 
ctuiges Aceonllng to the local 
corporate meOr^i. ther^ wore and- 
1-60 s^o^^ns spray- painted on 
|l>?sma capites building l^hzei^s 
for^proprtate Rural ftoefls de- 
nounced the vandatism filing 
lof ongoing nonviofent activisni 
against the pioject. The police 
noted thai ifiafly ol the praiasters 
were fnm out of stale and claimed 
the vandals were Out ol town 
^^frffltesteri loi hire"*. 
1-69 Is partof aproppsMat^iflr^ 
highway Iram Uetico to Canada 
partially cut through well^nds^ 
fofejis andlamilylarms-Graund- 
hreakjng t. set lor rnsxtvi^sr J 
iha h&aft ot the i^Uef sUtp ihaf 

Ic irul^fly mi^tdas a ^/]jeafe.wif 
miaks wi^sle. 

fOe siias^ci^ j^r fts tiaailly hsf- 
jwoji ts tfetf^Mfed ta Ihe memery 
at rr?e y3ogUe r^v&r ^^Ipliin wifo 
b$c$iss^ at hti^a^kiniis gieail 
w}lt aaver ^gjh ^race We -^^.^itry 
at aar OJcjir fj^^iitt, ^j iain of 
0^r wr$actfas is a r^lfoaaf re- 
spaj?se io a wo^iil wliere W^J Of 
rjTOLijarpi?s :rr ^od&s tifs^pp^ar QdW Crub Atfack 
Svilneyp Ausira^a: 

Vandats wreaked e^^td^isivc 
damage on to-pr ptiiiing greens 
and dug holes in Lhret! uttier^ 
attrieWaTMitganGoirClutJ The 
anoftymous^srtofs lelt a message 
on a piece of tardboard signed 
into one oldrt holes. W^fi^W' 
ycif A^s^nfj f " ofia birti a^rtf 

atoiirlvf^ure m>^*tli?^walch- 
ii^g aad waiiiifg. 
Vhe club has Nireda marksman 
CO s?ioot nalive wood ducks who 
land on The covrM. 
LiberaliontleT 
MrmnfbklHM 
lHwtill>ncfi tnut- 
bimHMfE BbHf hi 
w^ hoifevvp. II gri 
hvpiMiirkidUidH 
lhlH|. I|lh irtTfl Ifh 
sfflrBd tG revivp IEh 

f^lgnllil¥wljih;itiY 

4 rallnfl [Nstlrrg Irvftt 
B4y Arcj IIt^I wn ^- 

OHBf^ter 2^ Tli« ^9ri hiinci^u ^00 wJ& ClE^^ed 10 Vl^lt^r^ j)|pr b 
Chrlslrrm? ^ E|g?r dt|»ck iti^l ma/havri bMti pri^Dk^ by vliltcrfs' 
Luntlrtgttfcanii^Jl MiivlnDDna rtiafi dead trtd tv^o Eifi^hgr^ mfni^d 
Ofie Wiln?ST> ^1(3 ^r l^^l ouB Df the victjnl& hod irritated [he 1ig^^, ^tii^h 
tiad betn od of Its cage 211 ^stlmaJed 15 ta 2ti rnlnuT^ When pi^'ice 
iJrivedjTerrgsiKi™HngtiiE[ie911 HU-tfi^y-ss^ali^rEitniignixtiaa 
pBF^n Win wa^sltlfllg Dr^ tTh« grOurid." Pcil^Cfl Chle1 H^hflf FDUg f»ld 
TrftVCtlW^ltednBOitinlmaltqijlpfi arwiasiriBaniniaiturPftfltwaFd 
^hB orftcfTs" that^whEFi Ihi^y Shot [Tie thjer. sli4 said Fii^io s^ld Itie 
defUfliTr^ikl hnj ^nened [> onmm^l inve^llg^tiiyi ^ci ^delnminE 1I Eltotc 
h%3s huiiun in^lvtimflnLFr tfu tqeTtelClrvjj ^uturi t^elHjeif ^n^^bc^lo 
gel out on if? i^n ' 

The fcti's dir^dr cF ^imii ar« ^nd CDffKrvalkii. Ri^HeJl JenUn^ 
MuW IWI CKplaln hQhV TalHnatscaiwd Ihfl ^clffsure Ih^l is RurrduMH 

ai^Dfiv^ Id tav4cl[nwd ot amaf^is^ leafied aoloi Ihe ewiKiR " 

But JKk Kvifia, iQrTTfer i]lr?c1ar 1^1 1hE CCilurnhu£ ZCii> SFld a rt^diMrfl 
giKtDd TV. ad Such a lev VfOukT^B df\ unfieiie^ie^eat. ami ^viiiMly 
kTiflKBte.Theff95flnTding(pmopn[Tmff>ffl h^B^fd ''II |Li£Hdi>£rTl add 4Jp Id hi^r^hSTnd. lie S44CulAbdllm Vigors 
rr^hl have been 1ixi|in[| af^und ancr mlghr Fui^h ^knt^ eIh anmuJ zj>d 
perl^[K?/BnhEl^Tlg^tDu1Lr^. say ^Ulnng J tJOOrd in itlS iTii}At ' 

ITielifstahac*: hjppefledficJic oiflati]*lhe SibenarS eflckj5*jra— Jhfl 
mlifn dl^ Bl IhB scBitB A grduEl dE tQut {;d[U CdiTU acfO£S ULs bfldv 
wnai L^ey entered lh& dark md a'fltmtf?. Tha sKflFflvteftrnv^a^flDtiW 
SDftvnnJ'iiLV^y. -nirgnti>f1li^T^ii^E?CaEg Tllft mail i^K s^ny «i iha 
QfOLxnd blc-[id 1 LiriiniT ri i^n ^a^he^: If his head arvf Tat^i^ni ^ItlirrQ nB:<3 
^Qiiiin Afl^r mui dennu Ih^ [i[^rj[^ iMn E3W [he INird viclii^i , ^tw ^lad 
af^ [»^n mauled 

Ayejr^3ifc?f. onDffi;Bmbdr?Z ?dOg. Tallaru nadnd Htnjugh V^ bat^ 
dTtii«fE:;a^jrri](]ti]bt>ed a Keeper biHna^ndmailiFTfiQfieatfli&wQnwS 
aiin? and^gsinq di^ep hWJ^hcins 

Li^t February a I'SG-pi^uMdFaguaf r^med Jdi^ kined a ^ooketper at 
l^eOerTveJ^^Xl helore Jwjng laigl^ PhoL 

Z43Dldfl^l R&ji MagliE said trial wild aflfmals 4n cajrtJvlr^ hne ihalp Tear 
oP hunana and wih nahe slwni^ge pi any [M>ssihilicy' ti^ escape "«tJ 
c^ tj^a Llif afilti\3li^lfl4 tbev^iEd. you urifHitaliicllH wild {Hit olV^ 
arlnfcal"n&Mid 

TTH^iaqciikDrHailns^saDr^n Jose-lh^T^-^-tar-oiauied saH 
(Ire Bttacl |i^s rurevep t^jMikI Chnslrnas fa' Ihuni P-laniEa Etnja ptd 3 
phpiciffrapltal Iwr^dcil El¥« laiTiilyC^hnstinas Ireland sdidsli^diith^r 
trti abJfi 10 K4«i?r3tfl Elw holtiav 4aw> "(liirClirl4lFT^r3vnlh|ilni."5t)e 

In Jifluarv itsalhanthfeeM-^eksaHerihetwraltwtaleopanJanaa 
pplar b4af DBiFic cKiT^ la fSLnpiiig 
iram enckisiirfs at San Francnsco 
£dd nttf San fraiWrinJ t'JiWJtiCfe 
r^Dar^ed on lis wrDslla tlul 
TDQii^hBr^ kjid iriE pjpdT a ramdia 
pDiAi t>uj climbed ihe Vf^n oi its 
efl(J[^r^ i^n J^nuar^ ^.^hileaEnd^ 
[etvard iWwi:d ltirciL>3n a temporaiy 
eficlffiUre lalaf Irt Dt? mdnlh 
Hnrth ftmerican [en-Defense and 
A^al trberatinn Mtif^ai Prisoners: ECO-DEFENSE t^liiid hcyicnjr (^rnsihrin ^n^rr. 
tl l« V( rilkjn wr> Rd r VKTDrt4. bC^'^ 
Sb2| f -hnjHj. (Jri rcniind jnv^nl 1^ 
idh^lwintfii -mh in UMin ivi lof^rii; 
iftj^uAJHJ jfi tnom v\ '^h\f\r* ^r^T\t4 

C OITf^liOnjI l->:i|q||^ PO itiTi ^ IV^In, 

<XJSIiBJ, !■«- Vr^r^ UjT^r^r^ 
i*run J firr i« j iiiMiTiiifT4»f Sk-"^' ^JiicJca- 

NalJian BIOc^h r363S«-ci$s, tf.t 

t ^Fj., IfikroJ C.<rcncik4ul]nra[v1kir¥i 

ill b~Lf irwr\ a^\TV» j F^pl v1 nr l-vn 

Ifhi iil tJ J~ U>H1 dpinn Hn ^EJi^tk:!]?!-- 

ihip. AJm adjwtuJ tin Jink in m fl^f 

^1 h^rantfiiraLy 

Ted KacJydSSi ifH4-^^ovi, tj^ p^- 

AjIiiii ^^■^l kilny, n ^ Bin K^m, llimiLr }>^mhins hi^eLi d^inxl inrur qe liic C^rHJuly AiiulL {^inculaLiAlH lEP] ^^lE 
11^ ^rv3K|; Z^ x^^j ^ J4 HiHlIlL Fi>r 

^nri^Dii j^jr Jt^t/ikip^ ±[[EfnpHd 

■ Fian of ui I^IL ItulL- Jt4Jc M b^ r^ 
KoLcwi^rJ |rfl ^ilL au}^ hc il LuU 

C^ftjd^ [rni^Mia jj it^ J 

IMtf McGawsa'^^T^df^uE'frT 

I. f r I .-finJ.UE^c. J^> Ikl IWdH 5ud 

riCuM^ MN ^DTJ USA. SuE^mJ w 

i^VKTi yti^ LDifiEiMiruiMni ^r bii pin 
EH [T.4 Jiviru Kikd hii role in ib FXF/ 
AJJ LHirtb^irm 

Eric PilcDavid. rx-2?7j^iL ^eimAi 

q^^)i3^ H~ plUiflJaf; [t> dd£EHh' l}l4 

pri^ciy nf L-S. Fateii S^nufh Mid 

mLct mfniE^iKIUH. 

Fran TlunvsHi. ^aiivovi^ ifu ic, 

UJJttH^ , t^>tluL KKJ, V^juliiiit MD 

^H±:i. t]s^ ^tfvJiq^ Life f;je udiiq^ 

EH irJ^-ikJu^ ^luBttf hftiLF luitbfilll^fl 

Eiibj hn thMM. llcFuft tKf tmf nurjumi 
j-nii hH-fa i#i Hi>, ^Dcnidl Al ulj niiiu Jdyanoa Zache^ . '^^^^-aic. mti 

^"Ql B^k U [-UDp I^eLi IJhjE f, 
l>vM^. C-4 ^L3^ t ^A. ScT^iji^~ T^miL 
4; ^ TiLonrik^ Teit on hJ J- ul^n i^lfihC ^ 
I'li^ljr ficr J-Jj-nb ■luJ Ui TE I i±hM1 

■FBiLMi ui St V E^e^Jifclp-AlH ^minrd 

lirj nil: eii ^i ].1J ^AI t (iHUpinf^. 

H«lcn WwdsDfi, D3Z3I 4Hi^ vy^c 

C^nir^ll - AnlinJk. M^^ L^IEh POB 

;733T, I^E Wicih.TJt ?*liTH IJiA. 

^r-FU3E ^ ^nn Ef IC mivflEhl Fcif IKffU* 
fLiJI 4if vnr hebJ ibe dedlrULIiAn of iht 

TlHEurKJ xhnilii. ^lic ucLdnh irutuJed 
dtiErisfiEHja df CErtCMrtM^i pr«p«n^ 
ffH^^nojj i iriB i>f r«d piLM tmt i\it 

MiuriiY dtkk <if i bden] ci>un^ ind 
mikjnp; [hfMHBiri^ «]nmuiir<i[jiHip. 
Pnariii Ln ofnac H^lcn lifed hj^t4 1I> 
}'eir9 for ^uonh which hncPudrdr U 
Unnn I tujniner id dLPum 4 n^ri rir 
mk£it<iiki Jj Biurur^ 4 J^fHH on ihr 
JTciDTfrfd bdak^itiq JcoEKirKJii^ t^w. 
4frFirii*iu<nuJ d^nmniHi uiilff hkhbk 
^njiiiiKE. ^) Miplhng TTimiPig Id^fr^ 
wiLh bu]E<i9 uCkIk^ it <Fi>^cnwKF*l 
ud corponto 'Jidm^. 

^'LTt renlve Ilulh I Jbrr^Cjon 
PrlwiitrMhl nicHnlhl J 

ELP4 J2] ^riuEmAilxdtt] ANIMAL LlSEfiflTlON 


MJ 

tion-l l-MiHulinnr F'-O ftu $J4<h 
AiM^c^ Cj^?2J(][. l-Sjl..S«lfTt4a 

rrwuillu Im^iuubiiinil fur iLvlful^ u#p- 
rlJrr 4ht S^IAT L'^^Uilipi^. 

hoMiJ. r^ij.biiuy. n'(HMii li^^Sc-rv 

inj; Rn iTlE3nribh lKipTJriu#1tnidl[ br ll^lf 
iE3j; EarrvDErf liic SllAr^-ilU i^Al^ii^L. 

Jdsnu9 Harwr, j?^7?-[>bs. fti 

■>lirvii|jn, IvflrrBlfjwmtianJ kpljbil^a^ 
E'C k Hiix W^KL-'^KcrJiiaiil^k't? ^TV. LSA. 
Vt^™^ Jfi nrndnnnpriikyLaULE IjM hip- 
ub; nc^^Miiir iKr SJ lAf^LLSA ^Afiipiif^ 

K«i*h|ciiaas,-Hj:t^2-aii j-c-j--;«* 

nuin^, \\1 \lin LOOO, SamljEHibr. MN 
^^£r2 X.^^ ^^T^^K ^- i^r^^ inprld- 
EraTTWnt Iw hrfping E»^aiMr£ rikc JiNAt j- 

ia&ttgf\ pad pw^inj^-ws, kj j-w- 

mm. hrdrnhl t orn^fj^n^E l^lIla^ll(■nI■, 
i"^ I U h ^1lh .^^. rti.Kiu^ a/ i*mb6. 

Jci:prncr4 t^ ^] Hintiu ^h uiAl.t mOdi 
^a 4 }iEB~i^ mcai pLirwl ALau sumjELvu ikji 
P1>£e iv] ap ] JJ/AtJ- LiiiupintL^ 

ArvlTe^ ^tffl^atfi, pi^iy? c^Q, i-[ [ 

buLULT ShiLiLLni II I'^ml ^jnirr^tinciJ 
lutkdko. rO }kip: I »a KnI r>^r N^ 
JTWfJ ItSt Scmiw it HKiniKp TriT Mp- Page 43 SPHIHG/SUUUER ^C8 ISSUS t 

HTHE IWtJnrH-TXn/lE: Sc^'OaL ^ ^luch ii^^'L p^'^^ Lt VN "sivci r ^L^n o\f iTHt nit ^HLf r nhiK 

[n IhtMjUcsf nYnunLiinM>fi ^hi^ i.mfi[irH:ni [ s^l I^Vl' ^ ^chu lxn>c jili ^in old 

Hcnh1[^'k L-ilcnl jikl Mill A ■^}l±J:w i^r tllLkifinj^ dtiiHL-^hiL'nc JfL^^ ni\ 

jUcnLicrn Afid LiKrc she i^aii. nmhznnf ti> in> hadi vnail a; a luiy hirJ Nu 

ccrtiJtfJy mi^ a1 ^] Livian in mun: As m^ Ibod Eunvd iJn: [uikj^I in 

jliglu, b^kifif a^A^y tHJ[ tLMTbrtf^ and 1Q ih^ i^bon iiiNUfu r»tjr <^'4^ t^C 

short ami wi^nckr rcflciLAl hutiulEanAHiO^ iKfutC^ [^^ i^ry Ll]n4jrtii| 

hrin^ S}u spun a\^a> and f?jHM Lira mkh lib.- Lf^ up i|h 3h||. I^^viii^ nV 
MLUWcd ajkl fKfpll^h;[^l "EjituiawB 

-" Fajry^NviiirLh?Sslpli?Mffl>e4^ 

ihc w^^ I Lnnv («nhcd l^ji^e? n^t 

in itiQl monwjLi - L>f ^ctunu^ lIu::> an^ 

Ihc h^ litfds u.-xd k^niiiTK di: kilt wiU 

r^k of aiH^hcf HHitiifCflL, firni> aib- 

ctHiH-i^ ^nd Jn rtky ^r^LTOncti 1 dtJ alh 

Lnn^i ihc i^i>Ai^ 1h^ d^ <vigifu] fatr 

hjihiL^b of dKAi bi]li Li-icd fn^dtcsL- 

■TfuuLiKs [ ckciduil dia '^S^Udtcill:" 

iVULild }uvc ily i^ThX 

N4n^ hoi^c^Ely^ whai tJii[ I Fnff^^ 

'\tt^ A \>SMz\ haJtiK^hnjiiCiih f^foditL^i^h 

hy my wtlliftfi mml snEhmprimnf- 
phh.ijQg a dhado^'^ A tiE'i>itti hitd. 
idl«rii]l? pLiI^^ ^n htt«a ihflL J 
ddn'c kmrii iIlic Ii.l^ j N^itj; iiijilinf 
LihdLifih£n \p\i\ Eni[> ih^n Il-^eL? jifi- 
pL-nda^i^... Bui Ihai t^vf flatrci^^ 
dut lock of cyn: tmr^ .She tiikd Juir ■ 

UlUrUQtlZl^ It iil^C^ nOL nULlCJ Ivliai 

I uw E9^ifi£ Y^r^ ^nciLjJ lhT i\^uSA 
Lhjn£S arh!>£i rt:£[±pLi^£ u i\K m>'^- 
i£fy <if dH S^UrU [ 4.-^hic: ic^ s<4 (hai 

Lhc iMfkitt of e|^[ hncf CH^tfhlt^CJrHi 

wa^ ;ilE ihiic rciLly ci^jccE^rcd I 
ct1anf■^d. I tk^[Li.V£ iliac ^l' l>OEti 
clun^i^ ivhaiHZVcrihM si^uJI LYcaciu^ 
tuppcncd EC be. TboM: day^ m du 
old f[irc-ic lii-i: WLih nic in a nuigt^a] 
^a^'. ~n)c face diai | an^ mtlmg eo 
^h^fc ihai hcnzif y and the way I fih^K ii 
ap»k5. iT»n: c\n ^im ] ain tbfl oo Qk 
■Dtfjzdiy iihj^Ldvc ruliiy fif wfiai [ 
sa\^ Dnlh3[da> Bclic^'t, Jl^tlcll^^?, ^v f^miL^ - tiim yi^v n;L-cmu Hv 

connfct, (V fail [□ ccoinnL 

Many Jtilij^L^TH^i^ CtJirtnlnniliP^ JHvt NCH^ricsufUiuH-ircantm (wt^uKT- 
SCJKf 1*1(11 cKc-ft^lJlh^nelllk-slmJ^tthudwi j«. TIk Jomiiunt 
eullnfts^Jll Erw>ip>rtip^amJ^Ljric^''niyU»\I^iJW Llwy aic^riipn 
"f^Li^it^L" 4jid iJ^> nul t^irTcl4C^ u ith IIk Hjbi^CP^J? ami ^cnwstJintly 
cffcuppti|tlKCqi;nlihL-|rv<li- T]iiMru;hlf]i4CEnvi?lvctisuLit"E[L^Li"iiABL^ 
Ei^flA. TnTpt ^piililiFlg sphctt« wiih iETlriKEuC 1i?ld» of puwcr uLI«l 
ftWVrty O^id hlJ^rt^ll^r Intk H^f ^s lijn^mji ill v,iM ^f^iLf-. St^. lIuLll 

0>Lli:^l5 ^if ir-OnctptN Nk4J grft E[^, ^]iCJi; [jhn'i^K jt? iTiliurunll) ;ilLn^«J 

m<>d»rH>ljjeH,ESOrt tlic ba$l^E>l iJieirantwt-ji rfirR-rpi raiiEoivi ns 1hJC 
lOfCd^nwm lof it pillhcHujli£i)N> i^MH-urepalr^rdiiilfjIlim: 
TIk ^\i^t.^ of dK diHnjuanE LidiufCh [di-u :^]%jk niiin^ \h\i\^ cA ibclr 
t'lCJLOfx, ifi[Oii[u>jial pcfjx'Lu^uv^ .Ldkl all of \t^ v^tiL> ri^fxni ihc sianc$ 
Tlkcv ^[>cal. of [L Jri'ny ECi have [dl dp: jn.-iwcjs iiLt niaiur Ik^ ahsLinl or 
■xin^£ni£iad\ KMifnZtfCfcn^ of ^ociaJ iiilitq^ duy ^a|)|)fli k^ Ix m itse ciHt 
1lLe> -i|hl^ fif u]icnu|i:»n. dbccwki^iicin. fthjazciflfaufin aihJ all Ihq fcan 
inhcisni ill a rtilciitv Ilia] has flKtud ^*s^ ff^wn ihe i^^nlh aflil 5*tis i& 
ujll1h>1 il »Eatl VIK<L^. WFiliI Llhm^L^inhc^ uild .induHTiyhJiieisE^ Jonull- 
^ LO iHIIke an niBkr^Mndtnj: irf [[w ULrlvitntT; T^hivvil ijhjvL-ii'FT 

"IbowlcJj^" qthi in^ci^WL^I "^nydi" 
on iflLiiffflE>iL^ ptfflh^, fliaiiy iia-_ 
tLy^]-^ have uidhzacrd ihau nn^ of 
CL>ur^ ibey ihn'i liEi.ijlly Sc^i^^t 
diEir ^{£fy i]f E;n:anLiti, du:^ lUc of 
■A hy Ravi3> 1^ W^ or ^vhy Vphmt 
Ij^HmM ■rhcyi*?n--iha-.-o>'rte'siail 
1^ nn[ |i;rpflwn(lj^ hum!, hv( llicy 

4«ll lhi:i sEHjrJ iJI^Wiiy bt«U$C M 

iclls ^(fier ppjpii; T-^hL] che> art. 
wKtU iJwT l^'^nt- what ihuy ial|i« 

Jopiininc f iilcyr^s -)o chp i^aiVC. 
iiiLtu^h 1^^ lire ^1 1 LnXh uli^ t]0i}nint 
ol ih? process, [hi: inunE«tarK4 
or mundane e^ist^ncc ind Hic 
ro^tuk dI r.il]C4ijl unduT^Lindin^ 
hib iKcumc more impofUnl ihan 
Ihc ijbanng ^ ^Iw wc irr and Ihc 
jovful flmbracin^ or ^j^ndfli The 
d]'^iiitLion between iDUDdun? onJ 
^^^iKJcnj^ih rwed nrt e^]Kl. Scotgs 
L^J ^^cnng sc^h^ 4aLcb nf long 
^'a[ks, Elw kIkiw u^ ebc conncc- 
[ichii Lbat we have Il>^ wi£h ibe 
rhythm of our kvot Mundane 
c^b-tcnLe we nvAtcd wbcn wc ek 
hucTuns cboff [o uciiliec sponta- 
rKit> fur Ki^:un4y "Dh' nature Jind 
^ jJiK ofti^np. IS J vii-id e^uniple oF 
dti^ptxxosf itn^tfing i:\pf i^^hk»n 
Lo our adinnt bursling into F?^ily 
ond i:4MinLVLjnf (houfJiL aclpnn and 
fiii-sion ti^dwf as a "^amlcFS ^hofc. 
W]Kn Ihc ■4'Cf Id IS tihHiji wc Tirt'^ tnuw bcfcdofiL we Jirc iK^'er hnl 

H<^ dii wc iLS di^inL^-itJC'^iLcd c< n^^xivcricig huciuinih deal ndh kjio^h^ng 
by inthetion OTK ^t of m)1b£ Ihaj do nek seTF'c ui, ejllKr collcci jifly a~ 
iDdLvidiuIly? It wouE 4fiblLii!^n^> dLOf ihot Ihc DikclE nfundtnJaiKfinf 
tlic ^"OflJ a^t'VFdmg k> L}k t'lviUzcd paiadif n^ "^ ill Lmvc u^ dai^eniKcLnzd 
ufki uiionny wd> ^ traucTutJ^ed Oiff sense nF ^^mkr l¥a^ h^tn ^colen 
fiomiu. Having alMhe Bn^won inaiei^luok lL^l^>.M1■■Llllng nion^to 
du:eQV4:f^ and yd li^vrs ivhole realms nf diju^hc <.^Mirii:4.1ion arhl 
underf^ondinf uneKptonxJ I Ikm I anJi> [tosc the question h wreu^t w^th 
hr^ and fcorfuF dc^r4iJikc On wcmlunjcL>uf[VFJ^j1jJK]eollcctivc 
m^ iiic iCiiictint ' Cdn *e kHm neL^ iderui he^. Ipk^ lIk ^p^^hi PLcti of 
ohl. and Fenvc one "%! o1 understanding behind and elojin of create 
jiK^bcrV CouJd w? then go oiri 4nLo the WJnrld Jind sbore ixr wrngs and 
M4mcL us a nKons cf "^Iwwln^ who we areV Btd aCFlVEt\lt3E.R GREM AJiARCHY #25 Page^ 
mrnJ flntf ^^FTJrrij^tJj^Ori f^u^fJi: ti 
j/mnf*r ij c^mi^g JO vjjiJ. ^ j^^ 

rhf ^r^i'^ 4^^ ^^^ ^^^ ''J ^^ ^^'^^ 
rfl(Fnff^. Jr>jrtjFjtxjrJfJj¥d1LS£fljftifr 

HJuJwjOFJfln'. fJttff WtfflJdyAHf?h' 

■a chM^fthrp^i^r Jffj>i -^^Jj- J^> 
ji^fE^uiJy. Stre r€frr^vet her cfi\i^l 

Imvy h^^rJ ih^:^if lalei beffyrt. Atfi}Fiifrf\risiicrj^lhof^^^^P^f^f^^ 

cTi J^> tf N- p<™^ f\frparei^ti^KJh^r€f^Kfamft;r,wf^MfOr(^fi\hiiA^j 
ihev tfHi( ^^d H'ft^ ;^ tirt'Et ^x E^^h Jrt FAfiaiiy jft^ jj?rtP*j Arr 

^hlJflf, Co^h fffl^r J vW/j?iv_f?ritvfr|AJr^ r^^ L^dWVrJFtJ rrJ lfrH7 flortJr 
rtnif;? /iff ih& ft>c7lfJ JJT JAf h'flJ'm JHfl jh^f Jffff^MJt jA* t(&f^t 

fftf pp'^^ i* jhTii^J ifLf^ fjdu i?/ ^j^f larger ^rir\-€l {?^*\*cH htk' liWrrJ Jf ^^ 
ih^ chfid hfh:' htOii^hi fy^f i^^ Tf^ people jmrf^, jffftV/PfJ'*y fA^ 

Ci>Ur h^nw iJmji^rj end a pltitr Tn-trr ^;r4' J^wim^HH^ l-t^u^ of th^ 
JiiVJ trT^FT jVrffJrif N<pT^ Aff JpiifTlfy (a Jft* k^Jl. ihf tfWj Ph^Jrt fJfirr 

7iwT»tvfi>Hi J^Jr^ pr(:7JTsjr, ff^^y ^rll fliiirf ^viiIl fmr thnr stories of 

how Jft* M-orid HTffffif ft* b^, twnJ j^ will *NrJir r^fm 4U /Jr^ fr^^^y 11k Imnwi iriDid Ee^TTL-^ by afcsoftKJig tiK ciipcncn^ 

«ickl^ danercncLy ihflEi boring cL^ms of ri?jMi«lvdtM:uvof4:d inrtiL 
[J«^ iL maHcr. uul^. il wc relalC ihc JiafV ijf a ftxk spire 1o crn^ti^n ^iniL' hvhcn Mb^l« ir^^lud |ti< 
LirL-^iiLi] bcrKi[b tii& Icnfcy ^ih^f? 
[>oc^ It n:ilL> metier il<iirfiH;Tifc 
^rr dccjhiL'd ' True" by oUkts? I 
^^^ CO tt a VB^ iirltcaJ pcraofl wl4Ii 

II my tonfltcilon^ wJih fl4lwrSr 

Mnn»4]yH "^bEd I scC ir^ OUr sroriw 
ii Ltic ^Ini^lur? ol Qur ps-jr^llt 
reflected on 4tic ^cirld as ■^cll ta 
ili£ ^^-cirld reflLMtL'd L^n q%\t vniDd^. 
1^ h^F ba\[i [ht LJl1dLY^U^dh^g Ibiit 
^llo-i^S US ifl chCM^C hcjJchy rcli- 
Lionships &vpr «nht^(lh> O^itS and 

nnd to lhc pbi c wjj [i^x iti^IcliaCu^ 
ulinging tD Lin alicnstiiJ ^inJ mp- 
prc'isk^c dtM^CKjnc^ IbE^n 4lic frtidCr 
r^aht^ o| our bcj[tb And ianal^ 
^Li]n[ii^l ihi< tr> [itKindinn wtiJi li 
pdHlLHlLHRK-fllly inpnilc-tir-tvili^JLKPrt 
LjLI&'tnitb' Af slJltd bd«lv, ibc 
point oF Eodigcntms stnirics j& H ull 
^^lio ^c ore 1:3 a fKopIc and iikLi^ 
vtdtiuJs^ nr^t mj ^.laur wh\]A l5. 

Tm "^P^^ sfnousl V of hcuHtidni; 

iD^i^nrfqii. imc^dins <■> ACiuall) 
iL^f in the f\z^ tikil u/c iiLJuMl, 
^t^ n^jitsci-'k Ihr Mn^'s and "Ttnni^s 
Lhf [hfhfiE^ places. To he J ndi Ennout 
ih tn ih:^ufi]o^ place, u) Uii M sbarc 
Its ^ortc^ i^ilh u^ and shflic [base 
Siciriu:^ witlL othcrih ■aIic* fame 
UiCTC iTic^^-oridisulUniitclj Jvi^^[rtllsC^JTy, (Juc mil? fcH ihe u-ixtd 
1^ h^h^i nkaitur:. nut Lhc tnnnmcTuble dctEuls L^ hL>w TiFld U l^n ^M^sll 
kili:»^ lhiJC (Lh^ic cbcmji^aU can ti[[ jh. No licjlth^ uf "^u: |Vn^id 
Lan becoamn^xdlhiH il l^ |fcCrts&ir>']oe\pcf[nwnt h^- titbng aniinjih 
orpcop[cioH!cjnUcKiKllj liuw r^HKHof ^ b^hiinin: jI ittatoitocnd 
tifc_ The [wart bfjt-^ and bl<^ flows ch^ni$Jntujhc}di Totmiwlbis 
L^ emu^liL it i^i nnt nLMETUjry ur iLi:^cpt4jbk Eu^oc mUn living (iHti to 
sec liott hm ai-ujiuc T^hj. Suuh i^3impl> n^^ ncKir-'^vy 'Hif ^crfies 
h^ij b^^ bCft^ |i>]d, iilirwfc^:. arc m^l ^ onli tJk' ijOi^ MhJ:> hi;^i: lif1ii4. 
SPflJNG/SUMMER ^Cg ISSUE 
- ,1 
-w FRn(3M£^T n^z 

1iL Ixiu^Mn fjlfiicrt cX]KlffHl&d likr ^pLuru." 
i-iiiJ:r i'olLirualiEaii. iL's prcfly. tvl i\]kc ITic 

\lu!\ vi,\ l>jk rcnnFity TVj ^lr^]lfc|^" spx^" nihJ 

Ltn: 1.rdd#L^L1^ 4tf LJlkJi_UIGdl4:^ ^[KA-IL^, LlJITlllEf 

Lin: living ^fKlif inli? u h^kk^lrop civi^r wbn-ii 
ifkr ^7lt4£ol 4.dii Fh: LitinriL^ ja^jjillv^ IlI^ ii 
Polaroid 

TbC L^ivLli/Ens EfirdcTi nUlsM^ ■■■miL^iE'- 

Hiiti s^HjrwT i^rlflter. wiU tlw Thh hi|>i>_"n^ 
In^iJ. mM?;HJ of unfinkJin^ II inT'^^tohDiH: 

TIk Ir'i'urfcoLs^nka Ie ilKiLri cik1d5 jm Id 

^dLlmm Llin^^ jh illw^ if ilMiiinqtiiii; 

t'lviSmd tpKv. it bib Ibc nt^L Tbcpurd^n 
iji pC4:ullflji[]d-i t£«[!iTiEorLj]kicN ojid lup^Jch 
liKrur^hm:. Hut is it^ Doturc. [L Lilkn^'^ EIk 
f a^ Jtih li? iipjvi , £isafiiL"^Uv. w\td^ Uv ^^^4^uni[ 
Ljf nriitwil tha n^Tiiiiori l^-^mi dk" ^^r^k-rwi 
^kJf^nkii ICJiHThli \lT\ III LLirllior iIhj IJdiI- 
Sk^jp^ b> fuokin^ 11 unifomL On chc iLtfiLriir^. 
Elk jMinl L^ k jniirt£ |0 Uvu iJHi|h iiuCiji^ akI in 
l[i^ rnrid^i 0^ ruilarcL ti>nrnipng lli^ ^itniai 

lI:l~^I fikfiOY Li>A^ml UL'-bihcEu. jitulEkij iJufi 
■nl-mLlii^iiy i[|mq Swh * k'^HUi ^LiR-S hj rct^ 
■ i^nvpll^ lllt-uh^^c^^ dt fLUUh: j^ 4jur Oi.^ It 

iiiJiinu^;, Oiijinlhis wfliK'^ icput^iNc h 
Ji^rpalc ific ego ofi^HNf ilk: L^=t^£hm ifi^ l^i[i 
^Lyl; In ^okHh^F ^iclti^r mlhirT |li,m c^w^jLieH. 

Hic iiouoei ot p^L^uLi^tfiEy l>|»fW7^L^ ^L^L£la^^l 
E^jitjnn jriLl d jhIikjti, i^jndprdl/flNnri Fll^trifc^ 
[LThJ trjf^zj bhodF^'cr^iEy [d lIk ^^milK nf 
["^t^r Vjilfcjp. It i» "iflmrjmfl Isinn i - i 
I [tat ^ulTi^mumc " E^^hbna ui in ■L^ n i 
\'A^ KU^U^nrd tbc ^ciicu3o^> of cl y . 
itiiiiliing iui h^ cnHutnucd diM.i|>aiiiL ■, -ll^l 
mFllivihHlojJci Itir4jj|£]i |li? <fcj>[M>^iHii^i^ m 
icrms lIu[ ArL' Li^ipajtiiEtv L:afiiF»LLir>f v ot 

a|LiiLljNtpn|K l^|^[H^^^d Trrim C"« PFioLlwr A 

CI B. good or tud, Idgtii or (Url:^ C4>iicr^Li. 
i^r ^IhNlT'JL'l, jJip'TiL^ril iir pjitiLnhlpr^ b^wjr^Oli 
i>f t^rolcijn j£, Luluj laji or oi^ i Ihi^^d, t l L-^-icrj. 
Emlrttl, ibt ink Of dmli^an i\ tn simplif;. 

nlLiUMI^ none of lia opfiaMEm}^ L'nn IhlL^urt- 

^ii3nTHj CH;mj?lct<l|^ tmc siikt Ihe-v iire tptfc, 
jIkit^e r^jvcK^EHUoa^ ot b\^ kA K-Jlliy afid 
.fcT naUirc m it>c ^fln>c *■?>. iKrv orr FW^ Of 
pi-MtiOn^ rllrtfL" r^Jk^l ihjfi nl'iM- ■ 'L^^ 
I iiJiL.il. rii-ETH 1|uJ i|^" riJl9r<i_i| i:^^ skir -i\ 'I I 
i^.iit4.iiLii rn^ni die tf^rkTihn^ ^hMClou^i-iL 
iFL- Lipp*^Mmmh UkjiL mc fliwwr IhMi oLlwr^ 
Kvjhi^L ilic> [hzip Ub io ^lilly coni|ir^]icdJ 

^"i:^1.^ln Ft I Jl I VCly ^twyipk^ pftVCSSF^ ! 
^Ci-MOJlllg \AMt\K jIVIxT J^hI full0^l| I. lN>. 

E^^u-anhLiih ^j^li-nl mHHL^I, uhi-.li li|1| . ^i ■■ 
Llv^ iruifiDflry ^^tli [he ^ymboLk rb.ii ■' k 
^3\ 1}ic rKHi-NLivclun^d ^cifhE liL ^ L~]|i|bl ^|i>^h 
\'\ \M t imflgc^ over r^n> — ^iiK-ii it u Lihtr- 
jKm£ Litta^m^ti dui n|dl fu^i'E hr4.-di smiillUml 
by ttwfbnml fvnx&^ctf Kftf?«^4rfifif -n-vinM? — 
il IS ]KKSKphl? It^ iJi^inpuF'JF EIk rcill4>^m$ 
paih S>iiibH>]'i follow faVLU Llii^ bymbaLic^ 
Ah*s^ nrhil nidirfr* ili; cFvil^wd tmJcr— ibc 
fy.4nnafi:haJ ^rajuniAr Nhipoud b^ Mxiriy 

rLj|]L'nA Jiitc lliih rqnl|t], irinf^ hJ^tivu [T\7\r\ 

^t\t hma^LDry ih^ proj^uofi i^f ink-n l|l^ 
i;*\L\'' \hr W\f\i\. S<^ imu^jC^ Iv^ Ili ini.i^"i j 
Uofi^ jnd t>mbol^ tciid to 5>mbohi4tiun, 

wflicri irt lurn jftiUlftJ^ ilsCir iri rilL^s TIk 

nuul IrsETijintnt^LrL'i naiurr^ m ivJcr la 
£A:rtlliMC II ii^ dt mpHjaiim H^l inunn. i^irfTP- 
Sffltit30fi Th\i ir£LfuiTb.Niijlii> iK lufiL'tlmol 
iin:|u>(3LiY[?l:t.v;uih^ f1 Kliv^lurvN ,\a[ n^qni nih 
luc-n. TnMTc^'i irik' dilfnif^UiLntnintiHS oF 
ibc hyadlnJi-j i\sw\]^ lf> rupns^L jculiK inLh^ 
IFhr alio* iLLobcfutI) coniprclv^iu k'.l |iti- 
L^'^ Lin LIm Mr]Ktr tLiriiL Lir jLc rl .. |^~>.>.p r ii\ 
u^ ibd woiEi] ih^i Jic ^i^prr^^L-J L^ulLLffjIE^ 
(hmiipli i[v i^MliirlPt ami wrvfcflic cii]turi' 
When diK mt^i^urf , itic hciD£KiiufihE<dcdAC^ 
Efcut-alU jmj uriFwIs aFl ol fIs pwuliflntitf^ 
Ho*£^«r, ifi-icrum^iiialh^aiion brines abiXjL 
NlBr1danLq.r.iE|hm, ^Iiil'Ii NiUl^k |ii i1n \r\n \ril'- l 
MinlKhlCing tx'iiE ihiiL i^aii^gnnwt fvci^ilnnt' 

I l^h '■ l^lL^I ll^.'llv.Hl.^^l^t^H^ixLUWH'iniC 

^>.MKl^lLa^l^■^ }\^'- prnxc^t of ^uiKJardiza- 
Emn [m^luLX's ^Liu|ir Vfh\€\% 1^ nUtm? riHjfT 

dl.in a f^iu. LiiUI^'JCiiL-iKS.^ 1^ FCali[> 

HuNi^HJIKLltkHD^ti fiJ^i; L^Kl-^'irHK- 
IV^^ 1^ ihc sfiCCEaculofix jiiort of htc 

TIkt^ 3TC t^v dlriioct t^|K=i or 
iriiUAicy. liM bi niA^HiilAjkd n.-dULL-^ 
Nfc m a-LjfUHnu HJi-L i^ai TTk-nlhcr 
1*^ kIj-mIii^il^I jjid ^iH-T^Lh ilrlri 
III ini/-JCi£>o iimi TMK^Ih. 1^ JCKUP in lI>l' 
■- ili|L>.1 L~JHii:r IliC: h]uEI ill :iil1i>iliu 
ii^Fih lh« humjn bcin^ ^quFiKL'^ 

ItiQL^Ikr^f r^nn hjLuru jnl fnun 

[uJlia-Lj^n rwtunl iJ^ditmn ^"flhi 
fl^npa^h^m;! y rehnmiini/mp ^^3 

HiXHItli^itih^ hLiMxal l>LLibu^ nilh 

IbcmwF^ ffitd ^t^i FuJuFi r^^ 

SCn>(iVhf^ iVIKiLhcf iiLlh:]liUMUL ikti 
Immirdp^^ Ir IS tlw rft'Ojrilnnn nf 

'l>. -il'iLT, jjhJ did lajHi^niLiLMi IliJi 

'U 1 1 LLlkKi^lupli I dh'vtb^THjiX* IkHt^aH 

II I ^ ^L IUuVlX bJEt^LildTi^ diztlcCtiL- E^hilN of IIV 

in ixm-j liird sl4>'e. Ri^^^nilHW i^n dI"^ \^ 
ii>Jm^i\-£ Cofitf ifriUfWi aUo^K aexEiEfik.-.- 
biiM^^h fTffi rnulLiiil TT^ft^i 'iru1 rip'ciF^KTd Fl'^lw 
flMI-^Ol LrJPi^F^^ i^lki AFMLUililhf hiv^ dl Jil I lu; iti^l ilhlhjbiL il Jiid l]|jl li7II^pLjL£ k^ulilv 
f%^:cjhl^iTv~^ i4 i}r\bf jtii:^^]hli; Itiriu^ti a ^l^t 
F^qtofKJirg o>frrpcdms-Kfi of Lbt p«ijljanl> 

Ejf all [KrrEj^v 111 i?Fdcr l£h rj|fLfp]»;h a fmIil^^E 

tni|i:iitiy fnr I Itr f iflil of^ll bunp^ii^ \\ftz 

Thi: im-A^lU th-ll ■>ur irH^nnnt) firL>j^K nn 

Ebc Hiwld maimair^i il^ ^L'-idk'i9L' nzbarjcTiLY. 
TIk iftw^ tlwl [«L [iKn rdlir-dflL F^'inlHx«s 
dK ffLiff:^^ cif KdicaikvL In aoJ of ihcm 
\.'r\i ^^^11 lInpf^^|lul ^i^TKifTLJ^ Lj^; ^lii;niiEc iu 

: .^ 1 1 ih^i^C t^ Ar> ^"1 ul n^liL^ailMI fkt^4ll[Vil 

l\vj?t: ^^\J^VJ2:^ rL']»L^'^^n1 ir^lak, ^^l^hlcsJimu 
tiiL'4] i.irioia nmon^hLjmjfi [\:uig^-jiKl hmn^^rt 

dif s Jtijfti mj Ihq nigral Mjm^iHlm^ tlii^ 

mcdL3£h:ii fh^)lA.x^fi^ln> Wlimihc fvctiiuodi: 
thild sm 4li iru n fr>w m ihciATUffXidkamfH 
taa Iflkt, j]Hiil itf itk: il!C — kiu% fK^llm^^ 

UH bfl NlB^ Tllii^qu^MHi l«J i1 In wl^nLd^ 
ll^flf'^idl ^hs lL^^^ sO-'Jilf . ^hiLKn ^^jktllaltf 
llh.^ mdnwi HhT iil^nJE]^. Tl|l^ pi»lF4^ |i^l L<h |Iil 

"jL-pOFidK^ik tomhti^ntb^ iikJivhluul «hJ runur aoi 
r i9 Mm- I nMiirv Nrtwtyri |lti:*yliKvC ili>J It"; 
-M'kM itk^ fiUEi Jii iMri f7l tiufiun L'^>fl^4:tiH^- 

uli£iulKHi oiul hccHHiL'-^ ttkLi-rOnM^iutiUU^e 

"^'1 r ri'llMnn £>n Ttsdr. Hc^^^TTn wpiIkhji ^^ 
l^ i k l ci^o 4yniu:3Cmj<iK<j<, llkrhuin^A t\Ci^^ J^ 
^^ ^LlL^^■lcs^ flg^m^i ilw fcmp^nnl fnnCrol ol 
ni.iiiLljritid^KHii^ikiihL |Vh>fHa^AF^b eii^IijeIl 
Ih |L h.Lkdi?^ r^"j'ilir\ nn^l icmhilI j^lnTi^kn ijKi* 

HIkI idLLlkl^k HI Ll■IL^Lll■IL^I1L^^ iS B POETTC HM-i-CTWTLTrW' 

I SPn.viSiJ 
BAiHJlCtfi REGuLBRLy 

prpnts rHBelWE^TS pn ' 

£BGH issue. THE COTy- 
PliEre a OF p iS ^ovj / 
nv=i:.BBLE i^ enqltsh bs 
n '.oe-PftGE rin^ FRoTy 
PtRBl, HOUSE FOR til ■EFK MAflGHY #^5 *^ 
't^v,""-'" M 
M[>d[irD irufti^tLaJ ^licfiacicnn iv^irkh b\ 

10 htc If ^iinJuf ^irtuaJ rL'AliE^ lIi^ ^lk^ 
hi ihc n^mi; ol "liHun;." Tlni mo*J^m iTK-n 
ial][v 1-, ^ihanLECfLi^-^J b^ fiEjuniitg Eor ilu 

fiLlLirc Tliih rii^^nn pierce lh( klJiTipn ^liij 

hkL' a ^n^] h^ ninmn^ 4hfujg]i j FirKof mJi 

vailirtK "fti^rfciTlS nrHhc qs^flml^^> IlK Th^■ 

lion/on of i\¥c fut jnz ih cxptm^jic^ u^ uik- 
k V J }i]LrKJ F^ff wki}i nu ihK4ninf OT ^nJ fivilk- 

^~^ [iiunlmkm^ Mlif^OLi^ ihLTUlLlX^ [[k tuLLUi. |K 

flH[ llnrtc ind Pikfj Fn Ihc linDljudgmiL'nl rrf Hk- 

H| ^^L^'IL^]l7lQ4>f iNg htiliCV^Jt Eu i.^}uldh cj f^rj 

^^^ ■! ^_ hjpp^n-n ti^ br jifonmlttJ by ajMrlkTiJiiJ 
iir^^liiL^I rL~N^ii7Lf.h nj^jiiv^ En Lliih watf, 
bol^ IIk in<KlcTT» jn<t th* jKL-mditrn Ti^ a 

' ^ Euri9|»fdlliy lIul I^ OULsIJi? i^ Ihi: f^lpuCLul 

— pff%?nUltlLK^&■:-J^llir»J1En■i^g^u^ mciiUbfy 

irt ihc iJAinp of domt^icaihc^ik Exj^rE^mznh^ 

^j lli^ [TTV^i^nL, [fi 1li? Ii?n' iinij rwhi^, TcnJ^ k^ ,l 

1 I n\ lii-^IKMiC MUC Jild ffbthj^UilLTiC 1tiC Ml-^^ 
^^ -I 'iinLF*^ UFiJ dtH'JoplLKnt Tbf r^Hn^n 

^^ I ■ ' _ I uliirt. iMbtftjfLMt ift irtiiEC Uui rtMfc-L^ 
^^M ' ' ''^^v, A nd M '? rw nyijt^r^ t4? jrtyoK Lfi^i 

^^n I Ik iruthaQ 111 rflfi fULUfC LnhalhEMht ahZiiJ 

I hi- ampffi^ihE* alitiouRN Us flrrivjl mi^i 

tkt imrviLiibk 
EAbrailnE tfti^ cnimc nf 
Inq's dttEruciioL Ajhv 

ElucwiU rub ^±ifaoH 

uvcrpaiilj aj^d ucidEr' 
cipfrica£<d ciphers 
^hoF? rrcduEiti rn^dc 

PR tfllLJng iuoittly ibopt 
whdE ihcir ^d^tCS n^Jh 
^lor Arc [hoc people cvm 
huinaiii 41 r drt tacir jiUt 

nf the rcM phanc^ tn 
whidi ihti^^K mvui^ly 

Thr hitblc df ktX-^ b 

ikdihEug dhbrc ihan tht 
Ibr^r of habiin W^htrt 
Cflmf*?rt and Cnflit- 

ifLb bc^^Ai? drliELina 
flJmiiul aliVitn niEdiBEcd 

r 

shield rhroui^li "Ahi^li 

Qfir ^¥3i£hci the lATfirld 

^1 ihv by ID a blufj ifac 
fills on c-'fi viufpr with ^ tfa^ tn^rikui^ iltac Cuh ch^ EtlcvLjun iL/tckii \^ucb bririhip 
^nrits FD''li^"nn[1 ilnc4 up dr^^in^r 

froiu iij lami. llit <Afiim iuav bcrcgud^ a^ a oiccJhJhYic J ^Kn^ion of Ehc^^= 
it cnablci ™^fra (■> "^jw" wlwt has nnt h«F; ?i4n<s^ phrnotEly. Al ibrumc 

our ^RrronndLnE^ And l^^c likely cc^ ({^ ^hai i4 ri^^i In front nt our f^^cv- 
AtCOtJl^ttl}? ^t^ fki^ bcu^]liirlv EbOrc bls^lnL anJ inxul^Lr, J^iiircJ iviih Ehr 
dfpJfl^ofi \:\i rtaitly ^Jid iDCf^in^y d^Tlanhul trarti and/ur nTOnfiU^ by lu ^Lu^ 
tDTiHacti arid £oAUa4JdL-ti^iUL 

^ivm lliispaici:m. ii^ faardlj jurpHaingTlut aII civiln^fT pmi^iE^ a^uLTut the 
vny cn'ilfud prmicc orbnj(4U} Tvpot^EuiwanciitLrEicKiiEEy [u>^ bcAi 4iA tnpleicly 

lnipf>tcnl Hhr vrncr^Ciun^ ihij^^'f iiLPkrcd |prTahiti4JU^ IluT-? i[9p lO&iniUIV OT [bcHN 

[Mj^orcringEolK "r^icjl/ hihu hjvt iKafed m* niih rh^ir jibjLfi d^vmiuri Eoih* 
^ondt^ r>F tccbnclu^V Tbcy mi^bt |tu1 ai h^cll hJVfj ft^^ rtii^JLECrih Idld 
i^oniplijnL^Taik'fi clc^nhift Oifcupitior^and IsracJ $ <if l^alef tinc^ wh ^di Eiclpnl 
inipjn;ifj hltiy?t fP inspire any ItinJ ETfizFfnnu^l rcsiilaiiL-c llui 4:aA fiVcr^^ine 
EhEincriifl drtd sAlipil^tu ititod^riL on J Tt^-dt|^rfideni vrorld. 

There arc no %v(>nden of lediJioJoj^ — Oiil^ consoUliofi^ 
prized Hy ilie pathetic. ^^w^ Page 47 SHtlNG/SUUMEE 'Cfi ISSUE 
KilTed by Gunman 

On Jawaiy 1 ZD07. a gunmafl 
^liQrae3id[t70veiir-DH3<iuirani 
ivqni^n, KureTS Lopez, fn Iha 

4^0 ^ul K4jr«l« 1-Qp&^ ^v3S part 
ol a ^rcup ot ^Daut 30 GuaranJ 
ranHliBSV^F^. s^ver^l d?V£ 
l^ad TQEarn&d Zoclaim Iticir land, 

dyDLng Gu^j^ink aiATi. ^^^ shot 

The Pnoians' land iia& Deeia lAktn 
pv^r by a c^m? [iinchflf anfl it Js 
repp nod Ihal he cflnlracled 3. 
prii/ale secunly llrm Iq evict 
Jlk&jT) GunnUnllred DrrEhe Inde 
and Whilst \Qwr\g Lhem la board 

irwK5 Thf V wi-r^ th^s^ (lun^ped 

on Ihfr et'ye &l a nuaihy lov^n 
Thi^^roupoS Guarani nave b«^n 
living 1ar years on a camped 
FftWfvadon wher* nirndno artd 
oianiinq crop^nire very d^Mioiii 
Thflv W9-6 desperate lo reij^n 
(a ihfif ifadhionat land, Ihc sH* 
crt ^n atiGgs[ral buna! graund 
Tha mlhng c^l Kuret^ i& tfns laiasi 
&f 6^eraP inurdar^ o1 Guaiani 
rndtans byounrn«nas tha Indians 
atEempi ta rcca>/er lands tak^n 
Irniii [h^m Oy c^lLlo r^ni^er^. 

Ekisarren TafqetaJ Tjy Slate 

De^ Court Victory 
On February 12 &fx Bushmen 
were arrested, starved and held 
tcrsLXcTzv^ after police ^i>d i-vHd^ 
Jlte guards aci;u&ed Ihem ^F 
hufrtihg In Hib CftiitF^I Kalahari 
Game ReMiVft in BD)sv/ana_ Tne 
court ruiFjcf in irii{J OeoeniOsf 
liisl Ihe Bol^v;5Ra!jov*rnm&fl['5 
eyicrion &I the Bushmen Vf&& 
'ujilawlul and unccinsli[tnic}nal\ 
a;idT?>al ihey h^^the nglitb^lrvfi 
on Uieir^cfistr^ land uisld^ U^ 
Cenlral KaFalurl Game FUse^^e. 
The court also ruled (hit the 

GREEM ANAflCHY *25 BuEhm^it applicants ha^ the 
right to hunt dRd gallKr m th^ 
reserve.fltfdsnoutdtiolhavflla 
ripply ri>i pefmptstpeniei ii. 

Ifi tete Decvf^Mi a groi^p d 
abnvi 2Q lta[l trlecL ^o Borer the 
Ce^rve. bi^^ only la-jrol them had 
befls^aljS&lognL^r. s^idt[i«f=irst 
p&oyie or me K^nna^'s J umatida 
Gakeieuone. in ^pM oriheruht^g 
the wildkl^e scfluls wcmlct riot let 
wives and cmtdf^n ol S'isnman 
Hii^plicants, who wan the court 
tase. ac^ Jri lo the reserve,' he 
sarijfcn a statement *Wt ^reaii 
aogiy and surpnsad u^^t (rJiople 
Were lurnfld away Why car^ w? 
hqI gp b^Dk !0 Our P^nds as the 
courl Siiys? We have been sepa- 
r^ed irom oor land ^>d anceslors^ 
graves lor inc rpng How anucn 
longer do we Jsave to wal lo 
OO honwV" 

Attorney General AlTialrat 
Molokci^me set the ^iiene lor a 
showdown by laving Oovm sirkil 
cor^diti^ns Ic-r llie gDver^m^nt's 
miplemecilal -un ol me cou rt order 
"The Ctnlfftl Kalahari Game Re- 
stive rerrisin!> sL^t& l^nd, " »d Uu 
stjtem^ni Nt is owned bv !fie 
Elaia =mn i^ujed to the ipws oi 
ihq republic " Ma^nKomme said 
ihdt ^nlv >B9 peopJg ^rrn had 

PageiS filed The laWsulT i^ouM be grv£T) 
auEomallc Ttgh[ oi return wiCh 

their children - Eftort ot the 
?.DOa (he Eustimen say wini lo 
Oaiiofpte A|ly.5l1ef^se^llln5ve 
to ^pptv rp^ special permits 

Repression 01 Tribes 
Conlifures FoJIaHrpng 

Evfulions in B^rr^fad^Sfi 

Ofl Fehfrary ?3 Ftniiji Mi o was 
arretted fnr proLe^Li^g jgamsl 
Ihe eviction In December of 750 
Wrii families from thefr land in 
remole viiifloes ofilw 8andarl»an 
Hill Dl&lncl ol the Ctiltlagono Hill 
Tracts The evlfllons are faWng 
plane m coniuFictrpn wiih re- 
pression ot raslsti^rs wrtniEh Ihe 
larger enrie>|[ ol a naiional stale 
of emcrguncy declared tiy tne 
Bandbd^^h gtiven^menl In Janu- 
ary Sever^Jtjmma.ofwIilchlhe 
Mru a^e on& ol ek^en tribes 
Including Bal^b^adra Ch^kma 
and Manub^a Ranian Chakma_ 
were erre&tEd and tartuf^d a Sew 
we^ks later m an ^ttemjil Eo 
quash anv siQ^s oT dF9i:*ntent 
over llift steadily wors^nino sKti- 
ahon TneJuniiT!at>ei-evi;t^i[lie 
army end pokce are using the 
ital&of tmercttiPLyasan Excuse m&ytr& mUve my wM& Ste 
jKl geifrnff liy 

jn^yiti^ t'il fie cptofflJerf 
yoif www t^ to ^tf rm Skvap$t 

yDii cMf^r try :q iescti fiie tQ &pfl3Fe 
Bi^n'SreByau.^tiffavt^'nEsm^Hyet to Increase miillary oppression 
egainsi people wl^o normally 
engage m shjUing cuitlval^an 
supplemenied by huPtmg and 
gaiherinc/ 

The wlchons were made lo 
creais room foran anillery tralni-ii] 
centra. Bangladeshi arn^y claims 
tttat jt piirch^ed the land In 
I991-g?e^ Ihal the Mrusai^^ 
to Je^e. despite ^veral iie>nc^s- 
How&rtr, i-iE Miu tiave ccnst^^ 
lerilly obiflcted m uie army's 
ficqnisJtion ol their Igna. prefer- 
rfng la nrajnlain tlieir w^ty al tile 
against cemrahred impipiiiementi 
Unlort4jnale]y, this lep^slon Is 
Ihe cuiminaiion ol anempis |o 
remove and/or ellmmale Ihe 
Jummas for the past iH y^i^ 
Becau^of the abvinusoonnipl^ 
Between me ^:Tvilized societies' 
nntlor^ l>1 ^f>d ownership jnd tne 
rnore loosely defined i^vina wim 
m<^ ifind charatlerlsUcol Jumnw 
Irffiw^^ iheB^lade^QPVfiiT^' 
me^ leels ttcan nvgvein settlers 
to occupy "emply land " The 
Jumnia have gor-e Jrom being the 
sole inhabllanls ^ Ihe land tc^ 
bfljfia almost oulntimf>ered Dy 
swarms of settlers As well as 
beifig dl^laced liy the sectlei^. 
who sre grven me besi land, thft 
J jmmas have expeHenr^o waves 
pi mitrder torlure and rapt, and 
had ilii>lnjillages burnt down tn 
a genocldal campaig^^ against 
Ihem by Ihe Bangladesh milHaTV. 

Penai Per sfefenl wilh 
Kochad^ To Protecl Foresr 

On ^ 17. nve new l9lCM:iiades 
wirfl sfi[ up by Penan lrl|»a cont^ 
munities inlho M3Et/s(3npn:iinnce 
ol Sarawak In an alleihp) lo stop 
loggers desi^oyin^r thdr fgrest 
homes DnrtpnM.ofTMsrsofthe 
Sarawak Foresi^ CorporalJor^r 
supported by the palcce. dis- 
n^aiitled another Penan J^lockade fdr tne second lima llh& y«tr The 
f>p|ica Lj5r}d chamsav^ [i?de&lTay 
lEie blo^kdaessncl 'ie^Q dunshcils 
n JnrHn|iJai« t|i« P^nan. Faur 
Pengn vJl^s jnd one riv^rnadlc 

3ds^. In crDSesi aE 3lis loas^ng 
compinle&RlnHHiii^n t[l|9i]. KT£ 
Logoinu ^ncf Sdiiilin^ Police ar€ 
reoorleSly afready heaOin^ fO' 
vrarers one 44 thQ bic^ckacTas. 
which h^ona nuJn logging rOuSe 
and usM by a numHrorDHTerenl 
comujnles 

Utjch al Qh Pe^iati's Torfist has 
alriid^ &e^n d*Jtfflyfi^J Ihe 
Pcfun are enljrelv dependehC on 
the lore&l lor ^]i Ihair lood ^ad 
y^ll^i Aii^^rdingTDa'wPfinfln, 
'II ^e{lon~Lc!Elv Lhe lagg&i&MhV, 
»l IhQ r^mafnhng for^sT In l>w 
Upper Baram ^rea i^^l he gi^n^ 
wiihin iwo yeais" The Mockjtl^ 
Sfi9 J& In an arpj cerlillM Oy lh^ 
Matav^rjn Tjm&er CefffFlCation 
CcujTicii (fpltCCj 1or tusliJinabLD 
lOQOiog'- Ho^a^r, th« ^\iiU- 
i:atlan l^il^ 30 acknowledge [hai 
^his ^^u^lainjible i[>lfgiiiQ' Is on 
th4 Native Custcni^r^ Land [}1 
iH Penan pfloplfi. 
who nave neu^r 
given HiPir conEtnf 
Ici logging lo LSke 
l}lai:tM(jinfiKP(faft 
said. "V^ [fled every 
peaceful mean^, 
by writing leliers, 
l^tAion^r setiding 
nahvo headmsn [0 
pTweiv^luiinepdme 
rp^nlsler Til ey came 
backwilhpruJAiii^ 
bul nolE^lng was 
rtona'^AncithHsalrt 
"Ws are a pe^C^ 
lovlno Dfiopid, r>ui 
Vrihefl our l|i^e& ars 
In danger, ^e will 
HflhtbacK 

The P^hsn are 
nomadic hunter- 
Qdlh^r^ AVcugli 
many liavs now 
Dflsti sei|[^a, iiiTCiifl 
3tlQ P?nan still 
lead a complele^y 
fion^vllc lif« In Ihe 
forwt Even lite btniled Pflnun 
i3)htlnue tc rely he^vil^ on the 
}Qi^i ^hving ts laktn rcr gr^nl^ 
In Ptnan society tncr* I& fki 
Pflflan word for Thank you/ Had'3's "Garden o| &ten' 

Thi^eal&ned by 

imperi^jsr Cairusion 

On r^^r Z^^ T^nza^ian poliDe 
axKSted fl4charrtB3arow-;i HadH 
spctiesp^rson ^i^d activist who 
has i^Mu trying Co help tfnj 
qomm unity Si^DKes^ their oppo- 
SiElcn To the sale cl lanfl lo a 
Unlled Arab Eh)ir^les i^yai 
T^mlly iryin^ tc u^ Ihe land o' 
n>^ l^rrzA [iii a "persDrMl sat^n 
praygrotJrlll^ Philip Marmo. a 
Taf^jaolati oIUci^h ^Id that a 
nearby hUAtlng area the tovil 
r^iiii[y->hare<iwith raiain^s ii^d 
become ^00 trowded" and Ihal 
a memOei d Ihs Abu Dhabi rov^l 
riHiHlv^iciDlcatedihJtlc wasm- 
ixnvenianr ^nd regue-^ted hiS 
own parcel M^rnio called the 
HadJj '&5c»:wards'' and ^aid 
Ifrey woutd beF^efil frdm (he 
^<4>col. rc-ad^and clher pro|ec1s 
Ih^UAE{:ompanv ^s oFFereCh^ 
CDnlperiSSHan "Wft V;Jll1 iftem 
logo tu school. ■ ?aip Mafmo 
"W^ W3^l Ihcfn to we^ar cIcUhS. 
>^e hvar>I Ihem lo M decenl" piis(fn. three others drecr soon 
arti]r being 'elea^ 
Whl4i^ Ih^y ha-M lor Ehoiis^ds 
^1 years si^rvrved (he Coming or 
sgncuHure n^ei^i ouns. dis- 
eases missKinari^s pc^achers. 
anEhropoFo|]is1^.slucren^&. gawk^ 
fng JournaNslE. sl*«f ncmsas and 
encKonchjng pasloral tnbe&v^ho 
oHen ahiper^wijile IhFjm roriour- 
1st nsoisey. Ihc fluent Hadia. 
whg still make lim wilh sirclis. 
fear 1t>at live safan deah will be 
lliftir uoQolng "IMh&y are going 
1q come h^re. we deiinilety wiH 
^iiD^nsh. $ai^ Kjiunda. q Had^a 
ninn wtio ^i^l hurii^ with hand- 
le wn poison arrows. "Ol^hUlory 
wIN d^& aiJ3 EM« Hadza w^li be 
s^^ep] o^r (he face d live world 
We are wry anuch altaJd-" 

Thn Hail^a are hig^ity mobite 
(wing in reiFwte selUfimtjifs d( 
\^o or inrcj lai^lHK stutJeted 
throughout the vaHey They also 
nhve no hrtrflri:]Ty or leadership, 
le^^ing lhem qj^ jgocd indicalion 
ol the passibililies o1 Pal&CliLhiC 
ll[&aiicsrij[*j'e primifr^tmiKauofs 
Dscriplng (he Kidza's homa^d. 
A slmllaF agreemeril with airOtTftr 
eoT^hpany resunetf In doie4is ol 
HacU^ me^ bemg arrested Ear 
liUnUng on Eheii own land Thr^e 
oE lhe men dHd qI iiln^^ in lhe Adam levin sa^s, ^A lew dflcad^ 

age. Ehls harden dI Eden was 
thick wiih g^e I imagine lhe 
Hadza people who hved here 
ti^d lrt|L{i trouJjt^ ^uslaijilng an Hftrthftmericaii 

Native Political 

Prisoners: 

Byron Shane ChuhbirckH 

DuK 2C^CiiO. BcNum^nir T^. 

Ifchnr ri>f n*t>bh|P|: Ua^iFl^ fnm^iJnHrc- 

fuTiJi t4> itJpp4r[ lh<- /^\^^l^%^n 
rebellion Ph Chi^pu. 

Eddi? Halchern i-oi-^.i^?^, 
vtm 20 is. ^Ji^^rtlfc. Nc: jar-^j. 

] jiruiriiL^E^ r«ii lit frHdnm-fTjiliicr 

I}cjn2 rramed tar a mu nirr he JmI 

m ci^mnihE 

UofiaTd Pellief. ^s-^w- j u, 

Ll^Tcni:llaiiUHUrS. rVnfknlPirK. 
1700 l^jmj RiHd ^j[hp Ectit 
^{jlheh I r^ ^7tfD2n Amcrk jn In Ji^i 
AtoTCnioi4 lAt^jl RLti^n^li ^o-^in^ 
wv,-o I jIt unLciu'Oi biivinj; been 
jTr^TTivnl iVr lhe murder ^r Ew4> 

Luis V- Rodrigue^H ^iahhkk 

PO ELhx"^nfh,^"««cni tliiv. CA 
?>^^^^-r40rh. Ap^ch^^iThr^dfi.^ 
^Cliiq^l be^ttp; r^^mra frtr eIilj 
irtunlCrHfcFl^^ tfipi- 

TewMtee SAnCi ^1 1 1 S6 ^^.^ 

Wlf:lH"^i^ur<5n BlsiLOntii>o. 
OR 971>1-*. DtdicJie^c^ N^lav^ 
rvbu idhv^^ir hi-l jnp ultJati^in jI 
iimu ian pripon Imiin^cnt'^ . 

Oavrtl Scalefa lUofcs A*ay^ 

frl5^IS-fcM>. IW^I S^-^U llc^iLk 

.VteM R4L Uid-i-nU C>R "JTSfiX 
|]edkjloL N^lJ^ ^lf;^^* iiL«wjEc 
hrrvHi^ jddilinhnil tiflht for A 
priwn inTLil-geih^r enviable Irle-slyle 01 
hunlmn-flalT'enna shar- 
lAQ, Chilling cuL getting 
slonftd. and chdlllfra 
away in Cilcklojt. IMir 
click- ba^i^d language 
Their cupboarc^ wa^ 
well slashed. And the 
tedinus ccncepLs al 
time. A ca&h eoofiooiy, 
Ehs niitl&arlamiiy and 
tha Victoniin wcikelhii: 
had yel lo complicate 
the E>Jls^ 0' EhgiT simple 

ei^i^lence Like Adar^ at>d Eve. 

Ifluess PtEHappie" "What J5 the 

need lor tlrnii^" Kairnda a^ed. 

'Vo4r wnhe upr you gel honey. 

V^hat do yoij nft&d hme lor?'' Pagei9 SPRING/SUMMER ^C6 ISSUE Brazilian Indians Blockade 
Hjghuray In Resist Dcim 

Ofl June 1, ^lie Enamtt! N^^a 
ifldigEHous people Of Ihe Aniww 
DUcf^aed atna)Dr^ign^y4n (ha 
Braalfi^ 5law or MaioGrosM in 
pfOTtsl ^ a^nfcs ol liydroeleflf Ic 
dams that wll( dsaj^v tlieir ^rtfal 
fIshpnQ grounds Ccrn^paME^ KO 
DV 111* warfQ's largflsf sov^ &'t^' 
djjcets. ihe Macrol i^mtly. ara 
poshLna fo' a vast ca^lpr^Jx oi 
aam^ to bfi buill diong Ids 
Juru^na rlvar wliicn flowi 
llirD^h the Irpbg'^ land Europe 
buys hair Ltid soya e;<Di>rt^d 
rromMaloGTOsso ThtEna^vene 
}k\}M.. ^Iia &^l no re^ tnear le^r 
Ihe fish thE^rfliy ontfiiiiw Icn-pfier 
lH3SiE]oraaclil!»lrspawniJig 
groutids ^f?i^ qI the Indiana 
hi^ve lElt thfiif village For tn« Tir^l 
rtnse To jam the piolK.! Tl le InQe, 
wliDTitjmDfroiily J5D are also 
|Jrol*5UnQ ov*f cffilrucTJwi ol a 
cmtlal ar«a q1 shetr l^fid by c^& 
jBeiclwrs wbaa™ DLllidg ilirf/\\ Ibft 
Tc}r4^ aid i>ofl[jn^ \h^ nvpf^v^vtb 

In a cgMediw^iaaemenl, Ihe 
fnawene f\^w ^y "As F^r asUu 
fnamne fftim ^re Mftwm^d. 
wt fif« cQJtipEBtfly gainst ihe 
aams. Wa da ntil want a car mi 
do we v^nl^Dney. We3relrw1t 
Jng about ns^t, and iiw uwar"^ 
Sflvaf^t n*lgf>&uunr>g cjJbflS 
Joined Ihe pjriieft and zSdui 100 
Indians aimeil '^\\\\ bovj^ and 
arrtiws err?cliveEy l$oldie<J ihe 
noMh^wffirti pan ^a( llw «al&- Howavai aflel&oaie l^om the 
indigenous people screed 10 hall 
111* bhDtadti and rriuet wilh gov- 
fifruft&ni cjfflcisia irrihe BrailFian 
caoiE^r B^ late June what sdth* 
cal[^^ a ' success" aci:urred The 
governmenl'? Indian agancVi 
HJfitl. -^i^Hthinj^ lands dalmcfl 
By the [riavje^EfJavreanij oll^frr 
Inbo^, wdh ihii im ol otficcally 
recodnUI^!] rht ^r^a-i as ^ndlg- 
cnouf. however. repartsindicaTo 
ihe dam^ siilL EodL sel 1^ flo 
al^Qad. IhtovJing iii doub) LFie 

^SUCCESS " 

Tlb^ans Rial Over 
EiLploit^lion Of Mounlain 

On J4)n^ tL hundreds oF Hbet- 
ans rratedin jremi>W, soai^^ 
populalefl a^ea of southvjcsl 
Cn-na lo slop tunloHacwn f\t ^ 
mouF>laln th^y considei sjc^til 
Angrv ras^de^^ls of Bdmei to^vu. 
home EQ an elhEiic Tii^ci^n 
pop ul^Elon In SIch v^ft p:avi n le. 
atl^hed Qovefnmeni ulTici^b 
and smashed i^rs dudf^aa pva- 
tasL outsidu the lo^l branch ol 
a minlftj Mmpany, thfi xes-npn^a 
said. Tliev Wflre prplflsifcng flvtr 
the exploic^lon ol VdU MounTJin 
— pn* ol nina moualalns con- 
sidered ^acrod &v TlbWana — In 
Ihe T^i^g aras&lands lor J&M 
arul line Indians and Rantliers 
Wapiti Paraguay 
On Jnne 27. a gigup nt Lndidns 
i^ara on a liuntmg ei^pedK^on 
se^n^lFig lor ll^e iai(]C (ortD'ses 
Ihal lOf m a key pari of Iheir dies 
■^ the Orysaasan, when they saw 
two birlldDiers cleirhg the lor- 
«(. A Paraguayan r^otTicr Illegally 
DCCUpylnQ part of tfle Ayo-'eo- 
TolobL&aosode Indians' antf^lni 
fsrniojv hasdftilroyfld Key iiunl- 
ing grounds. The deforesiallon 
cucuRed ih liteTotQbii^go'^d^] s 
frtajtfand, whirji they hjve bsen 
Iryino la ri^cj^v^r sinrre ?993 In 
a brio' DonfrantiliDn, (he Imllaf^^ 
aEtempltJd to Blop sht billldo^flrs 
Irom ooaratlr^g bui Ces^t gdsa. 
5lR J^inchpr. (NrtjIer^E^ lo hjirt 
Ih&n: arreslM. L^pite scHir^] iT- 
lemplifty ODvem^enfal olf clpl^ 
lO^ruMnd Ilkeli^rafB. several 
iant.hdr?hJV^ siiKetded in g>^L- 
UngtheinluncEloos iHted on iheir 
rBntliE5. ind the whoi& area beng 
i^Faim^d oy tNe locobiegosode is 
undarsev£r4 pres^uie aJ delot^ 
HiaUDn Aiihouoai mosl oMhfl 
Ayofw tribe. lEiciifluia sonifl rnem- 
btK or lh»t Pt^rm Totobleguspde 
aib'Qioiip. ti^vt^b^d conlaiit Willi 
0ul3ldefs lor many /ears. Sevfltfli 
flroui^a are ttKiwn lo sllil Nv? 
uiKOhlACled in lEia ioresE The 
most ffltflnt grntflp EO emerge oame aul ol Ihe roresT In 2D04, 
nl^dJng (or w31«t ^iteF i:jl1Je^ 
tamtlnff cDlonisis ocixicpiWiiil Ihe 
jserman^ni ^aterliylfls in thflJr 
i^rrJlOfV, 

Siring Ol Ai^ions L3i^a^tied 

On JLj?ie?9. tndLbtiiiou!i peopii? In 
Gueiph Dnlsrio sei up 3 r?1l 
blockade hii an ati^mpl lo stop 
Irains. hf^wtver, EHey cJaini II 
l^il^d d(Jfl lo a ndmbsr ol cgm- 
pliDailons Tney released a 
cDr^n>uniCtu& e>iDlahn|r;g ih«Jr 
[LJ]|lorfS. slaiJng si^nl evanthougn 
th$ an^mpE was un^\fD^.e3SluL 

fhi^iii ^f $iPfpty lor si^f ow^ 

Oat W6 rfff ffjsf s^p^of! !M JFW 
/4fiserfTflff(Hfl;5iWaUjios. We 
flfl/*MJ* ™fiiSflfffaJrk'?./oMv 

t}pprg^siofi 3f}ti ejplyrfsfn?^ Of 
aj?£/ jff '^ jTTcjcfi flfc-fl/y "rJflfl 

ir^s /mport3J7f M dc'a' ifw^- 
GTtEfiJl ANARCHY *25 Page 50 Mfft Jo jfJ^on ffGT^ntfes} iSSi&l 
biii ^a ihsss chajfcss to aor- 
dlnl^ ^Air eftoFix ofiS jf^tf to 
Utf m^fuwiimf ir^ jffl bifitdiifg 
wtih others, acftfig toffett^er m 

diii£\f;s [ftidi^r whirls we ffvn 
TomtnU w£ A'r ne Qffi^ i^t H.f. 

WR{lo/ilnti;9wtcMY.W&tff3SE 

fflff lofTUfjfiti ttffgrsiijiioo iaceii 
by nvjTT JT' V5 0^ Ad^ U '/w 

SUtcrb^\^ wAS($tAf^ti$, a^ eflf 
pnof and d^tffiicily ^xploHoii 
pw^filH at tHtt CMAfrr f tff 

(heiftE^adams ooa^GdtiQeot 
tMy t^ti^aff^a lor}ff b&flm ttfii 

Can^Jir uper^ajT Jji. ^npiiaiisl 
tasi^ffss' ats and fr^i^ff Atfeir 

r^rds w$ calt cities ^ai fn^ 

fflff jiTNJr ju^^ry 0^ a ^'oiw' 
£a^^'bJin£iv?(Ff4/^aii^. 6a/£in/f /j| 

A^SD. 4lt>ly L saw over 200 

ITie^lr^etg ami thf Fr^iii Uauikf 
cma mard^^ blKhacTt lo mart 
I'la^i' resJsj^ni^e Eg l^an^d^S 
genoclcr^s s^^lQfA CN raiMlnBj 

[^VBrsnluur. Dunngllw Hqtc^de 
i Caftut^n nag was burnn en Uk 

IrUt^ Dy ^ lndLs^fwu& pgrsiin. 
and sBi^f si [Jliif r Canadian suu- 

■ivilli Hie WDnla ~Ng Ju^Uce gn 
Slolen PJallvu liftd" ^fn; bUTn?3 
bya1>DLjl']C iniLic^i^ndS DGiiple Bra?ii: Landless FarmeT? 

Occi^pv Cofipanv Properry 

Over 5DD landless lanFiar^_ most 
ol Ihem wtiiFT&n, 'i&m Ihii Via 
Csmpslns (PMs^in! IftSy) ^nd iha 
Mo^jme}>rD dDS Trabali»ad£>res 
Rurals ^m I^ma (Um]H>^ Ru;U 
■riVtiThers' P^ovsmenl) Invad^ 
And bnefir {sai^sitd an Ircm orp 
niin^. 3 b^nk^^u^d a skjgaf rrull Id 

pr^rest IM Ih^acl oT D^J ^^- 
pan|as<^n rhu pntr arw PresiilflMr 
BusnS^silTaBrTLiil A|;pra£srQl<as4 
lssu» by Vta Campdflna ^Id 
t])al tlM]Jri3roles[ wi^tnunlas a 

b^ilflniflrt "d^Einnftl Iransnalia^ifll 

[i^rnpAni^^ ^nd the Thnaficial 

syst^^nn whidiseet [SMTtTDl CpTiha 

uidi^ rsMU rees *n ine cotimry ^ 

ThpCapaoXavirrrn^inij. locatfld 

JnNova Lima, Mm^^ Gerai^, hv^ 
ixrctjoifld iQf rotfj houra-aittblch 
]>ClTlL PClNW r^mdVEES aJI e>l LIh 
Jan^^n^iralQr-^ ine n>m4 l$ 
own^ fly Grdzil's Cc^mpanJ^ij 
vac dfl flw Oace (CVRD) ^'hi^jn 
Fs thf] larg&sl Iran ora mlni^c in 
Ihe world [;VRD claimed [hat thn 
■LtccuuElon At^L'd (ht eKJ:3vdricin 

dr 1?.DD0 KnnsL □! aie nosl^ ng 
thfjni Ihou&jncks i^tikiir-iTiin ^wl 
prolH^ U^l y«^r imllganou^ 
pnjifliilRrf i^ceuprisd ^ncT stiut 
Qfl^ft iincErmr CVRO inin^ lor 
HVifrjl [}a^ 
oiiTiijlii^i^u:? ac£uv^[ioitildC* 
pl^w ill isuo^r^^di^Nianni mill, 
DwnedbyU^ grain (rat^rC^HigiU'S 
C^^sa, Itt Baa Psiuii^ &1^1« jful 
tFiB hca^Eqvati^r^ ul It^e Sarrta 
NacJQn^l di^ flE&envul^iriti^nlC 
EcdflAmlco e Sodfil lehDES 
Baok^lnRUdAjBiwra 

Poline SlaJian WljipJ Out 

In Val3la Au^lr^Ha. unknown 
jjraanlsis daslroyed a pMa 
sEfltlon iJi cb# Jiauihyf^atvm 
Aboriginal LownolValala 0am- 

S40D,CQO- AusLrdlia's l^dcr^l 
governm&nlhas [1 newty l^lf- 
lacdd poNdy oe Enurv^ollori In 
mdlcifnoL]'^ uaimuniUK^Jninl 
a1 cnmiifallzmg pDveriyAnd 
s^h^ino commurvcti Undf. websites: 

wngMDlfBUdm/ 

iiisun«iflrHry_anafctiHls/ 
fUigefiOLiS.Umf 
'^1 jJJe ^Jr^^> nrli; '^:^/bjM^] ^1 rJTf ^ tzstturui fhr nv^m dad ^/^>mry 

jjjn dtffjrcj^ k*A:j JJ i Jr^ftfd tr J^ *aT^ dtf*KM (WJrf* ifl^fTFT IJh" 

\;-Jn. ^Jilf (^ f^--jn I- m r ff r ^r^iy \t^ fhims ^9S ^i m^ ir/?r/f ^r J^jf j 

I'jn.'rJnrir^jn ft'Pr^ n^ ■ ^-^i ^,'i -J^r f^' ^r^?^ ^^^J1 JftfJJf JmFWFW^JtVr 
Jtr P^s^ptfr ^i^^y J^Jfir iihtf <if^k^f h? O^COVfiV] J^ Mf CPEOl DuNi'^r 

;^ ^rf h'A^j^ ^m^'mg it^ k£^p d/ti^ io di^ pitlit ^^^ur Etintr AJtki 
ftMotiidft d\i tphtmrtf^ t)/dii iky tn^. 

rv hwrit"^ v,iz it^ll Artd ihc s«ip M snip F^al i^ho ^w: ait ITbv 

■iTC yw IrriTfTirtiHiyn nflht wijtI J. ami Ihi-" worts inf tdtlic TA^orid jmxmd 
us upun HJTfhi^. Thi^ ^ a n^l^nntJup \a> be ikl^'cd ^ntn nnl n 
probicni Lo hoIvc or \i Eul1 io he kixrim. To know a ptnccn pcfHn 
Utf I n^_ ^> hj kru^ft not <ffl!y ihn" wnrds. Ihosc incrv ivnihuEs lJ>al iniLTpfLl 
jjid ^xplun^ hul Lb^ K i> Liuii:}i:i^.ii)eas4i-iKic\L^[inld.EhcLcif)eofaji 
L^hiciLAl yoH^fi Hcifr latatf.'ti 1!^ lJu>hV[] by Lhc gkcikiJ 4.tl^ L^ a Ravc^i ^ 

^Ik L'nnitlfiklL^ il [Ijfh i?i| a rcurlj: [|k^^F1L4l~^ W|i4Il1ii^£ k^qli iith^il 'hi 
MjJu.^ <]1 .h iLUTurrixiin Bthl d^ ^i^^-h lafiL^ f^^K finRK .' ^A^l^ini^l ■-■ 

i! .^ h^ L~\ l'Il lx^timlLlt ]l |i NlL>r> vLu|[J bg i3(itTid ii| nbr^Jninjf^ i,^,a\ .i ^^^ni; 
Lk k Un" |tl^>H.■^fc h;^ ^^>^J ^LTi^'j Ito" l«p irwi) i:TKunplc! jhMjmJ ■* ichm 
Mvihi^pCiTT [Hj itcaT T^CmKkvi }Kn^ TUmiHiUwirrajJiMK, ktcviHua'-^ 
L'nter tlKLT muKumt j]mJ Tihnincs: hc F^jt )nM5dr. UcUrr ^ti. l}:m>-H 
■<€ Du nkJA-vcj^ Ihcir iLcfiDV lo vmcob]«lJvr, jrut>[K'dl ^J^ 
ixrtiijfr^ no 1^0 cr ^ofi£ ij^n coLaI]> \^^ mc^inf^ ±^ ihc^ nzaJifHrri Eb^k 
iliL' n^nLirui^n crf dii^r L^rcAiEir TYus rcalEiniiikVi in^ he ^vi^h iTHin fn^- 
tnuif dan ihc idea ii[ a sons itiilicmt pa^iM Kl^0*■fllflc|ucwr$4Jrtf^ 
■irld ^kr^L'^ s^'jk s^ I'lt^arly l1F1.^ll^k \^l jil I piiivL~T ^ll^ ^^^ iiijil^ iif 
inn ln:j»iLJ^] uk'^ jfi ht^PACHJ iir ^k-^n V^li^i^' iLjt." \zi\ \\',:r\c\ ^ Kir 

I'l.^ [icr. ^tM*i^ jfT rt1> ]VjT|.k ■ I L]&i|il, ^tkunM^llBlli^mSFb 

kxjtitip fiT Jitm- f*-iHfc*p^ ^^1 icig KthI ■i'jniE [y fukt Ti>P, Ai^'itonw 
h h kff>^ tlip 5i^T^t^ ^J dw l*h^"c Ihut wc inh^hL jFKi wn Lt>nK (odisctrvn- 
ifk" jntTMml v>n^ 1h Jl tic tiLvp hi Hhin Lxjr Ik'jfU ih ■: mj> Jl l^^ctFtne 
k'koov oiif^]i?L llv ':lcirv^ Hue \htO bong 4ur mf>: kYgcdKrarc 
iTH^nE^ ^^rtiiiE 1L} hr 4iafnl waiting lo hc^uo^ Pagp^L SPRIWG/SUMUER 118 ISSUE A culfurt ^tijQ¥\ii tiiv^t. Aixonling ti] TultuFn] Cnn?traiii|^ qj) Or^nhni^r Af\^ C^i^iiniEhii In 
Pir«ti^hy r>ani<] I. £^'Citc[\[ti? Et[14^il<Trllh-nran¥ unique IcjiLiirc-i 
oflhc Pir^ilki lun^Uu^ JFid culture iirc: ihirt2i?sirti^^iff*\ifmfn'rtTyf 

ii^^lhrillXiaj^O'Ofaf^frti'rjrUt, the t{b^^Am^tmb^^f^S' tfiC fiWf- 

;^r jwi^f*" T/ it^Fuftjp jvj/^«r ye^xlrh WH^ffY^r Jft* ahft^ur^ tifi'^fisiSffiM 

myiflL Hfnlfsnn^Jt, ^JWd/>SfftfV rt/nlrj^ j^ii-tf/tftrf <tr ftlJfr^r^TiTJ^iTJ<w-^■ 
ffrt rtnJ iVf^ rt//^ Kimpl^ff ffiai^nai it^JfJrrf j Jrjf aw^rtfi^r tjttj r^*« 

Km^ahxk.. i^i^ir^r^ely d^fivt/nym rj Jitt>r^ {'(ihtxra^ n7ittfr(Aitix i^u 

If ihcn aic cuhurjl i^on-^lramK [l> nake jj^srract ^Crterali^ai K>fl ^ 
that go bc^tlnl inHncJiilc i:^pi;n^n^c. ihc c-t9nLcp[ uf hm^ry 
qumtiticitiiifi thai nuini:rj]K Lire butlt upon bci!oin[:^li]ipi>i^itilflt^ 
pH.ip_ rit wnultl he Likciryne Lo unciCMflntf firmieihil>|t lllflt nJCfUFs- 
tq sfifUidimeft^EOfl l<TUS>rTfii! Sink: [hlrtg gturf Tur CuIof Icttti:. 
A^ch^'> ;iIm7 4UU h<j>oniJ an ammE^Ji j[c^ s]>aEbd-1cmpi)raEI> t>ourHl 
cxfKricfiLC. Hdw ofic K LiuLd fccvoivi: reality wiLh^ ll^ coik^cpc ■ 
of E fourlh Jtcnt^n^mn ot esji^ ^lhhIJ hcsr 14 cE^^'rib^ Ci:^ h""^- 
■JrcxpOlPrtrt' and 'mricHT experience'. 

Thii c:tpl:mi5 t|ic Piola pwplii^ ui^n-iwiiwil! sttinj; a aiiUlx ^ 
Utptfttr J riva~ hcFLf Of ^fi^ Ihc) ltivDwatchiri£^flick4:nrpinuJi:^ 

cni:c\. Pcrlups ipnK^AfU>4 JptiL'^r Jlnd p;4Fl ^rtlK rundamcnlal 
flrttCCUrt oElNc itjlivem:, itH j dimcntiDn in ^ht4:h events 
CcCur IT1 hcqucnuc hut a L~4^nttrui7tciJ Ji riK^nhiLiD. Adi] pcr^vp^ 
il's possible EbAE tn-ilcjd of \^\uf ari i:il>jti:i9V[± 1hpFi£ i^i ht' 
mcasurcnj. umc l?. dCJit^lly ptin or a menml ineu5unu£ ^y-^tmi 
itivt tccps US Inim deiHrcading tnt4^ luUl aiiLifchy 

h "Jf^Hilcl be i]hp[>$^]tiie tkt ii^x J funcltDnms life fif ttie 
pfToiEsc fur Q lunrtiuntng 1ifi: ^^i^uJri h^ - |L>f [±mn|ir« - Cu 
get 1o wfifk in hniel ^AiLtiftut ^iK LiictefH Ivvi;! i^l" ccHgniCive 
djsp([u:emeni. c^^xpi oCfyUfy; ^^liiie sleeping, hii^inp seT 
or un(kt ihe JnriiJGnee ut drugs Ibuth ehernicat and E[^^[lt10- 
lu^k'ii^ Him] other funnsQl LU'ldn^ i^ui Icp c^i^apc 1 l^f 1 ^ l^ritty 
Ji1"1}u: i^FiK^k There run? (hc^ has CtH be tnheresplanilifio:. to 
[be t^ce|4iondliEy ^f the Pimha people occdrding la IJki^ 
i^tnvanl to defend EimKunlrii: values and Ilif ncn^fS^ilv chf 
B cpviJj/^d cuImuc 

Out of tiK musl LLVer^trnplified cxplan^licHU i^ tnhrccdinc lh 
thi: uu or drug^ jjhJUicich^ c^p^3jnlf1]^|]b4] w]iot4 chin^ i^iili 
ntonui rtc-LTdaiion-Tliih isainii n^uli un|Tni'enundi]]oijitiit but aiho 
^ rilcjn^hid^ it^ld pf^judri~ed 4ugumenE Icp^jirds j pcoptnz ihui h^vc 
intcrmdincd wtth uuLMdi^r^ fur d 4chi£ tkme, amuidjv ^n the f^^ni ihal 
lh4!re£rc no WL^ii-dcnpi^l phiifiL>5^pcs OtllL-r (hin r*^ture. whitli oF 
CO^it^e is ruH n nulCer c4 genes bu4 .t matter of SDCh[Lh7ation. 

Thcv it^c an Lh\ LTjtl hi^^lthy hfe adt<E cHl- h jI l^c^inL^^inr Llmjt ^InMhe 
Piraha m^ tn ilwai- inLmili]v riMi.il-^ i\ nt^ C^n^eptioiul lor diem bul is 
ix iLlelt n«J ^^ V jnou-n ^njuph m wvt Crofneal toresl^^if South Aiucnc^ 
It routd fv argutd itiat the a^L^ragi: Piraha ptrhfrii Corb^tC4h> Jt^ 
meuihci ot iMl^ yirnJn-s jjiil^L^rtLML^ people living ieI the Til]nH]retEl ib 
mottiplielh^i^nt lliiin lite j^'er^ge aviii;^ ^'cstemcf ^trxe Ihc^ can 
bueCe^^lully lurviso in a ^uiroundin^ wiKrc h^n probably woukEtl't 
last very tonj lUi iiuf i^p. Thif rO ^re Jl^ lll4n4 ■J^ho JFe ddermined lo p[\>ve thai thr elum^ ^r 
DanH^I Everett ond olJh.T\ Lire Jidse Like Ihe 'Punha F.^eptionahty: ^ 
Resi^M^Mmcnt' by ^ndrr^ Tni NEnian:^, Oniil T^zmssLv^ Cdi^k^ FtLkVi^i^i^ 
whert? ilifj;^ tisc prt*^nni\ pkaim4l h> Rvmn UUKftL I^Klbl iCHp*^--* 
JidC UjClt nulL^iii] by 1^^'crett JZOfX'ib) IS ^ rung Lvere14 bimscH eljims 
in CULTUHALCONSTRAINTS ON GRAMMAR IW FIR AHA- 
A reply tjiNe^in^, P^^sa"^^ ^i^ R<Nln|[Lw\, ]h^E1 ici cbo^4 jIivilk^e t^-n^my 
jH;Elr> rllflt hjve gun^' hLiE^cen 3 y^fr jrtJ ^HJ5 he ^js amlinueJ it? s^tjdy 
the hniu wilti the result Itiat he now ]s a fTuent speaker of dieir 
Itin^tu^^ iitfa] thereEorc also lus n nlceper uAdt^KCJrtdiEip ^ii. 

He uLia L'laimK thalllie e]U!cptinna1itt4]^ in die lan^a^ and n^ubiifc 4>f 
itic Pirjhj people ujv pro>i&bly noi nn^^iitf: fls jusC ihat ny Wic lus 
ih^^ht ^r rh^' i^Oh^hHiCy tbiil n lingciLigr jnd ctiNuTe like ihls eouM 
adu^ll^ c\rsX 4uid IhcnHore these exL^eplionatiljes ^(puld ha^o been 
losi tn Ibe iran'ilaJion Us 3 eiviliTfd language and culliuv 

A shghlly di rfenznt exf Ijnatim thai i^ supported by die ps^ehaliDgui"^ 
Fcief tjordun n lia-"^ on itie Spp<r- Whcirf hyp<JCl^^^^ "n^E^'^^rJ^ 
fi^iff J^ ^^urr <y u jwrtir wtt^r Jrjrji!r«j;cf Jn/f4ft'r]rrj s^ ^T^rJ^wJ thiM^^ht 
of IIS speai^rs" -Wihipcdja. £i a gw r-V^ borf hypothesis. 
<^fiijcnsion of rifui^ coutii hcsr h{' 
'oiil of experience'." 
In IVZ^H Sapir wrote: "fimtiofi bem^ xfr^ ao^ tsvf m F^J^ t^fhj^cih'^ 
Wt)rlJ tlXtHre. ^ff i^fJrH' jrj ihr hy>j-/^ c^^Jd7J^|/ ir^-lfvUy {^ ttrtSirkHnh' 
rifMfrJ'j^W. tir/ flrr ^^-rj m\irl\ tJt If\€ ^r€fr\ ^Sf\i^ ptiftrcut^r UmgAM^f 
v\'hfri\fhL%b^f}m^IfiemeJftif}rfff^j(pffiikfiA/TyrsfieTriT}tAfity" In thp 
|t]?0:^ his ^[udeni Wb^arf eE.Lhor^tCnl ihih iJea; "^' c^/ f^i^iu^ i^p, 
f ^^JN^zf rJ rnf^j < fiHTjJrt. ^4w^ tf J4 F>^ jf^Jir^ rtnrf J cj^ H-e ri?_ fof^fy 
tfHTfUtff Hr ^JT jwrYwj ft> UFJ Hi^ff^wf^vT/ tft or^m:^ J/ in f^isHwy- 
^JN ifffrti'mt^fAf sJnf\ lirxld^ ihn-^Mzifn/iif fxirr tp^^v^ ffyuYmtxtrsis- attjl is 

AlLhnpgh the theory gt^'e^ -lOme itgntflcanl insighti? for undeni^nding 
|]ie nat4in: of hn^n^^e flnd e^Jgniuon II di^esn"! crpljtn ihc PiTJft 
jrLabdi[> 10 eoOnC lowlier ihio 1o ibe number nine in ^"iiry mre tus£S>, GREM MAJtCHY *25 Page 52 Cv^iV^r cl^v wr^rc^^Lighc ilit^ wnFr^ fof numlxr^ in rnmu^iKsc and 
i| \M\^ ^xpla^'^Mrl M ihiihi wh3M itiL'^ r^pms^nc l[ ^{^ma ii\ tv ¥\u\rc 
lit^l^ [h^E II hh LiJ^EnhUm thai [UT^Lih LinguafH: ih^ Uk^ oilier wa> 
UO^mtL whcEi IE HZr^i'cic^ mtiliL' Pir^ha |Ki7ifit£. A ^ivhJ fxamplci^f ItihK b 
ttrt f»ii:uliM^O*M trfihcPtriJt^ pCi>i>5ttisfc^-H; fcamcd IVirCujiK^ Vf-^W^ 
and piuasr^ hUL nfipie ^J cKfiraimnar 

'"tfr^ it'ifl "n Ffft tt^nr^r "" Jriir r^^ndom smarts, f r? fKrpcf t jrfcT ^ftf^ 
Lifrrwf^ jJr^^rr -^atl ^^. Act nwy n"r^ iwih' nHirfj ^vi i^p^r ^u^^ jm 

- DjnicE L ^^-c^lA 

Ci7uld 11 he UuL tlv Kimlu dr^-cli^F^ 4bL:ir 
aJtumJ ccfi^Lrjinh ^o4hHL tluv ^irvld ■^'hTnLinuf 
Eo he "Ok stnughJ uu^' [u^ they c^l LliLm^kT^I 
bcffiiu Ihcj could 5« jn rvifliEnnnf. pcopl[^s 
ihflJ Knnkc^tiin^ VrE'\ fujidjdniEMiiiilly Iom in 
lilt tran^htton 1r^ mk tZ\CTc:i-Mi\^}y nbcdiiLfd 
i:KtRt4:ii4:i^ and thac Itic n^suh of hring in- 
i^^rpntstc^ hniCh 4Ke 4loitiin&fit nzulLufc nvoju 
liUMDg inni^Jh idcniit> [Uhl cndjng i^p hcin^' 
s^:ccind daiu Br^7iliari^7 

Ac4.~afdin^ lu Ihc hLikIk"^ mMtc x\n llw ollii^r 
Ibji^q^e; 171 4tic Murj Fnm]!} ilicy d^dn i 
^hfl^ ihi^ "iLunEi 4^h;cc{KJO^ul ^calurc: o^ the Piraha IjnguLi^c diy. ui\d 
.n^tK itiaL'i Lhc n:A.-un w[i> lli[^> arc ndw cxtlncc Ap]>arcnLJy thic 
Pmiia avoided ilu uJ mdri due }>i5. h«n rqv^l[\l L>VL'r and 4N¥cr 
again ^Ih (kiVKlaJing results for nnCk^'c pccr^ all o^ cr Ehc i^-inh ^ hi^ 
ttwy hpift hrt Ihi^r UpfiiflgL" jpd j-ult ji-L". h) s^jp^rKintz^Lihih^^M^im 

SroLifHin lltt«i^[^FiEh tnniiurVr^ ihc -i^mi: [inK Ki^nliatiH J1n:i 

trK->vnCfTfJltam 

' ft sh^Hfld iK undcrsc^rd ft^re thiA\ \Jra Pinrfhi ittliPMii^' ^ui f^tfty Jo 

fifia f!^if U^£^ n^' ask ^li^^^iOif <l6f)bE LrJj^Ei^ ^'U/Urrf t ^^i'b fi'f 
/ffif^ATU^Xly Jnf, i*l ^ ^Mii/^ lVcUI, ^^ ^uiitJ|>Jf J jA^ fA^lV rJ d pft^frfrvJ 

jftfln jlo rtad and ^n^c] tf\<'v^Qr}t^ditsS^st^: 'lit don 7 h nfr ^Nr 
la^r^ifa^ " /' - Djnrel EvcreU 

BuEihc Piralu aic m rh^ way unt4|LU ^hllk ihcir n]|4:4:ikin oF l^sviIi/jiijod. 
In I^A dii: Hua^ajii pcofik fn Ecuadcir {al^o kiioi^Ji ^-h Waorand. 
Wanianh, (v Aut'^J tHZiZiinv fiuufiui whL^n iJuy kUli^J Tlvi: j^nii^JLcau 
missionant:! \^i1h ^fxan In l^6A thi: T^f^i^fi clan, led hy Tfl£^. 
scpofaccd Tromciihcf Hu^>fanis ^nd hjVL' hinL'^ dun Ih^'cd m ifolauon 
AnZL-onljn^ co chi: Tjj^a^n^ iv^mt P^^hieiIl- ^i: mfLMEi^l hy n 'i]i:^[h- 

CljIrWC' AI>d liie) rtjaCI 3I I fl^nhef f<;4j^L.Lli^^^i^]LM.LJ.L^iJLMlfciL>h« 

HuvjrAiIs duEiirctt«^inpir-47tiixc wnh vivp|iH^ici4^MPir^-ihi?y >^ iiM±m 
as inEn-Kd "^Plh Llw ^HK 'dc^lh-^CLin^' ^ while jx^^it, 

MTlwfinbn 4hc MiKi^nni's |vn:^ion of r^ jility ht mncnted I0 tlic 
pf«ijnLL^[di fc^v L^l 1^31 ion"; L^nLcmJing ba^kwardH nrfonvard^ m 
[inKL Thc^r ^nc i^x^nJ fur Fulurc lainL^^ is 'tknnnc'' lltHmcvri^w^, Uin 
lbc> ^«ni CtH hnuw hcjw lo (.^HunE Lo d] Icn^L 3. l^HMr wiwd^i lor 
numbers arcr I . adokc, 2z mca, J: nwn go adahc Itwo plus one). 4: 
mea f4» IDEM] 4 twu pLuEl^ojH^^mcagLi mcu gn adrrkc | twa plu^ Ew<h 
plusctnch, ■Ahi^.h incan^ thai dH-y ci~a^p Ehc LOiK'epL of rcnZLn-Lon hu4 
nnly hnvr woi~dh r^w H^nL' and I'A-o I n l}ii:i J hn^ua^^ Whm i^i 1 mport^iil 
tu rcHKnibcr a^ dul Ihcsc "Judk^ i^hcK riLidc Lunonf HLUomnii^ Ining 
in iEurvAlians 
Puge53 Maybe ouf {^i¥fA^fiSJi'\r\ LCh Lotf coE^tvn aJi^*^ ac An> cnzot Lh a ^ynipconi ol 
Ehis 'ct^i^-inillure' ^nd nia>tc chK ji^xplhz jhtc fi^arof dyui^ hafefjjJl of 
our iiJL>c pcrcL-fuon RifevLrh ^e^t■lkl ih^ ihl^x away wc an tvoughi ck>:^er 
ko death hy duK rclndlc^^ nuE^huv. ljidvil^.aiAon dur e: Lire aJway^ cktek^ 
la reinii>:L u^ of oi^r drk^nalaLy afid sinu fn^ fou' of iki really livu, "i^^ are 
SLAxHdL^KKL^I^ dn^iJh mM a iuje nl fKufynloenCal Tei^i' ^' t.-ui h>cvcr ^ 

VflC4t^ of niLicKy. LiOinfOETr eLlE1MJl1^|1|l^^ll, rehuinn. iiL ii|]r LlL^^fV^^t 
iHWn^»(WlitlE[Ki^id[]KildlCj;imtHr[H<nl ,| Eljui13i dpij>cj|fli-^l uf tJarH' haa 

cmlenl 1^ d^ Upr^kjnaKly Ue; doo'i t«|> M^ ^dCAffl-CldEUtt' r4> ait- 

^vc^ hu ive ako ^ix Ie ^ 4^4if duiy lo S|Vo^ n KtCvS itv i^D^d luuil 
*\*fyoifceiMnfis«JhyihisJi«ai*Jtiihun^ 

E^vin^L'liM^ Ihrcalcn Ehc (nb?'"! mc-lcoL 

idenLiEy hy i!etLiv>in^ 4hc4r LL^riLJK "^iLh 
ik'^eN^pmcnC"' projccK ^ind fvangeJa^ra. 
M ll^^ hzlic^'c thai Ihe mLi^ionanei; air paid 
4jnd Ki>jLfK}cml by dH rofi^'ign nil c^intFonjE^ 
^hieb arc ^?karjng T^inforc^l Li> cxIraeE 
[M^jinkum (Accccdinjz Co Nclla P^fk^ ""TTr* 
fustoncaS €A^mreArtnff\ if/ifn^ SIL wfi^rwju^to 
£jVt^ e/v Ect^f^fFhiK jfdfH mih BIO OfL im4 
lh& CIA Ia i^lfr {-Srat 4iS ilfu'.iniinf tn Colbr'S 
bi^iA, Th\ H-jJJ 1^ JAiri^ ' y Un>^ of dv c^ni- 
pani» oficraiin^ in ihe ^tiaav.rwi k ^aitiia 4 
L^h^edUhh iLon^tuLiicin con^uny Eh^c i^h^bcf 
\^iih fon:ign oil coni^nit^ comrol:! 7^ ^ ^ 
VjsL^nu dK jno:4i iinFiormiE naifci^ikal pari, ui 
Im-uxidur iM^h afi inL^fcdihly nch ]>ilhJl\ l-i^hv. 
Vk¥ ftitiloinf E|hi:< ^|gr|e ilfci^ilfj jr^ijfien 
WviU iIk aid oE mplFMr> help nnd Ehirrehj' 
UmMLcnm; lhc i^xiblnicL' oE Ihi: Hiuonuii p^ih^jL' nmiun^ £4hcT^. 

The ni]&sknanc£ c\mm dut 4he Muuordni^ h%e siwh jl viukrH ^:u3Linu dial 
Ihi^r '\i anng ^?>^" Lire IhraJmrn^ Lheir ■rhii'^ni c while ondirefK^fopiLiK 
iKbpvc ihnC Ihe^ Jirc some oflbc oldwi jiiwipr of pe^tple in Ihe AmCTH-», 
TtariTjflinnnijr lA-ay lie syni^inij ifiv^liJc v>Nrir4: iir Vr u \i\:A \^m b^ he 
tk'j.Tihed ^^ ^An^-Fi^l^ Ihiif ^'m: icH^ikunlitin dw bulun^i^ inlhcjuEijflE 
ibai^^nn:^ L^LSLiia^oH^ SUppjfl li^? popiUaUuls thi pi^iple,r^du&M 
u^lhd "''ii^hnC haha^iLhr' dtey j^re Ciillcd sdva^'s and ihcir cvltirrr 
de-UrucUii: by mimixTj of die nu^t ik^LnK Uve and in5afK[y violent 
■culture duh wotU }ui e^xir Lnown TiLnd hn[>;hilly will evcrljwwl. 

No w ondcf duE [hey See ^ IhLie ^mple a^ eamtn 01 a'd»iJk-L:tj|[Ljie' 
Tlu^ IS noc jTupcniLldLHU il^ cold liard faci:^ U\ ^ maliiy cht-'y face 
c^-ciyday as Ihcy aro "fHi^fi€dOtx£Txh£d^f}e'^AfKim(^ftlAejifn)^UiItii 

^Htrrnt' if^lt kr^h oj Is/f^ ^VJ th^ hirvr re/tLKtl {Aft c'^fiVi^ t W\ih th^ 
fjHWr4frn-(?fW.' ■fJeiiaF^tfk:^. Ml^^icn^ants■^ttlp"M«nTnbc»PeL)ple 

"Tlic luHiie for tlie Pirahii> doc-^n't ltK^l. [oo bnfhi enhiT liviaiif there's 
monsL fof them looking llicLr language anJcullLire^ lL ^lII die'^nh 
Chcm afi they arc singly f-aeing cxUndion brcause of die rchKfdz IhM 
Eill die inhobiLiints oFlhe Ama/f^n ai~e fa^inf. Bui hoperully dv Pirahas 
will JxmUnije hi sluhtximly Ignore Ihe ' kak^ludf e ' fR^ni dhz ~apa|^iso' 
L 0^x4: hJ heads) Hind dre la g^uzn'^ slay ^ ioten4 encu^h to kecf> swarming 
mtssLonarci and olher p^t^^ [nfeeied hy llh: 'deaJh-eulujre ' ai ^ 
"^fe di^caiice 

APid ho[K:tulJ> ihj eol4F^7f4 of Liivalnraijofi "Aill t>« AWnenkHt^h. w 
tht« (her* itill he Lift*lnrit;scicjHL-d pi^]tz left chid i^ln hciil Itng^er 
wuh \\k rainCwf^flnd ir>^niintn' 1" livp ihc way Hw) hiLve done for 
miHtiUh-L. in CLitnpriiij ^lc\u I h hniLiii v, ich Hici r i^nvm^nmenl . A nd hype- 
ITijIL^ H^n V day vIutIcn ljp u tnie fvupli: ^rnJ Iheir mD-i^hmiA^ iind ^Tibbla^ 
Oh jifl[KT .irxl <«r4n^ belKis will [hj nOthLTi^ itiOf« ih^ii lh\^ stones of 
Cvii sp^riE^. n^il LIk hnhit will pf^^hlv hahx: for^utlen 4hc ^Ikole 
Uiin^ nlier a couple ijf t^'^'n^nl lon-n hc4:dj£c Nbdt h dicLi '>4j) HulL^ 
their cdILuiVl ^ cir^/^ff be^o^ n'nu. 

SPRING/aJMUER -C6 ISSUE 
y Jottn Brown am now quHe certaxn that tiie cnmes oi 
this guiity l^nd: witi never tie fiurgetf away: in^t witlf 
Bfood. tltadssff}0Wttiink:^3!f}lyfl3t:^fedfnyseifth3i 
wlih^iii veiy mactt blootJstieit; Si might h& done^ Protest AfE^cketl by Cops 
March U Tatoma, WA: 

psE^acoma porE niili1^rj/it|<icl 
resislafKe and lire Tacom^ SOS 
endad in ^lolenca J^rolesters 

motf^fl Trom ofio heavily f*ln- 
larCeO police D^rncadfi [aQOtjl 

Eiopss dP p^rlicljulirlQ li> a nOn- 
vIolHiE Bcl o( civil d^obedience 
by ElDlfig In a street ^nd allowing 
iri$rn$elvs& to be ar^e&lfd TIib 
p4liC« reSfii^clilftl Dy Irrma dRlO 
llifl group Willi peppei spr^y 
pelleEs tie^n Dags and ruliber 
tiLilklslChllOhvi^d tiyCS ([enr) ga^ 
and pepp?r spray dispersal gas 
A lev/ pr^c^s^^r; r^liirned (hs 
cani5ler& Dack n? ihd pt«« fen to 
tEft|Hliem DLTt ollhe unsu&iKtliiifl 
cro^d ^0 was not particjpaiKin 
in |he action T1t4 ptilce iban ^d^ 
vanned ihroaph Ihe^l&ud fil gas 
and opened lire on Ihe 'Leein^i 
prot^rers. oliasmg them Itrrse 
blacks and P^uochlng al least 20 
canister^ ol ya^. Protasis were 
agairts! the sh:pmeni <]f largg af- 
mored military convovs tnrouQh 
t4H lawn and porl 

GREHi ANARCHY #25 InsLFTteclionary Voirih 

Match 29- Sanha^. Cfiile= 

ThQtjSijnci^ ol slLident^. mosi al 
^rK^niarfcilTiigh^hDciiaQi] took 
CD the slrftls in ciiaes acr^j the 
HRjnt4y. noting and EKHirq martma 
^!1» Day QliheVaunB Combatant " 
whIcFi is th& anniversary ol tits 
doaths of Ewc> young brothers. 
nturdarM by IHiice ^\\^ demon- 
strjlmff aoi'nsi th* Pinoflhei 
dictalorship Youth DlO^Ked Srafhc 
with burning barncad«&. allacked 
police, boled^torn&anaaiXDnlmg 
ici poka soma wexa armed wiin 
aina-Tiatii: weapons. On& cdp v^^s 
sliDt ^ile iryiiig to stop looters 
■^/l>oha(^lajgeteda^upennarket In 
alinvnDBn iO(i|»9& were #i|u red 
and 04V 600 people w^ri] armtcd. 
Out moil 01 mens wer^ under th& 
3^ ol Id ard ]liu^ loo^oung li^be 
ctiarged TlKV'j.vrequdijy reused, 
tiui In -^DiV-C caMsihe government 
ijli^n^Losi^lii^ir parents SanLa^ 
Governor MdTcaioTciveJii said ihe 
pnriesls ^appear Lo i«lKL a O^ar^H 
sensauo^ ai sooal dissatislaclHjra 
m Ihe countiy P lliiTTt: people are 
sornaliow showing tliey want 
chai^Qas and soma 4vpiess ihat 
wrf h wifler.- 

P^5A Fr^Hti a communique 00 A^rll 12 
Jmn?edf5f^ rejponw ^i? f^a j:^*:- 
Mfl Si^Wtst Party Ijj J^rfl frroW 
ai^fj|pfrra^^.3/f ^odifiV? ^A?^ ^flir* 
fljij^fjltftf i3ote i?5.?Jfl, Jfljf Jflj 

corrupt &3rty, ffvn^ We Sfflrt &f 
jWs "denroc^jr^c" siid cfffrtj^js^ 
di^f^fGf&t7tp, itia soasf^sf pasif 

f pprf r/T^ jmpfj JiTJTmg dr]if Jsf^J- 

^fl We "S^j jntf j?n. iifljflrn/flfl 
iBtf^jf ^r l/je ii?itilary if xf r^lfrjr^rjp. 

prolffi:! rt. 70 cmrfwire eif^tfpjffl 
j;rrftf/i^flj5J^jfl^ rfte5ftir^fffffffj?d 
^n^pj^^.-i^^r^ d^e^/rdy Do^r^^jjs 

Of /Jl^ f^ai4 at^ cuf tftfr^a^etf 

On May 31, a lew hours belore a 
pF^^Ugnim spe«A, two e«ilo£^ve 
df^cesil^tOAat^d nS^laotf. one hn Ihe headquflTler? ol the Party 
Icr DeniDoraey and anolher m 
ironi ol the I n&iHclorateol Labor- 
In ^oile ol aiifi damage tat>sed. 
iwbody was iniurtd 

A communique slated 
Waiit Jiavsf tifprfiHes eifjffi^iton- 
Noto&y who n^jff it?BJ7rj9ff$s 
(rfij^'ped Jd m" rfrtfjf exrsf&Jice hkv 
ff]flfirf?3ffd/sfl ^aj flijffjfltfd Jtf 
tf JirflJft Mffif /^J* Wrtfujfl Xtffs 
wsse-stav^ry, )^B^s!lo/t!yobtaijf 

V r^r^ tfif^iiJfal, slsv& f j^cJely- 
ffle ^rarw ^r$ b^sti Oft flJojTtf 

Tfiree Sleel Company 

Execs Kidnapped 

Pilav 12p Inda: 

"Riree Icidian oxidate \vorklng lor a 
South Korean st^fil comi>any were 
ii]kH> hrKiage by Febebvitn cofrlend 
ihal the company'^ plan To build a 
ti^} ine^$t£m India would df^ce 
ihousiftds oiwopie- But tray were 
felease^ alu^r Ihe viHaijers re- 
ce^vedassufalJcesl^^n P^j-scO fl^t 
it\^ ^ould noi enter ttieir vHtaaa. 
Poser's ste^l plain whidi would b« 
iheldrgesi single lot^^nlnvesimBnE 
^nlnoa ^/as approve by ^hfiliidran 
^c:affijiient last year as a special 
ccoiiofnic zcine. mitifiq It eligible 
l<}r ta^ hF"£ki aniP ^iKtnlpL Ifom 
some goverT>n>en1 4|uCi4& Many 
resKlents are slrOfigt^ oppcised to 
Ihe proiect becairse Ihey sjy d 
^uijld require ihe d4splai:Eine^ ol 
hibout ?5.Qi30 po^Pta- Poato oHI- 
cials had bean wainedLiy residents 
not to enler Iheir villagK without 
permission but (he tlirw did no! 
ncitd "he warning 

Ldt^r In the yoar, larmers In 
Nai^digr^nt. ang^rsd Oy govern- 
ment plafl5 Lo build in industrial 
pafk on their l^nd louglit pOli[:4 
ifM\ mcfcs. machetes and picka>:es. 
Al tea^t 11 ]>«opte were killed, olTi- 
z\3\^ tai-1 Ilia c\^^^\^^i bfo^e oul 
^tien police irie^^D^nl^rvllla^s In 
tbe rJandiQFam ar^ lor U4 firai 
time since January, when viOL^noc 
lorce^ otficera lo abandon Ihelr 
poat-^irrincvicimly Ihasedislirr- 
barce; j^Tomptf d 1ti« ^einmenl 
to len^nrLinEv suSjKr^ plan; For 
scores ol so-eaiied Special Eco- 
nomic Zones, whicliare mflsritlo 
atlracl Investors with genemusl^ 
De^^S Most ol tlie zones are lo 
b^ bvit on rarmiand. 
The vioienc? Tn^^ iQi^iLfd a nattonaE 
debate over whether larm&sltoaU be razed lor lacEoriES in India. 
^i^heri] about ["^o-lhirds ol the 
counEry & mor« Elian i bilJicin 
I^Qople hiffl olE agnculEure 

All ihQ£i] kilkid WN^ larrnNs. 
Drot^ng Ji^d^lti tollin F^ndi^ni 
finC^ViUlfih^e Eir^l l>il.p1?^1 ^Y\m Lo 
Ifl. Tw^My-fii-e people and 1 4 MpJ 
vffiFfl -j^nded 

"Ri^ im-ibF^ in Nj^ndigram D(g^rt 
on AinuaiY? ™7 3tter [h?lMlt 
ol government plana to acquire 
22 COQacres nE kwi and Ixjild z i>^- 
rochcmical f}^nl and shipvurE^'n^ 
S|KC»I EcdOfntc Zcinc 1^ ktslily 
iDrmad Bhumi UccJud Pratirwlb. 
or Land Acqulsnion fleslslance 
Committee in Ehc region's B«r^ll 
bngi^ga. organizi^d proEi^srs lhal 
qijii:kE^ Eurnad viOW± Artdr six 
p$op[fl v/^r4 kiiKd. w^ Bdr^r^ 
QOvemm^ s3hJ n v^oirtl rKorwOer 
Us phn& T>ie f^dfi^l gpL'nrnTn^l 
iuon f-jllo^ved 5Uit remporariLy 
aifsp^ndinff lh« apiKQi^l of new 
Spetidl Eccfiomic Zones. 

Meanwbile po^mWesCBen^l 
elfecttrtl/ adandor^ Naidigrnm lo 
EIh lafmcrS. \'fUL 1urn^ tfUir >jil^ 
lagesmEQ bri$tiiAi) ibni^f^rrLsons 
' diaQptq ir^ntn^^ ^ao^ riutf$ 
SAd «f4Cting barr^c^d^s Eo h«&p 
orfiC^r?: duE BuLl^ie^rf^E^S^ini:^ 
been plaoL^ed by ^po^^dic clashes 
beftveen tfi embeds erf Ihe rBlstance 
commidee and 5tJKKiner& oE the 
Communisl Party ol India, which 
O^^m^ WA$t Berigal. 

AWf a COD was Hili«l nwroy i\i 
Feftmary Ihe oovarnmeni ai- 
rtounwd it v/^>iiHf iend oificeri 
bicL into Nandigr^m In anatlempi 
lo restore oftfer 

Hay 13. 
S^ SalvadOTt El Salvador 

Large crowds oJ mjiers attained 
poIlM ami corporate-owned news 
msiln altera polic^-midaaed crack- 
down Off unlpcensed street vendors 
kiEhedov^niownarea The vendors 
were filing unlrcensa^or >rali}d~ 
CD? and DVO^ Ihit ara prol^otod 
W copytigiits- Angry workers 
aiidtlBtriiFH>orfeTs1iiJew flons 
arM other proiei:Ei'es al noi police 
and bvmed al least one {:or|Kira1e- 
owned news truck. 

No Shtri 

MaV' EggmuehL Germanv: 

M la-year-oid mno -^35 d^tanieO 
ror jepeiiedi^ dMecainifl m rronc 
Cif 3t«h rn^trie 11 J ban* veiti- 
bijl?. \w^ ^i[l- He 15 reported to have made said bank deposits 
eight ipraes EventL^alry the bank 
instalFed stjrveillan::e cameras ^nd 
(limed him In action A bank worker 
lat«r spotle^ him boajding a local 
bir^ and alarl^d ]h& local $hJl 
aulhOrdifS- Tlii> Squ^Uer <ate? 
c^arBe5 ol ^ndgJism h'fMuerici 
ttord on whelhfr or nol hg 1$ ^ 
member ol flPOO [See GA 124). 

Tax Revolt 

Leads lo Slandoff 

June. New Hainpshire: 

To avoid ser^^JngprFSonsl:nEe^cK 
tor la:: evasion, td Bfown and his 
Wife, flame. Have locked llt^jm^ 
sftlv?^ oEriroiTi the world on thair 
^vn Eorm^ frCimJ>i?hiihf ih&9-i3ich 
coiior^tf wills or iMu no-acre 
iiiUlOD compound. lh« couple 
ISLante poliCP^nd SV^flTlPam5 and 
i^S^O reporters irj governnienl- 
haters with relerences to past 
slandoffs thai lurnad deadly Ed 
Brown warned authofilies they 
wouldni take him alive "Wc either 
walkout or here i\^ ^r vj& die." 

Attack Against ^he 
French Embassy 

June 17i Munl&wideo. 
Uruguay: 
A MoiE^toi/ bornb was boldly 
IhrowiT agamst Ihe [Foor? ot the 
Frendi embassy in UonEevtdeii. 
Urugmy. and hn Ehe area some 
words nvrepajnledrcadbng/Long 
live llm rewhltB In Franca.'' Thay 
^id. 'TTu5 action l£ irr ^olKlarily 
^Lfi Elu ]«b^$ vjfio w^re impns- 
OFled ^or proteslmg agamsl IF10 
Sectoral circiB, ^h all who parlmr- 
paced inonewayoranotner mine 
revolls We don task permission 
vre rs-apptopnate v^jth prid« m 
their struggle, onr stmggle. since 
Vie can (To no lossthan see Qur^ftves 
retleded m ^ch g^ure In each 
ad^Dii EhaE hurdlas m conlhcE witli 
IhiE syslem orileSJh.wesnjunJM 
In the desire lor freedom, we are 
a ^ital force -n raov^menL Tlie 
revolt iscontagiOL^si' 
Earher in tFie year, on Apnt 1 6. Iwo 
Mak)Cov cocki^ils eiqilodal al the 
Montevideo Cln:ult Pohce Head- 
quarters. butca4jsed no cssuaJlies 
One l^rabomb J;kw up out^ldt lh& 
ri«^^QL^r|«r$ b 1^1 Id ma and lh& 
olher One WHS deionflied mside. 
shaCt^nng \\\^ vj^ndow^ gF^n office 
and ^^^►ng a lire Ihaf burned 
some tacirtties around the oPico Pee Trade ZO(k heats Up 
Junt, Halifax, Danada: 

Twanij ^nC |}40l>l&Wir4 9rrO£tQD 

m M^id^K dni ring a protest agj^nst 
Ihe c^nf^rfinise on AHanlica, 1 
EKoposal to establish a freer [rade 
ione belween Easlern Canada 
and New England fhe 1? men and 
nine women arrested are lacing 
charQee thai include obslrudion. 
res^^ng arnsl causing a dlslur- 
Ciance i^ibwful as^and^. nudil?!. 
a&^aulE. j$$auiEpn0 poiif^ $W 
^4apon^Q]len$d^ th?rE$aQnen. 
a -^pdkE^wom^n lor HaiiEax Re- 
gional Police. 55kI Ihose charged 
Lv&r? among ^ group ol 4.boiJl GO 
Dl3£k'Clad prolKters who donned 
disguises broke ^'^^y from a 
larger, peaceful demonslfation 
and roamed Ihe streels wilh meir 
mliHf s sal on wreaking tiavoc 

The grojp thai saparaled In^m 
the mam demonstrallon Igniied 
^Qh^ bombs. Ehrew pamMillod 
balloons and \^i buiQ^^E a ptAK^ 
car in^n htadeO to 9 br^c.ch 01 ID 
Canada Trust to irtK d with rocks 
aiUMnl 

Pwrre Glais of l^eJ^II-Capllafet 
Goalilion sad he wa^ happy Ihe |>J0- 
testeftortanracted several huodreJ 
j>eople ai'id lhal Ehcy employi]d a 
uiinety of l^clic^. including biV^ 
rides, pickets andviolenca ~V^er& 
pftftyaxut^aiXiuL^/f^i r^iflenM-' 
he Said. "It wgs 3 huflg shwke." 
Mr. Brais said he supponed Ihe 
pfoteslere who were arfesled The 
rage tha! we saw on the streets 
was delinrtely legitimaie." he said 
"ll wasdefjmtely a legitimate an- 
swer lo tne ever^-day violence ol 
pov^andenvlronmeolaJ d^sir^c- 
tron W« f}^ stand m soiiddnty 
with ihem." 

Nobody was hjrtienously m Che 
rnelee Ms.Bnejisaid Onecopsel- 
Eered a head in|ury wtiile anot*ier 
had problems related to eilher a 
cJienucaLiintant protestere used or 
the pepjxr spray of police 

Sdt-Slyled 

Rotiin Mood-fike Bandit 

August, Spain^ 

Spam's mos! wanted thiel. "The 
Loner.' saw flimselt as a Rohjn 
Hood-slyle ligjre and said he 
r^blied banks only beca^sr? Ehi?y 
^]ole Ifom 1h£ i>ul:lic his l^n^^r 
sa^.bi^uSM OEkilii^i^ Ui:^ piHiCt- 
nian and hold^Ng up mpFs ihan^Q 
ban*: J. Jaime JirnenK Arlrt was planning to move cfi to insurance 
companies whe?i lie was arreslefl 
La^'/yer Jose Mariano Trdlo- 
FpgueroasaM lUme^KZ.VitiQ robbed 
0^ lunks di2^iead m a lal>^& b»rd 
ai^ a wrg |}imk!> Ol himsell as 
I>jrr0 JimgneJ, a SpimSh 19?0£ 
televi^on bandrt m Ihe stvie ol Jlobin 
Hood. The Loner vras arrested m 
Porii^, armedvjUhasubn'acFiriie 
gun m preparation tor a^^othei 
bank robbery 

Bank Sijrveillaice Targeted 

Aufljjsr iSh Canada; 

lr> iEie late hou's ol the mght, a 
CIBC 4 Canadian Imperial Bank of 
Commerce) was vandaFized and 
stenciled 'Big Groiher is Watchlap 
Vo4j Laterlwopdilufiglotsi]i:^rlly 
cameras were vandalized and a 
inird camera d^Eroyeri Vi^ih lira. 
A wall wa^ EJDQi^ 'F'iKl: ChfSPP'. 
Til* actions v^r? laken wish che 
inl^nlior^ ol deepening atlacks 
agamsE sacunt^ hysif ria and 10 
s&lirlsmy wilh indrwlu3lE engaging 
in sabolage agamsl Ehe Security 
and Prosperity PaNpership. 

^Basque Land Not ror Sale' 
flasQtie Country: 

An attack m Lhu niauikldin villagfi 
OS Aussijriicq -or AH/uruk^j m 
Basque - ts pari gl an esfalahng 
campajgn ol Dombrngsand areon 
directed at elile hodday homes in 
the French Basque country lAmy 
targets are pamled wilh a warning 
In Basque and French. 'The 
KasqM CoLintry is noE 1oj sa]^" 
fUmbs havt Qe^ii dsposded Of 
delonatfd 3E ^siaie ^oencies. 
banks, and holiday collages as 
locaFs In the pMresI ar^s of Ihe 
mountains complam they are be- 
ing priced oul ol Iheir region tiy 
properly speculators ands&tond- 
home ovmers. Ttie current campaign 

- attacking Ehe villas of Fronch 
culsid^rs and lir^bomiimq cars 
Wrjh Paris-regJOn nunjber plates 

- has SMrkad leaFs among poiiti- 
CFans of a roti>n> lo fhe vio^eol 
campaign ol 20 years a^ Then 
Ihe Frenfli Basque movement. 
Iparretarrat oarrred out hundreds 
of attact^ against villas and pfop' 
erty lirms ondiN iii{i siog^$ ''No 
lo idurisnr and "Let Ihe fusqu? 
country live". Page 55 SPflJHG/SUUMM -CB ISSUE FEors Spread as 

SEudenl^ RsvtM 

AugusE 20, Bsnglad^sh: 

A ti^Sh on Dl]di:d lynivtr'HLy g^^n^ 

pj&, when Tludent? a1 ^ EooLbaU 
aafnewweman^o^illKl ty soldiers 
escalaledinlci a iBtionv/.He^LuiIenL 
ravDil. Dflsplle apologies Tor Che 
assaulCfromtfieoD'/emnienT their 
withdr^^ortrooi^lrciiT Ot^h^ 
c^mpu^ and ihe pioini^ oi nn 
OirtCi^ «nauipV- uElr«^1 ^pr^d 
rtnO DdCjirie ^ rnor^ uentr^i 
prolest an^insl On Of^vennfleiil 
and Its long-runn^ Stal? □> 
fmergerKy Several chTmes were 
placed ^fider indelimle cur^e'rV 
MilDrcfd bvarm^atfid police. All 
unrvetsiiiGs ana colcigiis dosi^d 
^d mobile ption^coniinumca- 
[lori$ were JMCKM SitJdantg 
iCnjiS Ihe Wurtlry noted jlnd 
demonslraled. and v-?re pmed 
try "large fluinbBfs ol ordinary 
pMple" - they fought running 
baties with poke, dan^gcd 
hugt numtiers ol pnvale and 
pubLii: ^i^ridckis. arii? ^Etack^d 
police bo^. bdrk£. publK^nd 
pnv^W tf iiws. and shpps " 

Qunng cl^ti«& denM^nsUn^lOi^ 
used bnoks sticks barricades, 
lire, and pesrol and blocked roads 
and nJI [rac^s - winle Uie cops 
usedtearqassheir^ batons waler 
canoon and rubber t^ulEcts I4ial 
resulted in injuries of several 
hun<rred|itiQpr^- 

The i)tri'fminyi1. womed sUovl 
liie polfljcai lymoit issi year beina 
a deStabiliDng cn^lueiKie on }^^ 
South Asia region,^ Itflowed IMF 
j»]lH?r ml imposed pn^zations 
enUKCMCagong doc^isand m tk 
jute mill industry Pressure is also 
Alulding lo open u|h extfacwn ol 
VMffV resources 4fi open rasi 
niFrcflflf tfl wflslern companfet 

MaiTe in China: VtJIagers 

Confinue Reutfirs 

Corruplron. land grabs polEntion 
4jnp3Ld wages and a hVidanlng 
^$^\\i\ fljp hjvfl i^E^ied t? nj oi 
IhouHnds ol inciflentE of unrest m 
JKenl Vear^. '^lafTh' CFf diem ocHjmng 
iinwal srens mrist jdverHly aWecled 
by Ihe ne^v indu5trial revolution 
There are al feast ?00 protests of 
dpTT^rlng srzes i>ac]i day. oH^cral 
figures srK^w. eidiougb niany do not 
gel arty publicity the Chme^E 
governrneni i& f^id lo be 'hr^ltiy 
sensdkv? lo such maniPeslalions 
of anger" fflareh: loudly ir^as 1^ In a 
aovriTi ino^nbalChlr^folloVri^ nol^ 
Shai mvolvHl a$ n^any j; ?0.M0 
pwiita ProiestjDeoanifterarocjr 
firm eo^h over ide tov^A'j bus 
FDules Ltnd doubled Ihe Bares. 
Vehjcles v/ere burned ^nd several 
people injured ir clashes wiCii 
cops ^ the protests ehn^axsd an 
^4ondav Reports said one persKHi financial p«naMh:s and Incentives 
than on forced aboft^ons a^td 
sterilisations common in the 
1^$ Local otticial^wh^lall to 
nteel annual p[>pLjie(pon-tontroi 
tsrffeti tome under heavy Bu- 
reaucratm pressure lo r^dute 
biJths m Their area ol respoisr- 
bllrly Of laco demotion of removal 
from Qffice 13^73-0^L Fa ANcflwwd U*^ 
F«bn-I C^m^cffirul InxiEtuEiDD^ 
PO S4>i leOOn Whht^ Dn^r. PA. 

AfMHi Lin on imn j«LEUJEmcnE oITkc 
Tn phiEfii oF ili( V^t «h inq. had beenliilled. aHhougli 1lii&''^3^ 
deoied by the oflicial Ainiiua 
news agency, which ptayeddown 
the Encidenl. 

[helirnr's decision to raise t fie 
bus faie irom around ^0 cents Eo 
£1 durJng the recent Qnnese Nizv^ 
Vear brought complalnis mlllallv 
rr&fft the DJrenli 03 second jry 
sdiwl children They began prj- 
tesbng onafrid-i^v. and v^retcir^ 
by others over the weekend - 
reachir^g a reported 20 000 

Mayj R'oters sn^ashed a4id 
burnedgovflfnnten( offices over- 
turned olficial ven^cles. and 
dashed i^iith rJot police In a seil^s 
4>l conlr4n|^H]n$ ^er 1our days 
uajying aocoonis ol injuries and 
deaihs, vjilh somfl aKerlmg tital 
as many as frve people wexe killed 
including three off iciais lespon- 
sible for population conlroi wort- 
were reported by locals and visiors 
A local govemmani offKlal in one 
ol Ehecountii^s dUeil^i] conlirfFie^ 
[he ri^i^i.g but di^nod lep^rts ol 
deaths Or sewus injiin$$_ 

The violence is seid lo sttm 
irom a Iwo-month-fong crack- 
down m Guangxi to punish people 
^ho violated ihe country's binn 
control poltcy-Tollmll ine growlh 
ol it& popLilatK^n ol I 3 billlQfl. 
many L^rlf ^1 ctnr^^iely mora on U5gndF3 Burwefl, 

"A'O^.il^^S. Oh\n lUiar- 
in^L4>ry fur Whbebt L479 
Cvlliti? Aft- M^r^ffviTT*. 
<1]1 k.lO^O_liSA.4f^in5 
S jvnn Eiir 4al.in|^inr1 io lA 
-kJicf-Auf riH 4tjna[iiirii£]DE( 
^kfi liimcd iaiin ■ rinE. According Eo ^H^g^ and witness 
accounts poiled oi> Ihg imemfi 
oHichIsfo several parts d Gudngxi 
mobilized Iheir largest effort tn 
years to roll back population 
growth b^ liiscilu^ing mandatory 
t\^^\iU checks for women and 
IcMCing pregnant ^vomen v^o did 
AOt h^ve approval to giy^ binn 
lo abort letuses According lo 
sources, olllcrafs Imposed Imes 
ranging Irom (US equivafent^ 16S 
loSSDOO. on families that had 
violated birth control measures any 
hme &ince 1930 The new lax 
called a "soc^l child-raising lee." 
wascollectM even ihougli^evast 
mijorily ^ vio^tor^ md already 
pjidiiuesipiii^epaji 

Many families obfeOed sk^ngly 
lo Ihe lees and refused lo pay. 
Witnesses said In sui^h CE^ses 
vftlagers were detained 1he^^ 
homes searched and valuables, 
rncludhng eleclronlc items and 
motojcycE^s. confrscated by the 
government. 

"Vrtr^l Of all tne gangsiers 
used hammers and jrw rodj W 
destroy pe(^pl&s homes, whit* 
threatening l^a! the next nme n 
^Duld be with bulldozers." said a 
local peasant 

Villagers responded by break- 
lug through a u-all surrounding government buildings, ransacking 
offices smashing computers and 
destroying documenis Finally 
ihey^etflrajo tire tMJildlngitsell 

fUi^ 2S At leasl on^ ^llager 
w^& Sillied and dozens Injured m 
a ^illj^oe in H^rhm Heilongjii^.ng 
province, aher residenii clabtied 
wnh armed po&:e and IhyflS sent 
bv developers to lake over ihesr 
land Clashes broke oul m t»te 
morning m Vuiian wllaqe be- 
tween laimers and more than 
lUD arrrred nflicers after day^ 
of a slandoff between the 
re^jdants arvi people me wit^ 
nesses said were hired by itie 
developers, who have he&n 
working on a redevelopment 
0jn Armed wirtibasrcSsrminil 
1a^^s. residents set up road- 
t*K±s al iheedge of the village 
10 defend thejr ^nd ^hen it 
tricamfi e^cnl Ihal Ihe men 
Ihty hnd hii^ coukl not sc^re 
jcyjy I}1e1nim&r$. [hC d^uQiO|»- 

ers - a-'i'g?diy led by wiiaga 
party btei U PeHen^r - ndirefl 
m amied poice to disperse Uie 
crowd Villagers acevud Ihe 
Tedsvelopment plan ol bemg a 
thinly disguised land gra£>ur>[rertlie 
pi<?tex= c]i t^uiidirm 1 "soc^ll^ new 
counin^ide'.aLeceiii party siogan- 

Decwtef n Ian Vua^Kian. a 16 
year-old migrant ivofker (rem 
Anhui. v^as beaten by two or three 
olfic^ls from the municipal man- 
agemenl buniau. she sard from her 
hospital bed The incident began 
Outride i^ vB^iabia market ^rtien a 
iruck wanted lo make a deftvety of 
Oil toa shop there Un'sbwvtfewai 
parked m che vray lor sboul hve 
minutes for whicli local crty man- 
agemem oflic^ls tned t&f me her 50 
yuan Lan prolesled and argued 
wllh Ibem. and was bealen ug 
Another woman h^'as beaten Mth 
truncheons wtien she [rii>d to step 
them Wore than i.POH people 
encircled 1hfl city ofTfCcais' tars, 
refusing loZeave MorelhanWrtOl 
police vwre calied mlo dispar^ethe 
crowd, wfiich tuokadout two hours. 

Arsftrrflfiainst SleeiPlanl 
Urirler Construclion 

Trinidad 

Foundalioo work on a netv £1 7 
billion steel prant lo be se:t up m 
Tfinidad and yoba.go by India's 
Essar group 1% been delayed fol- 
lowing a si?specled case of arson 
T^w vehicles ^orlh SiS^O GOO used Page 56 lor ton^l^ijctionv^orfi: at ihi} plan's 
SiU w4/« id$glrQy4]d kn ^ir^t police 
t\^vt conlinned ^ sabot^ga ^g j 

IM $C^e JEjiikcn Sutinaih. p^{:jEcT 
imfi^N qI Nan^acco Oans^ructmi 
S^Tif^ sieged tha3 tnc v^ides 
Wflre set on iirc Ivy th^^ ^^ are 
opposed 1Q ri>e p^nL oang buiH -n 
tl>B ar^a. ']i^ w«i}ks aga. ^ £5sar 

^n^ prQU^tiK^thc cmstriKlicin dI 
tHep^N.'nesaid Sutn^iknoicdlhat 
lastnufidtehcri] o^^a p^c^estdem- 
anstratKKi against Uw|KO(^ in Hi? 
ar£a and £mce tncn theVe Has beefi a 
sense cil iinEasmBS ir the coti- 
mumtv RtsidenCs ^o liv& in ihe 
ariia ure mainly liida-Trindad^ns 
de^DMbnlsol rfldentured laborers 
*hQ came lo "^ofN ir ihe sugar 
pFantadcms in Ibis counLfy over a 
hundred yr^rsapo There are around 
S^UUOO indo-TrinKTadians in a 
Dopulancm or a mitbcpfi Es^rStee< 
CarlblKan had seined an a^r^cment 
m DecamiMr ?Offi t^j stt up ine nvo 
million-Eonti iron and steel plant m 
fnndad and Tobago Ihi^ company 
C^^jjbSfddry 01 Fs^r Global wfi^ 
m t4flii,Esa clos4tv^^|^<^l^ny ol 
imto^nni^Eami^. 

Farmers and Workers 

Clasii ivilh Cops 

Sou Ih Korea 

Thousands ol Sculti Korean 
iaimer^ ani? wz^^^r^ clashed 
wrtb nrt poiffi ata r-nassrve i^ 
aiwist afree ar^ ^^^f^eineni 
wlMhe(Jr*d Slates Tl^^:ttoh 
Degan "Afwn U* protesters treH 
10 tif^k Qirough a harncade 
hoc^mg t^e road to the US 
f inba^ PoUcfl Hfed r2 m\^r 
artfrons and s^rayKl fife eint^- 
^l^is CO l^ll Ihe pi'oteslerv 
3 pallC4? oHIclal satd i>i c^nrii- 
Ucnoranorvmity c^ir^poicy 
Soma protesters svjun^ 
sticis and ttn^ sionw at ihe 
iiol pC^ICO ^4j [rbcd to 1uFi^ 
Dvef Mic^ DiffK $» up to 
Woi4: U^ pr^lQ^I n^ C^lr^ 
Seoul. POhce i5id thenar 
fesl^n dbout 1DD prdt£^r& 
and thalffloie ihao 10 rroi 
polios wtro IfijuM Organizers 
t^'^5Q POO f^ople took pan m die 
prote^l or^upy^ruj a l^'Fan^road 
wiih a^m ^0 dPrnOnSUalOi^hurl- 
mo^lhV with hea^t ir]junfl& Police 
eslimaied ihart ^e^ ^D.affih dem^ 
flftStrWorSr The deal s the trge^ (r^ PMs 
agreement iw ffie U5 y rus ^ Noflh 
ftmeflcan Free Trade ^reemenl mOfB 
than a feade ogo .=nd ilw largprf 
CvTirlorSou'nkorM Farmery l-^DhU 
be Ihe iHgoesi vii:Untf Ihe free (rafc 
deal " said lee^^wn^-soo, a tsmur 
v^otookp^nm the rally 

Students Fighr Poijce 
Bangladesh 

SEudeviE prol^>^ i^gamsc llv" mlhtafv 
gcivenunen] [mje ^r^ad tu cidudti 
^im dViaii$r$ ^dil iho ^icpiotied 
C^S^S g^i^Gr^lly who lought not 
policy ^ith ^ti£k^ and rock^ m 
loor^a^iitgiy vioisni clashes m 
ij^^m\ CJtifi^ Proifi?tors in itie 
c^pirai. [>thafi3. buimd busR. cai^ 
jnd Hi It^Sl out nlililitry vj^hicle 
Troops have bi^n wiLhJrd^'^n Trom 
Dhfl)^ Ur^n^r^it^. ^vturaihf umest 
sbrUO. whictt v^a^ ttu sEudaftis 
Origmal den^nd Ttie B^monlfi old 
"^nwrgancy" government Has a^o 
re^oMH by indi^Eiiiitel^ imposing 
CurFOM^ano school i^^urs in su 
cities, dnd <^ medin findcornmiinii^^ 
[k}n^ ^[^hDifl Ehrpi'gn ChrE caunlry 

Poor Become a QjE Jnnily 
Dakar, Senegal: 

Rioters lansacted ll>e mayor's 
orrH^e.ovedumedand burned c^rs. 
blocked oil streets and clashed artfr. al ll»e Fas[ mmute police 
revoked ^ Hog S]nc^tL-^i^d pernio 
lor a i/ue union oanioiisiratlon 
aijain^t ntrng ri»4land lual prH:cs 
Hundreds of iM eaphtars poor 
r^fidant^ F^med m to ^ml their 
|rv$trMion$ with [tu go^rnnicnt 

A \mfi pQlii^ pre^ce made an 
eHort Id J>^pcr^ nolers wAt\ teaf- 
g^£ and trunclNJons. but snullor 
outV^aboivMencfOonilnLied At 
16^ iwo buiulngs vwe burnad 
dciwi. ^nd 1 5 people wtT^ arreslHl 
during iri?uiira^l inana^t^mptlo 
didlu^s lOin? a] Uia aniFQr. DakJr 
C3o-;4mor j^adou ^y UTcred Ihe 
&^t$d tr^otr^ space on siiTe &lre^ 
jiwylroffltobvnLdwft Howevef.lhe 
v^ndtrs v;£re noL contenled by ihi^ 
toinpromise Midi [Wy !» W^ not 
good e^ugh 

Ihe >*iiwca Mfffia scale graaie^ 
itun any $«n In ttu counlrv In at 
t^^t lhe f asl £u y^ars ^ne^l l^ 
orten tuu up as an e^mple or sti^ 
EHhty In Wesi jVhc3. birl tensions 
ainoiig ihc lution's less wdl-olf have 
0^11 groiving ^ :Yw\ (jap bi^tjjew 
r^ and pooF hd^ ^viJeiied ^ignili^ 
canlly n r«$nt ye^rs and ill? «fit 
of Irvrng tOdljnu$^ IQ ri» draniali^ 
oalSy Di^cnnlent wilh tfi!^ ledeial 
govori^mant i>^ wjde^pread and 
pf Irp^ri^ $1?m$ lron> Essuft^ i ^led 
10 ec^nomiK and povar^ 

Presideni AbOouiaye wad& luj 
been aHemDHno V» gr^e Dakar a 
hVith pcAce as autlwDes attempted 
torenwwalihe S4[]ev^kve^dors. 
blamed lor causing traffic con- 
gestlohr Irom the streels earry 
yCilEidayjnorning Tlielhrongsol 
ajig ry street fighters sv^elled soon i^feiiFI in Drepar^i4i^ Fot itie ^7' 
naljon Oi^L^ion ef l^niK^ Coiv 
le^m^e (OfOj sunnnit plannH for 
FAareh MMEr^iesmounL^j^lg&b^m 
jTienL Junds hive 0*en sun*; mlt 
Emjeos sudi » view hmiry holK 
conferenco nxtms. tnjjei jiU rodfis Drug Srruad Allocked 
rJoLremb^r 23. 

Albany. Georgia: 

The Albany DougJierty Ponce Drug 
fiquad con^pouiid ^as li rebonrlKd 
Investigators beheve ihni l^o 
molotov crH^aNs vrere thrown 
ovei a fence Four cars were 
damaged, jncluding oiie inider- 
CQver vehlcte tlrat was totaled A 
tnarlia^ patrol car was also struck 
by ona or tlve devices, bul was 
only Singed Polire ^ave no sus- 
pEds but plan to dust iha rernna r^ts 
ol the two broken boltles Tor 
llrtgerpnnts 

Hirili Sctititirers Ftebel 

Over More HouTsof 

Incarceration 

Novemb&r 26^ 

Netherlands: 

Stdd^nt^ lEi Am^ie^dam p^llad 
mounl^d police wilh apples, 
rock^. and Dottles and boycoiied 
ci^s^s across the counir/ Tne 
yot^|ti$, mo^totv^riom ars or lugn 
foWd agt thougit ^ome appeaped 
to b^ «van v^Ll^D^^ organized 
th^ir w^tdoat prolesls lo voi^e 
Ihe It Dppc£iiian to propo^td 
|$gi$|^4^on IM would add an^ 
oinar E6 hours o' mandatory 
Classroom lim* to the annual 
school year. School^ ^r« 
already reqtur^d 10 Olltr 
1 ,040 hours ol classroom 
Hme and could Ijf linM for 
lai'infl Ic n^eet fhnt larget 
^tLidi^n^s compl^mlhar thay 
oili lusi be Forred lo i\i In 
nore study halls and Ih^l 
Itie e>:tra hours witl not ba 
pi tloany necessary use 

O^ganued by email and 
teKl rnessag^ng.some ofnie 
I.QOC pEus siLfdeols who 
gathered m Amsterdam's 
Museum Square hurled bi- 
cycles at police, smashed 
shopvrindows. lil lar^ firo' 
Crackers, ai^d ^an^tallzed 
cars Qv^n gom^ so (ar as lo 
Oi^rlitrn ona and sat lire lo 
i1 Hiot pQJica dispersed 
d^jtionglralors wllb a ^aler 
C3fin4^n anJ arresied iS 
people ir^cJuding 4r>g nndkvpQuai 
who afl«r evading cops vnlh as- 
sistance from the crowd w^? 
dragged Id 3 waiong Mlice irios- 
port "ran by hts Jiairr Page 57 SPHJNG/SUWMER ^CS ISSUE 
Guardians 

of the flag of 

liberation V^^tia^d economic ^^^tcin:^ Ln« ncrihin^ 
Avt at Blavcr> Tbc planLiit^ns hnvc hccri 
replflCHl IfilK^y hy the intuijtn ^l-mbiui ccnLcns 
5lrip-nnlls 3iid ^rvdc^ j^ib^ Modtii] Icchnu- 

'^ptyA^ iinliwrift]. iA<Tt|Lj ibc miiM ««m maju- 

^^ k1e<:|!<l JPil priFLinn Jl i[^ [>^fit jl~i ILj^ 'iiij^drL'^LTii? 

-TinL CJ]CI(>r> ii-s chir'tkMniiiintii^ mt cliftii_4:_ The 
nustar'sbgaiAhtpl^shiM^lh iiLLily«plafed 
by lln: ]iiAlnjni[rn1 of l[ii^. Hm? u^' uf ^K^l^nct. 
or more ovtrtl^ tbc thr?i[ oJ" uu kc^pt: ihti 
vajC^^vcL in c^liL^k Ifirrcby riDrmrixTniTig 

SpOnUlHOIJ^^ CT»tL^C LML^ldJIlJ^ LTlIU dlllgCll 

^orfccf^hcc^. Tbe Chwncf ^ brand baB bem 
npived h^ cbe fume brini! lhc Lorrnifjili; 
log(^ Ko'-^'CVtf libiL^^ L>]~hi^UiJif. 1 lHliM (io^ n 
tVKOf ^ glciWjDg hror^inlu ber sbDuldei li) 
^nbokhU ^i^runlhifh^ ^}ie> ^rn: chained to 
ilBenWyBtfc'^iyiftinitlhciniLjstu undcsjancr 
lab*lsfori:ilinur7HLLdti> "Hiv Niki; S^^sji 
u DoCbhn^ inc^fc Ibin a i^^np ■!> iniJj-S'Ainif." 

Oqij is cLHnpclkil lo vrtirk htr^vAc ^Vti? 
tncr^^llwL ifs/biidwM'i ibi^jf i^iHI« fL)^«■ 
fully re^n^^vKi U^uy Cbcir titHmLV Ttwy '^tl\ \^ 
uDoblc io huy ^»ctncF. And yd iIulHsjj ihnJ 
4.Tiiisc JLl Lhc iTKntn^D cF [iF^ifiCalinn-KlEivi^L tVo 
dcKibL thlnLin^; it ^mc icIlc of n bj^nc era 
ajiiJ m^ J f£jl9r> in presj^nl-djiy ^Mcicly, an: on 
LlKir kiiL'e:^, liand^ L>Lii^ire[i:}iixi hcggiTtg to 
IKf pc lJl£ e^ttdaLicriiK i^T wjigi>sluvny Buc nnl 
tvefy :^lliv[^ nn mio [be liunidng Ihouiv Lo uve 
d^tr Qh^i^ ^in'cv Hn ^h^^y^ q^Eir^ ^ddcJ fuel. 

^ai ck^veI^ ]Ljp[KyrV;4] 10 [huu ubci ran 
iiraj? HivsiH^ dws mn KH y^. bct^f^c tn 
diRd^ hqh IE -frc^uTd be f^^fced lo irdmhE It's 
lU^ctAfHffTiHr Thi[ Vr-d^k sotiitf wrt|:4M dv 
iGfm^ oAiQi] FTPitiM. That mdny r^u.'^ir'vl tw\ 
tiad IQ tic imL^tKd fliol ciii]h^4iUoi] u not L]k 
nonu^ mlinkfl^i uT Iniman cvDlu^icn il jimkU/ 
pfCczEoimE itf.clf Co be. ]l^DjEd he foffnl to 
COn&K U's biEgc^fcarTlu] JiD c'iviIi^^hukis fa][ 
Dm of fnr 3WW sla^HZ'i ^'oLunt^nty clc£l?d 
1(1 sc^y [>i^ ih[^ i^bni^inn^ Bcbcvjng 4tu few 
SCrftf^MnXrArt rti atiSrf ftrf MUTicnific enon^ 
Id'sw^^?.' n^ii>^ litd fut^ gii-Hin adisj^^ifdcd 
ccnimPt. pljlcty [k ^hve^i^^f^r dtjtirmMJaicd 

GREEK AW flJlCHT*25 flfi aauaJ iEnpro^i;TnenE ml ifiCiT conditkcrfl. 
Bclic^inp tlinit p^irt" Knsiin: a (lithtv fil'V 
i^onrirm.-^ lUi lU-tUiil nmpnHTH^nwrTiC nf chi^r '^ 
condjIiLin. Hulby nrccptiT^jc^lhCrChcdE^fi 
4]r dH SUV. [he "ilavc accept IhC clrC^m^ 
:?t2ncf ":. despite Ihc foci tbof. in re^liiy, lh«y 
^fC 4;LinLr]bu[i n^ [o llieif own dcmnij. 
ThOAA 1^^ ^Lji>cd oil llu planiatiun? tur- 
vpvfd jLiSl leing ffouf^h [D weri thi^ftisdvn / 
[ti iLqb t»rk>' Jc^L^h Ciib^FiyaneLmagbnca 
gr^i4ip tii ^Ea^Q:^ £v«f ■Jcf.Lrmg la 

bimla^? WIty wiwkt aii iihli- 
vcdLioJ wish |L> sc]]-ni^n^ 
Llw chaim of ^\ndicj|iMT» ^ 
*n icnJ." ^TIktw ahU did 
m:^ desiire lo hnid 
the ^1:^ rope Itiat 

hodfcf EhL-m osoaped 
7>ifK4c "-vbo fOii away 
siTTYPved, They lan 

piNlk^llv h^^ L^l~tr;i^i 
Tlic> ran inlfc^ llic nwjunCiHn^ 0I" WrtCiuch. 
Tlic>' inn irli> [hu-sAflmjW of CafOliflS TlKsy 
ran into Itic fbnMti c4 McalCh?. Thii^ «« i^o 
the ojKn liim^ ot Uotir Indii^b httillii:^^ ajid 
^i=itcni" llw TiaLivn. TiLpip^-^^ jmd nSavjiRi^. 

And itwa.'i hercn amufi; Hie ho^liil^ wiMcf' 
nc3^ oat of Divili^ELlioD's reach, iJviil Ibcy 
f tinned Llk'lr all I aihici Alborce^ tluL ^elcn^med 
all H^kho feufhi b^amst Lbc col[tn]j]t 
fr^e^api^ai: bhnc. New tnhe^ ^ct? founded. 
( En At^etfcea alone^ CH'er 293 Lii-raeiaJ isoLale 
eorr^mkJJ^i lIh^s d^xiscnzdj. Nc\^ eulLarcs weie 
D^OJ^tl CiAlLjre:^ i>f ref.LC[Cfuc 

FfpAt- '^Arri-t 

Thi; h drf] ManMi ib ii:nvcd frcifn the SpoEEKh 

CiEiumjit, wlilch gofinalh^ fuEnifred to4kfneF4Jc 
L'flm^ i}iaL h^ I4ktti i£h [}h bil]^. L^Lcr. ht \va^ 
P^iontlivdy tl«cl f&f Induns itho, kmiwin^ 
Cbc lerrapn klCur Omp cbc \ftK^m. were ihe 
MTlHwr LocsCJipc. Ulnmaci;ly,lltf li^nnlKcajre 
alETMM* exclubiveLy ii bbrl For AlcKUftt, ifchi^i^h 
Man»a ccnrururiLl iij'< L~4^nsFS[cd E>r AjU^C^^ 
Afncajifi. Eurc^JtajiSn ami p^Hs-^iMy slaip^ hrti^jfiFil 

'ront rrvdi4 oncf Ehc SliddLe ha^E 

:uni>rt£ O^hj^ K]]elujL-l KL^Ihnff £ive^ a bri{^ 

r.JhAC fid^iiKfs WLMild band together Fur 
Nunrvj] P^n'E un«<4ml TI*C ruriawiy^ -x-eiutd 
lia>-c a comnwn CnWy. cho c^Eonrtl jd-rtrn- 
mcTitfl of the ciKWI and Lbc vldvt rrii4Mef$ <yf 
the plant.itjons. 1lit plajilali^n Htld:^ fnf ihc 
early nploiual ]KncHl ilIi^li m^ ^nqxTraieJ A wrtd* 
djb-cnit> of breed LKht fherv i^4ul4l hAve 
hccD NaLve Air^rkan^ nl IhJj ^na^nal LnhtS. 
kidnap^ African t. G^p^ies ^vrbc were 
Eraiii|>oncd m the "New World" hy nil Ehp 
l-i]Ie^|]aJ pl>^^ eri^j and Bnu^^b and Ln "li pfi ^hrt- 
?t^ wnrtin^ iiLdLili^ir isCEilenocs. [t's fl^ bonJ 
|L) ihhAfirre tbv all ihe hndiM^dijats iTiter?s4ed 
Id ^'^-ijflikic wciuld ba^e hecn drewn lo llic 
S^iEJvt AnKsHe^Ki^. 'vtt\^ kr^ew the IojilL aiKt had 
mntWrl:^ m cb^ wild ( k:nUn>jr|. 

Lh^itrihirtic ihe fiiscnirte^f Majoon in BraziL 
RcHjccr Bu^lldt hJrtCS «i the paralleh to am 
pfCACol NiLwUFon. i^lwn hpsiiiiiis. "Tbehasic 
marccn etmlej L 1^ thcslnni^li^ot rui^ApEiuicd 
gnnip o^hDbL Ehc njlinjf cliu^" IfE^idc) cycks gE Ihiii slr4in^. lon^igtl lArtd. sUv«^ 

"^-^tcd wcfis^ rrwoUlu^ even ^ediS fur lIk tlgh 
inonifnt to escape. Wbcn thy cf dn tbcy ti]f^tcd 
i^ ^i\{ ihctiLwIvf^ futLy 1o 4hc x^ildcmns^ 
nUhcr Chitji fLfcW SPgthcf Ja> oF tj^li^-cmcril 
TlKy ^xmJyiKil ihc pjarancffof J4i-eHjuan£fs. 
littered tilotlws. and mCn-^l^ ]<xiJ cticuv^ing ihn 
f^cH^itnJjty ol dyiTig Irac iTt [ti< i[r^|i;TtL>^n 
junfk ^1l] h^n dcscn (xu ^^iiiv L^pnclinrnt^. 
iiA^31\lii:»ft dnjum^ and bio-cnginKrHi fcul for 
Even a bntfu-^EO ofkraC fTixdom? 

EdioobiAaiiH Mart PtH;*kj ju ^^h^^ liiiA li ^ |^li ^ 
^^ikIikI amtmjj v^tfUtrn] notary dlA^\llJ.LlH^ of 
thcscMfly Monona. dwnLlwirc-^ |hi? h;i1^j:tvs- 
Lhmi ^ Fc:^^ SlflvcFi undnjtKnf ly Tikxlij pnur kn Ltur 
H^sspz, "Hn*. Liusih EqiuliviaJ RLiifiJoc^.LM'^'U 
T^ frti^^lutc ^^^ LalCT^' [Pli-4tiii|_ 

,SontajnK^ th[f i>pponunily for i[avcE lo 
cfupv iro-^ [Hirrij by ch^PM- Purin^ tV 
tarty I6lli ^cnlury lht i^^inn «£ E^HWrtitdaN 
in Ccuiidor bux^iK' j Man^^ iu^'cn by 4H~^Fdi:Til 
wtii:n^ "Spani^ ^liipR carrykDg sIet-'ci^ from 
PaD^ina lo GiLayaf^ui] [uid Lima ^izfc ^tcjjIlciJ 
^ko^lW ei|tLUi:rrLAl4:i:pa:^ aniidu urong L'vnHMiL> 
^nJ ^hilcic^K ^"^'^^'^^^ A iLu nibcf ^^r :^la^£ ciihC- 
4J4 jyb CHjniL^iK:ntL> Jl^^Il? J lo I f^Lhun n^iJw 
jrKonqucKd in[4!rur, ^here tbcy 4dLin] i^ilti 
imLij^CtKiu^ j^tjph and a handful of Spumsti 

^^-hiiTMOT^jflwiiC^^ i^jllit-eioMiad^'anliflcof 
for ojr i.hjnci; [u TaW lOii^&Jj^ ftetH!L>iii"^ 
Slave^pMre nu lonpr Oin~ ntn> ial^ Vt^vl 
sns itlupvpTCct wID pnscna luttlth litUtOfVtjr- 
UMnty Id he ^urt Ncvcjthclns^ Ahhoufh ^p& 
Thj lonB*f H:faiJi (txccj^ when dicy are truih- 
poTtingoiJ. [hen ihc-y 4ifppedF'1^npi>tcru-||li 
aknruDg frtqucncy^ eKkIl nurktif c^:iuiitl^ 
4l<] l-inc^ cti~cfimmun}Cfl£jon ijia:^ lOnc cE Ehi; 
\^fiAi ^cciP^ dod L:4:tflijn]y ore of the oasjc:^ 
t'oFins yj T^wswrKi^ ufliMg NfiiLVC Amcjuzaiw 
was tiw tlit^T>m¥ Jn^n of ielfaifii|* polc^J 
InfoTTTUtJOfi Mip[:rtii^wjy« ii^h 112 yr ^^cL 
kid-^ iiavc L'O'ii muEtinational c4^rpDnLlJon^ 
miLlicHii^ i^f ckdl^n^ v;i[|iju^[ ^ fi:^ nunutu of 
tMk-ijn^j. iSnAlLiTV>tr^ C WiiJi a simplt ihnjg 
ofaa «anh(|ii<ike entire c\^^ httt^ kH^pp^ afoi) 
And not ju^t die linear mcCaL tf\^ i^OnCttfCC 
tyfK cfcthhzr, but siX][lJ MiULtun:^ ICHj Nctw^jci^ 
of Lm|Kftdng n[L[ural re^DLin:^^ crash (In reccnl 
yejrs ip<?r^iL' htjc^ouis. EhruLghouJ thu 
vouiLry ha^-e kfc fffllliOiti u^diojt cIcctTJC- 
Ltyj-FirunCiQ] inHCitlitionStr^ll. F4>ihmMuo'>^ 
of i^xplDilation er^sh Civtlizatiofib Cnnh. 
Th^ 4rl^KL IMbtiHl h^ABp Wtio ^ith bi: the ncT4 ^ncrittinjn tHfMnfDOfiS 
wlwn Wcucm Civili^titm c^p^Lzcti'J 

fi^lpnf I^Lwccfi £Ct]iini^| p(7wcri. ofunltmcK 
led to a pC^4T ^v.7qncy lIuc Wj^L-itplofwdh} 
1t)e Morccm in cmkr 1i> e^lshli'sh imV'pCrt^ni. 
^Lf-^fnizknl cof^mon^C^c^ Three region^ in 
hu:«ih AincTh:^ Uanci hXJl F^r l>:4h Lhcir E^mgLTiCy 
HiltL U\Cit LkELinumaLjoiaL Tl^i: Greai Dt&rrtaJ 
Su^hp l^lon^ ih4 Nivih CarL>Jtru omt V^c^dEa 
bCnte]pTttNmCnll Sirtp C^ 50(5 ^iiuin? Jiiili 
ci^pofK Af Jinpcnmbk wilcfcrm.'^^ imKul^ the 
biLckwatcfi rrf Loui ^LiiriEi J. aiMf 1Tk' FloritUi 
Fvcrslad^]^ 4nhich wi:re inicr^pcr^d with 
K iLiU^ pcful^ifd |K>di htrL^'aii]l> ofid ^ct^hzj] 
by N.Hiv* AmvrtCiir^^iMa rVfiu^iisj 

Th*:CiTwc Lh-^niiil ^i-fti^rmji jnJ (he hicwfsf 
Slnp wm bnUi^laLiTTalby c4jm|wrqng«Ej^»fik^| 
fwi^cr^ hu! bn the jhsi:r>te ul iWrfnurwhCty 
htiUcwicd tntfxnal nudiofityL ^ere an a4.[ujhCy 
g^vem^-'d h) m^illmr Tl^e Ncutial Sirip 
«m«r£ed PEl leOft "Ahen iJit AjiwfiLin liJid 
^panh'^h ^v^mmcnl's Cuutd mn ^ppt^ ON iJw 
dcFinito bontcis. V^ticn Ihe UnliKh aRned 
to dc%4]lap Nivth Cim^lbDU Ji^a ucunmeivNi] 
planLaldfPiu " - dK MajTKtn^ nzlrcatnl to dtc 
^nh.^ ^r Lhe Grcdi Dismal ^ampand rriHii 

|]iCiFSJMIUWJ'^^St^^ ac^>H3aj gucnEljih-ar 
fl^Litsl nlDvery^jK^Khnbru]. 

In tlM^ycarq jmorto ihcCjvil War llifrGrtfll 
bh^nk^ Sh'nmp aLu^ "tx4!Ami: a JTUJnr ^np tm 
\)k iiiukr^n^ihihl rj[|fo^ - No duuhi manv of 
Ihc ninditjiy sIJ^4j:< c^IiJcJ Cj> f^FH^n iji iIk 
^wanip. Dunn^ Itic W4ir iht Gt^d\ rUMhl^l 
Sx^^mp Vk3^ an ^ijv4j UuI chc^ C<vir«deni£c fvfn^ 
Miycd cicif of" jKoliu^FTl. 

Sunihrly, H is rcpr-riixl itiat amnngyt Uk 
'^wjmp iUKltarWhrjkfelL^f ihu NeuiraJ SUipJ 
thnl many wlin ^^iil an uninviteU n^vCf ^mc 
ou[ £gain" [Kalhof^ 

L^jcty duHi to Etitiir 4iR-toLjnd[ng iriLice^^- 
i^pbshiyn ihe^ Ihrec rc^n"^ were iinmufie [q 
f ^lOi^^L |t[7^ ^nnwnial , [Ubd ^ai£ tnccrtcnncc 

.inJppiHtfcJ inj^nir^Cn^n 1c> [Imsc whOHmi^- 

qnently re^'oLlcoi. The rtft iHivA^hLp between 
fret slaves and iilanlabon EiLtve^ Li^nlinue^l Ilh 
ii^LjCC leAjtng dlizcDS to L^^nhpbhn thaldicu, 
'\„ .^Ifl^^ Art 1X4.tnllitt£ ainoAl LUk^untfoilaMc 
They gty end Wime ^U^t\ ifl^L *lwiv they 
p[taM:. jml if an UltCmpI i& mack JO torrc^ci 
lium they immcdlnLcly fly inCCi [Ik i^njodvi^fid 
tlicre cmtinui: for mnncli^ and >'OQf^tDm[it]tdn^ 
^niiyoLis dcpndatJfXL-^ im our catlle, tio^v Jind 
slWi;p"[PfiM| 
HtHlungiMherei^asoqly dhc mireijuenc ruu- 
u^Ky. Ihc ojtFo^ ^iIIll^pt^ wi^re ^ntnll. and 
raidknf of plantaln^n? vr-at^ ji mn^y. ihe Oreul 
Dismah Swjidnp L'ould he lokraCed alhtil 
£nM[£in£]y. When more and mccc ^b^'H bcg^ui 
ro ^^SW rrccdiTim tiowevuE^ ^bve rehelltnns tnulMpLii^l. Ilii^aicnjn^ iht L^conomm: pre^jc^ 
HiE (he ^-OkWMJ ^k-tnitthicic "na MartHwis (rf 
1tie CrejiC Disnul S'^ump i^tn^ld rK^ Lort^ he 
Ignored, c^mfiislly Eeadinf tu, "^uiih a pnjmiDfiiiE 
Hj^iire a^ G«^c Wo-^ngton ro i~LVt^nimend \ls 
str.n ihi[iK ^t^l L'^^flvcfstm to f.^nJ[Liid" [Koltk>ff|. 

r'MlHW^elj llW 1*^ rMflVHKl coo much Ck-CB 

Eur Itie nohtc ruchcnnEltiiSFiVAlTiaLif^- 

No [orm k-4 purr^limTnt Wa:< e^vr nxtn^idcred 
loo^Emid iird LUHHunl' Eur nxjplnred ^EJ^'e^ In 
Jul>, I f ^7 a MiEpitCfi t^ikmafivd -Stfiun:. ^^ bc^e 
inhc Iteil lo^tt^d LWfl thfec Ttar^Ci-nduLTirig rajtt 
iin pli^TiC^ForV: ^ kilhns ^lavc H^r^^ w4n 
Lm^cjilJ) kil}«L ID tlic swuqnp^. ]1]S b^Tdy -^ii^i 
fL-Oicd nnE [uid exhibited in tlu publii; f^Liuie 
of Ncu Ortcaiu for scvci^ da>'s [Fnctl. 

LjrH^aK hu ^l>ulJi Can^lhiu tec4: it ^ ^Lcp ftinhei 
■Ahirnt^ Jlfier 4 Maro^^n v^3s i:ap[Ufi:d ni:^ir 
Pir^nLle. bir^y^iSJhi^jUHHlj" -jtHr-^pmuiali 
sncl li]^ ticad sEai;t On a pOle tPld publicl> 
cifxwtd at 'a ^amiij lo ^ idout ^la^ e^'" rnkej. 

Di^^j^iii:1he OLta.SKHuE di^Jth Jind alLgo^tni- 
I wncAl iUtL'mfcs eo tf^djc^tt ihcii iitrtJcnHni^ 
Ubf rthVing Majooi^K WLLhifiibmu hwamp^con- 
linutjJ 10 rtirt'irt. ihe JtsrtPd*mA lJ ^^hlcB 
Hire still ck-relrMliy rrtN\flihC^imlirHl,h«ianB 
llprir t^k'ks ^nrhin^ ut^ ^itrntS E>WAed b> 
mulUnationaE corponliofK . Ii niTBt tOwn&uf 
ViayiniaeLjn^ i]ue a rotter ci^i^lcmze as day 
Iflhtf^^ Tifccv iin; iitt Mf liififtcons of N^nh 
Cflrohnj The PcdtMSrmi tjf l-om^iacia TTit 
bcmmoN:^ tif E-I<>n^. fle^tlEirl bler^ds oE 
AfncinH Buropeon, and IndlAn fiAlilrt^ UCh 
hviEh a FainL Inice of n^vuluEion kIIII hflnlEEl^ 

in flhchr DVE^s 

t.iVe (heir cwintcrpon^ up a^Oflh. cbc ^1a^00n 
commiELiLKS dta] enJun^d in Senjih AmoK^ ^<rt 
itk.' CKVS ihoi ^tn: Lh: mo54 i^jlatHl and Lhc nnsl 
<jxh^LJS[in£ [o jcsdi In Itiis re^pcctn South 
An^rv;-a li.>L n deliniit ^^^niaGic tn ih: ^cer 
4i£rHnml i>l Jungle. i^c»ot)Ltihu, ind rajnEiTmsL 

Snrccw^Enl Mojrtw cofflfflanprlef lennwd 
H^iL-kly to turn the han-hne^s oTchrtT I mmi'dkJiK 
MiE^»giLijn|L^ L1 Ehcir I nyjb advan£u^ N:^ pmjxn^c^ 
oE L^^RKUlniL'iH arki ikfense. FMih^ krhling lo 
^ ilbfcs >A«e uifvl'ijl ly di^^cii^e'L ^nd JhUJi:h use 
hva^ mFidr oE Falw Initio FtpleTc w'ah ctejUOy 
biH^h> trajw In IhetrtJiami'^. ^dhgc^^l ntcllt 
!h^aJ^lp^ c^tre approaL luhL oily by jnunJcfr 
hvaln^t p£Eh. utih olhcr faJst p^ths tarefuUy 
niiittd wiiJi poinicrfjsp|kt^<M" leading only lo 
Falal qua^tir^ OT qukfcSHKl |Prite| 
The Maroon ^iJlapcsrilUw t'uit^aji jmi Soulh 
Aetujiii^ ihtre refentd tt^ I'aruM^ly a^QiEtanhus 
rEn» lowrK^ Pakrquos hlang for the polksadcs 
^rtt^Jidih^ iiirK^[ Man>oti enL'^mpmcnlsJ or 
Mnx^iiKhN f.h \^M[|^ i\i Mu-kaJiiho whieh 
njTBn^ "biJeyut in AmtMc^lut Um^i^MiooahLy 
ttu latent Qui Inn bo h^u's Ihe Lmjir^n viUngf 
nf l^inaits, "a Icdo^iMi of MLUKfi eocninimitie^ 
wtKi^ fp^^^l^noih w^ ^urshUicA h^ i^ontcm- 

P*5n¥ysumvft,'^*nou5l>.toht n.flOfljfiOOO. 
HUOO, airi e^n XulOU pcopae" H^ei^l- 

^toTh^in-JffH^ ore f\js^ pi^sJ 
SPaiNG/SUMHSR -Ce ISSUE 
71h u£b fJ" Pfllnhaj^ ^ .u^ nliII ^^kbnilnl 

Peru. CoJointiiik Suriiflim:. Vtncjjcla_ 

4l Mar^^un liiir-fn-i \n Hclivhn ' ccHiiEnunJiitc 
cf Tu pi limb J IndiaDf. aad chEzapE^cL 
slAVbi...?Atttcd in Jaguinpc for ChVi^r fori^ 
y«*r^^ [Scbwini^l 

In Cn^k^m^ia LIk ^'cunmunMy 4)f Soi^khr^ll^ 
nunibcri^d uvcr 2tK9 u]tiat>jidfiij^ IQUlHdLng 
MinwiUi. free black:^r whilesr Mutanwn dad 
Zouihc^ t Afro-lDdiAitil I Riun^rol. 

Nojih Ajrtncd, i.tbL> v^trt Hihjca lo a full 
ofislflu^hi of Ee^pui^ iJEihiqDLJtnji ^-^uLlunitK^n 
and utiRihPuELi^n, u lui^i- runih^r \si C'h^iuitsL 
dud ScKjUr r\nK^C4jn ^^fs ^i^Jt ahfc lu ^itrv im: 
thLuilL"- 4o llii; SA¥\}C chiil k'n^^n^ LCfr^n ihai 
bclpcd Ihcm escape. Tbda> ttkin^ lIh Ama^x^i 
KnukQ^ Kcvccij VjlLi^c^ Khi<;}i E>fh|LitiV4J a$ 
QuileEiibes, v^tici^ "uhluhiuiEiEh ii^^r^ft^cd lev 

ami jini^, li-ftP *hti* Qkiy Iwd twn wlfalirs 
fi^. ut^ChI. WFid fnhPlS. mtdiCintl Ica^e:?. 

Tr.t^i^alli UK ilic TninforesC arojnd tJHin 
dtH-ipiKiirn, Fk'^ 1n-nnDl runuriJiutH^'s ore 
bi:in^ syhmriJLCully expwnl uKf re-coLonizcd 
IndF^idiuL wbd V iJnLX^Lu^^ wi^n^ N^ughl and 
M>ld til til c mar k^ an: finding lilt tr h^^'jh hvc^ 
}vu^ ui\d toLd in die fnze maf kn:!. 

Ibcy ue^ihO fhn^ng nt« haMJt^ 1^ H^IH- 
cuEairak jrvtvol, glnlulj/a]kuft fCQiXhk Tbcy 
Arc diso^htnn^ cJlii ihc^ nm vki^'cd ja pa^rs 
jn itic fsi]^ fi|j><^ hH^[iA^i:n U>th i^tLJ^i ^ni] 
ns6[«e^^tnwwilENTAliCn:llw^nil prwi^ 
Udr iwunl RSOUF^C^. TTh: Su^r r^uiitoliun 
^AvrW is reiw-i-nHlpI in Ife tl:0 Tin" mn.^ijr'i 
IkPU!^ ]^ r<-i;>^rthlritf-J m Ifp tii^fri>^fcarK dams. 

GREEN ANARCHY *25 LiIlc^ IK ihc Thm fifSidng'ipifil mf dvlr 
4ncc:bLDT> IS bring rcdhKHZCi^ ciizd^ ^ well- 
Inlhv IjLc }1U'^. wlicfi 1Iil- grE^LE-gt^ndn 
t-hilJrtn iM" ^Iji^ c^ 4 L'lT <:l. Lulling iuspnsi 
4hi: £(^ ■L^mniL'-nl iif Sill Lia jji^'^ ni^FCioc 
bundles from Afnca ih^ hiJ Iflin twral 
ftw ^CK) i-fiira lA-iTf uflfflUXlKd arJ tamftd 

Anicrka Inhonenjl AmL-ji£ii ^t^f^lfc;L^. 
whD^ upon arriving iq Seuiti C^TQMm b 
\497, txgaji lYKiUnc cn:;lai'«m?jii n^f iht 
Kauv? AtihCf ivzan^ m [rari^jynr h4tL \<^ 
^pajn. UlcLnuul^ chc^ ^^^^ .^h.ui^^Tn^, 
"fof diL'y cl^oflc (4^ nlit^ ^^1^l^^ Ui^n ^uf^ 

35. Slavf :^'' |.SiSi^] WTkil i:^ il (hm L~4JU:<4'^ 

a ^^tf^<^n N? rufllj^ ihflt JcciMtm'f Whal h 

a[ ih.iC iiTp:^ cj^yA^ CO figllC fnJT jbqrftJtC frw- 

lJ^iifIl c:<Eh_vljII> ^hcn ijutn nntlxrcd ;ind 
up4i;ajnst lupcnor firepower (advaiictd 
toclinoNHg^ ) ^md Ligaubl a nii:iitali4^ clanE 
n^uiifi^il"- M '^ c]c-i(Pn> h'la d."uni:mL"a[if*i, 
ifn^liivcnh^nlH oppnzi \Km^ f4jpc, and luun jil-IkJ 
br JtJil il> 7 Co jld lL he s^:ficra4ieHi5. nf c^hiri- 
munaF, 4:£ati4[man upbringing:? ifnnK^i^d nh 
unaduliL^raccd wiUfK^^ l\m -.^Hifpel led I n<Fi.An 
nhrtliias 111 mJIhx -ict tlwiT Hn*n ncfc^tM?ms nilbcr 
L|ur lu^ c clKin ^rL>iv up in hundo^ c'M ^i ^ad] 
[rhbrifiA, AlnCnn. omJ poor wluE^^ tlut did 
nwH^C Ki CK^ Rlwnwl \(^ hL^]p rn^o ^-^hor: 
E\j^live^ ini:'}fltitK^riil][»n ^ilti pLmidUL^n -^1 jh n 
aod fittd blj^c^ Hvof^ng iTi urtian centers, 
COn^aniiy iirgani7od tl^^'^pIL^ and upn5.hDg^ 
Ihnjufhout htstof>' Wbik ^kriot^lcdf in^ iliai 
rila^'e n:h.^lHVL': ~^\jvt ciWiOMnfKir^^e^:? Uriih ^ 
tB£iraiing of die ilaivi; icxhJC \ KiviiaRj Pnir-c 
traces b^ck [he flfrii mch^r in^DrTcaion L4 

l>e«:nttKT^, 1 532 irt SuMLh [hnnLJTf Lh 4 PriLC I- 

Ie i:h pciit4.lJy nixiMirij'ihli? (41 ii^^jrne lluj 1en:tOl 

dk>USAtkLs ^ y^A^ Lizii'l*^, l}^ TirM 4tet)L|k^ I^WLt 

hyan iftdrv^ml wj^ttrcirfniwhoniyuvcrTiilw 
mhij n^ntcis 'IV41N idCI with tbr Mrtrt ficrtc 
ripix*i|jnn HniiKwis enjiap."d in VimiHis Imm 
nl r^-qMiikv rMvnni: fn mi ^JKrjj^'^ ntat^er." 
-1n 16^^2a^^Lrpul nindWHiy "i Lives bin^n I<p 
plunder rarml^ind'; n^ardic Lown oTCflniflfiiu 
Wticn Utcir MLUzaml-to rLnall> fell dicir haidi- 
i.i> vr3Ei 'Dealh io Uic whiles and hun^ liiv 
liberty IPnee I 

- In EllTfi^ ifi ih< yjlla^ of Vjjdn.i nii^w^y:^ 
<^n( tjjyw\% Iroir) ^ QLJkl4>mbv iiibS LH^-upieJ 
^^-^^ Ticji^by Inrm's. (kiilUhdiilB ihc end tif 
^lavcFj iRfitl 

/^ PAfiiFfenHTk- 

-Tn Ebe fiircit^ and hktis cm die outskins of 
Sah^ior, tbc region i^f Bahia^'bid niiTiienrKJ^ 
siiiall QuilfrftilFO:! ihac ^rved ax tenkpor3f>' 

reiful^ fof ihe lar^^ urhi-ui i^l^i't q>?|>i|laii03^ 
ibhiLh fc'Oa^ [iinr Uh lEii^ hi^eame icivcili-eil ih 
^lil^ [:iJp:^|1i/aCL4h Ami iil^ine^ Lic»l^," [Rci$] 

Page 60 Ime^^srinjtj^ FiH^pti. ihtte CMStt no evidence 
thi^ S^^^t^'< (vi^ FR'tiKv^ rrmkim dinngh si^i- 
■n^ ^ pCCtiJ^tT], purtinpaling in [cttcf- writing 
v^nip^Lfn'n. nr holding candEeligtit ^i^K. 
f^rlyjH^ IhcKC [[lilcnile^ unLcamcd savages 
wifT? wise cnnj^ In sec Itie f JthLil^ nf iLall 
Tlie^ fjEly undcr^luod 4he eoiile^l ^^ their 
t^endoge It wjs juh u eondjiien ibii ecKjJd be 
er'^dkiied thmjfti i~efi:tnn. Nmhinj; ^tinfi of 
in-^uneclJOfi would sjffkc 

'One of the nKtst v lolent of ilie u|TfliinK$ 
(^t'Mfnzd inTadiTi in I72n 'Ilk: ivtH^h^ iw^h 
up instil Iv of Atncan-hofti slaves, fTin itso 
hunw Crwles, killed IJ tallica rtiiric u^ncrt 
^rnl o^loiintMiiiluf^ before r^lreEilinp InCu die 
fOTtAC, 'IVci [}f [Ik pfincLpal lejdef^, remained 
>Li l^r^e. ^L^ekpng n'fuge ui neiftihoring free 
^"OTrimunLtie^ ' [Komcrol 

In Noflh AiDcrcEillic Senunnle were Bfi oU- 
'^l Jmli n^ MAnxw fcvc^ due Eo geogTRphrc and 
pi^hOiar re^^oiu and wife li z\yi\KV lEnpvdj- 
iiient en die [rolonial go^~emine^u niafeh En- 
ward global iFnj>enaLhnj Tm^ ajiet ^i^tT* ^f 
L" S.jmldter^wcJtHjcfeflBi] nfflitfc« Ih* sit^nlp* 
jnd wfl[tfWA>^ iif lJk Enr^l*lcs. On Hep- 
lenihcf ] ], |fi(^. ^iiflpnt^irTjinp (F^^opi under 
ihe cnnimatid nf Ci|Hairt WpCham* ihivfl deep 
iqto ibc ropon krh^TT js Hcvida. Williojns hmx 
lieadtd iti viplifirt ( nlnwl imith i^huse own 
tK>1E.t|iLin WHi^MP^pngabfolin^ Ah^ng 1lie rcule 
^CFninele spnuig lenb from ha-^he^., u~ee5.^and 
□ndn^mwth etidr;g[ng die imn hcA^c duc^A^lc 
up^^ntli^irl^nil. li:jririL iliE^ii^hEhciriEiL^fJi^rri' 

fle^ and bLlLltlUp t>I.L>-kL-|bLU L-IlKIlK Lhj" \|l>u 

death inifh ilieir fAiJ^-c '^ ^Ln-^ ljL\kle cbc t^lly 
of diki tjen he-4y saI \.\ix/iPib tif wHoni.il soj Jien:, 
pale ajid dwaji^fj. li^icrniined I0 titl Jjviry 
^emifiLilL- (MinlrtF. rjf^: evifT> sifter, ^mcv- 
cvy vdtiL^^ HieaJ every ite^^ and finally lo 
lildnapcver^ iosletuld f die ones not kilk^fn^ 
spcvl ihnE ill and concert Ibeni eo du dignified 
w^^ b Df Chns^iajiity. Tlie i>eniinnk\ ]iAd i^ipun 
ihcr^c ac.[i4ML'< hcfH^-T^ rlrNthxiJiLt, indeed ic ^li^ 
Etiis p:s^'^holl^ t~ivFM/ed EnenLaJji^ itut bad 
ortginally puKbed Ihe CrrelL'; inEn l^rida. 
^SSinj^ rOits of ]]|AnCLd30ns alting tlK Wn>'. 
~[bey ivcre furved inHn a cnmerand. lu^lencng 
to inslinel and not pleas for "mDral punLyn" 
tJK^ La'^hed nut The cnun "^^s anacked and 
routed A number oTinvnding soldien jx^ished 
a4 [he spear ptunE, im^luding CapUdn WiUiam^ 
bim-^ePf IPjicel 

Ovcne^eril deejde^ of tTtiUjng free ^orict- 
les. Ibe Mar^tiiu LLmimunity beeAme an 
ama IgATTial ion of African. European^ and 
NaUvc Anhznean cultLire^. These new eul- 
lurci^ htrthed Anudst a eonhnunu^ outlaw 
envdronmenl^ be^^ame suffused wi4h vailing 
cbar^Eerii^EiH^s jnd iraiL; of fugiu^ e hfe^tyle 
RchellioiiAnd c^i^i^enc^ defined t^^r^ ^speel 
rtf ihftii- life. ThiA trjijpcion cennnues inilK 
pJ4^LeE1E Bib[y. conlmui: tu FH>s:^c^^ ihciT^^n rclp^id^v^ 
bcLjtf^ pharTTmojfK]^, 4hb1 tiu^hWiciil Ir^dJtJOfi^. 
nimlc dance^ (:wtof i(: bn^agc:!, uhI ollHr 

^rtiapft iJw K:M Hj^cripi^ chI w inK hiUii.L ^ 
4m£Cb their ij«rinfil luIiuii^ in ItiiK L:kM: tlit 

h1aroon4:^HnniijnriEH:MtiTi>u£bi4J4 4lif Funn^ 
Lnwldnck, ]r thai their imifjiz.iclif ilw, jxxtf\^4:tt: 

Hui?jjfa[imi. hoi nchcr CHj~p4^ i^id pre^nl 
autc^iioiiiy'' [Romcn^L 

Iinihi^holi^Ly foUc^ifif a sluvL'hliipK lunvdl 

imH^ B tmnutliifilic vv^Jif c i.'u^'crcd ^n urirKn 
fci.'c.'^ [LiHi ^L^inkc all ^c 4nH L'ould mx II^Nf 
fan»l^ nicnihfrs draped sway AHZJUJumris, 
htsd^vidudlstCKnipcdcv^nai^Uiodiocr^ lo 
mmntJiD MJinc^tflhlc^KSdl uohuivnuf 

Fec^HLjulu: kinhhhp im-^ ^nd rhiLNT iLi^ochoJc^l 
ntuaJ^i pTfividnl oni: rmzaQ^ chf tiiukdng vn^c 

^vfill-1Jl>lllg, Jcip^icc ill? funmpfi^setiHrH; ^1 

l^lanmiicm^l^a^ and free $L?vc^ al^n ^c^vod 
ihc pirpui^c wl "^nJpJi (yin J uni I J "^i ^^hi chai 
slaw^owncf h CDuW ru'% i:r hrciik it" I RumcTi^ |_ 
TTic^ ni^^b Iv-formcd Mc=: \JrcnBLhtnDJ thu: 
fabnc o£ relatjyiishpfh p^niAci on ^tnc^jiii>Ji 

in ij [HJs(-n?]|jp?iL^ ^ ufU. t^^il iMriiin tnk^^ h^jxl 
Updn im L'lilizd kiinhip uo need Cn h: Mi^i-^ud 
TTWn E>Ur ChflJWilffln lOOfi iMtL Lipmn 11^ OA 
the M^iR'^jn'- uf lIh l^i^'K lootL'^iqHin l3iCir 
JD^^hca^^ ^rni^ "f^lt crL^Encndm^ pride jn Litr 
^KiXitnplL^i^^L-^ O^iluir bav^ BTCCilim ant m 
OiS T-^thjic. n^FkliwrJ iiu;^irf< <^di; fiwa" |Pft:x| 
In AJji^HiLh. Unii^U ruml p^ur bl-Kks sl]1l 
celchr^ti^ Lhc indomitJihlc Mjimon fixtresii 
^Jnwcj in foltlom 4tirr4JfJi [kKlf> anJ ^oii^v 

Enjny youfzflf, iVrpFP 

Af^ ifh^ dt?ri 
The rff ^^/ wiU <-tfr/j ftfjr? (^ 

SolhJariEV exiendcd hcyoTKt raeiJdl [uid ethnie 
boutiditfits L^]|nchdcclils^-ha<td |Ktifc,iibH,^ 
Qf ]nsur^eEiL~c. Duriiif Llic bi[4iiii]ii R^It-hjIi, 
^lav« joined foreE^^ ytiih Dm/Llun j:c[k5^nls 

ynlcr'' -jf [mjcIi asic in J ii.>tiyii;J ^^^-cnuiianK, 
and were aided by bandiE^ and |Hj]iLical 

dl$SidenL5. 1 Schhvanitj 

Marfi4?n hti^Ei^rmn Al^jncp r>icjrir> RoiuercL 
divulge- an viTj^i^LiveHiiKtiihcPE tuf ^nal^^iPi? 
Maroon Culluits H^ lunh^r [vJvtUKL^ id^ f<it 
a p(ul-c^7ll3psc LommuTnty wML-nlie Mace's I Iml 
[he Mam^n fonrii of ^cuial or^^ni/aLion^^ 
"though ^muiimt^R d]:!iniKA^ a5. ch^criie - 
cwt^JEvie ptKcfwl ertclavKofflnntJ&lttspft-T- 
CciliinL> thev L~Diild ^crve Us- mudtfk Tor i^bLt 
sreicUefi" fRmnciuf. AtHfs TNc [CinpOT4T> c-oaliliu^s ^^1 c^fipTesKi'^ 
(Airiean/7f Blive^LaropK^n] wen? invaluable 
for the m-ifiiitudc orarmcti KEnjf^le under- 
laknin ^jid ^r:^ullnfll dcifrec I'vt litm;iiLL>rt 
iu;lni^vtd. Fi^g^K h^runal ip^^ c he colli honiiicrn 
H^ilK Lhc rcHTliUtiilf pivrilcfi^iJ indl^idunJt 
wiLhiD cu ill End \ueict>. Cili/en% aiding 
and abet^jiig e^-^lavr-s yta J4Jod^ clnthing. 
or^iiii^kuniLLfin 

THtyn-irc \i)c i^j^nK lolV i:tiivnJ^ :^pp]>'jn]$ 
Aeflprm^ The murt-lianC's seLTCth re-supplj- 
ingedi^lKdh rhL'> are die VI LP^^E^f h pjh^ I dinji 
underf,rouDd ihelt^r. Tticy arc Lhe Culture 
qratcurs 

K/tiXt Hcnv. NAlhCitfEditu ndtiv^Tb militia 
^cdnrhinf io^^u^a^Jl>^ C4ifne aero5b netiild 
playing ID the wuods w bn ccnTi^ihed tbal ti];^ 
mcrilier prchvided fcrfxl ral jwi f-cir tidlfa dci7.«n 
rtJniiX4>s d^ily Afc^r hihi-Mr^- Lcm^ ihe 
v.-tiniyn'K Im^E-^ tlic milEihi iou9ikiaLldi4]oniil 
sCofe^ nrmejLl. as ^i^l I -As Jtnns ^nd 4iininiini - 
Inm for tbL' Maroi^n in^nrrceticmjiL^ [PrLee|. 

AkChinNonhraroldma. a \'i(-\^t ne^Kpa|>cf 
anjLlf iiit'injLin:^ itic txz ihai^ "^^hm- llc-^>:l[c^^ 
rTi>rt> lilt C4r)lfitfC^i>IC /Kffi^y l^-trl; li^^ilii-^ 
sbonhkr Le shcKjhhr with Utc self-emanci paled 
Ncjiffje^:" |PncL"] Wurth ancinji hiire is [lie 
siLnv H]i^ pnTtit"ij]jr t'.i ■ ron1"L"i1i^rjCi; SOkfci** 
u^llth marrced d dc^Cvtiilanl ^f ibc Van^n 
pc(t|]4e{tK' '^laetz M[^h:Lc^in'i"J wlKKseaiEe'iEcvv 
wen: mboE ^1^\ c-^ tbat c^L^bbi^tied £ Maroon 
vjimtnuflii'r ih VcrnufU!^ on Lh[? fiulf Cni^i 

vn IftU"^. Alk:rriit^?|VinjOhi;^KHrnaiL)^i|ii.Llfi 

tJiFcaL^ bnK:d cm tbeiT fcnLeTYdcr^ union. Lul~> 
ijul Atlicn rMrhor>^ mu^cd t&riiieafl:in Vi hL^re 
LhCyU'C-AIHi pniniinCllkfllWcthli! Or^Jii^^"is 

UntfiH^M I unaW J rhsrc taftc ihoui^jnd^ nl 
inKUme^i where individuuJ le^idcnl^ asM^ti'd 
e^aj>ce!h^ eleaf k dicie cxasind l^jH ire h 1 1 1 jf l'v 
[|irh| ^uft|>nnL:d ru£i|Jvc^. ThchC "fKt [L>w l1^' 
or aucufVufiiWL^ /lines were htJili aLo^J^^L^|L- 
gnvemcd (wiL^ "walli Lisv e^fnetk puTiH^-^e nl 
a^ssatiLtmg Lbi^Lr 5.Lnicture-i of domination" 
IR^neri^^ 

DunngChij 1 1^1 b ^i^niiiTv cm \\k upi^rTtiliLt 
Vallcv a '"MartKsn did sikicLj'" dcr-clopcJ. 
jjecing a^ n pa'-s4J^ewa> lo freedom a niung the 
Andc.nii nicHiniajiiK. Ttirou^Ji a^^ocialion^ 
Mlt^i li-^ lNlk^ ii wi^a i;a|>ablG fhf pro[cctin£ £nrL 
abhurhmg Hl^h^'< (Si^ApIr)^ U^lh 1rtg3|l.^nd 
hacJcnda^ andlowland mines Mh(^^edes^e^- 
darn^ Are kCiLI refund ilhzic [CKJa} [irjieiL^inf 

un^ll^wi^Ee a^cii^Eure jRomeml. 
]ii Uis dCLOunt (Hf llitf M-iiff^n^ frJin iW Grtal 
□L^nuJSwL£iitp, Jsmes K^^chnbm? % l^Luti^^ 1^^ 
s^y [hal^ "pct1t£[t:^^ fciuz hundred >e-jrd ago. 
ihcse Maroi^n:^ i^f riouT [:i:»mincni> l^]d d biu 
puih-wcw, dcdk^iiing iliemsel^eft io fi^riii 
jg;im5l ^kiver7evendicn'"fKtii:lii>linc|_ 

li\ iJine ^or anoltier p<n^-WMW dlL^ Hcni' 
JedieSN?J o flttackitifi JWt. jwA 1 wajjt | s|a«i h 
hm ilic ^TjcjsHjurte of^|l*imiE>*>|H*oroisnfa 
li[w, and domliuEiun. Page 61 In u ^vieiy wtiure llii; ^ fl> ur we t^iuillii i:^ 
fxribriDd- Ehc wjilef we dnnk i^i fxiisc^Kd, aivl ibe 
i^hI wl' dtg tN L-ojuarifcnDLcd ^hczt■ czin Ik lew 

■jtrijCiitbi:4tHTlti.Lri iLi ^-rv'^ie N1 LHklMdf 4lf l}tc ir^V^T" 

eAr^ndiFlg ^K id;4l iL\hini mduMn-^l nippdmlus. 
[ijkJ slnte fl HTu^ '■; -(pdnil ordie"' an> life forged 
Lin ittc ]:cnf^ej> must lie m^m^L'. 

Wh«i CHJf cxj^ieniM ij^ Ijife^ien^ hy Ihc 

very ^;r^Eejhiiliai is di^sigticd m ^ot^i uv chh- 

Only hope liw; in n life initaLdft ilnJ system. 

rh>siLM]ly "npariUKjIly and mental I >_ 

Atid aslhe ifidigLNic^L> fojxj lajtun^ dcali wdtb 

Ebc encnvclimctit of [he li^brK^ JnJitHrltl en- 
;tm of nai>iJudL»4H]n b? an ovgn^ic i*^\if. an! 
Plowing UOic ibd CEi?nK.~CLl Afneim hC^^'e^ and 
towef c\^s EuiDpi^aiu inL4) a unified ffcgbt^ ttiey 
bave kfl u£ ^ legacy of imBtaoL'^ 
Wi>cariho'iotPbiii Ic^u7 !>>' cor^cmurtt^ and IrfcH^.cpAPI'y Biliiy. toui«bM "Planum A ui^MMin ifi |iin;ii«" 
fWr^^ ^umraT ^urtffii Wmlcrl^ODZ 

KofflilUL Jwk^ "L.cpn3c4 LbeGK^ Literal ^^T^^ 
Smmpft*. L^rnv VifcfU t^'^nv- A "^-voi Hi*fl^ srf 

KolNHT. P-t<1ttd"FveHI^NjlrM^ ^rkPi^V^ 
J.WTii.'^ft-iiw^mujirultli^nnie-Snffcl MfFl 

^IrtAi^i Mack 'TnTr-i pf a ^bal■J^^ ArprmiLiirt" 

UdllM^Viihy 

Ptkx, Rk.\MaL{aL h ~^I>i>di] SAdAki' Ikbd 5bve 

C^4Ktiii4nldt> Jm ihc AfiKf ii;^" 
Prcf, Plch^ri PfJ^lty PFKi."'Miroooi_l'piW 

AucmlL^n ZJiMiniirv araJ ^riEPiGuBni 

l^utEi^ Mviu Dicju ifid Kftri LiJ[u^ "UjtKn ^ 

Hurftw^' Frc^i^in i^iUh* I'^iiiflc Cwal cil 

ri-lnnil^ij UEbd fcundrr" 
^ilkjjlskj. Kum »nJ J■rT^:^ KjidWllliK ^i^^ iG^flt 

Lti Oi^Min Online of >btrib Amaic-u l>rnpfuiJ 

CuPfcnrc"" 
Sdth^«u.Smwb ^1^^iKiJllte-!>lltKKlndBH 

IQMraujIBJiir 

/b\*n:n^f( ^bf 1^ J - liitu Hnpt |-rnllkll» 

I^^A^hq AvuvuiiiQ' l(irvHT^F/l!LrrftaJuii|^^JTiibitr 

- Hop] Lammg PpO^cr 
AnuCfl]rn^Oi0£tH- WUlb^i L-^Kfi Knx 
nf/ho^yi AV^VELvAlH^/^ huu /^^ Jx:Hj,f]i4^i^&i^ 

rtrTfr^r^^H^rh-^fJ i^Ml^^'V-yi^P^Ji.Viirtfly. 
fjfAii^f^sht nlni/MJjJ-iluimiJtfiVJ M^ucmu 

- KiflACjtfllk^ Aii«[c/v3*rG I ii^ 1 1 lllb^ UWKJ L W41 1 SfilNG/SUMMER -Cg ISSUE 
Prisoner Escapes m Uprisings 

ftpiv i*^ 'ffsffl To csli 3 ratfisiofm 'bait " ffiereS f}Dliiii}g 
mniieatHilitntien s sryj-^j - ^omti}}Rg yojr rsreft gsi to 
expsri^ffcs ii} tisrs otitsf Itf3^ vagtiL'l^' i^esn^g tli$ fi^iss^dtr 
St^Af^ri^ri^fff fhr&ngh Ihe ttjicisiofie waits as yoi^ tis i^ yoi^f 
c$ii wiiht^iti ertn a wtf^dow io tt?e world otisstie. 

Lc^narJ Ptihtr. ^rrjiT^ ifrVj^njIf Mfiff^^MiSuifi^m Ihusuaf ESEdpe by 
PriSDiter in NoFway 

In {d^ly J^nudry, iii d SSnik^e c^^ 
DfiailDresk aLlttiuanbriprisDrterln 
an ^dic Narv^a^pil litera'^y^lippEd 
our ol cust^cly t^- sli^nfiinQ ni]k«4. 
Smearing hJ5 flody V^ith v^gst^lire 
oil ^nd sJldiii^ lhE4>u^li Uia prison 
bar^. A£(vr0<rn tc revorls. anoDier 
Uhnjntin filled 1q esf'ape try the 
same techniUL^e ^s ha w^& (di^ t^ 
AnMher i^^nvirt rr.3n.1geH to Deni (he 
b^r&Shghtl^ t-^gi]in nidrcEj^s^E, hut 
wih^ h4 tiead and \^n ol his sfioiMef 

prison Rior ovef Conditions 
Leaves Two Dead in Wuri 

Two pri^iier:> W4jre ^il bid dnu 25 
oltier^ v^oLMideO v-fifln MPS mavaf 
into a fail in Tha r£^^ itun D^nct^ui 
cKlem IjiCfnocnitK liJCfuEilic or [iixi »& 
in ^H Jaiu^ry lo queif a nol ?[Bii^ 
Ei> Ipu^ljdliOn iT^^r poD^ CDhdilArr^ 
'There ^ere sex-erai re^sjjfis lor tne 
revgiL including alleg^^^fifi? ^ [iro- 
bW^^^tenlHvi airtictajnlEOverroa] 

GREEK ANARCHY #25 r^hor^ and ihE injsrraifln or thflse 
ivM alr^dy kn^w Itieir l^tq [de^di- 
rovr coriviclal.' said Maj Magnat 
Tdinni. he^ rt llie |K4«e, ttlio W Hw 
OfKiat^ 10 l^t^Etl RHmutpTy EqtiiHA 

PKl5''i^re&erh::L^-n|urKiiiurii:a tue 
Opfiialid-I. ZLCordinp 1p l^agnaC H 
was lhe ^M\\A time iri ^ifjr tnontlks [hat 
pn^or^rs vi Itun fwlEd. 

Prisoners Escape in 
Nartn Korea 

On fatin>ary G. 120 prisoner^ ^^- 
csped s |>o]|tii^3l corhcentratipn 
cgmp. theUmp 1 & in ^Lupsun]. Noflh 
hHatnkvung pr^vinc^ Ajthonlias 
re^conffefl byn-.nsHizing ihe K^ior^ 
Sa??lv^Enry IhE P^npL^ =: Protection 
Agent/ andrhen^ihtaryman^Hort 
b3 capture me fugitives Anoutsmer 
I& rmorti^d to tuva agisted tfi^ Qa[ 
jMiTiv bv PJCtuig tht iHrtiEd wieand 
Stnllirry ^ Qudrd vjTlh a dub "IncnJ^r 
t:i asaiEl the escape. Ihe oulside 
^Dl Labr-r^t^r not only provided the 
melaEsawbuL^lsoTisd avahicl&pn 
standby' sap:] Ihe source. add^riQ 
'MDsi i>r [ha paopiB ihai a^Aap^ were ^^elKtofs Bui ^ere caught ki 
Cliinfl ^il« aflemplrngto t\w CP SPiJifi 
'<a?e^ and Ihen lorcibly iC[^Lnaled 
bank tu Np rlh rtiy^ They iverem ihe 
. I -hJsI ^1 jhvaiting d Iridl/ Et^piJb ^rg 
tmusual as ihe ptimshmer-t whsn 
rrwnii 1^ SEvpTfl and *e wmfr^ drtfi- 
ojlt So ef^pi^ hii:{]&/ing i>li&laOs 
3t]ry n>rt ar<l fleigl.boring residents are 
trdiii[:L^ 10 alrrl .i>iM-^Fktri& u|Hn Sijtit 
of escaped prisoners. 

The Fight Marches On 

Mairobi- Kenya - Ppsor^efs noted 
F^^llE^bVlng h^e^c^pES priive inm^es 
iJtNakuruPfison riieirvajourtrom 
iftatti rviv, cut die 4nrs lo dielr^:^ 
wiilt a hocli^^Li^ L^'d^re Li$rinp a blaiil:«t 
to cf-mti Ihe outer v^l When Hie 
pinon i^ii^rr^E dEE<l^ lo lock down 
Ihe remaining pnsi^efs and seaich 
for a nirnorqd {^ui. itie pflHmers 
reactad byiriiPVjEngsti^ncsand m- 
ju ring at least ivjfl nirarffs Tlier thefl 
^anf in S'.vih li'Sadomnf^mbgnq" 
iMiL^ Slru-^gli^ :pii1iriuLS] LOlor^ IfiS 
■ id .v.i&ri-dovjfiwithleiUijaajnd 
^iiilDnLfliiiEnL A r^^fil r$p<irt ifip^ 
ihere v^re I4i esi:a[>es Ijs4 year 
_1y^ii^p4fls Th?1 RiiTil^r does npl 
i^c^ude t-'ie cscii^fis iy ii^n^icts or 
ihose held m ftrrt^ril such as Iha 
break I351 ye^ral |he Embu &H prison 
m wltlcii tbs prison -^as atormEd 
Gn^ ihr^e i?EODl&ani] a prEsuit war- 
du I '.-.'ure k'llBd 

Pftsoners RevDil 
ThroughQul Greece 

On [tie itiomlrto 01 April ?3. inhralfiS 
in ttie pn^iin oi ^blan[^rlrw revaltetl 
Die ^park igniting Ihe rev^H was EliS 
bi^tifr^ oranart^i^i pnSPnerr^nna 
DiniiiriHils and the vioienl respoflse 
i^ Ihi^ yuardt t4^ iti? ]]^]d^t$ {t^uEd 
by iiJ& co-prisoners nio^ polrce 
suPfici^lly r^pre^ed 1tia uprising 
m Greece's larqest finsoi^ ^te L^f 
nf-jrtday A-iother i6anci:ii»eswere 
jn a £la1& ol LnrE^ Ep^rkEd Ly tiiE 
alleged De-illnp oT yet another mmale 
^lygwrrts A justice mmislrygpokes- 
alian ari "^IrJCr hK bKfi Idtv rtSloreiT 
a1 r^ehi]h^ert^riryKgryd3llOS Prispfi 
k\ AltUi^ a. ^hbirij pplica r. r£4f ludr gd:> 

and sfi^ grencdES alter spme lornaca^ 
InGd Id $S4ap& dunnp itie Lnra^t 
Protests also occdrred al i>eniten- 
ii^nes near rjie ciaies of Larissa and 
Tnkala iFl DfiFllral Gigecc. Patras 
ai^d Nafplio in the soulh, Diavata 
n^ar rh^^li>niki. KOrnolmt and 
OorTif m ns^erjt Greece, as wen as 
A1ikdrr^SS^>s and \bn\^ gn Crel? 
Riot police surrouhded some 200 
proleslKigjnriates armed wflh metal 
bart and dtina^ al a higli socunty 
pnson m a Ihjrd da^ i>t nnresJ 
Prisoi^er? wer? demanflljifl ||i?t autlwrlties reiWceprtsun Dvercrowd- 
ing^rrd Further ^L^k jiargle njl^, and 
l^al lui^iies shov^ grealei cleniancy 
msenlencmg A spokesman ior Ihe 
MElaiiL>r no^ mniatES sJid [h^IiC^ 
were ' we-icane" lo lake on Jhe pra- 
lesiers. "We will kjU For ourdignrty." 
conu^ctad n^urdtrar Yianr^is PaEis 
sail). "We vjil[ rake ihis ah mevjay " 

Fun-Sc^le Biol 
3t Private FThSon 

Two priEOn staFF membprE werB 
in|ured ^en Inmates rioted at a 
prisan near He^ Oaslle. Fndisna. on 
April ?4, $$ltdng ai teasr one \\r^ in 
EIh prisM yard dnd gr^niplma Elie 
S^te tfl mobilise emerften^^niiKls 
^^ral pi^Qpl4 ^ho claimed Ihey 
weffl mccfiCactwith pnMnsl^f^said 
ttut hiaiiy ^ tli« Ar^^ns mrnales 
have beeJi dissalisiied wipi cinajm- 
^tan/:^': IherE andslay^d a major \\M 
In sianmy the rioL Thi^ latility Is a 
fgr-prijiitpnwle pnsoniiwned byllie 
^]?t& bul Tnana[jEjt by a ^rhiale 
company called itie GtO gr^up In 
Floriila The [Winers -^enc grejl ds- 
t^jtcfi Ff Cfn Family and 1ri4Jld:>. ^Uw 
OeE a ha I' Irnnr i^eo conference 
i^fipfl jv^rek wiHi kft^ opfis- 

Prfsoner Uprising in 
Jerferaon Cjly^ Missouri 

tin April 2^, inmilei ji the Jeflefspn 
City [^r^AclFQnal C^nt^r proEesUd 
Ihe cvercrowllnBandadmrnislr^tfte 
i^gregalion p^ciE^ 3t EhE pngnn 
The geie-^l popiHal-on is curreJidy 
lull an{i mnialesare ue-ng helflnn ad- 
mininr^tnr? ^ r^gjttrm Inngqrlhan 
Eha^r conddct violation sentences 
n^nriate invneEes ofi ihe r^dmmcs- 
Iralive £«9rsoa-iott uml - kno^^n as 
7-hDifie liave refuiei^aCd-lionai cell 
ntal?s i^uiirtj a l^u$ing cnSi^ m Eh^ 
prison Theyarem^ being sliactled 
to stee3 bflnti^fls wnhoui (pod or 
adfifu^lfr tFoShmy AAlFhonal^y. 6D 
inmates are reported to be on a "iMd 
^Erikc' ur^^3he pplH~iE^ar{ ch^nn^d 
by Ihe prESon admmlsiralion 

New Brmtswrck Prison in 

LockjQWn Hiei Hioi 

A r^ajilmun security prison in New 
Byuns^vick rtmajni^d und£p lo^k 
flown June rr alter a melee slanted 
itiq previous night witen mpr^lh^n 
50 Inmates relusad to return to 
ilierfMfe 5taplianeQr?wj.giia55i&* 
lant warit^n. said Eha ncTt stanett 
after one in male compaemKl ^bowF 
Ei^h iiEivice^at Ihe AlFanbc ^nsli- 
lute m Renous. abouc ^ hilomecers 
ffom Mifamjtiii. Fiiiy-^in Of lb? 
prison's more t^an ?aO Inniales 
rqlused lo go bad; lo Ihejr cell^ P£^e62 Tn&y aarnaaed rtiJpriiincK Tried Ed 

li^hls and windows, aod tifo^e 
sprinkler^. Gr»u s^id (i\^^.\^ pue 
duT lin rir^. bul ttifr inrrdLts tonlinu^ 
loresisL 

On Wim llie Clolhes 
jn Texas prison 

A jfrwase priMfi fac*ty mPalo PinEfl 
Chjnty wj& ixi Idck iTuvn alter an 
mniatt uprl^tfia erupted on AuqusL 
U Abfiut tbVD dD;^ pfra>f)^ Bev^rt 
p^ata^iinulhi^ rbjiarHtuffin^ Ef>tm Eo 
■ii^aFsnirtS little recrHtwjn yanj Dr> 
ElriSil^dfnirq gumm^riiiglil. TtKy^t 
llres m irasfi tans_ broke ■^inUtHw^, 
and Ihrew rnch^ and tr^^ al ^ilBrt 
iQAQut 400 Inn^t^ ftEused to le^e 
EherecreaiwiivardarKl rftum rolheir 
cell?- A {pi:i):e$|]eizor> $3kj iI Ignk 
abDLfl iTiref-arHl^^ftall tuureafidlhti 
UM(rf"hipfircvefl nnn-leffialcheniiMi 
a^Ent^' tD tiring Eh^: siimJllian unihr 
control. 

Imnates Killed and Injured 

in hJQ&rian ptisan HJolS 

M lejsi t^o pfrsoii ini-nate& wei^ 
MM ^rvt ^r lea^1 f inlurBd in IIh 
HrihLrn Nhiicna^i ^ir^- ^' Kana roi- 
lowmo violent eiasries v-^m ^ar^jtis 
ind [KilPC« over 3 loilQd ^il drt^A on 
$«ptemb^1 "711444 was jnaltenipt 
by lnm[L3e5 ol ihe central prt5cn lo 
SMte Pw iHlb and ^^rd.?>^' hul vj^r- 
den&w$ftatitat43 Eru^hlliEallEnipt." 
^id Batia Mohan^med. Kano ooHce 
spijkesmjji. Whflr ilie^ ivefa 
E^mu^it 4tJE qE Ihair C^tS IhG^ Started 
noCinq and peinng w^r[ierii vj'tlt 
stone": ^nd oln^robjEcE^ 

A Test Of S^rengtn 

In rniO-5epEen>lBr. a not of (eEfiSga 
Eilmatc? in a ^E PElEiEbuiq. Russia 
rtmajid center ^as latieEeda 'EesJ ol 
strengEli' lor ww auElwjntte at Itie 
i^^nl^. kflD^n cdllaqifljlly ^KrC£t^. 
til* cflV s federal Correctloifai Service 
fiQparVmnt {FC^E)^ -UHJ "Criminal 
^ruduras ^nled to c\\t<:k l^e ne^ 
head ol Krestylor stiennih " irreriaif 
quoted tduard Petmkliin^ {jeputy 
head dE fcSd. k ^yHig He ^id the 
fCSL^naiaged 'tDc^lniflowUflefi- 
agers w.lh -I ^ hpip dI ^yqtffe" irtcai}?^ 
the fCZD dc4^n'c hav« tli* rlijlit to 
use tf^aportt ^gsmss thflm Ttie ni>l 
b«^n un^xfiaciedlv vrtisfi ^ or^hjp al 
teenjflE Irimaie? went lor 5 "yalt 
Su^ldeniy iwD /Duii^ man b&^n 
br^la^uno(hel[n:vsf^tJlev^^J omers 

WfcwKl their eHmjHe^nd atfl begsn 
breahn^ |[^k£ m Other yan^S. t^Q 
Inspectors irted ^o caEm do'^t the 
teen3g?r?, KDw^vfr, ^tontS ^dd 
piecK of Ei^^swerelhrovpn ami an liispector 5wst3inei! ? hewt -wDirnd 
J^ ndt^fti Ihen chmbQd 1hQ ri»1 ^nd 
waved irnen Chal other Inmates 
psssed ihem from 1^? cell? TTiey 
dgmapidedpdrM^r^sic^ \.<\ i:'^£4o:er. 
h^vedumb-lKllS^r^ tiartiells in their 
C44k, and reCEi'/f unchcc^d p^ri^Els 
hithclQarettes E^^ autnonties have 
tigtuened tt^ «n1er'-g regime ?incfl 
the mckknt. Duni^ia irie t^ipw Mek^ 
(oETov-iig officer? seized atuul JflO 
mabilE ph^ncb 'riin p^rculs cont^- 
iru^^ined r^od. acc^rdln^lo pris«i 
autliodttR. 

Firfeen Wardens 
Woumfed 

^fKKfl T {XKl priEonen riDle^ - many 
Of t^em P^le^tKi^n - betore ^a^n 
aE KvtjHl Prison In southern Isr^e*, 
in F?j|>0f1^ 10 a mai^rvt ^r£b E&r 
fQnualtid iMapors t!>at wardeos 
v^eie cHjiriudmg ^e me time. On^ 
l>rt^QnerTrae moft^tly l^iiured b^a 
■flon-retlwr -weapon Fifteen otJiei 
prr^gn^r^ Vrgrf ligJiU/ wduUddd, 
alorm witli i5warde4is^ccofdrrig En 
seve^dl roinrts. The KT^s^^ Unri_ 
wn«h tS WnjHhred one dC E^raoli 
leading dot dr^pers^l ^nd }iqsUq« 
reswe unNs - tl« afmy and pohcs 
tiai4 i^Nan t^rrowHt it$ sErmce^ - 
{]ijelied the ujKl&Ino M^DrGeiTflrBl 
Ell Cavison, he^d oE tEi« prljon 
sr^hns^ouiKfii danct ^^brmcd 
thai janers nad 4ired "norlelEial 
objeccs' at tlt« crowd, jnd thai 
C^VEed tt£pf fiOfAf E^iffy Hg r^u^fd 
Ee spccpfy lti« ei^act "o^nrelhal 
nieans' the v^ardens tind used 
aKplainiii^ l^at tli4 naiuic d1 the 
eqtjlpr^ejil osed t^y ttieir sjieciaii^eo 
m( dtipersat unrt 15 daslf^- ^to^- 
givar h» did ^y Ihat the rriortally 
wounded finscnei ^a&hitinthetwsd 

by a smalJ^^o >ill^1 '^^n^i peltot^M 
son^E kmd Re^LiJation^ slate that 
w^rctens are only allowed to Nre 
Ehee missiles jt the pnjqrieri'EpiP 
dndGavT^on insisted tJiatali i^f^t- 
dEns[yd^H)evedtn^srule riov-^ver 
he BEid, the p^^cfi^qn qufizEicMl h^^^ 
ber^-ng down ^t the time, hence ]he 
sac*iet stn>!^k he hwd Tiie r^. m 
hv^iJch fij^ w^fd&n: participatud 
bfl^n as the v^rdcns v*re searching 
tue prison's sei:unty WIIH3 lof v-e^p 
ons and :n1grnt3liOn abOul pCissjbJ^ 
esc^nnlaosD/ prisoners Hov/ever 
wfvn Uv b^r^onlBfHJ tne M^T^ Iha 
prisoners Deftan floting throwing 
vegetable?, ^rfl oth-^r oher^s ni thhE 
wardens, and Loakapi^iE Ihcii LfitL 
^nd used t^m as clubs with wNch 
to aJ^ck the IPS ofiicisls SomE gf 
thE prr^orter^ ^fso sat lirt t^ tr< lent^ 
in whicM they nie housed destr^y- 
^t^ tGoilhtin' L^F^r^ ^he bli/F ^^e 
eillnfolsJieiL ■'Tl»eJ? v^S v?ry ??rigu5 Irj tpr the 
vjanimsijvK"apdijjfc~Mn ^Vardcns 
sujiflreKed the not wifhut JO mflyles. 
and ttia ^i>n w^^ biok a narn^-^l 
vnthin alKiut two hours. 

prisoner Fscane^ in 
Suilcase 

An 1 e-vear-ou r/oman esaped (rom 
a German prt^nn m bU OCEONr by 
hiding in the suitcase oE another 
in ni3le VH^ien sh? w^s released. Stefli 
KrauE* CKi^ipod wlwii her t9-year- 
dM aci^omphce ^as released trom 
the vovlh pnsgn hn toustadt jm 
R^dienbH^ 

T^e pnson wanlflns onty rwtjced 
laUr in rhd Evenmg va^en thE oHier 
gi^lwjsnol m her celt Aspcfiesn^n 
has fflv^led tha.1 tiie only th:rtg the 
"^ntan^ n^icfd during ihE IQ-ye^r- 
old's olficla] leaving cfteek Erom die 
prison was that the suitcase was 
unusjaily htidvy' Police are sliU 
FociUnq for the two teenagers. Sao Pauto Escape 
Triggers BallJe 

At Ie3$] 7 jMdple warti killed and 
more than 7& tfiniral when jmson- 
or^ iDuotit with 3Tn^ fjn^rds jMn 
a }adt^rea:k attempt In Macero. die 
Mprtal 0* Br^iil's northeastern state 
ql AlagE^S Jh^ N0v(nTt}fr19 jj^ 
Rising started after guards Irted to 
prevent a massMewspe TliepciIrM, 
suj]ported b^ itE Special Dp^rdtion 
Gahiiilop was eaiied m to put d!>wn 
]he rigt wher^^he npmbEr of ngter^ 
swa[7edai>;tsprcad]ootfi«i parti dF 
the laii The laii^dmmlstration sud 
the inmptK Eet hrd la tM prisoit 
CiulLtflr^gs and destro^d lufniture 
^n[9 ottier Items. Inmat^^ turned 
Eheir Meaptins on prEgon ^ua^ds 
v^'hen they were dlsco^red and 
orrtsrefl tg stnp The Ifrelighr trlg- 
gared a prison n^ by other inndt*$ 
al Itie tacil'ty tnal lasted f^o hours 
and lequirei^ tNe iiglp g^ mihisrized 
prnice to pot It down 
JnjjF/H^s«^fi^/#Atfr*jrtip»JiueMffjT^.Es0n. ^r/fFitf Jnr^^e 

enl A If)rejj€oti\g, %i?^^a}esz e\jSossai^ ^ttf fOC C^n cff\^E rJra^yn^ 
a^ JArjin- sr^.4£s apj^jtff wJlAsirf ci^/^^lsfg snyM/irfr ^^mefff^^ 
^^^f\Tsf \>rhfcSf yi?t/ €3f}'i \fA ^fif'ii^tap Aw^ y&i. fhii \& [i^I Iw^ JflSA 

jnai:Mr7#^r.trdf /ur7£rj0rui,^ uf^^fitw^r. j£fonfr,Qg \^some i7iefJ]iT- 
JUFi^f, ft4f^ Jf J]^f fJf o^afA'E ^flif we^itjTefSffs lf?3! ydu [tdr^ a^fj^ 
Titiert' li J ^^ff rfjfF^fJWte fltffjvewi J^f^C^rjig ftf&pxi^^ ^n nsrir^ejlw 
w^y - \^9ifr3ily. a tit! (fesp^izSely. SGJUS sort £\f il^M ^^spiif f7t€ferS 

J W( tf^Jftlfff t-fl^n-MO Wrj dl?tf Wt ff J^ ^iC* PiT We pnKIO. J7]pite3^ 

ifoGtiti3w3ril\Af\iCt{?^tSSi?^^ef?ryfS\^iYQUC^'Xfa3lffflieyIf€Y 3u^ 
'WrlhGuXsIwaY^ I^fXmg fJr^ fjflii^itvW J0 fre laJierf £if li^ fiTJmy. krJ^jHjJ 
;0fffiV^UJ7£r£flr7i^4]X.?r^i?r/j^i'/e. jTiTi^PHinn^iy. /u; jaiIJiv/oi'^ page 63 SPRIWG/SUMMER 'Ce ISSUE 
m ffie Face of Power 

by a disgruntled animal with a sense of humor vDIIKQU l^ ^ cmiplcx |ilwnomi:non, al^^ii}^ ^hi I li nf^ i1]i chc 
IJdtt of iadi^ fhIiiiI] li^frS ^r^ t^ laiomi^Licjiia L>f ^ki4:ek->. I \hoihkr 
^OfA^inKic if I'll? l^PI>c^ PdE4^>]idhlc lan^a^ users ivIislinJtlK^pnn- 
Ci-Ui^Li^ 4:<[irGMion of c^^rrKdic rumirunic^liui. Maybc $ :\<i^t wmi 

Ma>1>c <.>ti-SlL^ruin jCMi^:^ nK»ckc^ i1h ciTWffciil S|]^i.i3l i/4:iJ rc^iTuI 
ihe ^aman_ q\i\ ppii?^ hlKj^jI llw ima^iftlify pKfk ir chc iLy our pntsJ 
c|sinh:J lo coniprclicnd- or in[i>bt ihcy playftJiiy pfninicd oul Lhc 
Il>^ of cnnnccLiori ukI ^hok^rK^s creeping ir[0 ihi n-'t^lfts fpfltfL- 

|Kh1i>^C^I jiii^i^s |li4[ niadjim day for^gcFs, [or L^X4jinpk [Ik Kinl^ 
Sun uf Sni^LlFcrti AfHir'fL L>li^ keep tiurarctiii:^ miniTiial cv rKW-CAP^cru 
by puking lun dl ihurf wfw ft«k fcy^^z 
ovi:r Autonuimiut ^in^'n.ln l>pd [>i9r 
$4ns< ol~ hunvtf ^ a |xr]KL JuJ loetinf 
nl4Ch4[^ls^k Jifi^cl^d ifhW^fiJs ttiD 

iRmJri^Si JiLTini^ the pffCHjJmg |Mfi(?d 
befort 4hc bcpinniflg ol tiviJj^^ilon, 
CFcaling an Euini chJ" s£^E^l^iI1c^$ atoutV:^ 
the ncUofis [iTKf pronouncif rWPl[s oE ti^ni' 
JrccjKrs. d^jnwMj^ziHiif !h. and nrchfLCLl^ ' 

^biu roliCflrtieJy played iihihc majntc- 
rwinct of Uk PltUli^LTK ^lidLThL -^ i 
or^ihalrtlcilsJe^ii^i'art.Lf lia>i'[ l.l^^ 

in moMTig js ihIlj :.l^^ n .nn.tll^ .hpij 

pbysically di^-tarK m^ lUikj^oI (Il^iIi u^' 

BOW inlujbit. Uk Kicond tiaLFonlic^C)" 

fflplur^ ^w tlie app^aj^ncc of numw- 

iHi* "wLmirt"acid "lii|i" L-oinedaiiift whi* 

cni4ip1j> l1iCirn>li: Nhiimpppr^ up^^ 

clccUilkJ i'rankcni^kin pcitipisur- tw- 

"itunin^ ihc bio^pticn^. The b|Uart^. 

aided t>y tbosc lovcJy mi'CDlii^DS ^t 

twiraD lnf^cnLjil> Micb us die radn jflI 

Edevisjfhai^ af^saullnzd our vruc^ wjih ii 

t:>mh^ Llf t^ttJl-llL'iJ Laiil^KhS dnZXpLTKil 

to -slamJ us \^p .fcj.^iissi a \^al| nr 

pnxlu4.Ckinp£l dominhNHtm . Mockiihg iei 

dnjvcLlolhc gDod ^hcplwrtls^^ftuftier 

v3M2'yi: ccTiicd^^ "^oricT 4uid boss diki: 

e^^lild c:<[KrH:rK:i: 4hi: hncf Ff liDf from cndu'sUijI alK'nition t>v uuk-i-TltiJij; 

4i ffOf trC^ci^ Uu^ hn Tc^ncm \a^ unolkndm^ ol^cnngs uniitiLc 1^ 

ifirdOierir m C^fii^ nafcniniak u'£y, nlccpty in^raiac^ idL^olo^c^^ Tbr 

tupHCcT^H dhen a^SiXialed with vbjiqu^ l:ollnlc^cl]3tu^al mci\i:m?nl:s 

and lifc^iyfcSnii'OitisibefrKklashwsiidclfliicLrcsjKcijbkLiMrii^ 

Chal]i:ngin£ c4!ftuiD clumcnls ^lt\^ Villus qi]L> whilt loavrnf even 

mrvc unciiL^fnEncd^ co]n«liiui:^ fiom Lenny Bnicv Itn Kii-lianJ I'r^Of Vi 

ihf i£>]L± k\i fumri? dabtibzrf. in Fcfonnlsf pnlilK^i hIH J srtCml CL>ffltil y 

GREEK AKAHCJtY *25 Page ^ 
lEvuh^^ F^ill 1^lLk^.dl iJ fJ.m Cb jpfvllL- Kic^t^. a lihcrljrian ^ck~m[p'^ 
^1n dL'^nb^'ll hi^ M : k J^ ~ ['ill iHriky widl dlf k jOl.L'->^" ^rrJ^li^ i^> ^in 
lisfHistJrti Willi Wider audicncvi bcj'tmJ 1lw ijolir^ m jHXtn rixHtd 
[uurcbo-diai^ int^ ^in^ |K>siini^li^nii:!u !>iJiv[Qjn^ ■□ Uujr Jream^ Ot 
[cclirri^Llijfii^ 
A liibc^tiilcUnele Torn 4:^>iTKJnn CIS ii^iLmliiLiini Bill Cosby *ilnng 
^ Kb a litHsl uf ftiniljif> I u^ ^ih'unis- ki^ Ihc t-umvtiy ol |lic"p^idold 
days" dtvc unJ 'A'^IL iKiqvlerin^ lo ifin fcctinp;^ of Ijunily disirlie^f^Hl 
and Tn^vikJ "-ulxHrdmL^l l<>ih H^l b> ^oninambulisls hvbrilc feeding iIk 
L\iqx>f[ui; cnClcnt wicb prtnlils fftniit ^to^^zkd nibhish Tbc end ol die 
fliitlcnnium ^w die 4jdvcnl o( Ihu liLiitf ^nj umiiipifin^ DaJlyStiowH 
lis^nctilli n CHjndun for bcr mjjcs^y^ lo^^l ypposFUCwi ii> vqwc pio:^- 

mcal jincvancesovtl Mi^h cuLUnficdgc 
<:oncoms aq, "'[s Qu^ d ^nl |>ir:frfi^' 
^iilL "fllMuld I dri^c a bybnd or nde d 
hky^l4 3[>iih> Jamc ai!K job?" AllbDugh 
I tij^c j^Hlcn an EFCiia^iflPial cliuirtic 
from bumc pCrrurmur^. [Im hk^k abyss 

tlmt IS CIMlt7Ml COnwd J C<:jv<Js rtKi Wfrtl- 

dofing lf^^^dld and^lH-urcriue Itti: lofre 

[H^rtlh 4:uni:n of a f^iud tiuTnof iMl vS 

ihty ^^i^ Will "biEcy<iu gLKKL"c«n if 

^nh liihi^U^ih 

If Ihc dynamit Juu e^^r po^krcd ib[± 

[k»hibilMy of hcL'^min^ llie nik-^Hl ihiV* 

fiau^kdt4:fs, Georgia (TdTl I n nij^y bcihc 

oYlK i^nnhi^Jiaji whiti enough fM^/d^^ 

jnd ffiiiLjuc tch handle ihe i.iiddl) 

ci^rnii^dl^fHit':^ uniqu[± reeipe Tor hoE 

sauce, Onjiirtlinp in iHf suii and lie 

atrm^tplicfe uf hql^He^'<> ^$ usuftl, Carlia 

bc£[ui hiscKlyh^cy lolhc milcrlimiuof 

jnvial mbsfi^'ation. Juureti]sl]C Alt^d 

4nd tiirfdnihropn: uidieUncDt wb?n ihd 

L-lv^n Li][ nnajii^ of acceptatnlity "^'dS 

abiNmlorK^L for ilic d^t uUrc and v-il(y 

Tnu^n£4i E>f a Tmn «n a OlJs$J W Co sbaUcr 

Oic ilfu-^Hins 0^ a (rto1':c p^radi'f and 

Mfrficrcl MK-h C4j(i:h> sHjin^s ^^ "Fuel: 

|wpe_" Digging deep Ixneulh ili£ ^Ath 

ol manhputalion spun by u hrtp^J 

^pl:l:l^lJn1 of me^kinuniacal nulhrvily 

fl^un.-^ iik-b jKp:^ljUi.jl d^m.iiLt>iAi*s.c^ri>of^ceicoundreK. relipmjs 

C^fc|]J^x^^kr^. jiiipcnulsKl ff k"k ^jvlts. rtCiM |>tj stt-unjr^ IhJinophobic 

Wife he^t^f^, eduizoEton cnthubi jhU. <ibH:Kj4d parenr^ pifs on the beat. 

jnCis4pldC [HCJlc^I aflchfinados^ seK'nCrEic ^an&[ l^pp^r^. hbcral 

leniimsls- yuppi* CflVtronmcnUiliRts. anJ hipi'J^'Ll syivipadiiyers 

enlhraltwl ^iCb Crtdliviij, innf \^ou]d be hiird-prcv^rj \^ fjifcd aji 

ahf&i ot liK Didvc ^cw Wurid kll yciscadwd from Cai Lin's TO-ytAf 

lonf romp Ihrougti die w[islclAJld ^Ith d vu[ Army of maJfrial Ih^E cofist^ni]^ ^Ul>j; fn^h without 
iTflicnnp ic i^icpHZcL^iiimh or ^andand^^ hii analysh of cnnlumprirary 
prtihfuiFis L^ eLuk wich ?«$[ iind rckvapirc lo ihttw? ttinwrnctL wiih 
fcnJ pr^AK. I L uvms kh ni«H titwi^vcr, iNal Carlin hus piLhcr }x:L~iiniC 
iriDTc nidjizd wLLii b^c cw decided Lhai lUning in L99D he v^^dhnng 
[i>ftuuitjfl ihe [|>™i^hK|»c flEwA^^ fdt Kut less ftwuemlv diswoiinaitO 

sounc lof ospinn^ Ln'3UiTrcliur¥Hf> ^i^jx riL kcr. who may h^ I iH^khn^ 
tor jocular C4j|i^na^ jnUigiunf 
ctuoiClkcal iih^4]Kii|i.i[iorf.^ or 
pf^[rCijl .^LmC^ic pttipwabi 
^nga^n^ ji rjiic^ r Jong cuini- 
ruiuotfi oTlaflgLiafc^ HZ^pb: jaUy Ibc 

conntcti^ bcci/cen i^s ^^ht- 

cuD^uctNDn of hflrii^f s>Elcnu^ 
hu hccn ? matrulA^ n^f C^m's 

;iftj?jiiri TO Hhp ti or (he vcnMf^ 
p([i4."cd \t\^ our eyes b> Jistt- 
pLiiurian iR&ti[LJl]on^. In j 1t^S2 
mwvh^. h* sure J, "Nanfiuaip; k 
ftlool Th^ i:ork-Lulir^|£ iIk Lr^lh.' 
Then: arc hia> too nirui^ L"k^^^k 
cxujti[ik-> nfCitf hn dmiLUL^irjun^' 
the nJiculofLMwss of OHF wef>- 
ct^y uses i>r lnhF^ii^t= ^^^'^ "^^1' 
tiDvc you in Le^n i4 lao^hlL'F 
tiowcver, his MqsnK^I ofi [uEi^e^l 
parL^m^ in rvliiliun lo ■* lir ir^di^COiJ 
dc:iih And Euflcnng {]ri]thcrs and 
the rc^hc^ 4^^ll4:c4l|^f i^^y JH 
ithiCh i^ Use ynOjJs Cti e-^:^ 0(iT 
own moftdily. idllm^fh rmE ht^ 
runoiKl^ CUI5 nfliL tlirough th>: 

hcin of LUrO con; m^LhOCJ^ fll 

dljEtrfkncion. He nliioscnJChiLZJ^^ 
Anolticr nuchiaoticwi 4ir lAnguage 
nhjn|:i?r> ijrtrhnMtdon ^ fMr-Hluii.il 

ol^tecilH ihc Saoctiiyol Life hLuint'4in inlcrrogEUKin oruTtli-abHjrUon 
propoTtcnb unJ anlhrcipoecnLnc iii>Ui irakcri^ I'll Let the man ^pcak 
(Of hiniseir "People ssv hf< 1x£in^ ^ eonccp™, 1 s*y life Kjan 
Abovi ihrtc hiJluih ^w^^ a^« .>iLi) p['s^ cuFHpnucHK|iry«ss. h'!< oaic L>r 
these tbiifs welL^n mirrclve^scHwe'^l teci rKihLc. Lite m "-ocrvd ' Ntdkch 
youfcelnoMf Even wUh aII t|ii5> ^uFf wc pfcacti ahqul the ^oeliiv of 
life. wi;J(iPil^acci-;j:p[. [rHxikaiwhai^e'tLl:ilhMi^|iiiUT«^ntL|[iei 
"Cjl litey're pr^ Lion^ utkI ti^^n 'Cji^H'sfjoi And y(n> mghL 
have n<?tjeed mmeihing el^. The ^aneiity of Itfe tEoein't u:iiin to 
ap|T]y 10 «iiMf cfiJIs. J(M>4 p[? Vfpu rawly s« 4 lnunpcf ^iickn^ ihai 
uys 'Sa^-C Uk lbiti^>n:.". Or 1 ^rmVc forddvniKed TiieliinOniL'. No. 
viniLes. mold , TFilde^. in j[;f ott. fu n^if t, ^nxJs. B Coh bscLeria. the 
crah^ Noihing ^^"^ed ^K^LdL [ho^e diirij^R ^ ac tvic Ihe hjni^CLLy ol 
lifei^kpttdofe^lecirvcihing. Vr^^[iodN>jse ^fuchfciTtPihorirfe 
We Feel are Mcre^, jrnd vrc get lo kcU dK erst. Pielty neat dedl EiubT' 
Irvdced. .. 

Gcnn^ nlung ^nh the lhi;rth: trf mlcrtK^nitiMtiS. Carlirt daiv- u*^ |e> 
lejccl the he4Jdi e^Ldnliftiment'^ monopoly on e4ir |KFcep4iors. "Wbeie 
did thl^ Lodden tnr i^fgenns come fTom in thif. eouolry? Where'^ 
your viRen^t ^dveiicurc ^ Tol^ a fueV^n' [:tiani:e will yia^ R^^ade^, 

Wh^ld ydUlnd:i5Bri|q^-L;.iminniiirw;5yi:remftv?lc''srorlMCljEig fL-lnlK' 

BtJl Lt rcmt prucoce, it fiiK J^ i^cntis jv pnitCrw tm. ^ if you kill df 
ihe gHTtIR arotnid yo^. j^n^ live il ^ omplcLely sCcntc life, die n uhen 
^;enFi& do LOTiK nl^^ign >oj're oot gonn^ Ik prepared. A nj ncvi:^ nit id 

ofdi niLiy geimL^ whoi are yi^u giuin^ do Vr-heti :^^>jne ^\ApCr ^ lpj^ eonMs 
afongilkai Lurn'ryoti^ vtml OViirtS mlc^ lii|uid ^hllV| I'lEletl ycvwhal 
ye^lr gonna di^ .. ycKJ'rcg^^naagetsHl:. You're fonnadtc and youH 
j^onn^de^r-F-e M hwause yC}li'TT fucking u/eoV onJ ^ou g.(A 4l liu^kin' Page i^cflk LmmLinc systeni^'Oh [ hc[ iliat ^e'$ goiHta pi^ on" a hunch of 

i^oap llcnd-^ und ^hain|>rHi jddiei^ wtifa yearn fo^ ijnivefsaJ h^hhcue 
irtJ nwybi^ ci-<n n^t^lii ^\ (cw (ciUfiun^ iinksn^M Mime ^Cj> n llaj^erS 
nhu w^ifit Lokcep immuniiaUon^ [uid medicaE re^arch I uy lei Ilk' 
bvo Eloi^ [uid nauim nin radnpanc ' 
A:4Ccnciihf ihe SC^Itnjf i^cIIuIllt COmpkl^iLy. wc^mc loChktdi^n ml 
pmR'nC^n^ JiiChe1njdiLi£;nor;jnL~ienLcyntL^and^nLmiilLjnarL'-2.Car1cn 
"^ u^^ics duL 1 1 vhcLJijt> wLiiu io help chhidfeo Jhc he^ w^^ h^jJhviiys 

been [i> 'NeAvt them the Ivtck 
4l44ie!" Nu4 pULmdverooncy into 
eduL~u1]on or develop allem^ive 
^ehiviE:^ C4~ iHc thcni around lown 
an ^*areh ol nwflninyks* ^cniC' 
luro like hnseball 4eunih or have 
I hei 1^ ti^ ac J tip fc* eol lejie ft hsJe 
MiL\ rt7 ^ji]l ^hiuin): in Lhi:tr 
ih i^-v-rx or havclbc iiidb Tvn uA 
■ ■1 Lhi^ ind{h?trbnaE]on foelonei 
.iiLd nnioihc ^Ereei^ For ^ niivl^ 
I ^i:d proCiA'sr a^iNi nsL ihe pEobFcm 
1^1 the ^veek. Some hay we need 
In n]ouvaic Lidh Riu a^ C^LJQ 
pin^ih rtuc. I he nhnpvfl(ud un*s 
>itl' ^o^mg senls of havoc like 
eenooidc^ ccoeide. und the 
iiii]n^^ratiofiordaily [jfe. Carltn 
iL-iLMh.Li i}^ nhin: m icHich w^nrc 
^Uit^Lf "^i^Aidil) iLS yinnipriLT^Ihfr 
mue we grow uilo i.'txfperati^ e 
jj^mc:; naiumlly difnij^ pu'^n^l 
cnpcnCnnrilhdl wiH hjv^ mt^onm^ 
inaduLllife. Ihe Icse uitedccmce 
we have from neufouc pamnu 
^ 1^ LM^^LoK-t ^^hild rt-[l^f n^ '^hW 

1l^lJJ^T^h^MW|n■ cIPH ob|Ca.^. "fr-C 

will ^ mon: in 4une widi {sur- 
vives and nanin: I>:>]^n 'i ^ound 
ltio diflLTcnl ihun ibi: Cbrld 
g ro^lh/pan^nUl mter^clion dcscribizd b^ Cohn Tumbull who aluddcd 
ihe Mhuu feir^gen; uf the Conga rainforej^ 3^ A gfecn-^nf rchJSL 
|i&KnMtisphllE^EWphy ivoLild hes[ be Kj^r^rd hy rx^f ly^'ly expl^n^ iht 
wiJ^^ pniHsjhk nm^L" cnf |wupk^ i^Vi lived ^^ild cm MenL"es4mti how 
Ihcy in^L'TuctL'd widi d^eir Lhildien, hui al"^ t>y j de^ife Lo skhllfuhEy 
cDiTih^ne ihe love im|MilKe wuh Iht ^n-aMihfifitefian pusslon chat 
jllo^^ Its [o liUli^h atourOi^bcamni^'Ahi:!! die Line between Con: 
Acd 4:ortirol hlui^ 
The fiaal f*^ facflj of C^f hn'^ ^«cj |wt|| JjscMSv ajc hcnh TtlliEfflJ 
ILH a^iicv 1A ihe c-OlMpse oEcivilpxallon. lh*z Pnl tif i-vhiL-h tOfllEOLdef 
h?0}:iR£ at Ihc f7n]t>]cm of care and cofilfoL daoguTuufily oib^Lig. Pjiit 
ol the iiTohlem if. the Lr^iinng in agency hve've leeeived from 
jmprioncri <?f tfewysKitis nk |he fcrfin r>1" jtyi yjdy dchlrtJCUifli lw[ 
mdnogtmem. JMc is Utie, [s^nh;hAvc su^i^tc^ Tof ihouiiands of 
ycuTi] throughout eivih^aliipn'^ suicide nurch. thnl ci~e^[LDn in gcncr^ 
19 an ealiglfiiwni of j>jrji]i^^mf m . ixpJ*^i;rtr^lnm and lL>^^ vt ftJ?BSUal 
rclmion^hip with iinmcdiLi^cd lileLCardnnJ^LH ^dmuniHhiAb u^toqacU 
our Lendeicy to bellow a god-liLe imporlanee en honm ^pien^ 
ecneemin^ :?u|>efviRbOQ and iiucn'H^rEH^n in unculct^aicd lan^l, Ahhough 
niosc fK^ple Sv^ein fOr^knC "iwnmfc; chi:^t:.mL> njf nalun- InM a kicking 
hh[i|tpinjj rnn]]^" ^ (arlin ccin]Li]LI^ pi>inE'n ont^ il ]s fashLonabJe in 
wriKe^rclestoiO'l^^ve Indi'HidiHl ^prCie^ from e;^li net ion ButiE 
Caritnwflrns. "cTon'c yon ftc-^ [hu Lhi^arTog4ml nieddjjng i^Jlh nsiuJt 
Js whM ^\.< ^3^ an iKHjble an dbc Ein^l place^'' 
J^ecogni; lag Ihe rava£Lrip thill naiiirehfticalen from uur IOHCPlM]>ejr 
hmg hall Lk^inaLi^n ^n^L Uie Ongoing onslaught of "^nslabaaWe eoefgy" 
SO "^e CM i:0rtLmuc paving roads to drvc to the mall eo hi^s ^^Ll |ih^>fic^ 

65 SPRING/SUMMER ^Cg ISSUE 
CvJIn iir^ W^ 10 ihiuw off ihr h1if)dra?i. TTk pLuiEii j:^ Tiv Hie 
PEOPLE ^rt fiictmj- thjlmmc. tfcimparcd 4o Ihc jXLip>1i;, it|L^ p]»Hrt[ 
• ikpirifr fnal . Bci^n lKrc f^xjr iind [1 hijir tulLir^L ^i^^ir^ 'l>^]^ljiKlF^n'L 
■etlrtq[in>-^hcfc. Vp^EARE! P^k >-oiir ^h. Toll-^- Wc'fV v^Nnp j1^3/. 
AdJ n't wnn't IcjL^v niLub uF l£ truL% tLituir. TWik 04<J iVir LibiL. M^ybc 
1 bick 4>Tinroam Kfnyh: The pl^noril Hk- (ihv nml ^"c"" h^ lonj^ 
gDi».JiimrH^LitcrUJi^ctiiKi|.>jiufi Ivipl^DuthLrclobcd-ciKJhiukjfh^al 
Tllii^tnki:. Afl <ii?|iii9omry cul^^hK. The p1jDcl'4l -sluitc u^off IjLe^ a 
hai] C4SC Hjf n^K. A virf^i: njtMinL? TIh ftlancc ^^ilL SclkrL' fi" ,■ 
lotl). ton^. LONG t3inr iifli^r ^v 'n: ^"UDc. ;ifid ji ui]| tii::J ii ^\i n \^ill 
^IcanK it»irH 'c4iUK thai s'^}uLiLd{>c^ll\3ulf-4:i:rtri^Lini;^>u^rrt. 
Sc?] dun'[ ^"ucFy jboul Lih:lit1kihin]fK:hci:^1f^:4. ^IiaI^a. KFlnrl'n. 
lUrTik wc'iv pnit i^fa frc^Lfr ^viid^uhi |]mi ^-4 ^'il I cvtr vrVikr^LtHiJ . 
Atufibn-ordc^r-Call i[^ha[>«ic^flnc. Ktic^ i^halJ cnll ir flic Q]^ 
Elcctrcfl- ThL- Dni riL'cmin h^hmnv WKi-nn^ii WJih^imml U ttxMi'E 
[lunt^ft. ic dCH»j>'t itih-3j\J. 
il [Jwsn'l judge oC jJ]l [l 
|Ll5l js. And £o jrc ^"c. Fof 
K Eltfc whiEf .' 

Niku t iLun'l mean 10 
l4iinfKi5l pc4][ilc i^ho tu^c 

licknof iht^v^ whkh nskiid 
itK^n.'cnji K^n ten |]tM:T:ili: 
i^HjnFiDcd Loiiiruls JiwAiUii^ 
kituir Hdl_lb?>'n:nlri^nd\ 
dL'Jitm^ wiLh ihi: EirdCLLin.Lii 
guanii whin prciCHZirt c^rviij 
up mrijhds sdLittfFi;^ ufI 
tfae«ICflrL>rJivtttL> Irum 
^Scrrbing tlii^ pch^ic Tliap- 
sOdirin^ IbdL ^cn^ams tif y 
ORIltc Spocc nt^ iUif^mUy 
line corpse and fisZL^k^^ 

orgO-^C plifjUsciR] nMuhh 

iLnjVTKC*!^ dlVCTliL>_ If i 

lud ic^^uc'^'-, I'd uyCarEirii 

would [iFio fi:cl [ifllihicy 

nilb Uu niglugwk fmliok- 

Ipg iHlh JiMfldJy li]^- ^nil 

dviri( rcsOhfiL, Al\«r all 

he did rt«rttly iiy. "AH 

lh[!sC nAtDTiil di&u'ilcrh 

[h:irvc bccD B^vi^ ^^^r E 

ffcwkLig love ^cnL I Ort^ 

am crwusli oJ ihiffl. Alln 

when n«tve\ goiitg i:ni/>. 

L)uiniA-hnK ihnf^ ^rOil rfd. ^[inng jKOfilc anddesirovjnf prufurrVn I'ln 

A happ> tuL'kiTif ^^L I loDk uA it this wjiy .. F^ i:tLELjra&^ fu^r 4^an 

hn^ dorc cvcr^diing ficnuin ti> dej.1 rf>y, delilc. afld Ifldrrtwi: wfLh 

nOillK cPciT-LTlding f■0^™^, Mrtt^lflirtirlj; JflOtJiHiiiTi^. pthiwEiin^ llw 

iilmosphcfc, o^£f-^^t|a^i^}w EX^anK. pDl1ii[ing Ihu n^i^und lakes, 
dfStn>>'hb^ h Clla^^ ^rtd [H|ui Fct^... fhii ^ ben 0:111111: ^tnkci backhand 
JTTtKks mt In ihe hcihct und k]ck.-s irc ]d the nuts, I enjoy IhnJ. I Jkav^ 
BhsHifm^l) Fni^ympjlh> rorhunwrnlxinf^ whilsoc^tr Kiww Andu^ 
inaJm~ whuJ kirvJ^hfiifi^hlcna Itu m Jn^ ^1 l- f:jei]i^ ^ hi^ihi;? ji~^ jL^iCLir-Al 
or loan-nuidc^ I ^lway& hc\^ ie foi^ ^^rfs<." 

i fkJid Ll dimmutiKJ ifcfiL tnsLip-^e ilw LrtJfh CnllhcSn: scnLimi;nl%. II H 
grtz^y heiu hleit up ^ nlftfli. i f ^ i^^H niMBLk^al Ihr p^nwcr^d. nr iF 
3 hharfc htKkeJ iftlo Chs L^mtpum ^v^icm canhjug ma^^ivc raplun:^r 
Cvtn EhObfh ^(rvantK »F Ic^alil^ ihi^ld cnnlinne 4ci h[ie:jL \\i Ihc 
C}t:iijaL'hiTKnL i3f Lhc tcasl.'^" Dul hai t^^cn rrtGhle^iTif. \2s itiLi> Mil^4tic^icfl 
fOF lUO lung. Tmyh? Hich mnnumental Ae(i of rajrc ari^nj; En)ni lbe 
hcj^-clH til pnsUitcI TVh^jld piMn^pt M>fi>e i^t u^ to a cnfc mloling 
Jpv^l tnf fl^hlinf b[u~k jfaiiKi Lhc i.^ytKr-fuatri^ beoi 1^ ^-orMwidf 
IcTTTii^riitM^n. BiJi du ^4: n^ly no^I suL^h unlikely cv^ncs 10 4Xvi£f ■'mr 
mrscjuTod p^Vi.h£L. ^^ rt^hrj^' di jL ahhcMi]]|i cialujt rnjUHir^ ^^nu fLinn 
strike FunLUL^Iy li> Lii^ ^ JiaJt ^l N>rj:lL^I tL>J|jp^4;. our ^~'i|lvcii^ i^ n^ni ^ 
m a force fL»f elfcflrtji^ undiVuEih/cd amt dp^-nsrleJ Jownintt relaCi^iJy 
niijwraehmvcnwnih? As Utah Phillipt CuK* sud, The earth is dying. 
iir lEiLwv .Ltv^Jr^L^l;|y hipnf kitled. ,inil Ik" f^opk (fL^mp IPk" til ling bivc 
^LLlrto^ fluij jiJdrcsM"*." A^ ^vll a^ k^:} mrniMnjuun] Urgeli '^ iihout 
■^hiohthi: whcri? liJL'ki n^ [hing v-'4^jld biLvd 4o death 
[Vi ^-^ hiivc ihr ^.oungL^ iiY pull 4h« pluf^ eF»Jieate Llie lLf4>f4ipj>rin 
h>Mvni Itut Ls prediL'^te^ wt ^EuiiinaUnE hre^ Ajj CArihn rE^muirk u-i, 
Did ycHJ ever s1l^ and Ihinl. hL>\^ frjj^ile ilhi^L-i^ilii^^iK^rt i^fnur^is 
1jiji wc'rtz KLi priiLid nf^ Ti i-xiiild _ill jnotflblj tn-r^ tkn^Ji wilhan Ih-o 

years. Ic wouJd take tbc 
4.on]p1c1c cl^minntion of 
elcetrLMii^/' The prhinaL 
anarchy Ihac wc learn 
abuui fniui i^LHfhal s^ieu- 
Ust^. our own e^pcrieju:os 
.iiid ^; LiiiljEmn^ ^nnlJ 
mi -iLik'iEiJlK.hlly fill [|lfr 
^■l^^ lun^^-cr, Ihc ftlah- 
I i^bio^nt df a void may be 
a sensible T^a> of rmliaUnp 
Ihc ujndiU^uis ID wliich a 
fcvL^^L cii pre-ttifue:^ belted 
and prt-symhoiiu hfccwld 
11CK3n':h "-^nlhiAJl rJHj:^-L>^n^ 
i>\ the niDcliin^.4. En light 
111 current Gestjpa 4ae- 
lic^, includiqg hoih green 
sem^^ jifld rc^l whjiE! »ml 
hlucHjiKs. Td like ICH Intve 
vOn ^lllt 1 rhoKe IhnE 
^omes Eram a ^uz^yy heart 
hvMli a peni'ltant FLiFhuinaf 
X^e ean p^rucipate in [he 
pnn^aL htar i>f r^wjlding^ 
resi^lnrK* K^vm Tuckcr 
^piMks ti[ 5, b)f frJEHEng 
ilK pnmili^'c "^EhiEl^ needed 
lur seLt-s4iltiL"icncy i^hile 
shiDuhaneaubly jufning 
4}ie empire into a pile ^f 
J^h£-^ ^nd cFchn^^ or we 
I p^s^lvel^ ifL-i;epE 
I Uudnl lard's finiu]iEi4>n 
"spcclaLflc unUL The Day 
A rier T^TinOTTm^ hvhcn the 
CvO'ipiT^alypse fiUfillv sendh u^ packing, i.onde miwd 40, ah CurLin 
pjL& i[ "rioal Ltrcund the north atlantie for Ihc re4 4>F our liven on 
hcer fad eontanunalcd i^oiiehcK " GREal MAHCHY *25 "Of Ml Ca^lJn slmiAt^qn h? fi;«ind ^h* frrr h4 ycoUiKvcom Some 
hTi-irfmmmled litlcy ^nr Pt^ia' [L Agnm Jiimmm In Neiv Vort._ Bact bi 
Tciwii. Ynu Are AH EJiseaacd. Complainh arid Gnevantei ukl Lilt is WLudi 
I jrJnj!- l-Sp^ie^ TmrfLjT-A n [n nWTeetion4r> Anirehn PrumliVBi Joumal. 
^3u.4. p£. 2^ InLovi?jo>. Arthur and &i>d'i. Gi»rge. PriuliJviLm and 
RrlalnJ Idedri in AnEPijuity, Jnhn HopkjnL L-'aivenLcy Preis, I4?J 
^.Tun)hi>1l. a^lin The Furt^l People Sinwfi aiki Setusicr. 1461. Atsch 
we Spn^KsTrariL-r ^o 4_ffls 2 1-22 "Ci^c Rte lu Anfttebo-Ethnof^jJiy 
4 GaiM'L AiKf C4Hper^p[iii'' 4. R^ d UieofflbeoJ flfH3 IbMrVae^ biL BE pziu 
eianqJc^ of CD Jap^ie ifkJ hem CjVfchiaiiCnrfc: i^c^ 1% H^^i^hliKhnl hh cEiIl'n 
yte ^ehWflfC^^ Glmn jihJ Niiihjih, Jl^ Arirr CnUap^ llk^ RcdinzncrjliEwi 
df EToiuplex £nd[aE»^ UtiiHtuiy ri4 Ac^yiiEid F^f^f^ ^(W^ f,P^TC^lin 
of Speeid-1 Traiciw t^ A 

Page 66 
WORKPLACE 
SABOTAGE 

May: Hacker KiutcVs Our 
TdeMmmunicaliDn 

A CO^ L-oni mijr^iC^lt^r^ «inpldyM 

1eltttf^^ LonipiTy a wm jiinEr sy^r^in. 
^CtCkiriQ i?Ut ^enjyie iik ^Cn/i^rilL jtiins 
4)1 Liis i^u^lry WUIl^m Crvdnl. 01 

UrV* tff 10 years in prl^^n ^id a 
SJSOOWIine Far [li&r^- Bincidenl 
l^iE USWlornii^OfliCfl rep^rLttJ IhdL 
hla ^tbck crashad ^ccllorrs i>1 me 
uHflpai^y^ System, causing Ihfl kM 
crT ci:tfn[]4jt^ and MuAcivnunh[;aliDns 
SimMitotf C(i> C^lSt^]^wr? Ihrwigh- 

and 0a(or> Rouae The outage ir>- 
cludeu fmerQHicr 91 1 aarinces Cgx EKfinlMns TEport^il^i re^Uceti 
service wl|[iii hDL/Ts 

"Hacking - inLruding hnia arhl 
causing d^magB 14 a COFiNpul^f 
SjMiffl - Is 3 sermiS cnmfl." saiiJ 
IL& AUnnuy DavHl f Natiinla?- 
*&Mh *lK(ronic att^cV? tfiraaLfln 
ci4Jf nal ion's i^tlin^logifal Ifilra.- 
^IfUuLuifl. iHd^i] v-.lUgnresHirely 
iiKesligiile and prfljyiuLe ihcrft " 

AccOriJini] LO 1}ie floverrtrnflnt. 

Sivanfs rrtTOjsf wked Jiim lo feaijii 
trts pEKitkn ^d leave lh« cgnp^ry 
ANer t}i:i3.llie dFsgivdliHHiiplDyEe 
ati3d<^ ^hfi Conftthvcffc. H^ptoikd 
juitlv 111 fe^t^'?! dislntl dturt t{> one 
coLfit qe kiio^lnglv causing The 
traiK'Plssifir oi iniarmalioi^ Ur ii 
cqmpufej ififid m KiteTStJteKimmerte, 
afid as a ^e^iplt inienlii^nariy aihd 
wimautaiitfion^alion wusing i]Rm- 
a^etolTiaE computer kot Mrid t/*hr tk^ k*i-hs ^-T afl +k* Jfl<**s 

(lWat^g+ to>m tut d^y- 

"Tk^p^ tkrfy ^ai/jH" Lis, rftrt uj rti^ggrf^ 

...ffirh 5^i^^ny +krs Wf/' *<n t* gi-flj; 

tti^trf wirfljng -Tisr tk*r ^ r5 yi?ry tkin. 
Tkrf ti^^S (lr*!^^'■^■ ^'T-fjtLJt +.S rjM^ 

w^ tr(Fqd So irfn^^y on tk* grfl-^^t n^i^rf ^y 
tKr grouf^st rt h^y gjW W^y 

-MftfUic-i fthJK, ^K iM/ June: Seamen 
May Be ta Brsme! 

yNn. Ttk? Ij Ni>1 a 
FfnMig] Ccnwxf) 
iijnl Luti^ Ekctmut^SmiCfiS 
Limitfid {Lucelech fe[>!]^ed 
^f^^Ml ncli oF BabChUQf] on 
amip^iiV inPias;fuC(ure Ase- 
^^ or incHKnt^ wImeN ij^rt 
Cfi Jurtfi W. tT»frcf1ei:t«ed3ie 
0^ pLznned ^ikB azInVi try Ifie 
Scdiftfitt Waterfront ard Gerv 
ei^l Wgrft^r^ Tiada LUiiofi. 
u^tfiLfd UirrnrghoLri Jwe 
SEvemiiilBli votege power 
"iieiiDnf vrtFC S4l al>lazE. 
disi^phng pcw«r lg martsy 
i^F^n^ T\iu utptrinirs^o 
tami>ir*C ^rt^i Irvk*: or* ran- 
0L>? s^iSdiiFiq de vic^E August: SfacTiers and 
Thjetf^s Handling Baggage 

Trj«terahWPf StjCk lorriiTjF: .varlirfl 
For \^\\ \\}Q\S^^ 3t Rainc's fnui^iCjiva 
airForlliaFySCr^a-JiSlion uHieF ViCO 
Rgi>0. act^^ handing ^laf^ 01 ^3t»D- 
[agirtg 1Il« kf9i>]ge tefis ii[? Fo 1 D FmiB? 
a itav Id e^^ the l^si uac^ i^ [fie^ 
\vq riling day ^nd 4Q ^m somE vtiualA 
avCrdme He ft iJemaralinB a pOftM 
^>/?st^at]Dr> b^uft N video «vi:ierce 
ttfipcfi i4icrpffld ch^fling gum slutk flfi 
riug^e bv £Dtl« raadErs and oin- 
v{:yor tx^g dEliDEraFf^ iinn^bilLZed 
iVIIh SLr[:sCG. rUih^ C£[iinst^^a!^ 
'FlOv^t^ i| [lO^S^'1l&1h1l ^Lar ^urur- 
rut^nal airpC]rL like flome th^FE jr^ 
Afehnquenls who, In onJ^r to v^urh 
k^ or per1t3[>& pul irt some OVEf- 
tinifl. send me wltiHe airport into 
cn^ii, inEanvGninnCin^ L^assefigEr^ 
afOunilltie ^orid>" ne^sk^d AJpcff di RDn..i al^ 'rianiigE^ f^[ime% 
HhV'CQSl lliflMiS airport. Cla^^pl^TO 
^lera se^\- Iih^^l' riandle^S L^grKing 
lor a coolraclEd rijudlmg iini were 
3rT6d^ m fl^[\\ CHl C^a^ Ol a^Hyn 
mo lewelrv C-sm^r.is and mobila 
{ihcfiosUi^ F^ i.illered f.oi^ pjs^mg 
lugpafieH often b^lcilgiog e& idufl^s 
jmvtngFromlFvUK. 

SepEnnter r^iuial Gas 
Pfnfines SaboEa^ed 

*nred mlity Mmpany ft*w acfund 
oT 5^D|aoirvj doierrs ol italurjl i^ 
pipellttes m Arlzor^ ^i on? point 
calling ^ bViwdul and ihaE required 
Frtciribons. *05 senFencrf b frrt 
^■edfi m pnsan Thomas Lee Voumi 
w^ al^ ordered t/ ? F^eral |ud^ 
10 pa^ muFfl Itian S?^5.0ClCl re^E- 
luhflfl 10 SoulFlN^ESt Ga5 and undergo 
ihreeyEar^ d *:i"pwvi3ed felease. 

Fadcral autnorit»ts acc^iaed him a 
^tiOlace J> limes Iroin 2H10 EU 2m3 
He tainp-^-rCd Vji^n v3l'-e^' nna r:i1hur 
[XieUnE C0O1pc^B^1E^ ^ irvj^iUent Of] 
Ffov 6. ano. MLisEd [Hpei ip Wow 
0L5t ol tbE ground, damaged ^^ 
fflricri in iFwusaflds ol Fion>es anit 
Fa feed e^ujatgr^ dia i^ein|>a/iy ^ 

^toung [jlkui^ed fluiLi^ earlier ii^ 
V^r 40 a deal ^i^F> prDBEfuJors Eo 
deslrucEign aP an efiergy tacmtyr 
Pfiisettfior& oiw Hid Vu!ing *rDte 
IhrEaEEr^mg latLftri 10 SoullnvesI C4S 
and l^e ftnioria OaTfloraiiao Cum- 
TiiiEEiiyi vjhiel'o\'ei^eE&u1iiit^ ^nd 
«id ne f/^Julcl sn^piagfl pipE'inc£ i1 
ihE cDmparTVi]«] r>ai reinstate ret^rE- 
mofit benefits 1or dll flmplgvEps dreJ 
sIncE [93-iandpri^rWhHOIOOirrS' 
savdr^ivee ijav Page 67 SPEIHG/SUMMM 'CS ISSUE 
INFRASTRUCTURE 
SABOTAGE 

Chicago^ 1: 
Train Tracks Und^rrnned 

Chicago Metrs rai^ti m clw FBI awl 
rwtifti if4 (JS Difanrntfit ol Ibfrr?- 
land ^cunlv ifflien 3 tract r^^ir 
cffiwiounrfl? spik?^ mc^iiftff from 
a |>l-ei?i?1 $^Eicii^i]1 tiK: iii}niiticiunir 
expwfis ;racft Melra hi^s tte^ippc up 
tfiSiMttitfi anfliroTii^jnrQ dI riteriu^* 
sn-c^urty rail £^LHn. Eul llve« d^ 
dhfiiqTitfiftMi flspwtiorish?«SiMiwd 
up no proDl^m^ elEfihvli^rt Mol^a 
Bpote^ipEFSDif Juily Pardonnel 53it| 
Itipir^ [^ J tii}£n CJ^ecked ^nd v^uru 
rHVfnalllK[]JvlisEv« 

FEU spo^e^fKHon. noss Rko, ^ 
''mihintf li^^ been ruled in or ouir 
afid^id rva on? hj^clAiLHodiwpHi^ 
^bilit^ o[ c^iIelJ >ji a l!ir«t Id etrtie? 
pi^[r^ Of rfidera^ oNio^is 

Panlonnel said amshots ^wre 
ItrEd Juna £ and S al fivo Eleclru? 
Ojsirigt drains on Ihe same iracft^ 
IwD miiti To :he south, n^ar Lli^ 
SiEhvan Riuvf ^hon 

GREfSJ ANARCHY fl^5 Vancouver, Canada: 
Traffic; Liglils Hacked 

POIh^ ar^ rH>^ h]4M>3 Jl tl^ ppis^ili v 
alrotag& ma/ Im 10 Dl^m? Far llw If aF- 
He ch^i^ in V^noiuhifr \s\ ^tember 
?3 SCiflCOne claiming [^ h^ 1 me^n^ 
L^ 01OUPE i&Lifcii-g rt^iKinthiliTv lor 
m^ng UiE flrObMmB Tl'^^^irywys 
Ih? confluttT ffiat c OTUofc cratfiD iqhis 
affoss tovjTi wa& sgrflBh&w ?fiL back 
seven hixjrs As A rc^ll. ll^re were 
shcoiLF green Iflhts and np ^d>.aiEB 
kniufng Pi:Jh^esiiiihah^ih[Lonriimeii 
imytri ■! D s i^ptc d u^ , aTH] 1 1 n na n le^ d ef^ 
afftdenyiiig Hwlr EnHnlMf^hJiiWa aHO 
ihft^tern. 

Mazambiinie: 

SnbstafiOTt Oamagerf 

Ttjfl lUbVi. 01 Lieir^ ^^iLiii^il^L*nlral 
prcvln«^ &aFnh of UizHmtiKUia, Has 
r^tfen "j^ctFTi Lo sabolage ^ ele^^mul 
systwTC in Ihe ait^irft ^ Pjlauuimiw 
flfflnrdirpa !{h 'Jw ^uWitly ^^™^efl ccm- 
E^ny EDM huga dST^Qes hai^ bc«n 
HillkM to ihelTBute&ttHi in that aja 
The s^ibstflicfi ^inanftl st^-ere ran- 
i^e, ifeahlirtg Ihfi Vn^Ofe prot^ian 
$y$lafr) against dredkduwn^. when unidfrjiiMl4i] ridr^duals ?t^ 
several fle-^lces ol elKtntal 
cildipmefli, including IH hat- 
leries. a m^hma ri>r tiatlefy 
1f Etflg. and tVh^ at cciirtrlrtm- 
nrs jinong omeraHiftanrafi 

Aofiordmg to ^DM. ^iK^iiiff 
severe bre^KftawnS oeouT in 
UaqmniiO ^UtK^lon. 1he entre 
neLwcfft KiuW t^^s^ (tH&nga 
general pavjvr luI Ihrowino its 
GKHWD rflhabrtin^s mlpcm- 
tilere darkness 

EOM's ai3mt>ulicin direclor 
>n Bein. ^ ^t^ CalenoD. d?- 
E^l*d U>fi sdua^cfl k e^r^meh^ 
^arr-ying ns'l'^'-nlTE^r^.teliW 
^3& (iinpiilj'ui]. re^denng Ine 
who*! system mupefjiFve At 
cor[^flgt(^Csle^w. trie thieves 
atsD remouAd r^ve spares oF 
br^i^d newtki^H breakers ami 
cove^ngs W 3l>9 iMLlital ci- 
biin[r lea^g iium ex|HsaJ lo 
tiK elan>ei^&. 

Tni3rtilKtii*fdsLfl5tfliD3ntiia( 
has ^llen -jxiiirTi to rue ttMei-es 

II lhH-:uii{:nl^eaf Tw^pihEr^ 
ihal were alMi wnd^hiBd are 
JDcaled 1 ihE noigMjorhGod ol 
MaoJb and ^wntown of G«ir^ 
T^c tov^Ti ol Beirg hffi Im inter- 
mediate subsraiians 

Gas Pipelines Atlached 

Ir^ tarty July Me>:ico5flGVflrn- 
me^l tilled a ^^n^^ cil gas 
pipeline e^nJnsioits a ihre^t to ihe 
natipit^tftmocrat^c insCituligns and 
vawfld to step l>J^ Mcunlv aftflr a 
guer^hHa group [ibir^ed re&iiQnsltill- 
r^ F.?r[liebla^ls. lhe htenor Dem- 
ment E^id ^1 would ^k? .hehbum Eo 
drolecl "strategic mstallaajons" 
^ro^ W^kfco aheran e^lvsun a| 3 
flipftlme run Cy (h? sl^tt-a-uned 
PetrolewWeMfianDfi. orPemeK and 
ijjg acher blasts Ihot 'oched ga^ 
ducts Tlie reOefc slitemfliil said 
ihree cgmbln^i] Effuads ol ufttan ard 
nn^ i^rt& Ittie^arrled 0L5t sur^Kal 
harKsmeM atlwflitiy flicin^tigltl 
eKi)l[>sr^ ^^cks^ 1hu Peme^ ^ipe- 
Nnei" Posted on a Weti sue ili^l 
^rvts as a cie^nnghnj^ Cor bulle- 
tins Irgm ^FinM groLips. ihe sl^e- 
inent flamanded ihe release of two 
mtii detained m sgut|*grji Oaxaca 
State m h^^. and atli«rs U idenlilieiJ 
a& [NblL^l pr^oners 

Seatlte.WA: SlreHTcar 
Tracks Camptt^sed 

Some^t may riave ined te sabotage 
\\iA Soum Lake Unnyi SrieEitai on 
itsHr^da/m^a^i^JiiniJ Docemt:«r. 
CiLy lT?nEpi>rtation oTECials spy a$ many as en^l "J*^^ bfiannfts -ss larw 
as gol^ IhII&- wer^ irleniionallv [hi| 
mlhelrflctii They were 1l^rnot^eed 
Ijy on^ OP the streetcar flnv^fS 
Trtuld It Have canseiC any damage? 
Vaybe nol m a Eliai^M section ol 
tracj;. Ilie car m y^it be at^e le jnsl 
i:ni5ti f5." said Ethan rjeiflne ^1 tns 
Stattte Oepartmen] ^f Trzuiipo^iattnn. 
"Bui itti^ssnfTiftpotenllallo cau^a? 
minor derailment.' 

Uan^ 1>ic/cli^is say Ihey ar« 
aaainsc tlie ne^v syslem T>iey pro- 
leflul agalnsf lhe streehCdrkittm^ht 
-espflMll/ Ihe rgil^m IhE it^illhal 
can belnci^ on bihe mes Since Iha 
Etre^li^r R appraled by Meiro. ihfr 
Kir^j County l^herifl's Dciarimftlt Is 
r^ndJ^n '^^ ^^^^ Th^ sa^ the person 
or cwpbvjiia did tTrfiOUjtl law "rwi:- 
IBS tfnaigeniienr fli^iu^ il caugitt 
- and EHixlS ^ leloriy the trty ssvs. 
tiecst^E oE iriis^cident. IIhv'JI l>! n^- 
^pectmg the t^3[^ more d^^ now: 

Guwahalj: Dplical Fiber 
Sabotage On (tie Rise 

ganoiagd dI opbcai nper c^C-Ies i^ 
prbviny 10 tie a nvsjor cDmam Tor 
BSm telecom provide], even a$ ft 
^s rapmiy Mpaiidmiriisiacibiie^in 
diest^-Mrte^ramsanl *'Si]}Otaflfi 
gf 4hjr Qpti[;al Mbers is emerging as 
Ihe tjlgoesl newJaclta Jor che A^sam 
circle. "■ Hfl said as many js ^159 
casK wwe recorded, but niwe a) 
ihemisweaflUwuldthtnatilied so 
tar " II Itie cLfis are dua to umo 
cgnstrtjclioii wofKs.we liMnoDifcno 
to coni^il-sm. But th^re has bee^ a 
regular satoEaQa and il has ite^ome 
amaiof^nufli nnv/. ' li«md COLLAPSES 

Ude July, BBTcdone, Spain: 
Qeclridtv Oi;laye Slops Cily 

Ttie coi^fTse dl a smgle pcnwr tibW 
left saimorrcfnes ^Tthtiuteifltiiit4ty. 
paralyzed Che mecrfliyLli^ I ajid r&id 
traflic.fprted hospna^slo caicfiap- 
erWttns. trapped people m ekr^tors. 
Forced shgj^ gnd restaurants to 
cii^sQ "c^lian iigrts. stoves, ami i^sn 
macJi^nes laLled. silencei] mot^lle 
prpares. and prcfrjitcd pdice ;o doubt 
sireel pairc^E to drscc^ra^ Ic^mg 

Effldridty aulkinites explaiii&d ^hat 
Ik cdte(Bafffll]te produced an n-zer- 
k]^ ttd cnalHl -a very ^tfgng STiOft 
tfltiit" m neflKflnfi[j*:iib^N3iLs rney 
niedculasLirjHindei^iKl sjrwf-ge 
or pocpf maimenance as^3l>se5^^ di& 
aut LustoenH, the c^Hnafl ol tne 
Etclrtal helwjrt ari tw dW nol kiwiv 
h^[t4tit:4saibjisea Page 63 Qh, [\te Bridges Falling 

Down! f alfing Down! 

The Undge mm lies cruir^i&d mihe 
Mtesbslpi)' Fbv^r 7? th£ InCe^E link To 
HE h A ifcaci^nal hi^hv^ ^y^ti^m 
rapidly dec?nciraiini^unfl«rirre strain 
orE:v«r-iiKr«^nQ tranitvdiNiiifraf^d 
Ifi^equat^ upkeep ir^nspDrtaClon 
tupen^^HJ Oic? Ehe ^urf^ pnilc gf 
p&il-^n^i A'lierita Ihc iccleral inter- 
aiate Si^rem s noi-^ ^ v^st nEf^ort: oE 
agir^ road^ ^nd bndge^. ULClLKJing 
rHny - 3Jj[Ji ss tfw spart [1^ KilftjKal 
m M infi&dpH]ris - [h^t ?nginE?j^ c^r^ 
stdtfdeVGt&moro&solele. 

De{|iU Fmrd spenhng on hajli- 
vf^&. «;^p4rl& ^<l e^fiinc^r£ ^a^il 

1*1 ixmaes aN i^ Ooom-fKocnioh- 
Vfiy trcun Further ^fC^ ^^an^wnrk 
d^n«ltQunneaih«i^ioii iMter^ 
undff i cn*sh ijI tflFnmut^r (ratf ic 
"Wfl'n ranino f\Mtih^t artd f4jfUiar 
fteniflij - &al[] n&lwri PMfe dlredar 
<>1 kflrrspprt^lion studiH <ir Re*sun 
J=Dur.da[ian dnd an advi^ftf lo Iti^ 
federal dighon/ lUiivnr^i'atiofi. 

flc^Ofiling eg 3 2QQ5 Hrijlnv*^ 
Adnhinistraljon repott. nicre thaxi 
75000 ol Che niliori"5 rouffhly 

GQD.oaa Drid^^- iJi pif«nr- 
were rated "slruduraliy dtHclefrl " 
mpgning sorne ^pnipciriErirs OE ihE 
b«K]p4&'cHd;£4X&ijppan scructLn^as 
wire rated pcor or w[>fse. Wtiiie r>D4 
r«flHaf1ly ims^l*. ihE ^ijiii^iurally 
daflcitnl desjgnaticii^ uri^n rei]4jii«s 
5|>ee[l jnd "i^Krlit r^CrvcHDna lo 
t^gnlhff nsk^cMlapse 

&«rute li^aionty Leader Harry M 
Reiil fD-Neu ^ Hitd ihe Minneapofe 
QricJ[?ecDlhp^$3~'wjk^upE3ll We 
bavti an cn^i thf: counLry crumbling 
fnrraslnjctjre - hlgf^av^. trndgea. 
ctants - wd "w really r*5p| ca lake ? 
ham hHA ai tti^s/ Peid ^d m a 
telfvissvi inteFvlew 

"A mapjrilv L^1litinlei*.la1i>briiJj« 
m itii^ cnuntry are jar tiie en^i of\ 
Mfvwa Me." 5aHj RDitalilQ T tJtk" 
Nichcihcin tfi4 ^^gifita l>4|urtinQnt 
or rfan&[HiijNoria frtanagei lor tne 
WnjjflrovjWiLsunBfTflgeproiecl "(n 
MinneLih'iE i^Cy wfirtlr^wg ![» a^find 
tn& WtB i^u^s than refibce H.' 

Though E^gmfl^rs hivE nol y^t 
dfllermin^d ViHy the Mln^ea^filis 
bridife f^ii^ tridn? e:<pem saKj ir^ 
CQie^pse w^i nDl ii£E4:>:^arilv 1h^ 
resufl Dt a nhy^^car br^kdovin or 
di* 1.M? rpcordKl bridue failures 
tUtwAHi 1?66 Md 2»\D, almi^ SD 
peKflflt Vfere caused fr^ soil erosior* 
arf^urid the LrHvl ?r Vh n r^r t^ndg? 
SU9[Ni1& ^W^rQinQ I13 J&9n-L^t£ Snaud. ? c^ Efigin^r wth Ihe T^x^ 
Tran^|]ait^h^jt Iflfitiluce. 'hf^ tue 
nijrrib^r one kilki (hi bndaK.'' he 
^HJ "N yDU EJ^tq ? ^[? ajcund IhE 
ir-dqe supnoi" inen Ihe loui dar-an 
a nnyit c^ro i^e lond of me deck 

Jdrdmu F Hajr^r. prAr«&«D[ q] 
&lnji:lurai engineering al [l^ Ufif^r- 
$ity dE lllinni^ jt Urbafil-durnpaign, 
said iPie Ameficar Socwty oi Civil 
Eijjineers fijs been wjFning Fj>r 
>'ears thai [lienaEiDii need^t^dev^Jte 
mqje aneition ed ds aginij tndges 
"E^Dh bndge 1^ diEFerent, ajid aach 
bridge r^eds to sland u^i-^ he saKT 
^Collsji^ng IS not an opiton " Misc. Meltdown 

The rW-sff-Fileniy Skte 

k British Airways pilOl mad^ In 
err^rgency landing an Jiour before 
LIE plonE ^vfL du^to Mfid in He^thrpw 
Ajja^^ngvf mi Ih4 Soeit>g 7-17. ar^ 
rymo ^% fassenp^r^ Irom Ugo"^ '" 
HiDAna. rei^lmeA hi& staL vfhich 
arnoyKl ar^Dihef pasaengef Vflttn 
Bie reciner recused Ep pui EIm seal 
back up t^a CDmplainur punclKd him 

and?park£Clamrd-alrriot Twent;^ 
peOpl^wErE EJughl upui dif ^nasE 
brahvl at ^D.OOort, ushng iLsis 
IboHUs. and belts 

IM\^ ihrs monlh a drunken 
lKtfeirrwn> DH d hig hi home iron; 
hi£lidnE^Mn in Mexico lane^;] 
el to be iS'/Tirted Noin r^lantiretilea 
10 IrSana acrer Jie became unojiy. 
^d anadier eif i^g^ drunk a pa& 
sertifer v/as lalled lor a year ihls 
inoflHl gher sdmitlirra aPfr^yEtftiVf- 
nig a jbmp m tin: LLdtln&Din ^tti 
hislianc^ Thatlhght had 10 be di- 
verted fmm lis cckjrsp Id Jainam. 

Bus Acddenl Spanks Riot 

in(tian amhorltfes say f lol police In 
New Delhi 1ir?d tear ga jt(j i|tSF«r^ 
an aitfffy <^tiy^\} alter a {ikj&cra^jied 
inti?^grou3 0f pedPStrians kilhng 
i^ifin pCOpI* CrawdS OS angry 
people bKK^d streets and bealup 
Elie dff^er of Elw Blue Line b\^^ Th^ 
pn^leTy Cf^r^t^d Blua Lma bL>£«S 
can oittn at seen speeding afld 
breo^iriQ Ir^Mic ia^^ 10 begl Elixir 
CdmpflEilar^ Id [^d: up ua^i^Jigcrs 
Tlw atjsfls have kJUed EPore itian 
£5 pEDplE Ehis VAar 

Stolen Tank Used to 
Destroy knff astrucEure 

Jahn RpliEfl Padef^n, of Diumjft 
aO^Ufilly slole a t967 Q^inslt tan>: 
leading oSiicers lor a 90 minure 
(rornplhroiflh Eixw«t*rnSydn« ?iiDurt»fls he c^xJiEd dipouqh fences 
and hiLo mobiiA phon^ iiMars. tela- 
cinnmunicaiion ftlav sheds- and an 
alEdri[;al sub-slaEibn it la b^tfiMEd 
Padeison used t&be u teiecn^imu- 
nic^iK^ns ^^orker an^ h^^ ihc ughr hp 
had bcEn dama^by ini^hzM pTidna 
radw ^viNts. 

T|)« AiElnbn MUiIe T^qmniU- 
mcations Assoc^tii:n ha^ said Ebe 
f lEctrcinia[pne1ic r^di^tion eFnlCfed 
Ihvn nubie phone tov^t Mnl pou 
3 heallh rts* 'The EmiKioni frrnn 
EcrbVEn arE mc reriitily k>w. welbelcw 
IlK Au^L-aidih^iini^rd "a^oclabon 
[Jiief eKg<3uri^e thns Alihaus said 
AltlidJb ^31 d Ehc Wnr^d Haatth 
OrgflniMlion an[> "cOLUltlESi Kittrna- 
tiefiaJ [xidiEa" had ad cnndudad lh?fe 
hvas nn imh betwe^ motw tci^vers 
ai>d "aA-eiM healjli ctiEwmes" 

tlw Ulnar or Bu bnk Gng Mdrri^ 
^M hl& Armoured Personnel Carnal 
(J^PCJ 1^ "IrashEd" - btJl ha Nas 
vtivfedloJepaKn He aahj Patterson 
v-^ a "greal fluy' wlw hid helped 
resloreti^e lank ^st year "The prob- 
lem riE h^!t v.?sn t h^m me, IL^ JijSt 
Lh^ [lYws iaiik| was whal h« iie^d^^ 
tcriffh^hat has done'' German FarrTKT A Madts 
Pofice with Muck Spreader 

GhAiJffu&l B.a [>9nviafi bnneraFiQry 
Tf^wti pnllce to; tryinq lo cxinnscale 
hts tract^JT wrecked Ihcee parr^jS car^ 
ani uvadEd caplurt l^r suv^n haurs 
Ueloreaneiile unit rran^^ed to arrest 
4lini ThB fjrni^r, ^. we; puHed 
{>ver by police lor driving bl^ EraC' 
lar wiltiaul a license The i}f1ice4? 
catlfld m tbr^ paErol-^ar^ r^r Itclp 
before asking the fam^er Lo net am 
q4 [us VEhicle Kfi 'flhjsfd am} pFO- 
cehfed li> ram llu cars wm fKti^iiitdr. 
maktfig fiijl iise of Jt^dtlaclieiliPLKk 
E|tr£Ahr anJ hydrauliD lork OPIicer^ 
were only lust sDre lo scramble oirl 
df harn'F s vj^y Th? iarmfirlhiEn drove 
mte a foresi ^tiere be tluded a 
Fnanbimi invoiiilno iwo hdlcoptws 
andanarrii^r^d^r fdrscvEh liiHjr; 
He ^a& finally found by an elite 
PQJice l^m m a barn r^n h^ tarni In 
Lauterbach. in cenlr^l Q^many ']n 
Elie CTunrr^side v^e're used C^} peofle 
goinoatpollcit^^ih rnuck spraadaFs. 
burwisvjM^ctfneihingetse. acollce 
SpdkLsiriai Siiid 7[i^ linnEr Eac^ 
cl^g^ or assaud ^d nj^lu^i poke Pa^e 
Note: TFis i^1a^m.il^[]f1 iS 
always ctiar^in^. sa check m^ 0332^0 QSia "Operation 

Backfire" 
Update 

and Other Refated 

W^Repression 

News Inttdductlon 

Ovor twQ yc3i^ tuivc pd^ol ^inLC lh« HrsL 
flin:^^ cri~ "OpHzr^Lion BaLkfln:". 3 nuliun'^dc 
ffAuidup hy UiL' fixicral ^vcfnmcnC jl^li^L 
iJhlLVitlLinJi 4;cruidcrcd to Ik ffrvlroDrrHfilal 
njld &Jl^it1i>l lit>CPU[Wi radLcah. On Dc^cmbicf 
TnawS, [hi; FBI ifreswd SC^cn peopk mi fowr 
idiBciciil dalc"^, aCL-ll^-inf ihi^n^cil >^l»as ^[^ 
oP saboL4igc, nc^M oF wlicth ^i;r<; fliiimflj 
under Itic nanK:^ ctf Lbi^ AniiTiaL Lihcrtnioik 
ftunl CALF> CH Ihe Eflrth LLbcTdlimi ^'rH^uL 
{ELF>_ The ' BactFiie" cases 'ift^^c oiL^iiHll> 
bELud inii allcgaUon'i ^ia well as bijdy-wiTi; 
rceordi ag^ ^uppFini by Jacob Fcr5.uajn qT 
Cu^nc^ Oreeon. Govcfnmcac propccunoa 
dfcils ^^-ire !<(rViitcheilL^I ^il<I wtcsu irK:Jca.-scd 
w^bcn sc^-crjl otliTrlJ^ctJ arnfi-FiduitL afflumcJ 
bnbtt rvkK unJcTlte Ihrtjil ciricr^h> N^ia^"^ 
One of Llnjti: arTT=.lp5 Ort Uttvinher 7. 2ftW— 
BlU Rugcra fAKA "AidJun"^} ol PnM^^5[^ 
Arizona — rcfiucd [ocvopcniLd i^llli Uieg^^ 
crnitii:n4 and tnblcad ronimiLCcd ^ "ja1l 
hre^" ^uichk ti^ou'celj fo^Eovirt^tiiiarrc^L. 
Rfsrodii^atiifcil^ ^L^ ihj^ dcditi lee^ ^ id^ ihc Fcd- 

e^^-cnuneiL ae«nCi«:H ^ Wi^H ^^ ihri^hinnLS 
SLcJi as Fo^iwja DJid ytani^liwHcycrtn^n C^Ik> 
has die dislwDtv ctf bi:iT>^ Itie FirM Ore^t^n 
ledcfdl deFnidaft] Lc begin bEjibbcrn^ Lu [be 
Fc^ rciHowing tits December 7 anesll. 

T^e "Baiiftfc" cases i a Eugene's HstnLl 
of Oi^E^ LZiiun hj^-e tiL>\^ feulceJ ml plea 
dtalsrordlLoliii^Ktf snvsied T4.il defecidJjkv> 

s*rt-ine ihtii pnsun iwrxs. Pciut of ibcse cfin 
deEenO^nLs Lix^ plcj) deals >^hK)i Jii noi 
lii^ijKc inoiminaLin^ i^ pm^nlFn^ irafOnttA- 
4iijn 4JgaLJU1 anyone else. Thc^ ntnw dt^M^n'c 
C4ir ilrm ^pfXHl- In jl different venue, Bnanu 
Wqicr^ 1^ eafrenlly ^t t^^Kz^in uiid in e^l^ 
Fehm^r^ ac iJk tederal W4^.-iEem DhCfict of 
Wa^cJhgcoa CD^tn ^ Taccaiia Wacofs cc^uld 

GREEN ANARCHY #25 race £ niundfltory miaErHilFn KHteiee ctf 3S 
ye^FS in prison il c^iQi^lcccd Ml alJ fJ^Af^^h- 
Similar co 1lic defeiKtanCs In Itie Di^idm Lrf 
Oregon^ WaLer^ is iKMnj: liii;ed ^^nl* ll*f 
testhniDDy of chose lokjng ~ tull coiipcnkliL>n" 
Jc^L wiih Ihe gChX'emnKnE Unlitc nriy of die 
QFtpm fcdei^ nktea-Jajhh^ ^e has not entered 
iiLunn^ pfcldRii. Sinlx^il] &^sen a ^i^fffrois 
dcfcjisejU LtujI WjntTT^ih^ufcHLii^lier jljsoNue 

innoLcnce on aJl 4^liAi^. Iti wMllIori lo chu 
Wa.'sbin^H^n icJLTHK iwe. i licrc is c^itfCRCC ^ 
[Ik Infcral ^ cm nwiw i."^TiLinmng Ms "^SCWntf ' 
canqiajgn wrtli in^'cMaf nCion^ mio Ihe fo-dHenl 
"M idx^'csL ULF\ The aa1ht»fHict appear LO be 
a.-^h<.4Qd ID ihts iaie-i[ c^mpahgn hy an inionn^nl 
named Ian WjLSaec MihchU^ we cannoL 
prOl^^JC ipiHnfitv i]n Ihe tiajurt <>1"WfllEflct\ 
c-|jiTn^lorn^-««lijC4lCPi^ i4 sboiild bcnfri[±dUu[ 
inJonnartL KslimcutJ- f^ aii PHL*^^ til^l> tin- 
reliahlCs l^ i ifon]LiiiiC'< arv pn^n? LO m^klftf: 
npstorioF: in order to as "^u re Ibcgoi'eminenL 
[hai the) mc mde4:d IcLng helpful Anybody 
iippro^bed by ^i^zmrnicni invesligators la 
ih'w I4JCM pluhC o1~ " B^ekftre" L^^neoujj^ed 
Lo seek ojL no[ <m\y Ic^iil a^isu^iK^r ^uC «L^o 
sohd eommonity suppocL 

District ot Oregon Setitencings 

Formal "^nCi^nc-Lngs for ihe DistTaC dlOrf^on 
delendaaLs b^^an on May 1^, 2W7. wiih ,v 
he^nj^ oa ihc dssne ol 'Lerrorism eahance- 
incDE^'\ dciLgaed to label dK defendants as 
"[QimnsK" diii^piic l]k faec thai cheir^bot^ge 
4;xi:JtJSi M^]y largeacd proj>ej[} Dunag lh]s 
hiTJTtn^n kik^jil i^iXH^euLOf:^ \^eni so f ^r as 
lo 4:t9nh]^i]R du t±«h"^ulM^ge defendants to 
hvhhrc supfVn^UnMS athf menthcrs of [he Khn. 
Judge: Ann Aik^-o r^ilt^L^rt May :5l ihsd aew 
I'Linimiltcd within Ibe c^Lh-^kHigcj^onspirai^y 
attempted Lo mno^ace or 4ilTecL lIk CondUd 
of gnven^ment. <\r to rcEaliaLc 4igiiin^l Lhe 
go^emnHnt^ and LhLJ'n enu3d i^udhfy for the 

Page 70 "'Icrrorisni " eihanrtifltr*[ Hw nihng Stated 
Ihat a federal crime of icmKiJUi "njoes nol 
rcquiit a MjbsLninChiil nsk ChII iiiiii>-" Whde [hc 
terrorLim enhaneenicnl v.ii'^ n*led 10 b? 
c^eneraLI> applieflble, ejL;h defendant tOuld 
pre^riL .ujLaiavcnLh abeat his or ber individual 
tiluaLioii at M'lileiivPnR Oily i e^ ihe Jol lo^ ing 
hdnngb. all defjjnd^n^ apMI fffitit Kendall 
Tanker^cy, Dan^a rhyraLsm jnd Jo^uihaa !^ul 
iTMved icmxiKm ^nLcnwng LTiharKeioenJs 

The laJnidual -^nCJaK-iig hL'^nn^'^ hcjaji 
widi sentencing Jor Iho^ who huJ toopWlCfd 
widi Ehe go^'cmmerrt and inronned o*^ OlhtfS- 
Thtsfl soitehcs' seatencei were 4is follo^ir 
SinrtPSlfls Htyerhffff 1-W niondii Cfonnally 
ihargj^d lOr con^pJTJfy. Cftanis of arson/ 
iLLIanpLedinftiilnjin s*nn ^Kffewtic irMzidenLS. 
plus one coLinC of ApMivl-ikjii L^f an energy 
fadlJyOi Kevin T^ibb^. If>l nwmch-, LLXJii-^fiwaey 
plus eighl meidcntMnvol^ i n^ fciMnnaiienijucd 
ar^^ClieEseoGCTtk-h. I rw in^pnJlw r^si^piraey, 
Eaie LTL'icknt^ Lnvobmf Ji£^}n^4i£Lcnh]:4td Oj^^n. 
plu:^ erne eount nf destiucLion of 4in enci^y 
fKiky y, fAiren TlraryjrKL ^^T nKindti fcon^ntcj 
ploK tnte ^[»viLl ^i^a), Sii/jiniLe Sj^lilc: 51 
manihf IconipiraL:^ pins iwo Lnetdcnis 
pn^oKiFtj Ir^cin/juempLcd afsooO: Keadall 
Tankerelcy. inalial]^. ^& mcmihs Cconapirajry 
plus oncincldwit m^ oNin^ srsow^cc^mpced 
anon> Tanker'sky's senCente w£t.'< T^i^Ufd 4 
funher (i^'e mondu^ to 4 1 monlhs, d[ a he^t3g 
i>*i Aiipvsi 1 2007- 

Thc fnLir Qt^tnet oi Oregon defendants 
who ent^T^ PFllopka Jii^ls hue wlw refused 
[oimplfrtliorai^"* WSCilwOJi^ against olher^ 
weresoHHiced dh[. Esiltf fN^dian Bk^ekjand 
Sadie tJoyannft ZachftfJ: V? mcmch-x eaeh 
reon^ipiracy pluH Iw^ iiKkdeo^S itlvol^^H;^ 
anon/BttcniplHl 3non.>i Ddnifl h^Oowiu^; ^ 
i\'H7\\^k\ feLiibpiruy ph^ tih'o inctdeiKs inh'ofving 
.^r^L>TLi^Li4^iN]^ed ajSLin.h, Jonathan PjuI: 51 
mO^thML^'iixpit.iL-y t^lusone ecunt of arson >. 
PhLvI & IhI^^^c Lljhpuied 1h|s sentence, hut it 
i^as upheld by Juilgir^ Ail^n 3C a heanng on 
Augu=:t J, 2007- 

A3I those S£ntene:e4l ^re no^ in ftd^lil 
prison fPaul ^as: ibe la^t Ld enter pnson, 
Nel f-^^iiTTE^nduviciy aL FCJ Phdenii (>n Delober 
?L ?OtkT_S M^-aitwIipk, Jai;ob fc^RUSCtn, 
who'^ I nfomunl jclpvity enabled ihcitlllte 
"Baeifire" roundup — and wlio ^a* involvrf 
Ln a lafge number of the ^ires prosecuted 
under Ibt^ govcfniiieni ^.ampaign — finally 
^nL^red a plea deal i^n Oeioher Z6^ 2CKi7 for 
|d^1 Ortf C^lini fhf af^n and Chne count of 
Mleinplid a^^fl- Ounns d*^s hearing, it was 
reveakd 1^414 I lAr^uKon si^n^J 4 pla^ de^t 
wilh LheiiotborilL«&wlS<pUtt1b«f 17, ?n04- 
ProsecutorH have rccEtni n^cn ded th^L 
Fe^uson not serve pris^ timt. iittd lluibc 
no4 t>e requiTcd to pay any resLiEUEiOti 
I^Ahich hvill allow him to hang oil 10 his 
reward money.) Ferguson's fomuil "^int^nclng 
h^ hcct) iHLihed haeL severaJ Umes Et ib at 
prt^aM ^l^uled f^ A^1 1 , huE may certainly 
boOtlhi>«d«Ealn. Wc cncoLTTHfc ^uppOTl fw Itic Icrtir nrni- 
LvupcraEhng 4Mcndait^ Tlinr aJdru-T^ arr 
] HI [^d oil page 4? [ifid Lhcir i^uppod group:^ msy 
he ir'nnlhiaeiE^HJ so. iViLIOM^' 

FaniJIvBiid Friend; of Danlf] McCouaih 
Pan^KllK^HNcT^ Vi>t-kNY1015f^lO£L 
orf^ \^ww--LLdp|hOrldahht«l>hrfc 

Vrlends of Jonulhan Paul[ 

PMB If^Tn 2>4£ \sh£and Si. SLe. C, 

rVKE]]and.OK^520 

\r^ w^fuppurLjonAthaa-inrj; Brjana Waters Triaf 

Snom W4JCJ.TS was [iitw(v<I on M^rdi 3ft 20O&h 
aad ^ar^i^ ^Mh pzrlknpaUwi in eui ar^ofi a1 
Ihc Uru^fT^Hy of ^flihirgtcn Ccnicf ^or Uitan 
Honi^uitun^iR2CHI W:ilcrf., a ^nun^ mo^tn^r, 

vai] r^b u^rhiid? ml)- fli:#WT^'J 1«r LiirHiCCWfi 
Tn Sinj 2Ck!^ chti BL>verAnKiii iy^j^d a ALj|Kr- 
(^in^iTiJifCnKnC wIikIi 4J Jdcn] n "dCMrvfCt^i' 
diTviLv" ftiajjic ftitf WBt4:rs_ This Lhargt comci 
anundalfu^ miTii jniifF stMlcnL^ c>T35 >w^ if 

In^l ^ L^untflcty ^ ci^ twpn lmi Ffhrui^ I ] 
in |h# Wi-swn* t>ift(nei ul Wj^i rt^^llm lenJwnl 

On Jjinjajy "Ph ^<MJS. U^ DisuiLTl Judge 
Fraj^ljn BiJi;^:^;^ dtiicd a rcque^ by W^tor^' 

[he pvHh; w«rv bwrul fiun Erilendirr^ ^V4jteF^' 

Ti.tftv¥ da^ t fvroK- £(Jvi:minenL prowLT*lorK 
filed J lh:^LL^1 -17 ^ iihii^^ihfh U'liii:lHhi:> ifi^LNii] 

tocull^ infll— n^ftstly pcfppk sue li a* Inderal 

Jcnnilcr KoLu jncT J^i.~ey FhiEl^bajni. whc 
agjctd Co tmify a^iun^ ^aler^ as |urt ut thi:ir 
Ci^'n W-csccfCi DLSincc of WjLhtidfigEiHD fc^ral 

pka([c^5. plu* f>wtTki olOrcB^n infLiniwnts 
Sufiislds Mfyerlwir wiJ Sui^atm? Sanne 
lAiwIurt^llJArnaTTieon Iho £Ul-^■Rtlll«n[^ 
li^ IS Ekalhn- Mixn: d^ (Ay mpia, ^"itetHFitCnn. 
wbo earlier DS'ii^lcd llic ^(H^i^rnnn^nl Jiflcr 
ivcf ivjii£ ij fraud jurv "iubpc^^na in 20D6 ^ 
As i^iaiiid pHvioii'^lyL latoraiiain L^NCniioaj is 
iMunuu'sL^ unrti lahlcL L^^ mrurrrkuil'^ npLEn f^L 

TTlDllviiml Itt ITl^'Cnl flUflCfi SC lE to 3pp«S<? 

(lie ^vcmnwnt Mo dirft.T pfivikat evidence 
appears 1(N link Waccrh Li^ Uk UnivcrMtv uf 

|[ lAvi^^i'ik^ii'xi ^^ Jicns and hrt lawily rtC^vj; 
sU|^n ^Lhnn^ Ihts dilUc-ull liinc. t^n mnt 
]nluTmjinoa ■>! 1ii rn.i^Cnin elExLnmiu donaliun 
s« iFW^ Juppor1bruiiA.arj^ Elk^nalifin^ tiiav 
als^N he maik fuyabh iLi Eni; ^SU-'n and "^cjn 
iCh PO Rox H3H, OM ChelMfl SUU^m, Nti^ 
Vffk.^VlQllX First Epistle 
PhaeniX^ Fran, the "h ... l^ra^BCiitccI Jiij fhi? ^tyitc 3^^ Now ahni we haw deen seaienct[f we haw Ifrt 
Dpp(irtiinifvtci«9se ugr reticence concerninQ aur 
situalfiHi aid wouM Uka 4a camhUJv iJ^i^ru^ a 
lew [)apni£ 

FLT^tf. wC wDald tikt ta qMet i>i]r Sir^rA a^ld 
4iEaiirEll qralilud? \a\ avtrYaii? wTia haz nrftiad 
fuppartan[f EQlidaritfwrlhLJZsmfswE wefb kJd- 
TiappEd tf diB zEalE and tiald pnzanEr Tpr llie^e 
jiFul ziitEEfi nnrtihz Ta e adi and every indiyfcriijEl 
i^hn tiEjarlErEE] matenaC lujipart mn^ugli mnn- 
€lar^, pnslal mr 4iltiEr m^ans and aSsp Lq Itip^e 
^4 ituouQfi iiteii i^iCB pp in iheir h^aris hi^ije 
slDcu^ In allimnienl wMh us ^^r^mfippKilicnli} 
ctQpera^lcm mnin or aivAinyy M^ irie sEalG-we 
inJuldstlHid^mKlltDMdttiatikf Yi>urllatnff 
bumsbrigM. 

ritlia£ b«&n «x[nn1#lyliaartanrngiD krtaiwfhat 
[hartara Ihasawhfislandwith us wfianitEaams 
thai sn many wKds? zlf^ruifch wa cnce car>^[^ 

?rEdurtjz^ail3blE hjVB Iise! liitirraDUdislDEloEil 
and n&ir hanr-r loin aMindE^ Thasa ^noiieaj 
tJiecaU plOuEcl AclHja^puin ript^eflnneprK- 
PEd or Knpnsviniepi ir mose. v t^ose sniniia^ 
to who tiave sup^orled us tufilEnua lo atl In uch 
a rtSfHttlbh and diQnlPied martn^r In ^uppart 
afidsdiiiiifqrwtfliUt^sa i)lLfiw]ii>lha>ji>^llTa[:l?ti 
difewrallidlluttala. Afialn ? gr?at ^hanVs ta 
all win haiq tt9^H tif and canLiaiie La dD &n 
Thai zaid I1 has carna la aur atlanl.an liial 
p?rtta[ft llirflugh nPivete ar^j pp rtiaps Ihraugh lhrfl 
heilbante mrudln^ \fi ril^inipnTiHiion. mi^ 
iws heensmne confns^a* nver^/ho^mDnnsHfre 
lniUcle«sr$wcirihyGipprfanersiJi]|>cirl meaning 
laus wlh3iiazN[)TnndffstatAhi£nisini?i>cjtina 
alhEH aTllra[>iirpiKairittktfiStaL4:rnan1sr£ltH 
lun^iE r [-raSQCii li 'in a nd I m^ri^ama^t dI rilwr^ 
Lai us maka Cluz c^Ear aM iKasE sfnan^ Iha 
mdicCEEZ wha ti3v4 DtaaSfipraFiEndEd, plhar 
Ifi^n Ms Wal^rs. Mr Mcfinwan. Hr. Paul 
pjjyionsry ihe ^mhprs pl Khr piece. }\^ sa-caliHl 
Ms Zacher aair Mr Cluck ^ad sadly Mr 
Rdd^Brt h»ve dishor^EHed IheinselvGt. Iltnir 
lainihas aad Ihs v^ry lindagt tA Slnqola Hltt] 
IhayifiEinsElveEw^rE d nU an ifthgfri jiarl Of. 
by bacaminn viciEuslrairara aa[f Itand rr>a ids d1 
llw^ale TfipctiLTEly^uppcr^th^Eind'^ltPsirhg 
Ha^p t)eefi p pprptip nded fiul no' aii>fernen1L{iapa 
IS la ^UPRPrE mt vnly i>|ir lacfirceraJion hu^ lo 
wistiltial sarneiale upi}«i m^ayalhers cu^rEnHhi 
Mj^ Ktuj^livisar tntngsAJBhlslnrilarly fl 
ttHta ara tl]«« aimvTg&l ycrti laadittt itils wTio 
l$£l I»11ME b QUkS ati^oHt Hf IttBSE raspan- 
^Ua for Our IrtpiiADiimrd^ we wAald ash ^hj Ig 
rerr^hn Irom aflanng a J arits-lacad 'zirppanl la 
u£ atH, u n ti uurplcieLy aniiiAdltii to me 
fiHH kv H captvilV'. 14/Ex^iie [Jier iinri ^Jnthiirii diuchi 

Tlinst wfip have srtinBd l^elr cow^iy aiie 
fl w»ta Ilia xtata and ihnHqh Iha stala to Ituu 
poHHi Rnt mti la pnKlPltila anri aUUstah the 
laltttalvfitid athvclLis stTip-mlfifiiKf touK 
daannH our mrnds and pallLla aar vflrylrtlilg 
ara nal Ctaly d^raclJy raspansili]? Tajaarpm 
pr^sanirraal. tuMlirg T]lvaa1hE atatE oup physkcaL 
dascnpEiDn , runi£f and lE[fal aame? aPpnnMUti 
slalEimntsgaaarriavalvEiTfEnl m DlEectfltHop, 
balliwllfiassed and ja EBiijacEiire- 

Na , Ltier bold Tiol Dn~v Itial h jrden nl respDisI 
biPiEy SofTtt qI ttre^ TiQld i^zppnsl hi h ly, ^nd lhe 
oihe's ^Oeep JlshaJiof lei the death dadeaa 
mend and dne or th« inc^t aaitle aniT \>ufM 
tuartaabfrlrtristvGrtfi tH ruind.iiamtlyAMalon 

(OJ BUI J^C]d4Jfrf£) 

Pi^TdfAVihtftidy Lhasa uHdncrwuWin ^laliiy 
rabOn [uAdET ifri mnacugus tfinil '^apErdliDn | 
wrlti Ih4 ^^fna pawarz which ihayonca l?lt cam- 
pal Isd Id r?I^Frhfin^elveE n npc-i^iliarla ti^vt: 
inL^air w LkEd^pDzlazy d&EPC^aLaDlhEzacrErl 
cav^nant Eiial Exists balbvaafi nalura ar^d lbe$p 
wtip align Uiemseiues'itfJtimwvEryEiemeJitol 
Fire and Ihe VE^y EssEnce or Destiuccion In lHa 
tferensEfiriheWjid 

Parmmltiisavlla tumcaaEsdetcrv^ canapas- 
^lOn I n I h» ^anm luGy IlL^t al I CrG^lurtf -iutGrv^j 
:L/iiipahsign i^nd inda^d lli^y anct damrvud 
dulaim Far Ibair phyziciii d^Edz bul na^ lliav 
dazErivaa^iLiiErprat^narlEigi'janazz 1arin1[>E 
hauT wben tha ^puggla rElumad Ipr EliEm whpn 
ihE prfldaief had nnce^galaBptamflitieprey 
it^tf laiiE^'n stiH^ arid resotifcowardtv breaking 
lojTgbBid i}atTis aid t»n^<tviiierty:iQi'n lii?ir 
cafitcrtf. hogiifn ta qain lanjMcy t^ciMum-ij as^ 
£acniiccijlhit^l;Qri^la[>Bn«ftad~>Afacfr IhBir 
Idnncr Jriundh 'njzlud cullDa^lBaBaanv dkpnily 
liny artca fiEld 

Lat lltq £pinlE al impnsanmEnE Ir^as^ and 
waal: dpln^lcm haiimihaatigphiEdvL^iDn pFlhasa 
whowpolfllurn itieir hacKs lolhe Icflme pifireen 
Pii^L^altHjrrrslnailoii^bEirqs andiEtltipseal 
Uf irtta bnd tlit cali^ so orii^Ti ignored Sldnd 
UBfW. vHn CldarviSidn wli^lhEiilliininntud Page 71 by Ih4 great Sl'u ar fiy a mar^ DbTC'ir? Light 
which ndaz wnhllia nighJ larrar wiLii all craa 
Ura^ gl ibe lildden |iaprp~ 1iie cJ?hvpd, Ihe 
winged, lln hpdtadr Bud pIsp with Itmia beinv; 
lelerred to Dj^iIh aupTimbfFi! ot 'tJie ^nceslP^ 
~lPel>lriaOi . Bf JndeBd. Ehe'eLva£\ 

sif trees wzl^ ai^inr^j 

SadfC JwiiuZadi£^i3&3ECiB3& FCIDubha. 

&roi£lhSl CainpPani-iiniiF Dublin CAU^ 

Exile. Nittum Elackf3NU 1^. rci l-nmpK. w^ 

aurtRB^nimr^ cui«43& SPRING/SUlIMm KB ISSUE Grand Jury Subpoenas ard 
Ongajng Invesligalmns 

The FB] 5£i^i]hi tc h: muticmuici^ ]Em:£l> ^Jho 
Izge jnvcslJsacionK. Durmj: i|i£ ]uric4, SOl? 

JlOn-LMuJMpLlJljj iJi^ftNlfiilhl [SjniL'lM^tA^'.vmi 
llw prOKCvlqufi m>i4jtj rcdcrcRcch Lo .in jIIc^llv! 
"Mdv^ cc]l' i^lti? ILIS DjhlhzI NkGow^. 

(itpcriJiiEinLiJ izcc\ iji Rlmi^laJl^r, WlM.-4^^)^i^ 
iz\ 2\KKy, llJ^ c^f(L^ HimWWn^inifisin rei^inlk 
lo tl V MiJ^if^ ini'GHlP^^iIrun. flK ^^'cmincnt 

hi^bKiJ 3qn SV.lII^^c as ^ri iiirixinanL in Lheir 
invcsCppaLiLins uf^iit^^L^gc in tbi: ^flij^L:^[ 
OuTinf thtK hDjnn£. they ^3^o in:bk a [naK^m^ 
rc(i^n!ftLi^ [ii ihe Ni>vcmhct _S. 200 1 pl^vLn^ dl 
iriLcridLio' dtvici*5 ty^hiuN y^^w Jpsiiniicd) 3l 
[hf H^iufcztiCun. MLhti^LmLr J NyWel Fc»fc^try 
PuiUm^plu^ii LI ^ I'OFCst ^cn ilm kahorjitDr^ 
ai Mi?[iL£Jifi Tcf [i Uni^'cr^ly On Au£U:d 20, 
2rKn. oif iDiJivLdual id Seville 4 Tbny ^^ngr 
^iidonc in CliiL'^o ^ Brandinn Elctrh nK^K^ 
^ibpoeiuii Mi jp|icar hefn^re a j[fiuitL jyr^ on 
Ikplpnihcrft m Sliorv-Mpul I ^. M^j. JoiitTcr- 
iTxi^^ni Tiulc ^^tfcv and FBI a^nti nKntJoiKd 

pornns in bi\tY\ ^\uci. hui i\k c\'i^i ifilnrc ul 
the ini-HT^ig^un i:^ urtckjr_ ffklcr'^ jlctftUH 

GRE£li MARCHY #25 from Ili^ HBI visit irt Chka^nj ^alcS ihi^l 
^^cnCs were liX»kiiif liLo "ads oE ar^^m jincf 
^4jniJah^m llial hipj^ncd "^vcrj] >v.Lr. ,i^n in 
Mmm^hiiLd ^ JTi:"'. ih hi II" V^Vii^ ^ [K'L^^Jri MucdJ 
^[lat the Minnc^nLa |h^tti:£ Si^rgnzfint/Joini 
Ti^hYHiiC^n la^k F^rV4 n^r^ht>$mh[> vi ^m J hiai 
^artcti Ihrn^inp aj\MirKillw nanw-tofDascnd 
fJOn^^a mlymianLi Kevin Tu>+is,irvi Slani^-la^ 
Hcjcrhijrf F(»r Di^ appufi^nS iHzaMjn iTheT^^m 
Cities EnZD-Ftuoncr Suppoft CDmmiUcc has 
nzpr^Kd ^\\ii\ ]t\crc hv^s a dard pcfMVi whfYicnaccL 
for iJlt. ^L-j^L^iialv^ Ch jfrrtibn] jLir>^ hti[ Ihj1 tiK 

reicaEcd. BcKf] ^Von ^ lukI Elder made it ck'^r 

Ihrough their l^i^yvzr^ itiat Ihcy tntcndixl to 

dnwikc durir ^^ Ainc-j>Jmear n^hK Lri [he f r^nd 

]l]f^. 4flt| ifirjir ajipitii^flt^s i^tfEj (hen Hr^lkil 

^[L'. rSc I^QI appC^fv In be 

(^nnuatjln^ ^itb ytmt^ le 

ulhcni fln>^:s 111? iOvnCF> 

m Telati^ to ihe Mid^c^t 

in^es[]]^aEion Wtiilc th\i. 

campah^n enntlnne:;, ue 

hhiHild tv ri;^Jy |rt$UUklup htr 

,\nyx\n^ wtiE> rlwMH h[inb:fc:mnil 

^ri lIk fulure. 

RotfCmmadoTAes 
Hon-Coaperaftig 

li> Lh^-cmber, 2IJ07, Rtwl CD^anadl>^ «ein- 
laf Ly unending le^l halilef. ended ^it|i r pje^ 
iigrecnten] b:ii:L ui Au^usti 2CI0h Rr»d, abm^ 

lupllH^ ft ?IHU nKiUinaiFll]vahtintiTiSuMmi 
Can^'un. THc pair wcfc 4.«]vjelcd in Ekixmbci 
20QJ Fcir ^pfcading fabf ^.cent:? and i^allinj; 
opi [1 ^n->^v and J irjp -i£[ hy Torv^t ran^i^r^ 
Tk hzJ wj>tM*t ^LKis[HT,ii^ ^L^ cnipt"Ht or pnjun; 
afi ^fft\r^ L^Lhe llnnri Scales (a TekinvHiaJ 
m i.^enr^nnjr fCnunls e>| inlerErnng ^ith a 
iVireal L»irLCerand tlcpreJaLHun of^^TfTiineai 
pmpertj. CunjandOr who «rvcd fivar jears 
in pfi5.4^n jn J 1^5 for anoiher ^ahoU^~ Ai^^ 
arsoacf--^. w^ ^mcticctl k^ *i^hL monihs ill 
P'l sonj hrtV Je Jr^ Mipcri I -^cl pmhaLw^n, unti 
u-^s CHT^iir'd tu Fu> rettilL^lioa Fo^lo^iaf the 
2Wb eonvi^ticn Conmado wa^ indicted k\j\ 
oilier efiar^ei; laeluding a felony char^ of 
deiKUkftFating h:»w Lo u V ^ desliuiZLJ vudeviee 

during J[ifCM±in^lm>rt liL-L-.L \ in hiu^H^Hl 

CnnapJt ^e^^ Y\,bi,y lh.|[ ^ii\>^r^^l lio\^ i|<: tvad 
sh;| lire H I a LiNinitH-ff^ m 1942 ord mi^re rra-tnUy 
he i^hI^ ilioFUv'd wiih violating Ihc CIS Fmh 
Jind WildEik' Si^r^L^e'h Buld ukl Gulden F^^tc 
PiDtccEhon AlI and ilie Me^v j[Or> Bi^nlTrejiiy 
Aet hy poKhe^^uig ea? If feachi^ts Ll'L^toiu^ci 
IS a N^iherAnwritPP merflhtir' hiE \\k P^s<|ita 
Vaqui cnh* ^^liHi s*v ei^cr* leathers a^ rj;li- 
^kuijs symboh. Tnl>7il nKmhrr^ are legally 
jillowrd to fcssehs rcalheri bul Coronadn 
apparentr] iJF{J noi Hr^c ohu^n :\ ni^c^h^fry 
pcnriiif ror in^ire in fo the^h oiil Uk wcfviite 
SOpjSMflrHirfrHHre 

Page 72 'IIk following hiL^ be«n ren^finlly cirfulah-^ 
ty RiMl't iuppofi vflnipiNiin. Grf^n A^h^nHy 

ha^ ali^4iv^ pkdjeJ ^sur ^appurt 1o liod 3i>d 
we Lf^c olJhzr^ ti^ Mjpjwri liiin: 

piin >vhn fd^F jJJ j^rjf if Jr^H" Hr/frf L'piftAfti 

rAis waj mW a tjcI^p^ fly ffl?F,r mrflP*, fttfJ a 
(f^ Yh? j^triJtY riju ivirA i>Atr Uvss and f^iyf our 
tid^ ih^ FrAt^ /lrif_y ite^ cfAd J^^n'e with a 

but in xhf {'Sfti ffuf ^i^Wr ^Jfrv kiruiif Alj^^ 
j?aief Chf tnj^r^pncf It ii, jh? p'm^jk "^Jr 

OFT ffc4iJ7f3 Afflf. 

rtUofitd fif Ifrz pubiit lo ^h£if£ \ffty Ixv made 

i?£ar/n€¥}d\ f?frd ^uppor^m: 

Ow J>ft\tttfrff /-M, fit/fin- Jif^^J-Jfi-jj -VLi'Jtr 

i^iOw isnilfor whtrh Ifia'rd tt^rd^frratrh fii-0 

f(± VfT jrOF7 Jfl pn'*WT {//^WFtJ JjJf r^JV ffJ ^J'firJr 

/i» if/r/f mficr f/ J^^y/, ffj\*ry ruhS^ad voted 
^-4fifr acqi/rStuI and uf fk* fiiii/jji^ ivf^iti^ 
pr^^ciifor^ jff Yftf f rJi^ ut/tfrttffd W7. rhaS f^j^ 
wau{d SttL isr\ atid^Xroifisl Jiii/cL f^fjif jpt 
ttir^Aj'jT^Jj^n f J.<'„ JJ^r « fljf ffh J 4fr^fvrrfJ fff 
JpifJ'jrflfl t'FTirrmJ^ in JflRflffry, ^fltf.T. In 
f J chaff ^^/£v fl j^u J Ir_r pffff F« fixe Sun J^t^if 
eavr^fA^ O.S- i^^-*ff^Miftis k(}± uj^r^J hf UAk 

ojr^pt*^rfroth^'r\ NFTri JP'Jf I" JHJ/ijrl ^r^^' J^r /^C- 

rivui onj £>J^/~jff ^^^^JioiJi, nffd ht^pt/ully 

fhisp!^^ o^rtem€iit \ri/i (}tf€& otuffiyr uli ^fw^ 

/T^TW? 4^^t'J ^r PJTr_^yr^_i-p4nF J^h/Jh^-JTH-J^, 
4WKPCiflfWFf fl^rrf ^Upp<?rt/^^^ COV^fl enllFJ/hTJJfl J 
hT^JIT/ ffl NnHfflfff FJ^f riifl£n>^NTdFJ^affJinaf 

fffrwitfH Ifkai!tmf^^\!^nmyd^tretfffiuSMy 
pchS bsf\iird ttizatul r^hSt-ini ^tAiid f} ixt^nmiiffi* 
^Jti^ftisAli /w mytrlf. uiv hjji'. Ck/y^fU, Und 
XU,\f tiuldn^fs.Anfsi'ii \ nn(i \tayis Tfii^J^fx^AO^ 

^ w^a^ tr t^tii fi>r my /i:i/Hify Such uhcok- 
^{ituliouut usiuufS-^ en iny/ree tp^tck ^£f^fi>r 

U [ViJtiFJidfrf J^^jyi fiuFf f^ IJF^ rl^/f JU^^ ^U/ I 

ih^X t^rii ff^^PH" rTT^ Np Pfa^^iT jptj piffle Jra^ Jeyi^ 
fflrtKT jfrflff /flTf ,nw^ f^fiitx^Sit^^ iHot nsi^hl 
leud to nxuny y^a/^ mprrson, 

\f_r {'fn!dretx nftd m^ X am x^ fuSh^r finX 

un^j^rrf/j^oxf, o^h^ ^jfl^r ^'JVf ff Jf jp^n^ ^TBFl f ti^rfj whicb d^rn^y ^tAr Idiffk iV^v jr if 

Fhn- ririf £riTJf ft. riin^ flf^ ^ Act ('.^p^^pJh 
T'ftriTitt ywifir a!X^u hare rfpn^ ^r wf. trmf 

^^r^fiizufiily hfrir put ai p^atf wj'jA jf^tf^ 

support and iriAiinr^v Tiitfti iX M^ jfxjt^bt 
tfrai l(fy^ £imi xruih ^rr rA« sireMg^tt p^wtn^ 

UPOATF^ Wq have Hceived rrsw^ ihal Rod's 

l^^^L^i fivihi 1hc SalniKi Moiimun Lion ^afc 
i^iil tic giviiif oral jr^nrcfitE Lothc^^^inAJ^L 
on Fcbnwiry I L in Sun TmrKiy^o rc^rding 
(be appeal l}uL Wl^^ ^ntHnpiliAl o^i:r ■■ 
ynrjind Li tidll oft^ 4tW4 L^ loE^ priA-~cs^) 
Tticrc i:j ddisncc I}i3l [iK^kL^ I'crdKi 
in 4bc FTWiinCinn Ikm t4i^ ^^y ^ o^'Cr- 
Cjr™d.,4inirC Rod h-L^ jhtady wr^d 

(irotioiKin L!Oi|ld ]>c lafij:d. Eric MnDauid 
j^ound GuilEy F^ MmDav^d wflE found ^uilLy Df hib 
role m f lann inj; Lo dcitnjy prtHjK-rt^ uf 

die L"ii PofL^r^ ^RH U. C(i-" H^^a^Hji^ 

W he scntfnrtd on D*«nfch*t h Hi 
fKC^ a Tnirtpmilm j^CL»nL-e nf ^ ^rars 
and 4 itiztisimtin* ^H2nEiiTitH>of 5ftyeaft_ 
IktiTiH^ihC ]iiry ddK-^r a L^tiihy ^^tde^c 
jRhLvs WrtMri l> & JlLKl CH^ itif syy i;m_ 
TfKrtlOtt piMM MOtJ IttfiCni ItllCf s of 

JRULAs Sdcrjrai^Jhlo ^'oun4^ Midn 
Jjdl.fi^l 'T'StrHt.SAznmcnLDH CA 

BcLow hK thi: latc^l niai]ou[ fron~i hh^ 

rkf^ f^rjfijfx lixtjury f^ars^d a 
vrrdsrt wf^urtiy j'ii ih^ ^LJif ^fl'tuSfd 

S'20 years in federat prison, ifss 

hTH w,A FJ^rp^JrJ^Tir^iTF^ If ja di/fJtafx 
f/f v rsXr nan. Mnre t^iH cansr lal^r 
7 /jiTfait jfHEj ^IX fur y^t^rii/ppon. 

5PS Two Arrested In Attacks Against 
Hultingijon LiEe Sciences 

Two acEbvisK fTnm PtiiliidcLpl^hi hi^vij t-^iL^rt 
ntur^d ivi[h uLln uf iiutK^ii^ Hi^rtinKC lELS 
(HLifTUng:lcn Uk SnaioM^J tagdh tn Ni^w li:n<>L One of die 1^*0 ac[pvi^ts^ Nict Coon«y. fw^c^ a 
mjnd[UL]f\ minimuni ul? ^'cor'^ i^ tonvi^ c?d 
Tuiki^ LUC na'di^ to pikH^ aij^' i t>nip:;^'nl Ic^L 
ilcfcortc Flcit** d^H v,UiM ytiy vqn (l> liclp_ 
Pjv1>iI 4i3| JcjiLLLihyfls |o' iti^Ab^hylH^n at 
iH^tn^Mil diTi rri>fti Lir nn^il IL> T3Ct Nnhrtlh .^Ih 
Siiv^l. flLl]a£kEE^h[a. P»nn>y]%anda 1^]04. 

In J^h Kf/ JM5 JH V frifiid Jom£e ajid I H'tre 
arrfsted and cf\arfr^ "^'i^h ff varifS;^ h>/ 

cfforgn fn fHTiifff rAoPTJ Lvr>A Fhv vnTn^JurFTf 
rw/twnJ^flP'&j- r^/lJJJ- imj'n ift-^^^ fJfiJ 
iTP^JTi^iyry injiTJfUi^Hir/irr rfti^ ^^^jT/di^f offttt 

Page 73 iKfl If 4^ifr £u ^^ rji llujt Jhrrr \ nfY maifdfitorj 
mirunram, hut httxh uf ai i^rrjac sit^^jad Ssmt: 
andtJe^vmJelj rar^ munryfrfr ffuraStAM-nry ', 

_/d^ J^r ^dir^ ii/rd ttry ^asciify ^fi^r b^iiA^ 
r^f-^d^d^/ rttt ftddJ fldf A JttJfltfJ n'^ tAfv^f its 
Atpnttt \upporf>t'^bfites^!>rpiitoifSti2Sli/^!>r 
assfsSQff^e fipif f f^f SliAC- 7 rrrai ^wj^nrflj 
pjf ^^4^ Ff^pport WQS mirch ne^ed there; 

^nX giu/TfrfisrHfird. S^k, m r rdV^J^ rjrn^ j'/t JTH^frf 

IfanyoiA^ cati iieXp tfu/ iit ^^y way - 
^r^Qniz^ng fundraisers I d^trt9fi^*R y&ur- 
sf!fi or letiin^ 4r¥};f Hfefl-f'/fatrrt^QX 
ng^Is snp/Nyrlefz ktxa^^ tf ^*^utd b^ 
very mi*ch irppre^wfrd, 

Jen "Free" Luers 
Update 

A:^ wi: ^o 30 priftl^ K^ tia^x: hcdi yd b> 
f ccciic wcrnd on the rc-inzntuncinf ot 
Jcif_ Law FctKxiary r'07j. iticStiUcof 
On^^^n GHJrt of ApprJ^ unanini^iutjy 

rvlt^lhJl F'lVi? ^ ^iL^" TA ill t>r n^CTMHj 

^ncE Trnuintlvd Ui^k di Ihfi CircUii 

JlhJ^ ^Iuk\ kfal eiTOK in hmprAjng 
ifii: vri^iaial -icn^'rwc. I[ i^po^i^iMc \k- 
^uutJ poL^ntiaLI^ g^i as mucb a^ IS 
>«ai^ EaLm qET liis 22-yi:Ar scQtcni:^! 
LJlc^^ ^d^ con^kHcJ in 2001 for an 
ar^on aL liic Romania L~jr dcjikrftliip 
ond ^n JitLemji^c^f ar£4m of 7^i« OiL 
lx:4!i in Ei*iff nc_ OR. 

TIk hcannf K^ftHTulnl Er Jmuny 3, 
][IUy, i^j^ pyMpnnLrJ and l^fls \^iU 
ri-^fBAikd [ijT l^b^w^ 3 1 "J li^Ort 

11k tEjfc ir-owU "s-iTT ■AtilH;tmjij^rl^ji ihii 
IN wlijii M^ h^^^^ hc^n [4^ :^ 1^. Fijf 
llFKLl>-^, >. hH.L'k <7Ui ' V ^ ^LcldcLorf; 4»r 
w^h w.frt^fretnow.Drp 

Some Useful Websites: 

^ ^YvVrSpi n tulTn'i'tloni.iPiy-uk/ 

>s"W"n.pct>pnioners,orn 

^A^^ n.fbiu il^hhu rtl.tiuitl/ 

lnftPrrnufr(^r?p|FTil 

TTT^^rporlJandJnd J nre<liahOrg/ 

TT Tt u.niid rri^h l^pt't' j;tk.nt'f 

>s iT"iT.nlE.ori^rt$ODiWS/ 

rcsourcLs.htni minjiltoTg/ 

n!^i>ui>.Wre&OLir»&.hlm 

SPRING/SUMMER "06 ISSUE 
euiebik The following reviews are the Individual 
opinions oC Felonious SJcunk (FS) and 
A Bon* Obo {AEOJ, Wo Hope 

tty Sajn Bain 

Ilvc PJI lf\^^ ri^r ^[11 4k^pAlf. ]1 dlDWH |hAlpk 

trcrTKndmj:^ «fcU. H^n whai hIh \c\u do wlwr 
icm tivc in a Liim; ^l^cn K^pc i^ppc^rs in be 
iiE^hins Uii ^ severely ddkjsjofihit 4jt4r^^>^k 

f^xl s[n^ dCHU fhf soine niliilmic ^t^inL^ 
nuKcd With (h* ncCUJ uf yiiur unmjKJni 

u-hrJ 1^1-^ y 1 gonna Jo. cdl lI QiuCh? W^kh OtU^ 
:ttt:t ^iIj; [hn: Kj^j^ oI ho[fi:. ;ini] Ittok^ i^i 
Ihcirsiluan^LS-juJJjzlj JuiJ IhjnL^lv, fwrliaps 
l3tn?UEh tfK e>H^ uf 4 defused luTuCic (i_t 
Equ.irc pci!-rtiUflJ hi>WdMiirfitr/in=:uncHjjl 

nmy then find the biEJilum tHx.lJc:op:. 
fnauK^: ^n(J ^"4!^ ^p34s. and "iitiu- 
[fdEUi ihac werv tlitiT all flhuj AS-^o- 
widwulChchtirOinft^inw IrankcwofkoF 

Iq ilic frtnung nl poCi-^nliiil OLjL^OjI^C^ 

iVd ^opf hh Li h^nEti^nH liUh K^Sd 
piihli^h^il ^y Pi^nlLind's ElKilhurdl 
Press. Ll is r^^KlMy t^TM i^ltL^^L^w^ 
ixiniJjElcd li> Sam Bain ^ah Carcdyn 
ttiLJtc. Derrick Jcnscnn [UVd Kifpai^t 
Sale TTie mcliwvl fur two til Ib^- lIlfM 
trij h'lCl^-Ai^d -ffhfih ]t1Li:rs. adding a 
Unique LiAtSI |L1 jJL EhfiLn ^un]L: lonnat. 
Sain\ifitP3 slnli^^. "T^a hflftt ik i^Hhout 
hopct^dhopcEjIly DH^ChpUl iiiA|»ra£i^-" 
Hi: ^uggi^sLs (fia1 "qucs^iDns, ^ptiC^lrLUdns. 
^tL |KV>Mqt^huc^" inigb[ he of nwrc hsj: 
ihii "sCAfry-^cd [TTvi^n^iukiru:". □^'craEIn Uw 
CmCcpl h^hilc n^w ^nil ^'^ilk^^^Iul ii>i:on^L^i:nt^ 
p BcaiKl^d jmS L'Tif j^n^ iiK':hiHj:4i .L|:^rL>LM:[iin^ 

Cfihilyfi CliJtc, aultior &J T^ ^roTJ ^ 
fj^r. Hdf'Tr ^^d ffl^ri^ U^r m probjbl> lIk 
ninsL lJ^^cre^■^li■1p nf ihc ilirei: ccirrcsfXHid? ni ■:■-. 
ChuLc i^ntes pJiiiiily Cnlhc^ ^it^sor> SAX^mj 
api] bcr crilini^iiK cl Itic klL lllic a^ll-war 

ltlL>v[±l]Kr[ hn piXJCUlflrli U HiiDC "A bo hii^ kK^ 

con^NiEicL^ pushed CuL From it Tcf her itwiL^lih 
tat TniliLAfll re^iMAthzt SIh j^i invol^-cd in ihij 2=^MinncMi3i[PL^flild i i rwt ili> iibGul 
[Kf fctJJiiEfci svlP-pre+HTfvauoriflnd 
^ovi]fn£it> Cfi ^ctkcq] . sbi^ Ihs ^ Iv^'e 
clAis an^ly^JJ LfF (lit sy^lcm. wiih 
^[rong dn^Klih^Li^:, t^t'oldg iCdj1 . jnJ 
deCiinl LMncs^. hl^l licr tfown-to- 
4:^nti]ricss i^wh^l b4itck mf cacisi 
Tbefjal> phijm^ interview, duotf ^'ttlfc 
CFcEiiL't, Jenun, wa^- ^Ihghll) morthlL^ci^ ai 
tlPK^ V<i IE hai^i^imc really ]nfii£liiru]Ehin^ 
H.t ^jy ah:Tul ch? "^[U^ELtMi "A^: f-DLCn ibc tciftiikll^ 
of (he tjsLiini. .Lrttl ahoLl niL>^ms rrmi ii 
p1ii»: wilbout muilt hupC. hii[ ■^nJJ moving. 
iftres(slapcc_ Jlywu^tr. ifytm kivc aHwd^ 
ic^ Enuch by E^enick^ il won'l tc m>n(riah]t 

or uirqc^u. 

In Ukz luUcRi T-vPLh iieo-l-u^lle KiipaEnck 
£a1c. Anlhororiff^/j A^^jt^r tfcr Fnmff and 

n^ali^ dcclar^^ hi^ ]?reUk ■ 
don UielIIIk u^^rid wlII Lullap^^an^jnd 2^3 JO 
|l [bink unaThumby ^i :l|>ni|-Hc :4LiB£C5t£ 
sfliiK nfi[CTA'artJi> anil> --i ^ ^>1 chi? f 1^>1m] sitn- 
^Cifiri ^ndhfiw CL^3a|^M: mp^^-iJ nnTdSdn aloup 
whCh ihc iilir'^Ac^r hL'[iiJTLLism 4ind ^Ccs'^lor) M 
liclp bfftflt HJoitJfc cnipEK JiJid p(K^ibL> creaW 
*tir-rclianC wp^muni ^Pl^i to btEtcrdea[ will] 

Iih ihc Ix-SE ^^1]ijn Ik l^lk:? ahCHjc fl|u± ofjgin-^ 
dl dvi|p?alJOVK dK "hvron^ iLim"H s4 1^ {:pctk 
lnlcrelinf]v, hi? Hndi^ jt 3i TQiXK} jrnrs d^^ 
wtit-n be tlamfr (ti^l ti mm .ins moved from their 
rolf as H-aren^s irtkf [nyifc lo tiunliDg larp; 

Paee74 [minuis II 43rd4F i^i ^urvi^c g4c4ui djindtic 
4:Jun^i:i Hcsiaic:^ lha[ Ibis Cftattd an "Other" 
d-ynaniK Jind jl pnro^fUptUMjn vhiQi diwuLnaLoa^ 
ICJlJ^n^ io bh-T^rhzby, c[^.. ^J dvili^-^^ftn 
ThiM^^II iiEii.E^hi]nga^a1]icsfl:<L^p<^ti|atiQn, 
uff one puNi^ihiiH) uf intuiy fiiL-t<jrs. biiL ^^Ihrt 
Sam rluircEign tum tn) e«iW railing pruTuCflvi! 
pC^, diXnpAJKKS ill bJ? aw<t}' fflhl n>^c^rcb, 
ar^d the r^HieDflial proMcm^ ^ Llll Ehij '^vb^ff 
djj ^4 1^0 wfor^g^" [|ucsdon^ Sa]ui' Idc^iJ^^ 
iirad bl,iUn[ aFTi>(4flM i^ revealed. Sale: 
"V-'hflJ can I sjj'.^ 1^* ^pcnl iJireo >Mn 
^^nEing a bonk on tbr iivol«liL>n i^f bumai 
Ji^mpl^uoih 1|uE pro^£4 ^UNt/iunrf} lil^t 
i[ Wfti wltcBSapicilihtsan bunlmg, Sh^UW- 
LiTW in (hi; 7fl JkKP y tu ^|."Ci range, that dtc y 
lKg;ia '"nn^m ..gacuk- jr.i] biipajHo I ive 
innalure in zn^cmpltltly fww way" Wow! 
.>\J| ji Look v^as ihia >idrs oE l^btf r^ 
rtK^^mli fcr tum Jo ^^^vnVumrF^ decide 
f\^v]tr \} all wentdfhi^ii Arrogant PhlV At< 
dK only wofds [bai ecMm: [i] mind here 
Inoiiny lavonle ntwrof API rmeafln 
I share ^ilti ^ile tAUtll E>rU^ same 
^pal^sis of ivIuJ n^bll^anon pS dn^n^ 
j^ncEltas dc^JvMoltie planci and US^^d 
ant L'onolE^ a^ lo ptin^plc'^ £Uf e^kcs ^ 10 
die wa>B n mft) HftirV hftzofnc so Iposnbly 
u^f i*L for slrale£EUTi£ ^ W* lo Live diffcr- 
E^riLi^>. hul a mindfel thaC ^^4irt declare with 
MHy ^n cfAh^Cnte eerUflDty u 1o fi^w m all 
hai^Pl^ Of bmv uc can move Inm il ncfds 
uj be n^iecled jlong wuli flfiv other dogmJ or 
j^ratersjon JuiiortirrtJSrtifc wcmifihL want to 
spend more time jik nnarcNhSU. apd less a£ 
Anihropolofltsts 

Safii ehslhfi j^c^ all ilirce miUmrs. c^pc^eially 
Sale. lliPJOgtiLHiE Lih. beokkl lTkJ0l^^T^ Up a 
finescLcdaon of sulijEjcift co ponder. LwlafllE 
fcrwanJLo another vtdutiK- (FS) 

EberiurdtFiw»,3S27?Jl- 15*#I27, 
PonlamI, OK 47212 Flaming Arrows 

A compilation of the 

works of Rod Coronsdo 

tfflEF Press 

>cir snmc ch| us ^umin^ inlo iho ^^^'^I■J ot 
"ndctal envirafiircmLjlLsin" lEanh Fdr^', 1:^7 
in Ihc ninc4Jc=K Rod Coronudo ^ li.^ the aUhioij 
Tn^ltiii^fll cc^j-wjirriuT oixi ;4nkiT>uS LLtcmLur of 
our unw, liBpia^£ iiN K^ p] tHiycfcnJ jdivi^im 
and civil diinsbcjitfitc ^ lowiirdK u cLnn- 
ntes^cLf iivorid or IrbemitOii 
fitlJ TdiCUfcd dc5[njclion 
By tiMi LiK nbo.^1 publn; jjicT 

L>UL:^J>OLtil iJ^ [hni^i: will] 

Et^nsFo^Fned wotJ:< mlu 
jclidTt, RuJ hab rorcFy 
^hitd \kVkU.y fn^m contrn- 

rhc dts^plrrin^ uf hn 
hedrL^nrnf IcTcHnii^u^ 
dotJ^iUcih 3Dd Liu: nwU- 
y^tjon^ iKhind Uicm^ jn 

prrdiiCfll whtU^ Mtvmf 

Mfflt dii prL-^trfi iri cli« 
mid- rti w^icJS^ Wliik" I 
did Dut ^frcc wilb 

somt (ri~fiL^ luiirilkufif 
an J an^hrmpLhtn^hr^ 

Jinty his l^vc fur Iha 
^'arth jnJ iLMTcaLinch 
And bi^ cuii^clcs^ 
J«i>mhUkjEtDnic^3CI 

L4jmiual>Km.«Ad 
tnm lEnpLTUfirly. i[> Tr^hi 
wj^lhcm. ] TltM iik:I RchJ ^^tiiEc tiL^ wil^ iiniib- 
nij^ J unk^mx aL [1 [ulf-wa> [KiLuum Eu^nififi^ 
and Fuund hkcnjuht as jn^[iinn^ [uid L^^nn^L ^r^ 
a pcfM^n rhuic nzh^faciL^j^i^ciCN li^vi> jlhin^^ 
bHii f Itiif m ki^ wfiliEig, wiyjAia t*01 uf ^^mf^v 
rhuCunL' ur jbsCnu [ pti3iij'^pbEbii>];^ hj1 y^wfls 
^pasfiinn und oF pr^.:Ucc. At 1I1L; |XHnt jn tiirre, 
wliDn thi: padicnldr wave cif fHisii^EariL'c i^f 
^^hichRodw^^m r]ULi;h[ian,stemMi>6sw 

CO KiKfiiCC ijuf Iwarts. Kij 1kK4: Enf^iinl luLn 
icTUf inoUm und |Xhs^l3iiily, buL VrC also Ewk 
bac:k Fur uw^bvarK^n and ivj^duin. IFibi^n: 1^ 
an>itiin£ iM dK hl^i'M hcKt^i nlnit intinE^rn ^hl 
4X0-i^«i^i0l^«ldUinial lit^mLur? [bu c^n tn; 
a hdpriil Hzotnly^ rirrmr kuid, FlarmfigAfrowz, 

FiOMMini Arrows l^ [LLnihljMEjUHUKnf h^nUni^y 

by RwL aiKl SOflK fK?1 n^L^-^rN> ^rill^-ni>> 
JhUhL. M ohen dWahOAJ or |Hmaininp li> m 
umkfgrottm] cdl i^vrhidt hi^ hv,i^ nlk^L^ily Ji 
pdH. Il 4b» «>llrc[^ cdil^. Linii printed nsLi 
fundrahicr for Rod's oflfCHng IdjjL hard^pTi 
i'\cc Slatt Rcprci^^rioih fiCiziaCPik frr dci^phsi. 
IranicalLy, Utt ^iwuL^nifcc wh(hsn> li|p h^ h«fl 
ahoui JtiiuiL. tti*^ rir'^trtflj nllcmpCid [ih 
^lwlsi^c hi^^ Li>a L^R^in:<t ftv a tatklw ^^v^^, 
ScfDclum.'s words Kfrmfi^pn^^sicd \v]di insi^bL^ i^iiolic^. and dw dr'ibTV li» ^a i:an bo rcnh^irk- 
M\ dan^cfoui Tlu: vlatc bas lon^^ su^n Rn^d 
as a si^hr^ani duiiaL^ Rf bL-: jIJc^^ ACli^ilis; 
hiN wlWs. aj^d [|vc^m tonrKtC^ncj;? [ic}n.h 
With r^ny ^[>Tnmvni[icM o( resistances fTom 
<:i»iNiinnK'4>L[ilFhls Lo BnarchisLh lo animal 
lkbcraLichni-nl5 to tndugcnous oommunuL^ 
IKod IS YaqujJ 

rfovim^ AnvN'f bc^m with afi a.-^:kmiiv?m 

ul nh^n^n^L'nl unafQUatnl Icxu f rnui v^^fiou^ 

l**?nixLii:HU^ including" 'TIk "^ .i^l' V^.ncisi 

fk»d' itdvk^ruLind od hi^ Lc^jI Mij|iLitiq>H 

"D^i N€hi}i2ts Si Atv A mrrif^f'^ Sujfy tr/ 

P^^ifl^M ". iinil 

Alsfi iDizlytlcd in 

[his .-^c^nob IS his 

3K^r[EN?iLkin£ Au- 

^^ijx( ■LHJt prisoTi 

M4j|ijmcnt m ^bu^h 

be declares liiniscir 

m^ ktfigcf a tvojN^rum 

^^f -^fl-tJlltjd Vpi>knl 

nkiaiis v\' rtsisiuKT. 

WHutrn while Ecning 

-tlose to n year for a 

mounlEiin lion fauiii 

li^B^L^fCs RfHd^ WaEhQUI 

dc n (^ m: j fi g mhc l^ 1^ b Li 
llAV£ di^fr^fr^l vj<i.^;< 
^ri4 w]CliOu[ rele^uLuif 
hL$ p4isL a^ a senos oF 
mistakes, nicplafcus lii:^ 
pbilosrtphi4:il [rap^f■f^r' 
niBticrii um jfds Vrh3i iQLghi hHrE^ly hcdcsctibcd 
as pomiHsL Tt^ic Itavc iM^n v^f lOl^^ speed- 
L^^nih ^ |i^ iJbc rc^^ip rof [hps i.-|tLin£e in 
ll^rlrCn Frnjm prc-ErisJ publfcc relalious Eo 
rntbcrhhocKi Lo rCsi^ifeji- 
Lim and cidiflEsUon ^uzr 
ytaK of bfitnfi ojw of like 
fpi^ ufF the ^f^t hrtc^ 
RssaAllwsi^ni.L n.ix M.. 
lo rrtt PL itj'< 41 ^b--df]>M n I 
ing EwisE. hut Du^ Ih4jl 
docs ncit takc£ua> \^±iy\\ 

hl> rt^-« IWtQCy JiTBJS u^ 

The majontyoribe buot 
IL djYitkcC iiiLo rwa main 

^ClHIOILS, litM:^ (Mr: SiFttff^ 

htH[Ei uflLT d pIcEliorD of 

"^Ei^ricbH idi]JiSH cmotLanaE 
n:}cftv and LzIcr of pt^linsmc 

lk.lk4l Ui Lttp rMlL^ afiLfiCK^d ^nd ini^l^TCn], (F3) 

IFF Prt^. PO HciX «,^72 

rtiitH-titiii, \T !T?i4. 
nunii n^rn^^i h.[iii:iuntairir4:lKLDt[ Page 75 
purge- seine 

tcr blackbird RAUM 

On Jh ^urtaL'H] lvic nuj^lti ri|^'Hrl^' hnli^kbirJ 
RaI^M's fii^u ^d.pvnf-miir, j-s a rt^jgh and 
ToEky pOlllii:jd ilbum. t'm mA a huge fan of 
"puliliul musK" mr so-called "mLU-^ WLih ^ 
me^safo" No4 Lhat E bkc ^uptf^Lcal fx^hM 
EiiTii t'nip citbcr I prefer dcpdi, elcverriifi^, 
enwLion, and pafAion Ln tyric^ afu] mplhi^irtg. 
Nkist "polilie^ musLc", hcN^cvt^r, UMmll^ Tills 
tbi^rt in diisregajd I c*n ^pp[W.-hlr c^lrauf- 
dLnarj hap-hop tiSpt Cojp, iSead Pre/. Talib 
Khi^li. «Ei:| liJr it£ sound. T^ge. and uplifting 
et^mCnls. bul even aJ \is niosl LnicKi^uai^ ii 
EypicAlly comes from £ cmm nlUl1]^[^v ^rtd 
miliL^nt black naljL>fiaLKi ^rt^^n^^ oni^ lAbHri I 
find hud ro appNuJ. E^hl}; liab brcomc too 
ch^zli^d *f1tl i-ophomwi^ in tts '^mcssagc^. 
USU^ly bmited Lo idcnUly pnljlics of hhcral 
BcUvist-[ypc lynes, ifdicr^ lsauv point q^ji M 
alL odxr dian sclE-ccJiicr^ iPdul^tt^tc, itf If- 
p]|y, or dchauiihcry- TtK *ir-o-di.livis[ Tolb 
niLSJj: gtnre i$ oFwn *vcn my« palhrfie %^jdi 
Einb Rri! Mpp> *^i^ndATd^ by egomanancs 
|t>» L>iHy1 ChgnKy iwbi^Lbmkh bi:'-^ u kuinore 
cl^v^r Funny, and laLentH:^ Dun he really tf) 
i3r drenki.'n tvffoons tikji Danny Dol l^n^ [wt 
«>uld jvinL LO.rVtO nK>^ copies Art p^'^^ jus[ 
From ihc d£|Vi:^LLA tm haN^i^pued hcer tKitLkfr>. 
Ok. lAdniilFN I jinpnrllydi^eminf^bcnit 
C(»m« |[^ TtUilCi And Ihe scenes 1 T^mhle bc- 
I'AiLcrl Jo rK[ leave niu (i}amu'itLjlly impircd 
Whenf uc Ihc Hob D) lanMH i.i'oiuird CdhL^n^ 
oF Ihe flio-inarchifit ^'Ofld'* Pen^b ^bo CdA 
movcuylofejjLtrdihihk. noi r*twwanly im 
^r^alli: dlr«C£fOtL hue 10 s,pajt^ ^^ll-diTc^itcd 
Ipiqdiy CuhI atCH^n. tbrouf li ^n£ 

Willi abysnully iuhlerraricjD d^pAh. fxi^bc- 
eningly iru^vin^ pa.-^^ton, nebulous hui pocm^d 

relcVUm'L^, 4Uld LJdUSLim >-4.i bL-.a Jl if jI ly Pl-i^^ttmJ 

emotion^ hlukhard RAlJM. ^ bvE^Jy ^^^g 

oE San[i Cniz 
minstrels, sin^ 
aboui Ibe Icn- 
siCFn:^orih£ hu- 
nizdn i:ondJiFCHn 
4iLd cAeir per^ 
■nWOiLl c^Hnfunc- 
lurc HznfuLfed 
^LlhLD the in- 
SFumli^ns And 
mOra3l[y ^( a 
biinkrupL soci- 
■l'Iv, dKiTK£ thai 
poEiUc:^ Lzannoi 
f-uizLin^ E^tiicii, 
Thi^ [hlflL-e [& 
trviife Imni in 
a L^UiJy^L for 
mu^ oE utsplmiaD and hcauly^ of ugEincss 
and LOfTo^i^tl^ i^Wr cn^ucron, Chf opcn-niytd 
|oyou.h 4ic>inKiion. and oF «rtjhc^l flPld ftodily 
dance. Ies nci ninjtc -uh^dl aks Ufi ICHrcm^Hve 
C^fUjn potliianns TiVF^ ^Ce l^lhcrltnougb 

^d^riM^ttfu^^ ol^ AfX^ p4^J 

SEIUNG/SUUUER 'Oe ISSUE 
utiQ bTK^itl m ;j c^rtJin TnanrKrn bm iru:[c£iilH 
tfi |Tf]t a masnuojmi^LiL qLCi-t]CHi lUFk ua Uic 
itluik fix'tifi^ ^tiang^ ^Ynt^iidcr the bn lltance 

jlHl1H7Tn^L-rtl*u|^J^irNKS$4i'LJfcedi:ia|lv Jh u 

i^1iichina> Jt Ifi'it cLo?c]y itscmbLt 4J hlc^ 

Ju.^ wtKii ycu wcfc \Kk Lci Ji^th of rraic 
aji^retifHravchzr hohnn-cyptt pbyin^ olJ-iimc 
nu^m KAUM i^k\z\ LJh:4iy4.r]^lj}L\i LUki hmli: 

iL up, tointiLrtin? iL ^ nh ;it^-hAi>tL i^iiV . m fi^. 
cjiTDiial. pLr4Uc, IhriiaC-K^rjping dnnLin^ 
rouzik. u'utdrH>b^ lkr> cnchiuL^m, ^nd depth 

With Ev^^onlk^n^ bujii^. "^nTi^inp ^^^ i^a^l^uh 

L'xInL-n.iuH to iHntiunaciicLipN^Dy uf v.nirihy 
and scnq?p> voices ^hn£Ln£ aL Ihc lof> mf Uicir 
lun^lduy lold hiK dKurcixnl ICKir ^h-'a^ Fuchxi 

pur£ dclij^lkl icH ij^pi:ncnL~C. LiV4, I ri^iH^ldn'i 
hdp fctil darh.c. ^mndliinf I LUih ci:rt^nl> nol 
kiwwn Co di^ Cdc^[1itc L]h fwihiufu'it quolc by 
£mnu^ Tbir'y lkjiv£ ii whhtikML'LiI 4ifid st>Nnl:]- 

Cin'l hdp buL (hnJw iheiiVJCt^tN lantn Wli^ii 
lbc> ]?l j)i!d oi 4i IncnJ^ r^irT>]Ti Ihi: lillh t^vnx\ 
tiipfnc tciwr ] Ik^'t kOn people I wu^dJ ni^v^r 
h^vi; £lu£:4m>J wcff cheering up mfhinisch uf 
"Ti«Jit> dnswilUllciXrtcdu'An5"^ftJsffljljrs 
d lynrv lib '1 k^k tk^wn [>n ibc (hiy, iis bunintp 
It"! hunnn:^. fUT^thinf""! preLMrriit ni^liE. Tik 
f1jn)L'-> thL'> n: :dJ [i^jpin^H Hie^'rc i^Cin^ d^' 
buildhngH^Onon lut^u ' gucirca oulrance"'. 
Wbm d>ey gave loc u uo^ chf dujr dliw czd. 
piir:^'i^H^, L h^ ihi^ chdTKL' 10 listen cl> th«n 
Inuf^' c«nk^M3y ,wit| r^nd na^iK vi ihi^ ijrHr"S 
Ibat J mibiied ^Iicti 1 bavi^ hnml Ukih pF4j^ 
(in> one crilii^hbin oF tbetr Jl^'c shuv, ^^ 4U 
hra» the wcnl^ are 
dilticuh [m [lear 
dcaHyl-AltiwiSLrtal 
[uKf. UK4.dt«i]|lnl 
Willi lre-<b liThl £tl^ 
ihufiifl^tNL' pl[i>kn^ 
and pacEry Tbcit 
fulkg are noi ^hy 
ahKiC ikir l^^lliirti: 

EheiTkingiD^ Jurdi 
audfflilic exittenL~G, 
and iJhc JD^pnhtc^ 
jo^gedr hiifbafous- 
Mii cdphi^rn.- j;aili 
ttacrc, OM palicicf 
iran THver take I'm 
deligbtcd Uy b^z 
zi£za££iii£ ^hrnhtor 

(CfFAin ftcid loi^k Forw^LTd ic mt>fc i^lc^, 
Cilrttir anJ ta-^i^fUrtB from lilacLbird 
RAUM. CFS) 

RAUMc/D guher Dulru: PO HOX V!I3h 
^ant? Cruz, CA 9S06L 
a I htl - pii lltfciL n et/ra J m GREEN JlJJARCHY j«35 ''ThQnk You for 

Not Breeding" 

and Voluntaiy 

Human Extinction 

^t JJC llVLItf. JtmnaV.'- L^t LJnpfl.ML\tl^L\f ^lutiLil 

iJi;^rLKIiOQ Ot Ih^ p]=irHE ai Hk hands cri~ thi: 
nli4|liriC> rt^^J^H^sr^cv|t^^aJ[^oufih. ittJiiy mii^dr 
tUrrt P^ J tfiiirup^Mnu*; \c^ tl mrTqp^xki^ihUn j, 
de^ermineJ po^ECic-al1> [inU f^(^^LH|lLl^^l|l^, 
^i^iflhirtf: [uavily l>ii Itic ^anous }>jsjIiud:j oI 
Fr^SlHUiii^n^l i^^h^ff) 1^ L^ hard to iion^inc Ihal 
u^trysane 4i^^■<n'l ■^Ire-pJj y^dv^JJlutchi^. 
no niMcri^luit thiiir p^m^ylLU ni^pon^^' 
may hi: Scmfc alteoipl io pul f^hJlN 
cvjdL'nec and feaelmn'i bleeped in 
deijdl and L'ontlnual lun of lh\z ^atus 
i^UL^ hi^^LA^ itii^y 4-'an cbtnt I n nLh L'^hi^r 
CcrflSi prtcttuiatoriltFi ti^ rt Jmn il-*iii 
gams, i^lhcni ^ETcr li Ktbnol&gkjl 
"solulirin" to the [Mrf4r mirrwiH^lxw^^ 
iJid jttfiftiL tnganeeriJifi ii¥ '"j^rcen ' 
[eH.-rtrti^|L>ytS>. ^dd iH>nie fllT^ rci:- 
twnnr^ itEfii>ICH^Itaf p^isfcCfcUti^ with 
vijtLiaJEy rw real pra\i&. C)C?p Fci Ai' 
gt^K ^^h^lcl^p3L^^II> e-^puu^ing itn 
uihdLYM^ndtn^ ^fj^n^iiMjnd LX^nrKL^- 
[ioTk^ atd l^tKnu in tife. L:rhJ i? 
laH ln^^l^w i^M rtitp<>ij Gci>c«i(;^ 

Eiai'Kiftlhn^piL in l3k?trou1]iH7k. Liny 

tend iV} ^A^ bjmLin< a< eirhfl- n« 
Icngcf eapiihli^ uf ]>:jng part uE 
dK "WL'h nnjfe". ca ftcvcr really 
i]jilL-tielL>]i^iih^ A rL'^H-lEi^lh lL> UkC 
iinlhn:qxn\nJnt ihiflfmnveiiWrtJ) 
wofld-viL'^L DhOJiy tciKl to be 
aligns ^ilh a ^hL'h^i>d veriinn 
iif hiL^LVfflfK^Eun ] hfi^-^cncer^ 1 
Di4^C« rttrF^n . 1 h[±3icvt^ cw\t be part ctF an 
ea^ginf "^a) "I ripj^rtir^hirtp relacuiii^btf^. 
und iJh siEnilar ti^ thi^ Lif^H^^itCh A4^ pn ^anirijK 
i£|bCi ^ 1 1 1^(1^ athj Ici^ j^lualiztTig LndigcnouF 
pCft-pijCLives, afnl firom an :inafi;hisE |wr- 
speH-"tiv*. plfli>;s huTii jn^ tp art ir^K-ibi-icuri iful 
^yinb]DliL' T^iatior^vltip ^v]^|a all oLikCf bcin^ Thcpf^lcm fo^fOfKwbofqnil^e J hlecentTK 
^i^t^'^tivL hh ihal Ebcy hive rcsignL'd bunuiui 
j.\ nil lot^gcr ^^TTh^ or 4hi& Rtaciu wtth ]fcfc 
1~heir '^luiicm" U A Wnarld ^llhCiUE hUiliaiH 
^u^ thct r^tL-tiui^. fjven ihL' [rxln Tvct^ixt or 
^i^iliuliun and the Laek <tf mUtih TLlkl] pH 
humane xs a ^'hiik tc^i.'hangc 12 sumcwiul 
uiKtL-jMxuubhk, hul i[ niiii^c^ ^oinc ke> i^kncnls 
jjiLt4irlth<[V>tlJ> nc7 soluaafrfi cHhi^rihaii gkA^ 
g^'ni]L"Pdhil u^rt'nmn^ci"!! Lifhtimsos. soB»- 
tliiTijf w[ij(.b II nt4 nnly dirncuit ie> achiavc. 
hut a^f^J pfcSt> liHhing iJq>li^nih3r. 

VfJunliiry Human F]\ElnetJon [\ Hh^D^arc 

thVU prsjjei-lN ^Juth t'^inai;-^ -^ tt^L-^? ^L-nnlvftSI 

fosiUuf> ^ilh \m liht^r^Ktbig [Wfsi, 

"Htf > arc bo[h 

^\:r> ^irlhLulatc 

jnd conviDi^ing 

inf die excon-itve 

Jiaviic i^aikwal t>y 

lk■^KllJ^tn.Jll^ 

^oiati^-t N.ultiir4 

\\-2 Eve In [HHJ are 

^ell-LVinhlnic^ed 

puijeti^ hjf pmpa- 

g^rtLi wuh hijh 

■L~oniedtc- ^ aluu. Inn 

fx^cc^ntain TLinda- 

n~ii:n1al Unws and 

^inii.-iEI^ mipr^ucii 

ffiffflt Jijff /«■ jVf^f 

1^ J ^ I J4^> pfodiiced 
^Hivei^ >'ears 3g^\ and 
^Ohltain^ nt^tntmu^ 
hnel vrjPSlCc^ jnd 
Volunmn Hunt Art 
t.xLEndiai] {A ILb^lJ 
1:^ 4 jjfDup falthoLd^h it 
■■^lai^ [HI hv ]FiL>Mly ihis 
guy TMinsJ I c^ V KiiaghLj 
whidi lablefi al e^PYmt^ 
Aoci speoLing gig'^n ha? 1 
^VH^hsitc and nc^^itLilcr 
,iiid [«hxtlL.^■^ ■^^^l.n■ fill in\ hjns|^cf sliL^Len 
"lhi:irEnollui^'>]jj ^■^■liv^- Imi^ jnj die rttJ|_" 
TI1C iwiP |]fO|c?ts cHverlop and llkir polidcf 
[ind pnnpiLgannlii ore hatieuJIy HJcn[ieal ^Iffd iJEC 
uhjtihcy [cnn lls "foecs" and huinof Co u^Jve 
Mhz ^v>fld^ pfLiMi^m-i by j^rcunptjng an uci- 

hl-L'LLijEl^ njiLiiuJj 

1i<:4liik rV'^^Vff vkLcp^ VlfFAl hterature 

lit Jtely inJ antu-^iiL^ly jlvsirTibe dk- Jtj^pnflc 

LkvaL-tiltun thai mu^ern himPiinH arr uH- 

tca.ihing on Ihe pland and tJKinbrlye?. but 

the ^mhlcni ihey nii^^ ri^ i^MznthLdly eultumJ. 

rtQ[ hiL^dngieal I dci ih~it hchi^ic, nor luve [ 

^^r ^Ctl ^nyiltin^ [hji jnictbE tcad im: to 

Wle^c. ihai hUnwrs^^fO ir*kTL-nil> flailed, 

intnn-^iL-ally 4ind Sulcly rtl1"-Ti^fcre(tti J . ftr 

niitural^y dL'^lnKliv^ I0 lhi:ir vn^ir^nr^pnenE 

Mhi^^h wc ^Ti^ c^hk of It. LIS ^4: can ^lt^ 

i^hetimngl^ "i^iErKf^). Ft Is lh>w h^i? ihink and 

hipw wc HJiguniw uorfll^t*, ftr iilOrt [rtCi^y- 

lum ^c arc org^ni^ed, ivlucb tnr^lle^ tPli^[ 
Page 76 of o jr ]JJ^l?tH^mK fovcTpyjml^MOfi, wjiFh dorfn- 
naJion- s|»^pe$ c:tli ntJlL<MF_ efLvininmcnUif 
JeitnKtJoiii rtc.>r'nH yrKriGiakJv cquaiL' hnimns 
tuLaiKWCCl]^ ^aib04t^ pfU]Ci;tsdol which nftJ 
cfh >c cniUkjl^ |^ a frijhlCTiirtg ihriu^hc ani] 
]irWfi|ri;aion]re. artiloifcf t^E*i(K« rwl Ji;lci> 
ihc rmil pnrWuir, hovr ivc viexi" ihi? wofli 

Tn pr(^JtX"l hiy^ nitukm ci^pIpz-hhJ humaiit 
4itC rtuLo ili<: hL>Uir> chfhjmiiriLLy iMt rfliscatc 
and il Jtscrcdit tQ tfiow ^htn JwWdn noL IL^i; 
thih w[i> Air ^ Imi£ Tii K|uaK ahSliz^sir^ 
[i> ft cancer ciilL iii4i>l*S nusre hcnse llhps pS 
noL hair K^lmiihg in ih\i li^ML K^au-^c uE iLs 
i]fUt.-liirc ruiJ LnjjtUr, ami bccjuM; llicrt jJcsUII 
healthy hunun ccJis lha[ i^iviliziiyoii huS nw 
TIl1:^x^LLL^i /£ J irt. jrJ hi_^awS^? [ticrc a^sJill ihc 
nfih-^ihjhlyEtirHrT;l]^LotK^|[lcli4jLLh\ hj^d 

l^yiriR fcraJ). 

BrfiAlpnp ichc LJtilLlflridn dc^cripttun (hesij 
ammeter £i.icT>llscfl ]itc Us usi: Ui ficscnhc 
l;t^J^CCLVlTl£_pl^^ll^^uUl,^d rununn^ J■^>llll^■ 
c>Tt4ShiS m:cdjl3 Li L-ntiK a^pui thi: plurKC h> 
Ihcsc M^. ^ 4 luQl Jti igiLOranc error in 
jjktl^tmcnL "l"hi-^ [WJHpk mu^L pa> hI JiTink n 
lol ly^ti LnLTlhi:]cf3lhiii?ani]anLipiuh> L]rtj 
holJ (LHi^Hirtk ihcLT parent^ lur (^ringing their 
^fIc iiiHJ dcf^Tu^td rHL^Li^s ijht4Hhui ^"orli]. not 
Lo mcnLjyinlitLf ^c:3(-[tiiCn:J fur ^P-yirj; araurd_ 
Last jT-jir. whCfl [ohliiiiL a< en 4.TivirtiniiwnlJi 
njrtfwunce mlh niy > nfconiJi-o^d liHJc &itl. 
I was arropftiicBy inft^nrcd hy L*^^ VHEM'b 
1"ipUfclw:jdmm[ Ifv h^ <io avcrsit^n UnCUHcr 
hcTCHrm^, ^tulLbaf'wcjU iikfLkcniisCat.cs". 
Hi>L3if¥)vpn;:1l^ lucking 
-;JE>^t CO 
re JkJ c I ]i ^ 
dw human 
popiil4ibCMh 
by one tluii 
day. Anj- 
^^'iiv. Itie ah 
siraCL-^cpara- 
tiCm tulil Jfc^- 
conncciiun I 
Lroili life IliJt 
p^oJ[^4;ts kp^< 
chc^. ami ihfZ 
Deep Eculfl- 
Sl=1 tenJcflu^ in 
jLtncnJ- c^hitwt 
TilE^cleaflythe 
T^zdiupn ihe ^ drkd 
iEiiPtlsLjime^^lo 
bcjinwpdi Tllty 
ii^w Lhc x^LirU 
as an eiJOnomisL ^icw$ iJlU stock mark^C, 
removfti IrJpn ftfrtL maLcnal isl id chCirmUJaot 
]l comes dois n fuff lIcHiJii cm nihLiuiLe> hI/hI con- 
suiiipnon ™hcr then beiP(.S and bchavin^r. 
Tbc okL Tiatrthw fiaiiic will ntvtf change our 
^iHJaCiOtlr ro nwJ!CT Jhjw Jhiu crunch cl«m- 1 
prcfci Co d*sp<Ji tiiy coniK^liOfi ^ith the 
w^^rtii^nd Itie LlIciIhC plihahilA itrjLherchca 
dniw Mh][Fttiya™iubhciluieLini>^ ibcgiJidlis 
cxpinntion antk acuviiy in my ilatJy life. 
Thii=:c who wu*ild tnlucj/e (hi*. 

.;hL>ii;f arc crLLiti-^hi^ liFc St=:clf 
^nd thclwnucy of cn^&Lin. O^^i- 
Ou^Ly, hrn^bj; chttdrtn inCi>lli4 
worlJ i^jii^onc irfiOflny wayi 
Lo go utoul cfhiinccling tu lli4 
^fJB or hife. txJ i[ iK a ugnini^ufil 

aie willing itHflu^arJ and ctiU^Ii'j: 

dD a kncii-ji^ n:H"KtiLWLify fTiliion 

Looking unriund Uw ^yfLO. I Jii 

wj*:h n lo[ lliorfl p&€^!c bell 

Ji;i:i<lctL lo huYC an iNhnninr, but 

loi^}jn^ ai^L'uJ HKjr s4:eTh^, I ^i^h 

iTKire wcrt operi 10 Ihc pcwic- 

hiliiy of having kjils- Rulicr Oicr ^iV]iij^ Up 

LJf> miniJilvCR. 
IflhcfrfiVfljadVHEMIolfc-lanciitKpc 

whd ^icc with Llieir analysts and ifelynf J 

artuiilly Micvc whal ihiy art raying, why 

are they ^rpH iinjunJ"^ Why htv Ihnjy iminum: 

iHjiJKirrtNid^luckiU'^Whydoihi^ ■j^^HintH^Kf 

50 or so >'H3rs of ihar sdlttwcribcd cflrhwmjs 

Itfc 4LS aaepwhlc"^ ]ft it bccausJi U iS jtj^l a 

P3ivc and calehy prnjcci? [f Chcy bcLitv* ^C 

art litudanicnLaJly Ilii'.tCHj. iJwis what good 

are ihey? Why don't they 1c^]low OLfct [hcn- 

ICHpc7Thtnk frkjb.dly Acl InHJcally: VbLuclEiry 

Human Ri^noctjon begins a! home, hul 

m^ybc they're jUSi no< ihc ^ ^jLunlterpPB 

l>pe.. (F3) 

DLFxIaimrr lli[^4S 

^tH1h^4^4^v.' indupul- 

aWy rtvJJJlli^d 1o mc 

chat humais ftrv nUE 

iicluall;^ of Ihis 

l^iancC and ar^ ttl 

1ai:i an invasLvt 

specLJ,^ ln>in an- 

oihcr (.okeMi^l 

bod y J hen 1 might 

be do^H ^iLh a 

morn: vljutous 

and ]&M volun- 
tary vcjviuft of 
their projei;!. 
bliC SiaKe il i^ 
impui^ihlc ^> 
prove "iuch ix 
llam^. qnd a 
vcr^ doubirul 

conlicllic Ch^ attcmpi Co iksuoy 

Ihe Lullhir^l ^i^pCCt^ of Ihe dc^ninam varietLcs 
of our Epcuira, ftiiJ |Kn!=:t in my ^ncmpc (o 
ttmiMCi lo my wild wH jnd ^&}cw^ with bucb 
dreams. 

TltaiuC: Yoi^f^r -V^r flrwi^Fij: ^TVrVfl| 

fJb]AFaia> (producLTMIrtii^lorVaiumaliirJ 

4iS-385-L2VS 

nlnati^'ninnpaley com 

^ i\ ^. ninapiik^ .curd 

>oluuliiry Kunhan h^iEPl^lion ^ViiluM}, 
fv^>v,t-h4]mLar{- 

PageT? 
In The Wild: 

Awakening from the 
Nightmare of Zoos 

^ Derrick Jensen and 
Karen Tweedy-Holmes 

Lc appwr^ Dcmct. i^ Mdl flhjppLm^ with the 
aficaidqcitSdOii haunting 4."er1aiTi s^lfnwnL^ oT 
the doincM3t4iLed U\:?^i^ Mcioptil4iniij 10 
McDofiaM'^: ^hc4ikl ] blow up a ^Eam nr slart 
wfllinganclCh^^^^^"' S(wnL^jn]L-i 1 Chlrtk I £ive 
CiXH imicli ercdil lo the stnci-i-i^ currenl by 
a&Bumir^^ ihai mioy of <ht discussion hianJ 
^dieL^i, gardeEl gUtlAR and pnmiCivC st^H? 
enllwsia^C^ wnoiLsly Mgi^p^ she qLACsiiOH ol 
^Iraiegri; iiKlusLna! i^ahf^a; iJ Hflil Lire nol JU^t 
creating another SpC^iali/ation satunjlcd SC^fiO 
hvhcTvchcmajonly idL> tufl^Utni]-^ direct aJatm 
reports on die ^id^li m:^ U «y_"iPMlnii u^fl only 
PS K*vin Ttjckci's as^M^nicnl coinxl thai 
Kiwirynllli's PcvolnU^m Againa TcehnoLogy 
dcc^ nol hj^e \^t^^\y voLanL^ent enhKCin^ to 
slnigjlc fanhc nam^ gurt|-> Ttd ouLhnes in 
fndustruAl SytA'iy tj^rrf JJf ^Witfj^. chc larger 
pTfHzn aiun-hisc tllillco ali^l -shows j JvTirlh of 
Lanj]We lilfrtTU anned .lC Ikflscerung collaps*. 
Mayhi; Ihi^ro art pan:}:-^ iPt ini^uTTi^cronary 
lerti f<iraficr^ out then; plu^Luip lo unkish ihdr 
rage on l>rtfi|la'A vila! orgL^ns 1 i^a^^e my 
douhti FonhU'^ whoarc^rious ] Jsyifcflvc 
iTiy dCAitl-^ ahoul rotusirtp on an "'at Ihe nphi 
lime'' appcXHSi^li Ihal \^zsy wcM ^OifciJ Iw too 
liltEe too late. 

After pounnf ctir tcngihy i-i^ciqucs oTpaeiJi&m 
^nd poc4Jc der^um^i^CLons of dlies trt his ^L 
pp. LWsii™<f. Jcrtscn ([uitlly ilcin-ei^ big 4* 
H^^cmlkm ori:i^i1i^J]tLon~t death tulu^rc wid~i 

Che 14? pg- r.ftmf^ftJ JfJ ^^^JT/ JJT rti^ IVpJrf- 
y^fct'^Jrr^iri£/flOj?Nh^WrgJrJrPKirt'j^Z»s BtfjJrt 
tfiwu->hiiip his laltst cfforl. J hl^ta commcm 
^hiHnlhi: L^Li^olLimc hea.hl_ My CiVDffiie pan 
oj ihc hOL>k was Ins dedicmtCPT!! of iL Co 
TteunL-y* InlhraecnW^ofhypCT-spcdahziiUoii 
ud pjS^ive nihiLh^in. il i^ HcEpful to see 
TteunKch ^^ ihv jnctihcM^ o^ IrapiniJril^cion- 
By i^-^aviag tosellief cht dinicuh >d jo>-hjUs 
puFiuil^of ihcflni^L. anJUf siraiCfii^ rc=:ii?Lor 

SPRING/SUMMER 'C6 ISSUE 
dL'fhzci 4lic 4.hnin^ of (kHpskr lUhI ili^vr^ionL 

^hcKMD^ u:\ hcL'jit. dii^ n ibL' hjmcn uf sj^- 
fiHii^l IhfLi CVpfiCiiLJC to p|a^' nofiy i\( us icida>. 

dE vL^il]^i:d K4PL1UJ h £cCp^ Inid mjf tiwii 
iLberjUofi ^iTDCirgifs ii pt^inl J ^It r?LiLjnCiiat 

.ibcHJ 2/? fhf iJu tKkA R^ifi^ng 1ji]n3 dhz ticnn 
wfi;rvhiriS JL'picI lOJt^ ■>! ihi(>nk^y^ iJi^n|icm1i:L> 

^rilBjy Jinn pjlicntE> propnTui^ 1^ >i sj^piol 
&n[icL. htr iiria^i^ jJ^ j VLSuat cIcnic^L lu 
Jnzn'nLNL s L'orh^d'rC [irtnlyshs As io\ IJk WFiHn^L 
j]|lhL>Li^h I fiiiJ fnvsi^hf fri:4jijcnt[> sjL>knf 
"Ri^E rian!"c^>u|4cd K pih dH cu-^TUicmJ "Wlui 

bci(tL$ Tnt r«aLl]n^. iti^ rjvuTPlCS iKilPjc r^ 
£^^j j^iAP^ 4J^£/t'^ Tht^ lVr>;a£^ :iiuf ^li'X}ft\^ Irx 

viviJ joumey e-n^n pf his inflsi rcj^^r? clJVin 

dOCETl'i Liaik ETUltLip llw pHTW-^T Ltfhi'n L'flrllUr 

Lbc Ln^rlying paruiJdGin kMlui^ U^ /or^ ind 

[hi: rcpn^uun of ^^ i]d beings^ iiK'ludjii^ liuiiun 
aihUhul^ JcnKOL 4.vpnibifii>!h d hi'itor ji:£[ JlhiI. lj 
Am-n an iiilClH^ill cn1pilX-S aiLiI a JiL-HiilMTT^'MOn 
uf tbi: yclf-SiJTMTi£ LJngiw j^" u( Pinxk'm pn> /lki 
iLickcy:^ i^Jh^u: ndJniNHn ZFEUim^jit^ in la^vr 
of coniirKnufii xz i:^Ly rL'^^ftol hy an) lnk i^idi 
ai^lrn^ng hulShtidE JL-iCL-uirh^iWLMn Lhtlf eyes 

GREEN ANARCHY 1/35 produccF ul "syTuhohc [h^mlil 
inan> ruJiL'Jil&H knci^udin^ I^jXuI 
ShcpnnJ wlnTJL"n=;4M frcquuntSy 

pf^iSirt^l Oi^ PK !^^^m^tlay^ 
ban: lire tmnreClinrt hrelwKn ^ h^ 
zJniTs e^^lsl and Ihe cKc^Ls chc> 
have n^ hunann amJ non hinnan 
fTiZfdDni ~Wc [cam Ifmnt £UJt| 
ilial hunian^ art nnl aDinnJ^." 
A |$L>^ ix^ If^nr Ehai ^]ic pn^^i^bon 
[>1 hfid IVkiJ 4^ 4:L>tLi:niiG Rh£lEi:r 

tbaji freedom ^1tv hmpiirt4iiia.' ol 
havj!i£ hufuanb inlcmaliro 1hih 
If^^fm Ffif EhcK ow'n Eivrt t^anniit 

miSSb dfF^TflUl^illt^ ihrnMhjhCKdC 
ihtbook !u nHkCHH»uq??f<titiMc- 
4iijn tretwci^n 4tre doinLr'sdcaEKm 
pr^KCji ht5c1f. x^hicti in^liuJcn 
s^inholic pi>wi:^ nvnr lLt4.% anJ Uv 

ptnira-JPlhintnE pn ^t^K^ He -A riles 

ct^rtMncin^^y t^tlfelwcr hut4? 
ij^uiiL^ iLvn]iJ^ ^ Tnuit CCPihpIc^ 
anal>£L£ df indj^cnmu! <:vkLUF«! 
aihJ agnLOihurc 

OnpjS- ]J H^rrii^k mentions in 
p^^snt^ ch^ pch^^ihihtcy ch^L i^c 
conid t>1u^ upyvo^ in^Fl iillciFlfi 
4o hc[p free Ihc _L[u IbrcEik ei£|^ 
9nnli][l:^ But Ft^ 4Iil^ tunc vu^' 
^1$ i4^ GhiL^ flnil e]upier wbioh 
sjpntj|ian»Lisly criii^^bcs worklnsmlbr ny^- 
(rni i^hpic^rtlbrfli^prq^ ir CJiks ihii sf^ml3hrtw 
aLl1m^haL^T^L:llllc^ A]trerlT.votL|JtflJr'nL>n- 
KfDrmt=:t reforms'' 4o make "nciyc <^r e^cn 
he iV4>nh tbn cffofi !} wc an: kfi wilh hiH 
p^MeniAijc "we n«J M flir LKilf^J t^itlinc 

i Joii'l EcvI H-11l4ckq1^ mlrj'^cnKiiLM: e:^ ibt 
panLihim fnr jH c^isliTii; prvbk^^n Uiy^^\A;j, 
1 lti]nk 4lrerc Lb jl diviMon ml iiNbOr in l^i^frick's 
"sLratD^y Itiat rcumhlD^ lu bofro^ a ptinifc 
frinni Bob BlAck^ a >iJii sifn in> pcdtim 4jniJ 
J ' |l Siffi yfkjr^ nhZfiLoJ tl3 Wbtli! ru^ nL'cos'iiLnty 
hasfitl on M^inj pvncn^lt^ ^h| qlih-^f^i iin- 
L~0inp4i:sstn^ impuflanC cnct^iprfl^ineni^ Ln 
rcL~4mjiiA:t ^jd] 4hc innd iinJ cEi^n^iinl \r ph^KiiH^ , 
I>:ETiLt 1-1 pcr^i ^LiZiil kn mU otiI> prescnlLn^ 
ratiafiak?ia[mDR (whioh ] find weak) lof noE 
fwrsi^hn^Liy putting mio [traolicc hi^ o^n 
ad^K( 10 Eht ELF aihl ikiriuii^f fn^j^indf- 

^ldLU]s lo'^dK JDfTTL^niLlUTC." KjI jEhU tw 

tilt rcM 4f us li> "d^ u'batwucan." i^. cvof^'- 
lhin( Slflrt of KOiAlly purtin^ <»kr iL^RCJ^ Ljji 

|ih7 line 'JiOd pOS\t\t 4 KmuU^ lli'a^E i JoiLhi 

Nk- iLnlMtiv tnCHni«lilUTT> i^ill i:i^:r rCairf^ 11^ 
pi^ti^TiLiJ]] u nLcs^ wc EiTL' Kbl« to uvi:n:4nmv Ehr 
fnlinf IbaL ^1: arc "doing sumcthin^" jukI 
ifiMCjJ [vjiJfi 10 pur^un Ihc palh oF wtioLc- 
it^:^:^ Jlal4 dir^L'i EnvL>i vEiti^i^jiL uieIi ^3 ^bcm 
or ihc priiPi-il T.t4^r i^ bcUwr (htjf art ihcwiK^^C 
cx|rericnli[i] of cxplouve. (UO? 
i™if,dfl-rirkl*rtft*ft.orK The Earth 

Liberation 

Front: 1997':^X}2 

Edited 1:^ Leslie James 
Pickering 

K^nncr press utfKur k^r tbi^ North Antin^fl 
Ennh Lhcrawfi Front Pres^ OlfiLi: INALH-l P0> 
L«sihc James Pimkcnng has co[np]lc4l an 
9^^<]^11■Lin[ i^E L-finaimintH^uiS, conpireK^tonaJ 
Irslimonj, idwI^^^itJ -.mjLicrinfcis Jtid moic 
iiihih7Ti^&irjftL**mrj<vTfFWT/. /«7-?(m?. 
Having h«n a^'orc oTlIre ELrTora few yciirs 
]ii>^. J h^^rii Eii fE^iid tbt^ somticr pnmcr a& 
SAhinekNt^ ^li4^ ha^ trail anihival4:fii fixiings 
aboUS lJk clJniksiStic hUs preu^ much from 
ihcKtart- Whik flMriiWClMFOfthcswafniof 

iMlPMllllcr^ i]PH^Ei^rHiL|irtp zriis clofir'iidCPS OF 

frei:4timwliodi;rx^ui*ii:1hcTiLf' J^lb^: Devil 
jfl a GfUfn Drt:^^ ] tia%c of^cn T-cIl a otir^lpU- 
ihilpiy u^irh Ehof^ hbn cEaina "u'Ctlnn't ^kcp" 
^hFlc nci-CT really clii;l:iiip ftiEh Ehcir holy 
uiiLlj of J! Ji Jrii rii' t ninO ImVifi^ ^ertLl^s lytuis 
ipf Ifu^^ninra i.'un^ Irom reonJin^ llwir ^t^n 
n^KiiEivc and ^omnLmcs slulloi^ ]:4i]lLisO|}liiCA] 
3^iinotjnL-4:rinL:ihi> After hn:akiii£ nvt^y hian 
ihc hjti^ntiC^^iiir'all^ ciulimid cancfiRts oT^iXh 
FiP^if Ln Uk inid W^ ihe FLF cios^cd ilw 
Atlanttc znd bcfdn 3 Hlnn^ uf HihoCii^ ih^ 
^tuinptd a^t'nt^ of rcpr^shifpn >or ^tJt^. 
Htii^flvw, mit\ [he fccH?ni jnleistrtL^Jttoi of 
IcjtFKi^Uoti di'i^i^ Jgaitisi ihr>sc fChtsEing 
i>b|coiljcAliun .rml flffvMs lJ nmi^tirotL-^ indi- 
>lt&J^^F^1hlHlf*^l Co tan c ptii1]L"iiKiiijLl pn .icnojis 
uousin^i millii^ns or dolliiis in jomit^ Eiii^nK 
ctc^tn^yin^ indu^tnc^ Cmig Ihnchnnjgli 4ifKl 
]ii[? AtiS^ lEiL^Jia ^jp's outivaJEun'i for re- 
Icnising E[li.t ItpfiH M Uk Ii^I -Sytw^of EhcELF 
ore olcofly iiMoniili.-J i^-iEh a «M f(^ U^ i<? Lciow 
E\Lr[iLS<OE> iLfid ni;iLnUJEn a Fp^ tcfianC^Ebiri 
js ofEnsi f L>£ii L]k ho» when ^hi t hEtb ihc tiuir 
CtiapU:r I ls an c^^clLthc jLT^nnt (^"ELr 
LLininMt^i]t3if-^ Ebui f^■lk^^^^J Li fOJl icular KUofi 
Liken agaSK? W^CU fansn^p ^rijm n[yy s*j i^ 
sorts lodinirviicieTs' [Wn-uJijirirWTftwmiii'H^iiy 
dmi^ofiK f i^nctEi.lll^ cnf flnt^^nn^ tht plodWE 
CapiiaEism. or llu: pnifll nHmvc. in i JAnEtlF^d 
pa^ ahDf pof c OS tin: i-iilpnt Sure, uafutalu^Tt 
Itzi.-^ been a major pEaycr 4jq l}u scene ofavH 
layx^hTHI 1^ Jic ja^ fcv^ hund^^l yc^n^, teaming 
lo^Llwr "-^Mh il^ [hani^ iJk -.nme ifwt nom^n- 
i^tjuc tn pil]af L' wiUiojC remnrvi:, ilOWCVCr. 
.Lf^T jisPjFi^ llnviuph |ik?^L)fl1nll|nltpl^^oflCB^:ls 
Cht Pniprv^un ihac llicre i^ ^ fT■<^ fLhauoti 
oniniwL'> nhi'i3i:]nf ah LIk jinnK idi^lEhT L'^^ij^rrtg 
^pcL'ifs HZ^tiiu-lion and ^i^neral ecolnj^^ul 
dceay. Hints arc ocfa.s]nnal]y nude ie] Ehc 
4:onimijniqui^:; tfiaE anEhropccentn^m, uti]c]i 
cati i^itci jniMC i]itin ju^i ^rel^ly CEO'!^. an a 
bP^ pLirtyf lIk i^ihkin, kft^^icr I don'1 "^ a 
L-finiTiMa-d iiHtfcJl ^m lliC pAJE Ol lltttc ami- 
oudioftianajH tu Jcii'c Jnpcr inlO Uk ^VOC^ 
mf lilicnation and ^nirn^^L' nnlfiibhcd u|K>n 
P4tuft £Libcf m qbe L:ofnnnmh|ii» or llin'ntftnHJE Pe^eTS the fpLitt y^T^ Srrihie pcQtKil^^ itiink EhU hai 

ti^lFbOL^L £C[[lfl£ ifitQ "raa.-^iLJitutOF3'" Itifcr^'^ 

t\aw{hY^r I ihink Jl rc^'olvr^ mc^fc iin^jad £ 

lWfl"Eh^C.»l l[**yrt[*- 

FitHwbnUigJi^ liVliJ- 

i^jrfltf sijfiintJiii 

p_ir1-M^I l3iL^ |y P lUSL-1l_ 

I h^ ^L1lL-T jJ lllrU.'lC 47f 

the b^ h<irJ«fi on 

facing efa?lu:!b4rfidl jn clu 
fn^lhri^ Itioi HDCLirc ojid 
htini^Ln wl1L Ik f^PHZ If 
4 ]U:^i-[Trchfi4 iaiL^[]VC, 
funLI^ ttii^cd AUiiThZbtM 
iflf hzi^ [[loi [ippfin: to 

frciiTi sccidl £cv)lD£y anJ 

TTUuiy of IIk defining iDb4J- 

iLiium Dr4.iviii7Jit]nD wdi 

^S Ciiii^. ^fC4M^ht;r3tion, 

^alcvantuKis 44i: E:^IldjI^ 

^dil Vw/m'cj; Lhcfc L> EruptraLicm lin \k fcRind jn 

|h« FAQ L'4^r^rhKi ih[^ dufiEi^j 2. For c:t;ijr|ric, 

\:t€\ pE-44ihey ^ "[[doc^n'i tnkei trained 

Ahpcr^ to tciioEiu iiivD[^cd in Iht LLF. jii^ 

pl^Ki to the dc^rct Itiat thi:> "^^nC to lake 

sklP^ti^ [Ci pn>ie{i ii." TTus is Mjnicilun^ licEp- 
lul fL5 rtiiwmhw »$ fcchllfi^ of jaralisis in 
(he lai^Hj tnl maS-^^-* i-ioMcn] *nd ^idr iinu:!. 
ah^cVaftadeiiaiiCJ in ihi? f^L^ flf pcrcoivcd 
supef-llrfdiw Melon heroes ean ck-Jj cruhh 
onrJtHtt n ffsia- Euc ihi^e^l co jfl "Hni-oU-cd 
in ih^ El -P" t'i ^flfik^uig. a^ [i!fijii]Llif>i]af1[cr, I 
halt jtwaj^ *tlirr«L Anjpwe (nUm^lcd in n 

aBrw-fl^Hhtinytarcliciy Ps ajrtw surJe]iiii>. hmh 

(iiUHugh Idtilni^wni^CEitKTmifli?. 1s«K^ 
aUyigit^'Aiihlhe ailiclOU id hcih ftaKC!^| 

a SAELPPOiHitilirtLiciP-ThcwihPia; chapter! 
fccLi^ n>aml> dn Lhc liv^^ c^f individiulfl JBCing 
^tn Tcpn.'^'^LOTi [ind iLH^Lnici^jLicKi frumtfrtain 
iiuuriMfvitfu cn^ iRK^nKfilol ^^oups. Rnjrs^linL;^ 
cn^dlL"^ a lifck-^ pidurc of hj'n lur^Kinbcnrhv 
ItiD [it^. Rcfxjfl's oa Ju^li HArpcf :ifid Fmnt 
Ambro-^ ^ii^t 4J yliinpsc oftlK 
c^i^nl 1t>-htIikJi iht FBt wi|] 
gHj h^ "jd Uwjr man " <."hn|Ucr 

IjrgciJy with iFic bullshit oJ 

v.inuut |»1i[iciaiL-^ and in- 

duiiT^' rcp^ Tcprim^ndin^ 

la'^hn^ofs \^hi[c pScadiQg 

lor people to pb> by the 

fulct B> fur Uic hcsl part cd" 

LbL' bix4: ^a^ (Ik twlcrjut 

tflu^hs I 1^1 ovi^ Blii'h; 

CiEiCiKJc'^ Mkrhocl Micks 

uflLm] h<:]n£ bunwd on 
t'haslmK^ Hr n]rTunk%~c^ 
ho^ lij& '^Ftrn^ oF Hrl> 

B WElk^QlTlfS iJU ChnTii^ 

nwi^ Fwmiinf rvrnfllntrl 
l-rH^C. Tlfcis liirip, [wyb^. 
^^. p[ w^Ht'l iMrttbtf 
or IIihJs &r ^Ti^PlJticf^ 
running 4jroiiiKl Cd ^cc 
^lul S:inrii aiKlHi"^ dv^'s hiid hnnighl A^ 
^"c found out ^ f?i^ il3> ^ LiltJ. l1 u « ch'R of u 
diff«u]t biripc. TIk c^iJ 3TKi c^T^EiTilly civcv uf 
the ELF bod bT^fhUitdrgplloFternvC^^Mir 
li^'Cb" You L'iin'F loth iJhil IurO E>r iminLcn- 
tlonul humor 
ChufCcrT i:? m imeivjen^ wMi Ptdcvid^, imfj 
of %^fiKli IB B idnshnt^^iridcu^tTtd iTdVnuffiCHl 
r^^ji-pJ cjrfjLT in dK btxt Eht" t<fR hkJin^ di-^lcr 
h PiLi.i:ri n^ 1 M^Lcntcnt ^1 fc^^^nHinon Itoipi 
I^ELFPO \A\Kh, a1tbciu£b i.alhng Tcv d re- 

JK:t]LKl of LlbcJlCIKl to IllSl-VKltCTlfCH Hlhw^ IW 

1cd^£^ nK ijninspir^ loidin lu^ Kc^t^Nitionr If 
jtHaajviintiunillarvilh Ihi^ LE.r laiKi N ALLE^ 
I'd rccofnnKiid ih]^ btook HLnAci?j~, il yt^j 
aL~QaJy hflvo a guod □DdccMzmling oFlhcm, Fd 
fC4:L>nkfiiLfHJ iuu hitmin ^ Lo E^]M:4flgc^6(]Lfu^ 
rM Kb-<7lurkiEiaj^ pfog(ra.rtu: if you ^aoL Id throK 
oJTcii i]i/j[ifrfi's ^bB£kk^-^ 4^alii:n[ilLGfi onds]^ 
the itchfto-niomKr {hSy^ 

CoDlacI : A rffsfl Fublicaliuns 
Ft) Rov :J^. Soulh XVhJk, NY ML3? 
"^J T^hr^ar en T ^niln^h oejI ycur f tT M ^. ^y WILD DESTRUCTION 

The btrrningfuse-a quiet 

hiss in mis world in 

which everyf^ing is 

talked (o death and 

nothing is done- 

Individiiafs who rise aol ol 

the mass and deiine whal 

we will do with our lives 

and why lor ourselves- 

Self-delerniinalion which 

can bi'eak out of the circle 

of [fefegation and r{^e& 

Passion takes pleasure 

in Ihe uirti/e of wild 

destruction, announcing 

the battle ageinst all 

oppression and authority. 

Uncertamty and the fust 
for adventure aqainst 

dogma and gi 

dream of freedom for 

people and animafs. 

Sustaining free spirits in 

permanent insurrection 

against controt, war, 

racism* cages and rei^ 

Death to symbols, the 

gods, the compulsion of 

survi(/ali the flags and 

hierarchies- 

tJnity only as the individual 

desires, not in a preenistent 

group or collective reafiiy. 

- irom Die Ll/nte 
(German insurrgi^Tlanary 

dTiarchisI public aliv) SHUNG/SUMMER 'Ce ISSUE (|E3lk radio coinmcnraFY \n a mcigqjJn?} UiT^ Giving cullure an even worse name... 

FtflcenTly ar the old Ic Iks' haine Walderl and I were sijli|sc[ed lo a 
Cultural prc^ram. Uiese proqrainE are lisia onco 3 manlli aid 
arefiuppi^sed to Ei^i^ us kesp our v^iis shdn Dulllte ^\y\y Ihing 
|havgn[iu|ikE]4|iirig$Jti^r|^3rtii]orioiiau$s Ihis rt^onltr we liad a 
Voung baarded lad w\\o did somi sort a1 rap abouE till enE^clfig 
new form ol aiiBfChv- He JTrj^iVejf Log a1 lie rand &nl Cellli: Ira- 
6l]l0D. tna Liitflrn^l. aid ak fi«$$-s]yie ar^^rciiLsfti Jrilo 4 
Hdd^b flf Psln AliQr tils lonfl DalLadyr^fl^ abgur his wpBtHe 
(LVMniii.cBMIi:anjrcli|i DrQ)heQav&a "shoaF oj[" Id Oavid HqvIcs 
EvIdialaJly ILDvri:^. some sari urhJppywnh atufitar. II ke^ Nurlti- 
effiEflropfrlo^-inaiecentinEcrvFewi^ssl^l^d J liirnk jI we had 
a Jol mare DaiFiDcreCs IIL» MaiJfi? HTalqfs. Barbgrf L?e, ^fld 
Denrti^ Ku^rnlch. Ilien Ihe lace cl palllks In I4ie Uniled SUFes 
Wduld iDQk 3 li^t morB lilis, v'>u tuinWr Denmaik. wtiich L Ihink 
work}. Qr^w«dQn4Fwlnrffv«r ." WliHy-washy leRl&Idrfr^ni«i^ 
d! Nafthorn Europe fiavfi lltll^ lo do i^JlIti aflt^rctilstn olh^rtlijfl 
prDvldlng IhB ^oundlrack 1o picking upsumB^oungMGOcull^- 

Boo Miss! Qaflgivffig wl}if^ peopta gmt^rsf Shit 2.0 

TfafllnUrneE^hor^t-Dutky. Ev^nwme, tltByotanii'itiswJiObSB 
II, whomayverY Lvell have 1>eai> hall- way deranTfi^orl^ l>elDr« 
■Hey leernfid In Ljfpe. dcn'l, lake anv 1ime al a\1 ftalore Ulgt 
bpcoiitP lotai kdii^is while UEkng ihe initrnei 

Hip in|»ni» IS our CidUdSz.lnslejdDi killing lakJrBnemFBs Ills 
kllhng js. And Ilia p^opl? who atiusUy Ihink the Intemel Is heip^ 
lug Iheir "nrganlzlng" ai "ccmmunltv" mlf|hE as wall h& par^klnq 
dS Jllo Qaats 10 Russia. Ttiey^re cnllaburalurE. Evenwnrse.thaT 
do II In ouf nam^. and eiqieirl Dieir pall^ehc revel iFiran. ?*jy(i^R?<? 
[lass In pDlnl? AK Press (wlto. as we have menllnjiajT balure. 
Sim bsllftva In Iha warklng class as long as the worker^ afunl 
lite unpaid auliii^r-f ol Itidr baoks^ is puDEishirtg ihe $ci-riiiad 
"AnarcJitstFAOi" prljitl ngclhundtids {I fnoi thousand gfi^i pa gas 
or quesllaTra no one asked but answarad by warkertsls with an 
H^gendit Tbi^ Duokhfis DeenlhrealenBdlnri^earsa^lheir 'linar 
sclullut^" IQ all things Anarthisl l| this t^o^kacliiaaiy g$\Si wh- 
l^sbed. and IF anTOfie adjallf thinlis lhal ir ajiswsrs atiythlrg ol 
subslance abouF anarelrism ui aaaichjsls. lvs will know Ehal 
Ibe endbascamo. Gkeihe treasadreakl Lei what happens oit 
Itta Lnl^rnyl zl^f On Ihe Inl^rnel. 

Anolter^se lnpDlnl?T1rtdof IbeEusspool DlCTlinelbln[:«is 
and PrlmUlvlsis. Iba acroevJif ubw have cT^^tad yet andtntr 
□nlmelornral brwhlcb Ibey bopelosead "^erlojianaFclilsni^ 
wbi^li ajwc imapine wilFbelllledwIllipetlicaata andlrawns. 
Whal lA Ihc bfll rlci^? Serppus mean? Ft you goto Ibeli shle jc^H^d 
Anarcbl^r Blacli Cat - Isn'l Ib^l a bfasi Irom Iha pastil Ibt tint 
thlng^wa notice is Ehat Ihe motiF That lb ^y have chosen Mr Iheir 
$lta IB one or coal powered liaina. Their serij?us drscassinns 
liiGtudB caiQgd/i«s suth as CaetraL SEalion and Tha Scaled Tr^Ln 
(an Irnnlc send up lo Lenin's lamed rida we suppQsa|, ChOB 
chDe]olhe19"[;enlurvl Stones o-F t^ral fl^il<^rsi\ AttLinJm^ Ut Ic^rK^ m tjpc «viv ]npt orUic I9di 
L^fDLUjy, a u^llfkrJ n^cutudihc haokN nnbc OcviL'^ 
Riv^rimirrc] Pjo in "a^kH l5 c^^m ttoi^ the spnrsd}- 
fViftulolL^ vn[<ipfilcr^ at Knulti-'A'rhl T^p;u "Hip 
gir4'^ nioithzr dn^J in chiLfhinJu orxJ Ih.^^ f^fuf^ Ih^i 
Dsni. T**s kiUftl pn J 1hw>drn^c»m> 1^ hilr riding 

Cofhrip "l^K Obild W^ JUVEtf IchIiVJ, jfHl Citf: pcc- 

Mwnpic^ y'-^'i lliu ilv had Ixvn cu^n b^ ^'oI'p¥^ 

l^3t du l^iJ:^ iMilj£^i HTJ^in"^ \hiiHf tlu op^E^ 

naiTKd Ban> l-nzftcif m hasb«ifc Of1itilhVfa4i/^M. 
Lc^Kf ^4iiJ ^ ^^y hvif;^ jit San FcIfjr ^pnp^ir^ 

in I ^45 j^pcfltd ^jiclji^ savttnl "^^yrjs Abd "a 
cmllLtn^ "fridi lon^ hurccivcfin^ it^ fcatum. tlLn 
1lXA^ IpIic u n^rcL^rr mUithin^ iJ h?T^ 4^1 ^hIs 
ChlKfs niadr siiniLr Kfvm.^ dv ^ollmvkng ^l^^il A MUI[ ^£4atMLKf4l Mkl I A dK ibiriJ dd^ du £^ 

wv cociKird in ■ an>'«L ~nie gid ^a^s bcurKJ and 
LJHSi1nlftci*i*r4ii*»ct irtpm siv TAIL'S vniipl 
jfid IcK'kL^J in a el^xil Ttui i^^i.'nirLi^ ^ bn^ iiiiirdxr 
ofi^L^h'tfis. ii[t*^inTill^ 3Unjrt«i t^ lhc^"A lo*jd. 

rmjuAifJ iiiit in.l^'anE [km Im^ 4nliTU ArtnJrkJ L^' 

nprii ~nK' 4kinN^tJ^~ ^vck pttfiEckni. Aivi 4n lb? 
fiTTkTuMLin Ihii ];ir[ H^^JifVd. 

Acc^i^^nf to L^}fK/ d)c ^1 was B« E.(^i a^aui 
FCTHri^i >^4Jr^ in I IflK. ^ Hffv?)in5 crew njA^ 
inf a m^w KnJEf ^ El I^imh^ :^^ b9 fMh d sud lur l«i 
Jk Rid Gnudc. lof [ibovc Itt iionfTucrwc i^iLb 

CJrvi!Mtr™_"=h[iqiA^HTlHm-Mpqp< Al^Cfdm. GRE&N ANARCHY *35 Page SO 
Ten cQuntries, 

gnx^Tid IT1 ubj^vi ihf hncf^il imaginatil? imn^ 

E3ri> m^^ Uta&ndySK^ ^UJtfJ ^Timin^ Lii^ihcr 

wiihlbchclpoFsci-fli^l *luh*'crcuruNjHfcn? in 
[lpt\i trtiti^i3^'c ^ikE j.sMitaih'e. fiifk^ ^1^h iti ^jei 
fthJciN; uruili Jiir^D. fH^«t[*k J\lKla^^hc u™r 

XndiflP - J^'fli&nil Of 1^01 iFHrvhi J jnjartiic - 
tifij4rfi'aiciJid*ifcHriK»itKKiJymics4fuaBty. W; 

rtlai^jng h^ri^ki^nJ hulh ck- h!nk-JJ fuhli^liiiig 
family' Akt^. Ni^NKa. Sftljaji. Cnmpliji^'Jy uri 

(InKCvsenJ umt^ ^J[h Uwm Jim ^Jun^L^^^ UfHJ 

LjutiljAfU Cr^V^^F^ hnhUrJ \2i lild ItiC flnL dii^ 

ihqs Ciji^> fXh]QL ^i:'d a1r?jpJy dnt^W u^ Ui^k 

al Liwho ,Stjr<iv1ali\ jifovix^tLh^ su-minyce 
nim. AJicnrrnKt ^y cJ tp^f^ 4^ JJusf iLiil^ Jl 
Jj>hii7cn:an.nf I J. ^n<[ eh ^Eihplhb^cu^ 44nbc for 

Ihu Kalhai'* mic -^mJcl be tirfiiMt Fitjm 
Ljublj^ru w£ 4^H3k ilii^ iMm [■? Koprr. on ih<^ »ntcr. nE4J i^r aiL4>lfKr niiQ - 

plusremait - plu^dw^WStuMi 
UMhift nmmy MaM4k li>^ii Ei 

Mae^^ BrfiL~0lL. S^llkfJn MiL-k 

Ftar or Itii; 7nN, a h^^lL-Lovtd 

antic? incluHff^E hiEEaJif Ehc 

^n^^di UT p¥^L4bL'nc lA lib blnw 

gun dBEi^, m\\U^\T\f c»i\\^ii\di 
bcllH vj]|h £3tpci wti^n itic 

pH^viuud, and Hnnp^lm 
han '"cannoiTn" ^ Hh; p*^■aT^e 
U.& heft F1^[^ An Chi'cniNflil 
imfi ii»k u^ to Zvrkh Thv ih^ 
FiraJ \^ivn\ S\^ k^ ]XjL^Im^ hiK^- 

|Q£H FatuU Wa^tHJT "nniHISl^ > 

jind i>^F= Ltl. ^ a'l^ fThzdia 
A mi^^^f crowd ihcIei^^J a 

iOUpk LiF Jdtn>gJi1[ f)fO^^. trni 

ol:^ ^cff^ f^pcn ^wiEif iK4;f4«. 
Tlw ^«?mn^ -Mis vidwtapcd- 
nhiTt otf dv djits on tlv Inp 

T-nnio El^ G-.'f mjji nonb to tlw 
haJhan ^4itii, Li^^^iu^ n^mV^l 
ouL ^ kivif land, iIl^ Vfmkr^i'i 
lhc largt acnl Eivcly El Mo(ithi 

(Ici^iJir'^l^ 3nar^hi^l in full 
rta^-cfr '^wwn f romnh'jU. iibly 
IraniJiiMMl h^ C'buJio; Aiuxtirr 
«Q|^LitiL^ f ^tnjcif. L>n''ir'n m 
iJic rwoninn eh^ a Wilao ^irpcft 
4r£ ivfTC kn Bi'fcEiuni El}' \nij\\ ihcniCH^n. in Ihc 
bllK-fmr>JI^ L-^L) of ^jIil'jie Didn'c s^ r^'c^ E^julyi'v 
(ilttK buE d^d ereall> ippntMlc ojf fii£lH'& 
dEffunaiKHi. a pxk^ house ai a sqiuUL-d tw/ 
inFo:<|iiij>. A ifft.'* niii off people nnj ic*y *m^ 
jMtt, |j™nii_lcd*linli.apiF WLwtituiLlK middle 
c4~Lhe kind nf £[i^£^ ^itplonuLfm 1li4l~^ ^n> 
*wriJ M <>^fic^ Bariv Jurtc. and iIie? GS ^mmit 
fhfncuk hvfre lit llfr iif. c^pcdally jn DortUem 
EuFOfv At Lhj^ pcodi Kuhnn hndo] nil ich Vlnna 

arhl I drove 1c^HaIF^lMlF? -wflb i'Ai>^^co ttLceUcnt 
>4^n^ Fpnnt'^li jrhrAJEhwtRtt, TL^crnu jnd Ahi. 
Prt^ Elyra [^ all LinpiT^ift^ iTHIildini;. I l"J Lif anii- 
auLlu^iarun HomhuTf i 3L had Sk^c^i midcd m Mwy 

b^ f#cnp^ ?rCi^ufa[> lonZC&JU; pan ^|K7-4[3l[UJV« 

i^Eiiki?:^ agiin^t nnli^C^^ tnilitafiL^ 

WtKn ■A'C amv^ Iril lAIt ^ftCriHKfl ^ 

■Achibaied aL^ oi^'n Sd-^jn^, fnlk^ Dt ihi> 
d(KiE [ryv\y^ So «n:«rt ^e cop^ aut 
iTKdH. Out jniTnJ f^mplc It sreincd. 
v^C^ up frfi dit ^bc pfTpviTf fot 
jchon «t Ih^ svmmJE IcicaJhOD luar 
RodE^k Ll ^lao sr<:rTWiJ II11II pn;IC^ 
iviLhzb no pjblKHy h*l ^^-^ <L^^m: foj 
u^, wptN ihc sTtMiU Eumcut at iHiE 
Sfrtucwha madi up Fiir t>j veWj Ifrter 
lunniniE ^^ni-«naFic>u^ WryourlytiK 
r^i^l d^y ^^ L mch^'cd od. n^vlh nind ^^^U 
a12-lKnjrdnwtii'ntHM.Lb:Xm Wtdiree 
^4wwed imwiih nurtiiic-i Lt^■^p^l^^' for ii 

tjdU £lEi:niOOE] gig -Mi tiK i^l^-^rscly 

Ahoirt l5Uwtn?«ihafHa. antiirgcr- 
^j| Hccpih^ 10 a CTTlHiuc oFlhc v,f]\i\t 
barren icthnoculiioc ii*d ilie dKp rcmlE(rfitK£jDuin^cnHEv tftfatu ji waidcir 

dral 54oC^3hoEf)i h^ hoQV 10 Einny nhrrmiCt^ 
^H^jrtslllMlEU. Then WHiknwsS C^^> r»1 "rtry 1ar 
fromllK^iJ^ i\ |Km [ir a hi^ng prcvncc^ h1^ ^'cH 
»js ili^ lacL^ July anti-civ ^Urrc^t" Ih^^i h^CK 
^laflntllSLWJLhc^f?iiwkM^L Ihc l2 kvjrdnvu 
5«iTKil [Hrihiiifi ji j|] ghhtn dih^ gTf jc ■.'onrKC 
[iE>ti TutniHr Aki and I faufbi an in^wiiJiE f-CET^ 
nilc 1tf Frnlwri (tij tnn^-^hfcp V4nri>, Ca%i?f«l 
hr ihuK N^kifif 4lu[y-fri^^ dnnlin^). ^iruL hcdil a 

1*110 nicfal oil inTnn^rfnj tliC -^VliiI IhLfC ii>ok 

p£nrc in ^ |iL^1h^ IwiLdjug ihac ui^ ^ r^^kwnl 
piiw^E luuv lor u dajn EluL on^'c p^i^-cFi^d mLlh 
ID ihcchyccnlcT. 3i -^sa hii ifcMhcmbc Mandirt: 

ht^lnni p-TH^plL- trt rK>ttt ol a ivall COVH^ Wilb 

yajiucJb irHliL>LriJ]l di;ih nmi ^.lug^^! Th^ large 
T^xhm w^^ Tidt^ jDd ^[ti^ ^[la11Lllllhng ci^cttan^ 
hrtPtHMil^] alw ^-^IlcJ fcn uq afirfihwii vfcsii 
toIlK wr»Eh[TTM)n10rAhKaLgyHV much wrdtd 
In \ir*i^ 111 4>n du rchad Akj bid ndn^ Eo Vc^^rm 
aiKl nrchnTamp^fc, Ik won laj h«ti panying in 
|]i^ purl ^|[Il Liihi;^ aiijfvlMM^' Bui M^ir^ ;ukL 

iv^ nn J^tlENi U^ a^ WL" dlLj^r tn M^Kinli fof 

ajwllwf fnf^ ridi.mi> tacihia FTd] hairw ^Ftcr- 

cjfXHi IJuiic Tj, ihc Fouf of iH n)ri v.^t\f ah^rrt Wl 
ai n mrnkni multJiTKiJia ^ntfr art dw old pan oT 
p^ ?iiy t^lSojh An auarcbni /iti^. -1 r^r^^Kfir^r 
had Jcvol«* Eui entire Foreiii l-j^ul^ in ^fHit ofiay^ 
erf imrr. bi^l ^^^^Kuvme tivitTiiiofi -^tw OCTwrrtliK 

n^ L4f UKhM of dUkX Ml Mtl^JhloiU-i^ fhj' hi^ ■A'&S 

tmrcmdyhtlpM, fmn-jdins ^ iiimi-d>caJimpacc 
fw ouruKVr >md |lu mainly toun^ folk< 11i?te 
tw^Bicd 10 [lbc disni-^MLin li fi-^H S^^^ 1^' ^'pt^i 
dv Icfik' 1^ t^nr iL h jd 4^iE> tn^^un [^h h^ bro^rli^ri 
TliE [ullii^ving a_ra kkted "fl ^ Urb^nir da^^ 
joudin Lhn^u^ &-^e>fti^ Lii^ia, Lidiuaiiu vid hjJf 
i^r Pnlaaid t^ V-'afNi^ After j Fcilisli U^fc itirtt 
alinoM L3L»ckJ7J3'w b^ s-ubng *hi uu^i a stop ^igu, 
I ToitniJ m^ hctf 1L1 j>:rcL:aKM h^ icb ^^ jmm^^ u ■; 'd 
iKHfd ihxii l'E>Jt^' 4^% ms ^ [^f^^ on Ct^ sui>:idxdi 
TTiL^ 4rmtof> sem>rf *ven kii awafc of prr- 
sp^liv^ Ebai n^Lue doracsEKHInl ?mS[^^. 
niu^s ErrodiidJon, ct^ l^i/- diaa tt bioK Jiva^is 
frn^m 1Iie; ]-r|L3, and die couple ^hi^ Arrrm^nl 
Ebmgs and pin ift up - nnJ w^tl- V4;n ^aj™i> 
hoapilabk - .ik sinuncbli syndicahL^ For 
Tfff\^wn- tf!n\iA:a^ feov jK^ftlr lufiKiJ up ua the 
sco>nd ftftx of fl hnr on ii PncKlBy 4ftcrni»n5 the 
dialogue was pvr<LKd he knuih 4iofirihc1?K 
PaiMIn^ fa^d^^dh ifH ni> frim ici^vtJtiJs jk^w 
Pfl^Si SPRJNG/SUMMm ^C6 ISSUE G8, GERMANY: THE AFTERMATH 

FIWM THE MUTANT CAMPAIGN TOWAIiDS THE UNKNOWN.. The Concei^t alll>^&tampiiign fcvaE 
l^mpve^waylrcirn [he u^u^l fOvriUnvriFiniFl 
moLiiliraOCin ?fhI irsleaO spTwd wnJccy llie 
uncompron^i&td ijTl.ic^ agjm^t satiety tiolh an 
llmq a^ ift SD^ce i^prsFors jmliEjnl athUiis 
Invoking at^wsh popetlr d^aae- deslmdian 
cl GUD crD|>^ pamlbonibs r^kT so mi. sFiovf 
thai "^/Tial we au&sf ion e5 noi rhe Cflgiljniacy qT 
Dw "LncUmocratic G£" (in Ehe v^ds Q^ mpny 
prcmsTsfsl but [be exisience o( this 
jDci^. This i: jmpsi^n tricounlered 
a very htQb resonanca 
wllhrn Ifte ana^tbiiU 
BtriDfKimDu& spectnim. 
and weni off ^^eii ror 
twoye^rs, incre^^ngas 
ttasummll was getting 

Anarchists and 
avlCflomen w^r^ ni>t 
■he ortly cn&s re^ lo 
fasten, bul also th&oth&r 
f Id4 0l Chfl DJrritaO* - 
caps, pohlicjans. and 
jourpjilsis. wiio rouna 

&ur iriSurQe4i[ melfffly 
rather gr^ling io\ Iheir 
aaFs Thattran^ated ll^^ll 
Into a Din campaign lefl 
pnoi^fiJV by the medja. 
on hQiff ttungs con^anlly 
Dirrn and neilliEr pnliH- 
Mns. nor trtf ir laOey^. 
^r^ jble 10 pua an end to 
all this 

Tq rfSDMd EO this SitUillOn. TtW HpTKijirt 
JDl>^ratu?. nl^vei il^ jsu;iI mlini'dalrDn card, 
well ijwv-niSLiring Ibeselcn^e r^nHnc^.^rt^- 
Ing 9 fr^me-up agamst tn« autofiornojs 
nTDvemenf wrtieB^olWay. ICMW taps raided 
auecmaftious spafies ir\6 pnvate Tn^ng ^«s 
in northern Geimany, wrth Berlin and HambLjrg 
feeling lh& brunt 

Theyal[*efid p^rticrBjiionMhifi sflv^^i attains 
(31'SliAfl relafeti Solh Idle Mil-rmi Ca^npaigp 
antllhe Mihtante Grupj>c ^a^landi}stini?autcinci- 
mou^inarnd V^W Ktivo ifi EEfirtm since fdOl )h 
teaJinQ 1o the L^SE ol lerronsl assoctatiDr^ 
charges sgain^l 21 [h9c^ple 

^cann9P<qpreciHberor&iriesjmin4t(and 
during [he l]ampaign^. as well as offering 
^m^thinq to f^ed the ni^dc^ ^Rd Civil $mI- 
&ty w&re tbg rnain objective? But lliey failed 
miserably 

On m £3ni4 night, SDont^n^oua d«mon- 
ilratlons and clg?he& locV place all Gvei Ihe 
country, v^iin SU^^H) people ir>&i>]|i=i p]i^ 3hO00 
In K^mbiirfE. An uj^petled reactioji lor an 
expected n>easur& And [hi.igski]!M on burning 
foFOay^ aflef. Incre^lng rdlhpf ihiyi d.rininL$hing. 

GREEN ANARCHY *25 Asrortf^i^day^onhfiSuninilL ^ough rq»0H5 
have JlreaO/ been wnPen irom drfferenE aOes, 
rnytholachi^^ng. cmiciang or simply dismiss- 
ing ins large eiacf: Qiof m no^iEock TI19 same 
5i for Ihe loHotting blockades and the so- 
called Plan B (causing mpture m Berlin after 
iheblwkaiiK]. 

1 1^11 |us[ say thai those days qjiEe changed 
the^pproLKh W many peoDlfiiWdi^ing n^iirtancy 
Ijy JciCob 

Ijuvcil in Ihe streeTs. it is well ^vorlh lo note, that In 
dilleren! ^ays. several 4liou?^nd i^j^l^ got 
radioa[]£Ht Trom their involvement eillKT m ^he 
nols or in Ihe Uockades. And thai was fleeted 
wrttiin tlu n-jm^roLj^ iH^u^seoiie thai occurred 
in eve ry spettru ti Irom the autonomous to Ihe 
Anne grojp ol Bedin (which astonishingry }o(fi 

9 pos^Jion ;iaa2rtst ris ov^ Baclersiwj? and relused 

10 distance itselt from tbc happenings in Ihe 
streEls - making jg^lnsr a dni^lon ^ofiQ 
■Qsd" and "good " proieslersj 

The usua^ process ol dtsassocialion Irom 
militancy v/as gengr^ly low^r In ^ompan^ji 
10 pS£l cojfflereummite- as many new people 
left inspired Irom Ihe b^eolRostocti' niaybQ 
In sHilFigm^t^v^i^e r^mov^ 6Nin robocops 
Canruna^v^ifvj^onlv^^nirt n^ylie m waHung 
wuh over 5.000 masked -up people uncJtaMwl 
and «3dy tc? l»aht. or ma^oefnjrri Oaofl uml jonted 
f<ir Iheir very first li^ne Viilh llw true face ol 
"our tjelovcd democraLy" 

It 1$ ^ lad iih^h iln^ ^v^ an ocusion lor many 
to gel in louch Viilb radical Eheories and prac- 
tices, and I cTo not leprto undervalue 0)1$ Al all 
We are no) bom as insurreclionists or radicalSn 4oraNoluSw^a palh oonstellated wilb mts- 
lafaes. learning, defeats, efitles^ ^nd ^nvhll 
momej^ts ol In^nrgeni >^|l{iaclion 

I reelion those days were a^hood moment 
lor many others to begin thjs very patli. 
Her^i musl50*ndijney&otf word for suoh 
events whicf^ corrsiderrn^r the stale of ex- 
ception tharacterizing tni^m. conlribult m 
oflenng to nwny people thepossjbilrty loexpefl- 
m^nl rJotous moments 
proWftly unknown (or 
al least dilflcuD to pro- 
vQUe in moft weslern 
oountFles} durmgine 
rest of the year 

On iho othef $cde, 
llie ones Ihal ar? quite 
through ihis iniild nto~ 
menl. proved to bfl ex- 
Iremely active. Mjlitant 
aniiCHis rose drastioiry 
during ihe month of 
May. whi{:h sa^ mor^ 
ihan Ihirly aOfons. 
Tlie davsolUiesjm' 
niii orlered diM&rent 
flar^es ir^ Rosteck, Ber- 
lin, and ManiDtiig Bui, 
^.h:'-^all IheaclionsdiiJ 
n^l sEof lolloping U^e 
4tul ol Ihe ftj^nmil. Iiiings 
kept on happening after- 
wards, whereas mo^l of 
the pastevenis concluded 
the "summil-moriianl^^m" wilh a long ^nd 
dlsempQiNorJng hlaJuj. 

Artd hef e I'd I1I& 10 reconnect lo one of Ihe 
QuestiDjis I asked myseH wi^in a prevrous 
artid* (fiw -Overcoming Bw joectiole of Ihe 
ilSuJlC0jn!&r-^ummi:b3r^lrV"iMGi'2-3) wifi 
peapi& Ha abt€ lo p^^gai^ 'i/rfjw- ffhf jrraclr 

Dei^^rtn^ belorehand fKnv imes are still Iresh 
4p[ClD^irvf^Lii±ajudgpr^ent sniHseelhe^^ 
E}loh'ing in thenghlCirecUon. Moreover, people 
did nol resign thamselvas In Eyeing conlmed 
wllhui Ihe srl^ymeS given IrtjrFi our enemies, 
out rather learned ^he tessons and ^ept on 
Struggling inr^rd Peopla tneJ To Qeton^ 
les^ predictable, heing the rdea behiiHl fTan 
B. to brmg an une>:pecEed alCack ms^de one 
of then^anyhead^olihefapii^ii^thyd^a Oe- 
Cienlraiizing the alt^ek was one or the ^cted 
words that euculated durJng those days 
(andi^cf^^rel And e^i^if^oijjh many irungj 
(liXe always, and especially v^Jien we try Eo 
overcome llie old for the newj did not work 
^ e>:Dectsd j^H^dLy J4pp/ec43.led lires heated 
the warm nigh^ of the SiU of Jirne m Berlin. Page 32 
T.ir JL^ AsOmtiC on^^iile. in5i|rr«|it}flJS!pr3/i5^|JI 
enfiames thfthearte (a5 IhelargelsJ cri many oE 
us, Qif orv 1^ slov^ lollowlnQ. 

But]heDr/ii[?l m the meTE sense olrend-ro 
this or trat aultior from ihe s^crKl iniiirrectiar- 
\0 pamluon. bul In 2shvr^ radical quKllons 
SUf fi a^ ^EiDut w^v^ of Qrganl2Jng to gain the 
$iLCC4^ iivtd 111 FiofitDci: randdi^ir^' M D^itr .)r 
arastitaiiy rewr.spflerNig ii« feianon to the 
rlWia fa lol dl pei^ple ii<rg 5I1II h^.^^ a F^tii? 
riuHy appiDai;^ i<y llns 1li&m&). reyil^lizing 
importanl loritmB ^i discus^ioTi lor aii 
(autMomen ^arcNsls. and rebels) whn are 
Inle^stAd m d?veJciplng a discoi^ra^ ichwards 
M |he jboiliiOfi aftd df^ir^ction ijtT Siata aiio 
Capital A lived ^hfory mMe up or people dis- 
UUKing flflSm c^Ftgm Ihings meelirn up, 
radicahzir^g. and Dfiginmng again to lirmly 
r?Jus« o(d f^mics Ihal long ago cr^ed a v^- 
5pTC3d s^insc ol in[M>tDnci] and inc^s^r^ilV 
l^ung plhti^. Iji^ riffling rc^prc^sion i& iqq 
nmng 10 Decomuied. cops are wen tog grga- 
HLz^d iniJ inviWDie, Ihe pnstitution^izjlH>fi 0I 
soroa radical anttTa groups a large ^e^L^e of 
impotence, llie lack ^ per^pactri/es as dl arty 
ccmmofi discu&sicin a;id pia/isarocmgautdnD- 
rmus groups ^d people} 

W^l thaa IS cuanging far good 

I fon^idfr thi^^^tiv^li^rinent i^rid ni^re) 93tO' 
getlrar Demq well nwre worth/ am! Etspinng 
than tha pos&ibiMy ol cha3ling aboul Ihe las) 
essa/Dfafivwfiir-kflWffl radical ainhoj Whrch 
does not havE (o mEa^■1l^JlvJ¥5hou^3flo1 be 
mlere^tcd m reading ilia or thai crMicizing n. 
^nd Iwing Inspired from it Eliis is am( witl ah 
ways m a ^ry important conrrlbulloii jn our 
a^ly rfivAlntion Sut at lh& snd qF Ihs day thu 
can rMjlfrs used anynn>re k Lha only pomt lil 
evatuation withm tl^a sca^e ol 'how rLtdrcaL^n- 
5ijrrectioni3L^an[i-clv an j so on' one is 

The will ol liberalmc oursel'/fl&^nd ou' Je- 
skes towards the lullne&sal I ifaar^d Its inhni[e 
parepHtlvas scwns to nav^ loHucnoed man/ 
people liere. ^hhough ttiti ndght liave rol comi} 
tfirough th& usual tHorfitlcial path, and 1 1eatlo 
fKp^t 1hi$. CrHiCif^ ii when n^^s^r>, ^nd 
iHlpto in^prO'/f IE, conskieFiaiginy limit (as on& 
ol mai^r ^roLind Hits e^rlh ^Ironfty conditioned 
Jrom Ihe niiseraWe slualiwi alfed HFe under 
oapftalhsm). Anrl oonsidennii also Ihe fact thai we all, fiKpropripled by Ihe 
actual rel^lkonihiE^ of doml^ 
nalwn ol aiu capaaty oi M- 
log able I0 use a langv^g^ 
whlcii woold be ? [ill capable 

J wordsa /e^-'n^EiPNg must 

,^^J conlfont oursGk-es tM oHerr 

^^^ With peof]te. within our same 

^^ ojrfles who pretend (o speak 

the same cue as u^ bi^tsadt/ 

ha>/ing lo ri^cogolzs how 

theirs are niareLy nice t>ul 

&muly words 

It h;K b^tr. nil inE^re^ting 
nnd iii^piimg thing having tl^ 
poE5il>i|ilyol Iwing Ihese tasl mien^etwoyeais 
wilhin all Ihese erents, also lor reconsifleflna 
a lew anarchist dogmas 1 had Tixed in myseH. 
jnfl overcome l?iemlcrgoo[; 01 coure*. I do 
noi wiiiitso pfopagatf tha Etfi^a ol r^ine ^ttit^ 
ation In Ijermaoy wouH H a sucu^. ITis Qe^t 
|ifac4 to mc^elor tm happry rii^ur^ctioni^i t 
am Qllenng dniy A Tew Utr^i.ghts i^h^ut if^ed 
a>iperiei}res ^nd momems whic^ l hop& mghl 
moljvale alt readflr3 10 tntical Ihougtil antf radi- 
cal action, wiiHiliever place theyleelislhe^nosl 
approprtale lor Ihemsehts. ^d possibly im- 
proving Uils light 

liTfl oUar^ ^eryday tlu 4}odEe^^ (opportunity 
Oi pultlng yCiurS^ll.yOUr Q^n itfq;4$, yOvr envi^ 
rcmmcnt iciio gu^slign. ccnlronlmg yourf^ 
nilhFlevrsi1ii7li!?nf, people, ways oF^irugr^lmg 
To make Ihe mistake ol leeling satislhed ^ti 
your small, probably very arduously collected 
luggage of coniid'ons and closmg vours^H 
to 111(1 aiNual ol new 4jpcji?l'ni^4l and iruitful 
tetnlor^K lor insurrection. 411 igM be ^11 Iri aJl 
A rggrelCaibie decj^aon. . 

MlicirS tfnie. M I ;im about lo send Itiis article 
lour j:*QCi.e ^ere arrested ineerlJn(7/33vD7). 
accused ol terrorist ^ssoclaticr ler belonging 
to lHo "Mihtanle Gm ppe* ( Mfi 1 T'hrfie or 1 h em 
4r^acci^eddrh9>Hiiiy^laL^£e'^r;^tLi. .i^iidiary 
(Ttvicfts under al \^^%i Lbcree mililary trucks 
A Torili. lorhavmgconlaca wrth them anfllor 
Jwiofl considered fly ttie cops as the wrrter of 
Ihe ftroup. simply 1>ec3U3e ol lealJels and 
documents he rs said to havewntten (He is a 
SDClologue in the tocal university) conlaintnp 
some 0] Ihe same pollllcal concepts a^ Ihe 
Mlllt^e Ciruppe. As of HQW $sv4r^l act& of 
iolidarity have laken plate in Berlin - Jnclud- 
mg Ihe torching o( a car belcngmg lo Ihe 
rnslice deoarlmenl and an arson attempt 
agjinst^neo^lhema-n B^n-n |-jsiici: buildmj 
Tor more dela^ls hllji.yysDll.hlogsitorl.de 

GA Hole' Sicausfl of lasl mlnuTi space la^ 

strlcllons and for claiily. we decided l^ 
madBTately edit Ehi^aCcOunl jr>d analysis 
Id se« i^e ^r^gmsl tert. includinn an ex- 
tensive IvrD-year chranDloQV ol ^MllltanJ 
Campaign agalnsi Gi'^ aclkns, check nur 
Nel Page© Zerzan and Zer«n 

PinmSh Intuh. I iMtiE by irain nru di^ Lo Vicuna 
jj>d a rnjntcfi wjUi Kithan. Ourlhui^ ihtti? aj^ 

iJn: unr^ iriNEi J. pmmolcdl>y whui K dpipia1«i 
j^ "Ibc brsi [\nCuri^r ibL Irnjr'" 11^ TCILin^ Wai 
fm^ndly ^nd die qu^^tionin^ in1clbgdfi1 Wc 

Hpf alun^ krUntB lo smrnr anyltiing mi30tcl> 

Qi:f]rrihi+}UGJ ^ NiiinttrfliX Sajj^relbj^ I '> ~]ltc 

i^n^ij^UL^'A ^^ hmpcE^iUVC o^f^. I'd ^v AiKKlia. 
hr^rpr cnun ndc ra^C Jo Bi>ih[^!J h:< ■a'c m^aicd 

[IH f^nd uf 4fll^ UT^l^-d p^-C J^LIJU JT^AJDd EfuiUfK- 

Vf^ ^v-clot dKTC ^ iLfi 1 Gr??k anarduu ^lio'd 
th^n ipeAtLn£ ]D ilv ^r«:d ahouc Kinjf:$IC^ in 
GrcfiL~c Hi% compuicf TlIc!^ oi ^in^[ fta^bfl. 
d^hN[l^ in AchcDh, uipiT imcCinf" t'nicri^ii n^nrnt 
duriDg di^ jlioii trip lo ]3ijn^j£\ \ ^u^iiE^t 
Joivniown tmrLnoi^y and OM^dcd, pfo^'cd Lobe 

i7r1H of UUl JhVdit^ ltniC¥ ^'^1 ^ Larid 4>|flT flt^ 

politico CTOv^d where ^omtn'a ^'Chl^c^ had no 
[n^tlr^i iill ttTEnf lv-inJ. ijnd onU'^v td«ii were 
wamdy i\ cfitH-^lly ev^tiiau'd A pi>!>jLjv^ AUtt> 

opt JL j^eci^lc. An [^arl^ mLrttiuig fligtu ictoi^Mtuf 
c^in1incr4 to ^m^crdam; oqf l«l di> and rughl 
III FLirri]u Adid ^InuaJty ibi^ cin1y f^ hi^m of 
simifhl-NipMghi-^i^inginlhn^ w^'i^ wuidut^ 
1I|eil|;n upiil ^j^n^Kd hqryKM.^inn4 ^a KjUilLcrf 

unLfv:^ Ouf ljt^ hi iA ^1 iilL£ oT :^:c^ rood ItkJ 

cnr>^ cf^4lioT>H uiJ a "vssion [ouru^LiiI film plus 
ij]k^ pJu^ uo^n kti^UN^iOnh ri^ti^H] b^ li^gh 
1rvcE^ of «nrig^ lifxt panicNpatton NaiLomca- 
iIlhi hi iihpiliihk. [t ujlLiCunt h^lioti'eT ivr vrcnl- 1 
}iofv h^c Lu^^ locik ibii JVhf ^iifuj:^ ■ WeJI. dud 
#n?Mjn4 borely Knl^hc^ 1li? ^ufTk? oTa hi^y 
i^Etmuladn^ Hi\pcricftct. tM I ft^W ■[ C^^H^tys 
^□iTKEhLng or ish^A It ivu aU abcnJE Dc«pm 
ihflflkiio lEw v^TiLkJs [ndflvidwnK whwc frrfy 
given iiDic uid £1^1 gv nEht.' ihf iLiLJi Ik^ipcfi^ ai>d 
[rf ^our^ Tof ^nmc nubllng FinKU - bc^gnL 

^»idrc^^ and a f?^ of my book^ «^~ajlabEcH we 
^r^pi nri nynr^ jr^t F^ irii- l^^"f - ^Hc qiwrtcred 
m tiLHi^k fhoh^ ^orc aiKJ l^utfr^oiH. I knM). ^thJ 
hoira doMi inLtTH ic* ^ echA pl[U7e litre and Ihorc 
5<p ni?n> wcjqJtrfLiI ppyptc - vliosc rwinCs [ 
ebamziff ksuL-flJIy cannot renh: ctifs^i And 

frtCT-jil. M ^jtm Sciiff nrwntKK. *:ii\TCii(5peincn| 

■A'i[h mlci^^ 3 hiucsiunifif [lui [ dunL l": dcumiwd 
lo keep finding 

iniflvpiBccs. >iS^Bff^ - iohn 
^VjJio^' tlw diaiiLt [& Jlt>p aih4j.knl OQC nf HM-ttty's KfhiKi-hLrd^ [& -tip 

urOHibc^^ounlfy. Ho[ for the pdfr iXpcnentc nf (liRllI, WturaUd 

jtu^il] ^UiineH5-lnincn»ripiCtly-:iiihiitdin*lifckMtOLODn, bn >nhs I ^vU I rtiiilrflWf Coiiiia*ihe2007vrr^orofilii^^^:rUonft rewil(Ung 

Sdv^nturr. rhc m^cJ reviews of prtvioul Iv gAilicrin^ ivtr-.^ 3 

gD^d SDum of llfclpifatic^^ ard qu^scionin^ thji uliiriatpL^ 

^JlCOuragcd JHt WSflcEcjrnbTltIf what ciiClly lh«Ci*iEl™. 

ihai iiry mudi Ei iJie oppoftitc if ihc Lndii^tri^LL.'^ nriiy I ^u 
t*ni, raised and li™lni>4^nurf life inn waiappraling on jhany 
5crtLLncltjdinpaiilc]]IKilJrTingplaLxf5>rpHfiicEpatEr^in hancU 
on priniiiivc^lli. Immcrwd ill chf tkiJ^chrcCit-il ^^.nIoi far 4|iiil( 
^oftit dmtT I h?« fortiirf mow on wriuns *"^ Liraitrtl menial 
XpfiUiiw in JJ1 urban vonmt lo che dclnnw^iic ^ oihcr comp*- 
Mflb of ilic prPFnal w-lt. Ai a frifliul uf dhkiiK r«cntLy siul my 

UUIodc tJSTTardi maEtn^ poW"*iO[liMd CFnbriHZiitJ iht^lH in 

anon-m«[1iaULliiianrKr]ialrH:adyfi Icey pij-dioLoftic J elcinnni 
ofibruaJcf (J*nsfiannjliOr [f^TAirct^ bri rtj^, Elut wathuuC aiz^pCF 
HXhoncaFnii lo pti« and jynilicait widi rai^tmu: 'wt aif corflncd 
lO a-iphfrt oEintcll^rtual understanding lihlC while vntuabLcn will 
ncvtf by itscLf he a caialyvt fnr happin»^/^ol]ap^. 

■tclurnLn^ CO die land ba^ bccoiHC a. xtnuvths.^ diiitted tlinhe- 
uiraLing inuie« trf iiitic* hippie princjns jbnui iih flo^A^Ty 
nmdoTVK, hmrftr, U Sal InMi-mn: point* ontH ibe pAtlndngn-d. 
diftnrtcd iMiriadHrn iIl4^iciiC^t of p^imiKkrtl fsd^ hjicI 4;r Lrtfurh^d 
dviiizcdmuKlwifliiiianporar^ c^u-kii -fi « *t twit and a p<f pctu - 

4iioTi flf p^iKpEual'™***^"''*' ^'^^^'^ "■ wthric. rhr qn^ii^n o£ 
whati moK aiiihcnLii. reium to tht L^d lAoidJ im>k tik< ^ajs 
brkHy dLM.iii«d by finm*i nf u* m lEi^ waniih^ nionfcents of i 
gjithcrirtg Hiui shod b^' die Eicft^y inllutJicc and fonx cf fof«i 
^^^ mojc iiti^iiH *t l*i&5 t" m) iaJ «m^^ ntKcrt' opinion, iid«l 
byilif diiEi-cionofrRI vcrttin. Bffon:tiit giichcrinBtKg-LA, ihc 

i^mi^ Cjurf^i^ni wCn: pOLlHogin frnm illlhorititi lutll a* Wbat 
iof^iui^iim ii cbiif and XtTi^n i^ in <hiK^ Mmt pH:opie ^istJy 
chftM CD ci>nverst mtniniiUy or nnt ai all Willi ihp inquiftilorax hfjurmrn iomc Rtlcndtt'si«ld?niiy to aJir^T jrcmiJl^y Jl*nnScrt 
4Ut&cionj mnrf iilcdy conlnl-irccd En ^nt>iia wiysio lh= coiBing 
fe^re^iioit. Vicbnori iniiL^>iit|^ laiking im pips^ on the ftchcf hand 
it w^dppai^nt lha[ lllf pH^nMivrpfOSCJiK -tnJ ihortKinptrcd 
behavior of iht fawt serrirt cogs '^ ^ "'gu ihey m« ilmre w 
Frtimjdait^ilLUI ijs dmvn by any meaiii pot^bic wilh iW Wlthoul 
vrjbal ^onipEiaiiec. Asencinfiifccernipi3niii*tfeunltaJitd3 nur icaniriE^nck a ihoroi^gl^ 4|iii.jiioninEcf inJividujh mpH in V hidc-caniairiF- pri>jciLt^i[h nun«rousihrtat* iriadr nrf^arding tKt 

auppowtl LLIcplEcv of (he aLiivicy be«i™ uf a iick nf ptoper 

doturtthCilion.TtuwiifolloTVwIlhriitwdByb} a ConEiKatitnn 

of ™fiou5 roTiiu dhf lirerR^urc (u-eordmE; ^° °- *"PP"*(I ^^ ^^^ 
one hjd h™J of J peopk hid bronf-hc cn die fcnlojbnpp tlm until 
ihai puirti waia bu.™ piai.e [or ahcr JEnner <1 i^cll*^it^JU- Then dlt 
Liceben reallj it-irced eo heat up^ 

Niiincroiii wanting ia<-l«u and finc» were for«d hphco anyone 
indieunncdiawajcaonMr^nd.Ly. HanpinjrFrOinSiiflfinii-iror 
smoking 141 1170 Finc^fDrlaHiiliralinj^adnais^ioJiandpA^slrg 
oui llc^racuK tti ivh-tc waj deemed ah iIIcraI gaihi-rinfit the pig? 
wereobTifiiiilyiioipIavingjiiLLidfianiMivitli ihe rZ-^iJ jnyraorc. 
The refuMl oEanynnc to tiftn a p4irTn]t rei]]y lifted Thnzm off, 
indtmii^ihefntbinakeforthcr ilireacs ih^ninrt ii t^i now an 

iMes?! E^^^'■^^^ ^^'^^ ^^^y ^^ *^-™"^ "°^ pfiK-n tcmc chf up lo 6 
mnjithi werr pnvMipitiCiri for JJijumr ^ho ehnsr to icayjntn ihc 

dcn mcrnciig (aldKHiigh ihcrt was -™i«m thai inttr th^ lufiht 
cKct wcrtfiOPrfi to ciwth: bach ready to round iH up J This cubnini- 

Loii of a v.^vc 4>Eiihu^j!ionis aficr only 3 dajs of ikiUs shaiti and 
dpi^iLinAn^i prompted J ibiorfn spcmiineous mceiSn^ of anmnc 
who hadnV alnpiJv ^carced m Icivtr I diJnt wane [o le^i^c. hui 
unlike some ichurs at the gaihering ^hin I diought wen: beLng 

eiCnincly nail* J5 lo wEiai WFH in ^tom for \l% mcMl pcOpk teemed 

CO deride iitrtilwsnohraJ on out- ScLnihkedlihesamrpeopk 
were gi^ng TO stPrt it oui aisd call the aiace's hlulT uiaybe rwn 

TvilljUF^ [c> phj-Ti4.-alli fOTL^c farmed t^^CUalJon. I doPl^t chint lUOII 

foil it wji a Tvonhv FighCn and J Iwimv I sure as hell didjiV eome 
thit fa^ [0 liice the ntwtsi ipitrjiiilitiiion of repression d i ns-itd 
tci>«rdsihHPseasHKialrd wLchanit-oT thought and ai.iiLni. Call 
nieaforil ijusjy, hm wjifli- 11 fthtt are nic wnnh at- Tlic l^iyan of 

jduihem India woidd ipndentatid. mEEN MjmCHY i25 p9ge3A Aj for ihc 3 days of ihe flclual pdiunnsT iJn.h* ivtrc [uan> 
highti^U- riini'Lnjppit^ vnj E^nt oFclit more pcrrir^cnl jlv^b 
EkruDruU-JEcd. ULf m^nv ^LHh. it r^iLcrr* paCimL-c an J prti.^CCi 

bUE d«{>fding to $on|r pccptc I've mcL rti-dllly diirlll^ my IJ^NVfl^^ 

rtnrting ^^ ^ bc^rtn^r ont niuld widiui a lew ipc^nth^ nt^ain ■ 
EtqtTH ofhicl^ G^ri-^LLcv knapping. PjJcLtlJlh if bLUii.Ln^ ^^thhilh^lv 
a«iuij^ 4 tii^ KLill \cir\ a1 mAirihK »^MW FlfAd^, L;nii« nnH 

odiEf nOfU IiHpIs COfUddcrinf^ how 4hc ^r^UMjIngi^sl ranjjil ^£>W1 

hofr "unkuly" llicw tcoi^ wrn abuhdnjah^ ^41 C^f^ n slic=^ ^nd 
m^c in ^buiidditct ai Dih^r iht^ Ihc Uri< ^Ftool ^p^f i aJi j^tinn 

[bdl lisud fof A iTiilJion ir^n LLiLring die Lixnc [^ ilomo Ekc^UI? 
HoTsa ^Jcandc^1!llil£IUIl anJ L-iiilv l{CrfRi> ^apKOI fTUl^ ilf ITn po^' 
UjiI fdr Hi EO rcrin^fubcf in d^r pTT^ent cojixidcring hATfl, ncvclLy 

ontnitd m^Fiycrfuiwnbc- I dsn pmuzipu^ in i slJng making 

vLi]]"^m-AlLbot^h I found il [O b« fl joyoui «xp<^^«nu: h3 make 

ft pnnJclTC [ool. k nui ncrt Ri Entc my '^UkA-ujI' en Itli^ hllUftn 
Tbc pl^nE i^lLa i>«rc irikE^r^SUn^, how<vcf, u jomconr pninlcd 

OUIh ihtH ^^K a R^^ f^nmpjj: aflnHhw a ^'rcntfaJi^d ^ihttinc 

lik^'cnU v^fimu n hrsiicEl b4-4.dujc ndriiy [uoplt afc conuag from 
qutiidc tbr Si£m Nt^ada mounuln? ^ rjani fif thoK pbnU 
Will OOK b? jvailab^f in ih^iriinjnc bLunKinn. I LhniL lEa E]urSC[<7rih- 
jibi« tD Idoii a [uL i>h i[Icnii^Eci^ pljni rihAFnt=h aldiougli w>nit 
ThihV fc Si so«l fo r bcginncn ^l<3ioug^ mmcih i ng ui ftjrthcr tn 
the ',\ nhiHilifj 

[ alld ftnJrihd cbc shelter walk/dc^Tinn^tr^Ljfiiu by hvu p<C>|Nlt 
pfTVlDl^y UfodalrH wilh T?».hErt|^ DrUbh Ift Ik ^Ja^ Chf [tu moff 

IfkwnL xLjIIj ^mvn. LrtiplhJSU W3S phcfvl on lindpn^ naliinJ 

AHA ttiai c^n wfvt as shdt^r IVn~ r^rnplt^n ^ lalkn u^^r pinppcd 
on rodcs in i^m^S a w^y ihif ii ^^h provtd^ dryiiKf Irom r^m 

>iTEliLniL ait L^iiTiHlt of cUbn lO nianipk^l^ic cKe TUimunJin^ Ai^a for 
olKlltr fO rw^rv^nn. Tlu; pQinE niTzrall Wu^ ihal tVLih utbni-nUTS 

m^' r^uirc uiui^iti^jv EJDa? iIlie kc^ps tu adachrd 4o probkniadc 
Wiy^ of IdVdDA and ihfti mgrc aji i maliKtic ulcrvLllivfi Aki^n as 
djEcing A ;ni^i1 Fiale in tb« ^npittid Hha}' bf Fiaorc mdjcaciv^of 

HigmAi FJpcL'x lajtd put-doUKlLHiaud huniAHf '] /V ^ k/ ^ Vff /t / njj 

■TtKnirl. I'eI Kj^iy rKvmmoid ihc rncdLfl and vonhuhilc tac^ETU iliai L^ait mof^ Eowards Jisfra- 
itf luniin AEid Icsi Eowifdi mcift dd^-cniL>'CH ioc:aiL7«i FJ-F ¥lyic 
aCTLOn^n'i h^ hlclilLi^Ini nfriht LLi^Ln^vinhn^ n.n jJzkhuI RxUja^jl McrikCal 
H^^hh- 1~be re ^{:nj rnvw^ pcuplr U Eliril^lk iJh^ll anh Olhtr-ind 
ru atiii-urkifLur? was condudvc to rnEhiura^lic p^rEi^ipaiiunL 
P^4~ipl^ tpok^ ofcnioEaonallT 4.tLar?cJ p^rMjaijJ eVprji(ri4.C5 and 
shared idLJ^ 4fih liuhv lO £r>pf wiih and ov^r^om^ dcpr?^S3vv 
fttlifigs ihac<fln br c^v(^wS^lInlnJ^ Ln tJm fac-f oF ali«uaii4>nL 

I offered my own l^uk^bu aitd tipf ri£n»£i Tvhkh Incilldnl R 

4.tiij4|iic ^f Lr^achvicy ad an annvtr ten diKon n«tinii ai wdl ax an 
^mbraw^tlK non-x^ r7ibrf>ijr u nnlihrlly llhrun:^^ OJ ipt^ol^v^ 
bvl z^ a mniiud t^liE^hg ilhai cajh b« b^iidSaal rxnv, o^ 14 lu? been 
io i^y H3wn tile chfoifl^li innracticHi witli non-linnuju. partriuLidj 
with n^bpr ^nimjb. 

Vafwtu |H:4pk riLpKSKd ihaiihrrc ^iT^irdn*^ hc RtiF^ 1^ ^Ikt' 
inibh bu[ tFifit P riorc li^cAta^ appnui-hi ^viiJ4.K elu alrtuy b^n 
^Qjng nn Emm Purcl^nd Eu 1^tE4buff;^, f h(>u1d 1^^ ^mpha^iTed in 

tht FuninZp pofjpbly ^T^ u i thn^UI inan^lEic inmnu^l jj\ iniudcof 

fommijiijcal ian. Tbi U m^v Lk 1ci» appealing fof iOrihl^ howtrrr, 
[ ihiriL [E ifl 1 iitp irih iJat righc dlrc<Tl<^n iFwr Rrc^^rictu; ^biihi^f 
ihr aJoreOKOlinncii 4.f>n nc^t i n? tn jilu-r. Ojrr^ulanLC can ^[^jU 
ln>ni i^tnbaJ fcnctn^i^ boL ic ithay ntwr ht maxjmiud unless ^c 
Cftn (liv^lop OUTkK''^^ in IfH^liticf thnl proTidc 1 ba.";iA nzw dr^M^ 
cmodanJ undcmrindinjj ^Ihd iLdbic^Utnc laf^nj I1f[ ol 5SgT1 1 EEC4nt 

^U^CCUrs d«4inaiin|; and ihKalcnin^ nm M ^alaal IcnzLr. I'jTi 

npt !Mr« u hclbrr rd jJ J f{:ra£ vixinnx If] dht liil oF COrpSfS aFong 
friih lIi£ LcA, [TtinuiilcaEiiiin and symbolic ihoii|J^4n Hou-«vcr, Le 
if obvriOUi ihtrf is 4 erowine: aricno^nhcrc afalEack inn lltOii: 
rcwilding and luixiing irfin havt [^^^rdy ajhii-poLcjcal nKnulincSn 
Fl^hi Li a unu: wtnian tnhbract wh^o Ft frclx rig^i, but a atiai^ic 

r<3PSC#FKC wUL ^LimaErLy ]ir th4J Qnl^ rt^y Wr CUh frffb ^njo^ 
naEuic ill Ajtf kind ^f J>^rmantni w^y wiihf>L3t ific bar^ixinacnE aF 
pOWCf [TlOnKn ivhoK tLi^hntc puri]m4J LA dilmbEtlhg AJtd dc^LTOVrina 
liunCcr ^Ehcmr pfupic kehI chfJE nh^CRI dtK^nd^UIS looking 

tc ff4> ErraJ. in dlis OWSiJ" ft^r propk at am- 9L^ 

gFkanung ^LiIIil Ki^f di( novicT 

iEhSuM sa^T you ft IoI ^F 4imc by 

Ct^tinp nfF ciTili^rcd basE^t ^od 
Igr thr nar>rT r^p^n^nctj i[ RlflV 
Iflducca ^iFi imbuing t^ naiurc 
ibaT nynn^ fuLlv pucx ui in Eun^ 
wiEhtbc nun-hhcjiaird and break 
our dc|KndmK on divixi[>ji of 
Igbar u^r ck^ctC 
DLSfusiloEif not diiTrtly f^^Erd 

td ikiUa rrt^vcr had a Jianc^ EOgCE 

fptAckc ranpoF Topics I ^^uFJ 

hsw IiLhI to h?i'« ^Tcn lackCcd, 

bu^LhL-in dicriL^A^ic "ruilic cr)iO[iOrih- 
aDy povp^rlkil nioni^nu and in 
dcpih strategic tgllu abauE taking 
pn dir m j^hiihr. f Ih^rt f^mcd C^ 

be opconcf^ tmvardi ipeaiiTig 
qbOEt xabL>ljp: lltJE Ftou wliai 

1^ ttard was mts'c ftlas^ni in 

pnY^fiM^ gathcTCihg'tiL l^m iutr 

¥<3mc EEiuhkan_^ aiifb calk i» nidicf 

pr4>obzrd br Lindtrrn^'cr agcnLi 

or u Kupckxxl| dduiLOrihaln bui 
for mt ic utmrd ro bt 1 hnlthy 
dcbatv coorerning thr tu^J^ *if i|fpiiwlj?i:rjiifiw- iirj^I ppt^7 
lij jii-if'iiii^JiJ nite"i';f;i 
-iiu^ji'^is Ell fu^.^ 

!iiri)li'ii]^il JJtiilo/sMii-Ji 

.■iife!'|rr:iiit!n^ijiJiVgnr 
Page 55 SPRING/SUMMER ^C6 IS3UE Write or email us your thought^ on 

the magaaine or the general anti- 
civilisation discourse and practice- 
or to air your dirt^ laundiy. Send th™ AtflH&tter to BiitorH 
don't gave 'urn J^tCugine SPAM-lUie 
subject title (1. g. ■'We Can. Increase 
the Size of Your Johnson'' or ■'HellcT}.* 
and please iteep 'thein under 5C0 "Tde. Ifl There AnylraJy 
Out There: 

To alL T |uw £m h^Ll: Fr^m CUir 
fornia. I liad rfai^tlcd th^n Fmin 

^^CcdlnL Iff uy. ] WIS V«Y dt53p- 
EKHEH^jJ m he Lnharnicd bv i Sitiur 

hlpf^ffH^ lO S« i^ I *^^ dni-inp 
do^n il»r Tf>rf ni W nsph, clui the 

\u4 btcii CldCchrl Ekciujc oT ch? 

bn^nr dn~ mnJiJIrui^, tji£L 3 ^JL^r 
iviund thac d^ FrMLJjc^lud^hni;^^ 
cht cvoiE bj indnudirion [ hud 
tn^pfd En tirii landrnl^nt^ilHr ] 
nnild c^tiru^[ wivhand fonn hhti^ 

wanted L<3 Icain vdial yi^il pccifir 

Ob ihe w.iy b** Home I thau^r 

i>r rrtmUjAa dJhl L4niniLirL>[y, I wv 
Jisiotm^ Ed uy rt^^ b^u uniil I 
l^rnnlsLuuf chr liTidf^ CoOapii^Oil 
35*^ in Slcfincspok^ TliL htid^E^ kS 
nar my hnnK mW 1 K*d <i3¥clcd <5n 
Li many (imcs. ( rwli™d |iKt !ioh 
hTilrwfiblt ^t an^ and Iw* rnijji wu 
lUpcndi^n dur Ohnlci^ [«hncik»^ 

GREH^ AHj^CHY #35 ]'i¥i xClII LhLtrtiEtd iih ni^nn^ 
wiibi Cm-cn AiijnJlilb. Ak tbcfC 
^f In ihc MlnniLipo!i3 iln [h^L 

WQvM mwr^AJcti mi^.^ ['mn4fl auf|> 

or pjr[ cJ JFiy law EnfmtPincii t 
^rf^c}^ I'm »mcijnci^+^ ii Jwpl>" 

culhLTflml >ImhiI >vh^ 'S |iapp<n- 

iTig rici LJLif ])lui« ^nd wanc5 [o dd 

KiFTK Ebinff abaui Lt bflOf^ hEr Ei>^ 

law- Tm JnrcTond ir «ih-"iiding a™! 

at^L^^ C4 1 <4mpijief buT wiJt g^t 
LiaLkASAP 

lalu cir^. S^o? 

Is There Rei In 

Ta^^Din L1 ma.} Qprtdcffl^ 
J 4im fnr £9TJnK ^n^ curpurjtLOci 
whir ll«j dsCTvr JQ[| iny' muid- 
bas, 3(lluh rbol ttar joppoir^ it- 1 

ujulcMdnd ■^hv you ofc ann ^ jpi- 
rijlj^i, but hiitir [ amjhocdi^r ab^ui 
ix LhzLt I tmpC iou irr i)« pro- 

soJw dw mpt ?jid EipliHUjiora ot' 
moih^ anh V^d dw emLvcmcnt 

^liiuTUfitiy. A^ well I Ipnd pl ittviu; 

duE ifac ADL UK^ [O Cfl^ H^rc b)- 

?txc t>Lj[ le^ Zit>nivE-Anicr1cin 

W«Jd loM lo s« liif fmlf r}r tj^ any tIipi^ vr-icLi tbc ^oftl nhdu^ful 
bum in hdE I Sp^t: ■□ "rttai n>iaE 
Car^Jili iniJ Ei^>imrlv am ^1^ thiE 
tiWrtrprnpIr amUH^Iy liii< i3i« pm 

Eq lUnd lip iO dio^ buf i^Hf^ ^lirnc 

I IlIic-IO ktinhVih47i^ Ifilus^^C^lf 
^|i hn|r Tvil tu i^a up hn Rimcs 

IHiliTfTrTW 3nd )'cu }uJ t<^ uO tha^ 

iobcEr^[rul> KlE$u1iaen4 wwild 
>^Li be ibit TO Icjll A d«T or bcir w 
ilui }-f]Lj to jld ^ji or ^TAy w-j rm. Or 

Arr vuj nli^r JgahEl^E IINduiCn^l 

Jiuiiib^ and ^ nU JJhl Ebtf UTOd- 
Hc^ tIihf Lurnc ^irih ii aiul fii^E uit 

tlTITK, 4~if JHEm-^ itulF. i aiYi Ustty 

[ m iww(y uLlVrfnwd jh yiiur Ie^h 
fo bfiEi^ bimk red ■L~rinliu[i4?n Rf>T 
thlx ij] jlk-ul fotiCKit pruon. I jqtt 
^.ijir w \i.-ntPfi' iF yi^u arc »lhl in 

ii^Kir ^'uu ^1 jnd far. 

A^WWi^^Ehu n^ai bcnaiTTUur \<y^ 
v^h^ I Ijww m r^, Ed ynLL Jk ELJ. 
^ni ibc Ilk? keep up tIk gE^od ^^ 
and f^tr ilirtn *+j^re rhr^" huf r ic rlw 

rn^M^ dOn E ^X-^lr UHhC I^T^nxVang oF 
I Lzar dnlcnhjp. hriE dlC DULU^ 

luntg rluif dEc 

UhJx xflDlifTTV^V^DDLH^ 

QA- 7^^ pfow iflfl/i«^ ifr^nifW fifr 

^Q Jt^ -TJr J*tfJ pTF-^rtffl?J*NttiJ/ ff^ jfl^iw trfjT ffrj^Hf J r^i r'^ fVif-^f 

ffgiJUB arui^ iij f«rr cr arafitm^Xrf, 
t^Mfi^^Ify in so'Ciaff^J pnrfiiiiVi- 

rtfftitf PWMWr H"^ ■iPfc" tyffN-izIiy jfcp- 

ricrf^ftfrf, jtfui fit/ x^ xur^ s^ get 
^typwil xhe fi^^V [/r^ t^tt^-fpL 
Ji^fir dif u-brJ ^rrrra H/wX^iiiU art 

fir hW dJJJJJTJA CJjjTf if Ifp fnT fff&frt- 

att/ ifff H^t ti'fi^ng ^^ ^i>r iruX X^ 

/ruiruiTif iu'TT?g hvjA rJtf rt^riA ^irrq 
ifmn^f^K f riT/df Ji £ruLa J pnrffin an J XmXX 

f^fixTfifi miJ}d Afsi^iLVSf msfAx hOX 

Where Are Youf 

WhcFc air muJ ] don^ man co l>c 
p4Fifn- 1 LI1^^« > jU b^>ri:oiajL^T(ndy 
pvr 04;i nbar I (and indtiy ol m^ 

fnfl*d^!l [hint lx iKc mt>Kl ampOE- 

unr pJh[|l^^^^h^ id hhc minibju 
^orU l-i Mi brTH^™|\ I j JSE vnnl j-4m 

LO fccuiw iiu[ ^-ou arr vrry ?p|hT«:j- 

dtcd and %«ryH ^vr>' nuHcd. lEThirif PageS6 ^ you do. ir "Aninw IpgWy rclcvin? i|J 

dl^uut ht r-wmtV-l^ur r^nM:i^ IIUriE 
nfwlikh liivc been xfJiJ jnd pn?- 
vokjf^ li A niigli^' fif^in '>4i^ ilur 

L touch. But I fiu|K IE ii IME iIle «i1[L 

Vmi ^rc n^«|ftl iKHw nLH^rr 4hcn n^; 

111? aruaikon "^t f^c< [^^ itwr diiv 

I b^tlKcLd^ aaJ KsuEancc k] 4r ^^ 

nwn i?3ttictK Ijv Enr rrtfcrlLdlf. GrtefA 

uon Er> lIi^ Thi^rc ar? Edits dfkidfi 

^lLJi|; ±LJL:lLnl iiaEu Uk i^HftlUFi^ 

wlieck oFpnLnEhai aizbi kUit ot fidt 
JRK inro ^n jpi^rhrri^ cf^-rfninc 
aupor. VoLJ v^nu^ oUcr? wmnhm^ 
JiLEcrcdi Thrt^ jtc ilwiyt J Id[ 

ucHij then iliric JK [bos^ wlio haw. 

['IL =v eE ipiJhi ^L^T^n ^n^A^ Ll 
iKcd^. PlfKC a^me bi^U 

vi^iK lo^r Hid ng^ 
Aon t, O^nr 

Let's Just Keep 
Chugging Along 

Dnr Conr^dcv, 

I luvt ncV^ bcin^ EhJbc U ^or ID}' 

aTkirnhv- BUiik u gpi^d cnuuEti rinr 
iDf. I fed cliir ih? id«f vJ ^lur- 

will liU 4JUt Elif uijn:1JhT= Of pct- 

\i^ynt\ cE, Ecu J fu ^[ J lci[ Erom youi 
nianzjnc J lilr cbc Actinn jnd rihn? 
nic fomc good aitrdcf JVi^m timr to 
limt ^luch ^[ nit thmking. l^ui I 
di^'i ^E ttiyiiii u d "rrWLlddri " jnd 

Eun JE tbt pioUccn. Done w^Iuh^ 
cn«l^ Eti AcA ^tb hzodlhulu^ iht 
more impenLlmg opprrsK^^s Jitc 
oipiEiliam ind cJic scirt^ And I 
tluAk itut bn^a^i^ loItuKl ind 

tinw ^Eulr u ^-3y ofF Ebr d[:tp et^lJ 
ESui 1^ jmc]^ slxmt ciMa in the 

luE LU4L? r^\y bugged 4ti? 1 |E^~e m 
fta^ York, wbwi^ E^'oy flbnincy or 
the pLinf I IS w^msctvtirl, cUpE ttt 
ramdon every poMri^i^l ;qn(L^ni»^c 
pcnpccijvc ^uic, [ti^Jt'i fomc 
n^^A di^Jikc tbc jtlJIuIilii] itid 

mtcrpQ?on^3 H^rtmu., ^c tij M^r chis 

ill g/xK VkttM \k ^ wd^sKr I rhmk 
iniEdttsn M'CrtJd bi^ [iLtn inori 
^tioualy JUtl ^i^tually bjvr r^n 
impj^ if thry fn^u;^ nn Jiid 
ruEicjIi^ ihr beiNiiirul And Itw 
thut^ uh 04ir lo^ZLct^ i^ e]l^ lorr 
6awn ribnc tlut diiln'E WAtL E 

AEid icHaurancs. Colltrrkvdy' nin 
orpjjniuiJOdLS n^ji pn>ihJ[^ dq^ul iiy Rsr ill dilUE invihlvcd sndu^nEUiUEL 
[o provadc die dtings w? ^11 Ipvt- 
hluEJunj kE[ dbc Juiif^t for a mfon. 

Id't tHht btc ^r n»n: ^hcA WC Cin 

cbew. I i^irV (ride m^ :iwb^ and 
cr^a fof roddkjL md ^tf^u^ 

^n^tbnn DnNK 

The Floods Are 
Coming 

Hidiccti 

E~4>jnd vuui wchulc IwhiebE. V^rV 

lTiE?F«Ting IP iCP Itshri ^naq'j 

csuy. I a^iw. rhn^ ire Ftfc^vr^ing 
ch^^^iirf acid cnapil^r whik [h<- 
tncm ta brut j^HLr LJfcLCL Oil 

As y^m nrot>4J?ly k:nL>w t}k [}K 
Ju5 hid maaiv^ ItiKdinf over iIk 
lut TiiLni rb I h I hd [lurtb wl^td I li^ 
atinucH^d jO,rjrK> »^pliT in<Kh'«l 
mn of [fadr hnma jnd ^Oflfl hwi- 
dk^MJ aJTc^ud. I bey rqxcc a bill 

utjliOLdE £1 1 bdCjrhdk li^rihr JIULif- 

jjKf ~in JiLMn Nuonc YTl L^ tslLiny; 
ibouE cJhc 4ii4sji>^ diffi]3»rieni 
and tJK hhilo^ ID in inociUfigly 
rtQchMD^ dimatc ry^tcqi- MjmIk 
dKW diKonccnuiri^ mighc ^^rr a 
drtnacc jIi^hu die n^cy [^reoiiloiTcal 
dun^. E-Ln^HliJt^ rvcnli art »0^ 
hr^j^nijnc jncr^j^LnElr ^nnUnun 

Jirftf now. Itaqoui iE> ihf end of ih* 

2ChJt LMhcuit L in kiXi vcai rajofjJh 

rrcHL^ ncFf yrrj T^ny^ ^i=id EhaE ii 

3i:i<?^ di7 K'OfId Sbeftifld w?£ hii 

h^-nJa jLj4 kzjt 1 ] W vut cVtilL 

BlvjnET^ Jt uuut tn ^Liry uil, ju^ffri 

for ihc p«Lf«( whn ire ch< ip™ 

FtktJy Lo bavt bad che^f Jioin^ 
nrTLkcd- Atid 14 b^ it <rti l^fiftit 

^aitmcDi afuf lau "^vets Vcf ronu 

afri^^' Jil n^^ifd^ [LI pubMv fof bl^ 

FPecrJr id c^rd^ runny ipntiwliOiy LhM? 'l<:ih>tL^L Ji^ldtJlEf 4>:CLinAl 

JLI11 J div ififfT he csmc m Luirlix'li^l 

Anyvfiy kK« up 4li^ ffi^od wpriL 
PeaM) cninj™ 4hc ulc 

HEURlSTICnbiw. 

Accepting 

^anarchyisTff 

I wd£ Efuubled lor 1 taunbtr of 

J4r^x4>ns uwn noJiiu jaiDUx [flirr 
"^undn^TJpdi-nE JJurcpi^l^ir* ir> rhe 
^r^nE^ULmnier ff7 u^ik. Ji tf rbij 

■Jiu'iU^^Cl LyniL.d ILMEuiIe [invudj 

icBuvf^ emerging rjJii^t. rihst luuErr' 

jiutKf sotidaniy. «ri>pcr-i4cion jnJ 4 
divcr^irt' of ptrvi^cf ivrt in ^hac 
:ini|Ji1 be brnidTi Lcrnird 'jntj-u^ 
riinmniiiii antf^n.' I JgTTC wdi yfflk 
^imll, "AJien 11^ dnw A dtFTinaton 
he^^i^a c^ly ZOdh ijtnnkf h- Jiuniilfu 
and L^L^nLciiiiximv jnumLan uunk^ 
54u^ier^c3imediir«T- 'an^rch^^t^' 
b^jid 1^!^ tbac our d jrTq]isicr-JiT- 

ine, £Ltucih-pnnEirlL^, i^iLr dv^TUir^Cc 

appnudi It [bey wini to devek^ a 
Ijfc^>le JiiE diZHjn E bavr LdhJiiSiniT 
c^itaiunt ai I ithrl rtco^a^ pic- 
cnpiditian. 

Tbt problem u rhiF: ruch 
jnirth^i^i' ifc ou^ eoHndo. In 
<]^«gnne li>, [ ^Tiuld bii'e £illfii trao 
iIlif^cc^i^v And Jtia^'o^ rbem^Li^ 
mi^E be pK^ah^ up &{ riot dic Jjtu 
Eimr, 3^1 did^ ciqinu^ jlxMiJ tbrinN- 

P.TV penp^n^^^ ^"^ ^^*^ ^ tlwy 
fifhL^ Aifc^ jiKt, qrihiiin, and a djt- 
nakul ^^ rihc 4.-uJlUn tbcy'vi: fLudCld 
■^ pr^v^ Ehe cofTimtinityr meaning. 
And bupirinon [lur f^ all de^p^r- 
jtcJv tt^aj inihLvmiU AnatULiiun 
li a £tanhn£ pojni. Ir uivotvct cbt 
2amr rci-O^hitiArL^refenZfion of 

n»B i nsSre-^m iderJn^ thji sn^r\y 
|iJ?) a^urcbie^ diaie^ Aiid«nc=e^«. 

curiouJiJ i^ony Dt lu uincclil^JuLi 
tend ^G he, fuMJ niin^\~cc i?idin£ 
sutb ihinkcn ts JenKn^ DelniK. 
^fJl^lbe-, fie . i\ivn^\ ^ cbe dironidct 

4>fLitbrr radKiJ^rrvului:4>Ur)' MLiVC- 
mci^r^ wff ^venHully cnrae to IffiTTI 

a1»u[ boi^ ■L'apicaT mediaie^ r^Lcal 

IdnlUEy Jild tijpfil And pM«tfd IQ 

Keck pipd^LCEi*^ ^ahjEiDns e^ iliis 
pji^lem. Jfdu^noi poliikal anronr 
Ychi jtefei fadpebsLy ihJuEaie aod 
LVnH-ll abuuE 4Jk ^vhuk [bu^i^ nO[ 
b^^LV^ yi=iu, wnii holifr dun tbnu 
cluhiroyancrn Ef? rhe irony of 
anui:h>iMn, buE hei.'auj^ ^u wc i[ 
pUtuJy 2t LTDn^' durrraTdins ihd 
imp^jn^nw jnd p^isMbjIbip nf ^ 
^ito^vingrik&alj^ Ix^lou. h b ibis 
d«Ef;J]kt JCid duetl^LKnl JEUEIiib 
iJut reek: nrp^KiTncidrm cvTiicupi 
oixIfiuhTOW^ bi^|v. kindne^^-i^ 
inunul beilii^ a^ a ^Lonon ioiIksc 
pi^JosiL jE ^ iu\t2 iiM eaU ihUf. If 
wri^mgaKh d^tFa>« rp (^ i^ ffl*j 
hlca of 'radpoE' i w^nr noEhinj; [o 
dr>^EbiE. 

Apifi^yl# 91^ ^nir jDlo IjTt'x 
ope« tip ro iHcm. ^eek ihrn nm to 
ibaie. fi^bajig^. rei^uli/leam uid 
rlrvclop LcdtKy eamfnunitJti and 
^jlude:^ iFu-caeiE cfo ihL^, whjt 
hope do ^v bave^f 

Axbbnd OR 

Semantics Perhaps? PageS7 Grcdjnsi' 

ri rr~i]|y liVcd chf^ni^E nn C^m^c 
puNifliedin 2fX1^ind I undcrsnnd 
Ehr r\£zA li^r die VJt[4>rs' Ki>[r 2i ibt 
i;nd f|jrilVine rbc un^c f>h "cnmr 
munwt'. for readefs of hnieV^trt 
and juM iboni evetyofi^ etc io du 

Idri ufLotiti \t tncaAi iVfuL JE ntCUI 

Tnr Kronn^kin and ^Ll rhr oclier 

l^fc^E iuiafcliif [ [biJik<r^ wbo u»d 
LL tbt ais^euEbOQ of Eue ajhS cf^tuE 
nnK|i>LcnE pHHr |Lut ibilUE ?vi:rLTinr 
eltc II coniKEes all [he boji~ors of 
hi:L4r-i:apaL^Link, ^li Ji^d petha^ 
I>e3vn»dcd U^vbc "falscTtnii^n^vn]' 

rnunlsJtl' or ^flmrcho-rnnunnnkn^ 

duidWi cbe Kfise FuRtriend^. Tmiior 
HioiaAtKtd of LhiE. Due ^itiafebiiE" 

ciiTt^ oirrt hjpTa Fc th^t z% cVcn 

woiif for die lll-tnfornted: ii nm^ 
nuEci hjhiluEie [efioTtfm — Ebf 
Immb 4iimw£r That ^fiue Vk-v, ikiC 
j[ ^11 rUriliffd by ibe ''tniirdiiHs-' 
"^bo [United du cicy ^enif^ here 
ija Crciuiva ac eIu Eimr izt [hr QB 

SPRING/SUMMZR 'Cg ISSUE 
rcil problem fDTU]ni[nuniLa[ioii. 
or QoitnL vpvrd (cf.n "P^kCqi") 

wltI] HLh ki&L4>rh:^l a^iSiXMnOTt^ 1^ 4 
IXKHT ^uluju. At nvii.l lL &i1];^U 

foiw 5on flrncw-ag4y idi^ih one 
tkc^ ]W[ wisti [0 ^nn^w i^bciui- 
I }a^T t4> j^y Ulh cdiEcm ciF com- 

mjnif t w^biKirio; Lcn J MlJI Ui St ^ 
SCTUpulOMS jnd g^JiETHJLii: li J-trii 

liave bti^r ^liEn rhcn^ rdW Hj anarr 

HlhuiU. I hoi EIC«U UKPIii^n 

(^Vftt m^t^ frrficesj is a tjj?fr*^ 

fjj^ fi - / A r-n ur j'jjy rJ uJn^si ^n rM /W J'^ 
iDoir isiti. Ib^ ^yffrmf ^^onlrct 

rfN'rfy. ^^'■^. fiiifrj/j" It* coHid Ncr^r 

af^HiaT^Aiii ft^ifi^H EiT nvN aU 
hf aroHif of 

GREEK AKARCHY *25 A Challenge 

To Our Captors 

Grccunp. I hr>]w eKi^ EincU ^OU 
hfdi-lol JT>J n'cll r:^ My ruriK Is 
Chris and Tm 3 maiimiur-ituufnj' 
piiiMLtr. Jn J reccnr f^nrw^FGi 
pn ^ punk zcihc, I h^^d [bill you i*ii1 

ftJhJ C^pEfi? i^Finur fTuhljL^llOQ E& 

prLj^HjKTf wFclicnn <*^cp- If <i^li 
ptilJLT ^rilh toldi CTUK ntjTVr-iilar 
KcanJijL^ lb? rtccni p«>^[aUT?tr 
qiphr^vaL jiftkJ ai ^Efoylng ihe 
small pr«^ rhcn I wCiLiM «i|Q^ v^ry 

]7lac£Ll on your mailiog-li^E Fnr 

fuiur^ LULLn ^kactlLU-pnnUTIvif rri 

IS rarlwr nfw lc^ mc D jrirt|; all iJKSC 

jTTlt* of ScJincy, J slijw nfbaJciaCiftri 

hai Esktn ^hapc. Jong rlic "tnJt- 
norajT suppOiir^J lirws- ^Vn^^ 
my pnoT ^ijv uhJtulnl ^ rcun^ ouc 
of pjiion, fimHing i job, huytng 1 

LJJ Jndl IkiUW, tin i*^ ¥nd Iwjiiic 

wLtli the siand^rJ i«hf>o-chj.[Fci?r 

yf[, ^jT^cvi^rc mill ljE [IuEl EOftl^ 
fhlEIC I COuMrt^ ^rcKiuhi? VrU DILS^ 

Ids Whtr^ ^'i^ ^h^^Dv^^^lJEdfit- 
l itjci-' 'ft'htrt joy? Vmt w*, my jnaL^. 

I [m Am^jLtTUa DEftUn^ WfK htjiow. 

a pr?-dexi^^ inbK^tcicnux of [he 

IhUilun ^ijI inr^nJeJ l<> dHAIt a 

oidPc cflickrn wcnk or h innir pc¥- 
this hoUo^ bc^jokc ^^r more rmgiDEi dw tt^ wj? tclLnf^ nit: 

■D4>n'E fwE, [bt* itijIjisc \L lilt 
njtural ^^lUOEniianr i^f nisE^nL-ff. 

Thr "AiK inan ^.flf hhs \2.vf in dr- 

E^mLni^iaciii CP iBn4TC it JiLSI iKfp 

gtninR [0 work, pu^i k^p bjyiil^ 
:^tr ' Thai 1 miEaail0L4E chJn^ 
liapf-=nEiI dfur my Eii^ yuf on 
Mai:. Iwicd in m^Hw^e-rti Jil pPrtho- 
lil-thl^ubarOT Vr-\ih nu cxAtrr\tl\ 
ittiihjlaiJr>fi iMiSlda [he ^Nhrvnhcn- 
TJctncd 4-v ^E| Lortsoling mv ^r'^ 
and ^u^picinn liLr Otxvdl'i whit- 
[Kfjnjl pJfilcR I fc«L^«l mrtr litt 
boiiL^ aE ntaJE-call from » pr^^oii 

book prof;r?in, li ihrll !£ a Ki04ti« 
LliTof OchcT pc|IJwbci3 ardf^Upi- 

\C'ii]] eIlje inmal «>]«Tne of Zuin 

:\ mcEJinOt^hosls tiCglHr That 

v^;4s lii 2CJ01. Shno; ibcn I h^v? 
pr^gTf^^c^L tliKhUc^h Zmn co 
t^bonisty, rhurchilL. Bnut^zhSh, 
^bmugh GuLdmaji and IV1?^. loEhr 
Sinungnmi jtilI Cno^luncL ali^jy^ 

qjCmWllTlfn nlvny¥ arpiLihK VHlEh 

niv«]l iboUE wliat's TTve ftuMiilJy 

t^mdm) luDdiajhl I hav^n'r qurre 
myvLtTfd 'J^m hnpirft ^Jrt^r Dtfixk 
Jciiich ftJIohv^ sbrin]^. I Ani-wnVr IJk 
ihb TTifiiiuidtnul work it ma^Ec 
mcittkap nf iroiir pOLitnjI Gj^l as 
fHjicrhjbk manLi;il nif ^Juc'a ^3iiE 
wLiliiiiflkprvmniVMr fic'll^4^fKrully 
1 hen, tuD I itfEl^JllbfJrd ihf ^ne 

and d^c tnfernnnDp mjuW v^illij*_^ 
«p ibarcwiEb prisoncra^tu Ihtm^ 
uk Id ihc jnuic ffoiv; I donE Unfc 
am'mnnPT h'^? damn c^Oixl monih 
thai fianifcs and 4~jlF-k ncriK ^rt 1^ 
rrtttj and a mt^ oik' Hmv^wr. ] 
^-oulJ Itkc EnF tno* mor? abcikii 
■aIuc yT>iLdo^ E4.LjuhJ f>crhapf bra 
C9rr^^p?ni]rrii ^nh ^A. Ira any 
Last, t'm intripwd ^n 1 i^nj^ Ittwji 

nscHilcd pffOlJE yOlA IT t^^ m^ ^^ 
3^ well ai anv odlct lilJof nUEIOTl df 
value 10 ^n EHNpcnnc arZLLVh&T lor 

fiYrdoin and plnnu«. H ^ 4>ue uI" 
pruod GOihi«inic]n ^1^ ^f^r ]2 

)^adinuJc^ HI bi^33.MlMone l^h 

v^L>r^ hfhfuc 1 tl[Mt. So diaE your 

scaff| your Tcadcn jDtl fonirade^ 
know: jiDur cfiort^ wi h^balf of 
pnHHiccs, liff^t^r Lif£e of ^""Elh 
arr itot in nJn. ] won'i icll [ht II? 
thai cWTypnr jncamzraJed ^lll did 
up coming if> tcmu witJ] iJic idtii 
ytHt pfuiiOTt. *s 1 miirti^ dn Bue 
pkurkftp cfung CO r?ad^ ^hli tn 
njl [n m^tV ^1 as ihoH afoiind 
intn sc n^ijch lEnuianix and cLuaE- 
isfaccion rxisrs. ^ejrwtbc p&^rjnd 
L^ppii^icd thai itic Shk ^n^tU fuvE 
3]l of ^THJ ncU LrtonvJitsE ima^nr dK sirenfT^h ly'^^f in waiE behind 
i]icrf waHsMf *■<■ nrlv hid ilirlN- 
FORMA] lOM B«sw^ I ™ure 
ynij, ih4H^i ihe^ ittHi jround m^ 
arr E^t^i^iadied. ilhjjj^k i-^ar^hm^ 
onci^ ihov mhnL^ccr jnd o'afiUriifa 
^ ilitir hooli^ tn dnd ^^rr pnipa- 

g^tan^ Ehe^r iVi^ Ebs and l^blc? (r^d- 

rulu TO follow )^ it thar rimt ih«c 
H-onvLOff will swp Jikin^ i^ueiEJmis 
abauE wby^Fcnng ^nd ^ubiii^ion 
iDiiit bt\ ih\^ hceIc for m;^ ti^Lun, 
lup^r^ritjon, and living lor cbc 
^ncitE hie' h>r. ai 9^ zi^ ihai ihc 
f ^htiJLiJDS are in berc everyday, 
TV?LkJn^ jjvundk hadklingo jc lircr^- 

TUEit ond hanlundv^ fnrcllFUmt 

tfaAins ihcnc^ a t.i Jn c^crv cell 
land ](>iKi4:aflV^SoH rv^M ihc pmf^ 
crt}- tuuvd ar dit pftson wif i^a^ ;fm 
a t.vL jx\*X chmt n abo a dupUin 
on tIk p^Tnnl] ^id rhipd service 
daily If only eHc cr^ich Rbam |M>ftTf- 
aniji^ujc^ and HJvdiiaiion w^\^ M] 
acctfsibld Until the E^th becomes 
mort .^vAihhlf (hjii dL\triLEK>iuaiid 
Im, if je alln frknds. caJrHun iJiaE 

f£\mr amOJLg Lf nrfluinuc EO iJuJkn]^ 
C4R cappun, jnd wuf %^OflL h^p^ 

mabz eJut m^ninmjl. Tlufiks lor 

viMti ElatW. i Look Ftirvr-jrd i^J rt|Jy_ 

RcipwT hi I ly- Oi rii 

IPS S«Fy I prt M 3ninf^*iftdtd| 

Clifk Fofli *219?&^ 

MDioiEaJft City, TN ^76^ 

Warrior For 
Mother Earth 

] ^mtc ^vu aboui J monrb diuI a 

bflf.n^ ^in^ yOu EO MC mc up 

■Aicb 4 f uh^cf I priJ4>n3 for i am ? 
pn^ontj. I am 3n ?naitl*iif as wdl. 
[ am alfO a w^rnar Thr KluEh^T 
Fiuik fm Hi prL:on for \^\^ \^M»iryr 
convToul rvi uLUKinu. My puiy^^^c 
was 10 Rind my caiue and whai J 
plantd (o do in drJ^rse of vur 
KiuEhci 1 vfiLj liirn^ Jn hv wfial [ 
choi^j vf^ a ftidhlL only co find 
■nurii Tra^ ant I nid ftAding ymr 

fpfing^^Mmmcr 100" L^Ot lur 

momli and t^cr sniff: | wanted eo 
wniE yuu dn hopes Ebac ^mi ivuy 
princ what ] haifjioii^ 

To all eK? w^nr^, rilunkf you. . . 
Know [n dw cod. no maltcr v^jr. 
yi]U M'lE beblwsrd Hnldjijurhcid 
h\^ And be pioud. I hv? uch Jiid 
rven^hii? nf ^-uj ^L^crs and hf^h^ 
tti.ro Jl ofyou pcL-plrdiif may br 
4jptJi- minded and na^litlu^T L^kji 
cypcKi^ lodiclhjFb and chmk lIlje 

IT is rogi thh El^^E foE 4>lir plinCC-.- PageSa ilwre, kmnvwfiat fmk art p^clrt 
Enco. Know eIiji u .? t-jJksl yi^u 
^^ ^1 mi}" gn liun poniUy cvurt 
hilkti. You may khwynilr ^rcdtntfi. 
piindjly Ibr [hr r^sc nfyuur Ut 

Your art llf llEin^ ihc ^vcrruncitt, 

ivhicb hi ih^ lonfC^T g^n^ in chr 
wfltLd. li II rrtlLy ■A'^rl* ed fnu? 
Ti iJ thf Fu^liin np [|ui lnn>^ 

weak anJ |>^ jIF JJVCT lEifOKclvzi 

ivfiEii dm JiiE ihr 1^.-.- ihvf i^n 

ypD Nyt Willi yCjUfKbvc^ kfwnviDg 

ypu hcfpol Ehc dbim^ NkIc a^^ovr 

bniEtiCTN ^nu ^ilLct^ I nOpT CVCr}" 
linK i-cu hak LIh iIk HILTTOr fVU 

fcnnw lLtjeIi JWuEt )«1U «HlL I f^KTC 

t^ 3 hd\ L haftc y^^^ Ixirn 

a vionictrnrfriBif \[4>4bcf ajkl iin uIje] 
and I'll h(^ FrAT. uirTKiLx- arid t' J CCrfl- 
QJHK m> v^\y nn ihr; burd tdlTL ill 
tonnn^K in Littni imr NloLlhT no 
maucf ^Iwr [Ik prax. I Invu ynu 
tjnh firarfl &>^^™j EJ_F]] k«fcpu 
ALi'llmn^KLnM'mahraiiiJi^ Ar»J 

I ^[ Ilwc tof tltcpl^ina^ 

June An[l?nqn 

pt I'm tK^pD^ ic^r GAi pnni vlii^- 

II E^j\l\r halHcrrd iTic how rwny 

[KOpIc PhIM -Ahcn cht ll*-J[ £0[ 

bumiid up. h fmn niy lidiL Smk 

{^ibcA: K113V llkcJrfM i-ucn Art 
m^ficii^itr ScKIW^jfihe dAct^-^^i^H 
KIDZyoUf DUf^K RKTinanAl Jiat 
miW (nlEnil OUe)l I n\Ke dui^t 

|be>-^^crrii4jJ HHJ. Appwmifc} I was 

W*i^ i iWfiE all (tlfi^cl^J pnmncn 

llwt nml dkU tC7 bfkT^ I h^L-? iluTin 
andd^ ^jEn'ri^Lf^onvlbrnDchjnfH Bicfiji&rehQlcg/? 

4J1hI>VT Ecrm_ Le it ihci.^- 

iiryi [sirrclcrant* Whac 
iiW *yi [Hrti^iceti- 

rTK>lLH!> rtTchrlflni ^M^dd 

iafr - JWrfflVljJ- WichoUf^ 
bcfcjc culc lOHirJ 4 -U^ 

ihc ^ludh- of I liJi^nq 
h^qid chu rictiVi bdW, blH 

El dawned 4jrt n^i^ aitd I 
|v^u4 fL^EiiiT dku ddifu- 

U FT wi^u|4 CKUt widaLJuL 
ndo^ pnffTunn*. llw »U«: 
willwMC wo^. 4.-iilcLirjlH 
COnscnj?(S^*bKcrjctiCiiu_ 

OlK mlflu hee ihar thit CU4KCrf itBJiradv a 4^e1U^ IfpCCI 
Chf niiU-C^^^-itiaKho-pEUhltUVfEt/ 
eri^tfl jn^Tcli^ ltIiiuuc aTld ^M- 

[K^. Hui t lifLnkdlLcrrrtniauit an 
CDiplunson liunun polituisl Irt^ 
dom ftojn Tufc, gcncrJKr icrtrfe all 

abajLhltfT ihoughf TTrtFchon: U 

artN-UlJI^ for ^phpfk incLiisaLJii 
111 pdn-aia jruliHik ^udy 

Thtft ha« h«fl njjn> 

"|]L4>analdLiiu'~ c^nc oniU f4^ 1^^ 
cr;Uf>rj uh'JUiL Bur [Ik "Jlkly uE rliu 
fiia^UL? ujukl U^ cWdi^pn^nE: > 

plan ^w ttiEf |HPU-iDeluscnal ai>d 

nan ^inliuEKHi n4 ^Eli^gLrffp ^§; 

hnn L^ ^ lUcrncu. 1 1br t3|E>j.p|f rrv hn 
ict cmirf^y^ 14 be rttlarm^^ ITihE 
^t^'^r^Kn^ pr«ii|jp^i^^ 1 bunun 
'dnf r/ wlfr^iu Ehc pratCiLf ^1>iild 
ht raorf coiTCrt]> IcKiJMid cioc dcIj 

hwnan KTaT l^nnraHi- huL iiumah 

aaion mward? diMniJitLrtj ht-hu 
would ^iflnd io fh^w?.) uf thcwikl 

rCkbimilte V<b ^"^i ^binanai^LUn 
I Ikh ihf pf4i.T ki^ I if Jna>rtLtnitCiOfl 

nrfanv mcdunipri lluc wiMld impftit 
lifcc in>m rcGKHflng In^t? [ tliiJik 
Lhu L^ l]lr CiWKf ol mlksr rauka 
[bL^ can^qjl irafKirfanr. '1 tiHI ^ht|i 

in pcTipc4.tiv? Chfl OUE pan r^lei 

cTHjrcd riliE burioajL q^ i^ui nliJw 

E4|iuiKHi uVl Ik^IU ih^ JJlluhJuiHi 

nf interior ind cSlcriLH wr^ni 
COnc^pi-s ■3r~''A iJdccaicT^. ^[L. In? 
iriLiul-lvJy-cnniijniTicnE Gaiusun 
sfillC rhj[ dnmuuici mmsiti liilnk- 
lh^^ hdl h> nUKh Tl> dcir Ji manj tif 
li^ Lnu^i wiih iJf Jin r> LHf, and 
gitib^cLfl^iiiiiona TO lilr ai x^>- 

nU ph^nChDItTU. 1n begin thl^ 
Jert]rtimKIiM>- twn |iJM inEhcuafJiL. 
n a liu^ ^qj in dti^^ nnf 1 fir^ 

Ju^Ilscil e^EiLq^u. Vf [, ]liU ^hiH "jutun" aiui jU chac fu^ jn5«^ JVom 
b^Licvdi^ ivr'rt rtpararc from ic 

^fun^ u hue nliJLd|^Ernn. t>^JnaiH>ft. 
jnd dcTITULtEtnii Ji/a aranTl^nHH^I. tbt 
^ ihlV ro Ivin^ [be ^iki JciiCE In Itt 
« -mir reUl>Vi. pi±f arnLir LJojtft- 
inf^ our pbw nf being, nUr hunK, 
hi>C fiiSC ^n Ljhff^v* b.-*ma:pt Tint 
tEillaiinirijUJl ojriwsrnc. tHraJimi- 
iHMk ofc hocir. ^H>uld Iw J[ ilif hnn 

Cif tbe cupflicncc UmI pracliu f]F 

bi^ai^atLhy. 

"WkiEr Crji^linii ihi: ^nernal 
n]anjh[LhtJ[L4>iLh nhllr ^^ -hrhi w^r 
cm cy^KcpEv, wf cujh b^gin "^klfio 

ux Jf> dcLnnUnict ^Ii^OeH^' in OUT 

pf r^pvciivu i«>nAL Liric and Ibrm 
J rQund^iion Ebt rbE^fntn^ard n- 
pr^^cHi anu jLiaun w Lrmnij li k^ 

Nqi 4 simple cban^ ib ±<-i1kanuc^. 
cElklH^n. f>T ling^H, biqc a uuluhrK Jb- 

nhbdaiion ofari:^L4. ^h^t^J^i nl 

TboUfttlT- IKji f:4P be an aLriien 

T&MOnc tjk«inn Irdii ulliallj- lo 

l>C Fftponsihk lor^nc's :^r-libcra- 

ELOn i^ill in Htm gn^ nsc 44> eKIj 

E3CW pjpadlgm ^hf thff libCTation lif 
jII Idt, moCT li^ly m vr^y^ ilut ^v? 
m ay rtni y^[ conceive. ThiswonU 

b<? 3 Irur ^-oluEIOn, an ^phgCTV^^. 

nui 4im|i]y jtioiki^r rth^luTLno 
cau^iKJ LJ1 Ebc same old pamdigm 
dF Ebnilgbl- TluE Wf»uld btf pcf" 
pcnuEin^ iLlu£ii>rt. 11u[ If noc en 
i^y ibciL- ^v-oiA br niort lavcn o' 

iMufloi. huE wbjl rj:aLlJy 1^ OIK 
KDITl^ CU pcd Jway iiiiJi|; [hrSaniC 

W4y of ihjnking cb^l hat cb- 

IKntbcd U^ anti chusc rtccniLv 
bcloEt UtiniOcb]t*|uagmLJC^ Wr 

ULUsl i^ur off lb? baggage ihai 
JcicSr't Srivt lis ^ri^[ chat mbch 
dn^er Uh ill? Vi^rvf . I'v^n wiili nnp 
ziwp aniji^^i iIk ^|iliNev gf cN 
^lepx ubuU bd iiuLraaiibkr £v J iTnagiJK bi4>^lhartll/ ihcT^nrc 

f Lardnp ^ jb UhL^rinJ ^urn^ nz 
pnxc^ Icadib^ [o in at'Eioiu <?n' 

jCqii?t«. uiJT^tJiJ TodoWT^Jlia 

IIMng riiMll^iL'^LLill Ji^jnil aW ptt- 
VHrt^ tone fp^i; oiu TiCTiH |icrtfn.[ive 

ft^HlId be. nNLiafliLiricaiL^d jkJ w 

plaflr a □'ccbin w 'Jectwiiuucf' atr^ 
of a irrt sowing CosLand back, 

acJlb^ fjElLy lO pfOIOii fHe qnlimnE 

wiKLoni of lj^ from cbow ^liO 
Winild IikL^^ieI El. 41^ rH^n4>] hqn^- 
pc[ wJiari weI1 bap|Kn on lEf own 

T}iL& [miifju: would b?n EO if F[- 

cnt^i fhr unlc-arEimj^of huniin 
^TCfrn^l manipuLaiton in jll 
1^mu. rhr un learn I j[^ ot 0^1 r own 

fC^rt Jnd LinKcn inlaidirE^ lEL>m 

[hf hwlTONt* ronitn«^Ea iIlje Jiavt 

madt u! f^ ^f LmnnhTianii Jbd 
allow llViZ ^^frppja^ni pn^rtcof ihc 

blOiphcr? TO riMnifefc in iEx miO' 
abrbJOpo^L^ncm . lTTildofi:Ji tt^-nnd 

ub^l^rfiandingr bcaUtifdr ^bd 
biysirrFiaut w^^_ Tbis Ls pbc per- 
ianal -ibd tom^unjl p»c[iu iKaE 

(cada Eoibt rrut I ibf FiTJon nf life. 
One wr L^aii do confEaiid;r. rr^rr 

d:Ly, etUF}' b^OniE^^kE. NoWn Ht tIv 

m^nneniiuaL buildji wb«i criunl 
m^u %hih^ jn4l e£i( diMih of rhc 
H^hak wnrld hnr^V ptA^i, v^ will 

b^ ready Er> as^Ul lb? bfotpbi:fCr 

iliE h^dd, A£^ Ib Kcl^LDiuh^ 4nd 
ibrivjngin ii^ infinji^inibifc^ra- 
Iions:; nor in nuT ^nVn drJij^ bui 

In a ¥\t\^ h fiTCUfi a^ unkiHrnabEE*, 

iih-Ctdllsly pH?werfiJ wa^ tbn Vre 

belong i<3, 

So iblE all nuj rcbcHhii^ may 
Pf^gg y SFEJNG/SUMHEE'03J£SUE An Af}ff-CM23tfofi Jtmf}slf}t Theory 3Hti Action 

JcnglelESUB3DEtir:0ff0jff«rT.tyEnnhtrn3LlcdlDygur4ir S4in1h#US. f^Ll 
Cwida. (7 Id furgpc ^ ariAftnd IhB WDrld BBCk ISSUBi (49 S4] IFQ lta|l 

»«IPlbh lar U qjtH Df$fi&iDMh?Hl Mo$e gl BiA H^rmna Ihueb (BlnCf 
iff#$hll|tqiO pfnafiziDE iHinBlh tiavc t>f Bn iHustdilBFmuilam thrmn; 
jlihBUfh »di iHut dgcf flO krDrii|4b4^Qciiic rpcui 
arihAt^l" 

bujfltiriStimniBraniJ 'lAi^Kltf^ 
b Green An v^ 

Ittit it& |r^ll,'WiAt«i ZDDI-D&l: 

lstM«l1^ ISgnnij ?<Hl51 
""'ndJQr^gu^ Flrsihlarcc' iflpt ffl 4FallAi|LnLAr2dl^a&| w^s 

tn IClifllE ISbB 

ksa^b iZJ iSumTiBrir^ll iOKj 
Tflclks and S^^bdy. 

Ibbe *Z4 iSg^^ui^uniTiBr ^T). 
Culture Cihfit JTlmofei HOW TO SUBSCmE TO GREEN ANARCHY 

Nera ^rv |ti& rates fur a 4 Issje Sul)&i:ri|)tiDn (alroul ?v^^^J 

£/■ S- ■ $15, Canaffa - $22, Europe - $24, 

and tije rest of the plane! - $23 

SuHscfiplfons are FREE tor U.S. Prisaners! 

Norc to PrLsoner^: 
Due Id nr mtSrtq «& Httt HW Dial prri anei^ now n-aatBalh ntfr ^ ^ 
iFsivi ikFimlUfnhmmiAinuM hte hCDnlinuE'EMffkH^HVnLf-^ 

h'c wiN IeI i^u bnv wtiPrI i^ur JLlhurfpLH hU fua «L lUI pvlinth tUDt Wn 
ilU J^ pri^-fCfT lu ^larf cfipAS 41 pouHt^ lllbw UfllVllgfl V altof MrliMitdf. 

If L£ n qijA( cipbulvt b? unlimn M iHDt fen pkan ubsnplTOni 

Send we 1 1 -fn negated cull, pDSlfrL nvonvf orderv ar checks 
inL> S.cLiJr?ncymB[lGOtilloG/«jvJ/Mr?^HAnilJfrlushnQw 
wlia[ issue fcij wojid lltie to slaM yuur EubsDHphdn at (the 
current ar next issjC). M d[im?sl»t ^uburkCifrs wauld lite 
llieir sbbscrlplion In ai envelope, i^lc^se n^la at>d add an 
3ild4llQnal %A per EubsciJjiEiQn t(1 per i&sire^ 

PO Box 11331 Eugene, OR 97440 

email us ^l: collecl^voSirnenanarchy.prg 
wtth any ijuesllDns ar drders. 

HOW TQ DISTRiBUTE GREEN ANARCHY 

Narearalhe r^leslordl^lributian: ^ 

US, 

Quantity jnder 49 copies -S? per i;4py 
Q janMEy over SD copies - S1-SD per u>p^ 

Canada 

lending firffir .4fljn:^y][3 Canada CfiSiS iTPltTa . W» ^Sl: Ihal PQCDlfi pn^ 
lh?SB^er3l4E35 9[)pv« bjiadd abciLrl3i3=^.jrticira monBy lor pmlrige. 

iTiEernalional 

SandEng |»r^ quBnlrllc: dI Jjrtf^i? AT^MtAr avtr^as tEKtS elQl Ql mon^ 
and tdkes Ii^q We ask ihai paDpta a dd atHiLfl ^0% mart m viey lor pp^- 
«gg We wiU s^nd packdga^ &u[ Et£ dieap a? pns^bM [UStaBUV surface) 
gnl£ss EpepKlcallyfCETiJKlfld b^ yau tD s»n4 14 3lr malt 

*Now yQU can ordeT and subscribe online 
with out new PayPal account 
Pampliieis jU^'^ii jP WQ^ 4 AMttiYh .4j1Ylimf« 

A ^rul [KdMttI tnW^ dt^Oni. 
J CMtff SmW itJWiViiMP S 

^ fVAt. nhJirt^n m If* ^nmJ wHirt 

. iKi] Jfu^fVi [il f (riff hrahfly ?nflKdiro^>- 
jlJnpCXIlfClc^DMrVtl 

Tnt DZfTHrffi <4 A 44Hb Awmfl by CM^ 

^■JVJ«|iri* 5? 

AigiJT^t^ ^j>nd nasi onfviialpzfi rjl m 

la^v ijl rT»i JiJl.f>iy^iu^l£UF\ 

.tniUrf%iUiACd>U BOiumn 
An rfdL^iACIbdU arS'l'iril CtoPir 

rM]ffKMnii>;^[ttfT>:fnJn:c LW^tf OHfTH 
^n (11^ be riL'j»^ iVAl>]^ 4V4llftJDfBfV 

■L i'fc^x UiE JttfialFM [^ rrjnr ^ gj flU^ 

ft hr4l Icck Jl m^ili -^ JcUom jj^e^ irna 

piiun -"IIj^I LjlLCnIpHP 

Jnriiif .^.y^iibivU 

l>^|rt^4UiKLAurA ACd 4fVnt f^f^fll^ 1 

nc4Vii mo^n t^LN bfiK of cdoiiktoi 
fna^ A C^4AU E-1 Sarin U 

^n amuJbt iWc^LiftrM H 3f4flh4fTi 

A cru^rrit : Kt Igr^ro] Ifm crtiigLM dI 

Cv ^ulr^ d~dri^lgtil£v 

irpn nv^£^ri. A^ HW^EVi^SH 

fj;tt (riir^llpj^font fsw^anri Aikwd 
ITdKliMT b ■ t hVtK [}1lh:« El 

h^,d ^ UK Of? \Vly{fd LM/hj-n EtCMI ViP 
£IKW AwnTHMPt MuS3 

Ch»»(Li%ipP«nng ta £4 ^^c. mtf n^ is 
^m .Ki}mi|(9T*vlQ»gJ the rrwji-rTufH^t 
Cfignry It #« tEt^rul pnt^^^m ^ 
tb^Kfztp mtts^a kr rlrA^jCfuHi LtDiifU 

[itrnrff nrn*r At fnfrrv^ tt^ffi -&^ 
^4r;t^ by [>rT«i Jmun 5^ 

t'^l '.ijl i^oimitiH cdfrnfTJlkr MffiJ^ 

tjti^ K^cmlnffWAn] ChjrtfkrS 

TliK F^Kff =rjnDH ^ri hsgfiUjU fxjmnijik}!! 
K^V^ hpt 41 ttiE ^vxtldJ irU pi^<ll 

C^rHh^ bc'^Ann an k>^gcrKiJt ritilU v^ff 

jrd praHaaM IFul C^UtfuVn 

fiwjH An»Au± BtfU^ FuUpUlKTi i^ 

^ Ldl^zn IbC ^fUH^ ^ F?4f tmt trgm in 

■ii^^'ror^gn^i anrd'iil FHr^ptchrf 

A ohA 1d hV^ on lUJLTt'^ E4uf [y ^ LtfbiP 
Aid nwHlH. h4 to LHt rw4^, *j4TTm 

jn-Ljv«i^bi sBrrMT wiHo^b^nmrui 

Ta^EH ■ Oip \tt bWk **t t*»y Pf?Si"^ ■ ■MM HbdA. ff Dfi 1tV HJVf 17I. Ita Dftti*] 
nx^KHnl tf*<¥. ^I^rt? ±|-^llEr^ liLiUlDt 

im gtfio-jib liniia h^mHi ^4 iIvk^ 

jrU-^AiAl 

AMf *4lr bfr J}f J^nWJuJ AipriUM 
iUf4Hcri0UUnrtd bt iWhiCiWTitKi^Mn 

lY rr jtfiMf A'Hdf ^'nyyfTOUt^ 

I. ^U. ■■"■■ ll^ k^4]H J[h^li Tt^iT^ t^ dV Us 

hidKr^J^' iliarrrilifj^iTii AiJiufrf ilr Jh 
~hA E?Ur ^^^ ^^ ^ AUi^iiih tM ^<Vk«f 

ft^\tffi^r~ I imi-l:'.-'>-i I *J 

An ji dtfT" ■~uii'^^l'j 4^ -.^ I' duUillkUTL 

11^ J ill mil ^iWnUflAttdrtl 

A dAT Ddtffl nwi ^ A* Cta. P«Vi^1] gn 

iKv^ttMnttH 4tt] Hi piKJ^ AiV^ rgri 

TJA-gMjCMnMCfl. J^™^*^^ mMt\\ 
tmkP«Bll4lh?FA|t««^fAnU. 
AiTfAMApiAiaB Tb flA SAHf MhTM 

tfflf T^rr OiwifAariijifl ^^ 

E4-p^JE{njX iV r*ti^^ JiprcdPffi mifvd 

[!*aa"l»i rr^th:^ [^f^^coJuil mnUtrtuT 
1^ "rrt£*r.o^^i"o iinr^ iiTH*T?Eut(ri:t; ' 

[>iU^aK guhbnri '^ EH^} tN U4 I^DkirraL^ 
J&Kk U HICIP4U DCI-mHUtn 

^■H>?=iHbf4iflita1J^ -FfH- Lger^ nfp 
E«TVji0f3yHr^^4 [tfUg^ M rt W^ jifmn 

nftwfJrtg^iiJ^MjiriifhMiifiihi^ 
1^ [j;npfiith;fi ij\ nuntclKi~ur/ jnd Ci^M 
vumti^ m-Crv, fiLkdir^ TniiJ FhT- Jl]>r 

Mun Uih TfiriMU Wi1tulI>4Dt4Ainu 

br LAriri tf ^iin)u4 m ewuMll^ Sp^in 

HM 0^fAMt\ 0*n:¥ AnMx^ H 
i^ginl kTt#r«tn d^H AnWK*^ lr>ddfi HiV 

liiErl r<' J JlE^rilir^ H] BJttW.'AM ChkM 

MMeiri 'laii-r ^tbfcjgl^ jpirt c^taftfari 

■iJunfiiri^M^^qftflthBftJftT l . OUtUfH. 

m st^ftru Al Jtomtdtort art kWUWi to 

MftlT4iVr.jlMriT. Mfdv^WCp^DT ^ 

MlrnOnJ Ig r>^4U jnui?i£Ji lb [he BfUA^ 

g1 Ibi ntUsI ^^JrAiJl4n » hMjt^ 
iMhifrrii ffJffliaMrT 5? >lhr. Z^rzv 

Ohfl Un, J tg-j^if^ -urirti] TOJi^n A^^iTK 
T " ^'^■*A^lTWtfJnd pdiK^al fi ils 

'■ " "'.iotf< ^ilUT fY.Tniy.T 
J^-FipiMU J fa h^prp.?] AwHpmhiJ 

hVtl^m ^r^EH £2 
PA:if-jj li^^^r^ dctiL^krt. 

r^ pjT[L-M cdcdL djndkbii^b Tilkt^" 

^ 1^4 p:BlfiLi±^ itfnlln^ Vd Ht^bnKfV 
aftSSh^inJHWatUl^ttfWbfctlTiin 1^ 

fe^lfpfintf^ b3(i«i ba LUfHj^Tp^lEn 

^Ito^i^jV^aMiUHMftAMtfS 
<^ uidtiDiDrld Jf4 [44!f1lr4 R^tstaon J GREEN AKAflCHY ^25 Page 90 EUt^iAi^ CmkiUVi FUiAtrV^m, rr^ 

1gC^— c^'TTiir' jjj-r^l :r^i' Trtjn 

ItH Quk £^r C^k^fkf ^m^ f rffE hiZikI ^ 
M ■:<^Fitr*h>i ^ umi tj^it ar^r^tu iCfrinq:] 

Ikrihn' n b m tfufnifriF^i a\ mm d^ Knv The Fredy Pertnai Series Books: 


I m IfrfiJMCrtfivGrir'Cri Br±tci4U 

nAMfti ei(0£M d 4J I '^ r- ^>i^ luj ^ tVSOM f^t'Ji rn^ ^PifiKT A'^'M^t i*bcff/ 

HViMpS 0^ifrfrL-J Mtrl4AT ^I^U 

li U^^^ U ■■ ^ ' u . - ' i^C CV tTU CnOJlH 

ifJiC^ !-.■ -U -r-,' ii^Ci*j[tofLLT 

[iMjiiiiriii nrr 

EtH|4 [HI EtchnnlDqy ird c\x^'^ ilruppit 

IHUh 'i4(n Gi«k jnd WiMv ininhKl 

Pf jUU* J* Ahvi' l>Hit \Wswi $1 

In ltUlfedHmf£]d iMkty «tirtjr=»J:f«tnt C^iialn^ ^-:rL-jl rtradiir. niU hn4¥ 4*J 

mtd^inE^ ^~J ^jhhe ba^j< (f itiiIne ^Is 

An ilAHlulEt^iU^AiuWi gupb ro HbldQ 

The ts^Ein infl t^nirc Jvr^ ■ihTlh kl* i^ Tnnt 

h^ ut^tflr viTin 1tKr»k5 i4jnl 

■IBM Mtf MEkrri &.±in Grthn 13 

TTia HUHhUI^ hCHii G iHH^ rTKOl [t^mifLri 

namiiYt F.ic &nvd^ m [hnct M^ 

Back lo Basics Series: 

mTp:^ hrt- TW ^Vv>iWni dJIN fM $1 

MkW JInt JW lUirfMUr AftHTjl 

Mlfft^l^dto^HnhiUTv h^tE std [iKlkq 
Hkar Jiir HVurlt S^t^ ^^An^i^ 
ibtAiWtfew of fibn Mtn±Kl dcu A^^AWf iJlJfitlh^J ^K^ Jl rAHta'IWfl 

A Kf^ ^ |r^ -r^y tiT ^«isir ^1 ZJC^ttTl. md 
Dif KOftlvi Of pi [f(niH4C«lM titC4nt4i[| 

4^4pffi4H>|fi«Ulir 

lUt Rjr^ rTW*thrs>lfpitfC»i]fitflw] [rf 

MUl Anuria p4 ni Uta Ph rTPiaWi>M=ii primtitfe SHilte Series: 

54L^»K 3iV«^ ^^l^ Ai~hf^ ^d(7i^ iHI^d ^j 

^ibiljl j i ^A^ jrrd £j/drp $3 

EUmj 'i e 'iiini n^* a.iJ ^nd Jnll^ irq 

B^pH WmWH Ed rnA rqpf md (tnig 

Mfr frriO RM br ^VHivr$3 

S« -1^ ^L^ \^ '>JT>^^ UnJ J [tor ^Td r^ 

Rhi 4ltf ^r Ifr rir^ta^ iuckAn b i^ 141k 
Adv^ bihjtfL r[ii^dng rrpii^ m] rpcHpl lines: u£^ r^ nd j4 ir^ E^ t^i ^>Mri^ t$^ 
Ejc^, licrr^ ttiTf if^ pcll>r>j bqgff | jihJ (l£ 

hr W UHTTftiEi tcL Mg (gniP pitUri 

Irw ^gmlpy h4iLfT«iw> QfV4n-ifBi^4f 
wtibn hwg4 b> n-u C^ bit ^tdjig ^ 

^PWT il^i^i^nj K \ C-fT^r- la-j <f Jf tr 

FhE m^ircrcn sing jrtdru^^i ijl (kropi 

AruTfrKiracfwcf ^iZfK-k^' p ni(>,q±ji)ii 

SJi glUrr-j] [Tit-v *nnr. n^,>im *n3 St^^ 

XUTmp £jPf ilAKff ;I1 orb? ?; t3^Kn 

np;t *npi^4]-|cWrict ;>^ PnpB n «D^ 

W\ lh«r| «4 ^urTKHaHfH «ur h4A JVEWC' HH] 1^* \f^\r^ r>S U^rtnV 

AH i« CmW ^ Dlh4a [h« Si 
StAOU mmttpif ^taiftfiip Aid A4»UEi 

^awDr^V BafUnL f^d^uicrnfi adii-^k j^ ^ijrir^ cnl 3h^ gl M jr^ry Eh>^;hlr> jnj h? 

pr^^^Hr FiT-i g! ^jkuI *rjrg-ism Inyn n4 

»d^frihP«1-LA 

Or pif iff dv iwi^ liiUfrnr Aink^ 

An Am^Qwry p^m V4 Mirf mt^ Wd 

Ihid: Ut4c4 -OtlbVqriniCvT*](UI||r4 
n^ Ri im fi^ g^WHTipiib; ft^r^ v 

>^tff-ia^.igji lih^n^ffimwumFTAtu 

Tins -^- jrj-mi nptf^k ti 4 witd4n or 1? 

^^cr1 rujff l^rtg gn [looini&cnUAlUCI 

Fha nhTCfTE nrtf i^^j^* "^'4^ gn b^ c^u 
■iLErKt^ ^ diVTK^h^jlrir ^4 j{|i^b^'l |h| 

[z^LqKt [if cn^inlKfi, jnd ^n ttif pfiTtf W 

rrc n I rw^ rnn-^ JW pigij- hrt &Wi^ 
Derrick Jen^m 

bidi ffb n rtp] E^ i:^ runHi^ Mfny Md 

tHTllCtfBCtt. "Kffl HpHSf HkflA D bpU 
Vif MM b AnA^ttHOTYUUmrfPUtt^ 

ff nroAiPi tH4kB*a iJitnbtfi do. 
DkV Bfr^KHFCcnfotiAri ire^qn] «i« 
to riv4mvy. pnvtf hi*c mw»uJ 
jMafA4ind|tafHvm<M 

HpVVMia pain H&ffell phAHOffUli, 
m dHAPHWIli IM flM Ml. hfWfrjH 

ttd viv tv bndnHliif] pdM rvuK^ dn ^ 
hQpi Eff |4rtPt hJbfi cnK Ltfri hul rr-M IM 
■cv hi cwTwri Hf^tt Flnujchrti vpi 
vft^iv44vDviigc«HM EJtncthw 

di^iAfv dtrttmuib-4)t urhn h sdrnc 
F.Wbfqv4nDighl^p(n4kq Eondsw hr 

bii^ ]t;fr PW NvVTbCEftiM lUlNVEMaK 

^F iM4n «» nrtt ^«ff bv4i. 
ftHff«£i*mr 

CN^?t4nf hjhi iM^ t4«f1 riPaHM Ml dd- 

Ta* Ein bt4iif1nHiT*4tiwtr t4iim Ihu 
hi Pis Vflwy c^ iJHpf«l«#i Fftb* if*>tffl 

PAfKfKiUrri^ Wl^^ Piidp: NflfdnrtlL rtflMrt 

ind ^ni^ [>K.ET^n rht kluK &!#tfr4 b4 rr[rfn 1|fv ID CVft l»C^lhg 4vtry4ing hn 

«r4h4f E« In4 tVf[iC' iTHhLtfUm Dl Ihtd- 
tfrHmplKinf pdi^« iri-t JtntcmM 

irnl nydnii [ullur« MT*; iTiKJ^t ^^^■iV 4 A' i Jnf fit 
^^'^luqrc.^^^^ L;fiBbii|fia4rflVtt#- 

^^=stn-acf ■ bcri ^ N -nr t4i^ " T^4 tOrt 

ItfW ^mircinf , pjvyiOJSlt. PC fprmct! 

1Mpmiij^piy Sfj^a *h 

JohnZcfZK 

Th^kr^ ^reCrvV^ DHIflild lAUviIdAi 

CUSS4 C4hm>1 y^u^tQUMCMHHAh^ 

AillM*4riBi^|15 
JotwvZa «iiFi^i»t mmti JtaHHnma 
ntnAfi' d^ii v.4n ^=ram dn, igrtcrfwt, 
tanffiqLtfd EacAhttwuitaikff^i Vr^iu 

DTHBJ E4nH I^lAHUBHUCA kid dAriiUb 

mmuOlElVfMttfllS 

JA4 ffMI ncifl bHk 4k4uU± Ttrn £ fc 

[XKfntinb.- ->AMh L>v4intci- -Ahhj^ 

&|fn£Oi^' JWfiimiKV ~&?. It:w IH Tiu 

Videos/DVO's: 

APvV*i2^i^r^J7^-J>V^PnAd»It2f15 
^■ntfttf bm gwvi ,+%Ktr^& 2W1 bu tf 
!«LficWPa ktK? Id :^Lm 11^= '^nAjHd 

i^virnv?rJFr4iiidHjg iY£^AiPdJSi^1 B 

frf bl WHiiUl 4TUi>»aCUHArK Erf ifW- 
tf4l VUW htUDn IBd VUUtttf hHdU. 

hvUv HiM hiiU ffuic vflm! no: 
EH bnff«nmd wdK a di iddWid« 

[^F CVflrfTJord jlftfimvlMlfM 

CliKblVMtfflrAlfCtadXMihvSl^lS 

^ FOUh^l dKUrrnmidh-- [d [Vt ^(mMJ4£ 
dHWVlfr HHa=dG:HhBim 1]Vl 20>1 

Tin ^A^^Ivh] IftTUlK fltEfT^KMi^ Cl ItW 
Sftjflcnct Eb!3t bF ^4 Ute4 ttiB LLIU dV 

Cg4]|iTJ]nimcf^rv tr^ ^kyi MciTUktr fk 
bndlrk bift 1 b^id kx^ Jl di« DFOmULiI 

rdA tf m^pjA ir4 dv tAbcdid «uQfKi 

t[i4 bcU'V M4f4 t4iTiH Hri ECnHi^phK 
HCtH^A [CfKlkA^. jnd KrmdEA 

r * (7^ Special Qfler: T 

I Im W paiT**l$ FGf Jiff ^tifVEty I 
I cr>^ C^trT JK rfiUQri 79U m FTq 1 How to order: T^Eni3[d[bLhinlbr^^faEMg HcHfh 
ft* J HDa «]b^ 1g Ipifi Uu tWd ac4l» 1M04 m^M canuiE^ Exih. diEcH. or poAlinmvvMl PtM Hritfr 
VPAVAUrtV In U.K. CirnKT miy W Iddh B^iffll- 

-■Plturdett^g Pflecl:Klf3$1.EupiM,ORt744D 

-Vtatr|it«EnCt»4iW4tT. tPIl1inrgnr|tnyiP4[tl^ns^lf>dD0CEiir PiBtH 
bflC^lBnE fmailual H^CVJ^^ff/ffE^J Adi^Af-ili^lE Fl bv Ubny ^ Ivrrg :lrnp fr 11 

■eg|^^^n 3rv^ qunU^^ta^Jl ai'^llaiHlltv abonal onjan ^ Uv hflfsf bdubu i^g dg rmt Itnd rg $lirp plrttiriil, ^ f1 
Il4pihcipr4in P4«|tAPi}itMLfi&DMgv[H]Enilalpf1cflEeut^LBb»^cntri 

kttfmtf pail lUtflpL iMtlAd ndM^ VJ? C^n npw gntf i^iid ^irTTHll fltD, Page 91 * ctiecK-DDi: www.greenanarcliy.org 

SPRIHG/SUMMER -06 ISSUE 


rmiiL 
guenJ iLiTibjn Vy LiCio^.HXiiii 

L:/i-^ticidKi7«l4iTin \Ur 
LiberoticMi f*^ijuf*^ vv^bori riDCJii[t4i 

vn^ + Tl 4144 bg mbli cat 1 cnA ^ ^om Tarantula 
Distxibutinn 
BIS «W 
3rd Ave 

Portlafid, 
OH 37?D4 
■orlBlHiar. net ?|i"f \o vk f i'i^sC'ni BIscK anb Green 

*^tTH lh« n^^i renlflff Par Ql^> fl^ C^n^ 

FO Sox aiSCOr AtJwnen UA 3ccce 

XOU«D ■tlllVft^Li- Bombs and sr 
Shields -^v-^ 

up-to-d^tn^ noy^, dir&it dctrion, 

tnio, ^nd moffr! 
wwv^. bombsiq ndshi e ids rOr? nieCrE^i&deejiQr; EiiflrTdavlklelspljndBredas 
mtJcliaslliB|)livsl[xalenv4rDnmen] Qjrpredmrnenl 
pcinis us loward a sotjLii^n. Tlie vOliif^Ear^ ^Urtdon^ 
men) cT lh« ind^istri93 inode 0I fri^lst^fic? Is nol 
$eii-rcfiunfl9tk0fir bv'a lieallng raiurr." 

Twilight 

OF THE 

(^ Machines John Zcr/iin Sir Mousc.com 2008 
Anarcho- 
Priniitivisi 
Anarchist 
Gathering 

Tto start jrwn 

aiiarchi!^ c4JininLJ- 

nilicb iTi iHjtcsIs 

4n>4llKl Llli^^OfM 
gUiO£C4hCf. 

di'tcu.h^aii': 

July 2008. 
^W Poland 

c-itiaJI~ 

jiiiiKlt^^^vh_11 Earth First! GREEN AWARCHY fl35 
Around each 
comer 

n3tel 
Ready to 

In a orDTTded 
LhEEit™ I #2 Out Now! 

I Fire i& fht Prisfnt^ is an ]ii:Ml[tci:uiJitMy [urap:1lLti 
4jUafL4^l> fMUMll^ ftfl JOEi'jKisfhn arid prt-^oicr 

Kuppon gomcni, bin fll'UP ukSikIc^ ATticlETS [n iiuipiT? 
^ppo^iCEon to this cx>Jd 4^ld 

Link tna hnp^/www.m?drafli¥+?om/ 

?4v7l lu^WDlO tL>dDi:h7lL0J(]llw pdf 
Or l^lviLslL Lj^4brL^:Uy .i[ 

ftHt rILIahtarf @ y idi^Mhc *iiii. 

Thiii \\Mli^^ingfor£t}UapAC press projecL 

Vl^h lhjt -^Lie iFMJ hloj w: 
inyh~pa£e.c(i[n/uluiijiin]!f4jrL\h||Hii^irpress derrick j e i} i i.- [> 

endgame 

it simply MUST biirtJd-WirdChuKlii]! Tlii-ii:Lilfxiri? is kplliriH (lu- plaaicB. 
We ne^d iQ^lqpil -f>PtEL:l: )4?R^i?n endgame 
>^.^ 


V^ llThcPriiWwn 
4ifCh-lli^jtt4in 
Vl^ 2. I^l^ni.^^ J.niJj^^i i^L' k h^ .FuLiL-ori^ Page 92 
#» 4L d^ -4*^ 

f \] \